Досвід проведення експериментальної роботи з комплексної реабілітації хворої дитини
Скачати 76.95 Kb.
НазваДосвід проведення експериментальної роботи з комплексної реабілітації хворої дитини
Дата конвертації21.03.2013
Розмір76.95 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Рубіжанський обласний навчально-реабілітаційний Центр

Досвід проведення експериментальної роботи

з комплексної реабілітації хворої дитини

Директор РОНРЦ Небесний Ю.В.
Заступник директора з НВР Лєснова Н.І.

м.Рубіжне

2012
Один відомий науковець минулої доби, виступаючи на представницькому міжнародному форумі освітян, заявив, що в гонитві за зорями ми втрачаємо небо. Йшлося в його виступі, зокрема, про те, що серед стратегічних пріоритетів у галузі освіти держава і суспільство почали втрачати її здоров’язберігаючу складову. Це призвело до помітного зросту дидактогенних (тобто набутих у процесі навчання) захворювань у дітей шкільного віку…

Кожна людина прагне бути здоровою, почувати себе в безпеці й досягти успіху у своєму житті. Але, за оцінками експертів, стан здоров’я підлітків і молоді в Україні становить загрозу національній безпеці. Велике статичне навантаження учнів на тлі недостатньої рухової активності призводить до суттєвих відхилень у стані їхнього здоров’я: порушення постави, артеріального тиску, функцій зору, появи зайвої ваги, зниження захисних сил організму тощо.

Усвідомлюючи нагальну потребу у сучасному науковому осмисленні означеної проблеми, методичній розробці медико-психолого-педагогічних інноваційних технологій, колектив Рубіжанського обласного навчально-реабілітаційного Центру у 2008 році розпочав експериментальну роботу за темою «Комплексна реабілітація хворої дитини». Мета експерименту - розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методики комплексної реабілітації хворої дитини та створити авторську модель школи здоров’я.

Інноваційні технології організації навчання й виховання учнів, що допомагають зберегти й зміцнити здоров’я, виробити навички здорового способу життя у дітей та підлітків, завжди були предметом науково-методичного пошуку педагогів закладу. Становлення педагогічної системи Центру зі сприяння здоров’ю учнів та його зміцнення пройшло ряд етапів, які відрізняються завданнями, організаційними формами, змістом навчально-виховної та позакласної роботи. Медико-педагогічний колектив Центру послідовно, систематично забезпечував сприятливі для зміцнення здоров’я вихованців умови, вирішував завдання впровадження в навчально-виховний процес лікувальної педагогіки, працював над проблемою «Створення педагогічно збагаченого середовища – головна умова комплексної реабілітації хворої дитини». Робота над цією проблемою надала можливість зробити висновки, що педагогічно-збагачене освітнє середовище – результат розвитку закладу, завданням якого є комплексна реабілітація хворих дітей, що таке середовище допомагає успішній соціальній адаптації учнів, тільки воно може бути стратегічною умовою комплексної реабілітації вихованців. Напрацьований досвід дозволив окреслити перспективи розвитку закладу і почати працювати в умовах експерименту. Науково-методичним, соціологічним, психологічним, медичним, інформаційним забезпеченням експериментальної роботи став передовий педагогічний досвід Хортицького навчально-реабілітаційного Центру та узагальнені результати експерименту в цьому закладі у науково-методичних посібниках інституту змісту і методів навчання МОН України:

- «Школа життєтворчості особистості» (1995р.);

- «Психологія і педагогіка життєтворчості» (1996р.);

- «Мистецтво життєтворчості особистості» (1997р.);

- «Реабілітаційна педагогіка на рубежі 21 століття» (1998р.)

Результативності використання рекомендацій сучасної психолого-педагогічної науки у навчально-виховному та оздоровчо-освітньому процесі та узагальненню медико-педагогічного досвіду Центру сприяли науково-практичні семінари валеологічного напрямку:

- регіональний семінар-практикум за проблемою «Культура здоров’я»;

- обласний науково-практичний семінар «Проблема та завдання реабілітаційної педагогіки»;

- обласний науково-методичний семінар «Реабілітаційна педагогіка в контексті модернізації освіти»;

- обласний науково-практичний семінар «Комплексна реабілітація хворої дитини»;

- «Круглий стіл» з актуальних питань консервативного лікування сколіотичної хвороби у дітей шкільного віку за участю провідних вчених та лікарів Луганщини, а також науковців та профільних фахівців з Харкова, Києва, Дніпропетровська;

- семінар-тренінг «Профілактика ВІЛ-інфекції і формування мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків».

Розвиток професіоналізму педагогічних працівників та поєднання всіх складових комплексної реабілітації хворої дитини удосконалили медико-педагогічні ради:

- «Впровадження інноваційних педагогічних технологій – шлях до підвищення якості освіти»;

- «Розвиток життєвої компетентності вихованців у контексті реабілітаційної педагогіки»;

- «Превентивне виховання»;

- «Впровадження здоров’язберігаючих технологій у НВП з метою комплексної реабілітації хворої дитини»;

- «Застосування сучасних технологій у вихованні здорового способу життя»;

- «Комплексний підхід до корекційної допомоги дітям Центру»;

- «Форми й методи комплексної реабілітації дітей в умовах профільних груп»;

- «Сучасні підходи до використання фізіотерапії у комплексному реабілітаційному процесі»;

- «Лікувальне плавання в стимуляції відновлювальних процесів на етапі реабілітації»;

- «Фізіологічні особливості дитячого шкільного віку у загальному контексті реабілітаційної і корекційної роботи»;

- «Комплексна реабілітація в умовах Центру дітей, які часто хворіють».
Науково-методичне освоєння проблеми комплексної реабілітації хворої дитини здійснюється через:

- методичне об’єднання початкових класів (проблема «Створення умов для творчої праці на уроках в умовах особистісно орієнтованого підходу»);

- школу удосконалення педагогічної майстерності (проблема «Впровадження в сучасний педагогічний процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання»);

- методоб’єднання вихователів (проблема «Соціально-педагогічна реабілітація хворої дитини – шлях до її самореалізації і успіху у житті»);

- методоб’єднання класних керівників (проблема «Гуманізація і гармонізація взаємовідносин між учнями, вчителями, школою і родиною»);

- медико-психолого-педагогічний консиліум (проблема «Вибір ефективних напрямків медичної, соціально-педагогічної допомоги вихованцям»).

Педагогічні та медичні працівники закладу приймали участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі «Панорама творчих уроків видавництва «Шкільний світ», стали лауреатами Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України» у номінації «Школа здоров’я», зайняли П місце у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України, стали переможцями обласного етапу конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю.

Експериментальна робота охоплює всі сфери життя Центру, проводяться проектні, прогностичні експерименти з різних аспектів реабілітаційної педагогіки. Пізнаються та досліджуються педагогічні явища, реалізуються проектні моделі, спрямовані на досягнення нової якості реабілітаційного процесу, триває становлення нової школи для хворих дітей, в якій переосмислено погляди та традиційні підходи до хворої дитини як до «дефективної». Створюється модель школи здоров’я.

Ефективність експерименту з «Комплексної реабілітації хворої дитини» забезпечили вибір актуальної проблематики, терапевтична спрямованість навчально-виховного процесу, створення корекційного та розвивального педагогічного середовища, систематичне проведення соціологічного та психологічного моніторингу процесу розвитку навчально-реабілітаційного закладу, комплексне застосування методів у процесі організації експерименту з фізичної, психологічної, педагогічної, соціальної реабілітації хворої дитини та чітке визначення очікуваних результатів експерименту (критеріїв ефективної комплексної реабілітації та створення школи здоров’я).

Рубіжанський обласний навчально-реабілітаційний Центр сьогодні активно співпрацює зі Східноукраїнським національним університетом ім.В.Даля м.Луганська, з яким укладено договір про співробітництво та відкрито на базі Центру філію кафедри проблем людини та філософії здоров’я. Керівник цієї кафедри професор Мечетний Ю.М., доктор медичних наук є науковим керівником експерименту, задекларованого нашим закладом. Не менш ефективним вважаємо співробітництво у форматі експериментальної роботи з Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Луганським держаним медичним університетом (кафедра травматології), Луганським національним університетом ім.Т.Г.Шевченка (кафедра фізичного виховання і валеології), Луганським обласним лікарсько-фізкультурним диспансером, центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді м.Луганська, інститутом патології хребта та суглобів ім.М.Ситенка АМН України м.Харків, вертебрально-оздоровчим центром Євмінова (м.Київ) та іншими. У ході дослідницької роботи було вивчено передовий педагогічний досвід однопрофільних закладів міст Києва, Харкова, Дніпропетровська, Одеси.

За чотири останні роки у Центрі працювали (з доповідями, виступами, лекціями) 2 доктори наук, 9 кандидатів. Наукове співробітництво з ними триває…

Незважаючи на стримуючі явища нашого суспільства, в процесі експерименту заклад інтернатного типу став інноваційним, працює на випередження, розвиток та реалізує принципи і підходи реабілітаційної педагогіки.

Серед завдань, які ще потребують вирішення, педагогізація медичної реабілітації, забезпечення єдності педагогічної, фізичної, медичної, соціальної реабілітації, досконале оволодіння педагогами діагностичними, терапевтичними, корекційними методами.

Ми впевнені в тому, що процес реформування сучасної освіти має максимально акцентувати здоров’язберігаючий зміст та інноваційні технології, спрямовані на формування культури здоров’я у дітей шкільного віку. І найголовніше: якщо крім усього задекларованого у цій царині ця робота не матиме системного характеру, нашому суспільству ще довго доведеться боротися за європейську якість життя.

Література:

1. Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посібник : У2ч./ Ред..рада:

В.М.Доній, Г.М.Несен, Л.В.Сохань та ін. Ч2 : Життєтворчий потенціал нової школи. – К.; ІЗМН , 1997 – 936с.

2.Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посібник : У2ч./ Ред.рада:

В.М.Доній, Г.М.Несен, Л.В.Сохань та ін. Ч1.: Теорія і технологія життєтворчості. – К. ; ІЗМН, 1997 – 392 с.

3.Психологія і педагогіка життєтворчості : Навч.- метод. посіб./Ред. Рада: В.М.Доній ( голова), Г.М.Несен, Л.В.Сохань, І.Г.Єрмаков та ін. – К.,1996 – 792с.

4. Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття : Наук. – метод. зб. У2-х.ч. : - Ч.1./Ред..рада: В.М.Доній (голова) , Г.М.Несен ( заст.голови) , І.Г.Єрмаков ( наук.ред.) та ін. – К.: ІЗМН, 1998 – 320 с.

5. Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття: Наук.-метод.зб.: У2ч. Ч2/ Ред. рада: В.М.Доній (голова), Г.М.Несен ( заст. голови ), І.Г.Єрмаков (наук.ред.) та ін. – К.: ІЗМН , 1998 – 520с.

6.Школа життєтворчості особистості : науково – методичний збірник ./ Ред..кол.: В.М.Доній (голова), Г.М.Несен ( заст. голови ), І.Г.Єрмаков ( науковий ред.) та ін.- К.: ІСДО, 1995.

Схожі:

Досвід проведення експериментальної роботи з комплексної реабілітації хворої дитини iconРубіжанський обласний навчально-реабілітаційний Центр Методичне об’єднання...
Здоров’язберігаючі технології навчання як складова частина комплексної реабілітації хворої дитини
Досвід проведення експериментальної роботи з комплексної реабілітації хворої дитини iconТерміни проведення дослідно-експериментальної роботи
Нформація про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів оболонського...
Досвід проведення експериментальної роботи з комплексної реабілітації хворої дитини iconКонкурс проводиться щорічно з метою підтримки дослідницько-експериментальної...
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, з метою підвищення рівня трудового виховання учнівської...
Досвід проведення експериментальної роботи з комплексної реабілітації хворої дитини iconОсобливості збирання анамнезу у батьків хворої дитини
Саме з розмови повинно починатися обсте­ження дитини. Воно складається з анамнезу (розпитування матері або рідних, а також самої...
Досвід проведення експериментальної роботи з комплексної реабілітації хворої дитини iconМетодичні рекомендації щодо здійснення комплексної реабілітації учнів...
...
Досвід проведення експериментальної роботи з комплексної реабілітації хворої дитини iconТерміни проведення дослідно-експериментальної роботи
Система ступеневої допрофесійної та професійної підготовки фахівців “Перспективна освіта”
Досвід проведення експериментальної роботи з комплексної реабілітації хворої дитини icon«Удосконалення професійної майстерності тифлопедагогів у процесі...
Ознайомлення з експозицією методичних матеріалів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів
Досвід проведення експериментальної роботи з комплексної реабілітації хворої дитини iconТема виступу на методичному об
Особистий досвід створення ситуації успіху на заняттях з дошкільнятами з фізичної реабілітації
Досвід проведення експериментальної роботи з комплексної реабілітації хворої дитини iconКанюк Дмитро Володимирович
Загальна кваліфікація: досвід роботи 2,5 роки менеджером зі збуту панелей пвх, 1 рік роботи менеджером з гуртового продажу карток...
Досвід проведення експериментальної роботи з комплексної реабілітації хворої дитини iconОцінювання освітніх інновацій та заявок на проведення дослідно-експериментальної...
Узгодженість змісту освітньої інновації з нормативно-правовими актами, чинним законодавством, що регламентують функціонування освітньої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка