Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу
Скачати 269.61 Kb.
НазваПро конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу
Сторінка1/2
Дата конвертації22.03.2013
Розмір269.61 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Інформатика > Конкурс
  1   2

Додаток 1

до наказу відділу освіти

від 27.04.2009 № 226


Положення
про конкурс
«Школа інформаційного суспільства»
Назва конкурсу

Конкурс з інформатизації навчальних закладів «Школа інформаційного суспільства» (далі – Конкурс)
Актуальність

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в сучасну освіту дає можливість реалізувати низку актуальних завдань, що постають при переході до інформаційного суспільства, розширити основу знань суспільства.

Конкурс є одним із заходів реалізації регіональної програми інформатизації освіти (як комплексної програми) та спрямований на підтримку творчої ініціативи закладів освіти щодо використання ІКТ в навчально-виховному процесі, створення інформаційно-освітніх ресурсів та забезпечення входження в єдиний світовий інформаційний простір.
^ Мета Конкурсу

Заохочення та підтримка колективів і адміністрацій ЗНЗ, в яких активно та ефективно застосовуються в педагогічній та управлінській діяльності методи організації навчального та виховного процесу, засновані на використанні сучасних ІКТ.
^ Завдання Конкурсу

 • представлення методичних прийомів мотивації колективів ЗНЗ та окремих їх служб до використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та позашкільній освіті,

 • сприяння подальшій інформатизації навчальних закладів, розвитку та всебічному застосуванню інформаційних технологій в навчальному та позанавчальному процесі;

 • популяризація використання ІКТ у системі загальної освіти, методична підтримка впровадження інформаційних технологій до навчально-виховного процесу, ознайомлення з досвідом їх використання в навчальних закладах області, поширення цього досвіду;

 • узагальнення управлінського та методичного досвіду, набутого в навчальних закладах області, щодо застосування ІКТ за різними напрямами діяльності ЗНЗ для ефективного підвищення якості навчання;

 • сприяння створенню та розвитку інформаційного середовища навчальних закладів і підтримка комунікативної взаємодії освітніх установ області як перший крок до створення єдиного інформаційного освітнього середовища регіону;

 • залучення батьківської громадськості, представників місцевих органів самоврядування, громадських організацій та об’єднань до проведення заходів з інформатизації освіти.


^ Предмет Конкурсу

Предметом Конкурсу є система організації навчально-виховного закладу освіти (та пов’язані з нею здобутки педагогічного колективу), спрямована на доцільне застосування в педагогічній і керівній діяльності установи методів, заснованих на використанні сучасних ІКТ.
^ Організатори та журі Конкурсу

Організатори Конкурсу:

  • управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;

  • КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;

  • Регіональний науково-методичний центр інформатики та інформаційних технологій навчання КЗ «ЗОІППО»;

  • методичні кабінети відділів та управлінь освіти області.

Для проведення конкурсу на всіх етапах створюються конкурсні комісії. Їх склад затверджується відповідним органом управління освіти.

Конкурсні комісії вирішують всі питання, пов’язані з організацією та проведенням конкурсу.

Журі Конкурсу приймає рішення щодо якості поданих матеріалів, участі конкурсантів в очному етапі згідно з затвердженою цим Положенням системою оцінювання; узагальнює результати і визначає переможців.
^ Учасники Конкурсу

Конкурс проводиться на добровільних засадах.

У Конкурсі можуть брати участь навчальні заклади Запорізької області, які ефективно та раціонально застосовують інформаційні технології у власній навчально-виховній і адміністративній роботі.

Відбір кандидатів щодо участі у Конкурсі починається з навчальних закладів району.

Обмежень щодо кількісного складу учасників районного/міського туру Конкурсу немає.

Конкурс проводиться за номінаціями:

 • інформаційне середовище загальноосвітньої міської школи;

 • інформаційне середовище загальноосвітньої сільської школи;

 • інформаційне середовище школи нового типу.

Залежно від кількісного та якісного складу учасників очного етапу конкурсні комісії відповідного етапу можуть вносити певні зміни до номінацій або вводити додаткові підномінації за окремими параметрами.
^ Терміни і порядок проведення Конкурсу

Встановлюються наступні тури та етапи проведення Конкурсу:

 • перший – районний/міський тур, термін та форма проведення якого встановлюються відповідним відділом (управлінням) освіти; за його підсумками визначаються переможці (по одному в кожній номінації), що мають право взяти участь в обласному турі Конкурсу.

Районний/міський тур конкурсу за певною номінацією проводиться обов’язково в разі наявності в районі більше одного конкурсанта за цією номінацією.

 • другий – обласний тур, складається з двох етапів:

  • заочний – проводиться шляхом розгляду матеріалів досвіду ЗНЗ, які надані до обласного оргкомітету конкурсу в встановлений термін, за підсумками етапу визначаються фіналісти – учасники обласного очного етапу Конкурсу;

  • очний – передбачає презентацію та захист досвіду ЗНЗ щодо побудови сучасної моделі навчального закладу – Школи інформаційного суспільства; за підсумками етапу визначаються переможці обласного конкурсу. Для проведення захисту представники начального закладу мають право задіяти будь-які засоби інформаційних та телекомунікаційних технологій на власний вибір. Про необхідність надання потрібного обладнання належить повідомити конкурсну комісію не пізніше, ніж за 2 тижні до проведення захисту.

Учасниками обласних етапів конкурсу можуть бути лише переможці попереднього етапу.

Терміни проведення:

 • районний/міський тур – травень-червень;

 • обласний заочний – вересень;

 • обласний очний - жовтень.


Порядок розгляду матеріалів

Конкурсна комісія виконує попередній розгляд заявок з метою встановлення відповідності наданих на обласний етап документів вимогам Конкурсу в тижневий термін з моменту надходження повного пакету документів та приймає рішення про реєстрацію учасника Конкурсу. Конкурсна комісія має право запросити додаткову інформацію від заявника з метою ефективного оцінювання учасника Конкурсу.

Конкурсна комісія залишає за собою право відмовити в реєстрації заявки учасника з зазначенням причини відмови, а також відвести конкурсні матеріали в разі невідповідності їх технічним вимогам.

Після закінчення реєстрації на обласний тур перелік учасників розміщується на сайті РНМЦ ІІТН ЗОІППО ciit.zp.ua.

Після оцінювання наданих матеріалів засіданням журі визначаються результати та підводяться підсумки заочного етапу обласного туру Конкурсу. Перелік учасників очного етапу та графік співбесід з ними розміщується на сайті РНМЦ ІІТН ЗОІППО ciit.zp.ua.
^ Умови Конкурсу

Для участі в обласному турі конкурсу необхідно:

 • систематизувати та узагальнити досвід та здобутки навчального закладу в галузі інформатизації навчального процесу, виховної діяльності, управління навчальним закладом та роботи окремих служб закладу (бібліотечна, психологічна та ін.)

 • подати до оргкомітету заявку на участь в конкурсі (див. Додаток 1 до Положення) з супроводжувальним листом районного (міського) відділу освіти

 • представити опис досвіду закладу у відповідності з вимогами до оформлення документів

 • матеріали, що ілюструють досвід закладу, подати у вигляді Портфоліо учасника конкурсу (див. Додаток 2 до Положення)

Додатково можна надати до оргкомітету Конкурсу інші оригінальні матеріали, не зазначені в додатках, за умови, що вони пов’язані з тематикою Конкурсу та входять до системи роботи закладу за цією темою.

Для участі у обласному турі Конкурсу матеріали надсилаються до 20.06.2009 року за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 57-а, Центр інформатики та ІТ, журі конкурсу «Школа інформаційного суспільства»

^ Вимоги до матеріалів та Портфоліо учасника Конкурсу

Опис досвіду навчального закладу та перелік додатків повинні бути представлені державною мовою.

Опис досвіду навчального закладу та перелік додатків надаються і в паперовій, і в електронній формах.

Загальна структура опису наведена в Додатку 2 до Положення. Опис надається у вигляді документу формату MS Word (сторінка A4, шрифт Times New Roman, розмір 12, полуторний міжрядковий інтервал, розмір файлу не більше 2 Мбайт). До опису можна включати графічні ілюстрації, узагальнюючі схеми, скріншоти, посилання на статті, доповіді, що опубліковані, та авторські інтернет-ресурси за тематикою розробки. Обсяг опису досвіду не повинен перевищувати 15 сторінок.

До опису досвіду повинні бути додані матеріали, що більш детально представляють концепцію роботи навчального закладу за темою, результати її апробації у навчально-виховному процесі (див. Додаток 3 до Положення). Всі додаткові матеріали складають Портфоліо учасника Конкурсу, що подається в повному обсязі в електронному вигляді (загальний розмір Портфоліо не більше 400 МВ). В паперовому варіанті надається перелік електронних Додатків. В переліку зазначаються всі розробки, що увійшли до складу Портфоліо та їх компоненти (в разі складної структури певної розробки). Мова, якою надаються розробки Портфоліо, не регламентується.
^ Підведення підсумків та нагороди Конкурсу

Для підведення підсумків Конкурсу журі готує відповідний протокол та звіт, в якому наводиться обґрунтування оцінок, виставлених учасникам Конкурсу.

Колегіальне підсумкове рішення журі протоколюється та може бути змінене лише колегіально.

Підсумки Конкурсу підводяться за кожною номінацією:

 • міський загальноосвітній навчальний заклад – перша, друга та третя премії;

 • сільський загальноосвітній навчальний заклад – перша, друга та третя премії;

 • загальноосвітній навчальний заклад нового типу – перша, друга та третя премії.

Переможцями Конкурсу в кожній номінації вважаються учасники, які набрали найбільшу кількість балів за результатами двох етапів обласного туру.

За підсумками Конкурсу встановлюються наступні види заохочень:

 • переможці Конкурсу будуть нагороджені дипломами і грошовими преміями;

 • учасники обласного етапу Конкурсу отримають Сертифікат учасника Конкурсу.

 • переможці Конкурсу представлятимуть матеріали свого навчального закладу на Міжнародній виставці «Освіта України»

За підсумками конкурсу планується видання електронного бюлетеню, в якому буде розміщено конкурсні матеріали переможців та інші конкурсні матеріали (за визначенням журі). Публікація матеріалів учасників Конкурсу в підсумковому бюлетені прирівнюється до публікації в будь-якому обласному освітянському виданні. Найкращі матеріали будуть подані до фахових науково-методичних видань.

Результати конкурсу публікуються на сайті РНМЦ ІІТН ЗОІППО ciit.zp.ua та ОблУОН.
^ Критерії оцінювання

Матеріали, надані на конкурс, оцінює конкурсне журі за наступними загальними критеріями:

 • рівень організаційно-методичної реалізації;

 • практична значущість для цілей навчання;

 • структурованість, логічність викладення досвіду, наочність представлених матеріалів.

Детально критерії оцінювання матеріалів представлені в Додатку 4 до Положення.
^ Дотримання авторських прав:

Надаючи матеріал на Конкурс, всі учасники гарантують дотримання законодавства щодо авторського права.

На Конкурс приймаються матеріали тільки власної розробки учасників Конкурсу. Якщо документ, що представлений на Конкурс, був розроблений на базі певних друкованих, електронних чи Інтернет-джерел, посилання на них обов’язкове.

Представлення матеріалів на Конкурс означає згоду авторів на їх використання в методичних цілях та на виставкових стендах, на публікацію в друкованих виданнях, на розміщення матеріалів в Інтернеті і електронній збірці робіт учасників Конкурсу з посиланням на авторство.

Авторські права на надані документи зберігаються за учасниками Конкурсу. Організатори Конкурсу в разі подальшого використання матеріалів залишають за собою право вносити до них зміни редакторського характеру.
^ Контакти з організаторами, консультування і технічна допомога

Регіональний науково-методичний центр інформатики і інформаційних технологій навчання ЗОІППО.

тел. 8-061-236-30-99

ел. адреса ciit_zp@mail.ru

Контакні особи: Телятник Кіра Валентинівна, Чернікова Людмила Антонівна.
Перелік додатків до Положення

Додаток 1. Зразок заявки на участь.

Додаток 2. Орієнтовний зміст опису досвіду.

Додаток 3. Структура Портфоліо учасника Конкурсу.

Додаток 4. Критерії оцінювання матеріалів учасника Конкурсу.

Додаток 5. Вимоги до захисту досвіду під час очного етапу обласного туру Конкурсу.
Додаток 1 до Положення
Голові журі
обласного конкурсу
«Школа інформаційного суспільства»
Вєрозубову О.Г.

Заявка
на участь в обласному турі конкурсу
«Школа інформаційного суспільства»

за номінацією «____________________________________»
Регіон (район, місто) Запорізької області
Повна назва навчального закладу
Прізвище, ім’я та по батькові директора навчального закладу
Поштова адреса навчального закладу (з індексом)
Контактний телефон навчального закладу (із зазначенням міжміського коду)
Електронна адреса навчального закладу
URL адреса сайту навчального закладу


Начальник відділу освіти __________________

Додаток 2 до Положення

^ Орієнтовний зміст опису досвіду


 1. Коротка творча характеристика педагогічного, учнівського та батьківського колективів, передбачувана новизна їх діяльності:

  • який кількісний та якісний склад цих колективів?

  • якими є їх можливості щодо навчальної та виховної діяльності?

  • якими є їх реальні/потенційні можливості щодо інформатизації власної діяльності?

  • чи володіє директор закладу базовими навичками з ІКТ?

  • чи володіють заступники директора з НВР базовими навичками з ІКТ?

  • яким є рівень користувацьких навичок адміністрації закладу загалом (початковий, середній, достатній, високий)?

  • яким є рівень користувацьких навичок вчительського колективу закладу загалом (у відсотках)?

  • скільки вчителів мають домашній ПК?

  • якими є їх можливості щодо використання інформаційних технологій вдома?

  • скільки учнів мають домашній ПК? підключення до Інтернет вдома?

  • яка кількість членів колективів закладу має можливість користуватися послугами мережі Інтернет в позаурочний час?

  • яким чином організована участь батьків у житті закладу?

 1. Організаційно-методичний аспект впровадження ІКТ до діяльності навчального закладу:

  • яким чином та коли було прийняте рішення щодо впровадження ІКТ?

  • яку мету було поставлено?

  • які управлінські рішення були прийняті? як було спрямовано колективи на досягнення мети?

  • якими організаційними документами супроводжувалось впровадження ІКТ?

  • чи є в закладі адміністративна посада, на яку покладено функції методичної роботи з цього напряму?

  • яким чином було організоване навчання педколективу інформаційним технологіям?

  • яким чином проводилась методична робота щодо впровадження ІКТ до навчального процесу?

  • як мотивували необхідність оволодіння інформаційними технологіями членами колективу? та ін.

 2. Кількісні показники комп’ютеризації закладу та їх динаміка за останні роки:

  • яка кількість комп’ютерів у школі?

  • скільки НКК має заклад?

  • чи існує у закладі локальна мережа?

  • які ПК вона об’єднує?

  • яким чином розвивалась?

  • скільки принтерів/сканерів/копирів має заклад? де вони розміщені?

  • хто має право ними скористатися?

  • скільки мультимедійних проекторів має заклад? інтерактивних дощок, іншого обладнання?

  • де вони розміщені?

  • яким чином організоване користування ними?

  • чи існують посади лаборанта НКК та системного адміністратора?

  • яким чином організовані нагляд та профілактичний ремонт обладнання?

  • якими є тип та швидкість підключення до Інтернет?

  • чи наявне ліцензоване ПЗ? яке саме?

 3. Модель використання ІКТ в роботі навчального закладу; її відповідність меті і завданням діяльності навчального закладу:

  • за якими напрямами відбувається використання ІКТ в діяльності закладу?

  • якими є здобутки колективу в цих напрямах?

  • чи сформована в закладі певна модель використання ІКТ? яка саме (стислий опис)?

  • чому обрано/чому склалося саме так?

 4. Зміст поточної роботи в зазначених напрямах, наявність дослідно-експериментальної роботи, діагностики, моніторингу стану впровадження інформаційних технологій:

  • яким чином відбувається розвиток навчального закладу з даного питання в поточний період?

  • для чого використовуються ІКТ?

  • чи проводиться аналіз ефективності використання ІКТ?

  • яким чином організовано цю роботу?

  • яким чином впливають ІКТ на життя та розвиток навчального закладу на сучасному етапі (на розвиток учнів, на якість навчання, на зв’язок з батьками тощо)?

 5. Спосіб організації навчально-виховної роботи в закладі з використанням ІКТ:

  • чи проводяться в закладі уроки з комп’ютерною підтримкою?

  • чи ведеться в закладі відповідні облік та статистика? планування таких уроків?

  • на яких уроках та з якою інтенсивністю використовуються ІКТ?

  • яким чином при цьому складається розклад уроків?

  • як використовуються ІКТ в позаурочній діяльності?

  • яким чином ведеться заохочення працівників, які використовують ІКТ?

  • чи вивчається їх досвід?

  • чи узагальнювався?

  • чи розповсюджувався?

 6. Створення банку даних про наявність у загальноосвітньому навчальному закладі електронних засобів навчання:

  • чи використовуються в навчально-виховному процесі закладу ЕЗН/ППЗ?

  • яка кількість ЕЗН знаходиться на обліку в навчальному закладі?

  • чи наявні вони в достатній кількості в бібліотеці/медіатеці/особистих колекціях вчителів/учнів/батьків?

  • хто та яким чином опікується поповненням колекції ЕЗН/ППЗ?

  • чи наявні електронні книги та документи (нормативно-правове забезпечення навчального процесу, методична, довідкова, навчальна література)?

  • яким чином організоване їх використання та накопичення?

  • яким чином ведеться облік вказаних засобів навчання?

  • чи існує каталог/опис наявних ЕЗН/ППЗ?

 7. Створення в навчальному закладі банку власних електронних розробок вчителів:

  • коли розпочалась робота за цим напрямом?

  • які електронні документи (презентації/текстові документи/тести та ін.) містяться в банку власних електронних розробок?

  • яким чином організоване поповнення та користування цим банком?

 8. Використання електронних програмних засобів в діяльності адміністрації навчального закладу, для автоматизації роботи тощо.

 9. Заходи та результати щодо організації єдиного інформаційного простору навчального закладу:

  • яким чином організоване спілкування учасників навчального процесу: вчителів, учнів, батьків (сайт, збори колективів, газета тощо)?

  • чи існує інформаційний простір закладу, організований за допомогою спеціалізованого комп’ютерного програмного забезпечення?

  • які напрями взаємодії реалізовані за допомогою ПЗ?

  • які елементи єдиного інформаційного простору в навчальному закладі реалізовано найбільш вдало?

  • де є резерв?

  • яка найближча перспектива?

 10. Стан навчання з інформатики та інформаційних технологій:

  • яким чином учні закладу навчаються інформатиці та інформаційним технологіям?

  • чи викладається інформатика в початковій ланці?

  • чи викладається інформатика в середній школі?

  • чи використовуються факультативи, курси за вибором з ІТ для допрофільної підготовки учнів? які саме?

  • яким чином навчаються інформатиці та ІТ учні старшої школи? які спецкурси підтримують профілізацію навчання?

  • яким є рівень навчальних досягнень з інформатики?

  • якою є результативність участь учнів в районному турі олімпіади з інформатики та веб-дизайну?

  • чи беруть вони участь в обласному, республіканському турах?

  • чи виконують учні роботи МАН з інформатики чи ІТ?

  • чи беруть вони участь в Інтернет-олімпіадах з інформатики та ІТ? інших конкурсах з ІТ? з якими результатами?

 11. Інтеграція до інформаційного середовища допоміжних шкільних служб: бібліотеки, психологічної служби та ін.:

  • яким чином використовуються інформаційні технології в бібліотеці?

  • психологом?

  • класними керівниками в роботі з батьками?

  • шкільною методичною службою тощо?

 12. Використання мережі Інтернет в житті закладу:

  • чи користуються вчителі закладу освітніми Інтернет-ресурсами України та інших країн під час підготовки до занять?

  • чи беруть участь в Інтернет-конкурсах?

  • чи беруть участь учні школи в Інтернет-олімпіадах та конкурсах за базовими шкільними предметами? чи є приклади вдалої участі?

  • чи виконують учні роботи МАН за допомогою ІТ та Інтернету?

  • чи беруть участь в телекомунікаційних проектах? в яких?

  • чи створено на базі школи Інтернет-клуб? іншу громадсько-освітянську структуру?

  • чи організована діяльність гуртків з використанням ІКТ?

  • чи має заклад власний сайт?

  • яка діяльність представлена на сайті (навчальна, виховна, бібліотеки, методична, управлінська, психологічної служби тощо)?

  • ким розроблявся сайт, хто впливає на його зміст, модифікацію структури тощо?

  • хто бере участь в змістовому наповненні сайту?

  • яким чином організований зворотній зв’язок тих, хто веде сайт, з тими, для кого він призначений?

 13. Діяльність навчального закладу в районі як Школи інформаційного суспільства. Проведення заходів, пов’язаних із пропагандою досвіду роботи:

  • чи існує каталог/опис власного досвіду?

  • чи знайомі педколективу та учням здобутки інших/сусідніх навчальних закладів за цим питанням?

  • чи проводились в закладі методичні заходи для освітян району/міста/області?

  • чи представляли співробітники свій власний досвід, досвід закладу на рівні району, області, України?

  • чи проводять члени педколективу консультації щодо впровадження ІКТ до навчального процесу?

 14. інше.


Додаток 3 до Положення
^ Структура Портфоліо учасника Конкурсу

  1   2

Схожі:

Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconЗапорізької області
Школа інформаційного суспільства” під девізом „Навчатися, впроваджувати, творити”
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconКонкурс проводиться серед молодих сімей міста Горлівка
Положення є основним документом для проведення конкурсу та визначає мету, учасників міського конкурсу «Молода сім’я 2012» (далі конкурс),...
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconМелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Доповідь...
Однією із найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства,...
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconАналіз стану інформатизації закладів освіти району
Відмінною рисою процесу розвитку нашого суспільства є зміна домінуючого виду діяльності у сфері суспільного виробництва: відбувається...
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconВсесвітній день інформаційного суспільства
Х комунікацій, продуктів та послуг у валовому внутрішньому продукті; створення глобального інформаційного простору, який забезпечує:...
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconКонкурс подати до рмк до 01 березня 2013 року
Білоцерківська міська молодіжна громадська організація «Молода Еліта». Оргкомітет конкурсу утворюється з представників організаторів...
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconКонкурс учнівської творчості «Мій рідний край моя історія жива»
Орловської губерній. За народними переказами, назва села Сорокове походить від назви місця заснування — сорокової дільниці. З 50-х...
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconІнструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2008-2009 навчальному році
Розвиток інформаційного суспільства зумовлює потребу у нових підходах до навчання інформатики учнів загальноосвітніх закладів
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconЗаконукра ї н и
Затвердити Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки, що додаються
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconПоложення про проведення Всеукраїнського Творчого конкурсу
Конкурс проводиться в рамках дитячого проекту «Свято дитячих мрій», який представляє собою систему організованих заходів для дітей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка