Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу
Скачати 269.61 Kb.
НазваПро конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу
Сторінка2/2
Дата конвертації22.03.2013
Розмір269.61 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Інформатика > Конкурс
1   2
^

I.Організаційні документи з інформатизації закладу:

.накази, розпорядження;

.рішення педрад;

.планування роботи поточне, перспективне;

.інструкції;

^

.інші управлінські документи, які були розроблені в рамках реалізації програми інформатизації закладу.

II.Методичні документи, що супроводжували інформатизацію закладу:

.матеріали доповідей на педрадах;

.матеріали методичних оперативок;

^

.пам’ятки, анкети,інструктивні матеріали та ін..

III.Навчально-виховні розробки (не більше однієї розробки за кожним напрямком):

.урок фізики/математики/астрономії;

.урок інформатики/трудового навчання;

.урок хімії/біології;

^

.урок української мови/української літератури/рідної мови/літератури/ іноземної мови;

.урок історії/географії/суспільствознавства;

.урок світової художньої культури/музики/образотворчого мистецтва

.позакласний/виховний захід.

^

IV.Навчально-методичні розробки вчителів закладу:

.дидактичні матеріали до самостійного вивчення теми (частини теми, уроку);

.методичні матеріали для вчителів методичного об’єднання, до семінару, практикуму тощо;

^

.матеріали для самоперевірки у тестовій формі, що виконані за допомогою офісного пакету програм;

.матеріали для самоперевірки у тестовій формі, що виконані за допомогою спеціальної програми;

.матеріали для батьків та ін.

^

V.Розробки інших служб закладу

VI.Інше ото, відео тощо)
Додаток 4 до ПоложенняКритерії оцінювання матеріалів учасника Конкурсу

Критерій або його параметр

Максимальна кількість балів^ Рівень комп’ютеризації закладу:кількість комп’ютерів на одного учня

5
кількість комп’ютерів на одного вчителя

5
вільний доступ до ресурсів Інтернет

5
навантаження на кабінет НКК (навчальне, загальне)

5
наявність у закладі локальної мережі, що об’єднує

 • комп’ютери одного НКК – 1 бал,

 • комп’ютери кількох НКК – 2 бали,

 • комп’ютери кількох НКК та комп’ютери навчальних кабінетів – 5 балів,

 • комп’ютери кількох НКК та комп’ютери адміністрації – 4 бали,

 • комп’ютери кількох НКК, комп’ютери навчальних кабінетів, комп’ютери адміністрації – 8 балів,

 • всі ПК закладу – 10 балів.

10
наявність та доступність комп’ютерної оргтехніки

5
наявність та доступність мультимедійної техніки

5
наявність посад лаборанта та системного адміністратора

5
організація технічного обслуговування та ремонту

5^ Ступінь володіння комп’ютерними технологіями вчительським колективом закладуволодіння ІКТ директором закладу

5
володіння ІКТ заступниками директора закладу

10
загальний рівень користувацьких навичок вчительського колективу закладу

20^ Організаційний аспект управління інформатизацією закладунаявність та зміст документів, що ілюструють початок інформатизації закладу (наказ, план першочергових заходів, програма інформатизації)

5
наявність та зміст документів, що ілюструють поточну роботу з інформатизації, аналіз діяльності з впровадження тощо

5
наявність та зміст інших організаційних документів з інформатизації (вказівки, інструкції тощо)

5
наявність посади заступника директора з інформаційних технологій та регламентованість його діяльності

5
наявність моделі (системи) інформатизації закладу

10
зміст поточної роботи в зазначеному напрямі

5
організація взаємодії з використанням ІКТ

5
використання управлінських електронних програмних засобів

5
основні характеристики інформаційного простору навчального закладу

10^ Методичний аспект управління інформатизацією закладуспосіб організації навчально-виховної роботи в закладі з використанням ІКТ

10
наявність планування методичної роботи закладу за проблемою

5
наявність у закладі електронних засобів навчання

10
наявність в навчальному закладі банку власних електронних розробок вчителів

10
наявність та зміст матеріалів педрад, конференцій, консультацій, інших заходів, що проводились в закладі з теми інформатизації

10
наявність та зміст пам’яток, методичних рекомендацій щодо діяльності за напрямом інформатизації закладу

10
наявність в Книзі наслідків внутрішкільного контролю записів та аналізу відвіданих уроків в межах тематичного контролю за проблемою (внутрішкільний контроль з даного питання)

10
навчання з інформатики та інформаційних технологій

10
інтеграція до інформаційного середовища допоміжних шкільних служб: бібліотеки, психологічної служби та ін.

* 5
використання мережі Інтернет в житті закладу

15
досвід роботи навчального закладу як Школи інформаційного суспільства в районі/місті

10^ Навчально-виховний аспект реалізації інформатизації закладурозробки уроків з використанням ІКТ:

  • системність опису уроку (тема, мета, завдання, зміст, засоби, методи і формі організації діяльності учнів, підсумок уроку, засоби його оцінювання, взаємозв’язок та взаємообумовленість компонентів уроку) – 1 бал

  • спрямованість уроку на досягнення вимог навчальної програми, на виховання та розвиток учнів, раціональність структури уроку – 1 бал

  • зміст, оригінальність і якість виконання наочних та дидактичних матеріалів, що використані на уроці – 3 бали

* 5
розробки виховних та позаурочних заходів з використанням ІКТ:

 • актуальність теми заходу, його місце у виховній системі класу, школи, спрямованість на особистий розвиток учнів – 1 бал

 • системність опису заходу, оптимальність змісту, логіка структури заходу, наявність умов і засобів для вибору, творчої самореалізації і співпраці учнів, для прояву активності та ініціативи – 1 бал

 • зміст, оригінальність і якість виконання дидактичних та наочних матеріалів, що використані під час проведення заходу – 3 бали

* 5^ Навчально-методичні розробки вчителів закладу (до 2-х розробок за кожним напрямом)дидактичні матеріали до самостійного вивчення теми (частини теми, уроку)

* 3
методичні матеріали для вчителів методичного об’єднання, до семінару, практикуму тощо

* 3
матеріали для самоперевірки у тестовій формі, що виконані за допомогою офісного пакету програм

* 5
матеріали для самоперевірки у тестовій формі, що виконані за допомогою спеціальної програми

* 5
матеріали для батьків та ін.

* 3^ Розробки супроводжуючих служб навчального закладу (до 2-х розробок різної спрямованості та функціональності від кожної служби)

* 5Інше – оцінюється колегіальним рішенням журі


^ Сайт навчального закладуінформаційне наповнення

5
динамічність

5
інтерактивність

5
різнобічність (представлення інтересів всіх учасників навчально-виховного процесу закладу)

5^ Перспективне планування роботи

5Стиль і ясність викладення матеріалу

* 3


Додаток 5 до Положення
Вимоги до захисту досвіду під час очного етапу обласного туру Конкурсу
Досвід навчального закладу з інформатизації представляє директор закладу. Захист досвіду системи роботи супроводжується показом комп’ютерної презентації.
Презентація системи роботи повинна бути створена в MS Power Point 97/2000/2003, розрахована на 15 хвилин. В характеристиці інформаційного середовища закладу необхідно показати:

 • ресурсне забезпечення (організаційне, матеріально-технічне, методичне, програмне);

 • наявність та ефективність використання локальної мережі;

 • ефективність використання НКК та окремих комп’ютерів;

 • використання іншого інформаційного обладнання (проектор, сканер, факс, ін.);

 • навченість педагогів (% володіння комп’ютерними технологіями);

 • спосіб організації єдиного інформаційного середовища;

 • використання ІКТ в управлінській і методичній діяльності;

 • комплексність і системність використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі (уроки, курси за вибором, гуртки, факультативи, використання комп’ютерних технологій у позакласній та виховній роботі);

 • навчання учнів ІКТ, результативність участі в олімпіадах і конкурсах з інформатики та ІКТ;

 • ступінь участі в проектній та інноваційній діяльності учнівського і педагогічного колективів;

 • системність в роботі з мережею Інтернет;

 • створення і розвиток Web-сайту навчального закладу;

 • інтеграція до інформаційного середовища допоміжних шкільних служб: бібліотеки, психологічної служби та ін.

 • агітаційна та просвітницька діяльність;

 • перспективи подальшого розвитку інформаційного простору навчального закладу.

 • тощо


Кількість балів за захист досвіду – 40. Детальніше:

  • зміст захисту – 20 балів,

  • культура і оригінальність оформлення – 10 балів,

  • представлення та коментування досвіду – 10 балів.Додаток 2 до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації

від 27.04.2009 № 226Склад журі
обласного етапу конкурсу
«Школа інформаційного суспільства»


 1. Вєрозубов О.Г., начальник управління, голова журі;

 2. Захарчук В.М., заступник начальника управління, заступник голови журі;

 3. Телятник К.В., старший викладач РНМЦ ІІТН ЗОІППО, секретар журі


Члени журі:

1. Ястребова В.Я., проректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР;

 1. Пархоменко І.В., начальник відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти і науки;

 2. Чернікова Л.А. – завідувач РНМЦ ІІТН ЗОІППО;

 3. Хіврич В.В. – головний спеціаліст управління освіти і науки;

 4. Федько О.М. – старший викладач РНМЦ ІІТН ЗОІППО;

 5. Нікулочкіна О.В. – старший викладач ЗОІППО;

 6. Гусєва Н.М. – методист ЗОІППО;

 7. Крамаренко Н.В., старший викладач ЗОІППО;

 8. Путій Т.М. – старший викладач ЗОІППО;

 9. Крижко Л.В. – методист ЗОІППО;

 10. Шабанова Т.С. – директор Костянтинівського НВО №1 гімназія «Таврія», Мелітопольського району;

 11. Фесенко О.С., директор ЗНВК «Всесвіт», с.Матвіївка Вільнянського району;

 12. Волкова Є.О. – директор колегіуму № 98 м. Запоріжжя;

 13. Шульга В.І. – директор НВК № 20 м. Запоріжжя;

 14. Міщенко М.В. – директор ЗОШ №11 м. Бердянська;

 15. Гоштанар В.О. – директор Червоноармійської ЗОШ І-ІІІ ст. Якимівського району;

 16. Гамов О.Г. – директор Малотокмачансьої ЗОШ І-ІІІ ст. Оріхівського району;

 17. Стариковський Василь Петрович - директор Чубарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Пологівського району;

 18. Ковпак С.В. – директор НВК №16 м.Мелітополя.
1   2

Схожі:

Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconЗапорізької області
Школа інформаційного суспільства” під девізом „Навчатися, впроваджувати, творити”
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconКонкурс проводиться серед молодих сімей міста Горлівка
Положення є основним документом для проведення конкурсу та визначає мету, учасників міського конкурсу «Молода сім’я 2012» (далі конкурс),...
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconМелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Доповідь...
Однією із найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства,...
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconАналіз стану інформатизації закладів освіти району
Відмінною рисою процесу розвитку нашого суспільства є зміна домінуючого виду діяльності у сфері суспільного виробництва: відбувається...
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconВсесвітній день інформаційного суспільства
Х комунікацій, продуктів та послуг у валовому внутрішньому продукті; створення глобального інформаційного простору, який забезпечує:...
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconКонкурс подати до рмк до 01 березня 2013 року
Білоцерківська міська молодіжна громадська організація «Молода Еліта». Оргкомітет конкурсу утворюється з представників організаторів...
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconКонкурс учнівської творчості «Мій рідний край моя історія жива»
Орловської губерній. За народними переказами, назва села Сорокове походить від назви місця заснування — сорокової дільниці. З 50-х...
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconІнструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2008-2009 навчальному році
Розвиток інформаційного суспільства зумовлює потребу у нових підходах до навчання інформатики учнів загальноосвітніх закладів
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconЗаконукра ї н и
Затвердити Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки, що додаються
Про конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу iconПоложення про проведення Всеукраїнського Творчого конкурсу
Конкурс проводиться в рамках дитячого проекту «Свято дитячих мрій», який представляє собою систему організованих заходів для дітей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка