Індивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології)
Скачати 105.83 Kb.
НазваІндивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології)
Дата конвертації28.02.2013
Розмір105.83 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Індивідуальний план


навчального процесу студента 5 курсу
(кафедра акушерства і гінекології)
Дисципліна – Акушерство та гінекологія

Десяток №______ Група №_________ Факультет___________

Модуль II Патологічне акушерство

Строки навчання 2009 - 2010 р.р.

Завідуючий кафедрою

професор Потапов Валентин Олександрович

завуч кафедри

доцент Демченко Тетяна Валентинівна

МОДУЛЬ 2: Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Конкретні цілі:

1. Ставити попередній діагноз та проводити диференційний діагноз при різних видах акушерської патології

2. Планувати тактику ведення при патології вагітності, пологів та післяпологового періоду;

3. Планувати профілактичні та реабілітаційні заходи у разі різних видів акушерської патології.

4. Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві.

5. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.
Тема 1. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Аномалії скоротливої діяльності матки.

  1. Тестування: 20 тестів.

  2. Опитування:

 1. Сучасні уявлення про етіологію і патогенез гестозів.

 2. Сучасна класифікація, клініка і діагностика пізнього гестозу вагітних.

 3. Сучасні методи лікування пізнього гестозу.

 4. Роль жіночої консультації в профілактиці та реабілітації гестозу. Ускладнення гестозу.

 5. Класифікація, етіологія різних видів аномалій пологової діяльності. Кліничний перебіг пологів при цій патології.

 6. Сучасні методи діагностики і лікування порушень пологової діяльності.

 7. Профілактика порушень пологової діяльності та їх ускладнень.
  1. Перелік практичних навичок:


1. Надавати невідкладну допомогу при тяжких формах пре еклампсії та еклампсії.

2. Вміти визначити клінічну форму гестозу та її тяжість.

3. Вміти призначити план обстеження при пізньому гестозі.

4. Вміти визначити клінічну форму аномалій скоротливої діяльності матки.

5. Знати медикаменти та схеми іх застосування для корекції аномалій. Пологові діяльності.

6. Вирішити одну із запропонованих ситуаційних задач.
^ Поточний контроль знань:

тестування

опитування

практичні навички

разом

8 – 6 – 4 - 0

8 – 6 – 4 - 0

8 – 6 – 4 - 0

24 – 18 – 12 - 0

Підпис викладача _________________

^ МОДУЛЬ 2: Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.
Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.
Тема 2. Невиношування вагітності. Переношування вагітності.


  1. Тестування: 20 тестів.

  2. Опитування:


1. Причини мимовільного переривання вагітності в різні строки вагітності.

2. Класифікація передчасного переривання вагітності. Критерії аборту та передчасних пологів..

3. Класифікація, стадії та кліника аборта

4. Діагностика, лікування і профілактика мимовільного аборту.

5. Інфікований аборт. Ступінь розповсюдження інфекції. Лікарська тактика.

6. Етіологія, перебіг, особливості ведення передчасних пологів.

7. Показання, протипоказання, проведення, техніка та ускладнення штучного аборту.

8.Профілактика недоношування вагітності

9. Переношування вагітності, Етіологія. Патогенез. Методи діагностики

10.Комплексне медикаментозне лікування, переношування вагітності. Профілактика і терапія ускладнень, пов’язанних з переношуванням.

  1. Перелік практичних навичок:


1. Оцінювати стан шийки матки при доношеній, переношеній вагітності та передчасних пологах. Терапія ускладнень, пов’язанних з переношуванням.

2. Визначити клінічну стадію аборту та призначити адекватне їй лікування.

3. Оцінювати результати КТГ, УЗД у строк пологів.

4. Вміти призначити схему полого збудження при переношеній вагітності.

5. Вирішити одну із запропонованих ситуаційних задач
Поточний контроль знань:


тестування

опитування

практичні навички

разом

8 – 6 – 4 - 0

8 – 6 – 4 - 0

8 – 6 – 4 - 0

24 – 18 – 12 - 0


Підпис викладача _________________
^ МОДУЛЬ 2: Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.
Тема 3. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях.
I. Тестування: 20 тестів.

II. Опитування


 1. Фізіологічні зміни в серцево – судинній, дихальній, шлунково – кишковій, сечовидільній, ендокринній та кров’яній системах.

 2. Особливості перебігу вагітності і пологів при серцево – судинних захворюваннях (вади серця, гіпертонічна хвороба, недостатність кровообігу, артеріальна гіпотензія)

 3. Обстеження та ведення вагітних з серцево – судинною патологією.

 4. Тактика ведення пологів при серцево – судинній патології у вагітних..

 5. Захворювання крові та вагітність.

 6. Ендокринні захворювання та вагітність. Особливості ведення вагітності та пологів.

 7. Захворювання сечовидільної системи та вагітність

 8. Захворювання органів дихання і вагітність.

 9. Хвороби органів травлення і вагітність.

 10. Інфекційні захворювання і вагітність.

 11. TORCY – інфекції у вагітних. Клінічний перебіг, діагностика, лікування профілактика.

 12. Показання до переривання вагітності при екстрагенітальній патології.


III. Перелік практичних навичок:

1. Скласти план додаткового обстеження вагітної з гіпертонічною хворобою, вадами серця, цукровим діабетом, хронічним та гострим пієлонефритом, анемією.

Поточний контроль знань:

2. Визначити термін та методику переривання вагітності при наявності важкої екстрагенітальної патології.

3. Скласти план ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду у вагітних з вадами серця, гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом.

4. Вирішити одну із запропонованих ситуаційних задач.

Поточний контроль знань

тестування

опитування

практичні навички

разом

8 – 6 – 4 - 0

8 – 6 – 4 - 0

8 – 6 – 4 - 0

24 – 18 – 12 - 9


Підпис викладача _________________

^ МОДУЛЬ 2: Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Тема 4. Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві.

  1. Тестування: 20 тестів.

  2. Опитування:

 1. Передлежання плаценти. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, терапія. Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів.

 2. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Етіологія, клініка, діагностика, особливості ведення вагітності і пологів. Матка Кювелера.

 3. Маткова кровотеча в послідовому і ранньому післяпологовому періоді. Гіпотонічна кровотеча. Патологія прикріплення та відділення плаценти. Етіологія. Діагностика. Тактика.

 4. Емболія навколоплідними водами. Етіологія, кліника, діагностика, лікування.

 5. Геморагічний шок в акушерстві. Класифікація, критерії тяжкості, інтенсивна терапія. Інфузіонно – трансфузійна терапія акушерської крововтрати.

 6. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна та лабораторна діагностика, лікування та профілактика.

  1. Перелік практичних навичок:

1.Вміти визначати об’єм кров трати та ступінь тяжкості шоку.

2.Вміти скласти програму інфузійно – трансфузійної терапії в залежності від об’єму крововтрати.

3.Вміти проводити диференційну діагностику різних видів кровотеч у ранноьому післяпологовому періоді.

4.Вміти скласти діагностичний алгоритм для кожного виду акушерської кровотечі.

5. Вміти скласти алгоритм механічної зупинки кожного виду акушерської кровотечі.

6. Вирішити одну із запропонованих ситуаційних задач
^ Поточний контроль знань:


тестування

опитування

практичні навички

разом

8 – 6 – 4 - 0

8 – 6 – 4 - 0

8 – 6 – 4 - 0

24 – 18 – 12 - 0


Підпис викладача _________________

^ МОДУЛЬ 2: Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Тема 5. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм. Після пологові септичні захворювання.

  1. Тестування: 20 тестів.

  2. Опитування:

1.Загальні відомості про акушерські операції. Показання, умови, протипоказання, підготовка, знеболювання операцій, інструментарій. Асептика і антисептика. Ведення післяопераційного періоду.

2.Операції переривання вагітності в ранні та пізні строки. Операції для підготовки пологових шляхів (перинео- та епізіотомія, розтин шийки матки, амніотомія). Класичний поворот плода на ніжку. Акушерські операції у випадках тазового передлежання (витягання плода за ніжку або ніжки).

3.Акушерські щипці. Вакуум-екстракція плода. Плодоруйнівні операції.

4. Кесарський розтин. Захисні варіанти операцій кесарського розтину.

5.Оперативні втручання в послідовому та післяпологовому періоді. Ручне відокремлення плаценти, виділення посліду. Ручне та інструментальне обстеження матки після пологів. Травматичні ушкодження вульви, піхви, промежини. Розрив шийки матки. Техніка відновлення цілісності тканин. Надпіхвова ампутація, екстирпація матки. Перев'язка внутрішніх здухвинних артерій.

6.Розрив матки. Етіологія, класифікація, особливості розриву матки за рубцем. Оцінка стану рубця на матці. Клінічна картина розриву матки: загрозливого, того, що почався і вже відбувся, діагностика, лікування і профілактика. Виворот матки. Розходження і розриви зчленувань таза. Післяпологові нориць, етіологія, лікування, профілактика.

7.Пологовий травматизм плода.

8.Післяпологові септичні захворювання, класифікація, етіологія, патогенез, діагностика.

9.Клінічна картина ендоміометриту, діагностика, принципи лікування. Післяпологовий тромбофлебіт.

10.Етіологія, патогенез, класифікація в акушерстві. Клінічна картина, стадії перебігу, особливості післяопераційного акушерського перитоніту, ускладнення.

11.Клінічна картина, принципи та тактика лікування сепсису. Септичний шок. Визначення, етіопатогенез, клінічна картина септичного шоку. Сучасні принципи лікування, профілактика.

12.Мастит лактаційний, клініка, сучасна терапія, профілактика. Методи пригнічення лактації

  1. Перелік практичних навичок:

1.Визначати діагностичні критерії клінічно вузького тазу.

2.Вміти скласти набор інструментів для відновлення цілісності тканин.

3.Виконати на фантомі операцію накладання щипців, класичного акушерського повороту, екстракції плода за ніжку, ручного відокремлення та виділення посліду, ручного обстеження порожнини матки.

4.Скласти алгоритм діагностики післяпологових септичних захворювань (ендоміометрит, тромбофлебіт, перитоніт, сепсис, септичний шок).

5.Скласти алгоритм надання невідкладної допомоги при післяпологових септичних захворюваннях.

6.Техніка пункції черевної порожнини крізь заднє склепіння.

7.Визначити симптоми перитоніту методами перкусії, пальпації та аускультації.

8.Трактувати дані загального аналізу крові.

9.Вміти проводити зціжування молочних залоз.

10.Вирішити одну із запропонованих ситуаційних задач.

Поточний контроль знань:

тестування

опитування

практичні навички

разом

8 – 6 – 4 - 0

8 – 6 – 4 - 0

8 – 6 – 4 - 0

24 – 18 – 12 - 0Підпис викладача _________________

Схожі:

Індивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології) iconІндивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології)
Визначати етіологічні та патогенетичні фактори гінекологічних захворювань, пов'язаних з ендокринними порушеннями
Індивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології) iconІндивідуальний план навчального процесу за модулем №1 «Абдомінальна хірургія» студента 4 курса
«Хірургія» студентам 4-го курсу та підготовка лікарів-інтернів з хірургії, методична, наукова та лікувальна робота. Адреса: м. Дніпропетровськ,...
Індивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології) iconМiнiстерство охорони здоров'я україни луганський державний медичний...
Діагноз при поступленні: Вагітність 36 тижнів, дістрес плода, загроза передчасних пологів
Індивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології) iconМетодичні рекомендації з акушерства, гінекології, репродуктивної...
Для викладання студентам VI курсу медичного факультету за спеціальністю “педіатрія”
Індивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології) iconДипломна робота з педагогіки студента v-в курсу
Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання
Індивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології) iconІндивідуальний план навчального процесу за модулем „Дитяча хірургія” 5,6 ”
При пропуску лекцій – обов’язкове написання її реферату, при пропуску практичних занять: обов’язкове його тематичне відпрацювання...
Індивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології) iconМетодичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт з дисципліни...
Курсова робота є індивідуальною роботою студента, що має самостійний науковий характер І є важливим етапом навчального процесу та...
Індивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології) iconПлан курсу та програма основи духовної культури для учнів загальноосвітніх шкіл 5-11 класів
Великий інтерес педагогів, вчених І керівників-організаторів навчального процесу до питань релігійного І філософського змісту обумовлений...
Індивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології) iconМетодичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт із...
Курсова робота є індивідуальною роботою студента, що має самостійний науковий характер І є одним з етапів навчального процесу та...
Індивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології) iconХерсонський національний технічний університет
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка