Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” та “Тижня безпеки дитини” у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Скачати 183.86 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” та “Тижня безпеки дитини” у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Дата конвертації23.03.2013
Розмір183.86 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
Згідно наказу відділу освіти № 3 від 11.01.2010 р. «Про стан цивільної оборони в закладах освіти Золочівського району та завдання на 2010 рік » в загальноосвітніх навчальних закладах «День цивільної оборони » провести 24 квітня 2010 року , «Тиждень безпеки дитини » в дошкільних закладах – з 19 по 24 квітня 2010 року.

Відповідно до листа Головного управління освіти і науки № 01-11/3480 від 08.07.2009 р. « Про проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” та “Тижня безпеки дитини” у навчальних закладах Харківської області » при організації і проведенні цих заходів у 2009-2010 н.р. слід враховувати «Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” та “Тижня безпеки дитини” у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області», які підготовлені співробітниками державної установи “Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області” та комунального закладу “Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти”

Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” та “Тижня безпеки дитини” у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
^ Підготовка і проведення “Тижня безпеки дитини”
у дошкільному навчальному закладі


Підготовка дітей за тематикою охорони здоров’я і життя дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться в дитячих групах і в групах батьків і спрямована на виховання у дітей відчуття свідомого і обов’язкового виконання встановлених правил і норм поведінки при спілкуванні на вулиці з однолітками і старшими за віком людьми, у місцях переходу вулиці, у місцях купання у відкритих водоймищах, при користуванні у побуті газом і електричними побутовими приладами, ліфтом, іграшковими і дитячими транспортними засобами біля свого будинку і т.п.

Як захід практичного закріплення в пам’яті дітей змісту сказаного і показаного протягом року вихователем, проведених дитячих ігор з тематики охорони здоров’я і життя дітей, в дошкільних навчальних закладах щорічно проводиться “Тиждень безпеки дитини”.

^ 1. Нормативна база для проведення “Тижня безпеки дитини”

Перехід дошкільної освіти до особисто орієнтованої моделі навчання вимагає переосмислення змісту, критеріїв оцінки ефективності освітньої діяльності, орієнтації педагога на визначення пріоритету виховання. Ці зміни відображені в принципово новому документі дошкільної освіти – Базовому компоненті, який разом з іншими завданнями має на меті забезпечення достатнього рівня психофізичного розвитку і необхідної компетенції дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі.

Відповідно до вимог директиви начальника ЦЗ України – прем’єр-міністра України від 10.02.2000 р. № 2-ДСП і організаційними вказівками Міністерства освіти і науки України від 21.02.2000 року № 1/9-38 про підготовку учасників навчально-виховного процесу до захисту і дій в умовах надзвичайних ситуацій, наказу Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23.04.2001 р. № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 06.06.2001 р. № 481/5672, наказу Міністерства освіти і науки України від 17.01.02 р. № 27 “Про затвердження Положення про функціональну підсистему “Освіта і наука України” Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”, з метою поліпшення якості організаційної, практичної і навчально-виховної роботи в дошкільних установах України щодо забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях передбачено проведення щорічно у травні “Тижня безпеки дитини”.

Метою проведення є:

 • поліпшення в дошкільних установах якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки і захисту життя в надзвичайних ситуаціях;

 • удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників дошкільних установ із питань захисту і дій в умовах надзвичайних ситуацій;

 • пропаганда кращого педагогічного досвіду з проблем виховання і організації заходів щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації.

Підготовка і проведення “Тижня безпеки дитини” здійснюється обласним і районними (міськими) органами управління освіти за участі представників управлінь із питань надзвичайних ситуацій, служб пожежної охорони, санітарно-епідеміологічної і охорони праці.

Районні (міські) органи управління освіти на місцях вивчають роботу дошкільних установ щодо організації навчально-виховної роботи з особистої безпеки і захисту життя в надзвичайних ситуаціях, оцінюють загальний стан щодо безпеки життєдіяльності в дошкільних навчальних закладах, уживають заходів із ліквідації виявлених недоліків, пропагують і упроваджують кращий педагогічний досвід.

За підсумками роботи районні (міські) відділи (управління) освіти визначають і нагороджують переможців серед дошкільних установ, надають в обласне управління освіти узагальнені матеріали про кращий колективний та індивідуальний педагогічний досвід роботи з дітьми з питань особистої безпеки і захисту життя в надзвичайних ситуаціях.

Педагогічні колективи, які показали кращий стан організаційної і навчально-виховної роботи з дітьми, беруть участь у підготовці та проведенні районних (міських) показових виступів – зустрічей для керівного і педагогічного складу дошкільних закладів освіти.

^ 2. Розробка документів для підготовки і проведення
“Тижня безпеки дитини”


При плануванні в дошкільному навчальному закладі заходів із питань підготовки та проведення “Тижня безпеки дитини” слід чітко визначити час і місце їх проведення для кожної з вікових груп і призначити відповідальних. Особлива увага звертається на виконання вимог техніки безпеки для всіх учасників “Тижня безпеки дитини” під час практичного відпрацювання заходів.

Подальша розробка і реалізація плану підготовки і проведення “Тижня безпеки дитини” не носить строго регламентований характер, а залежить від місцевих умов, традицій, природно-техногенних особливостей території і рівня педагогічної роботи дошкільного навчального закладу, професійного досвіду, творчих здібностей вихователів і підготовленості дітей.

У загальну частину плану тижня безпеки, як правило, включаються:

 • Урочисте відкриття.

 • Відкриті заняття, вікторини, змагання, комбіновані естафети для дітей.

 • Відпрацювання дій у можливих ситуаціях за картками, інструкціями.

 • Огляди-конкурси на кращу наочну агітацію.

 • Перегляд театралізованих вистав.

 • Проведення заходів пропагандистського характеру.

 • Перелік робіт щодо удосконалення матеріальної бази з цивільного захисту дітей і персоналу, дотримання санітарних умов і пожежної безпеки.

 • Підбиття підсумків “Тижня безпеки дитини”.

Важливе значення в цей період має робота з батьками. Разом із ними обговорюється підготовчий загальний план проведення, вислуховуються їхні поради. Батьки запрошуються до участі в підготовці і проведенні заходів “Тижня безпеки дитини”.

Підготовлений варіант загального плану розглядається і уточнюється на педагогічній раді дошкільної установи. Остаточний варіант загального плану проведення “Тижня безпеки дитини” в дошкільному навчальному закладі подається на узгодження до місцевих органів управління освіти.

На основі загального плану дошкільного навчального закладу вихователі складають свої календарні плани навчально-виховної роботи з дітьми, у яких визначають необхідні умови і засоби, форми і методи, що застосовуються і використовуються для проведення заходів у рамках “Тижня безпеки дитини”.

Особлива увага при плануванні і проведенні заходів приділяється раціональній організації рухомої активності дошкільнят через ігри і заняття, установлюючи різні рівні фізичного і емоційного навантаження.

^ 3. Практичні заходи, що відпрацьовуються в підготовчий

період і в ході проведення “Тижня безпеки дитини”

У підготовчий період:

1. Стан організації виховання і навчання дітей з питань особистої безпеки і захисту життя і здоров’я у надзвичайних ситуаціях.

1.1. Планування і проведення навчально-виховної роботи щодо формування у дітей уявлень про можливі небезпеки природного і техногенного характеру і відпрацювання стереотипів поведінки при надзвичайних ситуаціях.

1.2. Ознайомлення дітей під час екскурсій, прогулянок, ігор, розваг та інших виховних моментів з причинами виникнення надзвичайних ситуацій з метою усвідомлення цінності свого життя і здоров’я, їхнього гуманного ставлення до людей, які потрапили в біду.

1.3. Забезпечення дітей у групах ігровим матеріалом (тематичні ігри та іграшки, атрибути для творчих ігор з елементами безпечної поведінки і т.п.), який надав би можливість відпрацювати стереотипи поведінки в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.

1.4. Проведення заходів агітаційно-пропагандистського характеру з питань надзвичайних ситуацій і захисту від їх наслідків. Пропаганда серед батьків і залучення їх до участі в заходах із питань захисту життя і здоров’я при надзвичайних ситуаціях.

1.5. Оснащення наочними посібниками, навчально-методичними матеріалами, використання території дошкільних навчальних закладів із метою закріплення навиків поведінки у дітей в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.

Практика засвідчила, що екстремальна поведінка людей здебільшого визначається фізично нормальним явищем жаху. Він сприяє екстреній мобілізації фізичного і психічного напряму, необхідного для самозбереження. Але при плануванні занять із дітьми вихователям слід додатково враховувати “вікові жахи”, властиві дошкільникам, що базуються на високій емоційності, малому досвіді життя і великій уяві.

Обережна корекція емоційної готовності дитини до реакції жаху відбувається за умови активного збагачення знань дитини про предмети, явища природи, світу людей і їх взаємостосунків, формування звички до ситуацій, у яких вони можуть опинитися. Коли ситуація не таїть у собі елементів несподіванки, тоді незрозумілих і тим більше жахаючих явищ навколо дитини стає менше.

2. Підготовка керівного складу і організація превентивного навчання педагогічного і технічного персоналу дошкільного навчального закладу з основ безпеки життєдіяльності.

2.1. Дотримання періодичності навчання керівного складу дошкільного навчального закладу на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів у сфері ЦЗ і їх участь у навчально-методичних зборах, навчаннях і тренуваннях із ЦЗ (відповідно до планів місцевих органів управління освіти).

2.2. Організація навчання в групах працівників дошкільного закладу і оцінка рівня їх знань і умінь в обсязі курсу “Основи безпеки життєдіяльності для педагогічних кадрів освіти” .

3. Ступінь упровадження комплексу спеціальних заходів із реагування на надзвичайні ситуації.

3.1. Розробка інструкцій, функціональних обов’язків посадовців щодо безпеки в надзвичайних ситуаціях на підставі вивчення вірогідності надзвичайних ситуацій природного характеру і потенційної небезпеки від об’єктів економіки, що розташовані поблизу. Проведення періодичних тренувань виконавців.

3.2. Створення належних умов щодо цивільного захисту дітей і персоналу дошкільного навчального закладу:

 • стан захисних споруд (сховища, ПРУ), а у разі їх відсутності – обсяг робіт із дообладнання підвальних та інших заглиблених приміщень, створення умов щодо підвищення захисних якостей будівель дошкільного закладу на випадок надзвичайної ситуації;

 • забезпечення дітей і працівників дошкільного навчального закладу найпростішими засобами захисту органів дихання; наявність документації на отримання засобів індивідуального захисту зі складів резерву; готовність дошкільного закладу до проведення санітарної обробки персоналу і дітей, а також спеціальної обробки споруд;

 • наявність плануючих документів щодо проведення екстреної евакуації та розрахунків на організоване виведення дітей і працівників у разі загрози виникнення критичних умов для безпечного перебування, наявність витягів із плану евакуації району;

 • організація медичного обслуговування і здатність персоналу дошкільного навчального закладу надавати першу медичну допомогу потерпілим.

4. Діяльність дошкільного закладу щодо створення безпечних санітарних умов для життя і здоров’я і попередження виникнення та розповсюдження інфекційних хвороб.

5. Виконання комплексу організаційно-технічних заходів щодо попередження виникнення пожежі та створення умов для її гасіння.

У ході проведення:

“Тиждень безпеки дитини” в дошкільному навчальному закладі починається урочистими зборами вихователів, дітей і запрошених представників державних служб допомоги в надзвичайних ситуаціях, представників засобів масової інформації тощо.

При проведенні “Тижня безпеки дитини” традиційні навчальні заняття збагачуються сюжетно-ігровим змістом (групові ігри, виконання вправ, що носять характер змагання, ігри-вистави з музичним супроводом і т.п.).

Разом із сюжетно-ролевими іграми, де діти вчаться орієнтуватися у світі природи, техніки, людей, значне місце при проведенні “Тижня безпеки дитини” займають дидактичні ігри, які дозволяють більш спрямовано керувати поведінкою дітей. Ігровий характер таких занять забезпечується введенням елементів сюжету, яскравістю та привабливістю матеріалів і постановкою задач.

Вихователі вчать дітей знаходити істину шляхом запрошення їх до обговорення і цілеспрямованими питаннями підводять до відповіді.

Велику зацікавленість викликають у дітей взаємовідвідування в групах занять, вікторин, змагань, виступів самодіяльних артистів, виставок дитячих робіт.

Педагог за допомогою правильного підбору методів і прийомів керує дитячою діяльністю, поглиблює позитивні взаємостосунки дітей, розвиває чуйність, милосердя, гуманне ставлення до людини, збагативши емоційні враження при відпрацюванні стереотипів поведінки в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.

У кінці “Тижня безпеки дитини” доцільно в групах провести з дітьми бесіду, з’ясувати, що їм сподобалося і запам’яталося. Це допоможе зробити оцінку роботи, проведеної вихователем.

По завершенні відпрацювання загального плану з підготовки та проведення “Тижня безпеки дитини” у дошкільних навчальних закладах відзначаються діти, які стали переможцями в іграх, змаганнях, виставках малюнків і т.п.
Таким чином, теоретичні питання і практичні дії з основ безпеки життєдіяльності дітей, що вивчаються і відпрацьовуються протягом року, знаходять своє віддзеркалення при проведенні “Тижня безпеки дитини”, який є підсумком роботи за рік із питань охорони життя і здоров’я дітей.


^ Підготовка і проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)

У навчальних закладах формування у учнів властивостей свідомого і обов’язкового виконання встановлених правил безпеки в навчально-виробничому процесі, норм безпечної поведінки в побуті і в умовах надзвичайних ситуацій; виховання відчуття гуманного ставлення до людини, що потрапила в біду; навчання користуванню засобами індивідуального захисту і свідомим грамотним діям в надзвичайних ситуаціях передбачено тематикою навчальних програм “Основи здоров’я”, “Основи безпеки життєдіяльності”, а у учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів – тематикою розділу “Цивільна оборона” предмету “Захист Вітчизни”, і щорічно завершується проведенням в навчальних закладах на фоні обстановки надзвичайної ситуації, можливої в даному регіоні, “Дня ЦО (ЦЗ)”, як підсумкового заходу практичної перевірки рівня набутих учнями умінь, і якості всебічної підготовки цивільної оборони об’єкту галузі освіти.

Підготовка і проведення практичних заходів “Дня ЦО (ЦЗ)” передбачається планом роботи навчального закладу на поточний рік.

^ 1. Нормативна база для проведення “Дня ЦО (ЦЗ)”

Підготовка до проведення “Дня ЦО” починається з детального планування майбутнього виконання всього комплексу заходів ЦЗ.

Основними нормативними документами з підготовки навчальних закладів до проведення “Дня ЦО (ЦЗ)” є:

1. Положення “Про підготовку і проведення “Дня ЦО” в загальноосвітній школі”, затверджене спільним наказом Міністерства освіти і науки України і Начальника Штабу – Заступника Начальника ЦО України від 02.06.95 р. № 143/179.

Це Положення розроблено відповідно до Закону “Про Цивільну оборону України” і Положення “Про Цивільну оборону України”. У ньому визначені основні вимоги щодо організації підготовки і методики проведення “Дня ЦО” в загальноосвітніх школах і професійно-технічних навчальних закладах.

2. Наказ Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23.04.2001 р. № 97, зареєстрованого в Мін’юсті 06.06.2001 р. № 481/5672.

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.01.02 р. № 27 про затвердження Положення “Про функціональну підсистему “Освіта і наука України” Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру”. У цьому наказі визначені вимоги до організації і ведення ЦО на об’єктах галузі освіти (у школах і т.д.).

3. Рекомендації щодо організації та проведення “Дня ЦО” у закладах середньої та професійно-технічної освіти у 2000 р. (газета “Рятувальник”, № 12 від 24.03.2000 р.).

4. Організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення Харківської області з питань захисту і дій в умовах надзвичайних ситуацій (щорічні).

^ 2. Розробка документації для підготовки і проведення “Дня ЦО”.

Метою проведення “Дня ЦО” є:

 • закріплення в учнів умінь, навиків щодо збереження та захисту здоров’я і життя під час надзвичайних ситуацій, користування засобами індивідуального і колективного захисту, надання першої медичної само- і взаємодопомоги;

 • практичне відпрацювання учнями, педагогічним і обслуговуючим персоналом навчального закладу дій за планом реагування на надзвичайні ситуації;

 • формування і розвиток в учнів морально-психологічних властивостей, мужності, витримки, ініціативи, взаємної виручки під час небезпеки, упевненості в ефективності заходів, що реалізуються Єдиною державною системою запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Успіх проведення “Дня ЦО” залежить від його завчасної підготовки, чіткого керівництва і правильного визначення складу учасників. На підготовку “Дня ЦО” потрібно відводити не менше 2-х місяців.

Організоване і змістовне проведення “Дня ЦО” неможливе без ретельного і продуманого планування всього комплексу заходів. Усі необхідні документи розробляються під керівництвом директора навчального закладу.

1. У першу чергу видається ^ Наказ директора навчального закладу – начальника ЦЗ про підготовку і проведення “Дня ЦО, у якому вказуються:

– мета, завдання і час проведення;

– склад учасників і порядок їх підготовки;

– обсяг робіт із підготовки навчально-матеріальної бази та терміни їх виконання;

– відповідальні особи, склад загальної комісії, підкомісії (журі) на окремих ділянках.

“День ЦО” повинен проводитися без порушення навчального процесу у квітні-травні, але в Харківській області він традиційно відбувається в кінці березня – на початку квітня, що викликано об’єктивними причинами, які пов’язані із закінченням навчального року. “Показовий День ЦО” проводиться місцевими органами управління освіти і відділу з питань НС з метою обміну досвідом і надання допомоги педагогічному складу закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти

Відповідно до структури ЦЗ навчального закладу, розробленої в плані ЦЗ (дій) об’єкта освіти, визначається керівний склад: начальник ЦЗ навчального закладу, його заступники, начальник штабу ЦЗ і його помічники, командно-начальницький склад, куди відносяться командири невоєнізованих формувань ЦЗ.

Які формування повинні будуть відпрацювати практичні дії в “День ЦО”, визначає начальник ЦЗ навчального закладу відповідно до взятих увідних (одного з розділів плану ЦЗ навчального закладу мирного часу). Відповідно до Закону “Про Цивільну оборону України” до складу формувань зараховується працездатне населення. Особи, які не досягли 18-річного віку, до складу формувань не включаються.

2. Наступним документом, що розробляється, є План підготовки і проведення “Дня ЦО”, затверджений районним (міським) відділом (управлінням) освіти і узгоджений з територіальним відділом із питань НС району (міста).

Цей план розробляється із залученням спеціальної групи під керівництвом директора і повинен відобразити закріплення отриманих теоретичних знань про небезпеку, існуючу або можливу на відповідній території, про її причину, наслідки для людей та навколишнього середовища, і відпрацювання практичних дій з особистої безпеки і захисту учасників навчально-виховного процесу в надзвичайних ситуаціях.

Основні заходи плануються як загальні, так і окремі з педагогічним колективом і обслуговуючим персоналом школи та учнями за віковими групами, класами.

3. З метою інтенсифікації заходів ЦЗ в день проведення “Дня ЦО” необхідно завчасно передбачити його в розкладі уроків і спланувати на цей день максимально можливу кількість уроків з курсу “Основи здоров’я” та “Основи безпеки життєдіяльності” і розділу “Цивільна оборона” предмета “Захист Вітчизни” та інших заходів за цією тематикою. Для цього складається Графік проведення “Дня ЦО”, в якому розписані всі заходи цивільного захисту, які будуть проводитись під час уроків і на перервах. У графіку повинні відобразитися: збір постійного складу навчального закладу; перевірка укомплектованості і оснащеності невоєнізованих формувань ЦЗ; відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту; проведення протипожежних, герметизаційних і евакуаційних заходів. День ЦО (ЦЗ) є відпрацювання практичних дій відповідно до “Плану дій в НС”: практичні класні заняття, семінари, бесіди, вікторини і відкриті уроки; огляди-конкурси, стінні газети, виставки, відеофільми; спортивні змагання, естафети, тренування і т.д.

4. Закінчується “День ЦО” підбиттям підсумків, де начальник ЦЗ визначає, якою мірою досягнута мета і як вирішені завдання “Дня ЦО”, дає оцінку діям формувань, визначає сміливі та ініціативні дії учнів, виявлені ними високі марально-психологічні властивості.

За підсумками видається Наказ директора навчального закладу про результати “Дня ЦО”, який зачитується перед усім складом закладу.

Особовий склад навчального закладу: формування, команди, класи, учні, педагоги, які проявили себе під час виконання заходів цивільної оборони, − нагороджуються призами, грамотами; окремі учні – за кращі індивідуальні показники.

У призначений час директор разом зі штабом ЦЗ здійснює аналіз проведення “Дня ЦО” з керівним складом, особами, які відповідають за проведення заходів, класними керівниками.

На підставі результатів проведеного “Дня ЦО” у навчальному закладі можуть бути розроблені практичні заходи щодо усунення виявлених недоліків у підготовці закладу до практичного навчання учнів з ЦЗ, внесені необхідні зміни в план ЦЗ, розклад занять із командно-начальницьким складом і формуваннями, а також у методику навчання учнів.

^ 3. Практичні заходи, що відпрацьовуються у підготовчий

період і в ході проведення “Дня ЦО”

Головна умова успішного проведення “Дня ЦО” – його насиченість саме практичними заходами, спланованими до “Дня ЦО”:

а) практичні заходи: збір постійного складу школи, перевірка укомплектованості та оснащення НФ ЦЗ, приведення у готовність захисних споруд, відпрацювання прийомів користування ЗІЗ, проведення протипожежних, герметизаційних і евакуаційних заходів, відпрацювання практичних дій відповідно до “Плану дії в НС”, знезараження територій, будинків, майна і т.п.;

б) навчально-методичні заходи: практичні, класно-групові заняття, семінари, тренінги, бесіди, вікторини і відкриті уроки із залученням до їх проведення фахівців екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служб і працівників із питань НС і ЦЗН;

в) агітаційно-пропагандистські заходи: огляди-конкурси, радіогазети, стінна преса, демонстрація кіно-, відеофільмів, виставки, оновлення НМБ;

г) спортивні змагання, естафети, тренування.

Передбачаються також необхідні заходи для безпеки учасників і медичного контролю.

Заходи, що проводяться в дусі змагань, викликають живий інтерес в учнів і сприяють поглибленню знань і придбанню практичних навичок.

^ Залежно від тематики і обсягів навчання з основ здоров’я, основ безпеки життєдіяльності, цивільного захисту з учнями в “День ЦО” проводяться:

1. У початкових класах (1- 4 класи): вікторини, ролеві ігри з ОБЖ, змагання, у програму яких включаються від однієї до декількох вправ, тренувань, відпрацьовуються дії за сигналом оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій по класах. Заходи можуть закінчуватися переглядом відеоматеріалів, які висвітлюють питання НС.

2. У середніх класах (5 – 9 класи): вікторини з ЦЗ, відкриті уроки, змагання, естафети по паралельних класах і групах класів. Організується оперативний випуск стінних газет, що інформують про заходи ЦЗ і переможців; з накопичених матеріалів оформляють фотовітрини, фотоальбоми.

3. У старших класах (10 – 11 класи): змагання зі здавання нормативів ЦЗ, семінари з обговорення підготовлених рефератів, практичні заняття з рішенням ситуаційних задач.

За рішенням директора навчального закладу класи організовують екскурсії на курси ЦО (навчальні пункти ЦО), відвідують захисні споруди, знайомляться з організацією ЦЗ одного з підприємств і практичними заходами щодо захисту сільськогосподарських тварин і рослин від впливу НС.

Учні старших класів у підготовчий період і в ході проведення заходів готують і озвучують радіогазету “Знай і умій”, організовують інші змістовні радіопередачі під час перерв, а також беруть участь у суддівстві вікторин і естафет у молодших та середніх класах.

4. Учні, окрім планових занять по курсу ОЗ, ОБЖ і ЦЗ, беруть участь у заходах “Дня ЦО”: на уроках образотворчого мистецтва – у конкурсі малюнка про допомогу при стихійних лихах, аваріях і катастрофах, трудового навчання – у виготовленні найпростіших засобів захисту і оновлення навчально-матеріальної бази ЦЗ школи; на практичних заняттях і тренуваннях – при вивченні тематики з питань хімічної та радіаційної небезпеки. Учителі широко використовують міжпредметні зв’язки для поглибленого вивчення чинників, які ініціюють надзвичайні ситуації (фізика, хімія, астрономія, географія, біологія і т.п.). На уроках гуманітарного напряму обговорюються художні твори та історичні події, в яких порушується тема надзвичайних ситуацій.

Крім того, всі учні середніх і старших класів прослуховують по шкільному радіо магнітофонний запис одного з сигналів оповіщення ЦЗ і спільно діють у кінці одного з уроків по його практичному відпрацюванню.

Учні старших класів можуть бути залучені до підготовки і проведення занять з ОЗ, ОБЖ в початкових класах. При цьому виконується умова, що учні молодших класів ці заходи відпрацювали раніше, не поспішаючи, під керівництвом своїх учителів, і на момент проведення загального тренування з ними підбили підсумки і закінчили заняття.

Відповідно до статті № 34 Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру” від 08.06.2000 р. все населення України зобов’язане вчитися правильно діяти в надзвичайних ситуаціях і уміти надавати само- і взаємодопомогу в ім’я збереження здоров’я, життя як свого, так і своїх близьких, а також потерпілих поряд.
Вікова психологія стверджує, що найкращий час для міцного засвоєння всіх знань, у тому числі і за правилами дій у надзвичайних ситуаціях, – це дошкільні та шкільні роки. Тому теоретичні знання і практичні навички з питань ОЗ, ОБЖ і ЦЗ, отримані протягом навчального року і відпрацьовані в “День ЦО”, мають неоціниме значення для життя кожного школяра і є заставою його вмілих і правильних дій у небезпечних ситуаціях мирного часу, а значить, заставою збереження найдорожчого – здоров’я і життя.


Методичні рекомендації уклали:

Прокопенко Т.С., методист із безпеки життєдіяльності державної установи “Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області”;

Волкова І.В., завідувач науково-методичної лабораторії з проблем виховання здорового способу життя ХОНМІБО.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” та “Тижня безпеки дитини” у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області iconМетодичні рекомендації щодо організації проведення Тижня знань з...
Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності відповідно до методичних рекомендацій ( додаток №1)
Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” та “Тижня безпеки дитини” у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області iconІ. Загальні питання щодо стану виконання вимог цивільного захисту...
Наявність наказу керівника – начальника цивільної оборони про організацію цивільної оборони
Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” та “Тижня безпеки дитини” у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області iconПлан заходів з підготовки та проведення в дошкільних та загальноосвітніх...
Перевірити стан техніки безпеки та охорони праці в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” та “Тижня безпеки дитини” у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області iconНака з
Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації провести нараду із директорами та заступниками директорів загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” та “Тижня безпеки дитини” у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області iconМетодичні рекомендації щодо упровадження Дня туризму в загальноосвітніх,...
«Про проведення Дня туризму у загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладах Донецької області», з метою...
Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” та “Тижня безпеки дитини” у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області iconВеликобурлуцька районна державна адміністрація харківської області розпорядження великий Бурлук
Створити районну інвентаризаційну комісію для проведення технічної інвентаризації протирадіаційних укриттів цивільної оборони (цивільного...
Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” та “Тижня безпеки дитини” у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області iconМетодичні рекомендації щодо упровадження Дня туризму в загальноосвітніх,...
З метою активізації цієї роботи Міністерство рекомендує запровадити в загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних...
Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” та “Тижня безпеки дитини” у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Просимо ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо проведення в закладах освіти заходів на відзначення 135 – річчя з дня народження...
Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” та “Тижня безпеки дитини” у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області iconЗаставнівська районна державна адміністрація відділ освіти нака з
Головного управління мнс україни в Чернівецькій області від 16. 02. 2012р. №9/9/659 та листа управління Держтехногенбезпеки у Чернівецькій...
Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” та “Тижня безпеки дитини” у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області iconРозпорядження
Харківської обласної державної адміністрації від 13 липня 2011 року №388 “Про організацію та проведення огляду-конкурсу захисних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка