Регламент
Скачати 123.18 Kb.
НазваРегламент
Дата конвертації23.03.2013
Розмір123.18 Kb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Інформатика > Регламент
Затверджено рішенням Сєдовської селищної ради №У1/2-11 від 01.12.2010 року.

РЕГЛАМЕНТ

роботи Сєдовської селищної ради VI скликання.

РОЗДІЛ 1. Загальні положення.

Стаття 1. Регламент Сєдовської селищної ради (далі Регламент) – це збірник правил, норм та положень, які визначають порядок роботи селищної ради, в тому числі встановлює порядок проведення першої сесії ради, обрання секретаря селищної ради, формування виконавчих органів ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях ради, прийняття рішень ради та інше.

Стаття 2. Сєдовська селищна рада є органом місцевого самоврядування, який вирішує питання місцевого значення виходячи з інтересів територіальної громади селища Сєдове, села Обрив та інтересів держави в межах законів України та власної фінансово-економічної бази, керуючись в своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом територіальної громади селищ Сєдове та Обрив, цим Регламентом та іншими нормативними законодавчими актами.

Стаття 3. Регламент роботи Сєдовської селищної ради затверджується радою на її пленарному засідання не пізніше, ніж на другій сесії ради. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент ради, що діяв у попередньому скликанні. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться за ініціативою голови Сєдовської ради, секретаря ради, постійних комісій ради, депутатів ради, а також у зв’язку зі змінами у законодавстві України. Порядок внесення змін, уточнень, доповнень до Регламенту аналогічний порядку розгляду та затвердженню самого Регламенту. Рішення про зміни та уточнення в Регламенті приймаються 2/3 від загального складу депутатів.

Стаття 4. Селищна рада, селищний голова, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку та в межах, визначених законами, зазначеними в статті 3 цього Регламенту.

Стаття 5. Рішення селищної ради, селищного голови, виконавчого комітету селищної ради, прийняті в межах повноважень, визначених законом, є обов’язковими до виконання на території селища Сєдове та села Обрив громадянами, які постійно або тимчасово проживають на зазначеній території, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями не залежно від форм власності, посадовими особами.

Стаття 6. Діяльність Сєдовської селищної ради здійснюється на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою селища Сєдове та села Обрив її органів і посадових осіб, державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ 2. Сесія ради

Підрозділ 2.1. Порядок роботи сесії


Стаття 7. Сєдовська селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 8. Пленарні засідання селищної ради розпочинаються о 15.00 годині та закінчуються не пізніше 18.00 години, якщо селищною радою не прийняте інше рішення.

Перед кожним пленарним засіданням ради проводиться реєстрація депутатів, які власноручно ставлять підпис в журналі реєстрації.

Тривалість роботи сесії, час для доповіді, співдоповіді, виступів, запитів визначається селищною радою, виходячи від кількості та особливостей винесених питань до порядку денного.

В кінці кожного засідання надається час, але не більше 30 хвилин, для виступів депутатам селищної ради з короткими заявами, оголошеннями (інше). Рішення за цими виступами не приймаються.

Тривалість пленарного засідання, порядок і послідовність розгляду питань, тривалість виступів, доповідей, початку та закінчення обговорення вирішується селищною радою більшістю голосів депутатів, присутніх на засідання сесії.

Стаття 9. Головуючий на засіданнях селищної ради:

 • оголошує перед кожним засіданням про кількість присутніх та причини відсутності

депутатів;

 • Забезпечує виконання положень цього Регламенту всіма присутніми на засідання;

 • Відкриває, веде та закриває засідання ради;

 • Вносить на обговорення проекти рішень, оголошує ініціаторів внесення рішень;

 • Організовує обговорення питань;

 • Надає слово для доповіді, виступу;

 • За погодженням з депутатами надає слово запрошеним на засідання ради;

 • Ставить питання на голосування та оголошує його результати;

Підрозділ 2.2. Перша сесія селищної ради

Стаття 10. Перша сесія новообраної Сєдовської селищної ради скликається Сєдовською селищною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради, тобто за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. На першій сесії ради розглядаються такі питання:

 • Підсумки голосування з виборів депутатів селищної ради та визнання їх повноважень;

 • Підсумки голосування з виборів голови селищної ради та визнання його повноважень;

 • Обрання секретаря селищної ради;

 • Утворення виконавчого комітету ради, визначення його

кількісного та персонального складу;

 • Обрання постійних комісій ради.

Стаття 11. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» складається план підготовки першої сесії ради, відповідно до якого посадові особи Сєдовської селищної ради організовують роботу по підготовці першої сесії. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної селищної ради та питань, які передбачається внести на її розгляд, формування органів ради створюється робоча група з числа депутатів ради нового скликання. Робоча група створюється не пізніше як за 10 днів до першої сесії селищної ради.

Стаття 12. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова Сєдовської селищної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» головує на пленарному засіданні ради першої сесії новообраний голова. У разі якщо на час проведення першої сесії селищний голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова селищної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

^ Підрозділ 2.3. Скликання чергової та позачергової сесій ради.

Стаття 13. Чергові та позачергові сесії ради скликаються Сєдовським селищним головою. У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем Сєдовської селищної ради.

Стаття 14. Сесія селищної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу селищної ради, виконавчого комітету селищної ради. У разі, якщо голова або секретар ради не скликають протягом двох тижнів сесію на вимогу депутатів ради та виконкому ради, або ці посади є вакантними, сесія ради скликається депутатами ради, які становлять не менш, ніж одну третину від загального складу ради, або постійною комісією ради. У цьому випадку сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради
один з депутатів селищної ради.

Підрозділ 2.4. Призначення пленарних засідань селищної ради.

Стаття 15. Розпорядження про скликання чергової сесії селищної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а позачергової сесії - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Рішення про скликання сесії селищної ради оприлюднюється шляхом розміщення на інформаційній дошці, в приміщенні селищної ради.


Підрозділ 2.5. Підготовка та розгляд питань на пленарних засіданнях ради

Стаття 16. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами
громадян не пізніш ніж за 10 днів до сесії ради. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше зазначеного строку, або під час чергової сесії, вносяться на розгляд селищної ради за рішенням не менше половини депутатів селищної ради від загального складу ради.

Стаття 17. Проекти рішень селищної ради готуються за дорученням голови ради секретарем ради, відділами та службами виконкому ради, постійними комісіями ради. На всі питання, які виносяться на розгляд сесії, виконавцями завчасно повинні бути підготовлені проекти рішень, інші матеріали (довідки та інше).

Стаття. 18. Проекти рішень сесії селищної ради обов’язково узгоджуються з посадовими особами, які приймали участь в підготовці, виконанні та здійсненні контролю за цим рішенням, головами постійних комісій за напрямками, секретарем ради. У разі не погодження з проектом рішення заперечення або пропозиції викладаються на окремому аркуші, який додається до проекту рішення.

^ Підрозділ 2.6. Прийняття рішень.

Стаття 19. Рішення ради вважається прийнятим на її пленарному засіданні після обговорення та схвалення більшістю депутатів ради від загального складу ради з урахуванням голосу селищного голови присутнього на засідання ради, крім випадків передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Рішення селищної ради підписує голова селищної ради, а в разі його відсутності – секретар ради або депутат, який виконує функції головуючого на засіданні ради (у випадку, передбаченому законодавством).

Стаття 20. Рішення селищної ради реєструються протокольною частиною засідання із зазначенням номера скликання, порядкового номера сесії, порядкового номера рішення (наприклад «рішення №V/24-367, де V- номер скликання, 24 – номер сесії, 367 – порядковий номер рішення). Порядкові номери рішень присвоюються від скликання до скликання.

Стаття 21. Рішення селищної ради приймається відкритим ( в тому числі поіменним) або тайним голосуванням. Якщо Регламентом ради або Законом не встановлене обов’язкове таємне голосування, порядок голосування питань, винесених на засідання ради, встановлюється більшістю депутатів присутніх на сесії з урахуванням голосу голови селищної ради.

Обов’язкове таємне голосування проводиться в разі:

 • Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря селищної ради;

 • Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень селищного голови;

 • Прийняття рішення про звернення до суду про визнання незаконним актів органів місцевої виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження селищної ради і її органів.

Стаття 22. Рішення селищної ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд селищної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Стаття 23. Прийняті рішення селищної ради оприлюднюються в десятиденний строк. Рішення ради нормативно-правового характеру вступають в силу з моменту їх офіційного оприлюднення, всі інші рішення – з моменту їх прийняття, якщо селищною радою не встановлена інша дата введення їх в дію.

Розділ 2.7. Голосування.

Стаття 24. Всі проекти, що увійшли до порядку денного, зміни та доповнення ставляться на голосування. Перед початком голосування головуючий на сесії повідомляє кількість пропозицій, які ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує депутатам, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.

При голосуванні кожен депутат має один голос.

Стаття 25. Таємне голосування може бути проведено з використанням бюлетенів для таємного голосування. Під час таємного голосування для підрахунку голосів депутатів селищна рада обирає лічильну комісію у складі не менше трьох депутатів. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, яких висунуто на посаду що обирається. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів від загального складу членів комісії.

Стаття 26. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою та затверджуються радою в необхідній для голосування кількості. Бюлетені повинні містити необхідну для голосування інформацію. Бюлетені для голосування за проектом рішення або по одній кандидатурі повинні містити слова «за», «проти», «утримався».

Стаття 27. Для таємного голосування лічильна комісія видає кожному депутату присутньому на засіданні один бюлетень під підпис. Заповнення бюлетенів проводиться депутатами тільки в кабіні для таємного голосування.

Стаття 28. Після закінчення таємного голосування лічильна комісія відкриває скриньку для голосування і здійснює підрахунок голосів. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, такі, на яких не зроблено жодної позначки або залишено дві або більше кандидатур на одну посаду, а при голосуванні за рішенням – де залишено два або більше варіантів відповіді. Прізвища, дописані в бюлетені, до уваги не приймаються.

Стаття 29. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписують всі члени лічильної комісії. За доповіддю лічильної комісії селищна рада відкритим голосуванням затверджує результати таємного голосування.

Стаття 30. При виявленні помилок в процедурі та техніці проведення таємного голосування більшістю голосів присутніх на сесії проводиться таємне повторне голосування.

Розділ 2.8. Протоколи засідань селищної ради

Стаття 31. На кожній сесії селищної ради складається протокол. Протокол сесії селищної ради підписує головуючий на сесії. В протоколі сесії зазначаються наступні дані:

 • Найменування ради, порядковий номер сесії, дата та місце проведення сесії;

 • Кількість депутатів, обраних до ради;

 • Кількість депутатів, присутніх та відсутніх на сесії;

 • Порядок денний сесії;

 • Прізвища доповідачів по кожному питанню;

 • Прізвища та номера виборчих округів депутатів, які прийняли участь в обговоренні (для осіб, які не є депутатами – посади), а також депутатів, які внесли запит або задали питання;

 • Перелік всіх прийнятих рішень із зазначенням кількості голосів, поданих за чи проти, а також які утримались.

До протоколу сесії додаються рішення, прийняті радою із усіма погодженнями і матеріалами, письмові запити депутатів, розглянуті на сесії, письмові пропозиції та зауваження депутатів, передані головуючому на сесії, список відсутніх депутатів із зазначенням причини відсутності, список запрошених на сесію.

Стаття 32. Протоколи сесії та документі до них протягом трьох років зберігаються у секретаря селищної ради, а потім передаються до державного архіву на постійне зберігання.

Розділ 3. Виконавчий комітет селищної ради.

Стаття 33. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет, який утворюється радою на строк її повноважень.

Стаття 34. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, в межах від дев’яти до тринадцяти осіб.

Стаття 35. Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується радою на пленарному засіданні за пропозицією селищного голови шляхом відкритого або таємного голосування за рішенням більшості депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 36. Виконавчий комітет утворюється у складі:

 • Селищного голови ради;

 • Заступника голови селищної ради з питань діяльності виконавчих органів ради;

 • Секретаря виконавчого комітету;

 • Секретаря селищної ради;

 • Керівників бюджетних установ селищної ради;

 • Інших осіб.

Стаття 37. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановленого законом для селищного голови

Стаття 38. Виконавчий комітет селищної ради проводить свою роботу шляхом засідань, які скликаються селищним головою, а вразі його відсутності або неможливості здійснити ним цієї функції – заступником голови селищної ради з питань діяльності виконавчих органів ради, але не рідше одного разу на місяць, і є повноважним, якщо в засідання приймає участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. Рішення про скликання чергового засідання виконавчого комітету доводиться до відома членів виконавчого комітету шляхом телефонограм або особисто не пізніше, ніж за три дні до засідання, а позачергового – не пізніше як за один день до засідання, із зазначенням дати, місця, часу та питань, які виносяться на засідання виконавчого комітету.

Стаття 39. Виконавчий комітет селищної ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються селищним головою. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради.

Стаття 40. Виконавчий комітет селищної ради розглядає питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до компетенції виконавчих органів ради.

Розділ 4. Доручення дані виборцями депутатам ради.

Стаття 41. Селищна рада розглядає та затверджує план заходів по виконанню доручень виборців.

Стаття 42. Зміни та доповнення в план заходів по виконанню доручень виборців вносяться селищним головою за пропозицією постійних комісій ради, депутатів селищної ради, виконавчого комітету.

Стаття 43. Рішення про виконання доручень враховуються при плануванні бюджету селищної ради в планах економічного та соціального розвитку. Виконані доручення виборців знімаються з контролю селищною радою.

Стаття 44. Селищна рада та її органи інформують виборців про хід виконання доручень.

Голова Сєдовської селищної

ради В.І.Безусенко

Схожі:

Регламент iconРегламент
Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Регламент iconРегламент
Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Регламент iconРегламент
Регламент Центру надання адміністративних послуг (далі Регламент) визначає організаційно-процедурні питання діяльності Центру надання...
Регламент iconРегламент районної державної адміністрації
...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації...
Регламент Ради (ЄС) №2200/96 від 28 жовтня 1996 року щодо загальної організації ринку фруктів та овочів
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції...
Регламент Ради (ЄС) n 23/97 від 20 грудня 1996 року щодо статистики рівня та структури витрат на оплату праці
Регламент iconРегламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16...
Регламент Ради (ЄС) n 550/97 від 24 березня 1997 року щодо операцій стосовно віл/снід операцій в країнах, що розвиваються
Регламент iconРегламент аматорського радіозв’язку україни
Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування...
Регламент Ради (ЄС) № No 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року щодо статуту Європейської компанії (ЄК)
Регламент iconРегламент Головного управління статистики у Донецькій області
Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Донецькій області (далі – Головне управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка