Положення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи
Скачати 67.13 Kb.
НазваПоложення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи
Дата конвертації23.03.2013
Розмір67.13 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

ПОЛОЖЕННЯ


про учнівське самоврядування

Миколаївської загальноосвітньої школи

I-III ступенів №36

(президентська республіка “ТЕМП”)


ЗАТВЕРДЖЕНО


Учнівською конференцією

“___” _____________ ___ р.


1.Загальні положення.
1.1. Учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 36 діє на підставі Конституції України, чинного законодавства, Статуту школи і даного Положення.

1.2. Цілі і задачі учнівського самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 36.

  1. Метою діяльності учнівського самоврядування є реалізація права учнів на участь в управлінні навчальним закладом.

Задачами діяльності учнівського самоврядування є:

- представлення інтересів учнів в процесі управління школою;

- підтримка і розвиток ініціативи учнів у шкільному житті;

- захист прав учнів;

- забезпечення виконання учнями своїх обов’язків.
^ 1.3. Права учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування має право:

Отримувати від адміністрації школи інформацію з питань життєдіяльності школи.

  1. Вносити адміністрації школи пропозиції по вдосконаленню навчально- виховного процесу школи.

  2. Вносити пропозиції до плану виховної роботи школи.

  3. Представляти інтереси учнів на педагогічних радах, зборах, присвячених рішенню питань життя школи.

  4. Проводити зустрічі з директором школи та іншими представниками адміністрації.

  5. Проводити серед учнів опитування.

  6. Створювати друкарські органи.

  7. Встановлювати відносини і організовувати спільну діяльність з учнівським самоврядуванням інших навчальних закладів.

  8. Використовувати оргтехніку, засоби зв’язку та інше майно школи за узгодженням з адміністрацією.

  9. Брати участь у вирішенні конфліктних питань між учнями, вчителями і батьками.

  10. Представляти інтереси учнів в органах і організаціях поза школою.

  11. Брати участь у формуванні складів шкільних делегацій на заходах міського рівня і вище.

  12. Проводити на території школи збори, зокрема закриті, та інші заходи.

  13. Розміщувати на території школи інформацію на стенді учнівської Ради і в шкільних засобах інформації, отримувати час для виступів своїх представників на класних годинах і батьківських зборах.
^ 2. Органи управління учнівського самоврядування.

2.1 Учнівська Рада.

Учнівська Рада на чолі з президентом - головний орган учнівського самоврядування.

Учнівська Рада виступає від імені учнів при вирішенні питань життя школи: вивчає і формулює думку школярів з питань шкільного життя, представляє позицію учнів в органах управління школою, розробляє пропозиції по вдосконаленню навчально-виховного процесу.

Головним завданням Ради є розвиток соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання можливості практично виявити себе в громадській діяльності.

Діяльність учнівської Ради здійснюється на принципах демократизму, гуманізму, добровільності, відкритості, незалежності та рівності.

Учнівська Рада сприяє захисту прав та інтересів дітей, реалізації ініціатив учнів у позанавчальній діяльності, виконанню учнями Статуту школи, вирішенню конфліктних питань, узгодженні інтересів учнів, вчителів і батьків

Учнівська Рада формується терміном на 1 рік. До складу Ради учні 5-11-х класів обирають на класних зборах по одному представнику.

Рада розробляє загальний план роботи учнівського самоврядування, організовує та контролює роботу міністерств, звітує про свою роботу та діяльність перед учнівською громадою.

Засідання Ради проводяться не рідше 1 разу на місяць. На засіданнях міністри звітують про роботу міністерств за місяць, семестр, рік.

Рішення Ради постійно висвітлюються міністерством преси та інформації в шкільній газеті, на шкільному радіомовленні.

Зв`язок учнівської Ради з класними колективами здійснюється через лідерів класів.

Педагогічний колектив надає допомогу учнівській Раді стосовно згуртування шкільного колективу, розвитку соціальної активності особистості, формування її творчих здібностей.

Педагогічна рада координує діяльність учнівської Ради, надає їй рекомендації щодо вдосконалення роботи, допомагає планувати, аналізувати та підсумовувати роботу.

2.2. Президент.

Президент є головою учнівської Ради, членом Ради школи.
Обирається учнями 5-11-х класів таємним голосуванням терміном на 1 рік.
Президент має право:
Пропонувати кандидатів учнівської Ради.
Виносити на розгляд членів Ради питання, що турбують учнів школи.
Скликати учнівську Раду.
Ініціювати зміни, що сприятимуть поліпшенню стану навчання та дозвілля.
Рішення Президента з питань учнівського самоврядування самостійні й незалежні від рішень адміністрації школи.
Президент не має права передавати свої повноваження іншим особам.
Президент забов`язаний:
Дотримуватися Статуту навчального закладу.
Контролювати виконання Статуту;
Координувати роботу учнівської Ради.
Допомагати адміністрації здійснювати річний план роботи.
Повноваження Президента школи припиняються у разі:

відставки, імпічменту, закінчення ним школи.
^ 2.3. Класні збори.

Класні збори - орган учнівського самоврядування в класі.

Проводяться не рідше 1 разу на місяць.

Обирають лідера класу, членів Ради класу, учнівської Ради школи.

Обговорюють і вирішують питання життєдіяльності класного колективу.

Кожен учень класу має право виступати на зборах, виносити питання на обговорення, відстоювати свою думку.
^ 3. Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування.
Міністерство освіти і науки.
- здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;
- бере участь у проведеннні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;
- контролює відвідуванням уроків, ведення щоденників.
^ Міністерство культури і відпочинку.

- організовує змістовне дозвілля учнів;
- залучає учнів до підготовки і проведення творчих справ, розважальних програм;
- організовує проведення традиційних загальношкільних виховних заходів.
^ Міністерство преси та інформації.

- забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування;
- організовує випуск газет, блискавок, листівок, радіолінійок;
- проводить соціологічні дослідження, оприлюднює резуль­тати.

^ Міністерство здоров`я, спорту, туризму.

- дбає про фізичний розвиток дітей, зміцнення їхнього здоров`я;

- пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольна, антитютюнова, антинаркотична програми);

- залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

- контролює виконання ранкової зарядки

- проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;

- організовує екскурсії та турпоходи;
^ Міністерство роботи з молодшими школярами.
- організовує позаурочну роботу з учнями початкових класів;
- організовує дозвілля учнів 1-4 класів на перервах;
- проводить спортивні ігри з учнями початкової школи;
Міністерство дисципліни і порядку.

 • організовує чергування по школі; прибирання території;

 • перевіряє дотримання санітарно-гігієнічних норм: чистоту приміщень, охайний зовнішній вигляд.

 • контролює дотримання учнями Статуту, відвідування уроків, проводить роботу з порушниками дисципліни;

 • розробляє заходи, які сприяють формуванню доброзичливих, партнерських, довірливих, това­риських відносин між учасниками шкільного самоврядування.

Схожі:

Положення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи iconПоложення про учнівське самоврядування кам’янської спеціальної загальноосвітньої...
Учнівське самоврядування Кам*янської спеціальної школи-інтернату для слабочуючих та пізнооглухлих дітей «Веселка»– добровільне об’єднання...
Положення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи iconЗагальні положення
Учнівське самоврядування Незабудинської середньої загальноосвітньої школи регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових...
Положення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи iconПоложення про учнівське самоуправління кобеляцької загальноосвітньої школи 1-іii ступенів №2

Положення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи iconКонституція учнівського самоврядування Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Стаття       Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати почуття господаря школи, класу, вміння...
Положення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи iconСтатут учнівського самоврядування Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Учнівське самоврядування Мелітопольської зош І-ІІІ ступенів регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції...
Положення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи iconПоложення про учнівське самоврядування у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів
Вих стандартів та зразків, підготовки до самостійного життя та використання свого потенціалу в інтересах суспільства, держави. Важливою...
Положення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи iconПоложення про самоврядування
Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини
Положення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи iconПоложення про батьківський комітет загальноосвітньої установи Дане...
Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом...
Положення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи iconПоложення про органи учнівського самоврядування Вступ
Одним із важливих засобів І методів розв'язання цих завдань є учнівське самоврядування, яке, забезпечуючи участь усіх школярів в...
Положення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи iconПоложення про батьківський комітет середньої загальноосвітньої школи I iii ступенів №1 8
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка