«Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат I – III ступенів» Запорізької обласної ради на 2012 – 2013 навчальний рік
Назва«Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат I – III ступенів» Запорізької обласної ради на 2012 – 2013 навчальний рік
Сторінка1/29
Дата конвертації28.02.2013
Розмір2.94 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

від ___ серпня 2012 р. протокол №__
Директор КЗ «Матвіївська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР

____________ Л.К.Конькова
Р І Ч Н И Й П Л А Н

комунального закладу

«Матвіївська загальноосвітня

школа-інтернат I – III ступенів»

Запорізької обласної ради

на 2012 – 2013 навчальний рік


Матвіївка


ЗМІСТ

Стор

1.

^ ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.

ЗАВДАННЯ НА 2012-2013 Н.Р.

4


2.

^ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ

22


2.1

^ СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

22


2.2

^ ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ

35


3.

^ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ ВИХОВАНЦІВ, ПЕДАГОГІВ, ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ. ОЗДОРОВЛЕННЯ ВИХОВАНЦІВ. ЗАХОДИ З БЖД ТА ОП

44


4.

^ КОРЕКЦІЙНО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА, ПРОФІЛАКТИЧНА ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА РОБОТА

54


5.

^ ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА. АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

59


6.

^ ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ

76


7.

^ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ - ІНТЕРНАТУ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ШКОЛИ - ІНТЕРНАТУ

85


8.

ДОДАТКИ

88-138ДОДАТКИ


№№

Зміст

Стор.

Додаток 1

^ ПЛАН РОБОТИ РАДИ ШКОЛИ НА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

88

Додаток 2

ПЛАН РОБОТИ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ НА 2012-2013 РІК

90

Додаток 3

^ ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

91

Додаток 4

НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ

92

Додаток 5

^ ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ НАРАДИ

96

Додаток 6

ЦИКЛОГРАМА ВИДАННЯ НАКАЗІВ ТА ДОВІДОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЬНО- АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

99

Додаток 7

^ ЦИКЛОГРАМА КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

109

Додаток 8

ЦИКЛОГРАМА КОНТРОЛЮ ЗА ВЕДЕННЯМ ДОКУМЕНТАЦІЇ

112

Додаток 9

^ ПЛАН РОБОТИ ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИХ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ ТА ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНОГО БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ

113

Додаток 10

^ РОБОТА ШКОЛИ, СІМ’Ї, ГРОМАДСЬКОСТІ З ПИТАНЬ ВИХОВАННЯ УЧНІВ

115

Додаток 11

РОЗВИТОК УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

117

Додаток 12

^ ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

119

Додаток 13

ЗАХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ, ПРОФІЛАКТИКИ АЛКОГОЛІЗМУ, НАРКОМАНІЇ, ТОКСИКОМАНІЇ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ, ЗАПОБІГАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА СНІД

125

Додаток 14

^ ПРОФІЛАКТИЧНА ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА РОБОТА

127

Додаток 15

ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

130

Додаток 16

ПЛАН організації профілактичної роботи, ознайомлення працівників школи-інтернату із вимогами санітарного законодавства


135РОЗДІЛ І

^ ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

ПІДСУМКІВ МИНУЛОГО РОКУ.

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК.Організаційно-педагогічна робота та навчально-виховний процес у 2011-2012 навчальному році були спрямовані на реалізацію права учнів на одержання загальної середньої освіти, на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», Концепції національного виховання, постанови Кабінету Міністрів України «Про перехід на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» від 16.11.2000 № 1717, Указів Президента України щодо розвитку освітньої галузі, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти відповідно до Концепції загальної середньої освіти в Україні.
Згідно з робочим навчальним планом, складеним на основі Типових планів, навчальні заняття в школі-інтернаті були організовані за семестровою системою. Впродовж навчального року для учнів проводились осінні, зимові та весняні канікули. Школа-інтернат працювала за п’ятиденним робочим тижнем. Викладання навчальних дисциплін здійснювалось відповідно до мови навчання:

1-11 класи – українською.
Повноцінність загальної середньої освіти забезпечувалось реалізацією як інваріантної, сформованої на державному рівні, обов’язкової для всіх учнів, так і варіативної складової частини навчального плану, в якій передбачені обов’язково-вибіркові та додаткові години на роботу із здібними учнями.

На кінець навчального року в школі-інтернаті навчалося 256 учнів, з них дівчаток – 111, що становить 43,4% від загальної кількості, хлопчиків – 145 (56,6%). В 2011-2012 навчальному році в школі було укомплектовано 11 класів, із них 1-4 класи (55 учнів) – класи вікової норми із середньою наповнюваністю 14 учнів, 5-9 класи (80 учня) із середньою наповнюваністю 16 учнів, 10-11 класи – (40 учнів) наповнюваність 20 учнів. Протягом навчального року тематичному оцінюванню підлягало 160 учнів: 40 учні І-го ступеню навчання ( 15 учнів 1-го класу - вербальне оцінювання); 80 – учнів ІІ-го ступеню; 40 – ІІІ-го ступеню. За період з 1 вересня 2011 року по червень 2012 року прибуло 41 учень, вибуло – 34 учнів, з них 3 випускників 9 класу і 19 – 11 класу.

Аналізуючи рівень навчальних досягнень учнів, можна зазначити, що на кінець навчального року кількість учнів, які мають достатній рівень становить 13,8 %, середній – 57,8%, початковий – 17,9%; 18 учнів 1-го класу,що становить 10,5 % – програмовий матеріал засвоїли на середньому рівні . В старшій ланці спостерігаються позитивні зміни: збільшилась кількість учнів, які мають достатній рівень – на 7 учнів, кількість учнів із середнім рівнем також збільшилася на 3, а кількість учнів із початковим рівнем зменшилася на 3.

Протягом останніх 3-х років кількість учнів, які мають середній рівень збільшилася на 23,2%, а кількість учнів, які мають початковий рівень – зменшилася на 18,4 %, що свідчить про ефективну роботу вчителів з категорією учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень.
Ці дані свідчать про позитивну динаміку навчальних досягнень учнів школи - інтернату, яка відбувається протягом останніх трьох років: зменшення кількості учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень на 18,4%, збільшення кількості учнів, які мають середній рівень – на 23,2 %, достатній рівень – на 20,5%.
Аналізом відвідування навчальних занять встановлено, що протягом навчального року зменшилась кількість пропусків уроків учнями 1-11 класів. За даними журналу щоденного обліку відвідування учнями уроків, класних журналів та місячних табелів видно, що адміністрація школи-інтернату , педагогічний колектив проводить певну роботу по збереженню учнівського контингенту: для зменшення кількості пропусків без поважної причини проводилася певна робота по охопленню навчанням всіх учнів, здійснювалися заходи щодо профілактики правопорушень, пропусків навчальних занять через відвідування дітей вдома – відвідано сім’ї Кучер Д. (9 кл), Одокієнко О. (5 кл), Янковських Я. (5 кл), Огаренко О. (11 кл), були написані листи в кримінальну міліцію, в служби у справах неповнолітніх – на Герасимову О. ( 11 клас), Скороход Н. ( 11-ий клас).
Але, як видно із аналізу стану відвідування учнями навчальних занять, ця робота ще потребує удосконалення: класоводи, класні керівники та вихователі приділяють неналежну увагу відвідуванню школи-інтернату учнями, 100-% охопленню навчанням учнів відповідних класів. Перед педагогічним колективом інтернату стоїть ще багато питань у вирішенні цієї проблеми.
Аналіз звітності з охорони життєдіяльності свідчить про те, що рівень травматизму серед учасників навчально-виховного процесу в школі протягом останніх чотирьох років зменшується . Якщо в 2009 році випадків травмування було - 5, в 2010 році – 0, в 2011 році – 7, то за І півріччя 2012 року таких випадків – 2 . Протягом 2011-2012 навчального року в школі –інтернаті зафіксовано випадки травмування вихованців - 5 випадків ( Нікорич Карина -5 клас, Скорік Карина –д\в № 3, Грибов Віктор – 7-й клас, Страйков Авраам – 4 клас, Ващенко Володимир – 9- й клас, під час навчально-виховного процесу. Особливу увагу педагоги школи-інтернату звертають на попередження травматизму під час спортивних змагань, ігор на перервах, на дотримання правил особистої безпеки та недопущення порушення правил поведінки під час відпочинку.

Головною метою організаційно-методичної роботи в 2011-2012 н. р. було підвищення та удосконалення професійного рівня педагогів; формування позитивного ставлення до власного здоров’я як складової життєвої компетенції всіх учасників педагогічного процесу.

Методична робота, здійснювана педагогічним колективом, була спрямована на вирішення проблеми « Підвищення ефективності уроків, активізація пізнавальної діяльності учнів з метою покращення якості знань. Формування свідомої дисципліни шляхом організації учнівського самоврядування».
В той же час не залишається поза увагою питання: «Здоров’язберігаюча і здоров’яформуюча діяльність школи – інтернату як фактор формуванння здоров’язберігаючої компетентності вихованців».
Робота над науково-методичною темою проводилася різними формами:
- колективна (педради, науково-практичний семінар, педагогічні читання, медико-психолого-педагогічний консиліум);

- групова (методичні об’єднання вчителів та вихователів, творчі групи з проблемної теми, семінари-практикуми); робота з молодими спеціалістами;

- індивідуальна (методичні консультації, співбесіди, аналіз уроків, виховних заходів, робота за індивідуальними планами самоосвіти, планами молодих спеціалістів, педагогів, що атестувалися).
Відповідно до плану роботи школи було проведено науково-практичний семінар на тему «Досягнення психолого-педагогічної науки та кращий досвід педагогіки здоров’язбереження», а також проведено 2 педради з таких науково-методичних тем:

«Громадянське виховання учнів у навчально-виховному процесі»;

«Впровадження здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих технологій в освітній процес та їх ефективність»;

«Затримка психічного розвитку як педагогічна проблема».
Робота методичної ради школи та шкільних методоб’єднань була організована за такими напрямками:
- удосконалення методичної роботи шляхом попередньої підготовки педрад; (обговорення проблемних питань, проектів рішення);

- участь в атестації педагогів (вивчення роботи, експертна оцінка атестованих);

- організація творчої групи по впровадженню технологій здоров’язбереження у навчально-виховний процес;

- організація і проведення шкільних та обласних олімпіад з навчальних предметів;

- визначення передового досвіду серед працюючих членів колективу і його вивчення.
Відповідно до плану роботи в школі-інтернаті були проведені предметні тижні та декади педагогічної майстерності (художньо-естетична декада – виставка малюнків,виробів учнів – керівник Кисіль О.М.; декада правової освіти та правового виховання, екологічна декада, предметні тижні з географії, з іноземної мови, з фізики та астрономії, математики, інформатики, української мови та літератури, початкових класів). Достатній науково-методичний рівень продемонстрували вчителі початкових класів Гергерт А.О.,Балута С.В., Леоненко Л.А. .; вчителі - предметники : Павленко Н.Є., Котова У.М., Кригіна О.І., Шашкіна О.А., Тарасенко І.В.,
Відкриті уроки цих вчителів стали справжньою школою передового педагогічного досвіду, упровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховний процес.
Виховна робота з навчальних предметів велася на достатньому та середньому методичному рівні. Всі вчителі - предметники серйозно поставилися до проведення предметних тижнів з навчальних предметів. Ця робота була спрямована на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів школи. Активно брали участь у проведенні науково-теоретичного семінару, психологічних тренінгів, педрад, ШМО такі члени педагогічного колективу школи-інтернату: Назарова Н.В., Шакіна Л.Л., Тихоновська Л.О., Садова В.І., Тарасенко І.В., Фролова Л.М., Філіпенко Е.М., Горбачова В.М., Бутилка І.В., Кривошей І.О.,Свиридов Д.В., Романенко Н.А., Жифарська Н.Є., Шашкіна О.А. Всі педагоги школи-інтернату вивчали методичну літератури щодо підвищення ефективності уроків, активізації пізнавальної діяльності учнів з метою покращення якості знань. Формування свідомої дисципліни шляхом організації учнівського самоврядування, формування здоров’язберігаючої та здоров’яформуючої компетентності вихованців; розпочали створення власних банків необхідної літератури, ефективно впроваджували у навчально-виховний процес здоров’язберігальні технології.
Але в той же час спостерігається зниження продуктивності роботи в таких педагогічних працівників: робота практичного психолога Романовської Ю.С. – потребує якомога результативніших наробок протягом навчального року; робота вчителів предметників Деркач Л.В. ( світова література), Братковської М.М. ( 3 клас), Жданова В.М. ( географія), Повстяної Н.Р. ( англійська мова), Ткаченко Н.С., ( біологія, хімія) - якість знань яких з окремих предметів становила від 55,8 % до 76,6 % ( з біології в 9-11-х класах) , що не відповідає дійсності – потребує більш правдивих та ефективніших результатів; протягом року спостерігалася тенденція зниження фахового рівня таких вихователів: Тимошенко С.Ю., Лозовець О.А.,Сініциної В.С., Акритової Н.С. – шаблонне виконання виховних заходів, відсутність ефективної виховної роботи.

На всіх заходах на здоров’язберігальну тематику, які проходили у школі, педагоги формували в наших вихованців належну валеологічну культуру, сприяли розвиткові здоров’язберігальних компетенцій; формували позитивне ставлення до збереження власного здоров’я у кожного учня.

Це і було основними завданнями з проблемної теми школи-інтернату .
На достатньому методичному рівні пройшли виховні заходи в рамках проблемної теми, проведені вихователем 10-го класу Садовою В.І.: «Профорієнтаційна робота в школі-інтернаті» (із залученням до заходу батьків ( осіб, що їх замінюють) та спортивне свято з 12 по 19 вересня 2011 року Олімпійський Урок та олімпійський тиждень - лист облУОН від 12.08.2011 № 02\01-948.2824 «Про проведення олімпійського уроку та олімпійського тижня» ( вчителі фізичного виховання Кригіна О.І., Бутилка І.В.).
Ефективною була робота з наставництва. У цьому навчальному році в школі-інтернаті працювало 4 педагога - молодих спеціалістів Для них були створені належні умови для розвитку власної педагогічної майстерності: вони мали змогу відвідувати усі відкриті уроки та виховні заходи у своїх колег, членів ШМО, навчатися у них ефективних форм та методів ведення уроків, виховних заходів; підвищувати науково-теоретичний рівень на засіданнях МО, інструктивно-методичних нарадах, семінарі, педрадах, займалися самоосвітньою роботою.
На підставі наказу облУОН від 23.08.2011 р. № 594 „Про проведення I (шкільного) етапу обласних, міжрегіональних і всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і підготовку до II етапу 2011-2012 навчального року», з метою виявлення здібних учнів та розвитку їх інтересу до навчання в школі проводились предметні олімпіади з 12-ти предметів. Всі відповідальні педагоги належно організували та провели шкільний етап предметних олімпіад. Вчителі-предметники на засіданнях методоб’єднань обговорили результати проведених олімпіад та розробили заходи щодо удосконалення роботи зі здібними учнями.
Учителі математики та початкових класів активно залучали дітей до участі в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». В ньому взяло участь 30 учнів (в минулому навчальному році – 22). Сертифікатів з відмінним результатом було 8, 12учнів отримали сертифікати з добрим результатом, що на 5 більше, ніж у минулому році. Це також говорить про більш якісну підготовку учнів до математичного конкурсу.
Спортивна команда учнів школи-інтернату посіла четверте місце в підгрупі обласних спортивних змаганнях серед шкіл-інтернатів присвячених до Дня інвалідів ( «Дивись на нас, як на рівних!»). Цьому сприяла належна робота директора школи-інтернату Л.К.Конькової щодо забезпечення матеріально-технічної бази спортивного залу школи, вчителів фізкультури та вихователів щодо формування навичок фізичного здоров’я, здоров’язберігальних компетенцій.
Соціально-психологічна служба у школі проводила належну роботу у вирішенні питань, що стосуються навчання та виховання дитини з моменту її вступу в інтернат і до його закінчення. Протягом цього часу ведеться психологічний супровід дитини шляхом психодіагностики, психокорекції, психопрофілактики і консультування. Особлива увага приділялася корекційно - відновлювальній роботі з дітьми, які мають ознаки дезадаптації, з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; з дітьми, у яких відсутній батьківський контроль.
Актуальною для інтернату була та залишається проблема щодо дітей із затримкою психічного розвитку.
Педагоги школи-інтернату , адміністрація, практичний психолог, соціальний педагог вивчали питання соціально-психологічної адаптації дітей із затримкою психічного розвитку.
Питання затримки психічного розвитку як педагогічної проблеми заслуховувалося на засіданні педагогічної ради. Педагоги школи-інтернату ділилися досвідом роботи щодо навчання та виховання учнів із затримкою психічного розвитку.
Протягом 2012\2013 навчального року будуть вироблені методичні рекомендації та прийняті рішення щодо напрямків роботи з даної проблеми.
Удосконалення педагогічної майстерності педагогів відбувалося також на курсах підвищення кваліфікації при ЗОІППО. Щорічний план та графік проходження курсової перепідготовки виконується у відповідності з перспективним планом. П’ятеро педагогів підвищують свій освітній та професійний рівень, навчаючись заочно у вищих навчальних закладах Запорізької області .
Проводилася спільна робота педагогічного колективу з старшим викладачем КЗ «ЗОАППО» ЗОР Білою Л.В. за програмою загально навчальні навики учнів «Загально навчальні навики: сутність та необхідність їх формування ». Педагоги школи-інтернату мали змогу підвищити свій професійний рівень щодо роботи з вихованцями певних категорій.
З метою виконання річного планування та в рамках внутрішкільного контролю у 2011 – 2012 н. р. навчально – методичною частиною перевірявся стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів з таких предметів: екології рідного краю, історії рідного краю, української літератури, української мови у 5-11 класах, інформатики, географії, математики, хімії, світової літератури, іноземної мови у 5-11 класах \ наказ по школі від 26.08.2011р., № 102 «Про вивчення стану викладання навчальних предметів у 2011\2012 навчальному році».

Матеріали перевірок вчасно узагальнено та обговорено на засіданнях педагогічної ради школи та нарадах при директору.
Двічі на рік узагальнювалися матеріали контрольних робіт з математики та української мови в 2-4 класах, а також з математики, української мови у 5-11 класах. Узагальнювалися матеріали з перевірки техніки читання в 1-11 класах. Результати перевірок обговорювалися на засіданнях шкільних методичних об’єднань.
У минулому навчальному році відповідно до річного плану школи вивчалася також система роботи вихователів щодо громадянського виховання учнів, щодо формування навичок здорового способу життя у вихованців, узагальнювалися матеріали з питань щодо формування стабільного дитячого колективу у 2-му класі (вихователь Горбачова В.М..), у 6-му класі (вихователь Тихоновська Л.О.); вивчалося питання про роботу вихователів 1-го класу щодо формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя (вихователь Назарова Н.В.), в 4-му класах вивчалося питання про формування у підлітків бережливого, дбайливого та свідомого ставлення до власного здоров’я (вихователь Балута С.В.).
Вивчалися та узагальнювалися матеріали щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму та стан ведення зошитів у 2-5, 9,11 класах з української мови та математики; матеріали щодо ведення зошитів для контрольних та лабораторних робіт, особових справ учнів.
Одним із напрямків методичної роботи була атестація педагогів. В ході атестації випадків порушення принципів всебічності, систематичності, демократичності, колегіальності, доступності і гласності не зафіксовано. Атестація педагогічних працівників школи проводилась у відповідності до Закону України «Про загальну середню освіту» (ст.27), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України наказ № 930 від 06.10.2010р., наказу обласного управління освіти і науки від 20.09. 2011 року № 653 «Про атестацію педагогічних працівників установ та закладів Запорізької області у 2011\2012 навчальному році» і наказу по школі від 12 жовтня 2011 року № 131 «Про атестацію педагогічних працівників у 2011\2012 навчальному році».
Атестація 2011-2012 навчального року засвідчила зростання професійної майстерності педагогів школи. Із 11 (18,6%) проатестованих осіб: 5 (п’ятеро ) підвищили свою кваліфікаційну категорію і 6 (шестеро ) підтвердили раніше присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

На кінець навчального року якісний склад педкадрів школи такий: із 59 учителів та вихователів:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

«Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат I – III ступенів» Запорізької обласної ради на 2012 – 2013 навчальний рік iconЗміни до річного плану закупок на 2012 рік Горлівська загальноосвітня...
Горлівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів №9 Донецької обласної ради
«Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат I – III ступенів» Запорізької обласної ради на 2012 – 2013 навчальний рік iconПутивльська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів наказ від...
Згідно з річним планом роботи школи на 2012-2013 навчальний рік, перспективним прогнозуванням на 2011-2016 роки, в листопаді 2012...
«Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат I – III ступенів» Запорізької обласної ради на 2012 – 2013 навчальний рік iconЗапорізька загальноосвітня школа I iii ступенів №75 Запорізької міської...

«Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат I – III ступенів» Запорізької обласної ради на 2012 – 2013 навчальний рік iconКз «Матвіївська загальноосвітня школа- інтернат І-ІІІ ступенів» зор
Розвивальна: Розвивати навички інтерпретувати твори, виявляти І розуміти головну думку літературного твору про музику
«Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат I – III ступенів» Запорізької обласної ради на 2012 – 2013 навчальний рік iconСніжнянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №42 Донецької обласної ради

«Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат I – III ступенів» Запорізької обласної ради на 2012 – 2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
«Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат I – III ступенів» Запорізької обласної ради на 2012 – 2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
«Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат I – III ступенів» Запорізької обласної ради на 2012 – 2013 навчальний рік iconМаловільшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 наказ
На основі аналізу результативності методичної роботи за 2012-2013 навчальний рік, колективної та індивідуальної діяльності педагогічних...
«Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат I – III ступенів» Запорізької обласної ради на 2012 – 2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
...
«Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат I – III ступенів» Запорізької обласної ради на 2012 – 2013 навчальний рік iconКз «Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Вони виявляють багатство його душі, свідчать про високу матеріальну та духовну культуру. Українські народні музичні інструменти є...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка