Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Скачати 60.93 Kb.
НазваВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дата конвертації24.03.2013
Розмір60.93 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖУЮ
Директор школи _________________ Заступник директора школи
____________________________

/ОЛЕКСИШИН Б.П./ /./

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ЗАВІДУВАЧА КАБІНЕТОМ

ВЕЛИКОГАЇВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ ступенів

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
Завідувач кабінетом

1. Загальні положення 
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики завідувача кабінетом. Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти і науки України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України. 

1.2. Завідувач кабінетом призначається на посаду і звільняється з неї директором школи. 

1.3. Завідувач кабінетом повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту. 

1.4. Завідувач кабінетом підпорядковується безпосередньо директору школи та заступнику директора з навчально-виховної роботи. 

1.5. У своїй діяльності завідувач кабінетом керується Конституцією і законодавством України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти та виховання учнівської молоді; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом). Завідувач кабінетом дотримується Конвенції про права дитини та  Законами України з питань освіти.
2. Функції
Основними напрямами діяльності завідувача кабінетом є: 

2.1. Забезпечення чистоти, естетичного виду та санітарного стан кабінету і підсобних приміщень.

2.2. Збереження в належному вигляді шкільних парт, стільців та інших меблів кабінету.

2.3. Забезпечення безпечного стану учнівських робочих місць, приладів, інструментів.

2.4. Систематичне проведення первинного і періодичного інструктажу з лаборантами і учнями та відповідне їх оформлення в журналі під розпис інструктованих.

2.5. Перевірка знань, а також виконання лаборантами та учнями правил і інструкцій з техніки безпеки;

2.6. Щорічна розробка заходів з охорони праці для включення їх в плани і угоду з охорони праці.

2.7. Повна матеріальна відповідальність за стан зберігання матеріальних цінностей у ввіреному кабінеті;^ 3. Посадові обов'язки 

Завідувач кабінетом виконує такі посадові обов'язки: 

3.1. Здійснює:

 • інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час занять з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів:

 • виконання постанов, розпоряджень і наказів МО України та іншого законодавства і профспілкових органів з питань охорони праці;

 • оформлення кабінету, погоджуючи з адміністрацією та залучаючи до цієї роботи учнів, батьків, громадські організації;

 • відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час занять які він проводить;

 • оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги;

 • періодичне медичне обстеження;

 • дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога;

 • складання поточного та перспективного планів роботи кабінету, планує обновлення матеріальної бази наочностей, навчальних посібників; подає заявку адміністрації школи на придбання необхідного обладнання для проведення лабораторних, практичних робіт, демонстраційних дослідів;

 • складання і щорічний перегляд інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і здійснення нагляду за їх виконанням;

 • створення всіх необхідних умов забезпечення безпечних умов навчання, проведення лабораторних занять та інших робіт тільки при наявності відповідного обладнання, яке вимагається правилами і нормами охорони праці;

 • за розпорядженням адміністрації закупку необхідного обладнання для кабінету;

 •  контроль обладнання з протипожежної безпеки, медичних та індивідуальних засобів захисту, а також поновлює наочну агітаціюз питань забезпечення безпеки життєдіяльності;


3.2. Бере  участь:

 •  у роботі педагогічної ради школи;

 • у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.


3.3.Контролює:

 •  перехідні,  переломні,  кризові  моменти  у  фізичному  і  психічному  розвитку  дітей  та  підлітків.


3.4. Розробляє:

 • річний,  тижневий  план  роботи,  який затверджується  директором  школи.

 • та впроваджує  розвивальні,  корекційні  програми  навчально-виховної  діяльності  з  урахуванням  індивідуальних,  статевих,  вікових  особливостей  різних  категорій.


3.5. Забезпечує:

 • своєчасне складання встановленої звітної документації;

 • своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.

.

4. Права 

Завідувач кабінетом має право на:

 • не допускати проведення занять, пов'язаних із небезпекою для життя і здоров'я учнів і працівників школи, з повідомленням про це директора школи чи заступника директора з навчально-виховної роботи;

 • участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи;

 • захист професійної честі й гідності;

 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень;

 • захист своїх інтересів самостійно і/чи чи тез представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;

 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

 • надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку;

 • проходження атестації кабінету на добровільній основі;


5. Відповідальність 

 1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Ста­туту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпо­ряджень директора школи і інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих йому прав, завідувач кабінетом несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і (чи) психічним насиллям над учнем, скоєння іншого аморального вчинку завідувач кабінетом може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

 1. За зумисне спричинення школі чи учасникам навчального процесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків завідувач кабінетом несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і (чи) цивільним законодавством. Бібліотекар несе повну матеріальну відповідальність у випадку недостачі, втрати чи псування матеріальних цінностей, прийнятих на збереження на основі письмового договору про повну матері­альну відповідальність, якщо не докаже, що збитки нанесені не з його вини.6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою) 

Завідувач кабінетом:

 1. Працює за графіком, затвердженим директором школи за поданням заступника директора з навчально-виховної роботи.

 2. Може бути залученим відповідно до кваліфікації за розпорядженням заступника директора з навчально-виховної роботи до заміни тимчасово відсутніх учителів і вихова­телів у межах нормативної тривалості свого робочого часу з додатковою погодинною оплатою педагогічної роботи.

 3. Отримує від директора школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

 4. Працює в тісному контакті з учителями, батьками учнів (особами, які їх заміняють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

Схожі:

Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики лаборанта
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик завідуючого бібліотекою І бібліотекаря
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Обж,затвердженої наказом Міністерства освіти України від 31. 08. 1995р., №463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики педагога, затвердженої наказом Міністерст­ва...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка