Угода № про реалізацію послуг по здачі житла в найм
Скачати 72.15 Kb.
НазваУгода № про реалізацію послуг по здачі житла в найм
Дата конвертації24.03.2013
Розмір72.15 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > ДокументыУГОДА №
про реалізацію послуг по здачі житла в найм
м. Львів “ ” 2008 р.Суб’єкт підприємницької діяльності Мацько Галина Михайлівна , що є юридичною особою за законодавством України, має статус платника єдиного податку на прибуток , надалі іменоване "Оздоровчо-відпочивальний комплекс «ЗАМОК", в особі Мацько Галини Михайлівни, що діє на підставі свідоцтва про реєстрацію, з однієї сторони, та__________________________, надалі ЗАМОВНИК, що діє на підставі_________________ , з другої сторони, уклали цю Угоду про наступне:

^ 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

  1. За цією Угодою ОВК «ЗАМОК», на основі попередніх заявок ЗАМОВНИКА, надає комплексні послуги по здачі житла під найм, що включають трансфер, розміщення, проживання.


2.ВИЗНАЧЕННЯ

Індивідуальний турист - це клієнт (1 особа), для якого ЗАМОВНИК робить замовлення на розміщення у ОВК.

Туристична група - це певна кількість осіб (не менше ніж 10 осіб), що прибувають та вибувають з ОВК одночасно (тобто протягом розрахункової доби).
^ 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Послуги надаються за умови наявності вільних місць в готельному ОВК на основі заявок ЗАМОВНИКА, які повинні подаватися у письмовому вигляді на фірмовому бланку компанії з підписом уповноваженої особи підприємства та печаткою компанії не пізніше ніж за:

-3 дні до дня заїзду індивідуальних громадян;

-10 днів до дня заїзду КЛІЄНТІВ кількістю до 10 осіб;

-30 днів до дня заїзду груп кількістю, що перевищує 10 осіб.

3.2Виконання заявок (як і зміни у переліку послуг, що надаються) для груп у термін, менший ніж зазначено у п.3.1., до заїзду в ОВК не гарантується.

3.3. Гарантією бронювання є гарантійний лист Замовника на оплату готельних послуг на безготівковій основі;

3.4. Оплата готівкою не є гарантією замовлення бронювання;

3.5 У заявці на розміщення та поселення КЛІЄНТІВ повинно бути вказано:

 • прізвище та ім’я КЛІЄНТА;

 • дата приїзду та виїзду;

 • тип та кількість необхідних кімнат;

 • країна, громадянином якої є КЛІЄНТ;

 • наявність дітей у віці до двох років;

 • час прибуття КЛІЄНТА;

 • форма оплати;

 • номер угоди;

 • посада та прізвище особи, що склала замовлення.

  1. ЗАМОВНИК бере на себе обов’язок не менше ніж за 5 діб до заїзду групи передати її остаточний список. Якщо список не буде передано вчасно, ОВК не може гарантувати вчасне надання кімнат його КЛІЄНТАМ.
  1. ЗАМОВНИК у межах узгодженої квоти замість КЛІЄНТІВ, що мали розміщуватися за попередньою заявкою, може розмістити інших КЛІЄНТІВ, заявлених у ті ж терміни проживання і за тим же класом обслуговування, з обов'язковим інформуванням про це ОВК не пізніше, ніж за 24 години до запланованого дня заїзду.


3.8.Розміщення КЛІЄНТІВ у ОВК можливе лише при наявності у них документів, які засвідчують їх особу, т.т. паспорт, в'їзна віза одержання якої забезпечує ЗАМОВНИК.

^ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. ЗАМОВНИК бере на себе зобов'язання:

4.1.1. своєчасно забезпечувати подання до ОВК заявок на розміщення та поселення КЛІЄНТІВ;

4.1.2. збитки, завдані КЛІЄНТОМ ОВК відшкодовується КЛІЄНТОМ у відповідності з чинним законодаваством України. У випадку винекнення спору по данному питанню, а також у випадку залишення несплачених рахунків (за проживання, телефонні розмови, Інтернет та інше), ЗАМОВНИК надає допомогу у врегулюванні цих питань.
4.1.3 У разі виїзду КЛІЕНТА після 12 години та не згоди оплати пізнього виїзду ЗАМОВНИК допомагає врегулювати данне питання.

Пізнім виїздом слід вважати виїзд після 12 ї години. Пізній виїзд повинен сплачуватися як половина діючого тарифу даного ЗАМОВНИКУ.

4.1.4. у разі раннього заїзду КЛІЄНТА до 12 ї години на період з 1 січня 2008 р. до 30 березня 2008 р. та з 2 листопада 2008 р. до 31 грудня 2008 р. ЗАМОВНИК має сплатити половину діючого для нього тарифу. На період з 1 квітня 2008 р. до 1 листопада 2008 р. ранній заїзд КЛІЄНТА повинен сплачуватися як повний тариф даний ЗАМОВНИКУ.

4.1.5. зберігати комерційну таємницю і не розголошувати конфіденційну інформацію про умови цієї Угоди.

^ 4.2. ОВК «ЗАМОК» бере на себе зобов'язання:

4.2.1.забезпечити розміщення та трансфер, підніс багажу згідно з класом сплаченого обслуговування

4.2.2 надавати, за згодою Сторін, інші додаткові послуги КЛІЄНТАМ;

4.2.3. у разі відсутності замовлених кімнат через форс-мажорні обставини гарантувати ЗАМОВНИКУ розміщення КЛІЄНТІВ в іншому готелі м Трускавця, оплату транспортних витрат для перевезення в цей готель.

4.2.4. надавати додаткові послуги (не передбачені у замовленні) з оплатою за готівку на прибутковий ордер згідно з діючими прейскурантами;

4.2.4. ОВК залишає за собою право відмови у продовжені дати проживання, у випадку відсутності вільних номерів на строк подовження проживання(за умови допомоги розміщення в іншому готелі, а також якщо не було спеціального погодження з адміністратором ОВК);

4.2.5. зберігати комерційну таємницю і не розголошувати конфіденційну інформацію про умови цієї угоди.


4.3.ОВК має право:
4.3.1. ОВК залишає за собою право на перегляд цін на продаж послуг, а також інших умов, передбачених даним Договором.
^ 5. УМОВИ АНУЛЯЦІЇ ЗАМОВЛЕННЯ
5.1 Замовлення на розміщення КЛІЄНТІВ може бути відмінено ЗАМОВНИКОМ лише у письмовій формі.
5.2 ЗАМОВНИК має право відмінити своє замовлення для індивідуального громадянина без застосування штрафних санкцій за 15 діб до узгодженої дати прибуття. Якщо повідомлення про ануляцію заявки було зроблено пізніше 14-го -7-го дня, сплачується третина вартості замовленого номера на весь період бронювання, якщо менше ніж 6-го-3-го сплачується половина вартості замовленого номера якщо менше 72 год або КЛІЄНТ не заїхав, ЗАМОВНИК повинен сплатити 100%-ву ціну за замовлену кімнату на весь період бронювання.
5.3 ОВК залишає за собою право знімати негарантовані замовлення після 18:00 в день заїзду у разі ,якщо ЗАМОВНИК не попередив у письмовому вигляді ОВК пізній заїзд Клієнта.
5.4 Якщо група або індивідуальний клієнт виїжджає з ОВК раніше зазначеної дати , ЗАМОВНИК має сплатити ОВК 100% ПОВНОЇ вартості невикористаних замовлених кімнат за 1 розрахункову добу.
^ 6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1 Оплата наданих послуг здійснюється ЗАМОВНИКОМ згідно з діючим законодавством України шляхом Безготівкового розрахунку.
6.2 Ціни та умови розрахунків, визначені цією Угодою та Додатками до неї, є договірними та конфіденційними, включають в себе податки та збори і можуть змінюватись протягом терміну дії Угоди , у разі централізованої зміни діючих цін та тарифів. ОВК інформує ЗАМОВНИКА про зміну цін за 1 місяць до введення нового прейскуранту . Нові тарифи не поширюються на послуги, замовлені ЗАМОВНИКОМ і підтверджені ОВК до моменту отримання ЗАМОВНИКОМ нового прейскуранту.
6.3 При розміщенні дітей віком від 2 до 12 років оплата за їх проживання береться в розмірі 80 прочентів від ціни дорослої людини , якщо їм надається окреме місце для проживання.
6.4 За надання послуг по наданню житла в найм ЗАМОВНИКУ,ОВК бере у ЗАМОВНИКА передоплату у розмірі 100% шляхом безготівкового розрахунку.ОВК надсилає ЗАМОВНИКУ рахунки на оплату згідно заявки ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК зобов”язаний здійснити оплату зазначених рахунків не пізніше 3(трьох) банківських днів з моменту виписки рахунку за вирахуванням семи процентів комісійних з вартості проживання.
^ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України у вигляді компенсації збитків та втраченої вигоди.

^ 8. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

8.1. Усі спори, що можуть виникнути за цією Угодою чи у зв'язку з нею. Сторони будуть розв'язувати за обопільною згодою.

8.2. Якщо Сторони не досягнуть згоди, з метою розгляду суперечливого питання вони звертаються до Господарського суду.

8.3. Сторони зобов'язані застосовувати цивільне право України для розв'язання суперечного питання, що виникло за цією Угодою або у зв'язку з нею.
9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Жодна із Сторін не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого із своїх зобов’язань, якщо таке невиконання буде наслідком таких обставин, як пожежа, повінь, землетрус, військові дії, акти, укази чи інші дії державних органів, що виникли після укладення контракту. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо впливає на виконання зобов’язань в строк встановлений в цьому контракті, цей строк відповідно переноситься на час дії вищезгаданих обставин.

9.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язань, повинна терміново повідомити у письмовій формі іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин, однак не пізніше 5-ти днів з дати їх настання і припинення. Факти, викладені у повідомленні, повинні бути підтвердженні Торгово-промисловою Палатою або іншим компетентним державним органом або організацією відповідної країни. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань по причині вищевказаних обставин.
^ 10. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ

10.1. Ця Угода стає чинною з моменту підписання її Сторонами та діє до ”31”грудня 2007 р.

10.2. Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть вноситися лише письмово. Чинними та обов'язковими для Сторін є тільки ті зміни та доповнення, які Сторони виробили спільно у письмовому вигляді за допомогою уповноважених на це осіб.

10.3. Ця Угода може бути припинена за згодою Сторін, а також у порядку, встановленому чинним законодавством України.
^ 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Додатки та протоколи, укладені після підписання цієї Угоди, залежно від змісту, можуть доповнювати чи змінювати зміст окремих її положень, за умови, що вони належним чином підписані уповноваженими особами за Угодою.

11.2. Кожна Сторона має право робити для своїх потреб ксерокопії та переклади, проте ідентичними вважаються тільки ті примірники Угоди, які Сторони власноручно підписали.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Суб’єкт підприємницької діяльності Замовник

Мацько Галина Михайлівна

Код ЄДРПОУ 2297610489

р/р 260030193501 в ЗАТ ПроКредитБанк

МФО 320984
М.п.Схожі:

Угода № про реалізацію послуг по здачі житла в найм iconПерел І к договорів про закупівлю товарів, робіт І послуг
Додаткова угода до договору №97 від 15. 05. 2013р з тов "Кобеляцький будсервіс" про внесення змін на вартість послуг з поточного...
Угода № про реалізацію послуг по здачі житла в найм iconПоняття умови дійсності угоди
Але досягнути таких результатів може лише угода,що має належну юридичну силу. Для того,щоб угода мала належну юридичну силу, законодавець...
Угода № про реалізацію послуг по здачі житла в найм iconВашої дитини в здачі зно. Як же підтримати випускника?
...
Угода № про реалізацію послуг по здачі житла в найм iconМінімальні вимоги до житла Добровольців Корпусу Миру
За критерієм, який Корпус Миру США в Україні визначив як основний при затвердженні житла для добровольців, житлові умови для добровольців...
Угода № про реалізацію послуг по здачі житла в найм iconЗаконукра ї н и
Стаття Колективний договір І угода Колективний договір, угода укладаються на основі чинного
Угода № про реалізацію послуг по здачі житла в найм iconШановні батьки, психологічна підтримка це один з найважливіших чинників,...
Вашої дитини під час здачі зно. Досить часто ми створюємо ситуацію залежності у вашої дитини, на кшталт, «якщо ти …, то…», нав’язуємо...
Угода № про реалізацію послуг по здачі житла в найм iconДогов I р № про про надання послуг
Сторони, а кожен окремо «сторона», уклали цей Договiр про надання послуг (далі «Договір») про таке
Угода № про реалізацію послуг по здачі житла в найм iconУгода про співпрацю №1

Угода № про реалізацію послуг по здачі житла в найм iconПерел І к договорів про закупівлю товарів, робіт І послуг
Договір про надання житлово-комунальних послуг з вивезення твердих побутових відходів в м. Кобеляки
Угода № про реалізацію послуг по здачі житла в найм iconМетодичні рекомендації щодо: визначення норм витрат підприємств житлового...
З метою поліпшення умов господарювання підприємств житлового господарства, підвищення їх відповідальності за надання житлових послуг,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка