Методика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових класів на уроках та в позаурочній роботі Методичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класів
Скачати 317.84 Kb.
НазваМетодика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових класів на уроках та в позаурочній роботі Методичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класів
Сторінка1/3
Дата конвертації25.03.2013
Розмір317.84 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
  1   2   3
Відділ освіти Погребищенської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

Методика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових класів на уроках та в позаурочній роботіМетодичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класівм.Погребище

2012р.


Укладачі: районна творча група вчителів інформатики
Боднар В.Г., керівник групи, вчитель інформатики Плисківської СЗШ І-ІІІступенів;
Варбанець О.В., вчитель інформатики загальноосвітньої школи №1 м.Погребище
Смаль О.М., вчителька початкових класів загальноосвітньої школи №1 м.Погребище

Методичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класів
Рецензент
Садова Н.В., методист РМК відділу освіти

Тимощук А.В., методист РМК

Вступ
Найбільш характерним явищем сучасного етапу розвитку цивілізації є, на наш погляд, лавинний зріст обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів та технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Швидкий розвиток технічних і програмних можливостей персональних комп’ютерів, розповсюдження інформаційно-комунікаційних і креативних технологій створюють реальні можливості для їх використання в системі освіти з метою розвитку творчого потенціалу людини в процесі навчання та забезпечення наступності навчання між різними ланками навчально-виховних закладів освіти.

Розвиток педагогіки як науки характеризується не тільки новаціями в галузі методів, способів та організаційних форм навчання. На різних етапах паралельно з технічним розвитком відбувалося інтенсивне впровадження у навчальний процес різноманітних засобів наочності, технічних засобів. Все це здійснювалося з однією метою: підвищення ефективності навчального процесу в цілому й інновацій, які запроваджуються.

Необхідно зауважити, що безпосередньо для навчального процесу було розроблено небагато технічних пристроїв. Серед них можна назвати лише графопроектор і лінгафонний пристрій. Всі інші технічні засоби запозичені з побуту: програвач, магнітофон, телевізор, відеомагнітофон, комп’ютер. Щоразу, під час появи нового технічного пристрою, педагоги розмірковують, як використати його для розв’язання дидактичних завдань. Таким чином, аналізуючи природні якості засобів навчання, педагоги визначають їх дидактичні властивості та функції в навчальному процесі.

Ретроспективний аналіз історії розвитку форм і методів людського навчання свідчить про небувалий і прискорений процес „зміни віх”. Для переходу від усного способу навчання до письмового знадобилось 500 млн. років. Від письмових форм до друкованих – 5 тис. років. Від друкованих до форм із застосуванням радіо, телефону, кіно – більше 500 років. І, нарешті, понад 50 років відбувався перехід до сучасних форм (кабельне телебачення, відеомагнітофон, калькулятори, ПК).

За даними ООН, людина запам’ятовує лише 10 % з прочитаного, 20 % з почутого, 30% з побаченого. Якщо людина чує та бачить, рівень запам’ятовування підвищується до 50 %, а якщо чує, бачить, а потім обговорює, то і до 70%. Використання аудіовізуальних засобів до того ж скорочує на 40% необхідний для навчання час і на 20% збільшує обсяг засвоєної інформації.

Про значення ОТ в навчально-виховному процесі свідчать такі факти. Для розпізнавання раніше невідомого предмету людині потрібна така кількість часу:

-          при словесному описі  2,8 сек.;

-          на чорно-білому фото  1,2 сек.;

-          на кольоровому фото  0,9 сек.;

-          засобами кіно і телебачення  0,7 сек.;

-          при показі в натурі  0,4 сек.

Учні пізнають навколишній світ за допомогою всіх органів почуттів. Проте, основними каналами отримання інформації є зорові аналізатори. Система “вухо-мозок” пропускає за секунду 50 одиниць інформації, а система “око-мозок”  500.

Тому невипадково, що 90 відсотків всієї інформації учні отримують за допомогою зору, а 10 відсотків за допомогою слуху. “Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути”  так говорить  досить актуальне прислів’я.

За останні роки в школах з’явились та інтенсивно розвиваються  копіювальна і відеотехніка, музичні центри, нові покоління діапроекторів і графопроекторів. Все більше шкіл обладнані сучасними комп’ютерними кабінетами. Ефективне використання ОТ в навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл сприятиме успішному вирішенню поставлених перед школою і вчителем завдань.

 Мультимедія – це спеціальна інтерактивна технологія, що забезпечує за допомогою технічних і програмних засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухомими зображеннями і рухомим відео.

Якщо структурувати інформацію, з якою може працювати мультимедія, то можна сказати, що мультимедія – синтез трьох стихій:

-  інформації цифрового характеру (тексти, графіка, анімація);

-  аналогової інформації візуального зображення (відео, фотокартки, картини тощо);

-   аналогової інформації звуку (мова, музика, інші звуки).

Одним із перших інструментальних засобів створення технологій мультимедія була гіпертекстова технологія, що забезпечує роботу з текстовою інформацією, зображенням, звуком, мовою. Мультимедія – наступний логічний крок у розвитку персонального комп’ютера. Вона еволюційна в тому розумінні, що будується на базі наявної комп’ютерної технології.

Мультимедія вимагали створення ємних і довговічних носіїв інформації – оптичних компакт-дисків (CD, DVD).

Нам імпонує означення, запропоноване Р. С. Гуревичем : „НІТ в освіті – технології навчання, виховання, наукових досліджень і управління, засновані на використанні обчислювальної та інформаційної техніки і спеціального програмного, інформаційного та методичного забезпечення”. Таким чином, у зміст НІТ освіти, крім складових НІТ навчання (засоби і методи НІТ навчання), входять також засоби і методи керування системою освіти (введення баз даних учнів і викладачів, інформаційно-довідкові нормативні і методичні системи, телекомунікаційні системи між школами й установами освіти тощо). У наш час НІТ застосовується майже у всіх галузях і сферах людської діяльності.

Які ж шляхи використання мультимедійних технологій у сучасному житті?

-          Виробництво електронних книг, енциклопедій, довідників.

-          В медицині: бази знань, методики операцій, каталоги ліків тощо.

-          В бізнесі: каталоги будинків, розробка дизайну приміщень і садиб тощо.

-          У військовій справі: створення різноманітної документації про системи озброєнь, що знімається через супутник; створення тренажерів тощо.

-          У побуті: будинки майбутнього (розумні холодильник, мікрохвильова піч, регулятор температури, що підключений до Інтернету тощо).

-          В мистецтві: CD-ROM, що дозволяє не тільки прослухати музику, а й переглянути партитуру твору, виділити певну тему, створювати варіації на окремі теми тощо.

-          Впровадження елементів „штучного” інтелекту в системи мультимедія.

-          Побудова систем віртуальної реальності.

-          В освіті: відеоенциклопедії; тренажери; ситуаційно-рольові ігри; електронні лектори, тренажери, підручники; інтелектуальні ігри з використанням штучного інтелекту; моделювання процесів і явищ; дистанційна і інтерактивна форми навчання; проведення інтерактивних освітніх телеконференцій; побудова системи контролю й перевірки знань і умінь учнів (використання контролюючих програм-тестів); здійснення проективної і дослідницької діяльності учнів тощо.

 

2) Шляхи використання мультимедійних технологій в освіті

На початку ХХ століття в цілому українські школи можуть похвалитись високим рівнем комп'ютеризації, навіть у сільській місцевості. Та машина без людського фактору залишається розумною іграшкою. Сьогодні вже очевидно, що викладач який веде зайняття за допомогою мультимедійного проектора, електронної дошки та комп’ютера, використовує на уроці та під час підготовки до нього ресурси Інтернет, має якісні переваги перед колегою який користується “крейдяною технологією”. Виховання учнів в школі має бути спрямоване на розвиток людини сучасного інформаційного суспільства, і школа має вчити користуватись необмеженим джерелом інформації – Інтернетом, та принаймні, спробувати навчити дитину відрізняти що є добре і корисне від злого.

^ Сучасний урок – це поєднання традиційних технологій та нових інформаційних джерел, які передбачають використання теле- та радіомовлення, періодики, архівних матеріалів, ресурсів мережі Інтернет тощо. Це використання додаткового матеріалу, який можна знайти для різних категорій учнів і для різного рівня підготовки.

Існує 2 шляхи:

-          використання спеціальних навчальних програм, в яких передбачаються матеріали для різних видів навчальної діяльності, також пропонується методика їхнього використання;

-          самостійний відбір окремого матеріалу щодо конкретних цілей навчання.

Але введення такої технології в освітню діяльність вимагає не просто навчання педагогів, але й представляє собою комплексну науково-педагогічну, соціальну та організаційну проблему, від рішення якої залежить інтелектуальний потенціал найближчого майбутнього.

Функції комп’ютера у процесі навчання

 


Функції

Призначення функції

 

Функція навчання

-                                   джерело навчальної інформації;

-                                   наочність;

-                                   тренажер;

-                                   засіб діагностики і контролю.

 

 

Функція робочого інструмента

-                                   засіб підготовки текстів (текстовий редактор);

-                                   засіб підготовки таблиць (табличний редактор);

-                                   засіб побудови графіків;

-                                   пошукова система;

-                                   засіб моделювання.

 

Об’єкт вивчення

-                                   процес програмування;

-                                   створення програмних продуктів.

 

Колектив співробітництва

-                                   комунікація з великою аудиторією (локальні комп’ютерні мережі);

-                                   телекомунікації у глобальній мережі Internet.

Середовище дозвілля

-                                   комп’ютерні ігри;

-                                   комп’ютерне відео та музика.
 

Використання мультимедійних інформаційних технологій в освіті, можливість зберегти й опрацьовувати велику кількість різнорідної інформації (звукової, графічної, текстової та відео) та компонувати її в зручному виді сприяє:

                   розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних і творчих здібностей учнів;

     формуванню в учнів пізнавальних можливостей, прагнення до самовдосконалення;

                   забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку між гуманітарними, технічними науками та мистецтвом;

                   постійному динамічному оновленню змісту, форм та методів навчальних процесів тощо.

Оскільки не кожна школа може похвалитися дорогим проектором чи, тим більше, інтерактивною дошкою, вважаємо за доцільне зупинитися на найпростішому варіанті забезпечення мультимедійного супроводу у навчальному процесі (на прикладі уроків української та зарубіжної літератури).

^ Найпершою перевагою використання комп’ютера є можливість збереження великого обсягу текстової інформації. Крім того, такий спосіб дає можливість швидкого та ефективного пошуку конкретної інформації за лічені секунди. Яким чином це організувати?

1) Передусім потрібно створити базову електронну бібліотеку з певної тематики (наприклад, з сучасної, класичної або народної музики тощо). Для цього треба витратити 5-10 годин часу, працюючи в мережі Інтернет з одночасним закачуванням текстів та розміщенням їх у систематизованих тематичних.  Для цього достатньо опрацювати декілька сайтів. Для закачування можна використати вбудовану в браузер Opera качалку, або безкоштовний Download Master (www.westbyte.com/dm). Після цього можна створити базу даних за допомогою систематизатора BookSeer (www.msolt.chat.ru/), яка дозволяє навіть «чайникам» легко створити систематизовану картотеку видань.

Коли електронна бібліотека готова, все, що залишається зробити, це пропустити її через програму GoogleDesktopSearch. Саме остання дозволяє здійснювати усередині текстовий пошук за будь-якими фразами, взятими з тексту. Робочою оболонкою для роботи з бібліотекою може бути саме GoogleDesktopSearch, яка миттєво видає перелік знайдених текстів та дозволяє відкривати ці файли.

Після цього всі охочі зможуть знайти тексти, рекомендовані для вивчення програмою та вчителем, а за наявності вдома комп’ютера – і записати на цифровий носій файл з текстом для читання вдома. Це особливо корисно, коли шкільна бібліотека неспроможна видати всім потрібну літературу. Складне становище з друкованими джерелами з програмування (за умови дороговизни), тому вони наявні лише в незначній кількості або ж зовсім відсутні. Тут електронна бібліотека стає просто неоціненною, бо вона дає можливість видати «віртуальні книжки» для 100% учнів.

Крім того, як уже зазначалося, комп’ютер дозволяє здійснювати пошук всередині самого тексту, навіть якщо він займає в паперовому вигляді десятки томів. Бібліотека завжди готова доповнюватися новими текстами, взятими з Інтернету чи відсканованими з паперових носіїв.

Також останнім часом активізується видання комплексних електронних підручників-хрестоматій з певної тематики, в яких, окрім самого теоретичного матеріалу, наявний обширний довідково-інформаційний апарат, фото- та аудіо матеріали, приклади тощо.

2)^ Наступний крок впровадження мультимеді – це використання енциклопедій та можливостей мережі Інтернет як джерела фото-аудіо-відеоматеріалів. Найкращим вирішенням цієї проблеми для школи є навчальні програми, які періодично надсилаються Міністерством освіти у школи України, а також універсальні довідкові видання типу «Великої енциклопедії Кирила і Мефодія». Остання містить багатющий матеріал з усіх галузей науки та мистецтва, безліч звукових фрагментів, десятки тисяч ілюстрацій та фотографій у цифровому форматі. Пошук у ній також надзвичайно швидкий та багаторівневий, а інтерфейс – дружній. В енциклопедію вбудовано десятки мультимедійних додатків, серед яких на уроках можна використовувати «Бібліотеку КМ», «Панорами культур», «Хроніки людства та мистецтва», «Словник афоризмів», «Фонотеку» (розділи «Літературні твори» та «Виступи») та багато інших. Єдиний недолік пакету – російська мова. Але навіть без текстової інформації енциклопедія може слугувати джерелом підготовки ілюстративного матеріалу до уроків.

3) Завершальним у процесі формування мультимедійної бази школи може бути поступова закупівля дисків з навчальними програмами, відеодисків з екранізаціями літературних творів та шедеврами світового кінематографу. Це дає можливість за наявності всього одного комп’ютера та екрана провести інтегрований урок із застосуванням навчальних програм-тренажерів, переглядом фрагментів найкращих кіно-екранізацій. Відеодиски можна замовити на сайтах www.ukrmusic.com.ua, www.artvertep.dp.uakinoclub.com.ua, www.petrovka.com.ua та багато інших.

Також варто відмітити, що «в особі» комп’ютера вчитель має і магнітофон, і відеопрогравач, і фотоальбом з нескінченною кількістю ілюстрацій. Тому комп'ютер можна «брати із собою» на кожен урок – урок пояснення навчального матеріалу, урок перевірки отриманих знань і навичок, комбінований урок. Цікавим є методика написання підсумкових атестацій на фоні релаксаційної, наприклад Enya, чи класичної музики. Як показують експерименти, музика сприяє кращому самовідчуттю та активізує розумову діяльність учнів.

Якщо є можливість провести заняття у комп’ютерному класі, то можливості подачі матеріалу значно збільшуються. Зокрема, зростає роль і відповідальність кожного учня чи групи учнів, які працюють за одним комп’ютером. Урок може проходити у режимі презентації, виконаної у Microsoft PowerPoint, і відправленої по мережі на монітори. Так само зручніше і переглядати різні ілюстрації та відеофрагменти, крім того, це краще привертає увагу учнів.

Також, якщо в школі є доступ до Internet, є можливість слухати в режимі RealAudio програми третього каналу Українського радіо «Культура». На жаль, поки-що його сигнал подається тільки на територію Києва та області, а решта 90% України не має можливості слухати канал духовного відродження. У програмі «Культури» звучать найрізноманітніші передачі, які сприймаються найширшою аудиторією через сучасний підхід до їхнього створення. Крім того, на цьому каналі розігруються радіовистави за творами класиків української літератури, а також сучасні радіоп’єси, що дає можливість зацікавити не тільки учнів, а і їхніх батьків. Щотижня проводяться літературні читання, а також виходить випуск «Радіо «Культура» – школі». Адреса радіо, яку потрібно вводити у плеєр RealAlternative: rtsp://real2.nrcu.gov.ua.

Незамінним помічником є комп’ютер при проведенні відкритих уроків. Він дозволяє запускати музичні вставки, показувати слайд-шоу портретів та фотографій.

Що стосується проблем щодо використання мультимедійних продуктів у школі, то тут найбільше занепокоєння викликає брак коштів. Проте, і цю проблему можна вирішити.

Суттєвим є питання оволодіння азами комп’ютера вчителями різних предметів. Насамперед, лаборант комп’ютерного класу або вчитель інформатики повинен допомогти своїм колегам, навчити їх найголовнішим прийомам роботи з ПК та продемонструвати можливості навчального ПЗ. Лаборант завжди бере активну участь у підготовці відкритих занять та створенні мультимедійного супроводу звичайного уроку.

На сьогодні майже кожна школа навіть без доступу до Інтернету може створити власні розробки та методики проведення уроків із використанням мультимедіа-технологій. Головне, щоб учителі не «боялися» комп’ютера, вбачали в ньому незамінного помічника та універсального «демонстратора». Якщо немає можливості проводити урок у кабінеті інформатики, можна виділити один ПК, який легко демонтується та встановлюється у будь-якому класному приміщенні. Розвернувши екран до учнів та назначивши оператора мультимедійного супроводу, вчитель зможе зосередитися на процесі викладу матеріалу, і, якщо все йтиме «гладко», зробить свій урок неповторним і цікавим для абсолютної більшості учнів.
  1   2   3

Схожі:

Методика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових класів на уроках та в позаурочній роботі Методичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класів iconАналіз роботи мо вчителів початкових класів для дітей з вадами слуху
Виходячи з проблемної теми «Удосконалення корекційно – виховної системи школи – інтернату» педагоги методичного об’єднання вчителів...
Методика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових класів на уроках та в позаурочній роботі Методичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класів iconПлан роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових...
Члени мо вчителів початкових класів та естетичного циклу у 2012-2013 навчальному році працювали над проблемою “Розвиток пізнавальної...
Методика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових класів на уроках та в позаурочній роботі Методичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класів iconПр березень 2012 Опис системи роботи вчителя початкових класів Прошко Ольги Віталіївни
Вчителем початкових класів Прошко Ольга Віталіївна працює понад 11 років. На даний час – з учнями 2-го класу
Методика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових класів на уроках та в позаурочній роботі Методичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класів iconУроках математики у початкових класах
Використання комп`ютерних технологій навчання на уроках математики у початкових класах
Методика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових класів на уроках та в позаурочній роботі Методичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класів iconПлан Що таке освітянські сайти?Знайомство з освітніми сайтами, що...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення методичної культури вчителя початкових класів
Методика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових класів на уроках та в позаурочній роботі Методичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класів iconПлан проведення секційного засідання районного методичного об
Рмо вчителів початкових класів за минулий навчальний рік: участь в всеукраїнський, обласних, районних конкурсах; результати написання...
Методика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових класів на уроках та в позаурочній роботі Методичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класів iconМетодичні поради для вчителів основної школи
Знайомитися з програмою та методикою роботи в початкових класах І спиратись на неї, зокрема після прийому випускників початкових...
Методика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових класів на уроках та в позаурочній роботі Методичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класів iconМетодичні рекомендації до проведення уроків образотворчого мистецтва
Укладачі: районна творча група вчителів предметів художньо-естетичного циклу та початкових класів
Методика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових класів на уроках та в позаурочній роботі Методичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класів iconПлан роботи шкільного матодичного об’єднання вчителів початкових...
Аналіз стану роботи методоб’єднання вчителів початкових класів за попередній навчальний рік
Методика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових класів на уроках та в позаурочній роботі Методичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класів iconІ тема: Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових
Обговорення І затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2012 -2013 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка