Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті
Скачати 338.09 Kb.
НазваIi духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті
Сторінка1/3
Дата конвертації28.02.2013
Розмір338.09 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3
ГЛАВА II. ДУХОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВСЕСВІТ

Частина 1. Інформація у Всесвіті.

Спочатку було слово,

І слово було з Богом,

І слово було Бог;

Воно було спочатку з Богом,

Все через нього виникло,

Що виникло,

В ньому було життя…

Євангеліє від Іоанна

«Дивний» початок розповіді про створення Всесвіту. Глибоке прозріння недосконалого розуму людини, чи випадкова, асоціативна думка? Як практично-реалістичний розум міг не лише ототожнити Бога з Словом, а навіть уявити щось подібне?!

Для того, щоб зрозуміти те, що приховано і відкрито водночас в цих словах, необхідно в міру можливого розібратись з тією складовою будови Всесвіту, яку ми називаємо інформацією і яка має глибокий взаємозв’язок з тим, що ми називаємо розумом.

Що ж таке інформація?

Слово інформація походить від латинського «informatio» і перекладається як «пояснення», «викладення». Це щось таке, що служить нашій думці, надає можливість прийняти рішення, побудувати модель того, що робитимемо в майбутньому… Це щось подібне до простору і часу, в яких існує і відбувається все, але що це таке - ніхто з людей ще не усвідомлює до кінця. Це те, що можна віднести до архетипів, тобто першопочаткового програмного забезпечення на наш розвиток в цьому Всесвіті. Інтуїтивно ми розуміємо, що все існуюче - структури, процеси, явища, об’єкти- пов’язане якимось чином з тим, що ми усвідомлюємо, як інформацію. Зміна хоча б одного з параметрів того стану, який досліджується в одній точці простору і часу, чи відмінність значень в двох - це вже інформація. Відомості про такі відмінності і зміни передаються нам з квантами (порціями) енергії, різної фізично, завдяки яким в нашому мозку виникають структури, що по якихось параметрах модельно відтворюють те, що ми спостерігаємо (звичайно, по тих каналах інформації, що маємо). При цьому один і той же фізичний стан можна зіставити (порівняти) з різними за своєю природою моделями (в фізиці подібний стан спостерігається для квантів взаємодії, які можуть перебувати в одному фізичному стані (статистика Бозе-Ейнштейна) на відміну від частинок речовини, що можуть бути лише в різних станах (статистика Фермі-Паулі). Наприклад, передати інформацію можна за допомогою азбуки Морзе, теле- або радіосигналів, листа чи іншого засобу, а сама кінцева модель може бути у вигляді фізичних станів нейронів в мозку, формулами чи малюнком на аркуші паперу, приладом іншої чи копією тієї ж фізичної природи і т.п.

Цю особливість інформації вирізняли багато вчених, коли говорили, що один і той же розділ фізики можна описати різними математичними моделями, а один і той же математичний апарат застосувати до різних фізичних явищ. Так квантову механіку можна описати за допомогою матричного обчислення (модель Гейзенберга), хвильових рівнянь (модель Шрезингера), принципу найменшої дії (модель Фейнмана). З іншого боку рух маятника, рух космічного апарату, які завгодно коливання можна описати за допомогою хвильових рівнянь.

І все ж, не зважаючи на те, що інформація в деякій мірі є джерелом для створення моделей, її можна використати для самомоделювання. Відомо багато спроб формалізації поняття інформації. Так К. Шеннон визначив інформацію, як ентропію альтернативного вибору з двох рівно ймовірних можливостей , Ешбі - як те, що усуває невизначеність, Бріллюен - через найменший квант взаємодії речовини - постійну Планка, Фішер - через невизначеність при множині можливостей.

Для тих читачів, що бажають глибше зрозуміти аналогію інформації з ентропією, звернемось до визначення поняття ентропії (мал. 2).Мал. 2.

Якщо через якусь структуру тече потік енергії Е, то її частина виконає роботу А, а частина піде на перебудову цієї структури згідно з принципом Кюрі, при даній температурі Т. Коефіцієнт пропорційності S отримав назву ентропії:

,

або при граничному переході

.

Для обчислення ентропії газу Больцман запропонував формулу:

,

де w - міра неупорядкованості або термодинамічна ймовірність стану - р;

к - постійна Больцмана. Якщо в системі розглядається декілька станів, то

,

а для визначення ентропії газу, значення параметрів якого (по координатах і імпульсах) підпорядковуються функції w(x), маємо

.

Порівнюючи формули для оцінки значень інформації і ентропії бачимо, що при зміні значення ентропії рівно на стільки ж змінюється і інформація. Як показав Л. Бріллюен, кількість накопиченої і збереженої в структурі системи інформації в точності дорівнює зменшенню її ентропії. Іншими словами, при збільшенні ентропії зменшується інформативність і навпаки: накопиченню інформації відповідає зменшення ентропії.

Розглядаючи всі визначення інформації, маємо дійти висновку, що вони враховують лише кількісну сторону і ніяк не враховують такі її властивості як цінність (нерівнозначність), якість, силу (можливості), активність. Перелічені особливості самі по собі говорять про те, що всі визначення спрощені, і що ми не на багато просунулись в розумінні того, що називаємо інформацією.

На те, що фізична сутність інформації набагато глибша, вказують побічні прикмети і перш за все така її властивість як «розмноження». Якщо я щось знаю і розповів про те іншим, то кількість інформації у мене не зменшилась, при тому, що стільки ж з’явилось і у слухачів. Ця властивість поєднує інформацію зі статистикою Бозе-Ейнштейна для фотонів. Додаючи до цього розповідь Д. Андрєєва про різноматеріальну структуру людини (Д. Андрєєв. Роза миров. Москва, Руссико, 1991), де йдеться мова про те, що інформаційна складова людини створена з п’яти- і чотирьохвимірного простору, у якому фізичний світ - лише тривимірна площина (мал. 3). Прийнявши чотирьох - чи п’ятивимірну модель фізично-інформаційного простору, приходимо до необхідності ствердження іншоматеріальної природи інформації, а відповідно, і до існування світів, які можна умовно назвати інформаційними.

Та перш, ніж перейти до розповіді про незвичні світи, розглянемо найбільш характерні особливості інформації нашого, тривимірного світу.Мал. 3.

1. °Інформація, якою ми володіємо, поділяється на фундаментальну стратегічну (ядро) і змінну (периферійну, місцеву, тактичну). Фундаментальна - пов’язана з основними принципами і законами будови і розвитку Всесвіту, що не змінюється впродовж існування самого Всесвіту. Це русло річки життя Всесвіту.

На відміну від постійної частини змінна існує лише впродовж вирішення другорядних задач і після їх виконання розпадається, руйнується. По відношенню до змінної частини вводиться поняття періоду напіврозпаду інформації. Так, період напіврозпаду інформації в технічних науках менше трьох років, в математиці - він сягає одинадцяти років.

Залежність тривалості існування інформації від тривалості рішення задачі модельно може бути представлена деревом (кластером, фракталом) інформації, в якому «товщина і довжина гілок» відповідає часу і важливості задачі.

З фрактальністю інформації пов’язаний закон Бредфорда - закон розсіювання інформації в джерелах, згідно з якими пошук рівнозначної інформації дає одинаковий результат при розгляді літературних джерел (статей, книг і т. п.) у відношенні n0: n1: n2: n3Інформацію, що можна знайти в першій книзі, буде такою ж, як в наступних десяти, ста, тисячі і. т. д.

2. Для пошуку, передачі і запису інформації служать мови. Кожна мова має динамічну і статичну складові. Динамічна - це елементи мови, що використовуються для передачі інформації: світлові кванти, звуки різних мов, азбука Морзе, запахи. Кожна з мов, якими користується людина, має своє графічне відображення, свій код - це статична складова мови. Показником мови є надлишковість інформації, пов’язана з її структурою. Іншими словами, це частина інформації, яку ми отримуємо із структури самої мови. Для мов спілкування людей вона складає близько 4 біт на знак (для слов’янських мов вона наближається до 4,4 біта, для романо-германських - 4,15 біта).

Структура мови може бути жорстко детермінованою, а може бути доволі стохастичною, з непостійними структурами і правилами. Перші важко адаптуються до зміни умов існування, другі гальмують розвиток завдяки блуканню в пошуках змісту. Стохастичність, тобто непередбачуваність, одного знаку в мові близько одного біта. Якщо віднести значення непередбачуваності до інформації правил (структури) мови, то матимемо значення коефіцієнту стохастичності кст= 0,25. Значення цього коефіцієнту супроводжує всі інформаційні процеси в живому. Якщо взяти чотири дівчини, то одна буде лідером в моді, а інші троє - слідувати за нею; якщо вчений матиме інформації більше ніж 4/5 про задачу, то він не шукатиме кращого продовження, а коли менше - то блукатиме у пошуках рішення і може взагалі його не знайти; якщо поет вживатиме більше 20% нових тем, слів, асоціацій - його не зрозуміють, а коли менше - ніхто не читатиме, бо нічого нового в тих віршах майже немає… Значення стохастичності »25% найкраще при пошуку оптимальних рішень і при навчанні. Коли говорять, що мозок дитини нагадує чистий аркуш, то це не вірно по тій же причині: для найкращого пристосування до існуючих умов і еволюції бажано вже мати »80% інформації про навколишній світ. Ця інформація і присутня в дитині від народження в якості архетипів.

3. Інструментами нашого мозку у пошуку інформації служать правила логіки і метод індукції. Правила логіки дозволяють відстежити закони будови нашого Всесвіту, метод індукції - зробити кроки за межі відомого .

Коли ж не працюють ні логіка, ні метод індукції, в нагоді стають асоціації, аналогії. Вони годяться для побудови моделей хоч в чомусь подібних явищ, об’єктів, структур, процесів.

Ще одним джерелом пошуку нової інформації є відчуття краси, гармонії і статистичного досвіду. Але жоден з перерахованих інструментів не є універсальним і не гарантує очікуваного результату. Бо логіка дає збої при застосуванні закону до самого закону , а всі інші інструменти потребують підтвердження експериментом.

4. З інструментарієм набуття нової інформації узгоджуються дві традиції в наукових дослідженнях і в навчанні: вавилонська і грецька. Перша - це традиція «рецептів». Якщо необхідно зварити борщ, то необхідно взяти певні компоненти, виконати певні дії, і отримаєте бажаний результат. Грецька традиція виходить з початкової системи постулатів, аксіом, принципів, користуючись якими за правилами логіки і застосовуючи метод індукції, отримують всі інші ствердження, теореми, результати з даного розділу знань. І хоча грецька традиція на перший погляд ефективніша, на практиці ширше розповсюджена перша, як більш підтверджена дослідом. Крім того, кожний «рецепт» - це блок інформації, який можна взяти і застосувати, не думаючи про вірність і не вірність доказу, а як взятий з досвіду життя.

З точки зору оптимальності мислення немає потреби для кожного випадку користуватись грецькою традицією і заново створювати моделі, які вже створено. Краще взяти і скористатись уже існуючою традицією. А тому, коли говорять, що людина мислить логічно, то це не відповідає дійсності. Людина мислить блоками, дуже рідко задумуючись над їхньою природою, походженням і достовірністю.

5. Для самовідтворення інформації використовуються загальні принципи природи. І перш за все, це принцип Ісуса Христа, пізніше, в дещо іншій формі - принцип Кюрі: від плоті - плоть, від духу - дух. Лише живе може народити живе. Розумне може піти лише з розумного, для створення нової інформації необхідна інформативна основа. І тут в дію вступає закон фрактальності структур, коли в саме явище, процес, будову об’єкта чи в структуру уже закладені необхідні закони, принципи, симетрії, які знов і знов будуть відтворювати вихідну структуру. Цей принцип можна назвати принципом ДНК, відомого для всіх живих створінь, але за яким по суті побудовано все у Всесвіті - від елементарних частинок до самого Всесвіту .

6. При вирішенні задачі важливе значення має поняття «критичної маси інформації». Під критичною масою слід розуміти той відсоток необхідної для вирішення задачі інформації, після засвоєння якого процес переходить на рівень нової якості подібно критичній масі ядерного заряду, коли більшість нейтронів, що утворюються, не вилітають за межі заряду, а влучають в інші атоми, визиваючи ланцюгову реакцію розпаду. Так і кванти інформації на своєму шляху в масиві набутої інформації зустрічають необхідні компоненти для побудови алгоритму.

З поняттям «критичної маси інформації» пов’язаний відомий у статистиці ефект Матфея: у кого є, тому і дано буде, а в кого немає, в того і останнє відніметься (Євангеліє від Матфея). Іншими словами, це відомі, народні приказки: «біда не ходить одна», «багатство кличе багатство», «успіх породжує успіх» і т.п. Але при усвідомленні цього ефекту необхідно пам’ятати про критичну масу. Якщо вона менша - розпад масиву, більша - перехід на новий якісний рівень. В фізичному розумінні це фазовий перехід до нового стану речовини, а по відношенню до інформації - до нового стану і якості інформації.

Важливе значення поняття критичної маси інформації має в навчанні, де воно більше відоме під назвою «тезаурус» - в перекладі з грецької - «інформаційне багатство». Людина, яка отримала необхідний критичний тезаурус, уже не зупиниться на досягнутому. В неї з’явиться потреба в набутті все нових і нових знань. Якщо ж цього не сталось - людина починає деградувати до рівня інформованості оточуючого прошарку суспільства, тобто до рівня, де кількість інформації, що надходить, дорівнює тій, що забувається, розпадається, втрачається.

  1   2   3

Схожі:

Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconЧастина Структури Всесвіту
Всесвіту, а тому зараз зосередимо увагу на процесах, що протікають у Всесвіті І на будові самого Всесвіту. Щоб розібратись в ієрархії...
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconІнформаційний бюлетень. Вип. 8 №2, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова...
Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за період з 1 квітня по 30 червня 2013 року
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconІнформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова...
Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за період з 1 січня по 31 березня 2013 року
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconIii. Людина І всесвіт частина Походження Людини
Землі. Час існування Землі оцінюється інтервалом в 5 мільярдів років, а життя на ній від до років. Це дало змогу В.І. Вернадському,...
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconІнформ Інформаційно-аналітично-координаційне Агентство Авторської...
Свідомо спотворювалась та замовчувалась правдива інформація, щоб тримати людей під ідеологічним контролем. Та ті, хто це робив як...
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті icon1. Українська мова та глобалізація інформаційного середовища
У демократичному суспільстві інформація як духовно-інтелектуальна національна вартість має вільно пульсувати по вертикалі – від покоління...
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті icon1. Українська мова та глобалізація інформаційного середовища
У демократичному суспільстві інформація як духовно-інтелектуальна національна вартість має вільно пульсувати по вертикалі – від покоління...
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconЗаява про участь у створенні Всеукраїнської «Асоціації (коаліції)...
Про установчі збори асоціації педагогів з предметів духовно-морального спрямування
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconЛікнеп. Право на власну думку (частина 3) Ігор Куляс, для «Телекритики» 08-02-2010
Пропонуємо вашій увазі третю публікацію з серії Ігоря Куляса «Лікнеп». Раніше тк вже друкувала статтю з цього циклу «Лікнеп. Як досягати...
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconЗатверджено
Форма звітності №3-пн "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" (далі інформація) заповнюється роботодавцями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка