Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті
Скачати 338.09 Kb.
НазваIi духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті
Сторінка2/3
Дата конвертації28.02.2013
Розмір338.09 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3
7. Виходячи з фрактальності будови інформації («інформаційне дерево»), для дослідження послідовності та ієрархічності інформації в розвитку Всесвіту можна скористатись «інформаційним годинником», по аналогії з «лінгвістичним годинником». Відомо, що при виникненні мов і в процесі їх розвитку першими застосовувались односкладові слова, потім дво-, трискладові і більше. Аналогічно можна відстежити «археологію» Всесвіту за інформаційним годинником і навпаки. В нагоді при цьому буде ще один фундаментальний принцип будови Всесвіту, згідно з яким космічним подіям відповідають космічні відрізки часу і навпаки.

Звичайно, це не всі особливості світу інформації, а лише ті, на які хотілось би звернути увагу і які можуть згодитись для більш глибокого розуміння тих явищ і процесів, що знаходяться на межі наших знань про оточуючий Всесвіт. Показовою у цьому відношенні є доведена в темі «Розум у Всесвіті» наявність енерго-інформаційного приводу Всесвіту. Необхідність такого приводу обумовлена, як уже говорилось, кількома важливими принципами будови Всесвіту. По-перше, це другий початок термодинаміки, який давно б вирівняв усі потенціали у Всесвіті незалежно від їхньої природи. По-друге, це теорема Ешбі-Гьоделя про розумність Всесвіту, згідно з якою для створення якого завгодно об’єкту чи системи необхідно мати більш складну, більш різноманітну, більш інформативну систему, ніж створювана. І по-третє, для того, щоб система розвивалась і еволюціонувала, вона з самого початку повинна бути запрограмованою приблизно на 75…80%. Суттєво, щоб така система мала необхідний набір принципів, законів, констант, симетрій на рівні «критичної маси» або була просто розумною.

Але прийнявши гіпотезу наявності енерго-інформаційного приводу Всесвіту, ми тут же спотикаємось на принципі кластеризації (інформатизації) і цементації всіх структур у Всесвіті. Іншими словами, записати нову інформацію на обмеженому полі, де вже записана інформація, неможливо.А тому, для трансляції подальшої програми на розвиток необхідно «стерти» інформацію, яка виконала свої функції. Саме для цього і служить механізм ентропії, і саме тому справедлива рівність в зміні ентропії і інформативності: Ds=DI. Стерши інформацію DI, ми рівно стільки ж можемо записати нової. Такий висновок зумовлює кілька важливих наслідків. І перш за все, це можливість ствердження про обмеженість нашого речовинного світу, світу, в якому вся речовина - це «диск», на якому записана інформація. По-друге, обмеженість Всесвіту і обмеженість кількості можливої для «запису» інформації свідчать про наявність закону збереження інформації в нашому Всесвіті. В такому разі до останнього можна застосувати поняття консервативної системи, тобто системи, в якій немає власних джерел і стоків інформації, в якій скільки інформації надходить із зовні, стільки і витікає і в якій можна ввести поняття кінетичної (за змістом - динамічної, рухомої) і потенційної (структурної) інформації. Наявність таких складових в світі речовини - це відмінності фізичних параметрів у суміжних точках як в просторі, так і в часі, а це вже не що інше, як кінетична і потенційна енергії. Отже, з необхідністю приходимо до висновку, що інформація і енергія - це різні прояви одного і того ж, а кожна частка речовини, починаючи з елементарних часток (а може, із ще глибшого рівня будови матерії) - це пакети енергії і інформації.

Поєднавши поняття енергії і інформації, з необхідністю мусимо говорити про розширення фундаментального вибору фізичних величин, доповнюючи просторову L, часову T, зарядові M (маса) і Q (електричний заряд) ще однією - I - інформацією (або її еквівалентом - ентропією - S). І тоді знамениту теорему CPT слід доповнити ще й параметром I, або S і трансформувати її так: порушення зарядової симетрії C(Q) викликає порушення просторової P(Q); їх загальне порушення компенсується порушенням часової (Т) симетрії, а загальне порушення CPT континууму компенсується порушенням симетрії інформаційної складової, що ми і спостерігаємо в термодинаміці, де вихідна четвірка базових величин L, T,Q, M доповнюється п’ятою - S. Одночасно, згідно з теорією Е. Ньотер про відповідність кожному закону збереження своєї симетрії в природі і навпаки, маємо можливість говорити про наявність відповідних симетрій у світі інформації.

Одним з проявів таких симетрій є теорема Кюрі про взаємодію в природі об’єктів, структур, процесів одного і того ж фізичного походження і одного і того ж рівня організації речовини і інформації. Згідно з цією теоремою приймач інформації має бути за своєю будовою таким же, як і передавач . Дуже цікава в цьому контексті розповідь відомого американського вченого Лілі, який першим зробив спробу налагодження розумного контакту між людьми і дельфінами. За розповіддю Лілі все почалось з того, що він проводив досліди по впливу відсутності потоків інформації із зовнішнього середовища на психічний стан людини. З цією метою він занурювався в ванну, яка мала температуру тіла і розташовану в звуко- і світлоізольованому боксі. Через деякий час у нього починались «галюцинації», під час яких він починав «бачити» якихось істот і «чути» їхні розмови. Під час одного з сеансів він почув розмову між двома істотами, в якій йшла мова про те, що йому, Лілі, необхідно поїхати в Пентагон і звернутись в конкретну лабораторію з пропозицією використання дельфінів для воєнних цілей. Йому виділять необхідні кошти і він зможе зайнятись налагодженням контактів між людьми і дельфінами, час яких уже настав. Лілі був цим дуже здивований, але все ж звернувся у Пентагон і, врешті, все відбулось саме так, як він почув.

В цьому експерименті антеною для Лілі служила вода, в складі молекул якої знаходиться по два атома водню, найпоширенішого елемента у Всесвіті , саме водень, згідно з теоремою Кюрі, є найпоширенішим передавачем і приймачем інформації у Всесвіті, а земні океани - найбільшими антенами прийому такої інформації. І тому, коли Земля свого часу була готовою до посіву життя, то цей посів йшов через сонячне проміння у воду, де і утворились первісні структури і складові біологічного рівня розвитку матерії.

Про підтвердження цього принципу можна робити висновки і з розповідей знаменитої провидиці Ванги, яка сприймала інформацію з минулого і майбутнього через кристали цукру або солі, і з інформації шаманів, що впадали в транс, рухаючись навколо вогню (тут антеною служило полум’я).

При цьому не обов’язково антена приймача має бути тієї ж фізичної природи, що і передавач. Згідно з принципом Короленко-Кюрі приймач, перебуваючи під тривалою дією енерго-інформаційного потоку передавача почне перебудовуватись під структуру сигнала і врешті решт зможе приймати інформацію, що була йому недоступною до того.

Ще одним проявом теореми Короленко-Кюрі є взаємодія, а, відповідно, і вплив один на одного об’єктів одного і того ж рівня організації. Зважаючи на закон «космічним подіям - космічні відрізки часу» можемо стверджувати, що на життя і долю Людини можуть впливати лише події, об’єкти, явища і процеси, тривалість яких відповідна тривалості життя Людини .

Важливою функцією енерго-інформаційного приводу є підтримка максимальної інформативності, пов’язаної з необхідною мірою різноманіття для розвитку Всесвіту. При занадто великому різноманітті Всесвіт набуватиме хаотичного, непрогнозованого і непередбачуваного характеру, при малому - виродження в однофрактальну структуру (куди не глянеш - скрізь одне і те ж). Остання крайність є проявом закону заперечення і другим проявом хаосу надмірного різноманіття .

Ще однією особливістю світу інформації є те, що стирання інформації йде по рівнях побудови у зворотньому порядку, але не повністю, а лише до того рівня, який може служити для побудови нових структур (принцип мінімуму затрат енергії і інформації відповідно). Використання частин інформації відпрацьованих структур для побудови нових відомий під загальним принципом будови Всесвіту з назвою «вовки-вівці». В залежності від рівня будови системи вона може виступати як «вовк», споживаючи інформаційні блоки («овець») нижчого рівня, і як «вівця» (будівельний матеріал) для систем вищого рівня. Можливий і більш знайомий варіант «біоценозів», але на інформаційному рівні, коли в ланцюгу взаємної залежності «життя» одного «кільця» залежить від інших.

Фрактальність будови інформаційних структур передбачає і фрактальність структур речовин, але для побудови такого фракталу необхідно мати перший зразок структури, що служитиме антеною і відтворюватиме через енерго-інформаційний привід свою структуру в інших місцях при наявності «будівельного матеріалу». Іншими словами, для виникнення всіх атомів Всесвіту необхідно «створити» перший; для виникнення біологічного життя - створити першу молекулу ДНК. Можливо, що і для появи якогось виду рослин, комах чи інших живих істот необхідно спочатку створити «зразок», а потім він уже згідно з законом Ч. Дарвіна буде еволюціонувати, звичайно, в межах можливого інтервалу життєздатності і пристосування.

Незвичайного і малозрозумілого в теорії інформації є теорема Дж. Белла: всяка теорія, висновки якої підтверджуються експериментально не може бути одночасно і локальною, і детермінованою, або ж нелокальною і вірогідною. Можливі лише два варіанти: локальності і ймовірності, або ж нелокальності і детермінованості. Фізичний зміст цієї теореми може виходити або з того, що кожна модель, теорія, інформаційний блок можуть бути записаними лише на якійсь множині елементів, або ж з процесом запису і зчитування інформації; бо коли зчитуємо інформацію, то водночас змінюємо структуру, на якій вона записана .

З теоремою Дж. Белла споріднена формула невизначеності Гейзенберга у квантовій механіці, згідно з якою точне визначення імпульсу елементарної частки впливає на визначеність по координаті (вона стає ймовірною) і навпаки; або, якщо ми визначаємо енергію тієї ж частки, то нічого точного не можемо сказати про час і навпаки, що відображається формулою:

DЕ×Dt=Dp×Dx³h.

Можливо, що природа і першого, інформаційного, явища, і другого, фізичного, одна й та ж і знаходиться на рівні першоцеглин і їх програмування в будові Всесвіту. Бо казав Ісус Христос: «Дух Предвічний присутній там, де відсутній, і відсутній там, де присутній».

Організація і структури інформації можуть відповідати речовинним структурам, а можуть мати свою власну будову вже в чотиривимірному фізично-інформаційному просторі. Ці інформаційні об’єкти чимось схожі на проекти машин, будинків і тому подібне в конструкторських бюро, коли спочатку визначаються загальні принципи і константи, а потім створюється проект, на основі якого розробляються робочі креслення і, нарешті, все це відтворюється в конструкційних матеріалах уже в речовинному світі. Будова інформаційних світів з одного боку нагадує будову фізичного - там вже діють моделі того, що відбувається «на Землі», але оскільки там простір інший і еквіваленти зарядів теж інші, то інформаційні світи мають багато відмінностей від фізичного. Звичайно, сприйняти повністю і зрозуміти будову таких світів ми не можемо, та все ж інформацію про деякі їхні риси і особливості можна знайти в моделі тонкого світу Кліазовського, в світі ангелів Сведенборга і в опису деяких світів земної брамфатури у Андрєєва, в Кастанеди .

З чотиривимірністю інформаційного простору, можливо, якимось чином пов’язані результати досліду Козирєва, який фіксував сигнали з майбутнього. В своєму досліді Козирєв виходив з того, що енергія і час мають одну природу, і що енергія може передаватись не через простір, а через час. Він наводив телескоп, у фокусі якого замість фотопластинки знаходився прилад, зібраний за схемою містка Уітсона, де замість одного з резисторів стояв фоторезистор, на досліджувану зірку. Вплив випромінення зірки фіксувався чутливим гальванометром. Після цього Козирєв розрахував кут, на який перемістилась зірка за час, поки проміння від неї йшло до Землі, націлював телескоп у те місце, де знаходилась зірка в даний момент, і отримував ще один сигнал. Потім він ще раз переміщував телескоп на такий же кут у напрямку руху (туди, де мала бути зірка в той час, коли б до неї пішов промінь від телескопу) і отримував ще один сплеск. Якщо другий сплеск можна пояснити тим, що сигнал може мати швидкість, набагато більшу від швидкості світла, то природа третього сигналу взагалі не має свого пояснення. Але якщо в інформаційному світі існують різні віртуально реальні моделі того, що знайде своє втілення на Землі, то отриманий сигнал може бути не фізичним (в нашому розумінні), а інформаційно-енергетичним з інформаційного світу, тривимірною площиною якого є наш фізичний, точніше речовинний світ.

Про те, що швидкість розповсюдження інформаційного сигналу не обов’язково дорівнює швидкості світла, а залежить від природи носія, говорить дослід з мислелокацією Сонця або однієї з найближчих планет. Взявши у руки рамку - аналог рамки лозоходця - подумки відправляємо думку-імпульс до Сонця з тим, щоб досягнувши його, вона повернулась назад і через дію на нас вплинула на стан руху рамки. Виміряний таким чином час при відомій відстані до Сонця дає швидкість близько 15 000 000 км/с.

Однією з незвичайних властивостей інформації є те, що за певних умов вона набуває змісту, створеного з певною метою об’єкту (структури) і відповідною дією на інші об’єкти чи структури. Наприклад, будемо ліпити, вирізати, вишивати, малювати якийсь витвір і будемо при тому весь час думати про те, як впливатиме або як повинен впливати створений об’єкт на того, з ким він буде знаходитись. При цьому ми програмуємо структуру цього витвору, прикраси, свого роду амулету, і коли думка нового володаря торкається цього амулету, або амулет знаходиться у контакті з володарем - то його програма розповсюджується на носія, спричиняючи як позитивні так і, в залежності від задуму, негативні наслідки . Подібний ефект мають не лише статичні структури, а й цілеспрямовані, сформовані в закінчену модель думки людини, які можна назвати мислеформами. Мислеформа, досягаючи об’єкту призначення, може впливати на нього, а може і не мати ніякої дії, все залежить від того, наскільки структури об’єкта готові до сприйняття мислеформи, або ж наскільки сама мислеформа відповідає об’єкту. Якщо інша людина впевнена в тому, що на неї подібні речі не діють, то тим самим вона ставить блок для чужих мислеформ, і вони не можуть вплинути на неї. Кращий засіб захисту від подібних речей - не вірити в них або ж вірити в те, що ніщо подібне на вас вплинути не може.

Впливати на інший об’єкт можна не лише безпосередньо, а й через структури, породжені цим об’єктом, через структури, які живуть доти, доки живий сам об’єкт. До таких структур відноситься все, що сформовано, побудовано, створено під впливом даного об’єкту, особливо те, що відстежує фізичні особливості самого об’єкту: фото, одяг і т. п. А то ж не бажано, щоб ваші фото, ваш одяг, інші близькі для вас речі потрапили в недобрі руки, до осіб з «чорними» думками. Та якщо це все ж таки сталось, захистом може бути лише більш сильна мислеформа - добрб і любові. І тоді спрямована на вас негативна мислеформа не знаходить необхідного матеріалу для своєї дії і повертається назад, до структури, що її породила і впливає на неї саму з тими ж наслідками. Ефекти гіпнозу і самогіпнозу, зурочень і заговорів якраз і є прикладами дії мислеформи. Мислеформа може виступати і вірусом, і ліками по відношенню до інформаційного тіла людини, причому чим з більшим почуттям вона формується, тим сильніший її вплив.

А то ж ніколи не думайте і не говоріть нічого такого, чого б ви не хотіли почути по відношенню до себе. Це кращий засіб запобігти небажаним наслідкам не лише для інших, а й для себе. Бо той, хто втрутився з власної ініціативи у долю іншої людини без великого бажання допомогти, без любові і глибокого співчуття до людини, якої торкнулась біда, має пам’ятати про закон Карми: за все, що ти заподіяв, чим жив і про що думав - прийдеться відповідати. І за добро отримаєш добро, а за зло - гріхи і спокуту. Багато, хто вважає, що зло повинно бути покарано відразу ж. Але світ інформації - це не фізичний світ, це світ з іншою метрикою, а тому всьому свій час…

Розповідаючи про світ інформації, необхідно звернути увагу читача ще на одну обставину, пов’язану з іменами і назвами. Колись імена дітям давали або на честь святого, що народився в той же день, або на честь когось із рідних, яких вже немає, але про кого згадують з любов’ю і пошаною. Саме тим святим чи вашим рідним, особливо близьким по родовій гілці, притаманні інформаційні структури, що впливатимуть на формування дитини з тим же словом-паролем. Саме слово-назва - це той центр конденсації, навколо якого почнуть формуватись позитивні інформаційні структури. Звичайно, не все так просто, і не лише це впливає на майбутнє дитини, та все ж: чого б не зробити того, що матиме добрі наслідки?

1   2   3

Схожі:

Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconЧастина Структури Всесвіту
Всесвіту, а тому зараз зосередимо увагу на процесах, що протікають у Всесвіті І на будові самого Всесвіту. Щоб розібратись в ієрархії...
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconІнформаційний бюлетень. Вип. 8 №2, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова...
Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за період з 1 квітня по 30 червня 2013 року
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconІнформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова...
Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за період з 1 січня по 31 березня 2013 року
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconIii. Людина І всесвіт частина Походження Людини
Землі. Час існування Землі оцінюється інтервалом в 5 мільярдів років, а життя на ній від до років. Це дало змогу В.І. Вернадському,...
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconІнформ Інформаційно-аналітично-координаційне Агентство Авторської...
Свідомо спотворювалась та замовчувалась правдива інформація, щоб тримати людей під ідеологічним контролем. Та ті, хто це робив як...
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті icon1. Українська мова та глобалізація інформаційного середовища
У демократичному суспільстві інформація як духовно-інтелектуальна національна вартість має вільно пульсувати по вертикалі – від покоління...
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті icon1. Українська мова та глобалізація інформаційного середовища
У демократичному суспільстві інформація як духовно-інтелектуальна національна вартість має вільно пульсувати по вертикалі – від покоління...
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconЗаява про участь у створенні Всеукраїнської «Асоціації (коаліції)...
Про установчі збори асоціації педагогів з предметів духовно-морального спрямування
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconЛікнеп. Право на власну думку (частина 3) Ігор Куляс, для «Телекритики» 08-02-2010
Пропонуємо вашій увазі третю публікацію з серії Ігоря Куляса «Лікнеп». Раніше тк вже друкувала статтю з цього циклу «Лікнеп. Як досягати...
Ii духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті iconЗатверджено
Форма звітності №3-пн "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" (далі інформація) заповнюється роботодавцями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка