Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 94.39 Kb.
НазваДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Дата конвертації08.03.2013
Розмір94.39 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ:

ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИЧНІ ПОШУКИ

Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Укладач: О. А. Дікунова,

зав. інформаційно-бібліографічного відділу

Кривий Ріг

2013

Удосконалення будь-якого суспільства немислиме без систематичної й цілеспрямованої роботи з формування та розвитку особистості. А досягти зрілості як особистість людина здатна лише через громадянське бачення світу, через оцінку всього, що відбувається навколо, з позицій власної активної участі й відповідальності за те, що відбувається в суспільстві. І хоча потреба бути громадянином своєї держави є цілком природною, сама собою вона не зможе реалізуватися. Допомогти в цьому підростаючому поколінню покликане громадянське виховання.

Сучасна українська освіта ставить проблему виховання громадянина на одне з перших місць, оскільки добре відомою є незаперечна істина: щоб демократія стала реальністю життя, потрібна зацікавленість людей у досягненні суспільно важливої мети і відповідальність за долю суспільства як за свою власну; потрібне сприяння зближенню інтересів особи, суспільства, держави і подолання або хоча б послаблення суперечностей між ними.

У сучасному українському суспільстві актуальність громадянського виховання особистості великою мірою зумовлюється потребою державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості; власне процесом відродження нації.
В даному рекомендаційному бібліографічному списку представлено інформаційні ресурси з питань формування громадянських рис особистості, проблем громадянського виховання учнівської та студентської молоді, наявні у фонді бібліотеки: навчально-методичні посібники, автореферати дисертацій, статті з періодичних видань, наукових фахових збірників українською і російською мовами (всього 82 джерела). Список вибірковий, складений на основі перегляду систематичного каталогу та систематичної картотеки статей. Хронологічно охоплено період  1996 – 2012 рр. Розташування за алфавітом прізвищ авторів і назв праць.

Матеріали, представлені в списку, будуть корисними студентам, аспірантам, викладачам, учителям загальноосвітніх шкіл.

1. Аббас Н. О. Роль та місце громадянської освіти в демократичному

вихованні підростаючого покоління / Н. О. Аббас // Виховна робота в школі. - 2012. - № 2. - С. 37-38.

2. Алексєєва О. Формування громадянської позиції сучасної молоді /

О. Алексєєва // Педагогіка і психологія. – 2006. - № 2. – С. 31-36.

3. Баженова Л. Рівень сформованості громадянських і патріотичних якостей в учнів : програма вивчення / Л. Баженова // Психолог. – 2003. - № 18-19.

4. Барильник А. І. Громадянське виховання в умовах українського державотворення (з досвіду роботи політико-правового клубу «Феміда») / А. І. Барильник // Виховна робота в школі. - 2012. - № 5. - С. 25-30.

^ 5. Берднікова С. Створення умов для реалізації системи громадянської освіти та громадянського виховання особистості / С. Берднікова // Історія та правознавство. – 2005. - № 16-18. – С. 21-23.

6. 378(082)

Н 73 Бєлавіна Т. І. Сучасні аспекти становлення культури громадянськості та соціальної відповідальності учнівської молоді / Т. І. Бєлавіна // Нові технології навчання : зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 30. – С. 63-73

^ 7. Бойчук Л. Виховання громадянина / Л. Бойчук // Виховна робота в школі. – 2007. - № 11. – С. 2-46.

8. Бондар Л. Громадянське виховання школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Л. Бондар // Психологія і педагогіка. – 2007. - № 3. – С. 5-11.

9. 37.035.6

В 34 Виховуємо громадянина України : сценарії виховних заходів з історії та правознавства / уклад. М. Т. Залипецький, В. І. Уруський. – Тернопіль : Астон, 2002. – 192 с.

^ 10. Гарнійчук В. Громадянська освіта: сценарії позакласних заходів / В. Гарнійчук // Історія в школі. - 2011. - № 5-6. - С. 48-51.

11. Гачкевич М. В. На шляху до гендерної рівності. Факультатив «Громадянська освіта : Основи демократії». 11 клас / М. В. Гачкевич // Історія та правознавство. - 2011. - № 31. - С. 6-11.

^ 12. Горшкова О. Громадянська освіта: проблеми і методичні пошуки / О. Горшкова, С. Заруба // Шкільний світ. – 2007. - № 9. – С. 2-8.

13. Гриценчук О. Формування громадянської свідомості / О. Гриценчук // Рідна школа. – 2002. - № 10. – С. 8-9.

14. 37.017(477)(07)

Г 87 Громадянська освіта : методичний посібник для вчителя / Авт.-уклад.: С. Позняк, О. Пометун. - К. : Етна-1, 2008. – 194 с.

15. 37.017(477)(075.8)

Г 87 Громадянська освіта : теорія і методика навчання : посіб. для студентів ВНЗ / Т. Асланова, Т. Бакка, В. Бортніков. – К. : Етна-1, 2008. – 174 с.

^ 16. Гузеватий А. Ю. Гендер і влада в Україні (Громадянська освіта, 10 клас) / А. Ю. Гузеватий // Історія та правознавство. - 2012. - № 10. - С. 16-19.

17. Гуменюк О. Психологічний аналіз громадянської відповідальності особистості / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2007. - № 4. –

С. 81-93.

^ 18. Гусєва А. В. Структура психологічної готовності до громадянської активності / А. В. Гусєва // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. - № 2. – С. 68-70.

^ 19. Евсюкова Л. И. Проблемы формирования гражданской позиции старшеклассников в современной школе / Л. И. Евсюкова // Преподавание истории в школе. – 2010 . - № 4. – С. 73-75.

^ 20. Єлагіна Т. Форми і методи формування громадянських якостей особистості / Т. Єлагіна // Рідна школа. – 2005. - № 6. – С. 34-37.

21. Жидкова Н. М. Розвиток громадянської активності старшокласників / Н. М. Жидкова // Історія та правознавство. – 2010. - № 31. – С. 4-6.

^ 22. Завалевський Ю. Громадянське становлення учнів в процесі виховної діяльності / Ю. Завалевський // Рідна школа. – 2003. - № 6. – С. 17-19.

23. Завалевський Ю. Основи формування громадянськості / Ю. Завалевський // Відкритий урок. – 2006. – № 11-12. – С. 46-54.

24. Завалевський Ю. Проблеми соціально-громадянського виховання особистості та підходи до їх розв’язання в історії теоретичної думки / Ю. Завалевський // Педагогіка і психологія. – 2002. - № 4. – С. 55-64.

25. Іванченко І. Формування громадянської компетентності учнів / І. Іванченко // Управління школою. – 2005. - № 28-29. – С. 61-64.

26. Іванчук В. Формування громадянської культури учнівської та студентської молоді в процесі навчання / В. Іванчук // Шлях освіти. – 2000. - № 2. – С. 28-31.

27. Івашковський В. В. Вплив фізичного виховання на формування громадянських якостей старшокласників / В. В. Івашковський // Фізичне виховання в школі. - 2011. - № 5. - С. 27-30.

28. Івашковський В. В. Позитивний психологічний клімат як визначальний чинник виховання суб’єкта громадянського суспільства / В. В. Івашковський // Рідна школа. – 2005. - № 12. – С. 35-38.

29. Івашковський В. В. Створення належних педагогічних умов – визначна складова процесу виховання громадянина / В. В. Івашковський // Рідна школа. – 2008. - № 9. – С. 36-40.

30. Ігнатенко П. Громадянське виховання : історичний аспект / П. Ігнатенко, Л. Крицька // Шлях освіти. – 1997. - № 1. – С. 38-43.

31. Інноваційні технології громадянського виховання учнівської молоді // Позакласний час. – 2009. - № 1-2. – С. 15-26.

^ 32. Концептуальні засади виховання громадянина // Позакласний час. – 2009. - № 1-2. – С. 12-15.

33. Кузнецова Л. Развитие содержаний понятий «гражданственность» и «гражданское воспитание» в педагогике ХХ века / Л. Кузнецова // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2006. - № 9. – С. 10-19.

^ 34. Курилів В. І. Громадянське виховання особистості як передумова функціонування демократичного суспільства / В. І. Курилів // Історія та правознавство. - 2011. - № 4. - С. 2-3.

^ 35. Кучеренко О. І. Громадянське виховання учнів в умовах інноваційної школи / О. І. Кучеренко // Виховна робота в школі. - 2012. - № 1. - С. 41-44.

36. Кучинська І. Громадянське виховання та його значення у сучасному виховному процесі / І. Кучинська // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2006. - № 7-8. – С. 8-11.

37. Кучинська І. Громадянське виховання: минулий досвід і сучасні вимоги / І. Кучинська // Українська література в ЗОШ. – 2005. - № 5. – С. 40-42.

38. Кучинська І. Громадянське виховання в Україні в другій половині ХІХ – ХХ ст. / І. Кучинська // Педагогіка і психологія. – 2006. - № 1. – С. 128-133.

39. Кучинська І. Значення громадянського виховання у становленні особистості / І. Кучинська // Українська література в ЗОШ. – 2005. - № 6. – С. 27-28.

^ 40. Кучинська І. Прогресивні представники національної еліти про формування громадянськості особистості / І. Кучинська // Українська література в ЗОШ. – 2007. - № 8. – С. 53-55.

41. 37.035(043.2)

К 68 Корпач Н. І. Формування громадянської позиції підлітків у молодіжних організаціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Н. І. Корпач; Тернопільський НПУ ім. Гнатюка. - Тернопіль, 2008. – 20 с.

^ 42. Лесечко А. М. Громадянське виховання в школі: актуальність, проблеми, досвід / А. М. Лесечко // Управління школою. – 2008. - № 22-24. – С. 54-57.

43. Лєпіхова Л. А. Онтогенетичний погляд на соціально-психологічні властивості громадянської та політичної культури / Л. А. Лєпіхова // Педагогіка і психологія. – 2003. - № 1. – С. 30-37.

^ 44. Махно О. П. До джерел громадськості / О. П. Махно // Виховна робота в школі. – 2012. - № 2. – С. 2-28.

45. Назаренко Л. М. Система формування громадянських цінностей учнівської молоді / Л. М. Назаренко // Виховна робота в школі. – 2010. - № 4. – С. 16-34.

46. Нікітіна Н. Формування в учнів активної громадянської позиції в умовах навчально-виховного процесу педагогічного ліцею / Н. Нікітіна // Рідна школа. – 2007. - № 11-12. – С. 27-29.

^ 47. Обжирко Т. В. Засоби масової інформації - четверта влада (Громадянська освіта, 10 клас) / Т. В. Обжирко // Історія та правознавство. - 2012. - № 10. - С. 20-21.

48. Овсієнко С. М. Формування активної громадянської позиції особистості учня / С. М. Овсієнко, С. Г. Ільченко // Виховна робота в школі. – 2012. – № 2. – С. 28-36.

49. 378(082)

П 78 Огородник Л. Становлення системи громадянського виховання в умовах розвитку української державності / Л. Огородник // Проблеми освіти : зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 26. – С. 62-67.

50. Олексін Ю. Формування рис громадянськості в учнів старшого шкільного віку / Ю. Олексін // Історія України та правознавство. – 2008. - № 20. – С. 1-7.

^ 51. Пархоменко Л. Т. Громадянське виховання : теорія і досвід / Л. Т. Пархоменко // Виховна робота в школі. -2008. - № 4. – С. 2-23.

52. Пикало В. В. Формування у шкільної молоді особистісних рис громадян України, носіїв національної культури / В. В. Пикало // Шкільна бібліотека. – 2009. - № 5. – С. 81-83.

^ 53. Пічуркіна-Шумейко Л. Громадянське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема / Л. Пічуркіна-Шумейко // Рідна школа. – 2000. - № 7. – С. 33-37.

54. Пічуркіна-Шумейко Л. Формування громадськості підлітків засобами соціально-культурної діяльності / Л. Пічуркіна-Шумейко // Рідна школа. – 2002. - № 4. – С. 27-31.

55. Позняк С. Уявлення школярів про громадянина і формування в них громадянської компетентності / С. Позняк // Педагогіка і психологія. – 2007. - № 4. – С. 83-93.

^ 56. Поликовська О. Громадянське суспільство та духовна культура / О. Поликовська // Шлях освіти. – 2008. - № 3. – С. 2-5.

57. Приходько В. М. Факторно-критеріальна модель моніторингу якості та продуктивності громадянського виховання учнів / В. М. Приходько // Виховна робота в школі. – 2010. - № 4. – С. 2-16.

^ 58. Рацул О. Особливості громадянського виховання у східнослов’янських народів / О. Рацул // Рідна школа. – 2007. - № 7. – С. 71-74.

59. Рега О. Проблема виховання громадянськості у підростаючого покоління засобами гуманності у 70-80-х роках ХХ ст. / О. Рега // Рідна школа. – 2004. - № 2. – С. 57-60.

^ 60. Розенберг А. Біля джерел громадянського виховання / А. Розенберг // Рідна школа. – 2001. - № 4. – С. 52-54.

61. Світлична Н. Розвиток громадянських рис особистості / Н. Світлична // Психолог. – 2008. - № 17. – С. 3-7.

^ 62. Семенова Н. В. Літня школа з громадянської освіти / Н. В. Семенова, О. М. Костюк // Позакласний час. - 2012. - № 9-10. - С. 44-48.

63. 37.035

С 40 Система громадянського виховання в школі / упоряд. Ж. Сташко. – К.: Шкільний світ, 2006. – 128 с.

64. 37.035.6:378(043.2)

С 34 Сігова А. Г. Педагогічні умови формування громадянської позиції студентської молоді : автореф. дис. ... канд. пед наук: 13.00.07 / А. Г. Сігова; Східноукраїнський НУ ім. Даля. - Луганськ, 2008. – 20 с.

^ 65. Скемська А. Формування громадянської компетентності учнів / А. Скемська // Початкова освіта. – 2010. - № 37. – С. 2-4.

66. Сліпченко Л. Аспекти громадянської освіти і виховання в шкільному курсі біології / Л. Сліпченко // Біологія. Шкільний світ. - 2011. - № 7. - С. 15-27.

67. Сліпченко С. Діагностування громадянських ціннісних орієнтацій як передумова компетентного моделювання процесу їх формування / С. Сліпченко // Рідна школа. – 2009. - № 1. – С. 28-30.

^ 68. Сліпченко С. Роль свободи у розвитку громадянських ціннісних орієнтацій старшокласників / С. Сліпченко // Рідна школа. – 2008. - № 5. – С. 20-23.

69. Струманський В. Соціокультурні основи та педагогічний зміст ініціювання громадянського інтересу в учнів / В. Струманський // Рідна школа. – 2001. - № 1. – С. 15-17.

^ 70. Сухомлинська О. Громадянське виховання : спадщина і сучасність / О. Сухомлинська // Управління освітою. – 2005. - № 24. – С. 3-4.

71. Тараненко І. Г. Демократичні цінності у процесі становлення громадянина / І. Г. Тараненко // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 150-155.

^ 72. Тітова А. А. Громадянське виховання як метод правової соціалізації учнів / А. А. Тітова // Початкове навчання і виховання. – 2010. - № 8. – С. 15-18.

73. Топорова Н. В. Гендерний світ сьогодення : (Громадянська освіта, 11 клас) / Н. В. Топорова // Історія та правознавство. - 2012. – № 16-18. - С. 10-12.

^ 74. Филонов Г. Феномен гражданственности в структуре личностного развития / Г. Филонов // Педагогика. – 2007. - № 8. – С. 38-44.

74. Фокіна Т. В. Дискусії як ефективна форма громадянського виховання / Т. В. Фокіна // Виховна робота в школі. - 2011. - № 9. - С. 15-18.


75. 378 (082)

П 24 Хоцкіна С. М. Громадянське виховання майбутнього фахівця з економіки / С. М. Хоцкіна // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2010. - Вип. 27. - С. 55-64.

76. 30 (07)

Ч-12 Чабан Л. Г. Громадянська освіта. 9-11 класи / Л. Г. Чабан, Я. Г. Бондаренко. - Х. : Основа, 2009. – 176 с. - (б-ка журн. «Історія та правознавство»; вип. 8 (68).

^ 77. Черкашенко В. Громадянське виховання : проблеми, досвід / В. Черкашенко // Відкритий урок. – 2008. - № 12. – С. 37-38.

78. Черниш П. Вплив народної педагогіки на формування громадянина України / П. Черниш // Рідна школа. – 1996. - № 10. – С. 37-41.

79. Шамич О. Критерії, показники та рівні формування громадської активності у молодших школярів / О. Шамич // Фізичне виховання. – 2011. – № 2. – С. 41-43.

80. Шестопалюк О. Громадянська освіта як фактор формування громадянських компетентностей сучасної молоді / О. Шестопалюк // Рідна школа. – 2010. - № 3. – С. 33-36.

81. Шевченко С. М. Людина в ринковій економіці (Громадянська освіта,

11 клас) // Історія та правознавство. - 2012. - № 10. - С. 13-15.

82. Якушина В. Формування громадянських цінностей школярів / В. Якушина // Директор школи. – 2006. - № 33. – С. 17-20.

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Жанри та жанрові різновиди історичної прози становлять безсумнівний інтерес І як історико-літературний, І як ідейно-естетичний компонент...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Хімічний комплекс – сукупність галузей промислового виробництва, які сприяють широкому застосуванню хімічних технологій І матеріалів...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Треба відзначити, що для збільшення площі пзф в Україні практично відсутні резерви, мало змінених територій. Показник розораності...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Студіювання наукових джерел І практичного досвіду підтверджує: дослідження даного питання пов’язане з пошуками нових підходів до...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Української академії наук. Його допитливому розуму заслужено належить честь багатьох важливих відкриттів. Серед них наука про біосферу,...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогад про які пронизує серце гострим болем. Одна з них – 26 квітня 1986 року, коли...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Тому майбутній вчитель біології, екології, хімії, насамперед, повинен здобути високий рівень знань інноваційних технологій (нові...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconЗький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка