Урок перший Тема: Підмет І присудок, як головні члени речення. Способи вираження підмета
Скачати 203.61 Kb.
НазваУрок перший Тема: Підмет І присудок, як головні члени речення. Способи вираження підмета
Дата конвертації08.03.2013
Розмір203.61 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
Медіа уроки, уроки з використанням комп’ютерних технологій
УРОК перший

Тема: Підмет і присудок, як головні члени речення. Способи вираження

підмета.
Мета:

 • поглибити знання школярів про головні члени речення, ознайомити їх зі способами вираження підмета;

 • формувати вміння знаходити в реченнях підмет і присудок, складати речення, в яких би підмет виражався різними способами;

 • розвивати усне й писемне мовлення, кмітливість, увагу учнів, виховувати любов до природи.


Обладнання: підручник можна замінити слайдами.
Тип уроку: урок формування й удосконалення знань, умінь та навичок.
^ ХІД УРОКУ
І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ
II. Мотивація
Перед вами три кольори, оберіть який вам подобається і розбийтеся на три групи за обраним кольором.
ІІI.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Робота у групах:

1 група.

Утворити з поданих слів словосполучення, визначити головні та залежні слова.

(Золотий) осені; (перший) ластівка; на високій (береза); знати (історія); любити (Вітчизна); знайомство з (учень).
2 група.

Вказати речення і словосполучення, пояснити відмінність між ними.

Пісню калинову я складаю знову.

Мелодійна пісня.

Лист каштана.

Лист відшумів.
3 група.

Записати речення, вставивши пропущені слова. Підкреслити граматичні основи речень.

Весна ... на квіти, а хліб в осени ...

Що ..., те й ... . Літо на зиму ... .

Восени й горобець ... .

Зима ..., де літував.
Слова для довідок: посієш, спитаєш, багата, пожнеш, робить, позичає, багатий.
ІІІ.СПРИЙМАННЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
^ 1.Визначити в поданих реченнях головні члени.
Особливими властивостями народна уява наділила червоного півня. Він нібито приносить щастя, охороняє худобу.

В давнину чумаки брали такого півня в дорогу як надійний оберіг від усього лихого. За повір'ям, червоний півень відкривав людям скарби.
^ 2. Лінгвістична казка.
Зустрів Присудок Підмета і каже йому:

- На скільки питань ти можеш відповісти?

- На два: хто? що?

- А я аж на п'ять! Послухай! Це я забезпечую тобі повну характеристику: 1) Що ти робиш? 2)Що з тобою робиться? 3) Який ти є? 4)Хто ти? 5) Що ти?
Фізкультхвилинка

Щось не хочеться сидіти,

Треба трошки відпочити.

Руки вгору, руки вниз,

На сусіда подивись.

Руки вгору, руки в боки,

І зроби чотири кроки.

Вище руки підніміть

І спокійно опустіть,

Розведіть їх в сторони,

Плесніть, діти, кілька раз,

За роботу – все, гаразд.
3. Перевірити, чи справді такий "розумний" Присудок. Прочитати наведені народні прислів'я. Позначити питання, на які відповідає присудок, згідно з їх нумерацією, поданою вище.
Маленька праця краща за велике безділля. Слова - полова, а праця - диво. Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться. Кінець - ділу вінець.

Ледачий сидячи спить, лежачи робить. Свій хліб ліпший від чужого калача. Бджола летить на червону квітку.
^ 4. Бесіда – повторення відомого ще з 5 класу.
- Що таке головні члени речення?

- Підмет – це…

- Присудок – це…

- Чим може виражатися підмет в реченні?

Отже, майже на всі запитання ви знаєте відповіді, а сьогодні ми більш детальніше поговоримо про способи вираження підмета.
^ 3. Робота з опорною схемою.

Способи вираження підмета


4.Знайти в кожній групі і записати, вставляючи пропущені букви, речення, в яких присудок відрізняється від присудка в двох інших реченнях. Пояснити орфограми. (Індивідуально для шести учнів)
а)Найвища школа - саме ж...ття. Василь почав прид...влятись до химерного силуету старої в...рби. На світі зостанеться дівчина жити.

б)Н...сла пісенька із лісу козубок суниць. Заблудила пісенька між густих ялиць. Сад шкільний почне цвісти, розлогий і крислатий.

в)Буду я природі вірним другом. Це озерце у Карпатах - дзеркало природи. На білих конях віхола в с...ло моє заїхала.

г)На горбочку біля річки виростають дві смерічки. Не страшні їм бурі, грози, зам...тілі та морози. А садили ті смерічки дві подружки, дві Марічки.

д)Я одразу перестав у садку копати. Поле - наче океан. За штурвалом на комбайні тато мій - мов капітан.

е)Вміє одаряти сотнями дарів осінь, щедра мати, всіх трудівників. Хто може вип...ти Дніпро? Хто наше злото - серебро плугами кривди переоре?
^ 6.Записати народні прислів'я, вставляючи пропущений підмет чи присудок. Якими частинами мови виражено головні члени в кожному реченні?
Хвалилася ... своїми дітьми. Кожна жаба своє болото ... . І ... на своєму смітті гордий. ... мишу вродила. Синиця море ... . ... линяє, а вдачі не міняє.
С л о в а д л я д о в і д о к: сова, хвалить, півень, гора, підпалила, вовк.
^ ІУ.ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ


 1. Відтворення деформованого висловлювання.


Визначте межі речень. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. З’ясуйте, якими членами речення виступають виділені слова. Дайте характеристику підметів, скориставшись схемою.
^ Кожен із нас не може жити поза суспільством а жити в суспільстві означає дотримуватися законів і норм співжиття це називається соціальною культурою, соціальна культура – явище загальнолюдське вона є атрибутом будь-якого суспільства але водночас завжди має етнічні особливості вони обумовлені кліматичними умовами рівнем цивілізаційного розвитку соціально-економічним ладом контактами з іншими народами станом освіти національним характером ментальністю тощо було б дивно якби соціальна культура українців в усьому збігалася з культурою японців арабів французів росіян тощо усе сказане стосується і культури спілкування та поведінки людей у різних видах їхньої діяльності – трудовій, політичній, економічній тощо, у взаєминах між членами суспільства.
Схема характеристики підмета
^ У. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вивчити теоретичний матеріал підручника & 8.
І група - скласти казку про пригоди Підмета із Присудком;
ІІ група - скласти кросворд на тему:"Головні члени речення";
ІІІ група – скласти сенкан (ключове слово підмет).

УРОК другий
Тема: Простий і складений (іменний та дієслівний) присудок.
Мета:

 • поглибити знання учнів про види присудків, ознайомити їх зі способами вираження присудка;

 • формувати вміння знаходити в реченнях прості, складені іменні й складені дієслівні присудки, складати речення, в яких би присудок виражався різними способами;

 • виховувати старанність у навчанні, ввічливе ставлення до навколишніх, осмислити дружбу як цінність.


Обладнання: підручник можна замінити слайдами.
Тип уроку: урок формування й удосконалення знань, умінь та навичок.
^ ХІД УРОКУ
І.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. Оголошення епіграфів.
Людина без друзів – що дерево без коріння.
Справжня ввічливість усюди однакова, а гарні манери

породжуються здоровим глуздом і доброчинністю.
Родичів дає нам доля. І як добре, що друзів ми можемо обирати самі.


^ II. Мотивація
Бесіда

 1. Яке речення називається двоскладним?

 2. Дати визначення присудка?

 3. Як присудок пов’язаний з підметом?


III. Засвоєння теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи.


 1. Творче спостереження з елементами аналізу. Прочитати текст, дібрати заголовок, визначити головні члени речення. Розподілити присудки на прості та складені.

Слово у спілкуванні буває животвірним і руйнівним. Воно може об’єднувати і роз’єднувати людей, приносити задоволення або прикрощі. Усе залежить від того, яку інформацію передають за допомогою слова і як це роблять її відправники.

Аби поліпшити інформування людей усе ширше використовують технічні засоби, зокрема комп’ютери, і в цьому, звичайно, вбачається прогрес. Але водночас безпосереднє спілкування заміняється опосередкованим, що здійснюється засобами масової інформації, а це веде до зростання відчуженості між людьми, зниження рівня їхньої комунікабельності, контактності, а також емоційності. Водночас людина – це жива істота, яку не може і не повинна замінити машина. Тому роль слова у міжособистісній та діловій взаємодії людей має особливе значення.
 1. Колективна робота з таблицею.
Типи присудка

Виражається

Приклади

Простий дієслівний

 1. Одним словом - способовим дієсловом

 2. фразеологізмом

 1. Потемніло море.
 1. Він зуби з’їв на цьому

Складений дієслівний


 1. Допоміжними дієсловами (стати, почати, могти, хотіти, намагатися, продовжувати, бажати, вміти, збиратися, намірятися, перестати…) + НФД

 2. Короткими прикметниками (певен, ладен, згоден, рад, готов, годен, повинен…) + НФД

 3. Присудковими прислівниками (треба, можна, доцільно, необхідно…) + НФД

 1. Можна переконатися одразу.

 2. Ми змушені були повернутися пішки.

Складений іменний

 1. Дієсловом-зв’язкою (бути, становити, являти собою, здаватися, називатися, вважатися, залишатися, опинятися..) + іменна частина (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієприкметник, НФД)

 1. І зробився я знову незримий.

 2. Лиш боротись – значить жить.
 1. Творче конструювання (робота в парах).


Скласти речення з поданими фразеологізмами у ролі простих присудків. Підкреслити головні члени речення.

Відчувати плече, відтанути серцем, не відривати очей, баглаї бити, дати зрозуміти, держати камінь за пазухою.
Фізкультхвилинка

Ми писали, ми трудились,

^ Наші руки вже стомились,

А щоб гарно написати,

Треба пальці розім’яти.

Руки кілька раз тряхнемо

І писати знов начнемо.

Відпочивши, дружно враз

Приступив до праці клас.


 1. Дослідження відновлення (робота в групах)

Відновити текст: визначити межі речень і розставити потрібні розділові знаки. Виділити головні члени. Дослідити, чи всі складені присудки належать до складених дієслівних.
Дружба вчить віддано любити і стійко мужньо ненавидіти бути непримиренним дружбу я назвав би вершиною з якої перед людиною відкриваються найдрібніші деталі доблесті і краси вульгарності й потворності дружба дає людині зіркість на добро і зло дружити – значить бути старанним учнем у школі вимогливості.
 1. Записати народні вислови, уставляючи з довідки потрібні за змістом присудки. Довести, що відновлені присудки – складені. З’ясувати їх вид.


Вірний приятель – то найбільший … . Порада - … . Мир та лад – великий … . Лиха порада – готове … . Щастя без розуму - … дірява. Правда – як …: скрізь наверх спливає.

Довідка: торбина, не зрада, олія, клад, скарб, нещастя.


 1. ^ Вправи з підручника на розсуд учителя.


IY. Закріплення вивченого матеріалу.


 1. Лінгвістична гра «Третє зайве». Знайти в кожному варіанті «зайве» за видом присудка. Свій вибір обґрунтуйте (робота в групах).Схарактеризувати присудки, скориставшись схемою.


1 група. Поведінка людини визначається власними свідомими зусиллями. Манера і стиль спілкування є фактором впливу на людські стосунки. Людство, безумовно, розуміє важливість моральної сфери.
2 група. Менталітет людства, стереотипи поведінки невпинно змінюються. Людство має таку могутню зброю як колективний людський розум. Моральний прогрес завжди був великою метою людей.
3 група. Людство завжди прагнуло розвивати моральну культуру. Соціальні реформи розширили можливості самореалізації людини. Найбільш категоричні табу були створені відносно проявів грубого насильства, спочатку фізичного, а потім і словесного.


^ У. Підсумок. Оцінки.

1. Рефлексія.

Я думаю, що …

Я вважаю, що …

На мою думку, …
УІ. Домашнє завдання: & 8-10

I рівень: записати 5 народних висловів про роль людини в суспільстві;II рівень: увести інфінітиви нагадати, поважати, стримуватися, поспішати в самостійно складені речення;III рівень: написати твір-роздум на тему «Дружба як цінність».


УРОК третій
Тема: Тире між підметом і присудком.
Мета:

 • поглибити знання учнів про вживання тире між підметом і присудком;

 • розвивати вміння й навички правильно ставити розділові знаки, обґрунтовувати вживання їх за допомогою вивчених правил, шляхом тренувальних вправ удосконалювати культуру власного мовлення;

 • допомогти осмислити учням роль благодійності й милосердя в житті людини.


Обладнання: підручник можна замінити слайдами.
Тип уроку: урок формування мовних і мовленнєвих умінь та навичок.
^ ХІД УРОКУ
І.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. Оголошення епіграфів.

Посієш вчинок, виросте звичка.^ II. Мотивація


 1. Робота з текстом. Прочитати текст. З’ясувати стиль і тип мовлення.

 2. Одне речення розібрати синтаксично (4 абзац 2 речення) біля дошки.

 3. Виділити граматичні основи в реченнях, указати вид присудків.
Що таке благодійність? Ця людська риса належить до найбільших виявів гуманності. Це не просто прагнення тих, у кого багато грошей, поділитися з тими, у кого їх зовсім немає, причому практично без втрат для себе. Це особливий стан душі, що часто близький до самопожертви.

Про матір Терезу вже багато писали, та її подвижницьке життя навряд чи вкладається в наші традиційні уявлення.

Представниця такої маленької й зовсім не благополучної країни, як Албанія, вона подала всьому нашому великому світові приклад безкорисливого служіння стражденним, аналогів якому в історії знайти важко.

Ще півстоліття тому з кількома помічницями мати Тереза заснувала Орден Милосердя і спочатку робили спроби самотужки протистояти всім людським бідам. Вона підбирала на вулицях Калькутти вмираючих, рятувала психічно хворих дітей у Бейруті.

Благодійність була в традиції українців. Не було короткочасних галасливих кампаній, була внутрішня потреба однієї частини населення допомагати іншій, і спонукав до цього суто християнський гуманізм.

Багаті підприємці будували лікарні для хворих, притулки для старих і сиріт, причому більшість цих закладів працювали під гаслом: «На лікування приймаємо всіх, хто потребує допомоги, незалежно від віросповідання та національності».
ІІІ. Засвоєння теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи.


 1. Творча робота. Продовжити речення, підкреслити присудки, визначити вид і спосіб вираження їх.

Добро – це … . Добром називається … . Дружба – це … . Спілкування є … . Спілкування – це … . Інтелігентністю вважається … . Інтелігентність – це … .

 1. Пошуково-вибіркова робота. Виписати ті речення, в яких між підметом і присудком потрібно поставити тире. Сформулювати правила вживання тире.


Справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини. Дитина дзеркало родини: як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відбивається моральна чистота матері і батька. Людина народжується на світ не для того, щоб звикнути безвісною пилинкою. Любов це насамперед відповідальність. Совість емоційний страж переконань. Роки дитинства це насамперед виховання серця. Людина така, яке її уявлення про щастя. Закоханий у себе не може бути здатний на справжню любов. 1. Вибірково-розподільний диктант. Списати текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкреслити головні члени речення. Пояснити наявність чи відсутність тире, заповнюючи таблицю.
Тире між підметом і присудком

ставиться

не ставиться


Праця джерело натхнення. Дружба як цінність. Звичаї скарб народу. Дівчина як калина. Великдень день особливий. Серж Лифар зірка світової величини. Роксолана це символ краси й жіночності. Оксана Петрусенко як співачка-легенда. Я українець. Творчість Георгія Нарбута це яскрава сторінка в українському мистецтві. Картопля не український продукт. Люди не дерева. Дружба найкраще людське почуття. Слово то живильне джерело. Лелека символ батьківщини.


 1. РелаксаціяУявіть ситуацію, що ви з другом або подругою опинилися в осінньому лісі, прослухавши чудові пісні про дружбу.
 1. Вправи з підручника на вибір учителя.IY. Закріплення вивченого матеріалу.


 1. Бліц - опитування.
 • За яких умов ставиться тире між підметом і присудком?

 • У яких випадках тире між підметом і присудком не ставиться?

 • Коли тире між підметом і присудком не обов’язкове?
 1. Лінгвістична казка.


Посварились якось Підмет із Присудком.

- Ти одягаєш часто мою маску,- сказав Підмет,- а мені це не подобається.

Присудок образився:

- Звідки ти взяв? Коли це буває?

- Коли і ти іменник, і я іменник. Спробуй розібратися, хто є хто. А я не хочу бути тобою.

- Нащо мені твоя маска іменника? Я й сам іменник.

Довго б сварилися Підмет із Присудком, та раптом з'явився розділовий знак на ім'я Тире.

-Я помирю вас,- сказав він,- стану між вами, і ніхто вже вас не сплутає.

З того часу і стоїть пан Тире між підметом-іменником і присудком-іменником, якщо між ними немає зв'язки. А між підметом-іменником і присудком-прикметником не хоче стояти, бо вони й так не сваряться.

З а в д а н н я д о к а з к и :

Аби "помирити" Підмет із Присудком, поставити там, де потрібно, тире на місці пропущеної зв'язки.

Красне слово золотий ключ. Книжка маленьке віконце. Наука срібло, практика золото. Стислість сестра таланту. Зароблений сухар кращий від краденого бублика. Корінь праці гіркий, але овоч солодкий. І будень і неділя лінивому безділля. Дурний язик голові не приятель. Золото без розуму болото. Розум скарб людини. Весела думка половина здоров'я. Підлеслива людина гадюка під квітками.
^ Y. Підсумок. Оцінки.
1. Рефлексія.
Я думаю, що …
Я вважаю, що …
На мою думку, …
YІ. Домашнє завдання: & 11

I рівень: записати 5 народних висловів, у яких між підметом і присудком ставиться тире;


^ II рівень: скласти асоціативний кущ «Головні члени речення»;


III рівень:
написати твір-роздум на тему «Чи потрібно в наш час бути милосердними».
Урок четвертий


Тема: “Другорядні члени речення ”

МЕТА:

 • Визначати в реченні другорядні члени, зокрема узгоджене і неузгоджене означення;

 • повторити другорядні члени речення,ознайомити учнів із узгодженими і неузгодженими означеннями;

 • розвивати мислення , виховувати культуру мовлення .

^ Хід уроку:

Всі почули ми дзвінок,

Він покликав на урок,

Кожний з нас приготувався

На перерві постарався.

Зараз сядуть лиш дівчата,

А за ними і хлоп’ята.

І. Актуалізація опорних знань учнів.

1.Слово вчителя.

А) Сьогодні у нас незвичайний урок, медіа-урок, тобто урок із застосуванням комп’ютерів.

Тому я вас прошу, щоб ви пригадали правила поведінки в комп’ютерному класі і правила роботи на комп’ютері.

Візьміть будь ласка зошити на системному блоці і кожен запишіть своє прізвище( тобто ви на сьогоднішньому уроці відповідальні за цей комп’ютер).

Б) Я вже казала, що урок незвичайний, новий для вас. Тому я вас прошу дати відповідь на моє запитання. ^ Що ви очікуєте від уроку? Молодці. І мені дуже хочеться, щоб сьогодні ви потрапили в осінній ліс, побували в горах, опинились в осінній казці.Давайте увімкнемо комп’ютер (натисніть велику кнопку на системному блоці, оберіть слово учень і відкрийте наш урок).

Знайдіть 1 слайд і зверніть увагу на те, яка пора року зображена на малюнку. Так – це осінь. Скажіть, а комусь подобається ця пора року? І мені теж.

Мені дуже важко було обрати епіграф сьогоднішнього уроку, тому що всі вірші розкривають красу осені. Адже епіграф нашого уроку Осінь…
ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів.

В школі парту бережи,

На ній ніколи не лежи,

А щоб урок пройшов не марно

Сидіти треба рівно, гарно.
Але для того, щоб зрозуміти яка тема нашого уроку ми повинні виконати завдання.


 1. Спишіть речення і підкресліть головні і другорядні члени речення (робота біля дошки 1 учень).

  - індивідуальна робота з картками.

  ^ 1. Знов настає прозора спіла осінь.

  2. Нас труд єднає плідний і багатий.ІІІ. Оголошення теми та мети уроку.
Адже тема сьогоднішнього уроку: «Другорядні члени речення. Узгоджене і неузгоджене означення» .

А як ви думаєте, що ми будемо робити на уроці?
Мета:

 • повторити відомості про другорядні члени речення, ознайомити учнів із узгодженим і неузгодженим означенням;

 • вдосконалювати вміння визначати в реченні другорядні члени, зокрема узгоджене і неузгоджене означення;

 • розвивати мислення;

 • виховувати культуру мовлення.
 1. Дослідницько – пошукова робота.

  Прочитайте текст. Визначте його основну думку, тип і стиль мовлення.
^ Осінь у міст

Несподівана осінь розгорнула над містом сірий мокрий покров, повиваючи дні вогкими туманами, дощами і гидкою мрякою. Гострі вітри, знімаючись раптом і вщухаючи, гнули гілля каштанів й зривали з них ще зелений лист. У вибоїнах асфальту стояли несохнучі калюжі, тремтячи поверхнею від крапель.
Листопад. Осінь переходила в стадію старечої щуплості, дні її були вже обчислені. Вона стала тиха й холодна, нахмурена й спокійна напередодні сніжного загину. Почуваючи полегшення на повітрі, Степан насунув на чоло капелюха і непомітно дійшов до сінного базару. Обминаючи його, вийшов на велику підвальну й спинився коло ґраток золотоворітського скверу. Заснулий фонтан височів посеред басейну, налитого зеленою водою дощів. На алеях, устелених жовтим листом каштанів, тяглися низкою самотні лавочки. Нікого. І йому схотілось зайти всередину, блукати стежками, ступати ногою по шелесткому листу. 1. Ви знаєте до нас у гості прийшла дівчина-осінь, але вона так поспішала, що розгубила всі листочки з відповідями, залишились тільки запитання. Давайте допоможемо дівчинці знайти відповіді на її запитання і покажемо, що ми знаємо.1.На які групи поділяються всі члени речення?

2. Назвіть головні члени речення?

3. Які ви знаєте другорядні члени речення?

4. Що означає додаток?

5. Що таке означення?

6. Що означає обставина? 1. Зробіть синтаксичний розбір речення:


В блакитній високості непомітно почали виникати хмарки. 1. Коментоване письмо
  Спишіть речення, підкреслюючи означення і позначаючи вид (узгоджене чи неузгоджене).
  1. Квітчав землю теплий і лагідний травень.
  2. Травневе світло каштанів заливає вулицю Чайковського.
  3. Нічне зоряне небо, оспіване в українських піснях, владарює над землею.
  4. Двері з передпокою вели до кімнати.
  5. Майже біля кожної оселі серпень підняв над землею вибухи цвіту.

 2. Релаксація
  Уявіть ситуацію, що ви з другом або подругою опинилися в осінньому лісі або в горах, прослухавши чудову музику і переглянувши картини осені.

 3. ^ Творча робота
  Складіть речення з поданими словосполученнями. Підкресліть означення, визначте вид.

  Палкий привіт; народне свято; наші успіхи; батьківське піклування; веселий сміх.^ IY. Закріплення вивченого матеріалу.


 1. Скласти сенкан.


сенкан
- ключове слово;
- 2 прикметника;
- 3 дієслова;
- речення;
- слово-синонім (асоціація).


Y. Підсумок. Оцінки.
1. Рефлексія.
Я думаю, що урок вам сподобався…

Я вважаю, що всі учні засвоїли теоретичний матеріал…

На мою думку, такі уроки потрібні…
YІ. Домашнє завдання:

I рівень:
підручник & 14;

II рівень:
вправа № 168, 176(2,3);


III рівень:
напишіть акровірш (осінь, листя, ліс, гори).

Схожі:

Урок перший Тема: Підмет І присудок, як головні члени речення. Способи вираження підмета iconУкраїнська мова 5-а клас
Повторити § 6: звернути увагу на способи вираження головних членів речення; вивчити правила про підмет, присудок, двоскладні речення,...
Урок перший Тема: Підмет І присудок, як головні члени речення. Способи вираження підмета iconГоловні й другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні. Складання речень за малюнками
Мета: дати дітям поняття про головні І другорядні члени речення. Навчити їх визначати підмет та присудок. Розвивати мовлення, пам¢ять,...
Урок перший Тема: Підмет І присудок, як головні члени речення. Способи вираження підмета iconУрок( 5 клас)
Речення, його граматична основа (підмет І присудок). Речення з одним головним членом
Урок перший Тема: Підмет І присудок, як головні члени речення. Способи вираження підмета iconУрок №25 Тема: Види речень за метою висловлювання
Завдання: Переписати речення, підкреслити головні члени. Сказати, чим відрізняються речення між собою. Які розділові знаки можна...
Урок перший Тема: Підмет І присудок, як головні члени речення. Способи вираження підмета icon”Однорідні члени речення”
Однорідними звуться члени речення, які виконують одну синтаксичну функцію, об'єднуються однаковими синтаксичними відношеннями до...
Урок перший Тема: Підмет І присудок, як головні члени речення. Способи вираження підмета iconДо рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Речення. Види простих речень за метою висловлювання та інтонацією. Головні І другорядні члени речення. Словосполучення. Однорідні...
Урок перший Тема: Підмет І присудок, як головні члени речення. Способи вираження підмета iconУрок № Тема : повторення й узагальнення вивченого про однорідні члени речення
Прочитайте текст, знайдіть речення з однорідними членами речення, поясніть пунктограми
Урок перший Тема: Підмет І присудок, як головні члени речення. Способи вираження підмета iconКонтрольн
Тема: Контрольна робота №2. Текст: стилі І типи мовлення. Словосполучення, речення. Граматична основа,другорядні члени речення
Урок перший Тема: Підмет І присудок, як головні члени речення. Способи вираження підмета iconТема. Двокрапка І тире при однорідних членах речення. Мета
Вправа на уважність. Діти, зверніть увагу на епіграф нашого уроку. Назвіть в ньому однорідні члени речення
Урок перший Тема: Підмет І присудок, як головні члени речення. Способи вираження підмета iconТема: Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим та
Зараз у нас урок української мови. Налаштуйтесь на серйозну роботу. Сподіваюсь, ми плідно попрацюємо сьогодні, І знання, які ви отримаєте,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка