Урок це динамічна варіативна форма організації навчальних занять на основі взаємодії вчителя й учнів, при якій зберігається часові рамки, постійний склад учнів І певна дидактична організація,
Скачати 57.12 Kb.
НазваУрок це динамічна варіативна форма організації навчальних занять на основі взаємодії вчителя й учнів, при якій зберігається часові рамки, постійний склад учнів І певна дидактична організація,
Дата конвертації09.03.2013
Розмір57.12 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
Міністерство освіти і науки України

Миколаївський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти

Сучасний урок

на компетентнісно зорієнтованій основі
Укладач:
Капустеринська Тетяна Дмитрівна,

старший викладач кафедри педагогічної

і психологічної освіти МОІППО
Миколаїв – 2009

Особистісний підхід в освіті здатний реалізувати вчитель, який:

  • вільне володіє науковою інформацією з предмета;

  • вміє виділяти суб'єктивний контекст історії науки;

  • бачить ціннісно-світоглядні і соціально-прогностичні висновки;

  • вибирає способи викладу матеріалу, який найбільш цінний з педагогічної точки зору.


^ Мета особистісно зорієнтованої освіти:

допомога дитині в розвитку якостей, здібностей, можливостей, закладених у неї від самого початку.
Ціль особистісно орієнтованої освіти: закладення в дитині механізму самореалізації, саморозвитку, пристосовування, саморегуляції, самозахисту, самовиховання та інші, необхідні для становлення самобутнього особистісного образу і діалогічної взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією.
Урок – це динамічна варіативна форма організації навчальних занять на основі взаємодії вчителя й учнів, при якій зберігається часові рамки, постійний склад учнів і певна дидактична організація, яка включає зміст, форми, методи й засоби навчання, які систематично застосовуються для вирішення задач навчання, виховання й розвитку учнів у процесі навчання.
Ознаки сучасного уроку:

 • моніторинг начального процесу;

 • ІКТ;

 • спрямованість на соціалізацію учнів;

 • компетентнісний підхід;

 • особистісно зорієнтовані технології;

 • інтерактивні технології навчання;

 • учитель-фасилітатор.У систематизованому вигляді вимоги до уроку сформульовані у працях В. Оніщука:

  • виховні вимоги (єдність морального, етичного, трудового виховання тощо);

  • дидактичні (реалізація принципів навчання, визначення мети, завдань тощо);

  • психологічні (врахування особливостей учнів тощо);

  • валеологічні (дотримання санітарно-гігієнічних норм);

  • дотримання правил безпеки роботи та охорони праці;

  • організаційні вимоги (використання різних форм залучення учнів до виконання запланованих видів навчальної діяльності, стимулювання, прогнозування результатів тощо).


Таксономія навчальних цілей (за Б. Блумом)


Основні категорії навчальних цілей

Визначення

Що робить учень?

Знання

Запом’ятовування специфічної інформації

Реагує, сприймає, згадує, впізнає

Розуміння

Розуміння змісту заданого матеріалу

Пояснює, перекладає, показує, інтерпретує

Використання

Використання методів, концепцій, принципів і теорій у нових ситуаціях

Розв’язує нові проблеми, демонструє знання, конструює

Аналіз

Поділ інформації на складові елементи

Розмірковує, перелічує, порівнює, виділяє головне

Синтез

Складання цілого з окремих частин

Комбінує, поєднує, складає, творить

Оцінка

Визначення цінності матеріалів і методів, коли задані стандарти, цілі, критерії

Оцінює, обговорює

Цілепокладання – це процес формування мети на основі врахування особливостей виконавців діяльності, у ході якого передбачається досягнення певних результатів.

Цілереалізація – це процес, під час якого ціль із внутрішньої мети переходить у наслідок – результат діяльності.
^ Класифікації уроків
^ Типологія уроків (за цілями)

Автор

Класифікація

Джерело

Ю.Б. Зотов

 1. Комбінований.

 2. Урок засвоєння нових знань.

 3. Урок закріплення нових знань, їх систематизація, формування умінь, навичок.

 4. Урок контролю та оцінювання знань учнів.

Зотов Ю.Б. Организация соременного урока: Кн. для учителя/Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Просвещение, 1984. – 144с.

В.А. Оніщук

 1. Урок засвоєння нового матеріалу.

 2. Урок засвоєння навичок і умінь.

 3. Урок узагальнення та систематизації.

 4. Урок контролю, корекції знань, умінь і навичок.

 5. Комбінований.

Онищук В.А. Типии, структура и методика урока в школе. – К.: Радянська школа, 1976. – 183с.

Ю.А. Конаржевський

Комбінований урок.

Урок засвоєння нових знань.

Урок закріплення вивченого матеріалу.

Урок повторення.

Урок узагальнення та систематизації навчального матеріалу.

Урок перевірки та оцінки знань

Ю.А. Конаржевський Аналіз уроку. – Х.Видавництво «Ранок», 2008. – 336с.

З точки зору оптимізації навчально-виховного процесу можна здійснювати самоаналіз за такою схемою:

 1. Які види змісту освіти передбачені навчальним планом уроку.

 2. Чи відповідали методи і прийоми навчання видам змісту і навчальному матеріалу.

 3. Рівні досягнутого засвоєння знань.

 4. Який рівень якості знань досягнуто.

 5. Ступень усвідомлення знань учнями.

 6. Доцільність використання наочності і технічних засобів навчання.

 7. Чи був на уроці необхідний емоційний клімат.

 8. Чи була на уроці внутрішня логічна єдність.

 9. Як реалізована виховна мета уроку.

Примітка:

зміст освіти складається з:

 • наукових знань (факти, закони, теорії);

 • прикладних знань;

 • оцінювальних і методичних знань;

 • логічних, історичних, філософських знань.Рівні засвоєння знань:

  1. Рівень усвідомленого сприймання та запам’ятовування. Він проявляється у відтворенні засвоєного.

  2. Рівень застосування знань за засвоєним зразком, тобто у знайомій ситуації.

  3. Рівень застосування знань і вмінь у новій ситуації. Тобто їх творче застосування.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Гадецький М.В., Хлєбникова Т.М. Організація навчального процесу в сучасній школі. – Харків: Видавництво «Ранок», «Векста». – 2004. – 136с.

 2. Ю.А. Конаржевський Аналіз уроку. – Х.Видавництво «Ранок», 2008. – 336с.

 3. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект/Посібник для вчителів і студентів. – К., 2006. – 220с.

 4. Васьков Ю.В. Наукові основи сучасного уроку: теорія, технологія, досвід. – Х. Вид-во «Ранок», 2008. – 192с.

 5. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – 272с.

 6. Булатова О.С. Искусство современного урока. – М., 2006.

 7. Поташник М.М., Левит М.В. как подготовить и провести открытый урок (Современные технология). – М., 2006.

 8. Хуторской А.В. Методика личностно ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному. – М., 2005.

 9. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – К: А.С.К. – 2004. – 192с.

 10. Онищук В.А. Урок в современной школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение. – 1981. – 191с.«Словосполучення «сучасний урок» – це нонсенс, сучасна архаїка, можливо, абсурд. Колесо ж ще давніше, але спробуйте обійтись без нього!!!»

М.М. Поташник

Схожі:

Урок це динамічна варіативна форма організації навчальних занять на основі взаємодії вчителя й учнів, при якій зберігається часові рамки, постійний склад учнів І певна дидактична організація, iconУрок є частиною навчально-виховного процесу, І на нього, як І на...
За традиційним визначенням, урок — це така форма організації навчальних занять, яка зберігає ча­сові та локальні рамки, постійний...
Урок це динамічна варіативна форма організації навчальних занять на основі взаємодії вчителя й учнів, при якій зберігається часові рамки, постійний склад учнів І певна дидактична організація, iconУрок як основа форма організації навчання. Підготовка вчителя до...
Виникнення І розвиток професії вчителя. Основні функції та професіограма вчителя
Урок це динамічна варіативна форма організації навчальних занять на основі взаємодії вчителя й учнів, при якій зберігається часові рамки, постійний склад учнів І певна дидактична організація, iconВступ. Українські історичні пісні
А особлива форма естетичного освоєння світу, при якій зберігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість,...
Урок це динамічна варіативна форма організації навчальних занять на основі взаємодії вчителя й учнів, при якій зберігається часові рамки, постійний склад учнів І певна дидактична організація, iconУрок, як форма організації навчання. Структура уроку
Урок — логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі частина навчально-виховного процесу, яку проводять за розкладом під керівництвом...
Урок це динамічна варіативна форма організації навчальних занять на основі взаємодії вчителя й учнів, при якій зберігається часові рамки, постійний склад учнів І певна дидактична організація, iconУроку в училищі 6-9 ст. Конспект уроку на тему «Харчові добавки та е-числа»
Спільна діяльність вчителів; учнів визначає форму організації знань на данні теми. В даному випадку форма організацій теоретичного...
Урок це динамічна варіативна форма організації навчальних занять на основі взаємодії вчителя й учнів, при якій зберігається часові рамки, постійний склад учнів І певна дидактична організація, iconНауково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень...
Класний журнал (далі журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, у якому фіксуються результати навчальних...
Урок це динамічна варіативна форма організації навчальних занять на основі взаємодії вчителя й учнів, при якій зберігається часові рамки, постійний склад учнів І певна дидактична організація, iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок це динамічна варіативна форма організації навчальних занять на основі взаємодії вчителя й учнів, при якій зберігається часові рамки, постійний склад учнів І певна дидактична організація, iconОрганізація оцінювання навчальних досягнень учнів
Відповідно до загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загально-середньої освіти
Урок це динамічна варіативна форма організації навчальних занять на основі взаємодії вчителя й учнів, при якій зберігається часові рамки, постійний склад учнів І певна дидактична організація, icon«Сучасний урок інформатики»
Уро́к — форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводяться вчителем із групою учнів постійного складу, одного віку...
Урок це динамічна варіативна форма організації навчальних занять на основі взаємодії вчителя й учнів, при якій зберігається часові рамки, постійний склад учнів І певна дидактична організація, iconКонтрольно-оцінна діяльність як результат формування предметних компетентностей
Організація взаємодії учнів з інформацією, викладеною в підручниках, книгах, інструкціях
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка