“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”, містить 100 сторінок компютерного складання, 20 рисунків, 10 таблиць, 50 літературних джерел
Скачати 120.81 Kb.
Назва“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”, містить 100 сторінок компютерного складання, 20 рисунків, 10 таблиць, 50 літературних джерел
Дата конвертації09.03.2013
Розмір120.81 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Національний Технічний Університет України

„Київський Політехнічний Інститут

Видавничо-поліграфічний інститут


Кафедра технології поліграфічного виробництва

пояснювальна записка

До дипломного проекту
на тему: Технологічний проект підприємства з виготовлення

книжкової продукції офсетним методом друку

Студент групи СТ-01, Гур’єва К.М. (Підпис)

(індекс групи, прізвище та ініціали)Керівник проекту доцент, к.т.н., (Підпис)

(вчене звання, прізвище та ініціали)


Консультанти:

Грищенко В.В., асистент
Осьмук Б.С., ст.викладач

Завідувач кафедри ТПВ Професор (Підпис)

(вчене звання, прізвище та ініціали)

2006 р.

Реферат

Пояснювальна записка до дипломного проекту на тему: “Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”, містить 100 сторінок компютерного складання, 20 рисунків, 10 таблиць, 50 літературних джерел.


Книжкова продукція має офсетний спосіб друку, технологія виготовлення друкарських форм “з компютера на форму”.

В пояснювальній записці запроектовано підприємство з виготовлення книжкової продукції з застосуванням системи опрацювання текстово-ілюстраційної інформації: сканування потрібних ілюстративних полос на планшетному сканері формату А3 фірми Agfa Duoscan T2000XL, виведення зверстаних шпальт на лазерному чjнобілому принтері формату А3 фірми Xerox Phaser 5500DT, виведення друкарських форм на СТР ECRM News Extra, друкування тиражу на офсетній чотирьохфарбовій аркушевій ротаційній друкарській машині “Muller ТР 104” та двофарбовій (1+1) рулонній ротаційній друкарській машині ПОК2-84-2-111, різального трьохножевого пристрою Fiorino, фальцапарату Рurle Magna ZYH660 комбінованого типу, шиття нитками на марлі напівавтоматична ниткошвейна машина Zechini Smyth Freccia, бігування обкладинок модель 332-01, машина для кругління корінця Zechini Saturno, незшивне клейове скріплення Euro-Thema 425 Cut, приклеювачна машина Zechini Record N540 для приклеювання форзаців та каптально-паперової смужки, прес для обжиму книг Special 85 Double, папшер для різки картону Zechini Tagliacartone, кришкоробна машина Zechini Roby Junior 70, плоскодрукарська машина “Kluge” для тиснення фольгою, машина для приклейки плівки “Дуофан”, напівавтоматична машина Zechini Gamma для вставки блоку в кришку, машина для штриховки книг Cimatic, машини ПУА-1 та МОП для пакування і обв’язування.


Зміст


Реферат...........................................................................................................4

Вступ..............................................................................................................6

 1. Обґрунтування необхідності розробки проекту...................................7

 2. Принципові рішення по проекту (вибір технології, обладнання та витратних матеріалів).................................................................................10

  1. Вибір способу друку і технології виготовлення друкарських форм..............................................................................................10

  2. Вибір до друкарського обладнання...........................................15

  3. Вибір друкарського обладнання................................................30

  4. Вибір після друкарського обладнання.......................................35

  5. Витратні матеріали......................................................................38

 3. Детальна розробка технологічного процесу.......................................43

 4. Технологічне обґрунтування проекту..................................................74

 5. Економічне обґрунтування проекту.....................................................78

 6. Охорона праці......................................................................................104

Висновки................................................................................................... 118

Список використаних джерел..................................................................120

Вступ


Для даного дипломного проекту, який передбачає проект підприємства, я обрала книжкову продукцію. Ця галузь зараз в Україні переживає не найкращі часи, проте є досить цікавою, різноманітною та корисною для людей.

Виробництво книги (у тому числі книгопоширення, книжкова торгівля) - сфера особлива, адже її призначення не матеріальне, а духовне. По суті, донесення книги до читача і є останньою ланкою книжкового виробництва.

Адже, книга - це джерело інформації, яку ми поглинаємо і за рахунок цього стаємо більш досвідченими в тій чи іншій сфері, поглиблюємо свої знання або просто дізнаємося багато чого цікавого. І поки книжкове виробництво буде знаходитися в тяжкому стані, наша нація буде меньш освіченою та зацикленою на інших джерелах інформації (телебачення, радіо, інтернет), які незавжди корисні (2).

Оцінюючи ситуацію в поліграфічній сфері, слід наголосити на тому, що вона залишається складною, неоднозначною та суперечливою. Як і в усьому нашому вітчизняному виробництві, тут не вистачає обігових коштів, тиснуть непомірні податки, дається взнаки низька платоспроможність населення і юридичних осіб, у результаті чого падає попит на поліграфічну продукцію і зростає дебіторська заборгованість. Низькою є завантаженість виробничих потужностей, значна їх частина потребує модернізації, складним є фінансове становище поліграфічних підприємств. Ще одним важливим питанням є зниження податку на книжку.

Метою і завданням даного проекту є розробка повного проекту підприємства з виготовлення книжок, який би забезпечив високу якість книжки та вигідне її виготовлення. Зробити технологічний, економічний аналіз видань та включити в огляд питання охорони праці, запропонувати новий варіант технологічного процесу обраних видів поліграфічної продукції, що покращив би вигляд книжки з технології виготовлення та зробив би її випуск більш рентабельним.

 1. ^ Обґрунтування необхідності проекту

Книга завжди є і буде джерелом знань, світом нового та цікавого для будь-якої людини, незалежно від її віку, статті чи рівня. Тому її присутність в нашому сьогоденні необхідна для розвитку людини та країни в цілому.

Книжкове видання – видання, особливістю матеріальної структури якого є скріплення аркушів у корінці з обкладинкою чи оправою. Книжковим виданням може бути видання текстове, образотворче, нотне, картографічне [2].

Для перспективного розвитку книжкового виробництва необхідна підтримка держави, яке ставить за мету наступне:

- визнання духовної функції вітчизняної книги в суспільстві;

- задоволення духовних, освітніх і культурних потреб українського народу за допомогою книги;

- забезпечення державних інтересів щодо захисту національного інформаційного простору;

- сприяння збільшенню випуску книжкової продукції, зменшенню її собівартості та підвищенню конкурентоспроможності як на вітчизняному книжковому ринку так і за межами України;

- оновлення і переоснащення видавничо-поліграфічної бази суб'єктів видавничої справи та створення сприятливих умов їх розвитку [3].

На сьогоднішній день краще становище мають численні приватні, колективні поліграфічні підприємства та фірми, які здебільшого оснащенні сучасною технікою, що успішно конкурують, точніше домінують на ринку пакувальної, рекламної, бланкової, та іншої комерційної продукції. Заради об’єктивності слід сказати, що вони помітно підняли рівень якості поліграфічного виконання друкованої продукції. 1. ^ Детальна розробка технологічного процесу

Таблиця 3.1

Маршрутно-технологічна карта виготовлення книжкової продукціїп/п

Назва технологічної операції

Застосоване обладнання, інструменти та пристрої

Витратні матеріали

Техноло-гічні режими

Допуски та засоби контролю

1

2

3

4

5

6

1

Складання тексту, коректура та правка


Аpple Power Macintosh G5 – робоча станція для професіоналів з двопроцесорною моделю 2 ГГц PowerPC G5 М9747
Температура середо-вища 18-24º С; во-логість 50-70%

тест-шка-ла опера-тивного контролю UGRA Plate Control (PWC) 1982

2

Сканування ілюстрацій або отримання їх в електро-ному вигляді на диску, об-робка ілюст-рацій (кольоропо-діл)

Планшетний сканер формату А3 фірми Agfa Duoscan T2000XL3

Верстка

Аpple Power Macintosh G5 – робоча станція для професіоналів з двопроцесорною моделю 2 ГГц PowerPC G5 М9747
Температура середо-вища 18-24º С; во-логість 50-70%
4

Виведення верстки на папір

Лазерний чорнобілий принтер формату А3 фірми Xerox Phaser 5500DT з роздільною здатністю 1200х1200 точок на дюйм

Папір офісний 80 г на 1м2^ “DATA COPY”

Температура середо-вища 18-24º С; во-логість 50-70%
5

Вивід на офсетні пластини за технологією computer-to-plate

Пристрій прямого експонування офсетних пластин ECRM News СТР Extra формату 820х 11130 мм

Офсетні пластини фірми Agfa Lithostar Ultra V товщиною 0,15-4 мм, ти-ражестійкістю 350 тис. відб.

Температура середо-вища 18-24º С; во-логість 50-70%

прилад X-RiteDot для лінеарізації друкарських форм

Х1 Х2 Х3 Х4


ТО1

ТО2,У1


ТО3,У2
ТО4


ТО5,У3


ТО6,У3
ТО7,У1


ТО8,У4


ТО9,У5


Z
Рис.2.3.. Технологічна блок-схема виготовлення книг у обкладинці – післядрукарські процеси: ТО1-зіштовхування аркушів чб тексту; ТО2-зіштовхування і обрізування вклейок, обкладинок; ТО3-фальцювання вклейок, обкладинок; ТО4-комплектування блоків підбиранням; ТО5-зєднання вклейок з зошитом; ТО6-НКС (зрізування корінцевих фальців –фрезування, торшонування, нанесення клею на корінець, приклеювання обкладинки); ТО7-обрізування з трьох сторін; ТО8-пресування, сушіння книг; ТО9-пакування.

У1-автоматизований триножевий різальний пристрій Fiorino; У2-фальцювальна машина комбінованого типу фірми Magna ZYH 6604; У3-машина НКС Euro-Therma 425 Cut; У4-прес для обтиснення книг Special 85 Double; У5-машина для пакування МОП.

Х1-віддруковані аркуші ч/б тексту масою 1 м2 65 г на офсетному папері фірми Кама (Росія); Х2-віддруковані аркуші обкладинки масою 1 м2 170 г марки V-Real Zander (Німеччина) і віддрукованні аркуші вклейок масою 1 м2 90 г марки V-Real Zander (Німеччина); Х3-клей ПВАД; Х4-крафт-папір, обвязувальна проволка.

^ Z-готова продукція

Таблиця 2.1. Розгорнуте промислове завдання

№ позиції

Назва виду продукції і тип видання

Формат в см і доля аркуша

Кількість назв

Середній обсяг (V), ф.д.а.

Середній наклад ( T), тис. прим.

Фарбовість (Ф)

Відсоток ілюстративності (І), %

Вид оздоблення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Науково-популярна

література, книжкове видання

64х90/16

10

11,5 (текст. блок)

+ 0,25 (вклейка) +0,25 (обкладинка)

15

1 (блок)

4 (вклейка і обкл.)

5

друк фарбами

2

Дитяча література, книжкове видання

84х108/32

10

7,5 (текст.

блок)

+ 0,5

(вклейка) + 0,084 (обкл.)

10

1 (блок)

4 (вклейка і обкл.)

7,5

блінтове

тиснення

3

Художня

література, книжкове видання

84х108/32

15

16,5 (текст. блок)

10

1 (блок)


0

тиснення фольгоюПродовження таблиці 2.1. Розгорнуте промислове завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

Навчальна

література, книжкове видання

60х84/16

15

11,25 (текст. блок)

+ 0,75 (вклейка)

15

1 (блок)

4 (вклейка і обкл.)

15

припре-сування плівкою

5

Дитяча література, книжкове видання

60х84/8

5

18 (текст.

блок)

12

4 (блок і обкладинка)


75

припре-сування плівкою

6

Навчальна

література, книжкове видання

84х108/32

8

13,5 (текст. блок)

20

1 (блок)

і 4 (обкл.)

0

друк фарбами

7

Науково-популярна

література, книжкове видання

60х90/32

15

16,5 (текст. блок)10

1 (блок)


0

блінтове тиснення

8

Дитяча література, книжкове видання

70х108/32

5

5 (текст. блок)5

1 (блок)

1 (обкл.)

50

блінтове тисненняСхожі:

“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”, містить 100 сторінок компютерного складання, 20 рисунків, 10 таблиць, 50 літературних джерел icon“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”,...
Книжкова продукція має офсетний спосіб друку, технологія виготовлення друкарських форм “з компютера на форму”
“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”, містить 100 сторінок компютерного складання, 20 рисунків, 10 таблиць, 50 літературних джерел iconРеферат Курсова робота містить 53 сторінок комп’ютерного тексту,...
Предметом дослідження даної курсової роботи є аналіз причини утворення І зміни результатів фінансової діяльності Промінвестбанку
“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”, містить 100 сторінок компютерного складання, 20 рисунків, 10 таблиць, 50 літературних джерел iconКурсова робота: 60 сторінок, 7 таблиць, 4 рисунка, 20 літературних джерел
Методи дослідження: теоретичні вивчення та аналіз літературних джерел; практичні методи системно-структурного та порівняльного аналізів,...
“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”, містить 100 сторінок компютерного складання, 20 рисунків, 10 таблиць, 50 літературних джерел iconРеферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту,...
...
“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”, містить 100 сторінок компютерного складання, 20 рисунків, 10 таблиць, 50 літературних джерел iconРеферат Кіл-ть сторінок: 55, кіл-ть таблиць: 2, кіл-ть малюнків:...
Кіл-ть сторінок: 55, кіл-ть таблиць: 2, кіл-ть малюнків: 2, кіл-ть літературних джерел: 24, кіл-ть додатків-1
“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”, містить 100 сторінок компютерного складання, 20 рисунків, 10 таблиць, 50 літературних джерел iconРеферат Курсова робота містить
Курсова робота містить: 67 сторінок, 6 малюнків, 1 таблицю, 5 додатків, 17 літературних джерел
“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”, містить 100 сторінок компютерного складання, 20 рисунків, 10 таблиць, 50 літературних джерел icon„Управління завантаженням виробничих потужностей підприємства” (за...
Дипломна робота виконана на 122 сторінках, містить 22 таблиці, 10 рисунків, 15 додатків. При підготовці роботи опрацьовано 40 літературних...
“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”, містить 100 сторінок компютерного складання, 20 рисунків, 10 таблиць, 50 літературних джерел iconРеферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки,...
Об'єкт дослідження: інвестиційний проект, здійснюваний в умовах ват «Ясинівський коксохімічний завод»
“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”, містить 100 сторінок компютерного складання, 20 рисунків, 10 таблиць, 50 літературних джерел iconМагістерської роботи: «Міжсортові відмінності у рослин сої за проявом...
Обсяг магістерської роботи складає 88 сторінок. Вона містить 14 таблиць, 66 літературних джерела, 5 додатків
“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”, містить 100 сторінок компютерного складання, 20 рисунків, 10 таблиць, 50 літературних джерел iconДо дипломного проекту
Пояснювальна записка 81 сторінка, 17 рисунків, 7 таблиць, 9 джерел, 3 додатки. Графічна частина 5 аркушів формату А1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка