Педради
Скачати 115.17 Kb.
НазваПедради
Дата конвертації09.03.2013
Розмір115.17 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Аналіз роботи МО «Словесник»

Виходячи з методичної теми школи «Удосконалення корекційно-виховної системи в школі-інтернаті», члени методичного об’єднання «Словесник» протягом 2005 – 2010 років приймали активну участь у підготовці, розробці,обговоренні, формуванні проектів рішень педагогічних рад:


Рік

Тема педради

Питання, яке розроблялось

Результат

2005

Робота педагогічного колективу з формування позитивних якостей особистості

Підготували матеріали, включаючи діагностику технології «Я – концепція»

Навчились проводити діагностику; взяли до уваги і виконання рішення педради

2005

Створення здоров’язберігаючого середовища в навчально-виховному процесі школи - інтернаті

Показали актуальність питання диференціації домашніх завдань, як одного із способів корекції навчального навантаження слабочуючого учня.
Підготували доповідь «Про дотримання учасниками навчально-виховного процесу санітарно-гігієнічних норм»

Розглянули питання на засіданні МО; затвердили критерії тривалості, об‘єму, доступності, необхідність проведення чіткого інструктажу щодо виконання д/з

2006

Принципи, напрямки і зміст корекційно-виховної роботи

Члени МО приймали участь у педраді, яка проводилась за технологією «Акваріум»

Підвищили свій методичний рівень, навчились моделювати ситуацію

2006

Моделювання і створення корекційно-виховної системи класу. Творчість класного керівника і вихователя, шляхи звільнення від стереотипів

Педрада проводилась за технологією «Лабораторії невирішених проблем»; підготували доповідь «Класний керівник і вихователь – творці, архітектори класного колективу»

Вивчили теоретичні засади проблеми; вирішили використовувати їх у плануванні, організації виховного процесу класу

2006

Спільна робота школи та сім’ї з удосконалення корекційно-виховної роботи

Приймали участь у педраді, яка проводилась за технологією «Майстер-клас», виступали з доповіддю «Вивчення стосунків учнів у сім’ї»

Провели анкетування серед учнів та батьків; набуті знання використовували при вирішенні конфліктних ситуацій

2007

Можливості створення сприятливого психологічного клімату у навчально-виховному процесі школи - інтернаті

Члени МО працювали в складі групи «Вожак», яка досліджувала питання «Фасилітативне лідерство: суть поняття, актуальність, пріоритети виховної діяльності лідера - фасилітатора, їх роль в дорослому колективі»Збагатили словниковий запас, зрозуміли суть поняття; провели анкетування, яке дозволило виявити фасилітативних лідерів в нашому колективі

2007

Модель особистості випускника Кам’янської школи - інтернату

МО внесло конкретні пропозиції щодо удосконаленням моделі випускника основної школи

Ознайомились з моделлю; при плануванні і організації роботи з учнями намагаємося враховувати ці критерії

2008

Діяльність органів самоврядування школи, як умова забезпечення організаційної цілісності шкільного колективу

Деякі члени МО знайомили колектив з досвідом роботи учнівського самоврядування у своїх класах

Внесли корективи в систему учнівського самоврядування; виготували класні куточки єдиного зразка

2008

Навчання і виховання в школі – інтернаті як система навчально-виховних проектів

За допомогою сучасних комп’ютерних технологій був представлений проект «Герої зі світу тиші»

Залучили до роботи учнів старших класів

2008

Робота педагогів школи – інтернату з корекції вад мови та письма

Виступили з доповіддю «Словникова робота як засіб розвитку зв’язного мовлення у слабочуючих дітей» в формі презентації

Запропонували модель словникової роботи в школі для дітей з недоліками слуху (6 клас)

2008

Методи активізації творчої діяльності учнів в практиці роботи педагогічного колективу

Ознайомили з творчою діяльністю на уроках словесності

Розробили модель використання картини, ілюстрації на уроках словесності, історії, та показали етапи роботи над картиною

2009

Навчання і виховання в школі-інтернаті як система навчально-виховних проектів

Показали презентацію «Форми і методи організації виховного процесу, спрямованого на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя»

На кожному уроці проводимо фізкультхвилинки; дозуємо домашні завдання; створюємо ситуацію успіху на уроках та позакласних заходах

2009

Шляхи забезпечення єдності вимог педагогічного колективу до поведінки учнів, їх вміння в своїх вчинках керуватися вимогами свідомої дисципліни

Приймали участь в розробці «Єдиних вимог до поведінки учнів 5-8 класів з вадами слуху»

Дотримуємося єдиних вимог до поведінки учнів на своїх уроках і в позаурочній діяльності

2010

Розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих учнів, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості

Представили презентацію «Розвиток творчих здібностей учнів старших класів з вадами психофізичного розвитку в процесі мовленнєвої діяльності»

Неухильно розвивати творчі здібності учнів (випереджаючі завдання, проблемні питання, проекти, конкурси і т.д.)


Оволодіння словесною мовою – необхідна умова всебічного розвитку нечуючої дитини. Це головне завдання всього навчально-виховного процесу. Словесна мова розширює пізнавальні можливості нечуючої дитини, забезпечує поступовий перехід від наочно-образного до словесно-логічного мислення, має глибокий вплив на формування всієї особистості дитини, сприяє його входженню в товариство чуючих людей. Робота над розвитком мови є органічною частиною кожного уроку з всіх навчальних предметів, а не тільки мови.

Мова в житті кожної людини є важливим показником рівня її культури, інтелекту, засобом самовираження і впливу на інших людей. В житті слабочуючої дитини вона відіграє особливо велике значення. Розвиток усного і писемного мовлення – це наріжний камінь роботи всього педагогічного колективу, але велика частка роботи з цього питання пов`язана зі специфікою навчальних предметів МО. Природно, що багато питань щодо виконання рішень педради стосувались саме вчителів-словесників:

 • вдосконалити роботу над монологічним і діалогічним мовленням через посилення взаємозв’язку вчитель-сурдопедагог-вихователь

 • при плануванні включати питання роботи над каліграфією, технікою читання.

 • продовжити роботу з дітьми над розвитком розуміння зверненої мови.

 • розробити мовний словник для 5 класу, який буде обов’язковим для засвоєння учнями.

 • створити банк різнорівневих навчально – виховних проектів

 • скласти примірний словник для учнів 6 класу

 • педагогам використовувати в практичній роботі активні форми опитування

 • враховуючи індивідуальні особливості дітей з вадами слуху, з метою реалізації принципу доступності впроваджувати білінгвальний метод (словесна і жестова мова) в навчально – виховний процес.

Тільки творчий вчитель може виховати творчого учня. Творчий вчитель ніколи не зупиняється на досягнутому, він знаходиться в постійному творчому пошуку. Кожен член МО, виходячи з теми, над якою працювала школа, обирав актуальні проблеми, які відображені в роботі педагогів над індивідуальними проблемними темами, практичними виходами яких стали відкриті заходи.Всі уроки розвитку усної мови розглядаються як форма організації мовної практики слабочуючих учнів, яка покликана поступово надолужувати глибокий недорозвиток мовлення, сформувати мову як повноцінний засіб спілкування в пізнавальній діяльності, створити умови для її подальшого удосконалення. Навчання діалогу є однією з центральних задач розвитку усної мови (і мови в цілому). Широке використання діалогу в спеціальному навчанні дає можливість поєднати процес розвитку мови з пізнанням навколишнього світу,розширенням кругозору слабочуючих, з удосконаленням їх сприйняття, пам`яті, мислення.

«Вчителям – філологам разом з вихователями і вчителями індивідуальної слухової роботи з корекції вимови розробити перелік тем для розвитку діалогічного і монологічного мовлення», - цю тезу не раз повторювали на засіданні педагогічної ради, це питання відображено в плані роботи методичного об`єднання.

З приводу цього питання думки членів колективу розійшлись. Одні наполягають на тому, що діалоги повинні охоплювати суто побутові теми: поведінка в транспорті, в колі друзів, виклик лікаря чи пожежного. Але життєві реалії диктують і інші напрямки цього виду діяльності: враження від картини живопису, пам’ятника архітектури чи екскурсії до історичної пам`ятки. Саме члени нашого методичного об`єднання почали розробляти і апробувати такі досить складні, але необхідні для творчого росту слабочуючих учнів та розвитку діалогічного і монологічного мовлення теми, як: «Україна на карті світу», « Історія УТОГ», « Художник Айвазовський», « Леонардо да Вінчі», « Л.Н. Толстой – это целый мир», « Софийский собор в Киеве», « Памятник Т.Г.Шевченко в Харькове», «Легендарная Хортица» та інші. Зростає при цьому роль вчителя: він повинен надавати постійну допомогу учням в побудові реплік, коригувати їх помилки, спеціально загострювати увагу класу на недоліки мови того чи іншого учня, регулювати темп спілкування, показувати зразок окремої фрази, слова, використовувати дактиль, спонукати учнів сказати теж саме в іншій формі тощо.
Одним із актуальних завдань сьогодення є проблема впровадження жестової мови в навчально-виховний процес. Розуміючи важливість цього питання, всі члени МО є слухачами постійно діючого семінару з вивчення української жестової мови. В 2007 році Вайло Н.В. пройшла курси підвищення кваліфікації за категорією сурдопедагогів (вчителів української мови та літератури), а в 2009 році всі члени МО були слухачами семінару за участю наукових співробітників лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки АПН України Адамюк Н.Б., Іванюшевої Н.В. та вчителя-практика, заслуженого артиста України Стьопкіна В.В.. Сьогодні ми можемо говорити, що володіння жестовою мовою - це не данина моді, а необхідність, тому що навіть ті початкові знання і вміння, які ми маємо, допомагають нам, педагогам, краще пояснювати учням навчальний матеріал, а також є важливими для роз’яснення суті поставлених перед ними завдань.Своєрідним результатом вивчення УЖМ є участь членів МО у конкурсі «Співочі руки»


Творча діяльність слабочуючого учня вимагає від вчителя використання як традиційних методик, так і інтерактивних форм навчання. За цих умов саме учень стає головною діючою фігурою. Учитель виступає активним помічником, головна функція якого – організація, координація і стимулювання навчальної діяльності. Тільки творчий вчитель може виховати творчого учня. Творча діяльність вчителя сьогодні неможлива без використання комп`ютерних технологій. Це добре розуміють члени методичного об`єднання, адже всебічний розвиток нечуючої дитини передбачає розвиток комунікативних навичок. А комунікація – це важливий засіб отримання різноманітної інформації. Хочемо ми цього чи ні, а сучасне суспільство активно створює нову інформаційну культуру – культуру діяльності. І саме в цій культурі будуть жити і працювати випускники всіх шкіл, в тому числі і спеціальних шкіл-інтернатів для слабочуючих дітей.
Що дає використання КТ?

 1. Підвищення зацікавленості учнів матеріалом.

 2. Інтенсифікацію і індивідуалізацію навчання.

 3. Формування загальнонавчальних умінь і навичок на більш високому рівні.

 4. Розширення кругозору дітей.

 5. Розширення можливостей подання інформації: вибір кольору, графіка, ефекти анімації, тощо; використання додаткового ілюстративного матеріалу та ін.


Динаміка освоєння комп`ютерних технологій членами методичного об`єднання «Словесник»


Якже впроваджували члени МО в практику своєї роботи інтерактивні технології?
В 2005-2006н.р. комп`ютерні технології членами МО не використовувались.
В 2006-2007 н.р. вперше за допомогою мультимедійних засобів проведено конкурс «Учень року» (Вайло Н.В., Квас Л.Ф. серед 8-12 кл., Квас В.Г., Завгородня Л. В. - серед 5 -7 кл.)
2007-2008 н.р. проведені відкриті уроки за допомогою комп`ютерних технологій: «Золотой век русской литературы» ( 9-Б кл., Вайло Н.В.); 2) «Н.В.Гоголь и Украина» ( 8-Б кл., Квас Л.Ф.)
2008 – 2009 н.р. - усний журнал «Золоті імена України» (Лутошкін А.Л); проекти «Словарь - мой друг и помощник» (Квас Л.Ф., Квас В.Г. Гонтарь О.С.) і «Собирал человек слова…» (Квас Л.Ф.); урок російської мови «Работа над изложением по картине И.Шишкина «Утро в сосновом лесу»» (Вайло Н.В.); урок української мови «Дієслово. Загальне значення» (Наконечна Т.П.)
2009 – 2010 н.р. - відкриті уроки з української мови : «Похідні і непохідні прийменники» (Наконечна Т.П.) та «Професійні слова» (Пилипенко Н.В.); з історії: «Античні міста – держави Північного Причорномор`я» (Квас В.Г.);з російської літератури : «Антитеза в повести Л.Н. Толстого «После бала»» (Жайворонок Н.П.); поетичний гербарій «Красота спасет мир» (Квас Л.Ф., Вайло Н.В.)


Звичайно, в цьому питанні є певні проблеми, резерви росту.

Часто причиною нерозуміння або байдужого ставлення учня до уроку, особливо уроку літератури, історії є їх недостатній життєвий досвід, бідність асоціацій. Інколи діти просто не розуміють того, про що вони читають чи чують. Значить, потрібен додатковий матеріал, який би допоміг їм зрозуміти, відчути явища, людей, їх вчинки, які описує автор; уявити конкретну історичну епоху. Досвід показує, що таким матеріалом може бути твір живопису, ілюстрація, схема, відеофільм тощо. Особливо важливу роль відіграє картина і фільм. Вчителі МО цілеспрямовано працюють над створенням відеотеки.

^ Динаміка забезпечення навчальних кабінетів членів МО відеоматеріалами


Сьогодні актуальною є проблема продуктивної, творчої діяльності, направленої на напрацювання нових цілей і відповідних їм засобів досягнення цих цілей. Кожному педагогу важливо пам'ятати, що творча діяльність з дітьми з вадами слуху потребує тривалого часу, кропіткої, напруженої роботи, яка супроводжується і обов'язково закінчується ситуацією успіху. Мудрість педагога заключається в тому, що навіть при незначній участі в спільній діяльності дитина з вадами слуху повинна відчувати себе соавтором, співучасником, співробітником цього важливого творчого процесу.

Силами дітей під керівництвом педагогів МО підготовлено більше 20 мультимедійних проектів. Найбільш активними є учні: Жавжаров В., Лега К., Коваленко О., Полякова О., Маслюх В., Колесник А., Башмакова Г. Теми :«Жизнь и творчество А.С. Пушкина », «Лермонтов – художник», «Н.В.Гоголь и Запорожская Сечь» и др.)

Звичайно, питання, які висвітлені вище, - це далеко не повний перелік того, що зроблено членами МО по реалізації проблемної теми «Удосконалення корекційно – виховної системи школи – інтернату». Як і в кожній діяльності у педагогів є багато проблем. Першочергового вирішення потребують наступні:

 • розвиток діалогічного і монологічного мовлення (основна маса дітей механічно заучують текст);

 • форми і методи словникової роботи на уроках зі слабочуючими дітьми;

 • створення частотного словника слабочуючого учня;

 • рівень самостійності учня під час виконання практичних завдань;

 • об'єктивність оцінювання навчальних досягнень слабочуючих учнів.

Схожі:

Педради iconПлан підготовки до педагогічної ради
Зробити рекламу педради. Створити творчу групу з підготовки та проведення педради
Педради iconПерелік документації методичної комісії колегіуму
Наказ про утворення предметної методичної комісії або витяг з протоколу рішення педради
Педради iconТема педради практичне впровадження основної проблеми школи на уроках природничого циклу
Кожному педагогу випадає прожити своє учительське життя, яке розпочинається з першого проведеного уроку І закінчується тим прощальним...
Педради iconРекомендації до технології підготовки та проведення педради
У «Положенні про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року...
Педради iconПлан роботи педради на 2010-2011 н р. Серпень
Аналіз роботи ліцею за 2009-2010 н р та завдання педколективу на новий навчальний рік відповідно до вимог законів України “Про освіту”...
Педради iconУкраїна славутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня...
«Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами» 25. 02. 2013 року у закладі було проведено засідання педагогічної ради...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка