Міжнародна науково-практична Інтернет конференція
Скачати 171.68 Kb.
НазваМіжнародна науково-практична Інтернет конференція
Дата конвертації09.03.2013
Розмір171.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОРЛІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

КЕМЕРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЛІНГВІСТІВ-КОГНІТОЛОГІВ

МІЖНАРОДНА РОЗПОДІЛЕНА ЛАБОРАТОРІЯ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Й КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: КЕМЕРОВО - СЕВАСТОПОЛЬ - АРМАВІР - СТАВРОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція
«ЛІНГВОКОГНІТОЛОГІЯ ТА МОВНІ СТРУКТУРИ»
01-31.03.2011р.

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвокогнітологія та мовні структури», яка відбудеться в режимі Інтернет спілкування. Зазначена конференція є превентивним заходом V Міжнародної Літньої наукової школи «Когнітивна лінгвістика й концептуальні дослідження»яка відбудеться 3-12 липня 2011 у с. Урзуф Донецької області
У межах конференції пропонується обговорення питань за такими напрямами (секції конференції):

 1. Методологічні засади лінгвокогнітології;

 2. Лінгвокогнітологія та суміжні науки;

 3. Лінгвокогнітивне дослідження мовних одиниць різних рівнів;

 4. Концепт та його місце у мовній структурі;

 5. Застосування лінгвокогнітивних методик у компаративістиці, соціолінгвістиці, психолінгвістиці, діалектології та інших розділах мовознавства;

 6. Концепти поетичного світу.

Робота конференції проходитиме на Інтернет-сайті (адреса сайта буде повідомлена пізніше), де українські та закордонні вчені зможуть обговорити результати робот у режимі реального часу.

^ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у роботі конференції та друку матеріалів у спільному українсько-польському збірнику необхідно надіслати до 10 лютого 2011 року:

 1. Електронною поштою матеріали на адресу: terkulov@rambler.ru

Приймаються наукові статті обсягом від 8 сторінок, набрані в редакторі Word, у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, шрифт Times New Roman-14; з міжрядковим інтервалом – 1,5; берегами з усіх сторін – 20 мм.

^ Вимоги до оформлення матеріалів:

 • Секція

 • спочатку в правому кутку прізвище, ім’я та по-батькові автора (повністю), нижче – назва організації (ВНЗ) (без скорочень) і місто, далі зліва розміщується УДК, нижче через інтервал у центрі – назва статті великими літерами, нижче друкується текст;

 • виклад матеріалу статті має відповідати п.3 Постанови Президії ВАК України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 15 січня 2003 р. № 7-05/1;

 • оформлення та нумерація формул, малюнків, таблиць, списку використаних джерел та посилання оформлюються у відповідності до вимог ВАКу України до оформлення дисертацій; - 

 • список літератури є обов’язковим і наводиться у квадратних дужках, наприклад, [2, с.15] – джерело 2 за списком літератури, стор.15;

 • подається один друкований варіант статті та електронний варіант на дискеті формату МS Word 6.0/95 або 97/2000;

 • не приймаються статті, перекладені електронними перекладачами. Статті з великою кількістю помилок та які не відповідають вище означеним вимогам до збірки не включаються і не повертаються;

 • наприкінці статті обов’язковим є резюме та ключові слова трьома мовами (українською, російською, англійською);

 • до статті аспіранта обов’язкова рецензія наукового керівника;

- кожна таблиця має бути виконана окремим файлом у форматі А5; поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см; ліве – 2,5; шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 10 пт;

- ілюстративний матеріал подається у форматі *JPG або *TIF;

- вирівнювання тексту за допомогою табуляції і пробілів не припускається

Обов’язковим є дотримання затверджених ВАК України вимог до написання наукових праць. За достовірність фактів, цитат, імен назв та інших відомостей відповідають автори.


 1. Листом: - рецензію рекомендацію матеріалів до друку (для учасників без наукового ступеня, вченого звання, підписану керівником і завірену в установленому порядку); роздрукований примірник наукових матеріалів, підписаний автором (обов’язково вказати секцію у правому верхньому куті); відомості про автора (на окремому аркуші П.І.Б. , домашня адреса, код міста, телефон, місце роботи або навчання, посада, науковий ступінь, вчене звання); оригінал документа про сплату коштів за друк матеріалів конференції (вказати прізвище відправника).


^ Вартість публікації матеріалів: 16 грв. (2 $) за одну сторінку.

Гроші, копію квитанції про грошовий переказ,  роздрукований текст надсилати до 10 лютого 2011 поштою на адресу:

Дьячок Наталя Василівна

вул. Й.Баха, б.5, кв. 8

м. Горлівка

Донецька обл

84635
^ На одну наукову працю буде надіслано 1 (один) примірник збірника за адресою, вказаною у реєстраційній формі.
Контактні телефони: 0509532581 Дьячок Наталя Василівна, к.філол.н., доцент, координатор конференції

e-mail: terkulov@rambler.ru

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МОЗИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. П. ШАМЯКІНА
ГОРЛІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

^ КАФЕДРА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів і молодих вчених «Германські мови в сучасному вимірі: стан та перспективи»

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Германські мови в сучасному вимірі: стан та перспективи», яка відбудеться 11-12 березня 2011 року в режимі Інтернет спілкування.

У межах конференції пропонується обговорення питань за такими напрямками:

1). Сучасні мови: проблеми розвитку та функціонування в гуманітарній площині;

2). Дослідження в галузі дискурсології;

3). Особливості сучасних методик навчання іноземним мовам в умовах європеїзації;

4). Актуальні проблеми перекладознавства;

5). Національні літератури як складова частина світової культури.

Робота конференції проходитиме на Інтернет-сайті (адреса сайта буде повідомлена пізніше), де українські та закордонні молоді вчені зможуть обговорити результати своїх досліджень у режимі реального часу

^ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

Умови участі в конференції:

Бажаючим взяти участь у конференції необхідно 1 лютого 2011 р. надіслати наступні матеріали:

 • заявку учасника

 • текст тез для публікації в електронному та роздрукованому варіанті;

 • відгук наукового керівника;

Вимоги до оформлення тез:

1). Обсяг тез - до 3 сторінок без нумерації.

2). Стандарти - шрифт Times New Roman, 14 кегель, 1 інтервал. Поля: - 2см, абзац -1,25 см.

3). Розташування тексту:

1. Ініціали, прізвище друкуються напівжирним шрифтом (у правому куту), нижче назва міста, через інтервал - назва тез напівжирним шрифтом, великими літерами, по центру сторінки.

2. Через два інтервали - текст: без переносів, ілюстрований матеріал - курсивом,

виділення - напівжирним, посилання - [1;1] за цитування - у подвійних лапках «».

3. Через інтервал - Література (напівжирний шрифт, малі літери, по центру сторінки). Джерела надаються в алфавітному порядку. Обсяг бібліографії не більше 5 посилань.

^ Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наданих матеріалів.

Матеріали, які оформлені з порушенням вимог, які не відповідають науковому рівню конференції, не розглядаються і назад не повертаються!

Організаційний внесок учасника конференції - 30 грн. (включає вартість публікації) + 10 грн. за пересилку (за бажанням)

Кошти надсилати поштовим переказом на ім’я Мигур Юлія Володимирівна за адресою 84627 Донецька обл. м. Горлівка вул. Кірова 12 а

Копію квитанції про сплату внеску, роздрукований текст тез, відгук наукового керівника надсилати до 1 лютого 2011 року поштою за адресою:

84627 Донецька обл. м. Горлівка вул. Кірова 12 а

Анкету учасника, текст тез для публікації надсилати на електрону адресу - mygurjulija@rambler.ru

zhukov_i_1990@mail.ru

На одну наукову працю буде надіслано 1 (один) примірник збірника.

Контактні телефони:

0508431026 Мигур Юлія Володимирівна, 0506435138 Юдінцева Ольга Олександрівна, 0665899295 Жуков Юрій Юрійович

^ Заявка для участі у конференції

ПІБ
Тема доповіді
Назва секції
Адреса
E-mail
Контактний телефон

Міністерство освіти і науки України

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Кафедра англійської філології
^ II Всеукраїнська науково-практична конференція

«Сучасні лінгвістичні парадигми»

15 березня 2011 року
Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Cучасні лінгвістичні парадигми», яка відбудеться 15 березня 2011 року на базі Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

Напрями роботи конференції

 1. Актуальна проблематика загального мовознавства.

 2. Функціональна семантика лексичних одиниць.

 3. Аспекти дослідження фразеологічних одиниць.

 4. Новітні напрями вивчення словотвору.

 5. Теоретичні питання морфології і синтаксису.

 6. Актуальні проблеми ономастики.

 7. Напрями і аспекти дослідження у фонетиці.

 8. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу.

 9. Теорія і практика перекладу.

Умови участі у конференції

1. Для участі у конференції необхідно до 10 лютого 2011 року подати до оргкомітету наступні матеріали:

- заявку (зразок додається);

- текст доповіді у паперовому та електронному варіантах;

- копію платіжного доручення.

2. За матеріалами конференції планується підготовка та видання збірника наукових праць.

^ Організаційний внесок – 80 грн.

3. Всі витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням, здійснюються учасником за власний рахунок або за рахунок організації, що його відрядила.

Вимоги до оформлення тезисів

Тезиси подаються згідно вимог ВАК України (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003 р. №705/1) у вигляді комп’ютерного файлу на СD або дискеті і 1 примірник у роздрукованому вигляді в редакторі текстів WORD 6.0 або 7.0 for Windows (тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14); обсяг – 3-4 сторінки друкованого тексту без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве, нижнє, верхнє, праве – 20мм.

Наукові праці, подані з порушенням перелічених вимог, редакційна колегія не розглядає.

^ Порядок розміщення матеріалу

 1. Посередині великими літерами напівжирним накресленням друкується назва доповіді.

 2. Через один рядок, cправа малими літерами напівжирним накресленням друкується ім’я і прізвище автора.

 3. Через два рядки з абзацу друкується основний текст.

 4. Перелік використаних джерел, на які посилається автор відповідно вимогам ВАК, набирається у кінці основного тексту через один інтервал у алфавітному порядку. Назва «література» друкується напівжирним шрифтом.

 5. Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

 6. Посилання у тексті публікації оформлюються за допомогою квадратних дужок із вказівкою номера посилання та сторінки, наприклад: [3, с. 175].

^ Заявка учасника конференції
Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________

Науковий ступінь, вчене звання ________________________________

Місце роботи, посада __________________________________

Напрям роботи конференції _______________________________

Форма участі у конференції

(вказати необхідне) : виступити

з доповіддю, взяти участь у

якості слухача, публікація тезисів _______________________________

Адреса __________________________________

Телефон, e-mail _______________________________
Матеріали та грошові перекази просимо надсилати за адресою:

^ Богова Ольга Федорівна,

Пр. Леніна, д. 39, кв. 73,

м. Горлівка, Донецької області,

84601

або на електронну адресу: bogof@rambler.ru

Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами:

^ 066-97-00-373 (к.ф.н., доцент кафедри англійської філології Таукчі Олена Федотівна)

050-283-39-00 (ст..викл. кафедри англійської філології Богова Ольга Федорівна)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОРЛІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у ІІІ Міжнародному науково-методичному семінарі „Актуальні проблеми художнього й галузевого перекладу”, який відбудеться 30 березня 2011 року.
Напрямки роботи семінару:

 • Теорія художнього перекладу: поняттєвий апарат, методи й проблеми.

 • Аспектне та текстове перекладознавство.

 • Проблеми етнолінгвістики й лінгвокультурології в перекладацькому аспекті.

 • Проблеми соціолінгвістики та когнітивної лінгвістики в перекладацькому аспекті.

 • Історія художнього перекладу.

 • Питання адекватності та еквівалентності перекладу прозового й поетичного творів.

 • Перекладацькі прозові та поетичні інтерпретації.

 • Індивідуальність перекладача, особа автора й критичність редактора.

 • Переклад як важливий інтеграційний чинник у розвитку культур.

 • Галузевий переклад у сучасному технологічному світі.

 • Актуальні питання підготовки фахівців із перекладу.

 • Методика викладання галузевого перекладу.

 • Перекладацькі курйози та помилки. Проблеми редагування перекладів.


Матеріали семінару будуть опубліковані в збірнику наукових праць. Редколегія залишає за собою право відбору й редагування матеріалів.
^ Мови семінару: українська, російська, англійська, німецька, французька.
Для участі у семінарі просимо надіслати до 01 березня 2011 року доповідь обсягом 2-5 сторінок формату А4 на диску (CD-R або CD-RW) в редакції Word 6.0 або 7.0 для Windows разом із одним примірником тексту, який має бути оформленим таким чином:

 • відстань між рядками – 1,5 інтервал без переносів; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, поля: 2 см, абзац – 1,0 см;

 • у правому кутку сторінки подаються прізвище та ініціали автора(ів), на наступному рядку у дужках подається назва навчального закладу. Відцентрована назва публікації друкується напівжирним шрифтом через 1,5 інтервала від назви навчального закладу;

 • ілюстративний матеріал подається курсивом; елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються; значення слів тощо беруться в лапки;

 • посилання на літературу подаються у квадратних дужках. Наприклад, [1, 34], де 1 – номер джерела в списку літератури, 34 – сторінка, на яку посилається автор;

 • завершує публікацію Література (друкується жирним шрифтом звичайними літерами по центру). Нижче впідбір до тексту подається занумерований перелік цитованих робіт в алфавітному порядку авторів, оформлений із дотриманням стандартів ВАК України 2008 (див. Бюлетень ВАК України №3, 2008), наприклад:

1. Чередниченко О. І. Про мову і переклад: мова в соціокультурному просторі, переклад як міжкультурна комунікація / О. І. Чередниченко. — К.: Либідь, 2007. — 247 c.

2. Зусман В. Концепт в системе гуманитарного знания [Електронний ресурс] / В. Зусман // Вопросы литературы. – 2003. – № 2. – Режим доступу : http://magazines.russ.ru/voplit/2003/2/zys.html.

3. Кучман І. М. Переклад англійських термінів у галузі комп’ютерних технологій / І. М. Кучман // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – 2005. – № 23. – С. 164-166.

 • сторінки нумеруються олівцем на звороті;

 • на електронному носії має бути два файли: 1) тези доповіді, файл називається латиницею за прізвищем автора, напр. petrov.doc; 2) відомості про автора, напр. petrov_vid.doc.


УВАГА! Якщо публікація має шрифти, відмінні від Times New Roman, то вони подаються окремо в електронному вигляді. Таблиці, схеми, малюнки мають бути продубльовані в окремих файлах. Вирівнювання тексту за допомогою табуляції та пропусків не допускається.
Разом із текстом доповіді необхідно подати: 1) інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові; прізвище та ініціали наукового керівника; країна та місто; повна назва навчального закладу; тема доповіді; домашня адреса, телефон, e-mail; 2) конверт із зворотною адресою для офіційного запрошення; 3) копію квитанції про сплату оргвнеску.

Аспіранти та викладачі додають до рукопису витяг із протоколу засідання кафедри/вченої ради з рекомендацією рукопису до друку.

^ У разі невиконання зазначених вимог роботи до публікації прийматися не будуть.
Матеріали та реєстраційний внесок у розмірі 100 грн. (включає публікацію збірника тез, програми, розсилку інформаційних листів та запрошень, фуршет) необхідно переказати поштою на адресу Оргкомітету:

Чеміс Олена Іванівна

кафедра теорії та практики перекладу,

перекладацький факультет,

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов,

вул. Рудакова 25,

м. Горлівка,

Донецька обл., 84626
Додаткову інформацію можна одержати в Оргкомітеті:

Тел. для довідок: 0506238846 (Вострецова Вікторія Олександрівна)

0502895603 (Іванова Наталія Анатоліївна)

Е-mail: kaf.perevoda@gmail.com

^ Маємо надію на плідну співпрацю!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Зразок оформлення тез доповіді
Вострецова В.О.

(Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов)
Переваги та недоліки автоматизованого перекладу
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ЛітератураГорлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
^ ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної наукової конференції «Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія», яка відбудеться 14-15 квітня 2011 р. на базі Горлівського державного педагогічного інcтитуту іноземних мов.

На конференції планується обговорити різні проблеми методики викладання гуманітарних дисциплін. Для участі в конференції запрошуються викладачі загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, аспіранти, представники обласних та міських управлінь освіти, співробітники наукових інститутів та інститутів підвищення кваліфікації. Планується обговорення актуальних питань за наступними напрямками:
^ Педагогічний напрямок:

 • методика застосування інформаційно-комунікативних технологій в навчанні мови та літератури;

 • інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетенції;

 • лінгводидактичне тестування;

 • іноземна мова для спеціальних цілей;

 • профільне та допрофільне навчання іноземних мов учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • раннє навчання іноземної мови;

 • сучасний урок літератури в контексті особисто-орієнтованого навчання;

 • інноваційні технології формування читацької культури учнів ЗНЗ та студентів;

 • методика вивчення української мови в поліетнічному середовищі;

 • вдосконалення професійної підготовки аспірантів.

Гуманітарний напрямок:

 • історична освіта: уроки та проблеми;

Філологічний напрямок:

 • фонетичний, лексичний, граматичний та когнітивний аспекти мови;

 • методика викладання перекладу.


Умови участі в конференції: для участі в конференції необхідно до 15 лютого 2011 року надіслати заявку (зразок додається) та тези доповідей на електронні адреси відповідальних осіб:

педагогічний напрям: іноземні мови – Колода Світлана Олександрівна: fan-metodika@ukr.net

Література (зарубіжна, українська, російська) – Мазуріна Валентина Олександрівна: nick1949@yandex.ru

Українська мова, російська мова – Муратова Ольга Віталіївна: olga777@muratova@mail.ru

Гуманітарний напрям: Єпішева Анжела Олександрівна gdpiimhistoria@gmail.com

Філологічний напрям: Семенова Олена Валентинівна: olena_semenova@mail.ru

Тези доповідей: обсягом від 2-х до 4-х сторінок оформлюються наступним чином: Microsoft Word 93-2007 (формат doc). Назва файлу має містити прізвище автора латинським алфавітом (Volkova_tezu). Формат A4, поля – 2 см, гарнітура Times New Roman, кегль 12 пт, интервал одинарний.

^ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напрямам роботи конференції або рівню наукової публікації.
Тези доповідей будуть видані окремою збіркою до початку конференції.
^ Фінансові умови участі: організаційний внесок за участь в конференції – 100 грн. необхідно перерахувати після отримання Вами запрошення для участі в конференції.

Зверніть увагу на важливі дати - до 15.02.2011 – надіслати тези доповідей та заявку

до 25.02.2011 – отримати запрошення на конференцію

до 05.03.2011 – перерахувати організаційний внесок (адреса буде вказана додатково).


Заявка на участь в конференції

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, наукове звання

Місце роботи (навчання) вкажіть, будь ласка, повну назву навчального закладу

Посада

Адреса (електронна та поштова)

Контактні телефони

Назва доповіді

Умови участі (очна, заочна)

Умови проживання (гуртожиток, готель)
Зразок оформлення тез

П.І.Б

Повна назва навчального закладу

^ НАЗВА ТЕЗ

Текст

Текст

Література:

Оформлюється відповідно до вимог ВАК України.

За додатковою інформацією звертайтесь, будь-ласка:

Колода Світлана Олександрівна (моб.тел. 0506823717)

Семенова Олена Валентинівна (моб.тел. 0502612397)

або за адресою: Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, кафедра методики викладання іноземних мов, вул. Рудакова, 25, м. Горлівка, Донецька обл., 84626
ЧЕКАЄМО НА ВАШІ ТЕЗИ ТА СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!


Схожі:

Міжнародна науково-практична Інтернет конференція iconЗапроше нн я міжнародна науково практична
Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові дослідження теорія та експеримент '2007" інформує Вас, що з 14 травня 2007 року...
Міжнародна науково-практична Інтернет конференція iconМіжнародна науково-практична конференція
Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану філологічних наук в...
Міжнародна науково-практична Інтернет конференція iconМіжнародна науково-практична конференція „Харків І Харківський університет...
Міжнародна науково-практична конференція „Харків І харківський університет у розвитку української журналістики: від тижневика «Харьковские...
Міжнародна науково-практична Інтернет конференція iconМіжнародної науково-практичної конференції
Академії митної служби України проводилась ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічної безпеки та...
Міжнародна науково-практична Інтернет конференція iconІнститут післядиплом
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція на тему «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення»
Міжнародна науково-практична Інтернет конференція iconПричорноморська фундація права Міжнародна науково-практична конференція
Маємо честь І приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Роль права та закону у громадському...
Міжнародна науково-практична Інтернет конференція iconПричорноморська фундація права Міжнародна науково-практична конференція
Маємо честь І приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сутність та значення впливу...
Міжнародна науково-практична Інтернет конференція iconПричорноморська фундація права Міжнародна науково-практична конференція
Маємо честь І приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Правова система України: сучасний...
Міжнародна науково-практична Інтернет конференція iconVіі міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція
Чуприкова Анатолія Павловича, заслуженого діяча науки І техніки України, зав каф. Мауп, нмапо, академіка мка, д м н., проф
Міжнародна науково-практична Інтернет конференція iconІнститут післядиплом
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція на тему «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення», яка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка