Урок №4. Тема
Скачати 90.64 Kb.
НазваУрок №4. Тема
Дата конвертації10.03.2013
Розмір90.64 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Історія > Урок
УРОК №4.

ТЕМА: Створення нумерованих і маркованих списків. Налаштування параметрів сторінок. Створення колонтитулів.


Тема: Створення нумерованих і маркованих списків. Налаштування параметрів сторінок. Створення колонтитулів.

Мета: Актуалізувати знання учнів про українські та зарубіжні освітні веб-ресурси, веб-енциклопедії, інтерактивне дистанційне навчання, про електронні словники, програми-перекладачі, форуми перекладачів, мультимедійні курси вивчення іноземних мов. Подати навчальний матеріал про створення нумерованих і маркованих списків, налаштування параметрів сторінок, створення колонтитулів. Закріпити даний навчальний матеріал під час виконання вправ на комп’ютері.

Тип уроку: Комбінований урок.
План уроку:

Актуалізація опорних знань учнів (письмова самостійна робота).

Вивчення нового навчального матеріалу.

 1. Нумеровані та марковані списки.

 2. Налаштування параметрів сторінок.

 3. Створення колонтитулів.

Практичні завдання.

Домашнє завдання.
Актуалізація опорних знань учнів:

Письмова самостійна робота.

І варіант

 1. Веб-енциклопедії.

 2. Форуми перекладачів.

ІІ варіант

 1. Що таке дистанційне навчання?

 2. Електронні словники.


Вивчення нового навчального матеріалу:

 1. Нумеровані та марковані списки.

Вивчаючи в 9-му класі роботу з текстовим процесором Word 2007, ви вже навчилися створювати текстові документи, редагувати і форматувати текст, вставляти в документ і форматувати векторні графічні зображення.

Особливим видом форматування абзаців є оформлення їх у вигляді списків. Списками можуть подаватися переліки об’єктів, описи порядку дій тощо. Наприклад, список прізвищ учнів класу, інструкція щодо користування приладом, перелік правил оформлення документа, список ліків в аптечці, послідовність дій під час приготування деякої страви тощо.

У текстовому процесорі Word 2007 можна створювати списки трьох типів:

- Маркований, у якому кожний абзац на початку позначається деяким спеціальним символом (маркером).

- Нумерований, у якому на початку кожного абзацу вказується його номер. Порядковий номер абзацу в списку може задаватися числом (записаним арабськими або римськими цифрами), літерою алфавіту або числівником.

- Багаторівневий, у якому абзаци пронумеровані за їхньою ієрархічною структурою. Максимальна кількість вкладень елементів багаторівневого списку – 9 рівнів.

Існує кілька способів оформлення деякого фрагмента тексту у вигляді маркованого чи нумерованого списку.

І спосіб. Основний. Для початку введення списку слід розмістити курсор у потрібному місці документа і виконати Основне - Абзац - Маркери або Нумерація. У поточному місці документа з’явиться маркер або номер того виду списку, який використовувався останнім.

Для вибору іншого виду списку слід вибрати кнопку біля потрібного типу списку та у відкритому переліку Бібліотека маркерів або Бібліотека нумерованих списків вибрати необхідний варіант оформлення. Після цього можна вводити перший елемент списку. Після введення першого елемента списку слід натиснути клавішу Enter – наступний номер або маркер з’являються в наступному рядку автоматично. Коли останній елемент списку введено, слід повторно вибрати кнопку відповідного списку на Стрічці, або двічі натиснути Enter, або видалити номер чи маркер клавішею Backspace.

ІІ спосіб. Автоматичне створення списку. Розмістивши курсор у потрібному місці документа, слід увести спеціальні умовні символи, які визначають вид бажаного списку, і натиснути клавішу Пропуск. Одразу ж умовні символи перетворяться на відповідний маркер або номер. Далі можна розпочинати введення першого елемента списку.

ІІІ спосіб. Перетворення на список. Якщо деякі абзаци тексту, введеного раніше, потрібно оформити як список, то слід виділити ці абзаци і вибрати на Стрічці кнопку відповідного типу списку: Маркери, Нумерація. Для вибору іншого виду списку слід вибрати потрібну кнопку.

^ Редагування списків.

У текстовому процесорі Word 2007 створені списки зручно редагувати. Якщо в будь-якому місці списку потрібно додати ще один рядок, то лід установити курсор у кінці попереднього рядка списку і натиснути клавішу Enter – буде вставлено додатковий рядок з відповідним номером і маркером, а нумерація в усіх наступних рядках списку автоматично зміниться. Для видалення елемента списку його потрібно виділити і натиснути клавішу Delete – нумерація також автоматично зміниться.

Інколи потрібно в деякому абзаці відмінити нумерацію, наприклад для введення тексту, який не є елементом списку. У такому випадку нумерацію слід видалити повторним вибором кнопки списку на Стрічці або натиснувши клавішу Backspace.

Елементи списку можна відсортувати за зростанням або спаданням. Для цього слід виконати такий алгоритм:

1. Виділити абзаци, які упорядковуються.

2. Виконати Основне - Абзац - Сортування.

3. Установити в діалоговому вікні Сортування тексту такі значення:

- Сортувати за – абзацами

- Тип даних – текст, число або дата.

- Порядок сортування – за зростанням чи за спаданням.

4. Вибрати кнопку ОК.

Рядки списку змінять своє розташування, а нумерація елементів списку залишиться послідовною.

^ Форматування списків.

За необхідності користувач може відформатувати створений список: змінити вид маркера, його формат, спосіб нумерації, розташування списку тощо. Для цього слід виділити потрібні елементи списку і використати потрібні елементи керування міні-панелі, групи Шрифт і Абзац вкладки Основне, діалогових вікон тощо. Для змінення відступів елементів списку від поля також використовують маркери на горизонтальній лінійці.

Для встановлення відступу елемента списку від номера чи маркера використовується табуляція – засіб, який дає змогу розміщувати об’єкти в рядку в строго визначених місцях (позиціях табуляції).


 1. Налаштування параметрів сторінок.

Для встановлення необхідних значень властивостей сторінки слід відкрити на Стрічці вкладку Розмітка сторінки. На цій вкладці розміщено дві групи елементів керування, які призначені для форматування сторінки, – Параметри сторінки та Тло сторінки (рис.).

У групі Параметри сторінки для форматування об’єктів сторінки можна використати такі елементи керування:

- кнопку зі списком Поля – для вибору одного зі стандартних наборів розмірів полів. Якщо запропоновані варіанти не влаштовують, то інші значення можна встановити, вибравши в списку цієї кнопки команду Настроювані поля;

- кнопку зі списком Орієнтація – для вибору орієнтації сторінки;

- кнопку зі списком Розмір – для вибору одного зі стандартних розмірів аркуша паперу, на якому планується друк документа. Для встановлення інших значень потрібно в меню вибрати кнопку Інші розміри аркушів.

Розміри полів сторінки можна також встановити на вертикальній і горизонтальній лінійках у режимі перегляду документа Розмітка сторінки. На лінійках полям відповідають ділянки блакитного кольору.

Щоб змінити їхні розміри, необхідно перетягнути межу поля вздовж лінійки в потрібне місце (рис.).

Значення вищенаведених та інших властивостей сторінки можна встановити в діалоговому вікні Параметри сторінки (рис.), яке можна відкрити вибором кнопки відкриття діалогового вікна у відповідній групі Стрічки. Це саме вікно можна відкрити, якщо двічі клацнути в будь-якому місці вертикальної лінійки або по полях горизонтальної.

На вкладках вікна Параметри сторінки додатково до вищевказаних параметрів можна встановити значення таких властивостей:

У списку кілька сторінок можна вибрати дзеркальні поля, режим друку двох сторінок на аркуші, брошури.

На вкладці Папір – розміри аркуша паперу, спосіб подачі паперу в принтер.

На вкладці Макет – спосіб вертикального вирівнювання тексту на сторінці, межі сторінки, нумерацію рядків, параметри розташування та оформлення колонтитулів.

Попередній перегляд, де відображається ескіз сторінки з обраними значеннями властивостей.

Для естетичного оформлення документа використовують також елементи керування групи Тло сторінки вкладки Розмітка сторінки на Стрічці:

- Колір сторінки – для вибору кольору тла і способу заливки сторінки (градієнтна, візерунок, текстура, рисунок);

- Межі сторінок – для вибору потрібного стилю, кольору, ширини ліній тощо;

- Водяний знак – для вибору вигляду та змісту водяного знака, який являє собою текст або зображення, що відображається під основним текстом документа. Його можна побачити в режимі перегляду Розмітка сторінки і в надрукованому документі.


 1. Створення колонтитулів.

На сторінки текстового документа у Word 2007 можна вставляти колонтитули, скориставшись готовою колекцією шаблонів колонтитулів, або створити власні колонтитули, які можна зберегти в колекції. Відображаються колонтитули в документі тільки в режимах Розмітка сторінки та Читання. Опрацювання основного тексту документа під час роботи з колонтитулами неможливе.

Для вставлення колонтитулів використовують елементи керування групи Колонтитули вкладки Вставлення.

Для розміщення на кожній сторінці документа колонтитула з готової колекції шаблонів потрібно: 1. Вибрати на Стрічці вкладку Вставлення. 2. Вибрати в групі Колонтитули одну з команд Верхній колонтитул або Нижній колонтитул. 3. Вибрати в запропонованому списку шаблонів колонтитулів бажаний. 4. Увести потрібний текст у відповідні текстові поля шаблону. 5. Закрити вікно створення колонтитула, виконавши Знаряддя для колонтитулів - Конструктор - Закрити - Закрити колон титули, або двічі клацнути поза полем колонтитула.

Для змінення колонтитула, створеного на основі шаблону, або для створення власного колонтитула потрібно виконати Вставлення – Колонтитули - Верхній (Нижній) колонтитул - Змінити верхній (нижній) колонтитул. Потім увести новий текст колонтитула в поле Заголовок. За необхідності текст можна редагувати і форматувати звичайними способами.

Під час роботи з колонтитулами на Стрічці з’являється тимчасова вкладка Конструктор. Використовуючи відповідні кнопки груп Колонтитули та Вставити, у колонтитул можна вставити номер сторінки – кнопка Номер сторінки , поточну дату і час – кнопка Дата та час, рисунок – кнопка Рисунок та ін. Розміщення вмісту колонтитула відносно верхнього чи нижнього краю сторінки регулюється відповідними лічильниками в групі Розташування.

Створений колонтитул можна застосувати до всього документа, до парних чи непарних сторінок або до першої сторінки. Вибрати область застосування створеного колонтитула можна в групі Параметри. Встановлення значень деяких властивостей колонтитулів також можна здійснити і на вкладці Макет діалогового вікна Параметри сторінки.

Для видалення колонтитула слід виконати Вставлення - Колонтитули - Верхній (Нижній) колонтитул - Видалити верхній (нижній) колонтитул.

Якщо колонтитули для різних частин документа повинні бути різними, то перед їхнім створенням документ треба поділити на розділи. Використовують розділи, коли потрібно для різних частин документа встановити різні властивості сторінок, різну нумерацію, використати різні колонтитули, розмістити текст у різній кількості колонок тощо.

У тому місці документа, де повинен розпочатися новий розділ, треба вставити розрив розділу. Для цього треба виконати Розмітка сторінки - Параметри сторінки - Розриви і вибрати в списку Розриви розділів потрібний варіант.

На місці розриву буде вставлено прихований символ, наприклад такий:

Коли документ поділено на розділи, можна змінити для кожного розділу параметри сторінок, у тому числі і вставити різні колонтитули.

Зручним способом нумерації сторінок документа є використання команди Номер сторінки групи Колонтитули вкладки Вставлення, яка відкриває список можливих варіантів розміщення номерів (внизу чи вгорі сторінки) та способів їх вирівнювання (справа, зліва, по центру тощо). За потреби можна налаштувати формат номера, вказавши вид нумерації, початковий номер та інше в діалоговому вікні Формат номера сторінки, яке відкривається вибором однойменної команди.
Практичні завдання:

1. Створіть новий документ і введіть десять прізвищ ваших однокласників у вигляді нумерованого списку. Збережіть документ у власній папці. Перетворіть список у маркований.

2. Створіть новий документ і введіть перелік ваших улюблених страв у вигляді маркованого списку. Збережіть документ у власній папці. Перетворіть список у нумерований.

3. Створіть власний спосіб оформлення маркованих і нумерованих списків. Відформатуйте з їх використанням списки у створених файлах.

4. Відкрийте вказаний учителем файл. Установіть такий формат сторінки: розмір сторінки – А5, орієнтація – альбомна. Установіть на лінійках розмір усіх полів сторінки по 2 см. Пронумеруйте сторінки відкритого документа за такими значеннями властивостей: розташування – зверху сторінки, вирівнювання – зліва, починати нумерацію з номера 3.

5. Відкрийте вказаний учителем файл. Створіть колонтитули: у верхньому запишіть поточну дату з вирівнюванням по центру, у нижньому – ваше прізвище з вирівнюванням зліва. Збережіть документ у власній папці.
Домашнє завдання:

 1. Вивчити конспект.

 2. Опрацювати матеріал на ст. 5-7, 8-9, 16-20 (Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько).

 3. Завершити виконання практичних завдань.

Схожі:

Урок №4. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №4. Тема iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок №4. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №4. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №4. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №4. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №4. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №4. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №4. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №4. Тема iconУрок №25. Тема
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка