Календарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас» (2 год на тиждень, 70 год на рік) №
Скачати 129.73 Kb.
НазваКалендарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас» (2 год на тиждень, 70 год на рік) №
Дата конвертації10.03.2013
Розмір129.73 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
Календарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас»

(2 год. на тиждень, 70 год. на рік)Зміст навчального матеріалу

Вид практичних завдань

Тема І. Продовження знайомства з ОС Windows

1

Актуалізація базових знань з теми «Операційна система Windows» Основні елементи вікон та правила роботи з ними.

Загальні правила роботи з вікнами налаштування параметрів. Елементи вікон налаштування параметрів та особливості роботи з різними типами вікон та їх елементів.

Практична перевірочна робота № 1

«Основні поняття ^ ОС Windows»

2

Робочий Стіл на «власний смак»

Упорядкування значків на Робочому Столі. Виділення групи об’єктів. Нові об’єкти на ^ Робочому Столі. Оформлення Робочого Столу

Практична робота № 2

«Налаштування Робочого Столу»

3

Встановлення та видалення програм

Встановлення та видалення програм за допомогою Панелі Керування.

Встановлення програмних продуктів за допомогою програми інсталяції. Можливі варіанти встановлення програм. Послідовність встановлення великих програмних продуктів. Видалення програм.

Встановлення невеликих утиліт та оновлень. Встановлення програм, що містяться в архіві.

Практична робота № 3

«Встановлення та видалення програмних продуктів»


Тема ІІ. Основи програмування на мові Паскаль

4

Актуалізація базових знань з теми «Основи алгоритмізації. Навчальна Алгоритмічна Мова. Середовище програмування АЛГО».

Перше знайомство з мовою програмування Паскаль

Створення мови Паскаль. Переваги мови програмування Турбо Паскаль.

Характеристика мови Паскаль – алфавіт, синтаксис, семантика. Особливості алфавіту мови Паскаль: спеціальні символи, складені символи, розділові знаки. Слова (зарезервовані, стандартні, ідентифікатори). Структура програми на мові Паскаль.

Рівневі запитання та навчально-тренувальні завдання

5

Концепція типів змінних. Правила створення імен змінних у Паскалі. Вирази, правила їх утворення та дій з ними. Арифметичні операції, операції відношення, логічні операції.

Процедури введення та виведення. Правила записування програм мовою Паскаль.
6

Інтегроване середовище програмування Турбо Паскаль

Складники системи Турбо Паскаль. Головне меню середовища програмування. Створення нового файлу у середовищі програмування. Редагування тексту програми. Збереження тексту програми у файлі. Збереження файлу під іншою назвою.

Відкриття файлу з текстом програми. Компіляція програми. Виконання програми.

Перехід між вікнами у середовищі програмування Турбо Паскаль. Вихід з середовища програмування.

Практична робота № 4

«Створення та редагування програм у середовищі програмування Турбо Паскаль»

7

Корисні операції та функції при роботі з чисельними данними

Операції div, mod. Функції abs, sqr, round, trunс, frac.

Практична робота № 5

«Продовження роботи у середовищі програмування Турбо Паскаль. Використання операцій div та mod »

8

Підсумковий урок тем «Продовження знайомства з ОС Windows» та «Основи програмування на мові Паскаль»

комбінована форма проведення

Тема ІІІ. Графічний редактор CorelDRAW

9

Актуалізація базових знань з теми «Графічний редактор ^ Paint»Перше знайомство з CorelDRAW. Об’єкти та дії з ними

Переваги та недоліки растрових та векторних зображень.

Переваги CorelDRAW. Елементи вікна редактора.
10

Об’єкт та його характеристики. Виділення, переміщення, масштабування, обертання, нахил, копіювання та видалення об’єктів. Групування та розгрупування об’єктів.

Зміна масштабу перегляду зображень. Зміна кольору заливка та контуру об’єкта.

Практична робота № 6

«Зміна кольору заливки та абрису. Виділення, переміщення, масштабування, обертання, нахил об’єктів»

або


11

Створення та редагування простих фігур

Створення нового документа. Збереження малюнка у файлі. Збереження файлу з іншим ім’ям. Відкриття файлу. Малювання простих фігур (прямокутник (квадрат), еліпс (коло, сектор, дуга), зірка, складна зірка, багатокутник, спіраль, сітка).

Практична робота № 8

«Малюємо прості фігури»

12

Малювання ліній

Малювання довільної кривої, прямого відрізку та ламаної інструментом ^ Свободная форма. Зміна параметрів абрису створених ліній.

Малювання ламаних ліній інструментом Ломаная линия. Малювання довільних кривих інструментами Кривая Безье, Перо.

Робота з інструментом ^ Художественное оформление у різних режимах.

Практична робота № 9

«Працюємо з лініями»

13

Редагування заливки та абрису об’єктів

Встановлення однорідної заливки. Градієнтна заливка та її види.

Заливка візерунком. Заповнення об’єкта текстурою. Заливка PostScript.

Використання інструмента Интерактивная заливка.Редагування абрису об’єкта.

Практична робота № 10

«Редагування заливки та абрису»

14

Робота з текстом

Фігурний текст (створення, форматування, редагування, зміна вертикального, горизонтального інтервалу між символами, зміна розташування символів).

Робота із звичайним текстом.

Розміщення фігурного тексту вздовж кривої.

Вставка символів.

Практична робота № 11

«Робота з текстом. Вставка символів»
Підсумковий урок теми

Виконання індивідувальних та групових завдань, презентація та захист графічних проектів

Тема ІV. Продовжуємо знайомство з текстовим процесором MS Word

15

Актуалізація базових знань та навичок з теми «Текстовий процесор MS Word»

Рівневі запитання та навчально-тренувальні завдання

16

Робота із списками

Маркіровані та нумеровані списки. Створення та зміна параметрів списків. Видалення маркерів списків та перетворення їх на звичайний текст.
17

Додаткові можливості форматування текстових документів: створення нумерації сторінок, колонтитулів, рамки та фону сторінки.

Виконання індивідуальних та групових диференційованих завдань

18

Робота з колонками

Розбивка тексту на колонки. Створення колонок однакової та різної ширини. Зміна ширини колонок та відстані між ними.

Введення та форматування тексту у колонках. Розташування фрагменту тексту на початку наступної колонки.

Спільний заголовок для кількох колонок.

Встановлення розділів текстового документа. Вставка та видалення розриву розділу.

Практична робота № 12

«Створення у текстовому документі різних видів списків та колонок»19

Робота з таблицями у текстовому процесорі

Створення таблиці з однаковою шириною стовпчиків. Малювання таблиць. Створення різних таблиць за допомогою меню Таблиця. Переміщення по таблиці. Введення тексту у таблицю.

Виділення у таблиці. Додавання рядків та стовпчиків у таблицю. Об’єднання та розділення клітинок. Видалення у таблиці.

Змінення таблиці: зміна ширини стовпців та висоти рядків, встановлення однакової ширини стовпців та висоти рядків, зміна характеристик ліній, заливка клітинки, рядка, стовпчика таблиці, зміна вертикального вирівнювання тексту, зміна напрямку тексту у клітинці.

Автоформатування таблиць.

Сортування та прості обчислення у таблиці.

Практична робота № 13

«Робота з таблицями у текстовому процесорі»

20

Робота з формулами

Налаштування панелі інструментів текстового процесора (приховування, відображення, переміщення, зміна розміру). Додавання, видалення, переміщення кнопки панелі інструментів.

Створення нижнього та верхнього індексів символів.

Призначення та можливості ^ Редактора формул. Вставка у формулу символів та шаблонів. Додавання у текстовий документ формул, редагування вставлених формул.

Практична робота № 14

«Створюємо та редагуємо формули у текстовому документі»

21

Підсумковий урок теми

презентація та захист різнорівневих практичних завдань

Тема V. Модуль CRT. Розгалуження та вибір

35

Актуалізація базових знань з теми «Оператор розгалуження»

Рівневі запитання та навчально-тренувальні завдання

36

Оператор розгалуження у мові Паскаль

Повна та скорочена форма оператора розгалуження у мові Паскаль: правила запису та виконання оператору.
37-38

Вкладений умовний оператор.

Логічні операції (логічне множення, додавання, заперечення). Пріоритет різних операцій.

Практична робота № 15

«Створення та відлагодження програм з використанням умовного оператора у середовищі програмування Турбо Паскаль»

39-40

Призначення та основні можливості модуля CRT

Текстовий та графічний режим роботи монітора комп’ютера. Призначення модуля CRT.

Робота з екраном. Налаштування кольорів. Зміна яскравості. Подача звукових сигналів. Використання вбудованого таймеру.

Створення зручного інтерфейсу користувача за допомогою процедур та функцій модуля CRT.

Практична робота № 16

«Розробка інтерфейсу користувача програм у середовищі програмування Турбо Паскаль»

41-42

Оператор вибору Case

Оцінка ефективності розроблених програм.

Правила запису та виконання оператору вибору. Керуюча змінна. Діапазон значень керуючої змінної.

Практична робота № 17

«Розв’язування та перевіряння задач з використанням операторів вибору та розгалуження»

Тема VI. Готуємо та проводимо тестування

43-44

Проблеми підготовки тестів. Комплект проведення тестування ADSoft Tester.

Програма створення тестів. Властивості тестів. Створення привітання тестування. Основні прийоми роботи з вбудованим текстовим редактором.

Створення різних видів завдань тестів (завдання одиночного вибору, множинного вибору, запитання з самостійною відповіддю, завдання порядку та відповідності). Перегляд запитань тестового завдання.

Практична робота № 18

«Підготовка тестового завдання у програмі ADSoft Tester»

45-46

Налаштування тестового завдання: створення пароля доступу, налаштування параметрів проведення тестування, встановлення часу проведення тестування, визначення критеріїв оцінювання.

Проведення тестування. Характеристика режимів проведення тестування. Вибір тестового завдання. Авторизація користувача. Вибір відповіді. Закінчення тестування.

Практична робота № 19

«Підготовка тестового завдання та проведення тестування в комплексі ADSoft Tester»

47

Виконання та презентація індивідуальних та групових завдань
48

Підсумковий урок тем «Модуль CRT. Розгалуження та вибір» та «Готуємо та проводимо тестування»

Комбінована форма проведення

Тема VII. Електронні презентації

49-50

Актуалізація базових знань та навичок з теми «Електронні презентації»

Налаштування параметрів показу електронних презентацій

Створення нотаток доповідача.

Налаштування параметрів показу презентації: призначення варіанту та режиму показу презентації, визначення кількості слайдів, що входять до показу, встановлення часу проведення презентації.

Рівневі запитання та навчально-тренувальні завдання

Практична робота № 20

«Налаштування параметрів показу електронної презентації»

51-52

Підготовка та розробка інтерактивних презентацій

Створення опорного слайду інтерактивної презентації. Розробка та створення зв’язків між різними слайдами презентації. Робота з кнопками керування (створення, налаштування дії, редагування). Додаткові налаштування вигляду кнопок керування. Зв’язування об’єктів слайдів.

Практична робота № 21

«Підготовка та проведення інтерактивної презентації»

53-54

Створення інтерактивного навчального проекту

Представлення загальної концепції проекту. Планування та розробка окремих частин проекту. Об’єднання розроблених тематичних презентацій у загальний проект.
55-56

Закінчення виконання інтерактивного навчального проекту. Проведення інтерактивної презентації.

Представлення та захист проектних робіт

Глава VIII. Циклічні алгоритми

57

Актуалізація базових знань з теми «Оператори циклів у Навчальній Алгоритмічній Мові»

Рівневі запитання та навчально-тренувальні завдання

58

Циклічні оператори у мові програмування Паскаль

Запис різних видів циклічних операторів за правилами мови програмування Паскаль. Порівняння дії циклічних операторів у Навчальній Алгоритмічній мові та мові програмування Паскаль.
59-60

Застосування різних видів циклічних операторів при розв’язуванні задач.

Практична робота № 22

«Використання різних видів циклічних операторів при розв’язуванні задач»

61-62

Використання відлагоджувача середовища програмування Турбо Паскаль

Можливі помилки при записі програм, види помилок.

Виконання програми по кроках. Призупинення виконання програми. Перегляд значень змінних та виразів.

Практична робота № 23

«Відлагодження програми засобами середовища програмування Турбо Паскаль»

63-64

Використання операторів розгалуження та різних видів циклічних операторів

Циклічний оператор із вкладеним умовним оператором. Використання умовних операторів до(після) операторів циклу.

Практична робота № 24

«Розв’язування задач з використанням циклічного та умовного операторів»

65

Використання вкладених циклічних операторів

Експериментально-дослідницька робота № 26 «Розробка та відлагодження програми з вкладеними циклами»

66

Контрольна робота з теми «Циклічні алгоритми»

Комп’ютерна форма проведення

67-68

Підготовка до підсумкової річної роботи
69-70

Підсумкова річна робота

Комбінована форма проведення

Схожі:

Календарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас» (2 год на тиждень, 70 год на рік) № iconМетодичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних...
Згідно з чинною навчальною програмою “Фізика. 7-11 кл.” (К.: Шкільний світ, 2001) викладання курсу в 10 кл передбачено з розрахунку...
Календарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас» (2 год на тиждень, 70 год на рік) № iconОрієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська...
Поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту І стилістики (9 год)
Календарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас» (2 год на тиждень, 70 год на рік) № iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
Календарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас» (2 год на тиждень, 70 год на рік) № iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
Календарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас» (2 год на тиждень, 70 год на рік) № iconКалендарно тематичне планування з геометрії
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Календарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас» (2 год на тиждень, 70 год на рік) № iconКалендарно-тематичний план (2012-2013 н р.) Українська мова. 10 клас....
Зв’язне мовлення. Мовлення І спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Сприйняття чужого мовлення. Контроль аудіювання
Календарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас» (2 год на тиждень, 70 год на рік) № iconКалендарні плани з алгебри І початків аналізу
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2год на тиждень
Календарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас» (2 год на тиждень, 70 год на рік) № iconКалендарні плани з алгебри
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Календарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас» (2 год на тиждень, 70 год на рік) № iconУ 5, 6, 9 класах – 1 год на тиждень; у 7-8 класах – 2 год на тиждень;...
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Календарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас» (2 год на тиждень, 70 год на рік) № iconКалендарно тематичне планування з алгебри І початків аналізу
Усього 105 год, І семестр — 48год, 3 год на тиждень, II семестр — 57год, 3 год на тиждень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка