Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення «Історії»
Скачати 360.38 Kb.
НазваТематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення «Історії»
Сторінка1/3
Дата конвертації04.03.2013
Розмір360.38 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Історія > Конкурс
  1   2   3

Черкаське територіальне відділення

Малої академії наук України

Тематика

науково-дослідницьких робіт

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН

у 2004-2011 роках

в секціях відділення «Історії»


Черкаси

2011
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


 • Особливості формування української культури в кінці XV-XVI ст.

 • З історії українського флоту

 • Родина Четвертинських в історії України XV-XVIІ ст.

 • Політика Польщі на західноукраїнських землях (1919-1939 рр.)

 • Місце України у системі міжнародних відносин (за концепцією Збігнева Бжезінського)

 • Особистість в історичному поступі України в 90-х роках ХХ ст. – початку ХХІ ст.

 • Єврейські землеробські колонії

 • Економічна політика П.Шелеста на Україні в контексті загальної кризи радянської системи 60-80-х років ХХ століття

 • Перша світова війна і українське населення Буковини

 • Наукова діяльність Івана Крип’якевича

 • Історія паперових грошей в Україні від їх появи і до наших днів

 • Сторінки історії польської меншини в Україні з 30-х років ХХ століття до наших днів)

 • Розвиток української культури на межі ХІХ-ХХ століть

 • Розвиток театру на Сумщині (XVIII- початок ХХ століття)

 • Розвиток вищої освіти в роки Другої світової війни (на прикладі Одеського державного університету в умовах евакуації)

 • Культурно-громадська діяльність українських січових стрільців

 • Життя та діяльність М.О.Макаренка

 • Порівняльна характеристика організації переселення та національного складу Нової Сербії і Слов’яносербії

 • «Новий порядок» на території України в роки Великої Вітчизняної війни

 • Масони на Україні та Полтавщини в і половини ХІХ-поч. ХХ ст.

 • Козацьке військо в Хотинській війні 1621 р.

 • Похід Кримської групи армії УНР навесні 1918 року

 • Націоналістичне Підпілля на теренах Запорізької та Дніпропетровської областей у 1941-43 рр.

 • Антирелігійна політика більшовиків на півдні України в 20-30-х роках ХХ ст.

 • Чернівці в голок ост: трагедія чернівецького єврейства в роки Другої світової війни

 • Українська козацька держава: першопочатки, традиції, перспективи

 • Досвід європейського парламентаризму – зміцнення української державності

 • Депортації населення з етнічних українських земель (1939-1951 роки)

 • Українські збройні формування періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.

 • Україні в першій світовій війні

 • Військові аспекти та політики-економічні наслідки моно голо-татарської навали (панорама поглядів та їх критична оцінка)

 • Національний рух опору в Україні та на Житомирщині в 1941-1943 рр.

 • Освітня система социніан в контексті реформаційних рухів на Україні

 • Участь збройних сил України в бойових діях у Прибалтиці в перші роки Північної війни: 1700-1702 рр.

 • Україна-Європейський Союз: здобутки, проблеми, перспективи

 • Українська гельсінська група як важливий етап розвитку правозахисного Рузу в Україні

 • Економічний та прикордонний конфлікт між Українською державою та Кримським крайовим урядом

 • Україна та європейський союз: стратегія розвитку відносин

 • Діяльність митрополита Андрія Шептицького (1899-1944рр.)

 • Історія україно-румунських стосунків щодо о.Зміїний

 • Походження та сутність Української політичної еміграції

 • Дивізія СС «Галичина» як прояв колабораціонізму в Україні у роки Другої світової війни

 • Особливості розвитку монастирів в різні історичні періоди

 • Розвиток вищих навчальних закладів України 90-їх років ХХ ст..

 • Ян Собєський та козацьке питання

 • Вплив Лубенського полку на історію гетьманщини

 • Давид Давидович Бюрлюк – людина всесвіту

 • Відродження приватнопідприємницької ініціативи в торгівлі, промисловості та фінансово-кредитній сфері на Харківщині в роки НЕПу (1921-1929 рр.)

 • Українське козацтво як один із елементів націєтворення

 • Україна у цивілізаційному просторі: аналіз за концепцією А.Дж.Тойбі

 • Від Бердичева до Берліна. Умови формування та бойовий шлях Першого Дрезденського танкового полку

 • Соціально-економічні та демографічні наслідки аварії на САЕС

 • Депортації українського населення із Польщі (1944-1946 рр.) • Україна-Крим: дипломатичні відносини часів Національно-визвольної війни українського народу (1648-1657 рр.)

 • Німці на Волині (1800-1939 рр.)

 • Столипінська аграрна реформа та її вплив на розвиток Півдня України

 • Остап Гоголь – полковник Подільський, гетьман Правобережної України

 • Україна на шляху до СОТ

 • Приєднання Північної Буковини до УРСР. Створення Чернівецької області

 • «Українське питання» у Другій світовій війні 1939-1945 рр.

 • Монети Глухівщини з періоду античності до ХІХ ст.

 • Розвиток загальної середньої та професійно-технічної освіти в Україні у 1995-2005 рр.

 • Агіографічна література як джерела до соціальної історії Київської Русі

 • Остарбайтери України – рабо на чужині – «вороги» на батьківщині

 • Основні напрямки та результати діяльності Української Гельсінської групи

 • Роль НТШ в культурному та суспільному політичному житті Галичини в 20-30 роках ХХ ст.

 • Історія зародження, розвитку та трансформації молодіжних суб- та контркультур другої половина ХХ- початку ХХІ століття в України

 • Система розвитку освіти в Україні та на Житомирщині в 20-х рр. ХХ століття

 • Діяльність Потьомкіна на Півдні України

 • Суспільно-політична діяльність Андрія Шептицького в період 1899-1923 рр.

 • Голодомор в рідному краї

 • Національна ідея: мрія, утопія чи реальність

 • Боротьба українських культурно-просвітницьких та громадських організацій за національне шкільництво на Волині у 1921-1939 роках

 • Українці підприємці-благодійники у ХІХ-початку ХХ століття

 • Київська губернія в системі Всеросійського промислового ринку у 1896-1913 роках

 • Гетьман Богдан Ружинський

 • Становлення збройних сил України та їх проблеми на сучасному етапі

 • Роль і місце українських письменників в суспільно-політичному русі України 1985-1991 роках

 • Заснування, становлення та подальший розвиток першої в Україні польової аптеки

 • Трудова міграція українців за кордон у 1992-2006 роках

 • Зовнішньополітична служба України у 191701920 роках

 • Аскольдове хрещення – міф чи історичний факт?

 • “Українське питання” в політиці гітлерівської Німеччини періоду Другої світової війни

 • Академік Михайло Слабченко – видатний історик

 • Схід і Захід України: минуле, сучасне та перспективи розвитку

 • Українські геополітичні ідеї Степана Рудницького

 • Органи репатріації «переміщених осіб» в УРСР 1944-1953 рр.

 • Діяльність «Просвіти» в Наддніпрянської України в ХХ століллі

 • Україна-Європейський Союз: перспективи розвитку на сучасному етапі

 • Українська дипломатія часів УНР. Дипломатична місія в Римі

 • Релігійні конфесії в Україні

 • Передові новації воєнного мистецтва запорізьких козаків на прикладі індивідуального озброєння запорожця XVII-XVIIIстоліть

 • Внесок України в розвиток аграрної сфери Казахстану (50-роки ХХ століття)

 • Депортація українців з території Холмщини в 1944-1946 рр. та їх соціально-економічна адаптація в УРСР

 • Микола Зеров: повернення із забуття

 • Трагедія радянських військовополонених у роки Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України)

 • Відносини України з Організацією Північноатлантичного договору за роки незалежності

 • Розстріляне відродження: трагічна доля української інтелігенції у 30-ті роки ХХ ст.

 • Участь селянства у політичному житті України за доби Центральної Ради

 • Брусиловський прорив

 • Політики-правова оцінка голодомору – геноциду 1932-1933 рр. в Україні

 • Микола Міхновський і процес формування українських збройних сил у 1917-1918 рр.

 • Проведення політики коренізації в Україні в 20-х – на початку 30-х років ХХ ст.

 • Операція «Зірка». Історико-хронологічний аспект

- Закарпатські остарбайтери

 • Геральдика Буковини та Бессарабії

 • Депортація українців з території Польщі 1944-1947 рр. та їх адаптація в УРСР

 • Україна-НАТА: стратегія співробітництва (середина ХХ-початок ХХІ ст.)

 • Діяльність театральних колективів Східної України під час Великої Вітчизняної війни

 • Історія Південної України на сторінках «Херсонских епархиальных ведомостей» в 60-х рр. ХІХ ст.

 • Роль родини та семінаристського оточення у формування світогляду Симона Петлюри

 • Соціально-економічна ситуація в Севастополі і Криму в період голодомору 193201933 рр.

 • Магдебурзьке право в Україні в XIV- першій треті ХІХ ст.

 • Духовна спадщина Л.П. Деполович

 • «Український націоналізм» у другій світовій війні

 • Передові новації а озброєнні та військовій техніці запорозьких козаків XVI-XVIII ст.

 • Голодомор 1932-1933 років в Україні

 • У пошуках ідеальної форми держави. Феофан Прокопович

 • Грошова політика нацистської Німеччини та держав-сателітів на окупованій території України

 • Гайдамацький рух в Херсонській губернії в період Української Центральної ради (1917-1918)

 • Рівне – центр рейхскомісаріату «Україна» у період Другої світової війни

 • Історіографія голодомору 1932-1933 рр. в Україні

 • Фінансові аспекти економічного розвитку Львова в 1772-1870 рр.

 • Боротьба шведської та російської армії за Сіверщину

 • Сучасний стан релігії в Україні (на прикладі Чернівецької області)

 • Культурно-мистецька та просвітницька діяльність українських січових стрільців

 • Листопадовий рейд Волинської групи 1921 р: проблемні питання та спроба їх вирішення

 • Діяльність української Гельсінської групи (спілки) як складової опозиційного руху в 1970-1980-х рр.

 • Розвиток кооперації в Криму в першій чверті ХХ ст.

 • Державна політика щодо конфесій у Радянській Україні 1920-1930 рр.

 • Українське-польське протистояння на Волині 1943 року на прикладі поліських сіл

 • Становлення українських політичних партій Наддніпрянщини право радикального та ліворадикального напрямків (1900-1907)

 • Земельне питання в Україні в період української революції

 • Роль моєї родини в культурно-просвітницькому та соціально-політичному життя Опілля в першій половині ХХ ст.

 • Розвиток української скаутської організації Пласт у ХХ ст.

 • Депортація українців з Польщі в УРСР в 1944-1946 рр. та їх соціально-економічна адаптація

 • Розвиток мережі дитячих дошкільних закладів України у 80-х роках ХХ ст.

 • Отаманщина та її роль у державотворчих змаганнях на території України в 1917-1921 рр.

 • Вплив колективізації сільського господарства на ментальність селянства

 • Релігійна ідентичність Русі-України останньої третини XVI - першої половини XVII ст. як передумова формування української ранньомодерної нації

 • Військовий союз українських козаків та кримських татар періоду Хмельниччини: історія та сучасність

 • Феміністичні рухи на території України у середині ХІХ – на початку ХХ ст.

 • Морська козацька слава: походи запорожців на Чорне море у XVI – першій половині XVII ст.

 • Відносини між Україною і НАТО на рубежі ХХ-ХХІ ст.

 • Роль В’ячеслава Чорновола у розбудові Української держави у другій половині 80-90-х рр. ХХ ст.

 • Аксанія-Нова: історія у світлі нового бачення

 • Віктор Воробець – військовий діяч ЗУНР, журналіст та педагог Галичини

 • Діяльність ОУН у Східній України під час Другої світової війни

 • Українське політичне біженство після Другої світової війни (1945-1951)

 • Карпатська Україна в контексті українського державотворення

 • Чужинці на своїй землі: фільтрація «переміщених осіб» органами внутрішніх справ і держбезпеки в Україні (1944-1947 рр.)

 • Розвиток нафтової промисловості в Дрогобицько-Бориславському басейні (1919-1929 рр.)

 • Політика тоталітарної влади проти українського селянства в 20-30-х роках ХХ ст. (на прикладі Миколаївської області)

 • Голод 1946-1947 рр. на Прикарпатті: очима свідків і мовою документів

 • Реклама як джерело з історії кримських курортів кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 • Організація управління Галичиною в складі Австрійської імперії (кінець XVII – перша половина ХІХ ст.)

 • Від роду до народу

 • Українська діаспора як чинник національного державотворення

 • Дипломатична діяльність графа Михайла Тишкевича у період Директорії УНР (1918-1920 рр.)

 • Україна і ЮНЕСКО: історія і сьогодення

 • Україна в російсько-американських відносинах у 1991-2004 роках

 • Історія розвитку українського конституціонализму у XVIII – на початку ХХ ст.

 • Шляхта Русі-України до і після Люблинської унії 1569 р.

 • В’ячеслав Липинський – людина ХХ століття, ідея ХХІ

 • Тризуб як український геральдичний символ: походження, еволюція та історія

 • Загороджувальні загони Червоної армії в Україні збройних формувань (1919-1921 рр.)

 • Українсько-японські відносини на сучасному етапі (1992-2010 рр.)

 • Історія українського єврейства. Трагедія голокосту

 • Славетний рід Великого Кобзаря

 • Загальноосвітня школа на Поділлі в 1920-1930-х роках: проблеми та перспективи

 • Геноцид українського народу

 • Український діяч в Російській імперській системі: Д.І.Багалій – харківський міський голова (1914-1917 рр.)

 • Грошовий обіг та гроші у Західній Волині міжвоєнного періоду (1919-1939 рр.)

 • Гуцульська республіка в контексті державотворення в Україні в умовах української революції (1917-1920)

 • Участь Запорозької флотилії у російсько-турецькій війні 1735-1739 років як етап становлення Чорноморського флоту_

 • «Політична релігія» у світоглядницьких концептах Дмитра Донцова

 • Діяльність культурно-освітніх закладів на Півдні України 20-х років ХХ ст.

 • Виконання рекрутської повинності у Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.)

 • Компаративне дослідження постатей Дмитра Байди, Яреми, Михайла Вишневецьких в українській та польській історіографії

 • Рукописна книга Руси України

 • Столипінська аграрна реформа на Правобережній Україні 1906-1914 рр.:причини, зміст, особливості проведення і наслідки

 • Трагедія переселення українців з Польщі (1944-1946 рр.)

 • «Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом» як джерело до історії України

 • Богдан Хмельницький та Олівер Кромвель: дві постаті на тлі однієї епохи

 • Видавнича діяльність ОУН і УПА в 1941-1953 рр

 • Міжнародні відносини Київської Русі (Х-ХІ століття)

 • Церковні архітектурні пам’ятки козацької доби (на прикладі міста Ніжина)


^ ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО


 • Новозбудовані та відновлені за період незалежності християнські храми Луцька

 • Історія створення Кримського татарського педагогічного технікуму та його роль у формування кримськотатарської інтелігенції в 1921-1931 рр.

 • Німецька національна меншина на території Хмельницького області в кінці ХІХ – 20-40-х рр. ХХ ст.

 • Боротьба політичних сил на Житомирщині в 1917-1921 рр.

 • З історії розвитку національних меншин Миколаївщини в період українізації (20-30-ті рр. ХХ ст.

 • Становлення органів місцевого самоврядування в Чугуєві в70і роки ХХ століття, їх роль в організації життя населення

 • Православний чоловічий монастир на честь вознесіння господнього в Мошногорах на Черкащині: від заснування до знищення

 • Діалог поколінь

 • Історія аптекарської справи на Буковині у кінці ХVIII- на початку ХХ ст.

 • Пластовий рух на Бережанщині (1912-2001 рр.)

 • Історіографія соціально-економічного розвитку Кременчука дожовтневої доби

 • Діяльність ОУН в роки Другої світової війни (1939-1945) на півдні України (на прикладі Херсонщини)

 • Заснування та становлення міста Суми

 • Мирон Кордуба як історик та краєзнавець

 • Село Погреби у першій половині ХХ століття

 • Сучасні козацькі організації Донеччини

 • Пам’ятки храмової архітектури Ужгорода

 • Цукрова промисловість Подільської губернії у ХІХ столітті

 • Роль зимівника у формуванні ринкового укладу на території Нижнього Подніпров’я часів Нової Січі (1734-1775 рр.)

 • Становлення та розвиток пошти на Черкащині (ХІХ–поч. ХХІ ст.)

 • Вилітали орлята в грозу

 • Євпаторія в долі художника Ю.В. Волкова

 • Павлоград: початки капіталізму

 • Євреї в галицькому містечку: роль іудейських громад в господарському та культурно-освітньому житті Галичини на прикладі Підгаєччини з кінця ХІV до середини ХХ ст.

- Доля митця в тоталітарному режимі

 • Данило Демуцький в українській культурі: краєзнавчі студії

 • Історична архітектурна спадщина Івано-Франківська в контексті формування образу європейського міста. Архітектурне середовище міста

 • Реалізація нацистського „нового порядку” на прикладі міста Бердичева 1941-1945 років

 • Історія моєї вулиці

 • Архітектура та будівництво Кременчука в 1943-1959 роках

 • Молодь Калушчини у національно-державному відродженні українського народу

 • Українці та поляки Південно-Східної Волині: мікро історичний аспект взаємин у сільській громаді

 • Релігійне життя національних меншин міста Миколаєва

 • Волинь у старій листівці

 • Українська преса Буковини кінця ХІХ – початку ХХ століття

 • Біла Церква в період боротьби за відновлення Української Народної Республіки

 • Сумщина у роки національно-визвольної революції 1917-1922 р.

- Архітектурні та малярські взаємовпливи між Волинню і Литвою в контексті українсько-литовських культурних зв’язків XIV-XVI століть

- Українські січові стрільці

- Михайло Галущинський. Життя, віддане національній ідеї

- Свято-Богоявленський храм – найстаріша церковна споруда Миколаєва

- Історичні аспекти боротьби за тверезий спосіб життя на Підгаєччині в контексті історії Східної Галичини

- Старообрядство Харківщини

- Історія крізь призму біографії пересічної людини – доля німецького колоніста

- Економічний розвиток Хотинщини в ХІХ- на початку ХХ століть

- Відродження Великої (Собороної) Кенаса м. Євпаторії

- Кальміуська паланка: історія та сучасність

- Духовний світ греків Приазов’я у кінці ХХ- на початку ХХІ століть

- Культурно-духовний розвиток Поділля у 1917-1920 роках

- Пам’яткоохоронна робота на Черкащині в роки незалежності (19991-2005 рр.)

- Герої повстанського руху на Поділлі у 1920-1925 роках

- Катеринославське дворянство кінця XVIII-початку ХХ століть за матеріалами родових книг

- Поляки Романівщини: минуле і сучасність

- Легалізація греко-католицької церкви на Закарпаття наприкін.ХХ ст.

- Життя та діяльність Олександра Яковича Шульгина

- Моя родина в контексті історії України 30-40-х років ХХ століття

- Товариство «Бойківщина» та його краєзнавчі дослідження (1931-1939 рр.)

- Соціально-економічний розвиток Одещини в роки Румунської окупації (1941-1944 роки)

- Михайло Колачевський у громадсько-культурному житті Полтавщини другої половини ХІХ- початку ХХ століть

- Поширення української книги «Просвітянськими хатами» у 30-х роках ХХ століття

- Жертви окупаційного режиму на Сумщині

- Сосниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1943 рр.)

- Рух опору на території Краматорська під час нацистської окупації (1941-1943 рр.)

- Проблеми економіки та грошового обігу на Буковині між двома кризами (1918-1933 рр.)

- Реформатор ( сторінки життя тимчасового Харківського генерал-губернатора графа М.Т.Лоріс-Мелікова)

- Волинсько-литовські зв’язки другої половини XIV- першої половини XVI століття

- Специфіка соціально-політичного життя провінційних міст України в умовах імперської модернізації в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

- Чехи на Волині у кінці ХІХ- першої половина ХХ століття

- Храми Німецької діаспори в Україні: історико-культурні особливості

- Операція «Френтік» на Полтавщині як одна із визначних подій ІІ світової війни

- Політичні гоніння бессарабських болгар Південної України в період 1940-1949 рр.

- Історія села Новосілки з часу заснування до середини ХІХ століття

- Розвиток середньої загальної освіти в Кіровоградській області в другій половині 90-х років ХХ століття

- Польський визвольний рух 19 ст. і Житомирщина

- Ландшафтна архітектура м.Суми кінця XVIII-початку ХХ століть

- Внесок луганчан у боротьбу з німецько-фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни

- Історія виникнення екологічної проблеми в Запорізькому краї

- Українське козацтво в Південній Бессарабії (ХVІ-ХІХ ст.)

- Губернатор. Сторінки життя Харківського і Московського губернатора П.П. Дурново

- Історія села Підлісного Олександрійського р-ну Кіровоградської обл.

- Ріпкінщина в період голодомору 1932-1933 рр.

- Формування патріотизму та українського націоналізму у жителів села Глибока

- Метричні книги як джерело з історії Бердянщини 30-х років ХІХ століття

- Історія, культура і побут єврейської громади Сатанова

- Уроки Кримської війни для мого покоління

- Акція «Буг-Дніпро»(40-50-ті рр. ХХ ст.)

- Тріумф і трагедія Мукачівських євреїв

- Історія створення та проблеми розвитку Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» у 90-ті роки ХХ- початку ХХІ ст.

- Сільське Криворіжжя – мій рідний край

- Соціально-економічний та культурний розвиток вірменської громади Каяння-Подільського у XIV-XVI століттях

- Історія розвитку Уманського краєзнавчого музею

- Розвиток архітектурної забудови історичного центра міста Мукачева Закарпатського краю з XVIII ст. до середини ХХ ст.

- Розвиток національно-визвольного гайдамацького руху «Коліївщина»

- Вплів Шнідинцівського газопереробного заводу на соціально-економічний розвиток, екологія та здоров’я мешканців районного центру Варва Чернігівської області у др. пол. ХХ ст.

- Становлення та розвиток організації української молоді «Спадщини» в загальноукраїнському контексті

- Дослідження маловідомих сторінок впливу вітчизняних фізиків на розвиток світової науки (кінець ХІХ – друга половина ХХ ст.)

- Діяльність руху Опору в місті Дніпродзержинську в період німецько-фашистської окупації 1941-1943 рр.

- Історія та сьогодення вулиці Артилерійської м.Миколаєва

- Отець Ярослав (Антонюк). Постать на тлі епохи

- Історія Каховської школи « 2 в післявоєнний період (1945-1968 рр.)

- Студії з історії медицини Західної Волині ( 1921-1939 рр.)

- Київські адреси Михайла Врубеля

- Польсько-українське протистояння 1943-1944 років на Турійщині

- Холок ост євреїв на Рогатинщині в роки Другої світової війни

- Село Білосарайська Коса в XVI-XVIII століттях

- Український модерн в Київській архітектурі

- Історія і сучасність православних храмів Чорнобаївщини

- З історії голодомору 1946-1947 рр. в Україні

- Страшна правда про Голодомор (трагедія 1932-1933 років на Лубенщині)

- Його остання битви

- Сини Вітчизни в боях за Білогогівку

- Ялтинський гірсько-лісний природний заповідник : історія і сучасність

- Біла Церква у період боротьби за відновлення УНР

- Історія природоохоронного руху Запоріжжя на прикладі громадських організацій

- Відродження та боротьба за автокефалізацію української православної церкви на території Сумщини

- Свято-Миколаївська печерна обитель у Галиці

- Історико-архітектурні пам’ятки південної Тернопільщини

- Освіта на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

- Історія села Нові Трояни

- Роль православної церкви у політичному житті України та Житомирщини в 20-х роках ХХ ст.

- Історія розвитку загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. акредитації на Кіровоградщині у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

- Каховська школа № 2 – одна із сторінок історії міста (1921-1968)

- Політика пацифікації на території Підгаєцького повіту

- Діяльність ОУН на території Миколаївської області

- Хазяїн. Сторінки життя Харківського губернатора О.І. Петрова (1838-1916)

- Роман Грицай – український архітектор, в’язень сталінських таборів

- Історія розвитку краєзнавчого музею м. Маріуполя Суспільно-політичні процеси в Карпатській Україні (1938-1939)

- Чернівецький університет: від минулого у сьогодення

- Розвідники Великої Вітчизняної війни – уродженці Чорнобаївщини

- Розвиток краєзнавства в Якимівському районі Запорізької області

- Селянське питання на Тарханкуті в період і після відміни кріпацтва

- Суспільні трансформації поляків Волині і Полісся у 20-40 роки ХХ ст. (на прикладі Рокитнівщини)

- Відбудова Чернигівщини у 1943-1950-х роках через призму долей людей

- Херсонес Таврійський і Тмутаракань як арена між цивілізаційних контактів Київської Русі і Візантійської імперії в ХІ ст.

- Діяльність державних установ з охорони культурної спадщини на теренах України (ХІХ- поч. ХХ ст.)

- Північно-західний відділ імператорського Російського географічного товариства – осередок науково-дослідницької роботи Наддніпрянської України

- Примусові переселення населення з території Розточчя в процесі створення Яворівського військового полігону (1939-1961 рр.)

- Церковна політика радянської влади кінця 20-х 0 80-х рр. ХХ ст. (на прикладі долі одного священика із Сумщини)

- Остарбайтери Другої світової війни

- Історія православних храмів села Смідин Старовижівського району

- Кременчук у роки національно-демократичної революції: доба національних урядів

- Участь українськиї січових стрільців у Першій світовій війні

- Дохристиянські культи в сучасному житті гуцулів

- Стан і розвиток освіти в Щорському районі в 1944-1950 рр.

- Історія функціонування та розвитку органів безпеки на Поділлі

- Розвиток суспільної благодійності на Харьківщині у ХІХ-ХХ ст.

- Петро Тимофійович Тронько – вчений, людина, громадянин

- Входження Західної України до склалу УРСР у складі СРСР (1939-1941 рр.): соціальний аспект

- Історія села Богемки Врадівського району Миколаївської області

- Історіографія формування і розвитку самоврядування міста Мукаченва Закарпатської області (друга половина XIV- перша половина ХХ ст.)

- Настрої поляків Львова під час депортацій 1944-1946 рр.

- Історія німецького поселення Старий Данциг

- Голокост на Камянеччині

- Повітряні бої над переправою Берислав – Каховка у серпні-вересні 1041 року за спогадами учасників та очевидців бойових дій

- Культура та громадсько-політична діяльність роду Мишугів

- Розвиток краєзнавства та музейної справи в Якимівському районі Запорізької області

- Вплив особливостей заселення і розвитку краю на православ’я Луганщини XV – ХХ ст.

- Найстаріший шкільний будинок Бахмута

- Записки Івана Крутія як історичне джерело

- Соціально-економічний розвиток Затурцівського району (1946-1957 рр.)

- Життєвий шлях та науково-дослідницька діяльність Анастасія Єгоровича Зайкевича

- Балканський орел – Віктор Олександрович Синицький

- Життя і побут населення Уманщини в роки німецької окупації

- Встановлення та розвиток Лоцманської громади на Дніпровських порогах

- Периферійна лінія СВУ на території Сумщини (на прикладі Роменщини)

- Становлення та розвиток українського шкільництва на Буковині (кінець XVIII початок – ХХ ст.)

- Відомі учні та працівники Білоцерківських гімназій 1847 – 1920 років

- Підпільний та партизанський рух у період окупації міста Одеси під час Великої Вітчизняної війни

- Внесок органів Земського самоврядування в розвиток бібліотечної справи на території Полтавської губерніх кінця ХІХ – початку ХХ ст.

- Засновник краєзнавчого руху м.Краматорська Микола Древетняк

- Життя Ю.В.Кондратюка на території Маловисківщини

- Історико-краєзнавча характеристика Рогатинського Опілля на туристичні перспективи

- Політика примусового виселення населення в роки фашистської окупації на Кам’янеччині

- Село, що живе в моєму серці

- «Радянизація» західноукраїнських земель 1944-1953 рр. на прикладі Станіславської (Івано-Франківської) області

- Історія банків м.Олександрівська (кін. ХІХ – поч.. ХХ ст.)

- Діяльність товариства «Просвіта» на Закарпатті

- Формування і розвиток маєткового комплексу родини Фредрів у Рудківському повіті (кінець XVIII – пер.пол. ХІХ ст.)

- ЄС – Миколаївщина

- Нарис історії села Хрести

- Тиврівський ліцей – спадкоємець традицій української освіти та духовності

- Перші кроки Харьківського футболу (1908-1941 рр.)

- Масони в Одесі (наприкінці XVIII – у першій третини ХІХ століття)

- Переселенська трагедія українців Польщі в 1944-1946 рр. (на матеріалах Турійського району)

- Іван Миколайчук: особа на тлі епохи (до 70-річчя від дня народження)

- Фольклор остарбайтерів за колючим дротом

- Примирення над могилами: німецькі військові поховання часів Другої світової війни на території Тернопільської області

- Історія міста Кам’янки (від часу виникнення до сьогодення

- Сучасний стан Пластового руху на Рівненщині

  1   2   3

Схожі:

Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення «Історії» iconСписок переможців та призерів І (районного) етапу Всеукраїнського...

Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення «Історії» iconВідділ освіти
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2011-2012 н році” 21 грудня...
Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення «Історії» iconСписок переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту...
В обласному конкурсі захисті ман 15-18. 02. 2013 року взяли участь 57 юних науковців міста, 26 з них стали переможцями
Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення «Історії» iconВідділ освіти щиро вітає переможців І призерів
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман донецької області у 2010-2011 н р
Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення «Історії» iconЗатверджено
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман україни
Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення «Історії» iconВідділ освіти
Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман серед учнів загальноосвітніх...
Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення «Історії» iconГоловне управління освіти І науки
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2011-2012...
Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення «Історії» iconКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт відбувався з таких напрямків:...
Хіі міській науково-практичній конференції слухачів наукового товариства учнів Малої академії наук “Інтеграл” як І етапі Всеукраїнського...
Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення «Історії» iconДо уваги наукових керівників учнів-учасників обласного етапу конкурсу...
Повідомляємо, що оцінювання навчальних досягнень учасників конкурсу з базових дисциплін буде проведено
Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення «Історії» iconІ (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких...
Установіть відповідність між назвою тканини та функціями які вони виконують, або з її будовою: 3 бали
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка