Уроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що вивчає історія стародавнього світу»
НазваУроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що вивчає історія стародавнього світу»
Сторінка1/4
Дата конвертації31.03.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Історія > Урок
  1   2   3   4
Уроки з курсу історії стародавнього світу
Урок № 1.

Тема: «Вступ. Що вивчає історія стародавнього світу»

Мета: Сформувати уявлення учнів про періодизацію історії та відлік часу. З'ясувати особливості епохи стародавнього світу як першого періоду в історії людства та джерела його вивчення . Сформувати початкове уявлення про поняття цивілізації та її ознаки.

Розвивати навички узагальнювати знання, отримані з попереднього курсу, виробити навички орієнтування у часі, пояснювати поняття, наводити аргументи

Сприяти розширенню історичного кругозору.


Компетенції

Очікувані результати

^ Форми роботи та методи досягнення

Інформаційна

Робота з підручником, історичним словником, інформацією, отриманою з попереднього курсу

Аналіз операційного апарату підручника, знайомство з історичним словником, пригадування матеріалу минулого курсу

^ Самоосвіти, саморозвитку

Сформувати поняття цивілізації, пояснення ознак, визначати століття, тисячоліття нашої ери та до нашої ери,

називати джерела вивчення історії стародавнього світу

Аналіз поняття разом з вчителем, пояснення ознак в парі один одному, взаємоперевірка засвоєння поняття, бесіда про джерела вивчення історії, аналіз рубрик підручника

^ Мовленнєва, комунікативна

Вживати історичну термінологію, правильно записувати століття, тисячоліття до н. е., формулювати визначення, давати пояснення, вислуховувати відповідь товариша

Бесіда, взаємоперевірка, ведення записів у зошиті, словнику, виступи про джерела вивчення історії

Полікультурна

Мати уявлення про внесок різних народів у розвиток людського суспільства

Через розуміння поняття цивілізації та пояснення ознак перших людських цивілізацій

Соціальна

Готовність до співпраці, толерантне ставлення один до одного

Робота в парах, взаємоперевірка


^ Хід уроку.


Етап уроку

Зміст уроку

Форми та засоби

І.

Організаційний


Повідомлення про початок уроку, налаштування на роботу, приготування зошитів(робочих і для словників), атласів

Учні готують все необхідне до уроку. вчитель керує підготовкою, вказує, які потрібні зошити і т. п.

ІІ.

Проблемно - мотиваційний етап

Поняття про новий курс історії, що вивчає курс, яке значення має цей період

Формулювання проблеми і часткове її вирішення: «Навіщо вивчати те, про що навіть згадок не залишилося»

Інформація про останні знахідки археологів, які відносяться до періоду стародавньої історії.

Бесіда про явища, які виникли у стародавні часи, але і на сьогоднішній день ми ними користуємося :

а) мозковий штурм;

б) розв’язання історичних загадок, ребусів;

в) демонстрація фотографії, на якій зображена кам’яна баба і виклад думки спеціалістів про те, що не можна людині фотографуватися поряд з такими об’єктами. Запропонувати учням відповісти, чому. Після спроб знайти вірну відповідь, повідомити, що кам’яні баби – це своєрідні знаки на могильниках, тому фотографування біля них, це те ж саме, що фотографуватися на могилі. Отже, незнання

Виступи учнів. Метод ПРЕС

ІІІ.

Проектування

 1. Що вивчає історія стародавнього світу? 1. Поняття цивілізації.


Знайомство з історичним словником


 1. Періодизація історії людства. 1. Відлік часу. 1. Історичні джерела


Бесіда з учнями, про те, що вивчає історія (спираючись на знання з минулого курсу)

Уточнення вчителя про походження слова «історія».

Запропонувати учням дати визначення, що вивчає історія стародавнього світу (за аналогією попередніх визначень), націливши учні на період, який ми вивчатимемо.

Для запису учнів: «Історія стародавнього світу – це відділ всесвітньої історії, який вивчає найдавніший період у минулому людства – від появи життя та перших людей на Землі до падіння Західної Римської Імперії.

Інформація вчителя. Історія стародавнього світу вивчає перші людські цивілізації. Для запису учнів до словників:

« Цивілізація – це рівень розвитку суспільства, його матеріальної та духовної культури». Відрізняють періоди цивілізацій від періодів дикунства та варварства. Вживання поняття у контексті ( Східна цивілізація, антична цивілізація, сучасна цивілізація)

Робота над засвоєнням понять, організація взаємоперевірки.

Для запису учням: До періоду стародавньої історії входять такі розділи:

 1. Історія первісного суспільства;

 2. Історія Стародавнього Сходу;

 3. Історія Стародавньої Греції;

 4. Історія Стародавнього Риму

Коротка характеристика кожного періоду, бесіда з учнями, що їм відомо про це.

Бесіда: навіщо стародавні люди відміряли час? Як вони могли це робити? Чи застосовуємо ми зараз такі способи відліку часу?

Пояснення вчителем способу ведення літочислення « від народження Ісуса Христа» (з ХУ ст.). Знайомство з стрічкою часу. Зображення в зошитах лінії часу. Пояснення, як ведеться літочислення до н.е. Пояснення, як треба позначати століття, тисячоліття.

Бесіда з учнями про відомі їм історичні джерела. Які, на їхню думку, історичні джерела можуть застосовуватися при вивченні історії стародавнього світу насамперед, яких джерел більше, чому, звідки вони беруться.

ІУ.

Підсумковий етап

Повторення учнями завдань уроку.

Домашнє завдання: підготувати повідомлення про історію календаряСамооцінка, взаємооцінка


Підготувала :вчитель Годлевська Т.Д.

^ Урок №2

Тема: « Виникнення людини. Залюднення Європи»

Мета: Сформувати уявлення учнів про основні теорії походження людини, про пралюдину, її зовнішній вигляд та спосіб існування. Розвивати навички узагальнення інформації, уміння давати словесний портрет пралюдини, описувати основні заняття пралюдини, мотивувати розселення перших людей по території Європи, зокрема на території України.

Сприяти розширенню історичного кругозору.

Компетенції

Очікувані результати

^ Форми та засоби досягнення

Інформаційна

Використання підручника (Всесвітня історія, 6 клас, - С.О.Голованов, В.. Дрібниця, - К.2000,Стародавня історія України, - А.Г.Акопян),таблиць з історії із зображенням первісної людини, книга для читання з історії стародавнього світу

Використання тексту, ілюстрацій, супроводження розповіді читанням оповідань про життя первісної людини

^ Самоосвітня, саморозвитку

Сформувати навички аналізу історичних явищ, таких, як поява і розселення перших людей по території Європи, включаючи територію України .

^ Засвоїти дати: 4,5 тис років тому – виникнення австралопітека, 1 млн. років тому – початок палеоліту, 10 тис. років тому – закінчення палеоліту, 1-1,5 млн. років тому – існування пітекантропа, 1 млн. років тому – поява первісної людини на території України, 300-150 тисяч років тому – людина навчилася добувати вогонь.

^ Засвоїти поняття: дріопітек, австралопітек, презинжантроп, пітекантроп, синантроп, палеоліт, первісне людське стадо.

Уміти давати словесний портрет первісної людини, пояснювати її заняття, спосіб життя, описувати перші кам'яні знаряддя праці за малюнком, пояснювати техніку їх виготовлення та призначення.

Бесіда, опис, запис дат, пояснення, яке явище було раніше, взаємна перевірка засвоєння дат, запис основних понять до словника, взаємна перевірка засвоєння та розуміння понять.

^ Мовленнєва, комунікативна

Робити описи, пояснення, вживання у історичному контексті терміни та поняття, пояснювати їх походження, правильно записувати поняття до словника, дати.

Словникова робота, ведення записів, участь у бесідах, обговореннях.

Творчо-перетворююча

Образне уявлення та моделювання життя первісної людини

Усна розповідь «Один день первісного хлопчика (дівчинки)», продовження розповіді з початком: «Ой, яким же

Цікавим було життя первісної людини» та альтернативи: «Ох, яким же важким і небезпечним було життя первісної людини!»

Соціальна

Робити висновки про важливість спілкування в існуванні людини

Участь у бесідах, обговореннях, підведенні підсумків в кінці уроку^ Хід уроку


Етап уроку

Зміст

(основні питання та проблеми)

Форми та засоби роботи на уроці

І.

Організаційний


Налаштування на роботу, підготовка необхідного обладнання.

Учні готують зошити, словники та інше.

ІІ.

Актуалізація опорних знань


Перевірка засвоєння минулої теми

Бесіда:

 1. Що вивчає історія стародавнього світу?;

 2. Які джерела допомагають вивчити історію стародавнього світу?;

 3. Що таке цивілізація?

Завдання:

 1. На дошці накреслити лінію часу;

 2. Позначити І тисячоліття до н.е., ІІ тис. н.е., 776 рік до н.е., знайти на лінії часу дату свого народження

 3. Розповісти про історію виникнення календаря.

Підведення підсумків перевірки засвоєння минулої теми. Оцінювання діяльності учнів.


ІІІ.

Проблемно-мотиваційний етап

Повідомлення теми уроку, завдань.

Мотивація: заохочення до вивчення основних питань уроку.

^ Формулювання проблеми уроку:

Яка з теорій походження людини має найбільше історичне підтвердження? Чи протиречить теологічне походження людини уявленням істориків? Як їх узгодити?

Інформація вчителя: уявіть собі найдавніші знаряддя праці. А чи змогли б ви, люди ХХІ ст. ними робити те, що робили первісні люди? Таке завдання поставив вчений, спеціаліст в галузі історичної реконструкції, Нікітін, створивши спеціальну лабораторію у Москві. Він прийшов до висновку, що кам’яна сокира, одне із знарядь первісної людини, була досить продуктивним знаряддям. А завдяки роботі палеонтологів вдалося за останками первісних людей відтворити їхній зовнішній вигляд. Завдяки дослідженням цих та інших спеціалістів ми можемо скласти уявлення про життя первісних людей.


ІУ.

Етап проектування

 1. Основні теорії походження людини. 1. Поява пралюдей, їх розселення на території Європи, зокрема на території України. Дріопітек, австралопітек, презинджантроп.
 1. Життя та заняття предків людини. Первісне людське стадо. 1. Вдосконалення первісної людини (пітекантроп)


5. Поява первісної людини на території України

1. Бесіда про теорії походження життя на землі. (теологічна, еволюційна, космічна, теорія походження життя з океану ).

Узагальнення. Припущення про наявність раціонального, правдоподібного у багатьох теоріях Інформація вчителя про припущення деяких вчених про те, що «снігова людина» - це залишки витісненого іншим видом прал юдей. Інші вважають, що людина сучасного виду з’явилася в результаті асиміляції прал юдей, які жили на Землі, прибульцями з космосу. Підтвердження можна знайти у легендах про напівбогів, у яких один із батьків (найчастіше, мати, була земного походження (смертна), а інший – Бог (безсмертний), наприклад, Геракл, Прометей.

^ 2. Інформація вчителя: виникнення людини відбулося

шляхом поступового відокремлення її із тваринного світу (еволюційна теорія).

Найдавніша людиноподібна мавпа – дріопітек. Далі – пропліопітеки, пліопітеки. Але ці істоти ще були тваринами.

Завдання: подумати, чому, що відокремлює тварину від людини? ( свідомість замість інстинктів)

4,5 млн. років тому з’явилася істота, яка отримала назву австралопітек. Запис до словника поняття, дати в зошит.

Демонстрація зображення австралопітека . ^ Словесний опис побаченого роблять учні ( вони відзначають те, що він стає на задні кінцівки, приймаючи вертикальне положення, мав кремезну статуру, обличчя мало грубі риси, великі челюсті, над очима – надлобні валики.

Бесіда: 1) Що змушувало австралопітека ставати на задні кінцівки? 2)Які переваги це йому давало? 3)як прямоходіння сприяло розвитку та вдосконалення первісної людини? (обдивлялися навколо себе, помічаючи здобич, звільнялися передні кінцівки, використання палки, уламку каміння для захисту або полювання. Запис поняття: homo errektus – людина прямо ходяча

Інформація вчителя про заняття австралопітеків. Демонстрація кам’яних знарядь праці. Розповідь про техніку їхнього виготовлення, застосування. Запис поняття homo habilis – людина вміла – презинджантроп.

Висновок, яка суттєва ознака виділяє людину із тваринного світу? (жодна тварина не може виготовляти знаряддя праці) (розповідь про експерименти з мавпами, які намагалися дістати фрукти з допомогою палиці. Але це були готові знаряддя праці) Завдання: подумати, з якого матеріалу виготовлялися ці знаряддя?

^ Проблемне питання: як така діяльність впливала на розвиток розуму, мозку?
3. Інформація вчителя про привласнюючий спосіб ведення господарства, збиральництво, рибна ловля, полювання на дрібних тварин, мисливство.

Завдання: подумати, чи могла первісна людина вижити, якби була сам на сам з природою? Як вона могла вижити?

Запис поняття: первісне людське стадо. Робота з поняттям – невеликі групи первісних людей, які не мали стійкого характеру. Воно налічувало 25-30 осіб.

Завдання: скласти невеличку усну розповідь про один день первісного хлопчика.

Інформація вчителя: перша істота, яку вчені вважають людиною – пітекантроп, залишки якого знайшли в Європі та синантроп – у Азії. Такий тип існував близько 1-1,5 млн. років тому.

Поступово змінювалася форма черепа, зростав об’єм мозку, зменшувалася довжина рук і ніг . вони ставали більш придатними для прямоходіння. Завдяки цьому первісні люди привчалися до розумової та трудової діяльності, ставали більш стійкими у боротьбі за життя.
Інформація вчителя: найдавніші люди на території України зявилися близько 1 млн. років тому

Робота з атласом. Показати на карті залишки первісної людини на території України. На сучасній території України виявлено небагато місцезнаходжень, які пов'язують із часом 150 тис. років тому. Так, у Донбасі, неподалік Амвросіївни, знайдено невелике кремнієве рубило. На березі Дністра, біля с. Лука – Вруб ловецька, неподалік від Кам’янця – Подільського, виявлено архаїчні кремені, серед яких кремнієве рубило. На стоянці в басейні р. Свинолужки на Житомирщині знайдено велику кількість розщеплених кремніїв.

Мала кількість виявлених стоянок стародавньої людини свідчить про малу заселеність території в той час.


^ У.

Підсумковий етап уроку

Підведення підсумків виконання завдань уроку, вирішення проблеми уроку

Узагальнення: моделювання ситуацій (продовжити розповідь, яка починається так: « Ой, яким же цікавим та безтурботним було життя первісної людини!». Запропонувати висловити протилежну думку, і також продовжити речення («Ох, яким важким та небезпечним було життя первісної людини»)

Виступи учнів із узагальненням;

Взаємоперевірка основних дат, понять. Гра «Снігова куля» (з використанням вивчених понять та дат)


Додатки

 1. Слово «пітекантроп» утворене від грецького пітекос – мавпа і антропос – людина, тобто, людино-мавпа

 2. Австралопітек – австралійська мавпа

 3. Синантроп – китайська мавпаУРОК №3

  1   2   3   4

Схожі:

Уроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що вивчає історія стародавнього світу» iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни. Всесвітня історія
Періодизація історії людства. Своєрідність епохи стародавнього світу як першого періоду в історії людства. Історичні джерела. Відлік...
Уроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що вивчає історія стародавнього світу» icon1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм
Процес вивчення курсу історії економічної думки багато в чому залежить від вдалого використання та співставлення раніше отриманих...
Уроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що вивчає історія стародавнього світу» iconЗошит з історії стародавнього світу для 6-их класів: плани підготовки...
Посібник, який пропонується Вашій увазі, орієнтовано на учнів 6-х класів загальноосвітніх закладів України
Уроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що вивчає історія стародавнього світу» iconДо уроків з історії стародавнього світу 6 клас
Древний Мир содержит материалы по истории далеких веков, забытых цивилизаций и стран. Имеются подборки материалов по Древней истории...
Уроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що вивчає історія стародавнього світу» iconІсторики презентують новий продукт
Нарешті це сталося! Творча група вчителів істориків презентує свій «продукт» електронний посібник «Історія стародавнього світу. 6...
Уроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що вивчає історія стародавнього світу» iconЕкономічна думка стародавнього світу
Зародження економічної думки збігається зі становленням людсь­кого суспільства. Початок викладу історії економічної думки пов'яза­ний...
Уроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що вивчає історія стародавнього світу» icon«знавці історії стародавнього світу» Правила гри Гра проводиться у три етапи (тури)
Участь беруть усі учні класу. Учні мають сигнальні картки, відповідає той, хто першим підняв картку. За кожну правильну відповідь...
Уроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що вивчає історія стародавнього світу» iconЛекція, 6 клас           Міфологія Стародавнього Єгипту. Міфи про створення світу І людей
Ра. Щойно лотос розкрився, як Ра своїм сяянням освітив, обігрів І оживив світ. А іноді єгиптяни уявляли, що на цьому ж пагорбі Світовий...
Уроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що вивчає історія стародавнього світу» iconВалентин Стецюк Вступ до курсу досліджень передісторичних етногенетичних...
Таке уособлення елементів світобудови ліпше відповідає ідеї, тому що розуміння гори як "середнього світу" можна визнати лише з великою...
Уроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що вивчає історія стародавнього світу» iconІсторія україни
Вступ (спільно з історією середніх віків). Ознайом­лення учнів із завданнями І структурою курсу. Що І як вивчає історія середніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка