Методичні рекомендації щодо вивчення суспільних дисциплін у новому 2010\2011 навчальному році. Історія України, Всесвітня історія
Скачати 129.95 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення суспільних дисциплін у новому 2010\2011 навчальному році. Історія України, Всесвітня історія
Дата конвертації02.04.2013
Розмір129.95 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
Чигір С.П.

Методист міського методичного центру.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У НОВОМУ 2010\2011 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ.

Історія України, Всесвітня історія.

У 2010- 2011 навчальному році учні 5-10 класів вчитимуться за програмою 12- річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи» Київ, «Перун», 2005 р.). Для 11 класів різних профілів чинними є програми (Історія України. Всесвітня історія. Людина і суспільство. Основи філософії), видані окремою брошурою у видавництві «Педагогічна преса», 2005 р.Учні 11 класів навчатимуться за програмою «Історія України. Всесвітня історія. 5-11 класи» (Київ, «Шкільний світ»,2001р.)

Учні 5-9 класів працюватимуть за підручниками нового покоління( їх перелік дає МОНУ на своєму сайті), за якими вже навчалися.

Вивчення предметів у 10 класі відбуватиметься за програмами, створеними відповідно до одного з трьох змістовних рівнів, залежно від обраного профілю:
^ Рівень змісту історичних дисциплін залежно від профілю навчання,розподіл годин.


Напрям диференціації

Профіль навчання

Рівень змісту освіти

Кількість годин з предмету

Іст.Укр

Всесв.іст
Універсальний

Стандарт

1

1

Природничо- математичний

Математичний

Стандарт

1

1
Біолого-фізичний(медичний)

Стандарт

1

1
Географічний

Стандарт

1

1

Суспільно-гуманітарний

Історичний

Профільний

4

3
Правовий

Академічний


Філософський

Економічний


Філологічний

Іноземної філології

Історико-філологічний

АкадемічнийТехнологічний

Технологічний


Художньо-естетичний

Художньо- естетичний


Спортивний

Спортивний
1

1

У 10 класі використовуватимуться підручники, яким надано гриф МОНУ в 2010р.

Історія України- рівень стандарту, академічний рівень:

1.Історія України (автори О.Пометун,Н. Гупан, Г.Фрейдман).

Історія України- профільний рівень:

1.Історія України (автор Ф.Турченко)

Всесвітня історія- рівень стандарту, академічний рівень:

1. Всесвітня історія( автор І.Щупак, Л.Морозова)

Всесвітня історія- профільний рівень:

1. Всесвітня історія (Т.Ладиченко, С. Осмоловський)

До шкіл вони надійдуть у жовтні місяці, а до того перші сторінки підручників ( до 50 сторінок) надано на дисках вчителям у школі на міському МО, а також розміщено на сайтах МОНУ та Інституту інноваційних технологій та змісту освіти.

Згідно Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (наказ Міносвіти і науки № 240 від 23.06.2000 р.) календарне планування навчального матеріалу здійснюється учителем безпосередньо в навчальних програмах; можна користуватись також окремими брошурами, зробленими на основі програм предметів освітньої галузі «Суспільствознавство».

Програми освітньої галузі «Суспільствознавство» позбавлені жорсткого поурочного поділу; тому педагог на власний розсуд може обирати назви теми уроків; учитель також має право довільно визначати кількість годин на вивчення тем, але без вилучення одних на користь інших; на основі календарних планів педагоги розробляють поурочні плани, структура і форма яких обирається ними самостійно, але обов’язково конкретизуються дидактичні цілі уроку у вигляді очікуваних результатів навчання, визначаються основні методи, прийоми діяльності учня під час навчання, певний комплекс (система) завдань. Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Учнівські зошити з історії переглядаються вчителем один раз на семестр і бал за ведення зошита може (за бажанням вчителя) виставлятись у журнал. При виставленні тематичних оцінок учитель на власний розсуд може враховувати або ні оцінку за ведення зошита.

На підставі листа МОНУ № 496 від 03.06. 08 ( інструкція про ведення класних журналів) пропонуємо орієнтовну схему запису в журналі результатів оцінювання навчальних досягнень учнів з суспільних дисциплін:

ПІ

02

09

14

тематична

23

30

04

тематична

12

21

зошит

Iсеместр

Скоригована

26

17

зошит

IIcеместр

Скоригована

Річна

ДПА

Апеляційна

Богдан Ірина

9
8

8

9

7
89

8

9

Ворон Олекс
7

6

6
5

6

68

6

7

7

7

9

7
7
Першочерговим завданням для закладів освіти є створення дієвої системи оцінювання і моніторингу навчальних досягнень учнів.. Задля систематизації знань школярів за темами, відпрацювання навичок виконання письмових завдань, якісної підготовки до державної підсумкової атестації та ЗНО відділом суспільних дисциплін облІППО разом із вчителями-практиками виданий збірник Моніторинг якості освіти з історії України: контрольні роботи для вхідної, тематичної та підсумкової діагностики навчальних досягнень учнів 10 класу : навчальний посібник / Н.І.Ольхіна, І.М.Рибак, О.В.Хаталах, В.А.Авраменко, О.М.Клименко. – Донецьк: Каштан, 2010 – 238 с. Разом з попередніми виданнями відділу (Моніторинг якості освіти з історії України для 7,8,9 класів), він сприятиме створенню системи відслідкування якості освіти з предмета.

Правознавство .

Правознавство у 9 класі представлено практичним курсом за програмою минулого року з тижневим навантаженням 1 рік

Школярі міста продовжують працювати за підручниками 9 класу:

  1. Правознавство (практичний курс) (авт. О.Д.Наровлянський), видавництво «Грамота»;

У 2010-2011 навчальному році школярі вперше будуть вивчати правознавство в 10 класі (рівень стандарту або академічний) за новою програмою (укладачі: І.І.Котюк, Н.Й.Палійчук), 35 годин, 1 година на тиждень.

Метою курсу є формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин.

Вивчення курсу здійснюватиметься за новим підручником С.Б.Гавриш, В.Л.Сутковий, Т.М.Філіпенко. Правознавство,10 клас: рівень стандарту, академічний рівень.- К.: Генеза,2010. Матеріали перших тем розміщені на сайті міського методцентру.

Навчальна програма з правознавства для 10-11 профільних класів підготовлена евторським колективом ( С.П. Ратушняк, Т.О.Ремех).

Орієнтовні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з правознавства (10 клас)


вні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Учень має уявлення з визначеної проблеми, за допомогою вчителя може розпізнати окремі поняття, що стосуються програмного матеріалу

2

Учень намагається відтворити окремі поняття, за допомогою вчителя або з використанням підручника володіє елементарними знаннями за програмою; обирає правильний варіант відповіді з двох запропонованих (на рівні ”так – ні”)

3

Учень відтворює окремі поняття; називає окремі державно-правові реалії; за допомогою підручника фрагментарно визначає їхні ознаки

Середній

4

Учень з використанням підручника дає визначення окремих понять, називає та неповно характеризує ознаки державно-правових реалій

5

Учень самостійно дає визначення окремих понять, називає та неповно характеризує ознаки державно-правових реалій; з використанням підручника відтворює навчальний матеріал

6

Учень самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал; за допомогою вчителя аналізує державно-правові реалії; наводитьприклади; намагається робити окремі висновки

Достатній

7

Учень самостійно і послідовно відтворює навчальний матеріал; розкриває суть понять; формулює неповні висновки

8

Учень відповідає на поставлені запитання; дає порівняльну характеристику державно-правових реалій; намагається виявляти причиново-наслідкові зв’язки; за допомогою вчителя розв’язує типові правові ситуації

9

Учень вільно відповідає на поставлені запитання; самостійно розв’язує типові правові ситуації; чітко формулює висновки

Високий

10

Учень обґрунтовано відповідає на запитання, передбачені навчальною програмою; самостійно аналізує і розкриває суть державно-правових реалій, узагальнює, систематизує, виявляє причиново-наслідкові зв’язки; робить логічно побудовані та обґрунтовані висновки; розв’язує правові казуси

11

Учень логічно, усвідомлено оперує навчальним матеріалом у межах навчальної програми; самостійно аналізує і розкриває ознаки і функції державно-правових реалій; встановлює і обґрунтовує причиново-наслідкові зв’язки; самостійно користується правовими актами; робить логічно побудовані та обґрунтовані висновки

12

Учень виявляє міцні та глибокі знання за програмою, може вести дискусію з конкретного питання з використанням положень правових актів, виявляє особисту позицію щодо правових ситуацій, вміє їх розв’язувати, самостійно користується різними джерелами інформації; робить логічно побудовані та аргументовані висновки з посиланням на правові акти та інші джерела

^ Курс «Людина і суспільство» в 11 класі є обов’язковим незалежно від профілю. Години, відведені для його вивчення, не можуть бути замінені іншими предметами. Програма «Людина і суспільство», 11клас- Київ: Шкільний світ,2001.

Для 11 класів суспільно- гуманітарного та інших профілів чинною є програма для профільних класів ( журнал «Історія в школах України»2004, №6)

^ Курс «Етика» в 5-6 класах є пропедевтичним для інших суспільствознавчих курсів, що будуть вивчатися в основній та старшій школі.

Етика – наука, що формує світогляд людини, побудований на засадах загальнолюдських цінностей. Надзавданнями шкільного курсу «Етика» є формування поведінкових умінь і якостей учнів, що відповідають вимогам сучасного суспільства, виховання емоційно-ціннісних орієнтацій відповідно до етичних цінностей людства і українського народу: повага до цінностей демократії, виховання чеснот, патріотизм. Тому завданнями уроків цього курсу є: навчити дітей висловлювати свої думки й почуття в усній і письмовій формах, давати оцінку певним вчинкам, поведінці. Надзвичайно важливим є й розвиток в учнів таких якостей особистості, як: почуття власної гідності, порядності, кодексу честі людини, формування моделей поведінки, що базуються на засадах моралі та моральності.

У п’ятому класі викладання проводиться за двома основними підручниками: О.Данилевська, О.Пометун. «Етика. 5 клас» та В.І.Фесенко, О.В.Фесенко, Т.С.Бакіна. «Етика. 5 клас.» У шостому класі викладання здійснюється за підручниками «Етика. 6 клас» авторів О.Данилевської, О.Пометун та авторів А.Мовчун, Л.Хоружої. До підручників авторами розроблені робочі зошити.

У п’ятому класі, на основі бази, що була отримана учнями під час вивчення курсу «Я і Україна», вивчаються фундаментальні етичні категорії: мораль, добро, зло, совість, гідність, честь, щастя, дружба. Основну увагу зосереджено на зовнішніх проявах людської культури таких, як вихованість, дотримання етикетних норм, правил спілкування, звичаїв, традицій тощо.

У шостому класі продовжується і поглиблюється опрацювання етичних категорій в їх філософському сенсі, що забезпечує цілісну картину людського буття в його моральному вимірі. Додаються більш складні поняття: моральні цінності людини і суспільства, цінність людського життя, духовність, духовна краса, ідеал, почуття, справедливість, правда, щирість, милосердя тощо. Найважливішим і досить складним для учнів розділом є громадянознавчий компонент, в якому розглядаються шляхи підтримки справедливості й прав людини, засвоюються поняття свободи волі й вибору, самореалізації, патріотизму тощо.

У програмах 5-6 класів визначено, якими навчально-інтелектуальними уміннями та поведінковими навичками мають оволодіти школярі (див. «Педагогічну скарбницю Донеччини», 2009 р., № 1-2, С. 61).

Звертаємо увагу керівників шкіл: бажано, щоб курс «Етика» в 5-6 класах викладав з року в рік один педагог. Рекомендуємо, щоб курс етика, як предмет освітньої галузі «Суспільствознавство», викладався учителем історії. Згідно з рекомендаціями МОНУ, допускається викладання цього курсу філологами та учителями художньо-естетичного циклу. До викладання етики мають залучатися педагоги, які користуються високим моральним і професійним авторитетом у дітей, глибоко переконані у вищості тазначущості тих моральних цінностей, які вони будуть намагатися сформувати в учнів. Такі педагоги повинні мати яскраво виражений гуманістичний стиль викладання, належний рівень знань з етики.

З метою формування у дітей та молоді високоморальних якостей, ціннісних орієнтирів, Міністерство освіти і науки України пропонує вивчати предмети духовно-морального спрямування як предмети за вибором та ті, що вивчаються факультативно. Набув популярності серед педагогів області курс «Основи християнської етики», який є дисципліною християнсько-світоглядного, культурного та освітньо-виховного спрямування, що вибудовує фундамент цінностей сучасної людини. Ще раз звертаємо вашу увагу на те, що цей предмет не є вченням віри, не включає релігійні обряди, не ставить за мету залучення до певної конфесії. Викладання предмета передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань учнів; здатності до співжиття в полікультурному і поліконфесійному українському суспільстві.

Про навчально-методичний комплекс для викладання основ християнської етики в 5 класі та особливості організації навчально-виховного процесу див. «Педагогічну скарбницю Донеччини», 2009 р., № 1-2, С. 62.

Надаємо перелік сайтів та їх адреси, де розміщуються навчальні матеріали:

Міністерство освіти і науки

mon.gov.ua

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

www.iitzo.gov.uaСхожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення суспільних дисциплін у новому 2010\\2011 навчальному році. Історія України, Всесвітня історія iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного...
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
Методичні рекомендації щодо вивчення суспільних дисциплін у новому 2010\\2011 навчальному році. Історія України, Всесвітня історія iconМетодичні рекомендації щодо викладання історії в 2012-2013 навчальному...
Учні 5-9 класів навчальних закладів опрацьовуватимуть програму «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи» (2010 рік)
Методичні рекомендації щодо вивчення суспільних дисциплін у новому 2010\\2011 навчальному році. Історія України, Всесвітня історія iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення суспільних дисциплін у новому 2010\\2011 навчальному році. Історія України, Всесвітня історія iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення суспільних дисциплін у новому 2010\\2011 навчальному році. Історія України, Всесвітня історія iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
...
Методичні рекомендації щодо вивчення суспільних дисциплін у новому 2010\\2011 навчальному році. Історія України, Всесвітня історія iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Методичні рекомендації щодо вивчення суспільних дисциплін у новому 2010\\2011 навчальному році. Історія України, Всесвітня історія iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Методичні рекомендації щодо вивчення суспільних дисциплін у новому 2010\\2011 навчальному році. Історія України, Всесвітня історія iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення суспільних дисциплін у новому 2010\\2011 навчальному році. Історія України, Всесвітня історія iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення суспільних дисциплін у новому 2010\\2011 навчальному році. Історія України, Всесвітня історія iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка