Тема : Основні етнополітичні аспекти в історії українського народу
Скачати 114.53 Kb.
НазваТема : Основні етнополітичні аспекти в історії українського народу
Дата конвертації05.03.2013
Розмір114.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
СЕМІНАР №1

Тема: Основні етнополітичні аспекти в історії українського народу

ПЛАН:

 1. Історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу.

 2. Етнополітика та її особливості у часи Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, козацько-гетьманської держави.

 3. Етнополітичний фактор в умовах розбудови української незалежної держави.

 4. Міграція та еміграція українців, її хвилі. Українська діаспора, її внесок у відродження держави.

РЕФЕРАТИВНІ ФІКСОВАНІ ВИСТУПИ:

 1. Формування концепції державної етнонаціональної політики сучасної України.

 2. Євреї в Україні: від найдавніших часів до сьогодення.

 3. Етнічні спільноти в Кримському Причини еміграції та міграції українців: початок, розвиток, наслідки.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бойко О. Історія України. – К., 2002. – с. 58-80.

 2. Грушевський М. Історія України-Руси: у 12 кн. – К., 1991. – Кн.1,2,3,4.

 3. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – К., 1990 – с. 31-38, 105-108, 111-114.

 4. Етнографія України: Навч. посібник/за редакцією С.А.Макарчука – Львів, Світ, 1994 – с.520.

 5. Зубалій О.Д., Ланових Б.Д., Траф’як М.В., Жук Г.М. Історія української діаспори: Навчальний посібник для студентів вузів – К., 13 МН. – 1998. – с.148.

 6. Історія України. За редакцією Ковальського Б.П. – К., Вища школа, 1998. – с. 3-87.

 7. Історія України. За ред. В.А.Смолія. – К.:Альтернатива, 1997. – с.405-418.

 8. Історія української еміграції. Матеріали по спецкурсу. Укл. О.Д.Зубалій, Д.Ланових та інші. - К., НМК ВО. 1992 – с.96.

 9. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000рр.). – К., 2000. 467 с.

 10. Національні процеси в Україні. Документи і матеріали в 2-х частинах. – К.: Наукова думка, 1997. – 205 с.

 11. Політична історія України. /За ред. В.І.Танцюри – К., 2001. – с. 26-33, 45-48.

Семінар № 2.

Тема: Основні закономірності, суть і наслідки початкових етапів державотворення в Україні.

ПЛАН:

 1. Витоки державотворчих процесів в Україні. Скіфсько-сколотська держава, античні міста-держави, антське царство.

 2. Княжий період державотворчих процесів на українських землях. Київська Русь та Галицько-Волинська держава, етапи їх розвитку.

 3. Особливості державного життя за часів Литовської та Польської держав.

 4. Українська гетьманська держава: її історія, досвід, наслідки.
^

РЕФЕРАТИВНІ ФІКСОВАНІ ВИСТУПИ:


 1. Норманська концепція походження назви “Русь”, утворення Київської Русі та її оцінка в сучасній історіографії.

 2. Назви “Україна” та основні версії щодо її походження.

 3. Запорізька Січ та її значення в історії українського державотворення.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – Львів, 1913 (Репринт – К., 1990) – С. 9-22, 29-11, 139-164, 170-215, 220-296

 2. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002., - 365 С.

 3. Полянська-Василенко Н. Історія України: в 2 т.- К., 1992 – т.1-С.3-192, 214-232, 305-422, 469-523

 4. Історія України. За ред. проф. Б.П. Ковальського. – К., Вища школа, 1998. – С. 270 – 309.

 5. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968. – 105 с.

 6. Історія України. За ред. В.А, Смолія. – К.: Альтернатива, 1997 – с. 184-243, 360-404.

 7. Дігтяр П.А. Історія держави і права України. – К., 1997. – 76 с.

 8. Киричук В.В. Історія державного управління в Україні. – К., 2000.- 135 с.

 9. Тараненко М.Г., Шевчук В.П. Історія української державності. Курс лекцій. – К., 1990. – 608 с.

 10. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII- XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996-284 с.^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть – К., 1991 – 63 с.

 2. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994 – 87 с.

 3. Молик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів, 1995. – с.10 – 72.

 4. Когут З. Російський централізм і українська автономія: ліквідація гетьманщини 1760-1830. – К., 1996. – 137 с.

 5. Кондратюк В.О., Буравченкова С.Б. Українська революція: здобутки та втрати в державотворчих змаганнях. – К., 1998. – 207 с.


Семінар № 3.

Тема: Проблеми відродження української держави у ХХ – ХХІ ст.

ПЛАН:

 1. Українська революція 1917 – 1920 рр.: досягнення та прорахунки в державотворчих змаганнях.

 2. Державотворчі процеси в Україні в радянський період, їх історичне місце.

 3. Національно-демократичний характер суверенної України на рубежі ХХ – ХХІ ст.
^

РЕФЕРАТИВНІ ФІКСОВАНІ ВИСТУПИ:


 1. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях та утворення Західноукраїнської Народної Республіки.

 2. Конституційний процес в Україні – історичні особливості.

 3. Активізація процесу політичного реформування української держави на початку ХХІ ст.

 4. Основи зовнішньополітичної діяльності України на сучасному етапі.

Література:


 1. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002. 365 с.

 2. Дігтяр П.А. Історія держави і права України. – К., 1997. – 76 с.

 3. Історія України. За ред. проф. Б.П. Ковальського. – К., Вища школа, 1998. – С. 270-309

 4. Історія України. За ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997.

 5. Киричук В.В. Історія державного управління в Україні. – К., 2000. – 135 с.

 6. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.) – К., 2000 – с. 259-269

 7. Новітня історія України (1900 - 2000). Підручник / За ред. А.Г. Слюсаренко – К., 2002. – с. 174-260.

 8. Політична історія України / За ред. В.І. Танцюри – К., 2001. – с. 33-44, 49-55, 56-69.

 9. Тарасенко М.Г., Шевчук В.П. Історія української державності. Курс лекцій. – К., 1990.-608 с.

 10. Українська державність у ХХ ст. Історико-політичний аналіз / О.Дергачов (кер. авт. кол.) – К., 1996 – с.277 – 280

 11. Конституція України – К., 1996

Додаткова література:

 1. Винниченко В. Відродження нації. ІЗТ. – К., 1990.- т.1- 348 с.; т.2- 308 с.; т.3 – 504 с.

 2. Гунчак Т. Україна, перша половина ХХ ст.: Нариси політичної історії. – К., 1993. – 105 с.

 3. Полонська- Василенко Н. Історія України. – К.: Либідь, 1992. т.2 с.451 – 546

 4. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст. – К.: Український письменник, 1993.-413 с.

 5. Новітня історія України (1900-2000 рр.): Підручник / За ред. А.Г. Слісаренко. – К.: Вища школа, 2002 – с. 174-260

 6. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). – К., 1996. – 398 с.


Семінар № 4.

Тема: Історичні процеси формування соціальної системи українського суспільства.
План:

 1. Київська Русь – ранньофеодальна держава, її соціальна структура і соціальні відносини. Суспільна організація Галицько-Волинської держави.

 2. Польсько-Литовські унії та їх наслідки для соціального розвитку України.

 3. Причини та джерела виникнення козацтва, формування соціального стану.

 4. Соціальна модернізація України в складі Російської та Австро-Угорської імперій у другій половині ХІХ ст.
^

РЕФЕРАТИВНІ ФІКСОВАНІ виступи:


 1. Міжконфесійна боротьба на українських землях в литовсько-польську добу.

 2. Козацько-селянські повстання кінця ХVI – 30-х рр. XVII ст.

 3. Гайдамацький рух на Правобережній Україні. Коліївщина. Рух опришків.

 4. Посилення соціального розшарування українського суспільства в період його входження в російську соціальну систему.
Література:

 1. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – Львів, 1913 (Репринт – К., 1990) – С. 139-164, 170-215, 220-296.

 2. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002.- с. 566-614

 3. Історія держави і права України./ Калиновський В.С., Кузьминець А.В. – К., 2003. – 448 с.

 4. Яковенко Н. Здобутки і втрати Люблінської унії //Київська старовинна – 1993 - №3. – с. 77-85

 5. бойко І. Селянство України в другій половині XVI- першій половині XVIІ ст. – К., 1963.- 285 с.

 6. Щербак В. Українське козацтво, формування соціального стану. Друга половина XV ст. - середина XVIІ ст. – К., 2000. – 385 с.

 7. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: в 3-х т. – т.1. – К., 1990- с. 27-75, с. 153- 167

 8. Голобуцький В.О. Запорозьке козацтво. – К., Вища школа, 1994.- с.77-133

 9. Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIV – до середини XVІІ ст. (Волинь і Центральна Україна) – К., 1993 – 247 с.

 10. Хрестоматія з історії України . К., 1996. – с. 124-130

Додаткова література:

 1. Дорошенко Д.І. Нарис історії України: в 2 т. – К., 1991

 2. Борисенко В.П. Курс української історії з найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1998. с.18-21, 46-60, 87-107, 117-127, 210-278, 327-387.

 3. Крип’якевич / Історія України. – К., 1990. – с. 119-167, 167-182.

 4. Полонська- Василенко Н. Історія України. – К.,1992.- т.1- с.305-422, 469-523

 5. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII- XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., Наукова думка, 1996. – 610 с.

 6. Мельник Л.Г. Боротьба за Українську державність (XVII ст.) – К., 1995. – 285 с.

 7. Апанович О. Розповідь про запорозьких козаків. К., 1991. – с.234-266

 8. Національні процеси в Україні. Документи і матеріали. Ч.1. – К. 1997

 9. Національні процеси в Україні. Документи і матеріали. Ч.1. – К., 1997.


Семінар № 5.

Тема: Історія формування та діяльності громадських, культурологічних та політичних організацій в українському суспільстві.

План:

 1. Український національно-культурний рух в кінці XVIII – XIX ст.

 2. Створення українських політичних партій на початку ХХ ст. їх роль в революції 1917-1918 рр.

 3. Інформування однопартійної системи в українському суспільстві в умовах радянської влади. Посилення ролі репресивних органів управління в політичному житті країни.

 4. Демократизація громадсько-політичного життя на сучасному етапі формування багатопартійної системи в Україні.
^

РЕФЕРАТИВНІ ФІКСОВАНІ виступи:


 1. Кирило-Мефодіївське товариство та його вплив на зростання національної свідомості українців.

 2. Виникнення громад та їх роль у національному відродженні.

 3. Участь українців в І та ІІ Державних Думах.

 4. Дисидентство на Україні, його течії та форми опору офіційної влади.
Література:

 1. Історія України: курс лекцій / За ред. Ковальського Б.П. – К., 1998.- 407 с.

 2. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002. 566-614

 3. Історія України: Навч. посібник / За заг. ред. Смолія В.А.- К., 1997.- с. 45-70

 4. Кременів., Табачник Д. Україна6 альтернативи поступу (критика історичного досвіду).- К., 1996 – 406 с.

 5. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть – К., 2000.-385 с.

 6. Новітня історія України: 1900-2000 рр./ За ред. Слісаренка А.Г. – К., 2002-719 с.

 7. Політична історія України. – К., 2001.-с.430-435, 445-463

 8. Конвест Р.Жниви скорботи. Радянська колективізація і голодомор. – К.: Либідь, 1993.- 384 с.

 9. Шаповал Ю.І. Сталінізм і Україна // Український історичний журнал.-1991, №4-8, 10.

Додаткова література:

 1. Хрестоматія з історії України . К.- с.138-148

 2. Полонська- Василенко Н. Історія України: в 2 т.: т.2 К., 1995

 3. Кирило-Мефодіївське товариство:в 3 т.-К., 1990

 4. Гунчак Т. Перша половина ХХ ст. Нарис політичної історії. – К., “Либідь”, 1993.-с. 30-78

 5. Україна в ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. –К. 2000.

 6. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років і сторінки ненаписаної історії. – К., 1993

 7. Костюк Г. Сталінізм в Україні. – К., “Смолоскоп”, 1995, с.90-95

 8. Національні процеси в Україні. Ч.2-К., 1997

 9. Кас’янов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х рр.-К., 1995

 10. Курносов Ю.О. Інакомислення в Україні (60-ті – перша половина 80-х рр. ХХ ст.). – К., 1994.


СЕМІНАР№ 6

Тема: Особливості та визначальні тенденції розвитку освіти, науки і техніки у певні історичні періоди в житті українського народу.

ПЛАН:

 1. Освіта часів Київської Русі та періоду Гетьманщини. Освітні реформи ХІХ століття.

 2. Становище освіти в УРСР: від ліквідації неписьменності до запровадження середньої освіти.

 3. Суть, періодизація, та соціально-економічні наслідки сучасної науково-технічної революції. Україна на шляху постіндустріального суспільства.

 4. Освіта, наука, промислово-технічна політика України у 1991-2004 рр.

^ РЕФЕРАТИВНІ ФІКСОВАНІ ВИСТУПИ:

 1. Становище освіти в період Центральної Ради та Гетьманату.

 2. Розвиток історичної науки в Україні ХVІІІ-ХІХ ст.

 3. Наукові досягнення вчених КПІ в умовах розгортання науково-технічної революції.

 4. Орієнтація України на органічне включення її до промислово-технічного потенціалу у світове громадянство.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Аксіоми для нащадків: українські імена у світовій науці. Зб. Нарисів. – Львів: Меморіал, 1992. – с.544.

 2. Державні науково-технічні програми. – К., 1995. – с. 100-110, 130-143.

 3. Дослідження з історії техніки. Випуск 1. – К., 2002. – с.156.

 4. Дослідження з історії техніки. Випуск 2. – К., 2003. – с.164.

 5. Історія Академії наук України. – К., 1994, с.356.

 6. Історія національної освіти та пелагічної думки в Україні: Навч. посіб./ Медвідь Л.А. – К.: Вікар, 2003. – 304.с.

 7. Історія України: курс лекцій / За ред. Ковальського Б.П., с.136-142, 205-230, 327-328, 453-456.

 8. Історія України Навч. посібник / За заг. ред. Смолія В.А., - К., 1997. - с.433-438.

 9. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації. – К., 2003. – 216 с.

 10. Новітня історія України (1900-2000). За ред. А.І.Слюсарна. – К., 2000. с. 598-605.

 11. Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події. Заг. Ред. В.Г.Кременя. - К., 2001. – с. 8-68, 78-100.

 12. Освіта України. Нормативно-правові документи – К.: Міленіум, 2001. – С. 11-38, 63-86, 128-137, 267-292, 367-371.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. вища освіта: проблеми та перспективи розвитку. – К., 1995. – с. 7-9, 42-44, 81-82, 112-114.

 2. Глушман А.В. Университетское образование: опыт системного исследования. – К., 1997. – с. 170-195.

 3. Литвин В.М., Андрущенко В.О. Науково-освітній потенціал нації: в 3-х т. – К., 2003

 4. Освітні технології. За ред. О.М. Пєхота. – К., 2001. – с. 128-162.

 5. Україна в ХХ ст.. зб. Док. І мат. – К., 2000. – с. 196, 197, 207, 252-254, 275-276, 286-287.

 6. Україна: утвердження незалежної держави. (1991-2001). За ред. В.М.Литвина. – К., 2001. – с.421-462.

 7. Яблонський В.А. Вища освіта в Україні на межі тисячоліть: проблеми та інтернаціоналізації. – К., 1998. – с.38-74.

 8. Жабровець І.В. Освіта і інвестиції в Україні. К.2002, с.11-27, 38-49.

 9. Онопрієнко В.І. Історія української науки ХІХ-ХХ ст., - К., 1998, - с.302.

 10. Алексєєв Ю. Україна: Освіта і держава.(1986-1997р.). – К., 1998.

 11. Навроцький О.І. Вища школа України в умовах трансформації суспільства. – Харків., 2000. – с.60-117, 167-220.

Схожі:

Тема : Основні етнополітичні аспекти в історії українського народу iconКонкурс №1 «Привітання»
Мета: закріпити й поглибити знання, отримані учнями у 5 класі про козаків та козацтво; залучити дітей до вивчення історії свого народу,...
Тема : Основні етнополітичні аспекти в історії українського народу iconУкраїни Курс "Історія України"
України. Вивчення історії українського народу, як складової частини всесвітньої історії, повинно допомагати студентам зрозуміти місце...
Тема : Основні етнополітичні аспекти в історії українського народу iconПлан Причини голодомору Голод- геноцид в Україні Діти жертви голодомору
Героїчна І водночас трагічна історія українського народу. Давні джерела зберегли гіркі свідчення про голодні лихоліття українського...
Тема : Основні етнополітичні аспекти в історії українського народу iconСпіваєм славу тій події І тепер
Української держави; поглиблення знань про iсторичний факт злуки українського народу, його значення; пробудження iнтересу до поглибленого...
Тема : Основні етнополітичні аспекти в історії українського народу iconЛисак Оксана Анатоліївна
Мета: Ознайомлювати дітей з відродженням звичаїв І традицій нашого народу, поповнити знання про традицію застосування І призначення...
Тема : Основні етнополітичні аспекти в історії українського народу iconНашого першого уроку
Сьогодні ми поговоримо з вами про нашу Україну, про минуле І теперішнє нашої Батьківщини, про досягнення українського народу, про...
Тема : Основні етнополітичні аспекти в історії українського народу iconТема Відділення
Відродження звичаїв українського народу в художній літературі І половини ХІХ століття
Тема : Основні етнополітичні аспекти в історії українського народу iconТема Відділення
Відродження звичаїв українського народу в художній літературі І половини ХІХ століття
Тема : Основні етнополітичні аспекти в історії українського народу iconЗавдання з історії в 5 класі
Опрацювити параграф 15-16. «Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої під проводом Богдана Хмельницького»,...
Тема : Основні етнополітичні аспекти в історії українського народу iconКремаційні поховання біля с. Чома Берегівського району Закарпатської області
Особливе місце серед старожитностей займають поховальні комплекси. Вони дозволяють розкрити етнополітичні процеси І встановити особливості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка