Озвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу
Скачати 120.49 Kb.
НазваОзвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу
Дата конвертації28.04.2013
Розмір120.49 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
Креативна освіта –

Освіта, спрямована на озвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу

Освіта з гнучкою системою форм організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей, нахилів, потреб учнів

Освіта, зорієнтована на використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчогопотенціалу учнів

Освіта, що системно використовує соціальний, науковий, технічний, педагогічний потенціал регіону та спрямована на його сталий ррозвиток

^ Провідна ідея:    Творчі можливості, закладені в кожній людині природою, мають бути розвинені та педагогічно скореговані.

Актуальність:      Якісна   освіта  протягом   життя  як   настанова інноваційного спрямування розвитку особистості, її прагнення до самоосвіти, пошукових креативних форм діяльності.

^ Основні напрямки роботи:

1. Використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.

2.  Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей та нахилів учнів.

3.  Впровадження   інформаційних   технологій,   активізація самостійної роботи школярів.

4. Допомога  учням   в   оволодінні   стратегією   життєвого проектування та самореалізації особистості.

5.  Використання в роботі педагогів інноваційних технологій навчання та реалізація завдань креативної освіти.
Очікувані результати:

1. Активізація   творчої   активності   педагогічних   кадрів, підвищення  рівня  психолого-педагогічної культури  та  фахової майстерності педагогів.

2.  Запровадження     інноваційних     навчально-виховнихтехнологій,   спрямованих   на   розвиток   креативності   учасників
педагогічного процесу.

3.  Зростання якості освіти та виховання,  вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості школярів,   що  забезпечує   максимально   сприятливі  умови  для
задоволення      освітніх      потреб,      розвитку      самосвідомості, самореалізації кожної дитини у творчому середовищі.

4.   Збільшення кількості випускників, що обрали професію, яка в найбільшій мірі відповідає їхнім здібностям та потребам суспільства, конкретного регіону тощо.

 

5. Накопичення  передового  педагогічного  досвіду,  який може бути запровадженим у масову практику.

6.  Активізація творчого потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня творчої компетентності учнів.

Кр є атив ні    методи    навчання:

Аглютинація (від грец. - склеювання) - поєднання непоєднуваних частин, якостей в одне ціле (Кентавр)

Аналогія створення нового за схожістю з відомим. Суть аналогії в тому, що будується образ, який чимось нагадує річ, що реально існує, живий організм.

Акцентуванняпідкреслення, загострення окремих ознак; так художник малює карикатуру, дружній шарж. Він знаходить в обличчі, фігурінеповторні, притаманні тільки їй особливості, і підсилює їх, загострює.

Гіперболізація - збільшення або зменшення предметів, а також зміна окремих частин (Тулівер в країні ліліпутів").

Схематизаціяметод, завдяки якому окремі уявлення зливаються, відмінності загладжуються, а схожі риси є чіткими.

Типізація - визначення істотного, повторювального в однорідних образах.

Реконструкція - створення образів уяви, коли за певною частиною, ознакою, властивістю "домислюється" цілісний образ.

Біном фантазії (означає два слова) - новий образ може з'явитися, якщо взяти два слова, між якими є певна змістовна дистанція. Це вимушено активізує уяву, а в результаті виходить єдине фантастичне ціле.

Фантастичні гіпотези - техніка придумування історій, сюжетів, які будуються на обговоренні: що було б, якби

Довільне      додавання     префіксівДеформування слова за рахунок підключення фантазії. До слова додається "довільний префікс" - ізявляється цікава ідея: супер - надзвичайний   віце  - помічник   анти   - проти

Створення лімерика -це цікавий прийом узагальненої нісенітниці.

Конструювання   загадкиСтимулювання дитячої творчості  у  концентрованій  формі  відображає дитячий  досвід  пізнання дійсності.

Придумування історій з шостим словомДітям дають слова, на основі яких вони придумують якусь історію.

Казка навиворітЦей метод цінний не тільки для розвитку парадіювання, а і для вільної розповіді.

Створення вінегрету к а з о к. Суть цього методу полягає в тому, що події з різних казок переплітаються й розгалужуються за новим сюжетом. Цей метод принесе задоволення дитині від фантазування засобами слова.

Креативні методи навчання

•     метод придумування;

•     метод "Якби...";

•     метод образної картини;

•     метод гіперболізації;

•     метод аглютинації;

метод "мозкового штурму";

метод синектики;

метод інверсії;

метод складання матриці;

метод "морфологічного аналізу".

КРЕАТИВНА ОСВІТА ДЛЯ

РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ.
Правила - поради.

• Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі
розв'язуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання.

• Вчителі з будь-якого предмета, не тільки мови і літератури, мають слідкувати за способом та формою висловлення думки учнів.

•   Слід частіше показувати учням перспективи їх навчання.

•   Використовуйте схеми, плани, щоб забезпечити засвоєння системи знань.  овним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Не предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю,пов'язаною з вивченням предмета.

•   На виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль. Сьогоднішній
активний учень-завтрашній активний член суспільства.

•   Ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення розбіжностей
між фактами, що спостерігаються, та наявним знанням.

•   Допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними методами
навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися.

•   Слід якомога частіше використовувати питання «чому?», щоб навчити

мислити причинно: розуміння причинно-слідкових зв'язків є обов'язковою умовою розвивального навчання.

•   Пам'ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на
практиці.

•   Привчайте учнів думати та діяти самостійно. Поступово відходьте від м механічних переказів, дослівного відтворення.    .

•   Оскільки міцність запам'ятовування інформації, що засвоєна у вигляді логічних структур, є більш високою, ніж міцність розрізнених знань,
закріплювати слід ті знання, що подані у цілісних логічних структурах.

•   У значних блоках інформації легше встановлюються логічні зв'язки, чіткіше
простежується головна думка, котру легше виділити й показати учням.

•    У процесі навчання обов'язково враховуйте індивідуальні особливості кожного учня, об'єднуєте в диференційовані підгрупи учнів з однаковим рівнем.

•    Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку.

•    Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із свого предмета.

ДОДАТОК 1

^ Основні шляхи вдосконалення уроку в сучасній школі

1.  Посилення цілеспрямованості вчителя й учнів на уроці. Одна з важливих задач педагога -мобілізувати поставлені завдання школярам навиконання,   досягнення   цілей   безпосередньо   на   занятті.   Для   цього необхідно  спланувати  кожен  урок,  щоб  у  ньому  були  передбачені
найкоротші шляхи до поставленої мети, і , в першу чергу, намічені структура, методика та засоби навчання відповідно до поставленої мети.

2.          Здійснення організаційної чіткості кожного уроку від першої до останньої вилини.  Заздалегідь  на перерві  готуються  необхідні  для заняття наочні посібники, технічні засоби, учнівське приладдя, довідкова та додаткова література, розкладається все необхідне на кожне робоче
місце.
Загальні вимоги до сучасного уроку:

•        озброювати учнів свідомими, глибокими і міцними знаннями;

•        формувати  міцні  навички  та  вміння,  сприяючи  підготовці школярів до життя;

•        підвищувати виховний ефект навчання на уроці;

•        здійснювати всебічний розвиток учнів;

•        формувати в дітей самостійність, творчу активність, ініціативу як стійкі якості особи, вміння творчо вирішувати завдання, які зустрічаються в житті;

•        виробляти     вміння     самостійно     вчитися,     набувати     та поглиблювати або поповнювати знання, працювати з книгою, опановувати навички, вміння і творчо застосовувати їх на
практиці;

•        формувати в школярів позитивні мотиви навчальної діяльності,пізнавальний інтерес, бажання вчитися, потребу в розширенні та набутті знань, позитивне ставлення до навчання.

 

Принципи побудови навчального процесу при спільній творчій праці вчителя і учнів

1.     Надання дітям можливостей для задоволення їхніх освітніх потреб.

2.  Система освітніх закладів.

3.     Організація навчального процесу.

4.     Учитель - перш за все особистість, технологізувати можна тільки
організацію процесу.

5.     Відношення між учасниками процесу та ставлення до учасників.

6.     Створення навчального процесу.

7.     Різноманітність предметів.

Сучасний урок вимагає активізації можливостей учня замість переказування абстрактної та вже кимось опрацьованої інформації, відірваної від життя.

Уроки мають дати учням основні пізнавальні та громадянські вміння, а також навички та приклади поведінки.

^ Використання інноваційних технологій - це спосіб створення атмосфери в класі, яка найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню тадоброзичливості, дає змогу по-справжньому реалізувати особистісно зорієнтоване навчання.

Сучасний урок примушує шукати відповіді на запитання: "Як навчити? ЯК створити умови?", а не на традиційне: "Що вивчати?".

Хороший учитель постійно шукає, раціоналізує свою діяльність. Творчість має бути рисою кожного освітянина, бо педагогічна праці - творча за своєю суттю. Вона має поєднувати в собі науковий підхід зі справжнім мистецтвом. Головне, що забезпечить успіх нашій країні - жива творчістьлюдей. Як казав Віктор Гюго: "Майбутнє - в руках шкільного вчителя". А інший вчений (Іркін) писав: "Пересічний викладач викладає, хороший -пояснює, видатний - показує, великий - надихає".

Учити самого себе - девіз кожної особистості. Особистісно зорієнтована самоосвіта педагога забезпечує підвищення педагогічної майстерності, а в результаті - безперервний саморозвиток особистості самого вчителя та його вплив на розвиток особистості учня.

^ Риси інноваційної особистості

Відкритість новому досвіду - постійне розширення рольового простору кожного учня, включення його в різноманітні види діяльності, що створює можливості для творчої самореалізації та накопичення досвіду соціальних стосунків.

^ Внутрішня свобода - для її становлення потрібно постійно створювати для учнів ситуації вибору, як в навчальній, так і в позакласній діяльності; ситуація вибору стимулює пізнавальний інтерес, відчуття відповідальності та власної гідності, розвиває креативність.

^ Емоційна стабільність та стресостійкість - формування цієї важливої якості сучасної особистості це розвиток емоційного інтелекту, вміння керувати власними емоціями, протистояти стресам, розвивати особисті якості саморегуляції.

^ Адекватна самооцінка - правильна самооцінка є важливим фактором становлення позитивної Я-концепції, самооцінка є основою розгортання певного сценарію життя людини.

Рефлексивність - включення учнів в процес самоаналізу власної діяльності, здатність до аналітико-синтетичних дій, вміння об'єктивно оцінювати себе, постійний самоконтроль.

Спонтанність - вміння швидко та адекватно реагувати в нестандартних ситуаціях розвивається в діяльності, що вимагає творчого підходу, гнучких нестандартних рішень; така діяльність може бути реалізована, як на уроці, так в позакласній роботі, зокрема, тренінгах з учнями різних вікових груп.

^ Позитивне мислення - воно утверджене насамперед цінність людини, її гідність, вміння набувати досвід, навіть через помилкові дії, спрямованість на позитивне сприйняття реальності та її активне перетворення, здатність удосконалювати об'єкти, додаючи деталі.

 

 

^ Риси педагогічної креативності вчителя на основі аналізу психолого-педагогічних досліджень:

•        високий рівень соціальної та моральної свідомості;

•        пошуково-перетворювальний стиль мислення;

•        розвинені інтелектуально-логічні здібності;

•        проблемне бачення;

•        творча фантазія, розвинене уявлення;

•        специфічні особливості якості (любов до дітей, безкорисність, сміливість, наполегливість, ентузіазм, готовність до розумового ризику в професіональній діяльності, цілеспрямованість);

•        специфічні мотиви (необхідність реалізувати своє я, бажання бути визнаним, творчий інтерес, захопленість творчим процесом, своєю працею, прагнення досягти найбільшої результативності в
конкретних умовах своєї педагогічної праці);

•        комунікативні здібності;

•        здатність до самоуправління;

•        високий рівень загальної культури.

Креативність - творчі можливості людину які виявляються у сприйнятливості до нового у дивергентному мисленні, тобто у знаходженні неочікуваних рішень у здатності до пошукових дій.

 

http://radschool.klasna.com/img/go-up.png

Схожі:

Озвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу iconНалагодження психологічно сприятливої взаємодії учасників педагогічного процесу тренінг мета
Мета: ознайомити учасників з поняттям психологічно спри­ятливої взаємодії учасників педагогічного процесу, причинами її порушення...
Озвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу iconПлан занять психолого-педагогічного семінару за проектом
«Забезпечення креативного розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу через інноватику змісту освіти»
Озвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу iconЗабезпечення креативного розвитку особистості через інноватику змісту...
«Розвиток креативності учасників навчально-виховного процесу через інноватику змісту освіти», в період становлення національної системи...
Озвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу iconВиховання свідомого громадянина, життєво – компетентної та високодуховної...

Озвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу iconПоложення про психологічну службу системи освіти України
Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист...
Озвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу iconПоложення про психологічну службу системи освіти України
Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист...
Озвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу iconРеєстрація учасників семінару в лоіппо. Поселення
«Індивідуалізація навчання, оцінювання, особистісного І професійного розвитку учасників освітнього процесу засобами інформаційно-комунікаційних...
Озвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу iconВідкритий
Мета першого етапу – провести серед учасників зріз знань з основних предметів загальної шкільної програми, перевірити рівень ерудованості...
Озвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу iconДіагностика креативності та визначення творчого потенціалу
Майже настільки ж запеклою, як І суперечка про природу творчих здібностей, є дискусія про підходи до діагностики креативності. Виділивши...
Озвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу iconПсихологічна підтримка учасників навчально-виховного процесу під час підготовки до зно
Згідно плану роботи рво практичні психологи району вже другий рік поспіль здійснюють психологічну підтримку учасників навчально-виховного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка