Що сприяє утворенню озерних улоговин?
Скачати 47.43 Kb.
НазваЩо сприяє утворенню озерних улоговин?
Дата конвертації20.05.2013
Розмір47.43 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Історія > Вопрос
§ 52 Озера. Штучні водойми

Пригадайте

Що сприяє утворенню озерних улоговин?

Озера - заповнені водою западини суходолу, безпосередньо не пов'язані з морем. В озерах нашої планети міститься набагато більше води, ніж у річках, проте їхнє життя порівняно з річками нетривале. І якщо води озера не поповнюються атмосферними опа­дами, водою річок і струмків, підземними водами, то через деякий час воно міліє, а в районах з сухим кліматом висихає, стає соло­ним, бідним на рослинність. У районах з вологим кліматом таке озеро заростає і поступово перетворюється на болото (мал. 153).

Озера трапляються на рівнинах і в горах. Вони дуже відрізняються одне від одного площею і гли­биною, походженням улоговини, властивостями води, а також за біологічними особливостями.

За площею озера бувають найріз­номанітніші: найбільші з них навіть називають морями, наприклад Кас­пійське море. Його площа й нині невпинно збільшується. Так, напри­кінці минулого століття швидкість підняття рівня води в ньому переви­щувала 20 см на рік. Море поглинуло десятки тисяч квадратних кіло­метрів суходолу, затопило багато населених пунктів, сільськогоспо­дарських угідь.

^ Мал. 153. Озеро, що заростає

Дивовижні об'єкти і явища

Озера-рекордсмени. Найбільше за площею солоне озеро світу - Каспійське (376 тис. км2). Серед прісноводних водойм перше місце за площею посідає озеро Верхнє (82,4 тис. км2), що у Північній Америці. Найдовше прісноводне озеро Землі - Танганьїка, що прос­тягається у Східній Африці на 650 км. Найглибше озеро планети - Байкал (1620 м). Воно є лідером і за об'ємом води, а також за її прозорістю. А найсолоніше серед озер - Мертве море, солоність вод якого у 10 разів перевищує середню солоність морської води.

^ Вікно» в Україну

Українські водні рекордсмени. Найбільше озеро України - Ялпуг у басейні Дунаю (149 км ). Найглибшим є Світязь (58,4 м), яке за глибину і прозорість води називають ще українським Байкалом. Найвисокогірнішим в Україні озером є Бребенескул, розташоване в Карпатах на висоті 1801 м.

Розміри озер часто пов'язані з походженням їхніх улоговин. Найбільші за площею озера - це залишки морських басейнів мину­лого. Через те їх називають залишковими, як-от Каспійське або Аральське моря-озера. Утворення найглибших озер пов'язане з розломами у земній корі. Саме так утворилися озера тектонічно­го походження - Байкал, Балхаш, Севан.

Наука стверджує

Давній Байкал - молоде озеро. Байкал - дуже давнє озеро. Йому вже близько 25 млн років. Проте, коли інші озера з віком зароста­ють і «старіють», Байкал, навпаки, дотепер зберігає свою «молодість». Його площа і глибина й нині збільшуються. Причиною омолоджування Байкалу є розташування його у рифтовій зоні. Це своєрідна жива рана на поверхні Землі завдовжки понад 1000 км і завширшки 50-80 км. Під дією внутрішніх сил Землі береги озера розходяться зі швидкістю до 2 см на рік. Завдяки цьому площа озера збільшується за рік у серед­ньому на 600 м2. Чаша цього озера нині настільки містка, що в неї можна б було влити всі води Балтійського моря. А всім річкам світу, щоб її заповнити, довелося б 230 днів віддавати свої води.

Практичне завдання

Користуючись довідковими матеріалами і атласом, знайдіть на карті світу озера-рекордсмени (за площею, глибиною тощо).

Є озера, що утворилися в улоговинах вулканічного походження - у кратерах згаслих вулканів (мал. 154). Такі озера, маючи невели­ку площу, можуть бути дуже глибокі. Озера, улоговини яких виорані давнім льодовиком, здебільшого неглибокі. Льодовикові озера дуже поширені на півночі Євразії і Північної Америки. Поде­куди їх тут настільки багато, що вони утворюють своєрідні місце­вості, які називають поозер'ями. У долинах річок чимало заплав них озер (мал. 155), які зазвичай мають незначну площу. На узбережжях морів нерідко утворюються лиманні озера - відокрем­лені від моря косою або пересипом. їх багато на півдні України, серед яких найбільше - Сасик (Кундук).
Мал. 154. Вулканічне озеро  Мал. 155. Заплавне озероМал. 156. Солоне озеро (1); валуни, вкриті соляною кіркою (2)

Унаслідок перегородження річок гірськими породами, які обва­лилися з гірських схилів, утворюються загатні озера. Так, у важ-кодост'упній області Паміру на висоті близько 3500 м над рівнем моря розташоване найбільше природне загатне озеро - Сарезьке. Воно з'явилося 1911 року, коли внаслідок сильного землетрусу велетенський обвал перекрив русло місцевої річки. Тоді й утвори­лась кам'яна загата заввишки близько 750 м, що стала природною греблею і перекрила шлях річковим водам.

За солоністю озера можна розділити на прісні (солоність не пере­вищує 1 %о), солоні (солоність до 47 %о) і мінеральні (солоність перевищує 47 %о).

За біологічними особливостями є озера, щедрі на поживні речо­вини, з багатим рослинним і тваринним світом. Також є озера, життя в яких немов завмерло, тут обмаль кисню й поживних речовин.

Об'єм і властивості води в озерах тісно пов'язані з іншими вод­ними об'єктами. Так, річки та підземні води часто додатково жив­лять озера. Озера, з яких витікають струмки або річки, називають стічними, а якщо їх не мають, - це безстічні озера. У безстічних озерах, на відміну від стічних, поступово накопичується сіль (мал. 156), тому вода у них часто солона. Стічні озера зазвичай прісні, оскільки солі з них виносять річки.

Факти сьогодення

Мертве море в и с и ха є. Найсолоніше озеро світу - Мертве мо­ре - неухильно «всихає». За останні 40 років його площа скоротилася з понад 1000 до 700 км2. Щорічно його рівень знижується приблизно на 1 м. Причиною є глобальне потепління клімату, зменшення кількості опадів, а також інтенсивне використання на сільськогосподарські й про­мислові потреби вод річки Йордан, що впадає в море.

Штучні водойми — водойми, які створила людина. До них нале­жать водосховища, канали, ставки тощо. Таких водойм дуже багато на планеті. Лише в Україні споруджено 1160 водосховищ і близько 28 тис. ставків.^ Мал. 157. Водосховище (1), осушувальний канал (2)
Водосховища - великі штучні водойми, створені для накопи­чення і зберігання води (мал. 157, 1). Цю воду людина використовує для вироблення електроенергії, зрошування, задоволення питних потреб тощо.

У світі майже немає країн, в яких би не було водосховищ. Перші з них з'явились ще близько 4000 років тому і слугували для зрошу­вання земель у Єгипті, Месопотамії і Китаї. Кількість водосховищ зросла впродовж XX ст., коли було побудовано великі водосховища світу. Найбільші з них розташовані, зокрема, в Росії, США, Канаді, КНР, Бразилії, Індії, Мексиці та Єгипті.

Канали - штучні річки (мал. 157, 2), їхнє призначення різне. Створюють їх для судноплавства, осушення і зрошування земель.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 (продовження) Позначення на контурній карті озер

Позначте Каспійське, Байкал, Танганьїка та Великі озера.

ПІДСУМКИ

• Озера — заповнені водою западини суходолу.

• За походженням улоговин розрізняють озера залишкові, тек­тонічні, вулканічні, льодовикові, заплавні, лиманні, загатні.

• До штучних водойм належать водойми, які створила людина, — водосховища, канали, ставки тощо.
Запитання і завдання для самоперевірки

Чи є у вашій місцевості штучні водойми? Яке їхнє похо­дження і призначення?

Доведіть, що на розміри озер можуть впливати і внутрішні, і зовнішні процеси.

Чому вода в озері може бути солоною? Наведіть приклади озер різного походження.

Схожі:

Що сприяє утворенню озерних улоговин? iconПозитивна самооцінка – основа життєвого успіху дитини
«З тебе нічого путнього не вий­де!» може запрограмувати дитину на поразку в житті. Висока самооцінка сприяє особистісному зростанню,...
Що сприяє утворенню озерних улоговин? iconІкебана це вид мистецтва. Вона сприяє розвитку творчих навичок у...
Вона сприяє розвитку творчих навичок у школярів І не тільки. Виготовлення ікебани – це дуже тонка І копітка робота
Що сприяє утворенню озерних улоговин? iconЧастина ІІ: Погляд на сім’ю, як фактор, що сприяє виникненню неврозів у дітей та підлітків
Вступ
Що сприяє утворенню озерних улоговин? iconВиховна система школи спосіб організації життєдіяльності та виховання...
Виховна система школи – спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного співтовариства, сукупність взаємодіючих...
Що сприяє утворенню озерних улоговин? iconПисьмове фінансове зобов’язання, форма гарантії банку або фірми,...
Аваль письмове фінансове зобов’язання, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власників...
Що сприяє утворенню озерних улоговин? iconЗаконукра ї н и
України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської активності, творчої ініціативи громадян І створює рівні умови для діяльності...
Що сприяє утворенню озерних улоговин? icon1. загальні методологічні положення 4ст
Постає питання ефективності підготовки студентів до самостійної, творчої, дослідницької діяльності, чому сприяє курсове та дипломне...
Що сприяє утворенню озерних улоговин? iconОсобливості навчання учнів в умовах здоров'язбережувальної педагогіки
Валеологічне супроводження навчально-виховного процесу сприяє формуванню І розвитку декількох категорій компетентності, а саме
Що сприяє утворенню озерних улоговин? iconОсобливості навчання учнів в умовах здоров'язбережувальної педагогіки
Валеологічне супроводження навчально-виховного процесу сприяє формуванню І розвитку декількох категорій компетентності, а саме
Що сприяє утворенню озерних улоговин? iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Етика»
Вона сприяє становленню гуманістично орієнтованої свідомості, духовному збагаченню особистості, закріпленню культурно–моральних принципів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка