Урок №5 Фламандський та Голландський живопис
Скачати 117.82 Kb.
НазваУрок №5 Фламандський та Голландський живопис
Дата конвертації06.03.2013
Розмір117.82 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Історія > Урок


Урок №5 Фламандський та Голландський живопис
Ми знов повертаємося з вами в XVII ст. У цей час формується жанрова структура європейського живописного мистецтва. Поряд із мі­фологічним та біблійним жанром самостійне місце посідають історич­ний, побутовий жанри, портрет, пейзаж, натюрморт. З'являється нове коло соціальних тем і сюжетів. Майстрів приваблює тема трагічної долі людини, драматичні конфлікти. Основні художні напрями епохи — ба­роко, класицизм, реалізм.

Ми вже говорили з вами про те, що історія будь-якої країни від­бивається в її художній творчості — це особливо відчутно в мистецтві Північних Нідерландів, що стали в 1579 р. незалежними від Іспанії. Те­пер це Голландія (Нідерланди розділилися на Голландію та Фландрію (Бельгію); остання залишилася під Іспанією). Розквіт художньої твор­чості, пов'язаний зі здобуттям країною незалежності, може досягати різ­ного рівня, але те, що відбулося в Голландії у XVII ст. (а це було золоте століття голландського мистецтва) — воістину надзвичайно.

Культура Голландії цього періоду перейнята пафосом соціального й духовного відновлення, і в полі зору художників — реальна життєва обстановка й природа, людський образ. Система жанрів у живописі від­значалася вражаючою розгалуженістю й розмаїттям.

У фламандському живописі були талановиті мариністи, художни­ки архітектурних видів і натюрмортів. Живопис архітектурних видів як самостійний напрям сформувався в середині XVII ст. Одні художники зображували міські вулиці й площі, інші писали внутрішній вигляд цер­ков і палаців. Крім того, XVII ст.— велике століття натюрморту в Гол­ландії і вражає багатством цієї жанрової тематики.

Голландським живописцям властиве тонке відчуття кольору й світ­лотіні. Світло в їхніх картинах відіграє головну роль. Найбільшим ху­дожником свого часу став Рембрандт - - у його творчості голландський живопис XVII ст. досяг найбільшої вершини.

Фламандський живопис до початку XVII ст., в епоху його від­ділення від голландського, являв собою в основному наслідування іта­лійських майстрів із домішкою грубого реалізму. Пітер Пауль Рубенс (1577-1640) геній, що вдихнув нову енергію і став родоначальни­ком блискучого, оригінального художнього стилю в живописі — баро­ко, який відзначається вільною композицією, широкою технікою, блис­кучим колоритом, що перейнятий рухом.

Проте не тільки історичні події та художні стилі накладають свій від­биток на творчість митця, а і його внутрішнє життя.

Видатний фламандський живописець Пітер Пауль Ру­бенс був рідкісним генієм, що мав усі чесноти, такі необхідні як для ве­ликих звершень у мистецтві, так і для успіху в суспільстві: потужний інтелект, невгамовну енергію, міцне здоров'я, приємну зовнішність, об­дарованість, гармонійність і, на додаток, ясну голову для творчої та ді­лової активності. Рубенс був щасливим художником, що не знав сум­нівів і розчарувань у своїй творчості. Підтвердженням цього служать його картини.

Найбільше він захоплювався податливою, пластичною красою люд­ського тіла. Хоча йому подобався навколишній матеріальний світ, він весь був сповнений глибокої, що доводить до екзальтації, релігійної ві­ри свого часу. Хоч би що він малював: біляву Венеру в оточенні німф або замислену Богоматір із дитиною на руках, яка випромінює світло, алегорію потужних фігур на хмарах, родючий пейзаж біля будинку, його творчість завжди була гімном, який славить красу нашого світу.

Пітер Пауль Рубенс. Біографія

Якби треба було одним словом схарактеризувати життя Пітера Пауля Рубенса, то цілком підійшло б слово «енергія». Більше 1000 кар­тин художника — це монументальне досягнення. Але ж воно тільки од­не з багатьох. Рубенс був вражаюче начитаною людиною, його інтереси поширювалися від філософії стоїків до вивчення рідкісних тем. У нього було достатньо таланту й чарівності, щоб спробувати себе в іншій спра­ві—у галузі політики. Незважаючи на свою різноманітну діяльність, Рубенс завжди знаходив час для родини. Йому пощастило одружитися з двома гарними жінками, і він був люблячим і турботливим батьком для своїх вісьмох дітей. «У Рубенса було стільки талантів, — помітив один із його заступників, - що його вміння малювати варто віднести до найостаннішого».

Рубенс малював для того, щоб робити приємність. За допомогою свого мистецтва він намагався відобразити красу навколишнього світу, усього створеного на ньому. Далеко не всі художники, навіть великі, заслуговують честі називатись основоположниками нового стилю в жи­вописі. Рубенс — виняток. Він став творцем живого й хвилюючого сти­лю художнього вираження — стилю бароко в живописі. Унікальні влас­тивості цієї манери наочно продемонстровані в його ранній перехідній роботі «Святий Георгій, що вражає дракона». Жінка, яка стоїть ліворуч у застиглій нозі, виписана надзвичайно детально, що характерно для всіх попередників Рубенса. Але героїчна фігура лицаря, його кінь, який піднявся дибки, енергійні жести та яскраві барви демонструють новий інтерес, що виявляє Рубенс, до напористої дії, руху, емоцій.

Яскравий, пишний рубенсівський стиль характеризується зобра­женням великих важких фігур у стрімкому русі, вкрай збуджених емо­ційно зарядженою атмосферою. Різкі контрасти світла й тіні, теплі бага­ті барви, здається, наділяють його картини буйною енергією. Він писав грубуваті біблійні сцени, стрімке, захопливе полювання на тварин, дзвінкі ратні побоїща, приклади найвищого вияву релігійного духу — і все це робив з однаковою пристрастю до перенесення на полотно най­вищої життєвої драми.

Ніхто не зображував людей і тварин у жорстокій сутичці так, як це робив Рубенс. Усі його попередники ретельно вивчали приручених зві­рів і малювали їх у сценах разом із людьми. Такі роботи звичайно ма­ли одну мету - - продемонструвати знання анатомічної будови тварини й ґрунтувалися головним чином на біблійних або міфологічних розпо­відях. Уява Рубенса вивела його далеко за межі реальної історії, змушу­ючи створювати живий світ, у якому люди й звірі борються в стихійній сутичці. Його мисливські сцени характеризуються величезною напру­гою: пристрасті напружені вкрай, збуджені люди й тварини безстрашно, з люттю кидаються одне на одного.

На знаменитій картині «Полювання на гіпопотама» зображена про­сто неймовірна сутичка між крокодилом, розлютованим гіпопотамом, трьома гончаками, трьома кіньми й п'ятьма чоловіками. Уся компози­ція картини Рубенса майстерно зосереджена на фігурі гіпопотама. Ви­гин його спини переводить погляд глядача вгору. Там, у верхній части­ні картини, немов віялом розташувалися довгі кінські морди, піднялися руки мисливців, списи й мечі, що утворюють потужні діагоналі, які по­вертають погляд глядача в центр полотна — у центр сутички. Таким чи­ном Рубенс досягає розмаїття форм на своїй картині, які, поєднуючись і зливаючись, посилюють драму, що розігрується на очах у глядача.

Ніде так виразно не відчувається веселий, сповнений здорового життя дух Рубенса, як у картинах, що зображують оголену жіночу на­туру. Еротичні, як і личить бути всім «ню», але не вульгарні, оголені жіночі фігури свідчать про одержуване ним від життя задоволення. Ці­каво, що цей найвеличніший релігійний художник свого часу був також ще й великим майстром жіночих форм. На його думку, тіло людини до останньої деталі такою ж мірою витвір Божий, як і життя будь-якого святого.

Рубенс малював пишних, повнотілих моделей не тільки тому, що вони краще відображали ідеали його часу, а ще й тому, що тіло з роз­кішною плоттю, з його складками, опуклостями й вигинами йому було куди цікавіше малювати. Рубенс зумів досягги незвичайних, найтонших нюансів за допомогою червоної, блакитної, білої та коричневої фарб для точного відтворення кольору плоті. Жінки в Рубенса, як говорили, зда­ються «створеними з молока й крові».

Два головні шедеври Рубенса в цій сфері «Викрадення дочок Левкіппа» і «Три грації». На першій картині міфологічні двоюрідні брати Кастор і Поллукс викрадають дочок короля Мессіни. Уся кар­тина просякнута хвилюючою рухливістю, властивою для стилю баро­ко. Контрастні поверхні доведеного до блиску панцира, вовна й шкіра коней, шовкові тканини й жіноча оголена плоть пожвавлюють картину своєю майже відчутною текстурою. У самих фігурах точно виписана кожна ямочка плоті. Контрастом до цієї картини служить друга, на якій зображено спокійний танець служниць Венери. Вона відображає більш м'яку, більш рефлексивну манеру зрілого художника. Написана за рік до смерті, ця картина представляє нам ідеал рубенсівської жіночої кра­си, її композиція являє собою варіант розробленої греко-римськими скульпторами пози і використовувалася такими майстрами, як Рафа­ель і Боттічеллі. У Рубенса вона наділена енергією й силою, які худож­ник звичайно витрачав на набагато складніші сюжети.

Однією з центральних тем, у якій Рубенс виявив себе найбільш яскраво й повнокровно, став релігійний і міфологічний живопис. Худож­ник жив у той період, що історики зазвичай називають Контрреформа­цією, тому що він характеризувався відродженням римсько-католицької церкви; це був час гострих зіткнень, «полювання на відьом». По всій Європі тисячі людей (як чоловіків, так і жінок) закінчували своє життя на багаттях. Темперамент, властивий Рубенсу, змушував його звертати увагу на світлі сторони людського життя. Він черпав натхнення з язич­ницьких джерел, щоб надати нового масштабу відображенню християн­ських тем, і наділяв образи людською теплотою. Великий твір Рубенса «Зняття з хреста», створений ним у 37 років для Антверпеиського со­бору, продемонстрував зростаюче вміння художника володіти фарбами; його тонка чутливість до світла поступово перетворилася на головну ри­су живопису. Рубенс був великим майстром портретного живопису, за вісім років перебування в Італії він написав портрети багатьох аристо­кратів, серед них найпершого свого заступника герцога Мантуанського. У 1609 р., після повернення в Антверпен, Рубенс став придворним жи­вописцем при іспанських правителях Нідерландів — ерцгерцога Альбер-та і його дружини Інфанти Ізабелли. Він написав портрети англійського короля, герцога Бекінгемського, графині Шрюсберійської, іспанського короля Філіппа IV, французьких королів Генріха IV і Людовика XIII, польського короля Владислава IV Вази та Марії Медичі.

Картини Рубенса впливали на різноманітних художників. Антуан Ватто, що народився через 44 роки після смерті Рубенса, палко любив його творчість і наприкінці життя з великим задоволенням писав про подарований йому невеликий оригінал Рубенса: «Із того моменту, як він опинився в мене в руках, я не знав ні хвилини спокою, а мої очі по­стійно верталися до мольберта, де я встановив його, немов у святили­ще для поклоніння».

Французький романтик Ежен Делакруа був уражений технікою, якою володів Рубенс, «буйністю його пензля», «силою, пристрастю, яскравістю й пишнотою». Делакруа захоплено вітав Рубенса, називаю­чи його «Гомером живопису».

Ренуар, що за майстерністю зображення оголеної жіночої натури вважається одним із художників, здатних зрівнятися з Рубенсом, також із замилуванням вивчав його техніку.

«Історія мистецтва не знає жодного прикладу настільки універсаль­ного таланту, такого потужного впливу, такого незаперечного, абсолют­ного авторитету, такого творчого тріумфу» — такими словами біограф Рубенса XIX ст. Макс Руузес підбив підсумок життя художника.
Рембрандт Харменс Ван Рейн (1606-1669). Біографія

Як це часто буває в історії мистецтва, незважаючи на свій уні­кальний талант, Рембрандт помер у бідності й самотності, забутим, ні­кому не потрібним майстром. Але чим далі біжить час, тим цінніша в очах людства спадщина художника. Можна без перебільшення ска­зати, що Рембрандт — один із найвидатніших художників в історії сві­тового мистецтва. Багато хто назвав би його неперевершеним. Могила Рембрандта загубилася, але роботи його будуть жити у віках.

Рембрандт — типовий представник голландської школи живопису; у його творчості найбільш виразно відбилися тенденції цієї школи, тво­ри надзвичайно талановитого митця є своєрідним синтезом усього пів­нічного живопису.

Картини Рембрандта мають геніальну композицію. Головна риса рембрандтівського колориту — відсутність барвистості: у жодній із йо­го картин немає тих фарб, якими сяють роботи Рубенса.

Увага Рембрандта звернена в основному на передання гри світла й тіні. Він розподіляє світло таким чином, що головна за значенням осо­ба чи група картини перебуває в найбільш сильному світлі, наприклад «Урок анатомії доктора Тюльпа». У ній світлові рефлекси від головної групи поширюються на найближчі до неї речі чи осіб, інші частини кар­тини ніби тонуть у прозорому, глибокому напівмороку. Враження поси­люється тим, що найбільше освітлені частини виписані ретельніше, інші трактовані широко й соковито.

Подивімося на картину, яку Рембрандт написав у період свого бла­гополуччя. У знаменитому шедеврі — «Автопортрет із Саскією на колі­нах» (бл. 1635, Картинна галерея, Дрезден) — художник зобразив себе з молодою дружиною за святковим столом. Ніжні переливи золотавих тонів, потоки світла, що пронизують картину, передають радісний на­стрій молодого й успішного митця. Але троє його дітей померли в ди­тинстві, і тільки сина Тітуса, що народився в 1641 р., не спіткала така доля. Наступного року не стало Саскії. Проте саме в цю пору Рембрандт пише найвидатнішу свою картину «Нічна варта» (1642, Рейкс Мюзеум, Амстердам) і досягає вершин слави. У цій картині він по-новому вирі­шує традиційний для голландського мистецтва жанр групового портре­та. Картина «Нічна варта» являє собою груповий портрет членів стрі­лецької гільдії й вирішена Рембрандтом як реальна сцена на вулиці. Він відмовився від прийнятого в той час статичного розташування всіх учасників, створивши сцену, наповнену рухом. Контрасти світла й ті­ні, емоційність живопису передають тривожність події. Картина набу­ває історичного характеру, оповідаючи про мужніх людей, які готові зі зброєю в руках відстоювати свободу й національну незалежність своєї Батьківщини.

З роками поглиблюється реалістична майстерність Рембрандта. Вітт відходить від зайвих подробиць і декоративних ефектів на користь біль­шої глибини та емоційної напруженості художнього образу. Значне міс­це у творчості художника починає займати камерний портрет. Рембрандт розкриває духовне життя людини, яке немов триває в часі й просторі. Це свого роду портрети-біографії. Такі, наприклад, «Портрет старої», «Хендрик'є біля вікна», «Тітус, що читає», портрети друзів художника, численні автопортрети (більше сотні олією і вугіллям). Із ніжністю випи­сана особа на картині «Вірсавія», безумовно, ця жінка — Хендрик'є.

Портрети Рембрандта реалістичні найвищою мірою, вони не тільки точно передають зовнішність, але й виражають внутрішні риси зображе­них осіб, їхній моральний стан, національність, рід діяльності. Останнє особливо яскраво підкреслюється аксесуарами, які художник добирає під професію представленого персонажа («Каліграф», Ермітаж; гаазь­кий «Урок анатомії»; амстердамська «Гільдія ткачів»).

Наприкінці творчого шляху Рембрандт пише грандіозне полотно «Повернення блудного сина» (близько 1668-1669, Ермітаж). Євангель­ську притчу про юнака, що пішов із дому, розтратив майно і жалюгідним, обірваним, приниженим повернувся до батька, художник наповнює гли­боко людським змістом. Шляхетна ідея любові до людини, яка страждає, розкрита тут в образах, що вражають життєвою переконливістю. Облич­чя старого напівсліпого батька й жест його рук виражають нескінченну доброту, а фігура сина в брудному руб'ї, який лине до батька,— щедре й глибоке каяття. Мабуть, жодне полотно Рембрандта не викликає стіль­ки глибоких і жалісливих почуттів. Художник учив своїх глядачів любо­ві й прощення.

Навіть у таких зображеннях, як міфологічні, Рембрандт не відхо­дить від дійсності, уявляє собі грецьких богів і богинь у вигляді сучас­них йому голландців (як, наприклад, у «Данаї»).

Щодо картин Рембрандта на релігійні теми, то, хоча у них він і за­лишається вірним реалістичному напряму й одягає фігури в костюми свого часу, у цих творах яскраво виражається тепле й побожне почут­тя, наприклад у зображеннях Христа та його послідовників («Зняття з хреста», 1634, Ермітаж; «Христос із учнями на шляху в Еммаус», 1648, Лувр; гравюри «Христос зціляє хворих»; «Поклоніння волхвів», 1657, Букінгемськ. пал., та ін.).

Рембрандт завжди приділяв велику увагу офорту та малюнку й не­забаром став найбільшим майстром графічної техніки в Європі. Вико­нані ним у техніці офорта портрети й пейзажі, побутові й релігійні сце­ни відзначалися новизною художніх прийомів, глибоким психологізмом образів, багатством світлотіні, виразністю й лаконізмом ліній. До пас дійшло біля двох тисяч малюнків Рембрандта. Його численні гравюри відзначаються тими самими вартостями, що й картини: характерність малюнка, майстерне передання важких світлових ефектів - - визначаль­ні якості Рембрандта як гравера.

Перелічити всі його картини й гравюри було б надзвичайно вели­кою працею; достатньо сказати, що його творча думка проникала в усі сфери людського буття: портрети, сцени із сучасного життя, міфологіч­ні, біблійні, євангельські та історичні сюжети — усе це цікавило худож­ника.

Але, згідно з протестантським світоглядом, найбільше він любив те­ми з Біблії та Євангелія. З особливим інтересом і найчастіше він звер­тався до історії страждань Христа, які трактував у картинах і гравюрах, сповнених християнського почуття.

Твори Рембрандта високо цінуються любителями мистецтва; воло­діння ними становить гордість будь-якого музею; серед картинних га­лерей найбільш багатий ними Імператорський Ермітаж, у якому налі­чується 42 картини Рембрандта.
«Ана­ліз творчості Рубенса та Рембрандта».


Характеристики творчості

Пітер Пауль Рубенс (1577-1640)

Рембрандт Харменс Ван Рейн (1606-1669)

Який напрям мистецтва відбився у творчості ху­дожника?

Яскравий представник бароко

Реалістичний напрям

Жанровий діапазон мистецтва

Міфологічний жанр (антична тематика), композиції на біблійні теми, портрет

Портрет, пейзаж, компо­зиції на біблійні, євангель­ські сюжети, античні теми

Особливості створення художнього образу

Інтерес до емоційного життя людини, до на­пористої дії, руху

Психологічна глибина внутрішнього життя. Драматичність образів, як ні в кого із сучасників

Особливості колориту

Теплі багаті барви живопису

Головна риса колориту — відсутність барвистості

Для кого писалися картини?

Монументальні полот­на для прикрашання палаців і соборів

Різні замоммики, із основ­ному буржуазіяСхожі:

Урок №5 Фламандський та Голландський живопис iconУрок №6 Фламандський та Голландський живопис Завдання 1 Запишіть визначення
...
Урок №5 Фламандський та Голландський живопис iconУрок №6 «Російський живопис»
...
Урок №5 Фламандський та Голландський живопис iconУрок 5 клас Тема. Живопис. Контраст. Композиція «Підводний світ» Мета
Мета. Познайомити учнів з підводними мешканцями озер, річок,морів, океанів; навчити учнів малювати рибок різними способами, матеріалами...
Урок №5 Фламандський та Голландський живопис icon1-го року навчання : «Живопис це багатство фарб у навколишньому середовищі»

Урок №5 Фламандський та Голландський живопис iconУроку
Живопис як вид образотворчого мистецтва. Зміна кольору навколишнього середовища протягом доби
Урок №5 Фламандський та Голландський живопис iconМатеріал підготувала Турчина С. Л
Виставка «Європейський вимір. Живопис старих європейських майстрів з державних колекцій України»
Урок №5 Фламандський та Голландський живопис iconПлан роботи відділу освіти Уманської райдержадміністрації на жовтень 2013 року Дата
Шкільний етап конкурсу дитячої творчості «Славетне минуле в малюнках дітей» (у двох номінаціях: «Живопис», «Графіка»)
Урок №5 Фламандський та Голландський живопис iconПpo що мовчать велетні острова Рапануї?
Острів пасхи. Так назвав його голландський морепла­вець Якоб Роггевен, оскільки відкрив цей загублений в океані клаптик землі в день...
Урок №5 Фламандський та Голландський живопис iconУроків з використанням опорних конспектів та опорні конспекти з предмету...
Використовуються такі нетрадиційні форми уроків як: робота в малих групах, урок – квк, бінарні уроки, урок – «конференція», урок...
Урок №5 Фламандський та Голландський живопис iconУрок-суд, урок-диспут, урок у полі, урок-ярмарок  тощо. Тому, на...
У 80-х роках ХХ ст набуло активності масове застосування нестандартних уроків, з якими вчителі пов’язували підвищення якості навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка