Работы по египтологии, опубликованные в Украине
Скачати 155.46 Kb.
НазваРаботы по египтологии, опубликованные в Украине
Дата конвертації02.03.2013
Розмір155.46 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы


Работы по египтологии, опубликованные в Украине:

 1. Арсено М. Александрія, від папірусу до Інтернету / М. Арсено // Кур’єр Юнеско. – 1998. – № 6. – С. 14 – 35.

 2. Байбаков E. И. Происхождение эллинистического культа царей / Е. И. Байбаков. – Харьков : Изд-во ун-та, 1914. – 27 с.

 3. Берест Р. Я., Петрик О. М. Египетские древности в музеях Львова / Р. Я. Берест, О. М. Петрик // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми історії Стародавнього Світу», 17 – 18 травня 2007 р. / Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. − К., 2009. (в печати?)

 4. Вайнтруб І. Країна Кемет: «Словесний портрет» сакральної культури єгипетської цивілізації // Людина і світ. – 1997. – № 9. – С. 38 – 44.

 5. Гарнага В. П. Трансформація давньоєгипетського суспільства доби Нового царства в контексті концепції «осьового часу» К. Ясперса / В. П. Гарнага // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2007. – № 3/4 (33/34). – С. 353 – 356.

 6. Гермес Трисмегист и герметическая традиция востока и запада : пер. К. Богуцкого. – Киев : Ирис; Москва : Алетейа, 1998. – 625 с.

 7. Глиняний В. П. Правове становище заміжньої жінки Стародавнього Єгипту / В. П. Глиняний // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – № 1. – С. 27 – 32.

 8. Гроссман Ю. М. Соціально-економічні відносини в Єгипті Нового царства // Гроссман Ю. М., Лісовий І. А. Історія стародавнього світу : практикум / Ю. М. Гроссман, І. А. Лісовий. – Л. : Вища школа, 1985. – С. 26 – 49. [источники из: Хрестоматія з історії стародавнього світу : в 3-х т. / за ред. В. В. Струве. – К., 1953 – 1954. – Т. 1. – перевод Хрестоматии под ред. Струве, 1950]

 9. Гуцало С. Леся Українка в «країні пірамід»: Давні і теперішні сліди української культури в Єгипті / Сергій Гуцало // Політика і час. – 2004. – № 10. – С. 55 – 60.

 10. Древние египтяне : [пер. с итал.] / ред. : Дж. Казелли; Л. Манфреди, Г. Розати. – Х. : Ранок, 2003. – 87, [2] с.

 11. Єгипетські піраміди // Історія України. – 1999. – лют. (№ 8). – С. 8 – 11.

 12. Замаровський В. Людина, яка розгадала таємницю єгипетських ієрогліфів / В. Замаровський // Історія України. – 2000. – вер. (№ 33). – С. 6 – 9.

 13. Зелинский А. Л. Terminus post quem для восстания Александра Коринфского / А. Л. Зелинский // Проблемы истории и археологии Украины : материалы VI Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика В. П. Бузескула (Харьков, 10 – 11 октября 2008 г.). – Харьков, 2008. – С. 52.

 14. Зелінський А. Л. Офелла Киренський: сепаратист чи лояльний птолемеївський намісник / А. Л. Зелінський // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми історії Стародавнього Світу», 17 – 18 травня 2007 р. / Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. − К., 2009. (в печати?).

 15. Зелінський А. Л. Аналіз одного з аспектів соціально-економічних реалій елліністичного Єгипту (до питання про так звану «колоніальну» ситуацію у птолемеївському Єгипті) / А. Л. Зелінський // Східний світ. – 2004. – № 4. – С. 35 – 42.

 16. Зелінський А. Л. Антигалатський пасаж з «Гімну до Делоса» Каллімаха і видіння друзів Птолемея Керавна / А. Л. Зелінський // Східний світ. – 2008. – № 4. – С. 11 – 17.

 17. Зелінський А. Л. Аполлон, Селевк і перші Птолемеї: приклад міфу і контр-міфу в елліністичній пропаганді / А. Л. Зелінський // ХІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 7 – 8 червня 2007 р. – К., 2007. – С. 44 – 46.

 18. Зелінський А. Л. Арсиноя ІІ Філадельфа, як богиня у птолемеївській пропаганді / А. Л. Зелінський // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1 – 2 червня 2005 р. / Оргкомітет: Матвєєва Л. В. (голова) та ін. – К., 2005. – С. 33 – 34.

 19. Зелінський А. Л. Арсиноя-Афіна чи Арсиноя-Афродіта (P. Mil. Vogl. 309, AB 36) / А. Л. Зелінський // Східний світ. – 2006. – № 4. – С. 47 – 53.

 20. Зелінський А. Л. Деградація птолемеївської зовнішньополітичної доктрини у 20-х роках ІІІ століття до Р. Х. як ціна мирного існування елліністичного Єгипту / А. Л. Зелінський // Східний світ. – 2003. – № 1. – С. 67 – 72.

 21. Зелінський А. Л. До дискусії стосовно Береніки Посидіппа (P. Mil. Vogl. 309, AB 78-82) / А. Л. Зелінський // Східний світ. – 2006. – № 2. – С. 43 – 48.

 22. Зелінський А. Л. До питання про засновника культу Серапіса / А. Л. Зелінський // Східний світ. – 2007. – № 4. – С. 42 – 52.

 23. Зелінський А. Л. Епіграми Посидіппа у контексті птолемеївської пропаганди / А. Л. Зелінський // Східний світ. – 2005. – № 4. – С. 20 – 29.

 24. Зелінський А. Л. Епіграми Посидіппа як приклад придворної александрійської поезії / А. Л. Зелінський // Вісник Київського національного університету. Серія: Історія. – 2006. – Вип. 82 – 84. – С. 22 – 23.

 25. Зелінський А. Л. Єгиптяни та еллінізовані іммігранти у папірологічних джерелах (до питання про існування так званої «колоніальної» ситуації у Птолемеївському Єгипті) / А. Л. Зелінський // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2 – 3 червня 2004 р. / Оргкомітет: Матвєєва Л. В. (голова) та ін. – К., 2004. – С. 60 – 62.

 26. Зелінський А. Л. Запровадження царського культу у птолемеївському Єгипті: мета, динаміка, результат / А. Л. Зелінський // Східний світ. – 2003. – № 4. – С. 63 – 70.

 27. Зелінський А. Л. Інтерпретація одного з аспектів релігійної політики Птолемеїв / А. Л. Зелінський // Східний світ. – 2004. – № 1. – С. 73 – 79.

 28. Зелінський А. Л. Місце так званого пророцтва Аполлона з «Гімну до Делоса» Каллімаха в антиселевкідівській пропаганді Птолемея Філадельфа / А. Л. Зелінський // Східний світ. – 2008. – № 1. – С. 83 – 94.

 29. Зелінський А. Л. Можливе датування «Гімну до Делоса» Каллімаха / А. Л. Зелінський // Східний Світ. – 2009. – № 1. – С. 48 – 57.

 30. Зелінський А. Л. Один з аспектів епіклеси Арсиної ІІ / А. Л. Зелінський // XII Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ 2 – 3 жовтня 2008 р.). – К., 2008. – С. 28 – 30.

 31. Зелінський А. Л. Переломний період у ІІІ Сирійській війні та його результати / А. Л. Зелінський // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Історія. – 2003. – № 68 – 70. – С. 9 – 12.

 32. Зелінський А. Л. Позаетнічний характер птолемеївської адміністрації у Єгипті як засіб боротьби з «колонізаторським» світоглядом (до питання про так звану «колоніальну» ситуацію у птолемеївському Єгипті) / А. Л. Зелінський // Східний світ. – 2005. – № 1. – С. 53 – 62.

 33. Зелінський А. Л. Правова сегрегація і правова інтеграція в елліністичному Єгипті (до питання про так звану «колоніальну» ситуацію у птолемеївському Єгипті) / А. Л. Зелінський // Східний світ. – 2005. – № 2. – С. 43 – 49.

 34. Зелінський А. Л. Птолемей ІІІ: умови формування особистості майбутнього царя: 246 р. до н. е. / А. Л. Зелінський // Вісник Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: Історія. – 2002. – № 59 – 60. – С. 47 – 50.

 35. Зелінський А. Л. Птолемей Сотер і рада царських «друзів»: до питання про взаємовідносини / А. Л. Зелінський // Сходознавство. – 2004. – № 25 – 26. – С. 31 – 43.

 36. Зелінський А. Л. Роль єгипетської релігії у перетворенні еллінізованих іммігрантів на птолемеївських підданих / А. Л. Зелінський // VІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 4 – 5 червня 2003 р. / Оргкомітет: Матвєєва Л. В. (голова) та ін. – К., 2003. – С. 65 – 66.

 37. Зелінський А. Л. Селевк ІІ починає діяти (з історії ІІІ Сирійської війни) / А. Л. Зелінський // Наукова спадщина професора С. В. Семчинського і сучасна філологія : зб. наук. праць : в 2 ч. – К. : Вид-во КНУ, 2001. – Ч. 1. – С. 431 – 438.

 38. Зелінський А. Л. Стосунки між єгиптянами та еллінізованими іммігрантами у світлі грекомовних папірологічних джерел (до питання про так звану «колоніальну» ситуацію у птолемеївському Єгипті) / А. Л. Зелінський // Східний світ. – 2004. – № 3. – С. 30 – 36.

 39. Зелінський А. Л. Трансформація громадян еллінської ойкумени у птолемеївських підданих : дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / А. Л. Зелінський; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 212 арк.

 40. Зелінський А. Л. Три примітки до історії діадохів / А. Л. Зелінський // Східний світ. – 2007. – № 1. – С. 34 – 44.

 41. Зелінський А. Л. Характер і причини єгипетського нейтралітету під час Першої Пунічної війни / А. Л. Зелінський // Х Сходознавчі читання А. Кримського, присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5 – 6 жовтня 2006 р. / Оргкомітет: Матвєєва Л. В. (голова) та ін. – К., 2006. – С. 46 – 47.

 42. Ісіченко І. Монашество Давнього Єгипту / архієпископ Ігор Ісіченко. – Х. : Акта, 2002. – 214 с.

 43. Кагаров Е. Г. Адольф Эрман (По поводу шестидесятилетней годовщины со дня рождения) / Е. Г. Кагаров. – Харьков, 1914.

 44. Капацина А. М. Дизайн в архітектурі Древнього Єгипту / А. М. Капацина // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва. – 2005. – № 2. – С. 3 – 10.

 45. Козак Д. Н. Божество Сарапіс із поселення готів на Волині / Д. Н. Козак // Археологія. – 2006. – № 3. – С. 60 – 65.

 46. Козьменко Л. Н. Текст лекции «Культура древнего Египта» курса «Украинская и зарубежная культура» / Л. Н. Козьменко; Харьковский гос. экон. ун-т. – Х.: ХГЭУ, 1997. – 17 с.

 47. Коцейовский А. Л. Тексты Пирамид / А. Л. Коцейовский. – Одесса, 1917. – Т. I. – 160 с. [перевод до § 300]

 48. Кошовий О. Політика між ритуалом і догматом (свобода дій фараона в Стародавньому Єгипті) / Олег Кошовий // Східний світ. – 1994. – № 1 – 2. – С. 53 – 65.

 49. Крижанівський О. Мистецтво бальзамування та обряд поховання в Стародавньому Єгипті: З циклу «Культура та релігія Стародавнього Сходу». Ст. 7 / Олег Крижанівський // Історія в школах України. – 2006. – № 8. – С. 43 – 46.

 50. Крижанівський О. П. [Єгипет] // Крижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу : конспект лекцій / О. П. Крижанівський. – К., 1996.

 51. Крижанівський О. П. Єгипет // Крижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу : підручник для студ. іст. спец. вищих закладів освіти / О. П. Крижанівський. – К. : Либідь, 2000. – С. 18 – 114. [2-е вид. – 2003; 3-е вид. – 2006]

 52. Крижанівський О. П. Найдавніший Єгипет: віхи історії // Історія України. – 2001. – серп. (№ 31 – 32). – С. 9 – 11.

 53. Крижицький О. Скарби гробниці Тутанхамона / О. Крижицький // Образотворче мистецтво. – 1975. – № 2. – С. 31 – 32.

 54. Куликов Ф. И. Канон пропорций в системе египетской вельможеской гробницы Старого царства : дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Ф. И. Куликов; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1996. – 156 л.

 55. Латышева Л. П. К истории египетской коллекции Одесского археологического музея / Л. П. Латышева // Краткие сообщения о полевых археологических исследованиях Одесского государственного музея 1961 года. – Одесса, 1963. – С. 123 – 129.

 56. Любченко В. Ф. Меблі Стародавнього Єгипту : конспект лекції / В. Ф. Любченко; Львівський держ. ін-т прикладного та декоративного мистецтва. – К.: ЛДІПДМ, 1991. – 18 с.

 57. Маслюк В. П. До питання про походження грецького фольклору в елліністичному Єгипті / В. П. Маслюк // Питання класичної філології. – Вип. 3. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1963. – С. 78 – 83.

 58. Маслюк В. П. Із грецько-єгипетського фольклору : дис... канд. філол. наук : 10.01.06. – Львів, 1963. – 195 с.

 59. Маслюк В. П. Пам’ятка греко-єгипетського фольклору P. Ox. 2332 / В. П. Маслюк // Збірник робіт аспірантів романо-германської і класичної філології. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1963. – С. 9 – 16.

 60. Махнева О. А. Склеп с египетскими изделиями на восточном участке некрополя Неаполя скифского / О. А. Махнева // Записки Одесского археологического общества. – Одесса, 1967. – Т. 2 (35). – С. 191 – 196.

 61. Меллер С. Земля Осириса. Тайны древнеегипетской цивилизации / С. Меллер. – Х. : Кн. клуб «Клуб семейного досуга», 2004. – 286 с. [2-е изд. – 2007]

 62. Міщенко Н. Невмируща краса Нефертіті / Н. Міщенко // Наука і суспільство. – 2000. – № 1 – 2. – С. 40 – 41.

 63. Нефедов К. Ю. До питання про культ Птоломея І на Родосі / К. Ю. Нефедов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць молодих вчених. – Харків, 1998. – C. 134 – 138.

 64. Нефедов К. Ю. Культ правителя в эпоху раннего эллинизма (323 – 281 гг. до н. э.) : дис… канд. ист. наук : 07.00.02 / К. Ю. Нефедов; Харьковский нац. ун-т им. В. Н. Каразіна. – Х., 2000. – 272 л.

 65. Огнєва О. Д. Міражі пустелі [Леся Українка і Єгипет] // Огнєва О. Д. Східні стежки Лесі Українки / Олена Огнєва. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – С. 131 – 184. [1-е вид. – ?]

 66. Пернети А.-Ж. Мифы Древнего Египта и Древней Греции, приводимые без тайн и по общему принципу с объяснением иероглифов и Троянской войны / А.-Ж. Пернети; ред. : В. Фон Эрцен-Глерон; пер. с франц. Е. Марычев. – К. : Пор-Рояль, 2006. – 526 с.

 67. Петровська А. Революція в релігії Кемі / Алла Петровська // Пам’ять століть. – 2006. – № 3 – 4. – С. 241 – 257.

 68. Плутарх Исида и Осирис : пер. с древнегреч. / Сост., подгот. к изд. и оформ. С. И. Еремеев. – К. : Изд-во «УЦИММ-ПРЕСС», 1996. – 249 с.

 69. Побут Стародавнього Єгипту // Історія України. – 2004. – вер. (№ 33 – 34). – С. 26 – 33.

 70. Пяничук О. Магия и процесс демократизации заупокойного культа Древнего Египта эпохи Среднего царства (XXII – XVIII вв. до н. э.) / Ольга Пяничук // Каразінські читання (історичні науки) : Тези доповідей 61-ї Міжнар. наук. конференції молодих вчених (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 25 квітня 2008 р.). – Х. : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – С. 231 – 232.

 71. Романова О. Взаємозв’язок жрецьких посад з професійною діяльністю в Єгипті Давнього Царства / О. Романова // Східний світ. – 1997. – № 1 – 2. – С. 98 – 105.

 72. Романова О. Жрець-сем в Єгипті в епоху Давнього Царства / О. Романова // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. – К., 1999. – С. 10.

 73. Романова О. Історичні факти та релігійні аспекти в «автобіографіях» єгипетських вельмож / О. Романова // V Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 10 – 12 жовтня 2001 р. / Оргкомітет: Матвєєва Л. В. (голова) та ін. – К., 2001. – С. 70 – 71.

 74. Романова О. Категорії жерців HMW-NTR та HMW-K’, в Єгипті у період Давнього Царства (XXVIII – середина ХХХІІІ ст. до н. е.) / О. Романова // Східний світ. – 1999. – № 1 – 2. – С. 231 – 242.

 75. Романова О. Проблема авторства рукопису V.1123 Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського і наукова спадщина Сергія Володимировича Доніча / О. Романова // Східний світ. – 2004. – № 2. – С. 12 – 23.

 76. Романова О. Проблема відтворення давньоєгипетських термінів та власних назв українською мовою / О. Романова // Східний світ. – 2001. – № 2. – С. 66 – 73.

 77. Романова О. Термін імаху в жертовних формулах Давнього Царства / О. Романова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Історія. – 2006. – Вип. 82 – 84. – С. 46 – 47.

 78. Романова О. О. Жрецтво в соціальній структурі Єгипту доби Давнього царства : дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / О. О. Романова. – К., 2000.

 79. Романова О. О. Жрецькі титули в титулатурах візирів доби Давнього Царства / О. О. Романова // Східний світ. – 2005. – № 2. – С. 71 – 81.

 80. Романова О. О. Жрецькі титули в титулатурах візирів доби Давнього Царства / О. О. Романова // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2 – 3 червня 2004 р. / Оргкомітет: Матвєєва Л. В. (голова) та ін. – К., 2004. – С. 90 – 92.

 81. Романова О. О. Історія розвитку єгиптологічних досліджень в Україні / О. О. Романова // Східний світ. – 2003. – № 4. – С. 82 – 87.

 82. Романова О. О. Культ фараона в стародавньому Єгипті / О. О. Романова // Український історичний журнал. – 2000. – № 4. – С. 58 – 65.

 83. Романова О. О. Марко Дмитрович Антонович: його значення у становленні української єгиптологічної науки / О. О. Романова // ХІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 7 – 8 червня 2007 р. / Оргкомітет: Матвєєва Л. В. (голова) та ін. – К., 2007. – С. ?

 84. Романова О. О. Окремі зауваження щодо культу царських матерів за доби Давнього Царства / О. О. Романова // Східний світ. – 2004. – № 4. – С. 78 – 88.

 85. Романова О. О. Стели та інші пам’ятники Давнього Єгипту, що зберігаються в Одеському археологічному музеї / О. О. Романова // Східний світ. – 2008. – № 2. – С. 40 – 46.

 86. Романова О. О. Щодо трактування термінів pr dt «Дім джет» та iz «гробниця» в надписах Давнього Царства / О. О. Романова // Східний світ. – 2004. – № 3. – С. 52 – 60.

 87. Романова О. О. Щодо трактування термінів pr dt «Дім джет» та iz «гробниця» в написах Давнього Царства / О. О. Романова // VІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 4 – 5 червня 2003 р. / Оргкомітет: Матвєєва Л. В. (голова) та ін. – К., 2003. – С. 106 – 107.

 88. Савєльєва М. Час боїться пірамід / М. Савєльєва // Міжнародний туризм. – 2002. – № 1. – С. 58 – 62.

 89. Сингалевич С. П. Совет г. Оксиринха, ІІІ в. по Р. Х. // Сборник статей в честь В. П. Бузескула. – Х., 1914. – С. 92 – 104.

 90. Стародавні єгиптяни : [пер. з італ.] / Ред.: Дж. Казеллі; Л. Манфреді, Г. Розаті. – Х. : Ранок, 2003. – 87, [1] с.

 91. Супруненко О. Колекція кераміки додинастичного Єгипту в Полтаві / Олександр Супруненко, Олександр Тітков // Український керамологічний журнал. – 2003. – № 2 – 4. – С. 101 – 107.

 92. Тарасенко М. 17-та глава давньоєгипетської Книги Мертвих / М. Тарасенко // Східний світ. – 2001. – № 2. – С. 29 – 65.

 93. Тарасенко М. До питання про походження 17-ї глави давньоєгипетської Книги Мертвих / М. Тарасенко // Східний світ. – 2000. – № 2. – С. 43 – 58.

 94. Тарасенко М. О. 17-а глава Книги Мертвих і космогонія / М. О. Тарасенко // Сходознавство. – К., 2000. – № 9−10. – С. 109 − 132.

 95. Тарасенко М. О. 17-а глава Книги Мертвих. Теологічний диспут у Стародавньому Єгипті? / М. О. Тарасенко // IV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої 2000-й річниці Християнства (м. Київ. 13 − 15 вересня 2000 р.). – К., 2000. – С. 47 − 50.

 96. Тарасенко М. О. Давньоєгипетські міфи про світобудову (за матеріалами 17-ї глави Книги Мертвих) : дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / М. О. Тарасенко; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – К., 2004.

 97. Тарасенко М. О. Моделі просторового світосприйняття у давньоєгипетській космографії / М. О. Тарасенко // Східний світ. – 2004. – № 3. – С. 61 – 75.

 98. Тарасенко Н. 16-я глава древнеегипетской Книги Мертвых и ее семантика / Н. Тарасенко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Історія. – 2006. – Вип. 82 – 84. – С. 84 – 86.

 99. Тарасенко Н. Один мифологический сюжет 17-й главы Книги Мертвых / Н. Тарасенко // V Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 10 – 12 жовтня 2001 р. / Оргкомітет: Матвєєва Л. В. (голова) та ін. – К., 2001. – С. 39 – 41.

 100. Тарасенко Н. А. «Картография» загробного мира в древнеегипетской заупокойной литературе / Н. А. Тарасенко // VI Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ, 30 − 31 жовтня 2002 р.). – К., 2002. – С. 58 − 63.

 101. Тарасенко Н. А. «Картография» загробного мира и ее эволюция в древнеегипетской заупокойной литературе / Н. А. Тарасенко // Сходознавство. – 2003. – № 21 – 22. – С. 142 – 157.

 102. Тарасенко Н. А. Две «вечности» древних египтян (обзор историографии) / Н. А Тарасенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми історії Стародавнього Світу», 17 – 18 травня 2007 р. / Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. − К., 2009. (в печати?)

 103. Тарасенко Н. А. Две «вечности» древних египтян (обзор историографии) / Н. А. Тарасенко // Університет. – К., 2009. – № 4. (в печати).

 104. Тарасенко Н. А. Древнеегипетский уроборос – семантика образа / Н. А. Тарасенко // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1 – 2 червня 2005 р. / Оргкомітет: Матвєєва Л.В. (голова) та ін. – К., 2005. – С. 35 – 38.

 105. Тарасенко Н. А. Древнеегипетский уроборос – семантика образа / Н. А. Тарасенко // Університет. – К., 2005. – № 4 (6). – C. 6 − 31.

 106. Тарасенко Н. А. Древнеегипетское синкретическое божество Ра-Осирис: иконографический аспект образа / Н. А. Тарасенко // Східний світ. – 2006. – № 3. – С. 66 – 85.

 107. Тарасенко Н. А. Історія Стародавнього Сходу : навчально-методичний комплекс для студ. 1 курсу Ін-ту славістики та міжнародних відносин (спец. «Історія») / Н. А. Тарасенко. − К., 2005. − 80 с.

 108. Тарасенко Н. А. К вопросу о мифо-темпоральных представлениях древних египтян. Вечность «Нехех» и вечность «Джет» в 17-й главе Книги Мертвых / Н. А. Тарасенко // Вісник Київського інституту «Слов’янський університет». – К., 2000. – Вип. № 7. «Історія». – С. 227 − 237.

 109. Тарасенко Н. А. Культтопографические данные в 17-й главе Книги Мертвых / Н. А. Тарасенко // VІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 4 – 5 червня 2003 р. / Оргкомітет: Матвєєва Л. В. (голова) та ін. – К., 2003. – С. 86 – 92.

 110. Тарасенко Н. А. Миф о грехопадении в Древнем Египте и его коннотации в 17-й главе Книги Мертвых / Н. А. Тарасенко // Вісник Київського Славістичного університету. – К., 2003. – Вип.14. «Історія». – С. 187 −220.

 111. Тарасенко Н. А. Миф об Осирисе / Н. А. Тарасенко. – Белая Церковь : МП изд-во «Буква», 1996. – 50 с.

 112. Тарасенко Н. А. Мифологический сюжет осирического цикла в стк. 15-18 17-й главы Книги Мертвых / Н. А. Тарасенко // Сходознавство. – 2003. – № 23 – 24. – С. 148 – 162.

 113. Тарасенко Н. А. Некоторые замечания к семантике Ruti-Scene / Н. А Тарасенко // Х Сходознавчі читання А. Кримського, присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5 – 6 жовтня 2006 р. / Оргкомітет: Матвєєва Л. В. (голова) та ін. – К., 2006. – С. 48 – 52.

 114. Тарасенко Н. А. Об одном способе древнеегипетской теогонии / Н. А. Тарасенко // Вісник Київського Славістичного університету. – К., 2006. – Вип. 27. «Історія». – С. 199 − 218.

 115. Тарасенко Н. А. Образ коровы в древнеегипетской космографии / Н. А. Тарасенко // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2 – 3 червня 2004 р. / Оргкомітет: Матвєєва Л. В. (голова) та ін. – К., 2004. – С. 42 – 46.

 116. Тарасенко Н. А. Осирический миф и его персонажи в 17-й главе Книги Мертвых / Н. А. Тарасенко // Університет. – К., 2005. – № 1 (3). – С. 14 − 37.

 117. Тарасенко Н. А. Ранние иллюстрации 17-й главы древнеегипетской Книги Мертвых / Н. А. Тарасенко // ХІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2 – 3 жовтня 2008 р. – К., 2008. – С. 38 – 41.

 118. Тарасенко Н. А. Современное состояние изучения древнеегипетских текстов «обожествления частей (тела)» (“Gliedervergottung”) / Н. А. Тарасенко // Університет. – К., 2008. – № 4. – С. 19 – 41.

 119. Тарасенко Н. А. Традиция иллюстрирования 42-й главы древнеегипетской Книги Мертвых в Новом Царстве: к типологии виньеток / Н. А. Тарасенко // Східний Світ. – К., 2009. – № 1 (часть 1). – № 2 (часть 2) (в печати).

 120. Тарасенко Н. А. Хитрость Исиды. К «игре слов» в папирусе
  Chester Beatty І, recto, VI. 8 – VI. 14. / Н. А. Тарасенко // ХІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 7 – 8 червня 2007 р. / Оргкомітет: Матвєєва Л. В. (голова) та ін. – К., 2007. – С. 53 – 58.

 121. Тищенко М. Пропорції в давньоєгипетській архітектурі як найдавніша основа теорії архітектури / Микола Тищенко // Східний світ. – 1995. – № 1. – С. 13 – 27.

 122. Томашевич О. В. Пирамиды древнеегипетских цариц / О. В. Томашевич // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми історії Стародавнього Світу», 17 – 18 травня 2007 р. / Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. − К., 2009. (в печати?)

 123. Тураев Б. А. Описание египетского отдела музея имп. Одесского общества истории и древностей / Б. А. Тураев // Записки Одесского общества истории и древностей. – Одесса, 1912. – Т. ХХХ. – С. 72 – 90.

 124. Українка Л. Історія єгиптян / Леся Українка // Східний світ. – 2006. – № 1. – С. 201 – 219.

 125. Українка Л. Історія єгиптян // Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка. – Катеринослав : Типографія І. Вісмана та І. Мордхілевича, 1918. – С. 89 – 161.

 126. Хвостов М. М. Общественные работы в эллинистическом Египте / М. М. Хвостов. – Х., 1914.

 127. Чегодаев М. А. Древний Египет: язык и культура / М. А. Чегодаев // Східний світ. – 2003. – № 1. – С. 118 – 132.

 128. Черезов Е. В. Категория рабов-иноземцев хему (Hm) в Древнем Египте / Е. В. Черезов // Научный ежегодник за 1956 г. – Черновцы, 1957. – С. 167 – 169.

 129. Черезов Е. В. Техника сельского хозяйства древнего Египта : конспект лекций / Е. В. Черезов. – Черновцы, 1968. – 103 с.

 130. Черезов Е. В. Техника сельского хозяйства древнего Египта : учеб. пособие / Е. В. Черезов. – Черновцы, 1969. – 96 с.

 131. Черезов Є. В. Землеробськi знаряддя древнього Єгипту / Є. В. Черезов // Ученые записки. – Черновцы, 1961. – Т. 54. – С. 261 – 267.

 132. Шимко К. Зображення голови фараона в давньоєгипетській колекції Полтавського краєзнавчого музею / Катерина Шимко // Каразінські читання (історичні науки) : Тези доповідей 61-ї Міжнар. наук. конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 25 квітня 2008 р.). – Х. : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – С. 313 – 314.

 133. Щербань Т. Академік М. О. Коростовцев – досягнення на терені єгиптології / Т. Щербань // Східний світ. – 2000. – № 2. – С. 28 – 42.

Схожі:

Работы по египтологии, опубликованные в Украине iconБуш предлагает существенно сократить помощь Украине
Бюджет США на следующий год, внесенный на этой неделе президентом Джорджем Бушем на рассмотрение Конгресса, предполагает сокращение...
Работы по египтологии, опубликованные в Украине iconСупруга моя просила меня не акцентировать внимание Посольства Индонезии...
Моя виза в Индонезию не для работы, а для посещения родителей супруги моей, других родственников супруги моей, для получения рабочей...
Работы по египтологии, опубликованные в Украине iconРасписание работы спортивных секций во 2 семестре 2012/2013 уч года

Работы по египтологии, опубликованные в Украине iconПереработаю из сырья заказчика,или продажа макаронных изделий тм...

Работы по египтологии, опубликованные в Украине iconМетодическая разработка работы кулинарного кружка
Удовлетворить их в процессе учебных занятий невозможно. Для этого необходимо органи
Работы по египтологии, опубликованные в Украине iconПроблемы вакцинации в Украине
Белов Б. С. Вакцинация при ревматических заболеваниях / Б. С. Белов, Е. Л. Насонов // Острые и неотложные состояния в практике врача....
Работы по египтологии, опубликованные в Украине iconУказательный за ним
Рассмотрите вместе ребенком его ладошки, пальчики. Расскажите, что они выполняют очень много сложной работы
Работы по египтологии, опубликованные в Украине iconДипломная работа Добавлен 18: 31: 02 10 сентября 2010 Похожие работы
Просмотров: 402 Комментариев: 0 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно Скачать
Работы по египтологии, опубликованные в Украине iconУказ президента украины №344/2013 о национальной стратегии развития...
З метою вдосконалення правових та організаційних засад розвитку освіти в Україні постановляю
Работы по египтологии, опубликованные в Украине icon1. Перечень основных законодательных актов, регулирующих усыновление на Украине
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка