Урок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70-х — 90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції
Скачати 52.16 Kb.
НазваУрок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70-х — 90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції
Дата конвертації21.07.2013
Розмір52.16 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Історія > Урок
Урок 37

Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70-х — 90-х роках ХІХ ст.

Формування просторової компетенції

Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте завдання:

1. Назвіть політичні організації, що діяли на західноукраїнських землях.

2. Назвіть політичні партії, що діяли на західноукраїнських землях.

Формування хронологічної компетенції

Співвіднесіть дати та події.

1 1878 р.

А Утворення народовцями «Народної Ради»

2 1885 р.

Б «новоерівська» політика народовців

3 1890 р.

В видання у Львові радикально-демократичного журналу «Громадський друг»

4 1891— 1894 рр.

Г прийняття програми народовців про співпрацю з австрійською владою
Д заснування гуртка «Південні бунтарі»

Відповідь: 1В; 2А; 3Г; 4Б.

Творчі та пошукові завдання

1. Опрацювавши таблицю, виконайте завдання.

^ Радикальна течія у визвольному русі

Основні ідеологи: Іван Франко, Михайло Павлик, Остап Терлецький та ін.

Утворили організацію Народна Рада, яка стала прообразом першої політичної партії.

Видавали журнал «Громадський друг», а потім — «Молот».

Входила молода інтеліґенція, яка критично ставилася і до руху «москвофілів», і до руху народовців.

Прагнули надати українському рухові більш революційний характер.

Критикували існуючий лад, виступали проти кріпацтва, за передачу землі селянам, за національне й соціальне звільнення.

Закликали до захисту інтересів народу в конкретних справах

1) У чому полягали причини появи радикальної течії у визвольному русі Західної України?

2) Яку роль у радикалізації визвольного руху Західної України відіграв Михайло Драгоманов?

3) Які завдання ставили перед собою радикали?

4) За що радикали критикували народовців і москвофілів?

2. Розставте порядкові номери тверджень або термінів відповідно до регіонів.

Галичина

Буковина

Закарпаття


1) «Нова ера».

2) «Буковинська трійця».

3) Ю. Федькович.

4) І. Франко.

5) Р адикальний рух.

6) М. Павлик.

7) О. Терлецький.

8) Ю. Жаткович.

9) Сидір та Григорій Воробкевичі.

10) Мадяризація.

11 ) А. Волошин.

12) Газета «Буковина».

13) Відкриття кафедри історії України.

14) Відкриття Чернівецького університету.

15) Наукове товариство імені Т. Шевченка.

Відповідь: Галичина — 1, 4, 5, 6, 7, 13, 15; Буковина — 2, 3, 9, 12, 14; Закарпаття — 10, 11 .

3. Прочитайте історичні тексти, дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

Документ 1

«На думку деяких сучасників, навіть найактивнішої діяльності народовців було мало, щоб забезпечити їм конструктивну й прогресивну роль в українському суспільстві. Що ж до русофілів («москвофілів»), то їхні переконання були до такої міри безнадійно реакційними, що не витримували ніякої критики. У ряді послань…

М. Драгоманов закликає молодь відкинути погляди старшого покоління й розширяти свої інтелектуальні обрії, знайомлячись із кращими здобутками європейської та російської культури й науки, присвятити себе служінню гнобленим масам не лише словом, а й ділом.

Його заклик припав до душі невеликій групі західноукраїнської молоді, викресавши іскру того, що можна назвати інтелектуальною революцією. Він наштовхнув членів цієї групи на пошуки третього й соціально більш виправданого шляху обстоювання інтересів українців». (Субтельний О. Україна: історія. — К.: Либідь, 1991. — С. 283)

Документ 2

«Серед усіх західноукраїнських селян буковинці були найзаможнішими, в основному завдяки тому, що великі румунські землевласники не мали такого величезного впливу у Відні, як поляки та мадяри. Оскільки політика Відня зводилася до використання українців як противаги румунам, то перші й справді мали певні політичні важелі. На кінець ХІХ ст. наслідками цього впливу булла добре організована система освіти, можливість навчання у Чернівецькому університеті… Втім, існували і перешкоди на шляху національного і політичного розвитку. Буковинці, як і румуни, були православними, а церковна ієрархія була в основному опанована румунами. Тому, на відміну від Галичини, церква не грала, та й не

могла відігравати помітної ролі у розвитку почуття національної ідентичності на Буковині; відтак процес національного будівництва в краї значно сповільнився». (Субтельний О. Україна: історія. — К.: Либідь, 1991. — С. 293)

• Які обставини сприяли та заважали розвитку національного руху на Буковині склалися в другій половині ХІХ ст.?

Документ 3

«У Закарпатті… мадяри цілком підпорядкували собі край, особливо після 1867 року. Їхні аристократи свавільно експлуатували селянство, а угорські націоналісти всіляко душили місцевий патріотизм. Таким чином, майже у всіх відношеннях близько 400 тисяч закарпатців, які складали майже 70 % всього населення краю, було найбезправнішими з усіх західних українців.

…Значна частина освічених людей, не маючи широкої опори на народ, піддалася тискові й асимілювалася, ставши так званими «мадяронами». Оскільки ж Закарпаття відділяв від Галичини австро-угорський кордон, що пильно охоронявся, а контакти між ними були традиційно слабкими, тут, на відміну від Буковини, не могли розвинутись українофільські течії. Відтак в останні десятиріччя ХІХ ст. в краї зникав один слов’янський часопис за іншим, число шкіл з викладанням на місцевій говірці зійшло на нуль… І лише жменька молодих народовців, таких як Юрій Жаткович та Августин Волошин, намагалися чинити опір мадяризації». (Субтельний О. Україна: історія. — К.: Либідь, 1991. — С. 293–294)

^ Документ 4. Із протесту Галицьких українців проти гноблення Закарпатських українців правлячими колами Угорщини

«…Мадяри забороняють угорським русинам відбирати руські часописи з Галичини, навіть неполітичні, лиш літературні або призначені для дітей. А ось недавно угорське правительство у своїй великій гуманності заборонило спроваджувати і ширити в Угорщині

видання львівської «Просвіти»… Угорським русинам забороняють зноситися з галицькими, одбирають листи, писані до угорських русинів… Навіть в абсолютній Росії не робиться таких речей так явно, з таким цинізмом, а особливо з устами, повними грімких фраз про

свободу, толерацію і цивілізацію. Щоб знищити всякі сліди Русі на Угорщині, наказав уряд перемінювати назви не лиш місцевостей, а й осіб, і то як імена, так і прізвиська на лад мадярський…» (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 240)

Завдання до документів 3 та 4

1. На основі даних документів схарактеризуйте особливості визвольного руху в Закарпатті.

2. Як ви думаєте, чому сильний національний тиск з боку Угорщини призвів до посилення москвофільської течії?

Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Схожі:

Урок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70-х — 90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 37 Тема. Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських...
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Урок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70-х — 90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70-х — 90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70-х — 90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 34 Початок громадівського руху наприкінці 50–60-х років ХІХ...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.» виконайте...
Урок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70-х — 90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 13 Соціальні рухи на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції
...
Урок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70-х — 90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний...
Користуючись картою атласа «Суспільне-політичне життя на українських землях у першій половині ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70-х — 90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 38 Утворення українських політичних партій Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70-х — 90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 43 Українське мистецтво другої половини ХІХ ст. Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Розвиток української культури у другій половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст.», виконайте завдання
Урок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70-х — 90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 12 Соціально-економічне становище українського населення під...
...
Урок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70-х — 90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 27 Вплив аграрної реформи 1848 р на розвиток економіки у західноукраїнських...
Користуючись картою «Українські землі у складі Австрійської та Російської імперії на початку ХІХ ст.», виконайте завдання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка