Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 222.55 Kb.
НазваПентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка2/3
Дата конвертації16.09.2013
Розмір222.55 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
1   2   3

№ з/п

Дата, клас

Реалізація змістових ліній програми

Примітка

К-ть год.

Мовна

Мовленнєва

Соціокультурна

Діяльнісна

Вступ(1 год.). Краса і багатство української мови.
Краса і багатство рідної мовиПовторення, узагальнення

та поглиблення вивченого(5 год.)
Словосполучення і речення. Головні члени речення; частини мови, якими вони виражені. Орфограми в значущих частинах слова.
Краса і багатство рідної мови

аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.
Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки в простому реченні.
Вічне життя українського слова.РМ № 1. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові: адресант мовлення, адресат мовлення , тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично).

Побут українцівСкладне речення. Розділові знаки в складному реченні. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові та діалозі.
Хатні обереги.

аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.

Структура тексту. Тема і основна думка. Види зв'язку речень у тексті. Типи і стилі мовлення.
Хатні обереги.
Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах і на межі значущих частин слова та основ.
Збереження традиційРМ №2. Повторення вивченого про текст, його складові ознаки. Структурні особливості тексту. Види зв'язку речень у тексті. Вибірковий усний переказ тексту наукового стилю.

Збереження традиційПоняття про офіційно-діловий стиль мовлення. Засвоєння стан дартних висловів, словосполучень в офіційно-діловому стилі.
Етика спілкування.
Лексикологія (7 год.)
Групи слів за їх походженням. Тлумачний словник. Словник іншомовних слів. Вимова та написання слів іншомовного походження.
Історія народного житла, його інтер’єр.

аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.
Активна і пасивна лексика: застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми
Історія народного житла, його інтер’єр.
Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістично забарвлені, діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми
Етика спілкування
Тренувальні вправи. Доречне вживання вивчених пластів лексики у власному мовленні.
Етика спілкування
Офіційно-ділова лексика.
Етика спілкуванняРМ№3. Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. План роботи. Оголошення. Особливості їх побудови

Етика спілкуванняКонтрольна робота №1 Лексикологія (тести)
Вічне життя українського слова.Аналіз контрольної роботи. Узагальнення з теми «Лексикологія».

Словотвір. Орфографія (8 год.)РМ №4. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення. Простий і складний плани

Вічне життя українського слова.Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення. Словотвірний словник.
Вічне життя українського слова.


^ РМ №5Докладний (усний) переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Підготовка до усного контрольного переказу.

Історія народного житла, його інтер’єр.


РМ №6 Докладний письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Складний план готового тексту.

Історія народного житла, його інтер’єр.Зміни приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький,буквосполученням -чн (-шн-).
Гумористична скарбниця народу

аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.
Зміни приголосних при творенні відносних прикметників з суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників з суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).


РМ №7 Письмовий контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення (підготовча робота).

Декоративно-художнє оздоблення хати.


^ Учень визначає мотив і мету власної пізнавальної діяльності;
планує діяльність для досягнення мети;
здійснює план;
оцінює одержаний результат і робить відповідні корективиРМ.№8. Письмовий контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення (виконання роботи).

Декоративно-художнє оздоблення хати.
Складні слова. Сполучні голосні о, е в складних словах. Вимова та наголошення складних слів; правильне вживання їх у мовленні.
Гумористична скарбниця народу


РМ №9. Робота над помилками, допущеними у контрольному переказі. Удосконалення писемного мовлення.

Гумористична скарбниця народу


^ Учень оцінює одержаний результат і робить відповідні корективи
Творення складноскорочених слів, їх правопис разом і через дефіс; написання слів з niв-.
Звичаї в сім’ї.

аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.
Правопис складноскорочених слів. Тренувальні вправи.
Звичаї в сім’ї.
Контрольна робота №2 (тестові завдання). Словотвір. Орфографія. Читання мовчки.
Вічне життя українського слова
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення теми «Словотвір. Орфографія»
Наше духовне коріння.
Морфологія. Орфографія (50 год.)

Іменник(18 год.)
Загальна характеристика частин мови (1 год.)
Наше духовне коріння.

аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.
Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні і власні.
Родинні обереги — джерело національного духу.
Велика буква і лапки у власних назвах.Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Запобігання помилкам у визначенні роду окремих іменників.
Родинні обереги — джерело національного духу.
Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини
Родинні обереги — джерело національного духу.РМ №10 Повідомлення на лінгвістичну тему(усно)

Слово як духовна святиня.

Відмінки іменників, їх значення. Уживання відмінкових форм іменників; кличний відмінок при звертанні; синоніміка відмінкових закінчень.
Слово як духовна святиня.
РМ №11 Діалог, його розігрування відповідно до серії малюнків, запропонованої ситуації спілкування, пов'язаної з особистими враженнями від певних подій, спостереженнями, обміном думками, життєвим досвідом учнів, етикетного характеру.

Етика спілкування
Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни.
Рослинний і тваринний світ рідного краю.

аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.
Відмінювання іменників І відміни.
Рослинний і тваринний світ рідного краю.
Відмінювання іменників II відміни. Особливості відмінювання іменників чол. роду в Р. в. Букви -а(-я), -у(-ю) в цих закінченнях.
Рослинний і тваринний світ рідного краю.
Тренувальні вправи
Українське народне мистецтво.
Відмінювання іменників III відміни.
Українське народне мистецтво.
Відмінювання іменників IV відміни.
Українське народне мистецтво.
Тренувальні вправи
Українське народне мистецтво.
Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.
Історія виживання рідної мови.
Тренувальні вправи.
Історія виживання рідної мови.РМ №12. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.

Побут українців. Хатні обереги.Повторення основних відомостей з теми «Іменник, відмінювання іменників.»
Пісня — душа народу.

аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.
^ Контрольна диктант.
З історії кобзарства в Україні
Аналіз контрольного диктанту
З історії кобзарства в Україні
Повторення основних відомостей з теми «Іменник, відмінювання іменників.»
Мамина колискова.
Тренувальні вправи.
Обрядові пісні.
Контрольна робота №3 (тестові завдання). Іменник. Відмінювання іменників.
Пісня — душа народуРМ № 13. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

Історія виживання рідної мови.Робота над помилками, допущеними у контрольній роботі. Узагальнення вивченого
Сиві гомери України.аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.
Особливості творення іменників. Не з іменниками
Сиві гомери України.Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -іин(я), -єнн(я),

-н(я), -инн(я), -ив(о)у -єв(о).
Українське народне мистецтво. Плетіння. Мереживо.
Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.
Твій рід.

Тренувальні вправи
Твій рід.1   2   3

Схожі:

Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconПентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconПентилюк М.І., Гайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8...
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconАнглійська мова. Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль, Астон
Англійська мова. Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль
Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconЛексичний матеріал
За О. Д. Карп `юк. Англійська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconЛексичний матеріал
За О. Д. Карп `юк. Англійська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconЛексичний матеріал
За О. Д. Карп΄юк. Англійська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconЛексичний матеріал
Англійська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Астон, 2006
Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconЛексичний матеріал
Англійська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Астон, 2006
Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconКомунікативні функції
За О. Д. Карп`юк. Англійська мова. Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Видавництво «Астон»....
Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчального заняття
Підручник: А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. Алгебра І початки аналізу. Підручник для 10 класу загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка