Тема виступу на методичному об
Скачати 126.76 Kb.
НазваТема виступу на методичному об
Дата конвертації19.12.2013
Розмір126.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы

Центр дитячої та юнацької творчості ім. В.Гнаровської

Тема виступу на методичному об’єднанні

«Створення ситуації успіху дошкільнят

на заняттях гуртка «Фізична реабілітація»

Керівник гуртка

Орлова Світлана Олександрівна

м.Вільнянськ
Ц


План виступу

 1. Історія виникнення технологіїситуації успіху

 2. Концептуальні положення

 3. Прийоми створення ситуації успіху

IV.Алгоритм створення ситуації успіху

V.Особистий досвід створення ситуації успіху на заняттях з дошкільнятами з фізичної реабілітації

 1. Історія виникнення технології

Народження педагогічної технології "Створення ситуації успіху" було зумовлено самим життям. У своїй педагогічній діяльності А. С. Макаренко розробляв ідею "завтрашньої радості", а В. О. Сухомлинський розвинув цей прийом у створеній ним "Школі радощів". Результати діяльності .цих педагогів підводять нас до усвідомлення можливостей упровадження у навчально-виховний процес сучасної школи такої педагогічної технології, яка була б націлена саме на те, як викликати у дітей почуття радощів, забезпечити успіх у навчанні.В процесі педагогічної діяльності з'являється переконання: якщо не бажаємо "зламати" дитину в період формування її особистості, маємо мету допомогти в розвитку, оберігаючи природну індивідуальність, то ні в якому разі не можна позбавляти дитину чекання завтрашньої радості, віри у свої можливості, сподівань, на позитивні перспективи у майбутньому. Теоретичні положення і їх апробація в практичній діяльності переросли в певну педагогічну технологію — "Створення ситуації успіху", котра в період демократизації та гуманізації навчання, уважного ставлення до особистості дитини широко поширилася в сьогоднішніх дошкільних закладах.

 1. ^ Концептуальні положення

Сучасне динамічне життя потребує від особистості швидкої адаптації до перетворень, бути активним й ініціативним, не уникати труднощів, уміти ставити перед собою реальні цілі й прагнути їх досягати, адекватно оцінюючи й розвиваючи свої здібності, бути відповідальним і при цьому почуватися у своєму оточенні впевнено і комфортно. Пошук закономірностей становлення дитячої особистості, підвалин цілісної діяльності дитячого навчально-виховного закладу як соціального інституту актуалізує проблему спеціального дослідження феномену досягнення успіху дитиною, виявлення ефективних педагогічних шляхів формування такого складного особистісного новоутворення, як успішність. В останній час з’явилось багато досліджень, в яких доводиться,що соціальна поведінка людини на багато років визначається способами дошкільного та шкільного виховання та навчання, що, в свою чергу, підтверджує залежність становлення соціально значимих особистісних якостей від організації освітнього процесу, способів міжособистісної взаємодії її учасників. Оскільки ігрова діяльність є провідною у досліджуваному віковому періоді, а комфортність відчуття себе дитиною у ній має вплив на становлення життєвої парадигми, важливо забезпечити періодичне переживання успіху дошкільником у цьому виді діяльності. Такі можливості надає детальне вивчення вихователями і впровадження у практику технології створення ситуації успіху.

В основі педагогічної технології "Створення ситуації успіху" лежить особистісно орієнтований підхід до процесу навчання та виховання.

Ситуація успіху — це суб'єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, творця явища. Ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина визначає цей результат як успіх. Кожному педагогу слід звернути увагу на цей постулат. Об'єктивна успішність діяльності дитини — це успіх зовнішній, тому що якість результату оцінюється свідками дійства. Усвідомлення ситуації успіху самою дитиною, розуміння її значимості виникає у суб'єкта після здолання своєї боязкості, невміння, незнання, психологічного ураження та інших видів труднощів. Слід зазначити, що навіть інколи переживаючи ситуацію успіху, дитина може зазнати незгладимих емоційних вражень, різко змінити в позитивний бік стиль свого життя. Створена ситуація успіху стає точкою відліку для змін у взаєминах з оточуючими, для дальшого руху дитини вгору щаблями розвитку особистості. Заряд активного оптимізму, здобутий в ранньому віці, гартує характер, підвищує життєву стійкість, здатність до протидії. Успіх, якщо його переживає дитина неодноразово, відкриває період визволення прихованих можливостей особистості, перетворення та реалізації духовних сил. Дитині необхідно створити психоемоційний комфорт не тільки у дитячому садку, а і вдома.

Мета і завдання

 1. Створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили.

 2. Допомогти особистості дитини зрости в успіху, дати відчути радість від здолання труднощів.

 3. Дати зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, необхідно прикласти зусилля. І успіх буде еквивалентом витраченим зусиллям.

 4. Вміти протистояти постійному чергування успіхів та невдач.

 5. Розвивати вміння балансувати між успіхами та невдачами, який при активній пошуковій поведінці дитини повинен бути зрушений в напрямку успіху.

 6. Використовувати попередній досвід подолання труднощів, раніше сформовані та виправдані очікування радості ніби вступають у протиборство з оцінкою нової ситуації. Дитина уже намагається її подолати, переломити. Технологія "Створення ситуації успіху" виробляє найціннішу людську якість — стійкість у боротьбі з труднощами. А невдачі, які сталися, його не зломлять, не зупинять.

 1. ^ Прийоми створення ситуації успіху

Важливе значення має емоційна культуру педагога,
його психологічна пильність. Без цього неможливо створити ситуацію успіху як для дітей, так і для самого педагога. З чого складається емоційна культура педагога? Відповідаючи на це запитання, В. Сухомлинський визначив декілька її ознак.

Це: 1. Культура відчуттів і сприйняттів.

 1. Культура слова та емоційних станів.

 2. Емоційна сприйнятливість.

Будь-який успіх неможливо розглядати без порушення питання: для чого? Саме це визначає мотивацію дитини. Які ж фактори визначають її?

Фактори, які визначають успіх.


 1. прагнення успіху,

 2. надія на успіх,

 3. суб'єктивно оцінена ймовірність досягнення успіху,

 4. суб'єктивні еталони оцінки досягнень.

Формування впевненості в успіху в кожного ще до початку виконання навчальної процедури має стати одним із найважливіших педагогічних завдань.

Умовно можна поділити дітей на групи, залежно від,того, як вони переживають успіх.

1)надійні

2)упевнені

3)ті, що сумніваються

4)зневірені.

^ V.Алгоритм створення ситуації успіху


Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху» має певний алгоритм.

 1. Зняття страху. Допомагає перебороти невпевненість у власних силах. (“Люди вчаться на своїх помилках і знаходять інші шляхи вирішення проблем”).

 2. .Авансування успішного результату. Наставник висловлює тверду переконаність у тому, що дитина обов’язково впорається з поставленим завданням. («У тебе обов’язково вийде», «Я навіть не сумніваюсь у позитивному результаті»),

 3. .Прихований інструктаж дитини про способи й форми здійснення діяльності. Допомагає дитині уникнути поразки. Досягається шляхом побажання. (“Можливо, краще почати з ...”, “Виконуючи роботу, не забудьте про ...”).

4.
Внесення мотиву. Показує дитині заради чого, кого здійснюється ця діяльність, кому буде добре після виконання. (“Без твоєї допомоги твоїм друзям не впоратись...”).

5.Персональна винятковість. Визначає важливість зусиль дитини в діяльності, що здійснюється або здійснюватиметься. (“Тільки ти міг би...”, “Тільки тобі я можу доручити...”).6. Мобілізація активності. Спонукає до виконання конкретних дій. (“Ми дуже хочемо розпочати роботу...”, “Так хочеться поскоріше побачити...”).

 1. Висока оцінка деталі. Допомагає емоційно пережити не результат в цілому, а якоїсь її окремої деталі. (“Найбільше мені сподобалось у твоїй роботі...”, “Найбільше тобі вдалося...”).

Концептуальну основу технології створення ситуації успіху складають концепції особистісно орієнтованого навчання та виховання (І.Бех, О.Кононко, В.Рибалка, І.Якиманська), діяльнісного підходу (Б.Ананьєв, О.Бодалєв, П.Гальперін, О.Леонтьєв), розвивального навчання (Л.Виготський, Л.Занков, Д.Ельконін,В.Давидов).

Найбільш ґрунтовно і всеохоплююче проаналізував ситуацію успіху та надав поради щодо її створення А.Бєлкін у праці “Ситуація успіху. Як її створити”. Вчений підкреслює, що головна мета діяльності вихователя - створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомити свої здібності, повірити у власні сили, дати збагнути, що успіх є еквівалентним витраченим зусиллям.

Обґрунтування ситуації успіху як педагогічного засобу, який дозволяє максимально розвинути здібності дитини, ї фізичні та духовні сили, знайшло своє відображення у працях В. Пітюкова, Н. Щуркової, які під успіхом розуміють суб’єктивне переживання особистістю задоволення від процесу і результату самостійно виконаної діяльності. Аналізуючи вплив ситуації успіху на почуттєву сферу дитини, Н. Щуркова зазначає: “Переживаючи ситуацію успіху, дитина відчуває почуття власної гідності, оскільки у визнанні її людських та індивідуальних якостей вона виявляє і те, що стоїть на певному рівні, і те, що вона варта чогось як людина. До того ж, ситуація успіху породжує задоволення життям на даний момент, а це є не що інше, як щастя в одному з його різновидів” [6, с. 110]. Формувати успішну особистість дитини потрібно розпочинати зі створення так званого поля успіху. Технологічними кроками побудови поля успіху, за І.Казаковою, А.Тряпіциною, є: діагностичне дослідження (у яких сферах життєдіяльності дитина може виявити здібності і пережити успіх); аналіз (наскільки значними є можливості дитини, чи вистачає їй поля діяльності); прогноз (хто з дітей має переваги, хто може виявитися в позиції постійної поразки); проектування (вибудовуються ситуації досягнень, нові види діяльності, нові конкурси, виставки, нагороди, церемонії).

Виокремлюючи умови створення ситуації успіху, на перше місце вчені ставлять створення атмосфери схвалення, радості, яка може бути забезпечена за допомогою вербальних та невербальних (мімічних, пластичних) засобів, таких як підбадьорюючі слова, м’які інтонації,

коректність та доброзичливість звертань, відкрита поза (А. Лопатін, В. Пітюков, Н. Щуркова). Це допомагає дитині справитися з поставленим перед нею завданням. Зокрема, В. Пітюков пропонує ряд педагогічних прийомів, які доцільно використовувати, створюючи ситуацію успіху: 1) зняття страху перед діяльністю, яку треба виконати, з метою подолання невпевненості у власних силах, у позитивному кінцевому результаті (це вербалізується у наступних фразах: “Для тебе це просто, однак якщо щось не вийде.”, “Не помиляється лише той, хто нічого не робить”, “Люди вчаться на своїх помилках і знаходять інші способи виконання завдань”. Таким чином, педагог дає зрозуміти вихованцю, що від нього не очікують абсолютної осконалості, що він має право на помилку, на іншу спробу, що цінність становлять його дії-намагання виконати завдання); 2) внесення мотиву, що відбувається, якщо разом з метою та описом передбачуваного результату дитині пояснюється, фаради чого чи кого це здійснюється. Системоутворюючою якістю особистості виступає спрямованість. Саме в спрямованості виражаються цілі, в ім’я яких діє особистість, її мотиви, суб’єктивні ставлення до різних сторін дійсності. Соціальна спрямованість діяльності вміщує в собі значний педагогічний зміст, оскільки розкриває перед дитиною значимість її зусиль для інших людей і, навпаки, значення старань та думок цих людей для її розвитку; 3)авансування успішного результату (“Маючи такі здібності, як у тебе”, “Ти вже неодноразово демонстрував нам, як потрібно долати труднощі”, “Ти неодмінно все зробиш правильно, адже в тебе такий гострий розум”), для чого потрібно діагностувати позитивні сильні сторони особистості дитини (міцну пам’ять, спостережливість, уважність, швидкість реакції, розсудливість тощо) та спертися на них; 4) прихована інструкція, яка за своєю сутністю є допомогою дитині, яка ще тільки має навчитися обходитися без допомоги, повністю спиратися на свої сили. Реалізується така прихована допомога шляхом використання натяку, вказівки, побажання (“Найкраще почати з “Доцільно звернути увагу на.”);“персональна винятковість”: змістом даного прийому є зазначення важливості зусиль саме цієї дитини у даній діяльності (“Тільки ти і міг би”, “Тільки тобі я можу довірити”), що покладає відповідальність, мобілізує особистість; 6) педагогічне навіювання, тобто емоційно забарвлений вплив вихователя на свідому та підсвідому сфери дитини, результатом чого є поява стану впевненості, почуття піднесення, бажання діяти тощо; 7) оцінка отриманого завдяки дитячим зусиллям результату, яка, власне, визначатиме, чи відчує дитина радість успіху. При цьому важливо здійснювати не стільки цілісне оцінювання продукту діяльності, скільки деталі, в якій проявилась індивідуальність дитини, наприклад використання незвичного способу, самостійний пошук, гарне оформлення: “Особливо у тебе гарно вийшло.”, “Дивує такий фрагмент.”.


 1. ^ Особистий досвід створення ситуації успіху на заняттях з дошкільнятами з фізичної реабілітації

Потреба людини у самоствердженні робить змагання універсальним феноменом людських стосунків і завжди актуальним та ефективним засобом стимулювання бажаної поведінки вихованців. Потяг до змагання органічно притаманний дитячій психології, він, образно кажучи, є другою натурою дитини, що виявляється майже у всіх дитячих справах і розмовах.

Змагання завжди використовувалось педагогами, особливо в роботі дитячих організацій, намагаючись організовувати змагання аби діти за власного ініціативою змагалися на всіх напрямках.

Згідно - навчально тематичного плану з фізичної реабілітації теми занять запропоновані так, щоб ситуація успіху виникала постійно. Гімнастичні вправи, вправи з йоги, елементи танцювальних вправ допомагають кожній дитини постійно удосконалювати своє тіло, бути впевненим у собі, а в подальшому почувати себе успішним. Неабияку зацікавленість викликають силові вправи, особливо для хлопчиків. Вправи з предметами - м’ячами, великими кубами, валиками, заняття в сухому басейні вимагають від дітей зібраності, уваги, напористості, що є основними характерними рисами для створення ситуації успіху. Звукотерапія, тваринотерапія, пальчикова гімнастика, оволодіння жестами допомагають розвивати фантазію, за допомогою жестів та міміки вчаться показати, пояснити свої думки бо в цьому віці діти ще не чітко говорять. Головним напрямком в роботі є ігрові вправи естафети. Під час проведення естафет з предметами, з простими завданнями дитина намагається бути першою, кращою, швидко ті чітко справитися з поставленим завданням - бути лідером. Підбір естафет спрямований так, в щоб будь - якій вправі кожна дитина змогла бути першим, кращим, не втрачала віру в свою перемогу. Хтось був кращим в естафетах з м’ячами, хтось був уважнішим в естафетах з предметами, комусь вдалася естафета силового характеру, хтось був гнучкішим, витривалішим. Тому кожна дитина отримала для себе задоволення, стала на одну сходинку успішнішою. Слід не забувати про заохочення та постійно хвалити дитину - ти сьогодні був кращим, і не тільки ти, а й Світлана, Денис, Сашко. А от уважнішими були Наталка, Вітя, Сергій, а взагалі ви всі молодці і я вас всіх люблю.


Схожі:

Тема виступу на методичному об iconТема заняття
Культура професійного мовлення. Усне публічне мовлення. Жанри публічних виступів. Мистецтво публічного виступу. Доповідь. З. 08....
Тема виступу на методичному об iconПриклади художніх технік у школі (с. 8-57), які подані у навчально-методичному...
Приклади художніх технік у школі (с. 8-57), які подані у навчально-методичному посібнику Є. А. Антоновича, В.І. Проців, С. П. Свида...
Тема виступу на методичному об icon"Общий (укр.)"
Це другий розділ риторики, в якому формулюються основні поняття про предмет виступу І визначення правил оперування ними
Тема виступу на методичному об iconУкраїнська мова, 11 клас
Мета уроку: Ознайомити учнів з особливостями виступу(підготовленого І непідготовленого) як одним із жанрів усного мовлення, формувати...
Тема виступу на методичному об iconАнкетами; отримають досвід публічного виступу під час захисту проекту
Автори: вчитель української мови та літератури 1 категорії Маслєнікова І. Б., Нвк №16, м. Мелітополь
Тема виступу на методичному об iconОнкович Г. В. Медiалогiя та II складовi. 2009
А відтак І метою нашого виступу є прагнення привернути увагу науково-педагогічної громадськості до медіалогії та медіаосвіти як до...
Тема виступу на методичному об iconВиступу
Всі учасники спочатку виходять у зелено-чорних формах агітбригади І у капелюхах, потім поступово переодягаються на казку, а потім...
Тема виступу на методичному об iconСценарій виступу агітбригади команди «Ромашка» «За здоровий спосіб життя»
Нас згадати вам не важко, Бо звемося ми «Ромашка». Наперстянка нас прислала, Всім привіт переказала
Тема виступу на методичному об iconПро зміст науково-методичної роботи та рівень її організації в Славутицькій...
Кількість комп'ютерів та наявність доступу до мережі Інтернет в методичному кабінеті закладу
Тема виступу на методичному об iconАктуальні проблеми державотворення в Україні
Вступна частина розпочалася у 329 аудиторії з виступу декана юридичного факультету Гриценка Івана Сергійовича. У своєму вступному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка