Контрольна робота №2 з теми «Література української еміграції» Варіант 1
Скачати 55.19 Kb.
НазваКонтрольна робота №2 з теми «Література української еміграції» Варіант 1
Дата конвертації20.12.2013
Розмір55.19 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
Контрольна робота № 2 з теми «Література української еміграції»

Варіант 1

Початковий рівень

Виконайте тестові завдання (0, 3 бала)

1. Роману «Марія» У.Самчука властива жанрова ознака

А хроніка

Б пригодницький

В авантюрний

Г фантастичний

Д автобіографічний

2. Життя Мирона Катранника обірвалося ( Жовтий князь»)

А на міському вокзалі

Б у палаючому урвищі

В на порозі рідного дому

Г під час заробітків на Кавказі

Д біля огородженого млина

^ 3. До композиційних особливостей роману «Марія» У.Самчука належать

А поділ на три «книги», обрамлення

Б поділ на п’ять «книг», обрамлення

В зміщення часових пластів, діалоги

Г інтер’єри, розповідь від першої особи

Д монологи, розвиток дії в трьох селах

4. Що вважали гості поганим знаком на весіллі Марії та Гната (за романом У.Самчука «Марія»)? Позначте, які з наведених чотирьох відповідей правильні, а які — неправильні.

^ А Раптову зміну погоди — сніг, що випав надто рано.

Б Погане віщування старої бабці.

В Благословення молодят непарними образами.

Г Неприховані горе та сум Марії на власному весіллі.

^ 6. За жанром «Марія» У. Самчука подібна до твору
А
«Маруся» Г, Квітки-Основ'яненка

Б «Людина» О. Кобилянської

В «Чорна рада» П. Куліша

Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика

Д «Маруся Чурай» Ліни Костенко

^ 7. Поетичний твір Євгена Маланюка «Шевченко» є
А
поемою

Б баладою

В притчею

Г сонетом

8. Для твору У Самчука «Марія» ознакою, НЕ властивою жанру роману, є

А епічність

Б широке охоплення життєвих подій

В незначний обсяг

Г наявність кількох сюжетних ліній

Д багатогранне змалювання персонажів


^ 9. Євгену Маланюку відповідає така характеристика

А «імператор залізних строф»

Б «шляхетний неокласик»

В «великий сонцепоклонник»

Г «творець модерної драми»

^ 10. Біблійне походження поєднує образи Марії «Марія» У. Самчука) та

А матір («Я (Романтика)» М. Хвильового)

Б Марусю («Маруся» Г. Квітки-Основ'яненка)

В Олену («Людина» О. Кобилянської)

^ Г Ярославну («Слово про похід Ігорів»)

Д Марічку («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)
Середній рівень

Дайте відповіді на запитання (0, 3 бала)

1. Як умовно називають поетів, які у 20-их роках опинилися в Чехословаччині?

2. У чому близькість поетів ,,Празької школи” з київськими неокласиками?

3. Яке справжнє прізвище Олега Ольжича?

4. Хто автор книг ,,Стилет і стилос”, ,,Гербарій”, ,,Земна Мадонна”, ,,Перстень Полікрата”?

5.Який жанр роману У.Самчука ,,Марія”?

6. Який герой і з якого твору промовляє слова: ,,Ну что ж, мать Чево тараниш глаза? Ідола твоєво разстрєлял, − і додав матірну лайку”?

7. Що в кінці роману ,,Марія” Уласа Самчука ми дізнаємося про дочку Марії і Корнія і їх внучку?

8. Який із синів Марії відданий національній ідеї?

9. Чому розлучилися Дарія Олександрівна і Андрійко на станції?

10. Як помер Мирон Катранник?
Достатній рівень

За кожну правильну відповідь −1 бал.

1. Який твір називається хронікою?

2. Які проблеми підняті в романі Василя Барки ,,Жовтий князь”?

3. Визначте віршовий розмір, римування вірша Є.Маланюка «Шевченко».
Високий рівень (3 бали )

Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем:

  1. Чому в романі Уласа Самчука ,,Марія” тривалість життя героїні рахується не роками, а днями?

  2. У чому проявляється духовність, людяність селянина? (За романом Василя Барки ,,Жовтий князь”)

  3. Історіософські мотиви у творчості поетів ,,Празької школи”.


Контрольна робота № 2 з теми «Література української еміграції»

Варіант 2

Початковий рівень

Виконайте тестові завдання (0, 3 бала)

^ 1. Через неможливість виконання плану хлібоздачі заподіює самогубство ( Жовтий князь»)

А начальник міліції

Б Григорій Отроходін

В секретар райкому

Г Мирон Катранник

Д сусід Катранників

^ 2. Спочатку зухвалим і жорстоким, а потім поміркованим і людиною праці постає в романі « Марія»

А Лаврін

Б Максим

В Гнат

Г Корній

Д Архип

^ 3. Назва роману Василя Барки «Жовтий князь» НЕ уособлює

А «вождя народів» - Сталіна

Б голодомору

В змертвіння, руїни

Г незнищенності народу

Д бездушної радянської влади

4. ^ З перебуванням у якому єврпейському місті протягом 1920-1930 р. пов’язане мистецьке зростання Уласа Самчука? Позначте, які з наведених чотирьох відповідей правильні, а які — неправильні.

^ А У Парижі.

Б У Берліні

В У Празі.

Г У Варшаві.

5.  Учасником якого діаспорного митецького угрупування був У. Самчук? Виберіть правильну відповідь.

А МУРу.

Б «Празької школи».

В «Нью-Йоркської групи».

Г ОУП «Слова».

^ 6. Еллін, схимник і Гоген — так у поезії Є. Маланюка «Сучасники» зображений
А П. Тичина

Б М. Хвильовий

В М. Коцюбинський

Г М. Рильський

Д У. Самчук

7.  Хто з названих письменників мав псевдонім Барка? Виберіть правильну відповідь.

А Юрій Яновський.

Б Василь Очерет.

В Євген Маланюк.

Г Павло Тичина.

^ 8. Перу Є.Маланюка належать слова

А «Життя іде і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде».

Б «я к в нації вождя нема, тоді вожді її - поети!»

В «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину».

Г «Страшні слова, коли вони мовчать».

^ 9. До «Празької школи» входив
А
І. Багряний

Б В. Барка

В У Самчук

Г М. Куліш

Д Є. Маланюк

10. Половецькі степи, прерії, скитські простори як образ України є характерними для

А Ю. Яновського («Вершники»)

^ Б Т. Шевченка («Гайдамаки»)

В Ліни Костенко («Маруся Чурай»)

Г Є. Маланюка («Сучасники»)

Д О. Довженка («Зачарована Десна»)

Середній рівень

Дайте відповідь на запитання(0,3 бали за запитання)

1. Ким за стилем були представники ,,Празької школи”?

2. Хто був найяскравішим представником ,,Празької школи” українських поетів?

3. Яке справжнє ім’я Василя Барки?

4. У чиїх творах Україна постає в образах то ,,степової Еллади”, то Антимарії, то покритки Катерини, то відьми, то ,,зрадливої бранки степової”?

5. Який жанр роману Василя Барки ,,Жовтий князь”?

6. З яких частин складається роман Уласа Самчука ,,Марія”?

7. Що в кінці роману Уласа Самчука ,,Марія” ми дізнаємося про Гната?

8. Яке прохання містилося в кожному листі Демка, сина Марії і Корнія, які він присилав із полону?

9. Чим для Мирона Катранника закінчився похід разом з іншими односельцями до млина по хліб?

10. Яку цінну для матері реліквію люди знайшли в руці померлої Дарії Олександрівни?

Достатній рівень

(1 бал за кожне питання)

  1. Які проблеми підняті в романі Уласа Самчука ,,Марія”?

  2. Які три змістові плани знайшли відображення в романі Василя Барки ,,Жовтий князь”?

  3. Визначте віршовий розмір, римування вірша Є.Маланюка «Сучасники» (Ч.1)

Високий рівень (3 бали )

Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем:

  1. Провина і кара. (За романом Уласа Самчука ,,Марія”)

  2. Образ України у творчості поетів ,,Празької школи”.

  3. Родина Катранників − носії одвічних українських народних ідеалів. (За романом Василя Барки ,,Жовтий князь”).

Схожі:

Контрольна робота №2 з теми «Література української еміграції» Варіант 1 iconКонтрольна робота Варіант 1

Контрольна робота №2 з теми «Література української еміграції» Варіант 1 iconУкраїнське ділове мовлення Контрольна робота Варіант №4
Логічна послідовність тексту юридичного документа
Контрольна робота №2 з теми «Література української еміграції» Варіант 1 iconКонтрольна робота 10 клас Варіант 1
Обчисліть об’єм І масу амоніаку (н у.), добутого з амоній сульфату кількістю речовини 0,5 моль
Контрольна робота №2 з теми «Література української еміграції» Варіант 1 iconВимоги до заліку у ІІ семестрі для студентів заочного відділення...
Контрольна робота з теми «Гімнастична термінологія» по певним запитанням до цієї теми
Контрольна робота №2 з теми «Література української еміграції» Варіант 1 iconВимоги до заліку у ІV семестрі для студентів заочного відділення...
Контрольна робота з теми «Організація І проведення змагань з гімнастики» по певним запитанням до цієї теми
Контрольна робота №2 з теми «Література української еміграції» Варіант 1 iconСеместрова контрольна робота Хімічні реакції Варіант 1
Вкажіть, до якого типу реакцій належить реакція кальцій оксиду з хлоридною кислотою. Реакцію написати
Контрольна робота №2 з теми «Література української еміграції» Варіант 1 iconДіагностична контрольна робота з геометрії
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Контрольна робота №2 з теми «Література української еміграції» Варіант 1 iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Контрольна робота №2 з теми «Література української еміграції» Варіант 1 iconДіагностична контрольна робота з алгебри у 11-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Контрольна робота №2 з теми «Література української еміграції» Варіант 1 iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка