Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти»
НазваКомунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти»
Сторінка1/7
Дата конвертації31.01.2014
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДЕПАРТАМЕН НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 24

Тел./факс (057) 731-21-31 E-mail: onmibo@ukrpost.ua web-сайт: edu-post-diploma.kharkov.ua

В
ід ___05.09.13____№ _____1129____

На №____________від_____________
Електронні адреси всіх Р(М)В(У)О

Начальникам місцевих органів управління освіти

Завідувачам

районних (міських)

методичних кабінетів (центрів)
Про окремі зміни

до оцінювання навчальних

досягнень учнів та ведення записів

у класних журналах загальноосвітніх

навчальних закладів різних типів і

форм власності Харківської області

у 2013/2014 навчальному році
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» повідомляє, що у 2013/2014 навчальному році залишаються чинними Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів, затверджені наказом Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації від 05.10.11 № 526 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області» зі змінами (лист ГУОН ХОДА від 06.09.2012 № 01-12/4686).

Разом із тим у 2013/2014 навчальному році вносяться зміни з таких навчальних предметів:

1. З історії України (Вступ до історії) – до оцінювання навчальних досягнень учнів та заповнення сторінок журналу 5-х класів – відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі».

2. З російської мови – до вимог оцінювання результатів навчання учнів та заповнення сторінок журналу 5-9 класів – відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.08.2013 №1/9-592.

Прошу довести дану інформацію до педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Додаток: на 20 арк. в 1 прим.


Ректор лист підписано Л.Д.Покроєва


Назарко, 731-12-34

Додаток

до листа КВНЗ

«Харківська академія
неперервної освіти»

_05.09.13__ №_1129
Зміни до оцінювання навчальних

досягнень учнів та ведення записів у класних журналах

загальноосвітніх навчальних закладів

у 2013/2014 навчальному році
^ 1. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ВСТУП ДО ІСТОРІЇ). 5 КЛАС.

У 2013–2014 навчальному році викладання історії України (Вступ до історії) у 5-х класах здійснюється за чинною програмою (Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Історія України; Всесвітня історія; Основи правознавства. 5-9 класи. – К: Видавничий дім «Освіта», 2013). Названими програмами передбачено проведення окремого уроку тематичного оцінювання.

Бал за урок тематичного оцінювання виставляється до класного журналу в колонку під датою проведення уроку. На такому уроці оцінюється пізнавальна діяльність усіх присутніх п’ятикласників. У разі, якщо учень був відсутній на уроці, у відповідній клітинці класного журналу ставиться «н». Оцінка за урок контролю враховується під час виставлення бала за тему. Вільна клітинка перед колонкою «Тематична» не залишається.

Регламентована навчальною програмою година тематичного оцінювання використовується для проведення уроку контролю і корекції навчальних досягнень учнів. Урок контролю і корекції проводиться із пропонуванням усних, письмових або комбінованих видів завдань. На правій сторінці журналу робиться запис «Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «_______________».
^ 2. РОСІЙСЬКА МОВА. 5-9 КЛАСИ.

Оцінювання результатів навчання російської та інших мов національних меншин здійснюється на основі компетентісного та особистісно-орієнтовного підходів до мовного курсу, який, передусім, має забезпечити учням уміння ефективно користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, планування та організації самостійної діяльності; високу мовленнєву культуру особистості; сприяти формуванню громадської позиції та ціннісних орієнтацій.

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи набувають чинності поетапно:

­ у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/14 навчального року;

­ у 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/15 навчального року;

­ у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/16 навчального року;

­ у 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2016/17 навчального року;

­ у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2017/18 навчального року.

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з мов національних меншин призначено для таких типів мовних курсів:

I – для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовою національних меншин;

II-A – для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу);

I-Б – для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу).

У навчанні мови пріоритетним є формування комунікативної компетентності, передусім базових умінь і навичок мовленнєвої діяльності, культури усного і писемного мовлення.

Робота над мовною теорією, формуванням знань про мову підпорядковується інтересам розвитку практичних мовних умінь і навичок, що є основою розвитку мовлення. Тому оцінювання (особливо при вивченні мови як другої) стосується усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письма.

Комунікативна спрямованість шкільних курсів мов національних меншин обумовлює оцінювання результатів навчання з огляду на необхідність розвитку творчих здібностей, ініціативності, пізнавальної самостійності школярів, їх уміння працювати з інформацією, критично осмислювати її, застосовувати для вирішення життєвих проблем.

В оцінюванні результатів навчання мови слід враховувати, що мова є не лише предметом вивчення, а й засобом навчання інших предметів, що підвищує вимоги до рівня сформованості мовленнєвих навичок школярів.

Об'єктами регулярної перевірки та оцінювання є складники комунікативної компетентності:

  • мовленнєві вміння з читання, аудіювання, говоріння, письма;

  • знання з мови та мовні вміння;

  • орфографічні та пунктуаційні уміння.

Відмінності між варіантами оцінювання навчальних досягнень учнів із зазначених мовних курсів визначаються вимогами навчальних програм і полягають в обсягах і рівнях складності текстів, що пропонуються для аудіювання, читання, переказування, списування чи диктанту; в обсязі висловлювань, які складають учні. Зазначені варіанти відрізняються видами робіт з мовленнєвої діяльності, які перевіряються у тому чи іншому класі.

Для перевірки знань з мови і мовних, орфографічних і пунктуаційних умінь у різних варіантах курсу застосовують різні види контрольних робіт по класах (завдання тестового характеру, списування, зорово-слуховий диктант, слуховий диктант).


Оцінювання умінь мовленнєвої діяльності

^ I. Аудіювання (слухання, розуміння прослуханого)

1. Перевіряються уміння сприймати на слух незнайомий текст і розуміти:

– тему тексту;

- тип і стиль мовлення;

– фактичний зміст;

- причинно-наслідкові звязки;

– основну думку висловлювання;

– виражально-зображувальні засоби прослуханого твору.

Перевірка аудіативних умінь здійснюється фронтально. Вчитель читає учням незнайомий текст:

у варіантах І та ІІ-А – один раз,

у варіанті ІІ-Б – два рази.

Після прослуховування учням пропонується серія запитань та варіанти відповідей на кожне запитання, після чого вони повинні вибрати один із варіантів і записати його номер поряд із номером запитання.

Кількість запитань та варіантів відповідей до них визначається так.


Класи

варіант І

варіант ІІ-А

варіант ІІ-Б

5–6-й

6 запитань з трьома варіантами відповідей

6 запитань з трьома варіантами відповідей

6 запитань з двома варіантами відповідей для неспоріднених мов, з трьома – для споріднених

7–9-й

12 запитань з чотирма варіантами відповідей

12 запитань з трьома варіантами відповідей

6 запитань з трьома варіантами відповідей


Запитання мають стосуватися теми тексту, фактичного змісту тексту, причинно-наслідкових зв’язків, його головної думки, типу і стилю мовлення, окремих мовних особливостей (переносне значення слова, образні вирази тощо).

^ 2. Матеріал для контрольного завдання: зв’язне висловлювання (текст добирається відповідно до вимог програми для кожного класу).

Обсяг тексту (і відповідно тривалість звучання) орієнтовно визначається так.

У варіанті І.


Клас

Обсяг та час звучання текстів, що належать до

художнього стилю

інших стилів

5-й

400–500 слів

4–5 хвилин

300–400 слів

3–4 хвилин

6-й

500–600 слів

5–6 хвилин

400–500 слів

4–5 хвилин

7-й

600–700 слів

6–7 хвилин

500–600 слів

5–6 хвилин

8-й

700-800 слів

7–8 хвилин

600–700 слів

6–7 хвилин

9-й

800–900 слів

8–9 хвилин

700–800 слів

7–8 хвилинУ варіанті ІІ-А.


Клас

Обсяг та час звучання текстів, що належать до

художнього стилю

інших стилів

5-й

300–400 слів

3–4 хвилин

200–300 слів

2–3 хвилин

6-й

400–500 слів

4–5 хвилин

300–400 слів

3–4 хвилин

7-й

500–600 слів

5–6 хвилин

400–500 слів

4–5 хвилин

8-й

600–700 слів

6–7 хвилин

500–600 слів

5–6 хвилин

9-й

700–800 слів

7–8 хвилин

600–700 слів

6–7 хвилин


У варіанті ІІ-Б.


Клас

Обсяг та час звучання текстів, що належать до

художнього стилю

інших стилів

5-й

200–250 слів

2–2,5 хвилин

100–150 слів

1–1,5 хвилин

6-й

250–300 слів

2,5–3 хвилин

150–200 слів

1,5–2 хвилин

7-й

300–350 слів

3–3,5 хвилин

200–250 слів

2–2,5 хвилин

8-й

350–400 слів

3,5–4 хвилин

250–300 слів

2,5–3 хвилин

9-й

400–450 слів

4–4,5 хвилин

300–350 слів

3–3,5 хвилин
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти» iconОбласний комунальний вищий навчальний заклад

Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти» iconДніпропетровська обласна рада обласний комунальний вищий навчальний заклад
Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 208 с
Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти» iconПоказники енергоефективності малоповерхових екобудинків
Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти» iconКонцепція створення високотехнологічних соціоекокомплексів в україні
Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти» iconНака з
Харківської облдержадміністрації та квнз «Харківська академія неперервної освіти», на виконання листа гуон від 07. 07. 11 р. №01-12/3745...
Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти» iconВищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради
Наше свято кожному прийде до вподоби. Спортивне свято – не прості веселощі. Тут перемагає той, хто найсильніший, найрозумніший, найшвидший....
Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти» iconКонцепція підготовки фахівців з обліку та аудиту в контексті інтеграційних...
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми
Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти» iconУкра ї н а золочівська районна державна адміністрація Харківської області в І д д І лосв І т и
Квнз «Харківська академія неперервної освіти» для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році...
Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти» icon1. Повна назва: Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад...
Повна назва: Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №6 Попаснянської міської ради Луганської області»
Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти» iconДержавний вищий навчальний заклад

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка