Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару
Скачати 278.88 Kb.
НазваПравила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару
Сторінка1/3
Дата конвертації02.02.2014
Розмір278.88 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3

Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару
Наказ Міністерства освіти і науки України

від 17 серпня 2001 року N 598
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

31 серпня 2001 р. за N 772/5963
Із змінами і доповненнями, внесеними

 наказами Міністерства освіти і науки України

 від 14 листопада 2003 року N 758,

 від 29 червня 2005 року N 386
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару (далі - Правила), що додаються.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати Правила в офіційному бюлетені "Промислова власність".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М. В.


 ^ Т. в. о. Міністра

А. Г. Богомолов

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства освіти і науки України

від 17 серпня 2001 р. N 598
Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

31 серпня 2001 р. за N 772/5963ПРАВИЛА

складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (далі - Закон) та Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997, визначають вимоги до документів заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, порядок подання заявки та проведення її експертизи.
1.2. Визначення термінів та скорочень
Географічне зазначення походження (далі - ГЗП) товару - це назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора;
(абзац другий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2003 р. N 758)
Держдепартамент - Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України;
заявка - сукупність документів, необхідних для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
заявник - особа або група осіб, які подали заявку;
кваліфіковане зазначення походження (далі - КЗП) товару - назва місця походження товару або ГЗП товару;
назва місця походження (далі - НМП) товару - це назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;
(абзац сьомий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2003 р. N 758)
представник - представник у справах інтелектуальної власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року N 545 (із змінами), або інша довірена особа;
(абзац восьмий пункту 1.2 розділу 1 в редакції наказу

 Міністерства освіти і науки України від 29.06.2005 р. N 386)
Порядок - Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716;
(пункт 1.2 розділу 1 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з

 наказом Міністерства освіти і науки України від 29.06.2005 р. N 386,

 у зв'язку з цим абзаци дев'ятий і десятий

 уважати відповідно абзацами десятим та одинадцятим)
реєстрація - державна реєстрація НМП товару чи ГЗП товару та/або права на використання відповідного КЗП товару;
Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут промислової власності" Міністерства освіти і науки України - уповноважений державний заклад для розгляду і проведення експертизи заявок.
^ 2. Вимоги до заявки та документів, що додаються до неї
2.1. Загальні вимоги до заявки та документів, що додаються до неї
2.1.1. Заявка та документи, зазначені в пункті 2.5.1 цих Правил, складаються українською мовою.
2.1.2. Документи, зазначені в пункті 2.5.2 Правил, можуть бути складені іноземною мовою. Переклад їх на українську мову має надійти на адресу Укрпатенту протягом трьох місяців від дати подання заявки.
2.1.3. Заявка повинна стосуватися реєстрації лише одного КЗП товару.
2.1.4. Заявка, а також документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику.
2.2. Складання заявки
Заявка складається за формою згідно з додатком до цих Правил.
2.3. Заповнення форми заявки
2.3.1. Розділи "Дата подання заявки" та "Номер заявки" призначені для відміток Укрпатенту і заявником не заповнюються.
(абзац перший пункту 2.3.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Міністерства освіти і науки України від 29.06.2005 р. N 386)
Усі інші розділи форми заявки заповнюються заявником. Якщо за браком місця необхідні відомості не можуть бути повністю розміщені у відповідних розділах, то їх подають на додатковому аркуші із зазначенням у відповідному розділі заяви - "див. на окремому аркуші".
2.3.2. У розділі "Номер заявки, визначений заявником" проставляється порядковий номер, наданий заявці заявником.
(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.3.2 згідно з наказом

 Міністерства освіти і науки України від 29.06.2005 р. N 386,

 у зв'язку з цим пункти 2.3.2 - 2.3.12

 уважати відповідно пунктами 2.3.3 - 2.3.13)
2.3.3. У розділі "Заявник(и)" для фізичної особи зазначаються повне ім'я, місце проживання заявника; для юридичної особи зазначаються найменування (відповідно до установчого документа), місцезнаходження заявника.
2.3.3.1. Якщо заявником є іноземна юридична особа, що заснована згідно із законодавством територіальної одиниці у складі держави, то зазначається найменування такої територіальної одиниці.
Повне ім'я фізичної особи - іноземного заявника або найменування юридичної особи - іноземного заявника транслітерується літерами української абетки. Поряд у дужках зазначені дані наводяться мовою оригіналу.
2.3.3.2. Місце проживання або місцезнаходження національного заявника має бути наведено повністю у такій послідовності:

ім'я, по батькові та прізвище - для фізичних осіб; найменування підприємства, організації, установи - для юридичних осіб;

вулиця, номер будинку, квартири;

населений пункт, номер відділення зв'язку;

район, область;

поштовий індекс.
Місце проживання або місцезнаходження іноземного заявника наводиться з повнотою і послідовністю, зазначеною заявником. Назви вулиць, майданів тощо, а також символи, що застосовуються поряд з номерами, транслітеруються літерами української абетки. Поряд у дужках місце проживання або місцезнаходження наводиться мовою оригіналу.
Для заявників - юридичних осіб України зазначається ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
2.3.3.3. Для іноземних заявників зазначається двобуквений код держави згідно із стандартом BOIB ST.3.
2.3.4. У розділі "Адреса для листування" зазначаються повна адреса на території України, за якою буде вестись листування із заявником, у тому числі іноземним, повне ім'я або найменування адресата.
2.3.5. У розділі "Повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або повне ім'я іншої довіреної особи" наводяться дані щодо представника, якщо заявка подається через нього.
(пункт 2.3.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства освіти і науки України від 14.11.2003 р. N 758)
2.3.6. Розділ "Заявлене кваліфіковане зазначення походження товару" заповнюється у разі подання заявки на реєстрацію КЗП товару, заявки на реєстрацію КЗП товару та права на його використання. Заявлене позначення наводиться стандартним шрифтом великими літерами. Якщо заявлене позначення пов'язане з географічним місцем в іноземній державі, то таке позначення наводиться мовою оригіналу. Поряд у дужках це позначення транслітерується літерами української абетки.
2.3.7. Розділ "Зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару" заповнюється у разі подання заявки на реєстрацію права на використання вже зареєстрованого КЗП товару. Позначення, що зареєстровано в Україні як НМП товару або як ГЗП товару, наводиться із зазначенням номера і дати його реєстрації стандартним шрифтом великими літерами.
2.3.8. У розділі "Назва товару" зазначається назва товару (вид товару та/або конкретний товар (товари), для якого (яких) використовується КЗП товару). При цьому мають бути вказані тільки товари, що дійсно виробляються, і особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики яких виключно або головним чином зумовлені природними умовами та/або людським фактором географічного місця.
2.3.9. У розділі "Назва та межі географічного місця, де виробляється товар" указуються конкретна назва та межі географічного місця виробництва товару. Межі географічного місця можуть бути описані за допомогою координат, природних меж місцевості - рік, гір, озер; адміністративних меж; довговічних споруд, комунікацій тощо.
2.3.10. У розділі "Опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або інших характеристик товару" наводяться відомості щодо особливих властивостей товару, які відрізняють цей товар від аналогічних товарів. У цьому самому розділі наводяться відомості щодо певних якостей, репутації або інших характеристик товару, пов'язаних з указаним географічним місцем.
В описі надається інформація щодо наявності в цьому географічному місці вихідної сировини, відповідних кліматичних, геологічних або інших природних умов, людей (колективу), спроможних виготовляти товар традиційним способом, тощо.
Ці відомості мають бути описані чітко і ясно відповідно до загальноприйнятої спеціальної термінології (товарознавчої, технічної тощо).
2.3.11. У розділі "Відомості про взаємозв'язок особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними умовами та/або людським фактором указаного географічного місця виготовлення товару" наводяться відомості про об'єктивну зумовленість особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару природними умовами та/або людським фактором указаного географічного місця.
2.3.12. У розділі "Відомості щодо використання заявленого кваліфікованого зазначення походження товарів на етикетці та при маркуванні товару" має бути представлено етикетку для товару, у якій використовується КЗП товару, або детальний опис і зразок маркування товару з використанням КЗП товару.
2.3.13. Розділ "Перелік документів, що додаються" заповнюється за допомогою позначок "X" у відповідних клітинках із зазначенням кількості аркушів документів, що додаються. Якщо до заявки додаються документи, вид яких не передбачений формою заявки, то позначкою "X" позначається "інші документи, що підтверджують репутацію товару" і конкретно вказується призначення документа (документів).
2.4. Підпис заявника
2.4.1. Заявка підписується заявником. Якщо заявником є юридична особа, то заявку підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заявку, особистого підпису, ініціалів, прізвища і скріплюється печаткою. У цій графі також проставляється дата підпису.
2.4.2. Якщо заявник доручив ведення справ за заявкою представнику, то він може ставити свій підпис замість заявника.
2.4.3. Якщо будь-які відомості наводять на додатковому аркуші, то його треба підписати в такому самому порядку.
2.5. Документи, що додаються до заявки
2.5.1. До заявки національного заявника додаються такі документи:
а) документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати НМП чи ГЗП цього товару та/або право на використання зареєстрованого відповідного КЗП товару;
б) висновок спеціально вповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та/або людським фактором указаного географічного місця виготовлення товару, та висновок спеціально вповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 149-р "Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів".
2.5.2. До заявки іноземного заявника додаються документи, що підтверджують:
правову охорону заявленого КЗП товару у відповідній іноземній державі;
право іноземного заявника на використання відповідного КЗП товару.
Копії таких документів мають бути посвідчені компетентним органом іноземної держави.
2.5.3. Розрахунковий документ про сплату збору за подання заявки, якщо це необхідно відповідно до пункту 3.12 Правил.

(пункт 2.5.3 розділу 2 в редакції наказу

 Міністерства освіти і науки України від 29.06.2005 р. N 386)
2.5.4. Довіреність, якщо заявка подається через представника, має бути оформлена відповідно до пункту 3.7 цих Правил.

(пункт 2.5.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства освіти і науки України від 29.06.2005 р. N 386)
2.5.5. Заявник може надати матеріали для підтвердження репутації товару, яка зумовлена характерними для вказаного географічного місця природними умовами та/або людським фактором, якими, зокрема, можуть бути результати соціологічного дослідження, історична довідка тощо. Зазначені матеріали будуть ураховані при проведенні експертизи заявки.
2.6. Оформлення заявки та документів, що додаються до неї
2.6.1. Заявка та документи, що додаються до неї, оформляються таким чином, щоб їх можна було зберігати тривалий час і безпосередньо репродукувати в потрібній кількості копій.
2.6.2. Кожний документ, що додається до заявки, має бути на окремому аркуші.
Документи заявки друкують на аркушах білого паперу форматом 210 х 297 мм. Кожний документ починають на окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумерують арабськими цифрами.
Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням рядків паралельно меншому боку аркуша.
Мінімальний розмір полів аркушів становить:

ліве - 20 міліметрів;

верхнє - не менш як 10 міліметрів;

праве і нижнє - не менш як 8 міліметрів.
Усі документи друкують шрифтом чорного кольору через 2 інтервали або через 1,5 інтервала при комп'ютерному наборі з висотою літер не менше ніж 2,1 мм.
  1   2   3

Схожі:

Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару iconПравила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії...
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997, визначають вимоги до документів заявки на реєстрацію топографії інтегральної...
Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару iconЯка концепція походження грошей стверджує, що гроші виникли виділення одного особливого товару?
Договір на право користування устаткуванням та майном на основі орендних відносин
Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару iconЕргономічні вимоги до товару
Ергономічність це сукупність властивостей, які характеризують пристосованість конструкції товару до взаємодії зі споживачем (користувачем)...
Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару icon"Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності (укр.)"
Ній валюті або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений...
Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару iconПитання до лекційної модульної роботи №2
Дайте визначення митної вартості товару. Перерахуйте основні методи визначення митної вартості товару; на основі якого документу...
Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару iconСучасні вимоги до уроку виробничого навчання
Наявність базового програмного забезпечення та правил його використання у проектних та науково-дослідних роботах, у процесі виробництва,...
Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару iconПро внесення змін та доповнень до Правил складання та подання заявки...
Про внесення змін та доповнень до Правил складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів І послуг, затверджених...
Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару iconЗ яким прибутком продано залишок товару, якщо загальний відсоток прибутку становить 16%?
Задача з загальної кількості товару 25 продано з прибутком 16%, а з частини, що залишилась, 60% продано з прибутком 20%. З яким прибутком...
Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару iconЛекція 7 (тези)
Бартер (barter) – це прямий обмін одного товару на інший без використання грошей
Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару iconСтартував ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» – це можливість презентувати себе як кваліфікованого, ерудованого та перспективного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка