Вашуленко М. С., Вашуленко О. В. Буквар: Підруч для 1 кл загальноосвіт навч закп
НазваВашуленко М. С., Вашуленко О. В. Буквар: Підруч для 1 кл загальноосвіт навч закп
Сторінка1/7
Дата конвертації19.03.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7

ЧИТАННЯ, ПИСЬМО, РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

(За підручником: Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар: Підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закп. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. За зошитами: Зошит для письма № 1, № 2: Навч. посіб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.)

І семестр

16 тижнів х 7 год на тиждень =112 год (56 год читання, 56 год письма)^ ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД (14 год)


ЧИТАННЯ

ПИСЬМО

уроку,

С.у иідручн.

^ Дата проведення

Тема

уроку,

с. у зошиті

Дата проведення

Тема

1

с. 3-5
«Із буквариком щодня здобуватимем знання». Знайомство з букварем.

Опрацювання правил поведінки на уроці, правила сидіння за партою, користування шкільним приладдям

1

с. 1-3
Ознайомлення з письмовим приладдям, з умовними позначками зошита, правилами сидіння за партою під час письма. Вправляння у правильному триманні олівця, ручки під час письма, в умінні орієнтуватися на стрілку, яка вказує напрям письма. Обведення кисті руки дитини з називанням пальчиків. Розфарбовування малюнків

2

с. 6-7
«Літо краснеє минуло...». Дитячі спогади про відпочинок улітку

Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речень. Заучування вірша зі слів учителя

2

с.4—5
Проведення ліній у певному напрямку. Формування вміння орієнтуватися на обмеженій площині (сторінці зошита: вгорі, внизу, ліворуч, праворуч). Розміщення малюнків (на вільну тему) посередині, вгорі, внизу, ліворуч, праворуч від малюнка, зображеного посередині. Закріплення правил користування письмовим приладдям. Наведення, домальовування, розфарбовування предметів
ЧИТАННЯ

ПИСЬМО

уроку,

с. у підручн.

^ Дата проведення

Тема

уроку, с. у зошиті

Дата проведення

Тема

3 с. 8
«Ми — школярі». Закріплення знань про речення. Складання речень за заданою графічною моделлю. Складання розповіді за серією малюнків

3 с. 6
Наведення, домальовування,розфарбовування малюнків. Відтворення колових і прямих рухів пальців. Чітке промовляння назв зображених предметів. Бесіда за малюнком. Виділення з мовлення слів, речень. Складання речень

4

с. 9
«У світі казки чарівної». Формування умінь задавати запитання і відповідати на них. Уявлення про діалог (без терміна). Інтонація і міміка, їх значення у спілкуванні. Слухання і розповідь казки. Робота з дитячою книжкою

4

с. 7
Ознайомлення з основним рядком сітки зошита (верхньою, нижньою рядковими лініями). Зображення предметів у рядку. Дати уявлення про поле сторінки. Складання речень за малюнками. Розфарбовування малюнків

5

с. 10-11
«Працьовита в нас сім'я». Розширення уявлень дітей про слова та речення. Логічні вправи за питаннями хто це, що це? Розподіл предметів за семантичними групами (люди, тварини, овочі, фрукти, одяг, посуд, меблі тощо)

5 с. 8
Закріплення вміння писати у рядку. Написання прямих і похилих (ламаних) ліній у рядку. Розташування предметів ліво-правого спрямування. Розфарбовування малюнків. Складання речень за малюнками

6

с. 12-13
«У кожного свій талант». Закріплення знань про слова та їх роль у реченні. Ознайомлення зі словами — ознаками предметів та словами, що означають дії. Слова протилежні за значенням

6

с. 9
Ознайомлення з міжрядковою (допоміжною) лінією сітки зошита. Виділення та наведення складових частин предметів, розміщених у рядку та поза ним. Розфарбовування малюнків штрихами відповідної форми (прямими, півовальними, овальними). Складання речень за малюнками. Класифікація предметів за семантичними групами

7

с. 14-15
«Домашні і дикі тварини». Ознайомлення учнів зі складовою будовою слів. Поділ слів на склади. Поняття про наголос як сильніше ви- мовлюваний склад

7

с. 10
Похила лінія сітки зошита. Ознайомлення з похилим положенням зошита під час письма у рядках. Зображення прямих похилих ліній. Наведення контурів пташок. Поділ слів на склади. Розфарбовування малюнків. Виявлення пташок з однаковим узором на пір'ї. Розвиток зорового сприймання

8

с. 16
«У світі звуків». Практичне уявлення про не- мовні звуки та звуки мовлення. Ознайомлення з основними мовленнєвими органами. Поділ слів на склади. Закріплення поняття про наголос

8

с. 11
Зображення прямих похилих ліній, прямих із заокругленням вгорі і внизу. Поділ слів на склади. Наведення предметів, розфарбовування малюнків. Розташування предметів ліво-правого спрямування. Знаходження однакових предметів

9

с. 17
«У зоопарку».

Уявлення про голосні і приголосні звуки. Позначення цих звуків умовними знаками (фішками). Звуковий аналіз найпростіших за будовою слів

9

с. 12
Закріплення вміння письма похилих ліній, заокруглених унизу і вгорі. Наведення, домальовування, розфарбовування малюнків. Робота за схемами

10 с. 18
«Дружити треба вміти». Уявлення про тверді і м'які приголосні, їх умовне позначення

10 с. 13
Письмо півовалів і овалів у повній сітці зошита. Послідовність письма елементів. Звуковий аналіз слів. Наведення контурів іграшок

11

с. 19
«Що вміють твої пальчики?» Повний звуковий аналіз мовлених слів. Аналітична робота з графічними звуковими моделями слів. Складання речень за заданою графічною моделлю

11 с. 14
Повторення правил письма. Вправляння у письмі овалів окремо і в поєднанні у повній сітці зошита. Чергування графічних елементів. Розфарбовування малюнків


ЧИТАННЯ

письмо

№ уроку, с. у підручн.

Дата проведення

Тема

№ уроку, с. у зошиті

Дата проведення

Тема

12
«3 друзями граємо — себе розважаємо».

Робота з дитячою книжкою. Розучування лічилок, мири- лок, потішок, українських народних ігор

12 с. 15
Зображення петель з похилими лініями. Наведення окремих елементів малюнка. Зіставлення предметів з різними лініями. Складання речень за малюнком

13 с. 20
«Слово чемне, кожному приємне».

Культура мовлення і культура спілкування

13

с. 16
Письмо елементів плавним рухом знизу вгору. Порівняння елементів у рядку і на малюнку. Знаходження спільного. Розфарбовування малюнка. Знаходження однакових предметів

14

с. 21
«Розповідь складаємо — мову розвиваємо».

Складання розповіді за серією малюнків. Узагальнювальний урок добукварного періоду

14 с. 17
Повторення правил письма у зошиті. Письмо різних елементів у рядку. Розфарбовування малюнка. Знаходження силуетів предметів


^ БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (76 ГОД)

15

с. 22-23
Звук [а]. Позначення його буквою Аа.

Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за схемами

15 с. 18
Аналіз складових елементів малої букви а. Письмо малої букви а. Звуковий аналіз слів. Розфарбовування малюнків

16

с. 24-25
Звук [у]. Буква Уу. Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за схемами

16

с. 19
Аналіз складових елементів малої букви >>. Письмо малої букви .у. Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за малюнком у зошиті

17

с. 26-27
Звук [о]. Буква Оо. Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за схемами. Складання розповіді за малюнком на с. 27

17 с. 20
Порівняння малих букв «о — а». Письмо малої і великої букви оО. Порівняння групи букв

18

с. 28-29
Звук [и]. Буква и. Один предмет— багато предметів (однина і множина). Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за схемами

18 с.21
Аналіз складових елементів малої букви и. Порівняння малих букв и — у. Письмо малої букви и. Закріплення письма малих букв о, а, у. Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речення за схемою

19

с. 30-31
Звук [м]. Буква Мм («ем»). Читання складів, слів і речень з вивченими буквами. Перехід до читання прямих складів типу злиття пг. Вправи на доповнення незавершених речень

19 с. 22
Звуковий аналіз слова «метелик». По- елементний аналіз малої букви м. Письмо малої букви м. Письмо прямих, обернених складів з малою буквою м, слова «мама». Встановлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами

20
Закріплення звукового значення вивчених букв. Робота з дитячою книжкою

20 с. 23
Закріплення письма вивчених букв. Складання речень за малюнком у зошиті і поданими схемами

21

с. 32-33
Звук [і]. Буква /і. Звук [і] в ролі окремого слова. Вправи на доповнення незавершених речень

21

с. 24
Звуковий аналіз слова «олівці». Складання речень за малюнком у зошиті. Письмо малої і великої букв іі. Письмо прямих, обернених складів з малою буквою і

22

с. 34-35
Звуки [н], [н']. Буква Нн («єн»). Читання складів, слів і речень. Вправи на доповнення незавершених речень

22 с. 25
Аналіз складових елементів малої букви н. Письмо малої букви н. Визначення складу зі звуками [н], [н'] у словах «слон», «поні», «носоріг». Звуковий аналіз цих слів. Встановлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Вашуленко М. С., Вашуленко О. В. Буквар: Підруч для 1 кл загальноосвіт навч закп iconПономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г
Атестація проводиться за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх...
Вашуленко М. С., Вашуленко О. В. Буквар: Підруч для 1 кл загальноосвіт навч закп icon«Буквар. Українська мова для знз з навчанням українською мовою. 1 клас»
Микола вашуленко, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки...
Вашуленко М. С., Вашуленко О. В. Буквар: Підруч для 1 кл загальноосвіт навч закп iconДієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні
Цикл уроків з теми «Дієприслівник» для учнів 7 класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання за підручником Ворон А. Українська...
Вашуленко М. С., Вашуленко О. В. Буквар: Підруч для 1 кл загальноосвіт навч закп iconВийшов із друку Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного...
Вийшов із друку Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання ( у двох частинах). /Упоряд. Н. С. Прокопенко,...
Вашуленко М. С., Вашуленко О. В. Буквар: Підруч для 1 кл загальноосвіт навч закп iconІ. Котляревський. Фрагменти біографії письменника. «Наталка Полтавка»
Цикл уроків з теми «Іван Котляревський» для учнів 8 класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання за підручником М. М....
Вашуленко М. С., Вашуленко О. В. Буквар: Підруч для 1 кл загальноосвіт навч закп iconГайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підруч для 6 кл загальноосвітніх навч закладів
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова....
Вашуленко М. С., Вашуленко О. В. Буквар: Підруч для 1 кл загальноосвіт навч закп iconУроку
Цикл уроків з теми «М. Вороний. Євшан-зілля» для учнів 6 класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання за підручником Гуйваюк...
Вашуленко М. С., Вашуленко О. В. Буквар: Підруч для 1 кл загальноосвіт навч закп iconМетодичні рекомендації Київ 2001 Підготовлено авторським колективом
Вашуленко М. С., Вдовиченко В. В., Гудзик І. П., Дивак В. В., Зубалій М. Д., Коваль Н. С., Кузнецов В. О., Листопад Н. П., Мартиненко...
Вашуленко М. С., Вашуленко О. В. Буквар: Підруч для 1 кл загальноосвіт навч закп iconІван Франко (1856-1916). Фрагменти біографії
Цикл уроків з теми «Іван Франко» для учнів 7 класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання за підручником Слоньовська О....
Вашуленко М. С., Вашуленко О. В. Буквар: Підруч для 1 кл загальноосвіт навч закп iconПономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 30. 12. 2010 №1/9-950 надсилаємо інформаційно-методичний лист про особливості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка