Урок-дослідження
Скачати 107.38 Kb.
НазваУрок-дослідження
Дата конвертації28.02.2013
Розмір107.38 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Історія > Урок


УРОК-ДОСЛІДЖЕННЯ

Т е м а: Іменник як частина мови.

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про іменник як частину мови; вчити визначати істотне в мовному явищі; сприяти розвиткові мислення; розвивати усне й писемне мовлення; вчити проводити дослідження та робити висновки; виробляти культуру спілкування; удосконалювати навички роботи в групі; пробуджувати інтерес до походження свого роду, прізвища, імені; виховувати любов до родини, повагу та шану до людей праці.

Епіграф: Взагалі без імення ніхто між людей не буває.

Хто б не родився на світ –

родовита людина чи проста,

Кожного з них, породивши,

іменням батьки наділяють.

^ Гомер

Слово вчи т е л я. Ось вам загадка:

А відгадайте-но: що я таке?

Всі хочуть, як народиться дитина,

Щоб я було красиве і дзвінке,

Бо носить все життя мене людина.

Яке твоє ім'я, прізвище, хто твої батьки, де живеш, як називається твій край? - запитують людину, знайомлячись. І кожен називає своє ім'я, не задумуючись, чому він так зветься, звідки прийшла ця назва і що вона означає. Варто замислитися: як увічнити ім'я своєї родини, свого роду.

Отож сьогодні ми з вами поговоримо про значення імені для людини.

Робота з текстом.

^ Прочитати. До якого стилю і типу мовлення належить текст? Пояснити заголовок.

Назвати імена князів, які залишили по собі добру пам'ять. Про що це свідчить?

Дбай про своє добре ім'я

Найдавніші відомості про найменування людей дійшли до нас із часів Київської Русі. Давалися вони для того, щоб виділити особу з-поміж інших. Княжих дітей наділяли язичницькими іменами, що у своєму складі мали частинки -слав, -мир, -волод, -полк, -зар, -мисл і уособлювали людські чесноти: Ярослав, Володимир, Яро-полк, Всеволод, Світозар, Добромисл.

Із запровадженням християнства до нас прийшли нові імена: Андрій, Михайло, Варвара, Гайна. В іменах - історія народу, сліди давніх епох, взаємини наших предків з іншими народами.

Хоч би яким іменем нарекли тебе батьки, дорожи ним, не ганьби негідними вчинками. Пам'ятай: не ім'я красить людину, а добрі діла славлять її ім'я.

Зробити морфологічний розбір виділених іменників, визначити їхню синтаксичну роль.

Проблемне питання.

З тексту попереднього завдання виписати виділене речення. Просте воно чи складне? Відповідь аргументувати.

Запишімо у словничок. Прочитати записані на дошці визначення, записати у словнички.

Ім'я - це юридично зафіксоване слово, яке індивідуалізує конкретну особу.

Прізвище - це родова назва людини, що її вона отримує після народження або в шлюбі й передає своїм нащадкам.

Робота з лінгвістичним ключем.

Розподілити слова за відмінами, записавши їх колонками в такій послідовності: 1)ІІІ в.; 2) II в.; 3) І в.; 4) IV в.

Зустріч, ожеред, стерня, осленя, осінь, мир, свічка, кора, піч, стукання, крапля, звіря, атом, миша, смерть, м'яч, отрута, лоша, тьма, вмикач.

Ключ. Підкресліть у словах 1—3-ї колонок другу від початку букву і ви прочитаєте останній рядок поезії Д.Білоуса:

Ти народивсь, і думає про тебе

Уся сім’я,уся твоя рідня ,

Дають ім’я тобі, та згодом треба

…………. своє ім’я.
Відповідь: Усім життям творить.

Розв'язування кросворда.

^ Прочитайте поезію. Як ви гадаєте, про яке ім'я йдеться?

Багато імен є жіночих, У кожного своя краса. Та є те одне, оте пророче, Що впорали нам небеса. Воно, як святиня, як воля, Як муза любові й життя, Єдине, як кожного доля, Минуле і все майбуття.

^ Т. Кукуруза


12


3

4

5
Відповідь одержите, вписавши по горизонталі такі жіночі імена: давньоєврейське, що означає палима (Тамара); грецьке, що означає світло (Олена); грецьке, що означає мирна (Ірина); латинське, що означає рідна (Иаталія); грецьке, що означає життя (Зоя).

Проекти. Презентація домашнього завдання.

(Удома учні досліджували походження і лексичне значення свого імені за книжкою: С к р и п н и к Л., Д з я т к і в с ь к а Н. Власні імена людей. - К., 1986).

З р а з к и відповіде й.

Марія. В основі імені лежить давньосемітське слово "маріам", що перекладається як "вищість, піднесеність, перевага". Марія дарує оточенню своє душевне тепло, завжди допомагає людям у горі.

Михайло (давньоєврейське "рівний богові Яхві"). Має логічний розум; добре орієнтується в різних ситуаціях; дуже любить тварин.

^ Творчий диктант.

Прочитати вірш. Замість крапок вставити прізвища, що походять від роду занять.

Ким наші предки були,

Нам прізвища розповіли.

Клав прадід печі – звавсь

Робив колеса –

Дробив каміння –

Щетину обробляв –

Ковші виготовляв

І дьоготь продавав

А у козацькім курені

Отаман був пан ....

Д.Білоус

Довідка. Пічник, Колісник, Каменяр, Щіткар, Ковшар, Дігтяр, Курінний.

^ Гра "Пастка".

Виписати з попередньої вправи (вірш Д.Білоуса) загальні іменники-назви, поставити їх у Р.в. множини.

Пастка. Слова каміння, щетина, дьоготь не мають форми множини.

Робота в групах. Експериментальне дослідження.

^ Виразно прочитати текст. Визначити, до якого стилю він належить. Пояснити основні орфограми у словах і пунктограми в реченнях.

Цікавий, сповнений несподіваних знахідок світ прізвищ. Якщо розпитати обізнаних людей, пошукати в книжках, то віднайдемо потаємний смисл кожного прізвища. Йому довго слугувати людині й нащадкам, тому й обирали влучне, значуще.

Ясна річ, чимало прізвищ пов'язано з різноманітними професіями. От маємо: Бондар, Коваль, Швець.

Є й такі прізвища, що вказують на село, місто, річку, звідки родом предки: Поліщук, Дончик.

1-ша група. Дослідити походження чоловічих імен однокласників. Яких із них найбільше? Які імена поширені, а які -рідкісні?

2-га група. Дослідити походження жіночих імен однокласниць.

3-тя група. Дослідити походження прізвищ однокласниць, згрупувати їх за походженням.

4-та група. Дослідити походження прізвищ однокласників, згрупувати їх за походженням.

^ Вибіркова робота.

Виразно прочитати вірш.

Чому розсердилася Баба-Яга? Герої яких казок згадуються у вірші?
Бабуся-Ягуся

Сьогодні ця паличка буде чарівна. Це жаба не проста, це жаба-царівна. ^ Он котик-воркотик, он Баба-Яга між добрих людей на мітлі сновига. Одне ж бо дівчатко, як біле гуся, сказало їй раптом: - Бабуся-Ягуся. А баба як тупне на нього ногою!.. Ото щоб Ягу називали Ягою.

^ Ліна Костенко

Виписати іменники зі зменшено-пестливим значенням, визначити суфікси, пояснити правила їх написання.

Яке за будовою виділене речення? Переконструювати його у просте з однорідними членами.  1. варіант. Опишіть, яким ви уявляєте "дівчатко, як біле гуся".

  2. варіант. Опишіть, якою ви уявляєте Бабу-Ягу.

Одночасно з усним малюванням проводиться індивідуальна робота на картках.
Робота в парах. Усний діалог.

Складіть діалог-розмову між дівчинкою і Бабою-Ягою. Чому розсердилася Баба-Яга, коли дівчинка назвала її лагідно? Пригадайте правила мовного етикету.

Вибіркова робота.

Прочитайте текст. Знайдіть іменники, що називають професію, визначте у них рід. Випишіть виділені слова, назвіть у них відміну і групу.

Дядько Самійло не був ні професором, ні лікарем, ні інженером. Не був він ні суддею, ні попом. Він нездатний був на високі посади. Він навіть не був добрим хліборобом.

Але, як і кожна майже людина, він мав свій талант і знайшов себе в ньому. Він був косар. Орудував косою, як добрий маляр пензлем чи ложкою, - легко і вправно. Коли б його пустили з косою просто, він обкосив би всю земну кулю, аби тільки була добра трава та хліб і каша Довженко).

^ Розкажіть про знайому вам людину, що має незвичайне захоплення.

Усний переказ.

Прослухайте уважно оповідання.

Колгоспний стельмах Овсій дозволяє Йо-сипкові попрацювати ножівкою чи рубанком. Якось Овсій питає:

  • Ти чого це такий невеселий?

  • Та ... - похнюпив голову хлопець. Мовчить Йосип, тільки сині очі повні сліз.

  • Розказуй...

і Йосипок поскаржився: ім'я, бач, у нього не таке, як у людей: Йо-сип. Сусідська дівчинка дражниться: "Йо-сип, муку сип, печи паляниці, клади на полиці!"

- Нікудишнє ім'я, - зітхає хлопець.

  • Хм, - невдоволено хмикнув стельмах, - а моє ім'я - "Овсій - гречку сій" - по-твоєму, гарне?

  • Авжеж, гарне! - жваво озвався Йосипок. -Про вас по радіо розповідали і в газетах писали.
  • Ну-ну, про що там розповідали-ппсалп?

  • Як ви працюєте, як вас поважають...

- То про що все-таки мовилось - про ім'я чи про... роботу?

- Та про роботу ж!

Тут Йосипок здогадався, що мав на думці мудрий Овсій (За Г.Храпачом).

  • ^ Що стало причиною сліз Йосипка?

-Який висновок зробив хлопчик після розмови з дядьком Овсієм?

Доберіть прислів'я для заголовка.( Землю сонце красить, а людину - праця.

^ Справи ім'я величають. Не ім'я красить людину, а людина своє ім'я.

Ім'я тоді сяє, коли людина його величає.)

Перекажіть оповідання близько до тексту.

Творча робота.

Напишіть твір-роздум за поданим початком і кінцем.
Картка 1

Провідміняти ім'я та прізвище Андрій Бондар.


Картка 2

Провідміняти ім'я та прізвище ^ Марія Бондар.

Картка З

Утворити від поданих імен чоловічі й жіночі імена по батькові:

^ Володимир, Сергій, Микола, Григорій, Хома.

Картка 4

Продовжити речення.

З р а з о к. У Києві проживають кияни.


У Житомирі - ....
У Вінниці - ....
У Кривому Розі - ....
У Полтаві - ....
В Одесі - ....

Картка 5

Поставити іменники у потрібному відмінку.

З великою (любов); багато знайомих (облич-
чя); навчився різних (ремесла); познайомився з
(учитель); не чекав (удар); поїхав (сани)
Схожі:

Урок-дослідження iconУрок 83-84 Відкриття нейтрона. Л. Р. 06 «Дослідження треків заряджених частинок»
Урок 83-84 Відкриття нейтрона. Л. Р. 06 «Дослідження треків заряджених частинок». Узагальнення теми «Будова атому»
Урок-дослідження iconТема : дослідження в галузі паблік рилейшнз
Основні поняття: соціологічні дослідження, формалізовані дослідження неформалізовані дослідження, анкетування, вибірка, аналіз, групові...
Урок-дослідження iconУрок 21 Українське мистецтво першої половини ХІХ ст
Цей урок проходить у формі конференції, на якій учні повинні представити свої проекти. На попередньому уроці серед учнів було сформовано...
Урок-дослідження iconПрограма соціологічного дослідження та її структура. План
В ній викладаються основні завдання дослідження, методика та техніка збору та обробки соціологічної інформації. Розробка програми...
Урок-дослідження iconУрок №30 Тема. Південна Америка. Загальні відомості. Географічне...
Учнів загальне уявлення про географічне положення, площу І форму материка; поглибити систему знань учнів про відкриття І дослідження...
Урок-дослідження iconУрок Африка. Особливості географічного положення. Дослідження та...
Урок Африка. Особливості географічного положення. Дослідження та освоєння материка. Практична робота № Визначення географічних координат...
Урок-дослідження iconУрок №10. Тема
...
Урок-дослідження iconУрок географії 7 клас Тема: «Африка. Географічне положення. Історія дослідження.»
Африки, типовими планами характеристики материків, географічного положення материка
Урок-дослідження iconУрок географії 7 клас Тема: «Африка. Географічне положення. Історія дослідження.»
Африки, типовими планами характеристики материків, географічного положення материка
Урок-дослідження iconВиконали учениці 10-б класу Цілинко Аліна Вадимівна
Темою цього дослідження є дослідження якості торгового ряду мобільних телефонів з технологією Touch screen* цінової категорії від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка