Г. Б. Бондаренко За темою "Етнiчна екологiя українцiв. Традицiйнi уявлення людини про свiт, стосунки з природою" (анкета додається) проводився збiр матерiалiв в селах Чернiвецької, Тернопiльської та Хмельницької облас
Скачати 417.76 Kb.
НазваГ. Б. Бондаренко За темою "Етнiчна екологiя українцiв. Традицiйнi уявлення людини про свiт, стосунки з природою" (анкета додається) проводився збiр матерiалiв в селах Чернiвецької, Тернопiльської та Хмельницької облас
Сторінка1/3
Дата конвертації28.02.2013
Розмір417.76 Kb.
ТипАнкета
uchni.com.ua > Історія > Анкета
  1   2   3

1.КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Малюнок 4:1. Скелі над Дністровським водосховищем біля с.Комарів. 9.08.1995 р.

1.1ЕТНIЧНА ЕКОЛОГIЯ УКРАЇНЦIВ


Г.Б.Бондаренко

За темою "Етнiчна екологiя українцiв. Традицiйнi уявлення людини про свiт, стосунки з природою" (анкета додається) проводився збiр матерiалiв в селах Чернiвецької, Тернопiльської та Хмельницької областей, опитано iнформаторiв. Опитування проводили Алексеєва О.М., Подоляк М.М., Омельченко Т.Ю.

Зiбраний матерiал є лише етнографiчною розвiдкою з даної проблематики, i хоч фрагментарно, але все таки дає уявлення про традицiйнi вiрування українцiв даного регiону про навколишнiй свiт, їх ставлення до рiзноманiтних явищ природи. Деякi з цих вiрувань побутують i донинi. Найбiльш стiйкими є повiр'я пов'язанi з водою, сонцем, деревами,райдугою – вiдповiдi на цi питання анкети дали майже всi опитанi. Серед вiдповiдей про райдугу найбiльш оригiнальним є повiр'я про те, що iснує двi райдуги (єврейська та православна), запис Алексєєвої О.М. в селi Анадоли Хотинського району Чернiвецької областi, яке не описане в етнографiчнiй лiтературi та оповідання про те, що вода в криниці набула цілющих властивостей після того, як веселка двічі пила з неї воду (с.Ленківці Кельменецькогор-ну Чернівецької обл., запис Омельченко Т.Ю.).

Досить повно представлена група матерiалiв що стосується такого давнього за походженням ритуалу, як викликання дощу. Серед вiдомих обрядових дiйств, таких як обливання водою могили топленика, проведення молебнiв, сипання маку в криницю зафiксований також (в с.Збруч Кам'янець-Подiльського р-ну Хмельницької областi) самобутнiй i також маловiдомий звичай як купання iкон, купання 9 півнів.

Менше збереглись повiр'я про птахiв, вдалось зафiксувати лише такi загально поширенi в Українi повiр'я : коли зозуля починає кувати, про походження ластовиння за скривдження ластiвки, серед них вирізняється переказ про походження голубів.

Серед повiр'їв про рослини, дерева впадає в очi поширене в даному регiонi негативне ставлення до сосни, смереки, що “спивають силу” з людини та про бузину як "дерево нечистого". Вiдомi в iнших iсторико-етнографiчних районах України зiльницькi, троїцькi обряди (саме дiї з рослинами) в дослiджених населених пунктах не прослiдковуються.

Вiдповiдi на питання про орiєнтацiю на фази мiсяця при землеробських роботах стверджують про занепад даної сфери народних знань, в деяких випадках з цiєю метою користуються порадами з календарiв.

Вiдомостi про мiфологiчнi уявлення пов'язанi з водою (водянi iстоти, божества) майже вiдсутнi в зiбраних матерiалах; поодинокi вiдповiдi про русалок, що колись жили в Днiстрi свiдчать, що даний пласт знань забувається.

Що стосується роздумiв людей про власне ставлення до природи, то вiдповiдей на цi питання не вдалося отримати. Окремі відповіді, пояснення про те, чому на можна ламати дерев, забруднювати річку свідчать про слабкий розвиток екологічного мислення людей.

Серед фольклорних матерiалiв зiбраних за анкетою є й такi, що виходять за її рамки : це зразки замовлянь до мiсяця, до зозулi. Оригiнальним зразком даного жанру народної творчостi є зафiксоване Омельченко Т.Ю. в с.Комарів Сокирянського р-ну Чернівецької обл. звертання до рослин, щоб зiбрати їх в “повнiй силi”, яке сама дослiдниця назвала своєрiдною “машиною часу”.

Проведена розвiдка свiдчить про перспективнiсть даного напрямку дослiджень i необхiднiсть поглиблення його за конкретними темами. Для наступного етапу дослiдження необхiдно вдосконалення питальника шляхом глибшої його деталiзацiї.

Матеріали та анкета дослідження додаються.
^

Перелiк питань за темою "Традицiйнi вiрування та уявлення людини про свiт, стосунки людини з природою".


1. Чи є якiсь такi днi,свята коли сонце святкує своє свято(“грає”, “красується”) ? Чи доводилось вам бачити це явище? Розкажiть коли i як це буває?

2. Що таке веселка(райдуга)? Коли i вiд чого вона буває ? Чи добрий знак бачити веселку ?

3. Розкажiть що вам вiдомо про змiну фаз мiсяця (квадр) ? Що можна робити на молодий мiсяць, на повний ? Чого не можна робити (в городi, солити, квасити) при перемiнi мiсяця ?

4. Чи iснували (iснують) у вашiй мiсцевостi якiсь особливi звертання (вiтання) до сонця, мiсяця, зiрок ? (Наприклад, як побачиш вперше молодий мiсяць, мiсяць напiдповнi).

5. В якi днi, свята у вашiй мiсцевостi святять воду ? Де це вiдбувається (бiля джерела, в криницi, на ставку, рiчцi) ? Для чого зберiгають i де використовують свячену воду ?

6. Що потрiбно було робити, щоб викликати дощ у випадку затяжної посухи (обливатись водою, сипати мак в колодязь, тощо) ?

7. Чи вiдомi у вашiй мiсцевостi повiр'я про русалок ? Що це за iстоти i де вони проживають ?

8. Чи iснують такi днi, свята, коли не можна купатись в рiчцi, прати там бiлизну ? Чому цього не можна робити ?

9. Чи вiдомi у вас ворожiння з водою, бiля води ? Коли i як це вiдбувається ?

10. Чи дозволялось кидати у воду рiзне смiття, нечистоти ? Чи вiдомий у вас звичай пускати за водою старi iкони, що вийшли з ужитку, волосся ?

11. Чи iснували у вашiй мiсцевостi заборони рубати те чи iнше дерево ? Чим пояснювалися цi заборони ?

12. Чи всяке дерево можна садити бiля хати у дворi ?

13. Коли у вашiй мiсцевостi збирають на лiки трави, зiлля (в певнi свята, будь коли) ?

14. Чи освячують у вас трави, квiти в церквi ? В якi днi це роблять (на Трiйцю, Маковiя, Симона Зилоти, iншi) i якi саме квiти чи трави святять ?

15. Чи вiдомi вам якiсь легенди, перекази звiдки на землi взялися дерева,квiти ?

16. Чи iснував у вас звичай вiтатись з птахами, що повертались з вирiю (лелеками, гусьми, журавлями) чи вiдлiтали туди ? Як це робили ?

17. Чи були якiсь повiр'я про те, що потрiбно робити коли вперше побачиш ластiвку, лелеку, почуєш зозулю ?

18. Чи вважалось грiхом розорення пташиних гнiзд ? Якихї птахiв шанували бiльше?

19. Чи дозволялось дiтям ламати дерева, рвати квiти ?

20. Чи можна було бити тварин ?

21. Чи згоднi ви з висловом : “Людина – цар природи” ? Пояснiть чому ?

22. Чи можете ви якось оцiнити наслiдки людської дiяльностi по “перетворенню” природи ? Чи маєте якiсь пропозицiї що до полiпшення екологiчної ситуацiї ?

Таблиця 4:1. Місця запису відповідей по етнографічній анкеті.

¹ матеріалу

Населений пункт

Опитано : ПІБ, рік народження

Прізвище того, хто опитував

Дата опитування

1.

Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Дністрове (Вовківці)

Вівсяник Марія Федорівна, 1930 р.н.

Алексеєва О.М.

14.07.95

2.

Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Трубчин

Бучко Марія Михайлівна, 1934 р.н.

Алексеєва О.М.

15.07.95

3.

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Збруч

Шмарій Галина Іванівна, 1930 р.н.

Алексеєва О.М.

17.07.95

4.

Чернівецька обл., Хотинський р-н., с.Анадоли (Антонешти)

Гордій Зіновія Григорівна, 1928 р.н.

Алексеєва О.М.

21.07.95

5.

Чернівецька обл., Хотинський р-н., с.Анадоли (Капралі)

Грубіян Михайло Дорофейович, 1924 р.н.

Алексеєва О.М.

21.07.95

6.

Чернівецька обл., Кельменецький р-н., с.Киші (Оселівка)

Ятюк Єфимія Федорівна, 1923 р.н.

Алексеєва О.М.

21.07.95

7.

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Малинівці

Біслювняк Марія Леонтієвна, 1922 р.н.

Алексеєва О.М.

23.07.95

8.

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Малинівці

Сіркізюк Калина Федотівна, 1913 р.н.

Алексеєва О.М.

23.07.95

9.

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Малинівці

Бурдейна Анісія Гнатівна, 1914 р.н.

Подоляк М.М.

23.07.95

10.

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Малинівці

Скрипник Марія Павлівна, 1920 р.н.

Подоляк М.М.

23.07.95

11.

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Межигір

пані Марія, 1931 р.н.

Алексеєва О.М.

23.07.95

12.

Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с.Мошанець

Колесник Євгенія Григорівна

Алексеєва О.М.

24.07.95

13.

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Цвіклівці

Сторожук Наталія Степанівна, 1903 р.н.

Подоляк М.М.

26.07.95

14.

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Цвіклівці

Кушнір Раїса Климівна

Подоляк М.М.

26.07.95

15.

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Цвіклівці

Ткачук Марія Леонтіївна

Алексеєва О.М.

26.07.95

16.

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Устя

Кав’єцька Валентина Іванівна; Продан? Любов Афанасіївна

Алексеєва О.М.

26.07.95

17.

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Велика Слобідка

Улькова Марія Володимирівна

Алексеєва О.М.

28.07.95

18.

Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с.Ленківці

Мотрюк Надія Василівна

Подоляк М.М.

1.08.95

19.

Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с.Ленківці

Сурдун Люба

Омельченко Т.Ю.

1.08.95

20.

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Китайгород

Гончарук Евгенія Лаврентіївна

Подоляк М.М.

3.08.95

21.

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Китайгород

Райчук Надія Андріївна

Подоляк М.М.

3.08.95

22.

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Китайгород

Ковринська Олександра Олександрівна

Омельченко Т.Ю.

3.08.95

23.

Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с.Комарів

Курочки Марія Андріївна

Омельченко Т.Ю.

5.08.95

Малюнок 4:2. Картосхема пунктів запису етнографічної анкети

1. Записано в с.Дністрове (Вовківці) Борщівського р-ну Тернопільської обл. Записано зі слів Вівсяник Марії Федорівни уроженка цього району, має 65 років. У даному населеному пункті проживає з 1952 року. Опитування провела Алексеєва О.М.

14.07.95

За темою : "Традицiйнi вiрування та уявлення людини про свiт, стосунки людини з природою".

 1. На Івана Купала сонце святкує своє свято : рано вранці, на сході воно купається декілька годин, по ньому йдуть хвилі, воно затуманюється і ясніє, і нібі пірнає.

 2. Коли з’являється веселка – ніхто ніколи не видів, тільки й кажуть, як побачать – веселка п’є воду.

 3. Від фаз місяця залежить врожай на городі, але вони користувались друкованими в газетах рекомендаціями. Але перевірили – посадили колись огірки на маленький серпок, то їх усі виклювали ворони. Коли місяць підповня, то одна жінка січею підмочувала бородавки і щось приказувала, тоді вони зникли (на руках були).

 4. Якихось особливих звертань до місяця, сонця, зірок не було.

 5. Воду святять на Йордана, на свято божого тіла (після Трійці в будній день). На Йордана – вирубали з криги хрест і клали його на замерзлу річку, уквітчали, збирались люди, ксьондз і святили воду в ополонці, або як не могли добратись до води, то приносили воду в чавунах на річку – ця вода ніколи не цвіте. На свято божого тіла святять воду і віночки з лікарських рослин. Цією водою кроплять в хаті, ллють в криниці, кроплять худобу. Вінки – туди входять такі трави : розкидник, (очиток), любисток, барвінок, котячки чебрик, гусяче сало. Ці віночки зберігаються, засихають і їх використовують : беруть трави на лікування, підкурюють ними худобу (корову, коли щось з вим’ям), а коли людина помирає, то цих свячених віночків стелять подушку під голову покійному. Йорданівську воду треба було по приході додому покуштувати три рази (після посвячення).

 6. Просячи дощу в посуху святять криницю. В цьому році ходили святити з ксьондзом лісову криницю в Ліхівець (джерело). Якщо хазяйка просить дощу, то вона молиться.

 7. Русалок в Дністрі нема і ніколи їх не було, ніхто про них не розповідав. Взагалі в Дністрі нема ніяких істот.

 8. В річці не можна купатись після Іллі, тай на великі свята. Прати на свята теж не годиться, чому не знаю.

 9. Ворожіння з водою – то коли в людини перестрах, то заливають віск на воду, а та, що ворожить, вміє вгадати від чого той пестрах став. Ще стрегли дітей на Івана, щоб їх не покрали, дітей не випускали на вулицю.

 10. В воду не можна було кидати нічого, тому що з Дністра брали воду пити, сильна заборона, але чому – не казали.

 11. Не пам’ятає, щоб існувала заборона рубати розумно те, чи інше дерево.

 12. Біля хати треба було садити фруктові дерева, заборон не знає.

 13. Лікарські рослини в нашій місцевості збирають, коли вони достигають.

 14. Трави і квіти в церкві святять на свято божого тіла.

 15. Звідки взялися на землі дерева, квіти ? Від Бога.

 16. Спеціально з відлітаючими чи прилітаючими птахами не вітались, але дуже радували.

 17. Коли вперше почуєш зозулю, то треба було постукати себе по нозі і сказати : коли було мати гроші коло себе.

 18. Розорювати пташині гнізда було гріхом, але чому – не знає. В селі одне гніздо буськів.

 19. Гріхом було і для дітей, і для дорослих ламати дерева – казали, що його по-перше треба виростити (і квіти), – бити тварин.

20. –

21. –

Р. На багато свят люди вбираються в традиційний український одяг. Особливо, коли на весілля і до нього. Кожен має вишиту сорочку, навіть маленькі діти. Молода іде в церкву в українському вбранні зверху донизу. На голові має гординку – віночок (золотий), його роблять майстрині – з стрічками. Молодий купує взуття, сам він теж у вишиваній сорочці, але в звичайних штанях. Усі свята люди святкують усім селом, допомагають. На весіллі є чоловік, який перевіряє якість горілки.

2. Записано в с.Трубчин Борщівського р-ну Тернопільської обл. Записано зі слів Бучко Марії Михайлівни уроженка цього району, має 61 рік. У даному населеному пункті проживає з 1934 року. Опитування провела Алексеєва О.М.

15.07.95

За темою : "Традицiйнi вiрування та уявлення людини про свiт, стосунки людини з природою".

 1. На Івана (Купала) сонце зранку, коли покажеться, починає купатись : воно ховається за обрій, а тоді вискакує, нібі стриб, стриб. Діти звечора закопчують скло і йдуть раненько на це дивитись.

 2. Веселка воду п’є – так у нас кажуть, це добрий знак – дощу вже не буде.

 3. На маленький місяць не можна садити картоплі – бо будуть самі клаки (коріння). Коли в місяця ріжки до гори зимою, то будуть сильні морози. А ще на молодий місяць виводили бородавки : на 1-2 день молодого місяця треба дивитись і не кліпати очима, говорячи : “Місяцю королю, купи в мене корову, корову продам із корінням віддам”.

 4. Не існувало.

 5. На Йордан святять воду біля церкви, там є колодязь, і в баняках ця вода не цвіте. Тоді ще святили на свято божого тіла – перед Івана за тиждень – в четвер 29.06 – водосвятіє. Цю воду і йорданську, літню пили, кропили, вінок на молоду, тварин, покійного, труну, яму, в якій будуть ховати.

 6. Просять дощу – то моляться в церкві, звертаються до Іллі. Недавно – тиждень-два назад – зібрали дітей – дошкільнят, одягли їх в українську одежу, дали ікону (несли 4 чоловіки) і пішли вони по селу, заходячи в кожну хату, де їм давали з дітей різні дари. З цим вони підійшли до церкви, їх зустрів ксьондз, відслужив з ними молитву в церкві.

 7. Про русалок люди ніколи не говорили.

 8. Не можна купатися на Іллі і пізніше. По Йордані 1 тиждень не можна прати, тоді ще свячена вода.

 9. Не відомі ворожіння з водою.

 10. Не можна було кидати сміття у воду. Волосся треба було спалити, а ікони палили і закопували під родюче дерево.

 11. Не можна було господарю корчувати і викидати дерева з свого саду, бо йому могла статися хвороба.

 12. Не можна садити калину проти вікон, сувора заборона садити сосну на оборі – вмре вся сім’я.

 13. Трави збирають, як достигнуть.

 14. їх можна освятити на Спаса, Маковія і на свято божого тіла (29.06), ті, що потрібні.

 15. Не відомо, де взялися дерева, квіти.

 16. Птахів не стрічали, не проводжали, але кажуть, що на 15 тиждень після посту вилітає зозуля. 17. Розорювати гнізда – заборона, окремих птахів не виділяли.

 18. Ламати дерева не можна, адже його треба виростити.

 19. Бити тварин не можна.

Р. Село і люди зберігають традиції і обряди, спеціально підтримують це.

В них є онука Гордійчук Галина Михайлівна, що вчиться в Чернівецькому університеті на історичному факультеті (архівна справа), ця дівчина писала історію свого села, родини. До неї можна буде звернутися за інформацією з історії села і його звичаїв. Село має 65 – 70 дворів, 270 чоловік. На все село 1 гніздо буськів.

3. Записано в с.Збруч Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. Записано зі слів Шмарій Галини Іванівни уроженка цього району, має 65 років. У даному населеному пункті проживає все життя. Опитування провела Алексеєва О.М.

17.07.95

За темою : "Традицiйнi вiрування та уявлення людини про свiт, стосунки людини з природою".

 1. Сонце святкуе на Пасху – воно має кольорові промені – рано, коли сходить. 2. Не користувалися фазами місяця при посадці.

 3. Ніяк не зверталися до місяця, зірок, сонця.

 4. Воду святять на Йордана, біля церкви, або в церкві. Колись святили на річці : вирубували хрест з криги, і святили на річці, брали з ополонки вже свячену воду. Зараз зими теплі, ріка не замерзає, тому святять в церкві. Цю воду п’ють, дають пити дітям, кроплять хату, тварин, покійного, його труну і могилу, молодих. Священик окроплює водою, що є в хазяїв.

 5. Щоб викликати дощ – молились в церкві з священиком. Самі спускали в криницю (кирницю) ікону у воду, у відрі або прив’язану і купали. На могилу потопленого на зелені свята клали листя. Тоді жінки-вдови брали те листя і кидали у річку, молячи дощу.

 6. Русалок не було, хіба що давно, в казках.

 7. Не можна купатись на свята.

 8. Не знаю ворожінь з водою.

 9. Не можна було нічого кидати у воду.

 10. Не було заборони рубати те, чи інше дерево.

 11. Не можна будувати хату на тому місці, де росте бузина.

 12. Трави збирали, коли вони достигнуть.

 13. Трави освячують на Маковія, Спаса. Несуть те, що будуть використовувати для себе, сім’ї, а може хто й для ворожіння.

 14. Невідомо, мабуть від Бога.

 15. Про птахів – нічого, як прилітають, їх чекають.

Р. Це село, де сходились три кордони : Рад. Союз, Польща, Румунія. Має два мости. Ніколи села цього місця не святкували разом якісь свята на воді. Село стоїть при впадінні р. Збруч до Дністра. Весілля грають два дні : неділю – молода в білому, понеділок – в святковому. є звичай : після вінчання молодий проводить молоду по трьох мостах, потім – додому (це на другій стороні ріки в тернопільській області). Молоді на мосту щось кидали, а молодий рвався, але хлопці його тримали.

4. Записано в с.Анадоли (Антонешти) Хотинського р-ну Чернівецької обл. Записано зі слів Гордій Зіновії Григорівни має 67 років, Гордія Івана Григоровича має 78 років. У даному населеному пункті народилися і проживають все життя. Опитування провела Алексеєва О.М.

21.07.95

За темою : "Традицiйнi вiрування та уявлення людини про свiт, стосунки людини з природою".

 1. Про сонце нічого не відомо.

 2. Про райдугу кажуть, що вона воду п’є і що добре її бачити, якщо вона після дощу. Райдуга без дощу – на посуху. Але райдуги дві – одна ясніша – єврейська, а темніша – наша, бо євреї достойніші.

 3. Фази місяця не використовують, тільки знає, що, якщо місяць ріжками догори – на посуху, як один ріжок вниз – на дощ.

 4. На Йордан, на 2й день Пасхи, на Маковія. Йорданську воду використовують при хворобі, від зглазу.

 5. Звертань не знаю, не було.

 6. Щоб викликати дощ – ходили з священиком святити поле, святили поле, святили криниці, обливалися водою, поливали могилу покійника, май кидали тихенько в ріку і каменем притоплювали легенько.

 7. Про русалок знають, що це дівчата, що живуть у воді, в них коси довгі, вони співають гарні співанки – самі не бачили.

 8. Не можна прати після Йордана, а тоді в понеділок – бо це пагано впливає на мужчин. Не можна купатись після Іллі – Ілля затягає в воду.

 9. Ворожіння з водою не знають. Проти Андрія дівчата робили коржики з чорнї муки, вбирали їх і підвішували до стелі в хаті – хлопці скакали і відкусювали. Рахували штахетини (паркан) – колики не раз, не два, не три... не дев’ять. Який колик на “не дев’ять” попався – такий і чоловік буде. Кидали черевик.

 10. Старі ікони треба спалити коло води і кинути на воду попіл, волосся треба спалити в печі.

 11. Дерева можна корчувати й рубати розумно – заборон не було.

 12. Біля дому не можна саджати сосну, бо хто має дівку, то вона не буде віддана, поки сосна не всохне. Також треба, щоб був полагоджений паркан – штахети повинні бути збиті, а не пов’язані вірьовкою, бо як є хлопець – він не жениться.

 13. Трави рвали рано на Йвана до схід сонця, зараз – коли хто хоче.

 14. Кіти святять, коли й воду святять, ще й на Спаса.

 15. Ні.

 16. Ні.

 17. Почуєш зозулю, то треба бути посніданим і мати при собі гроші – то будеш з грошима. Зозуля кує – буде тепло, і вона кує доти, поки набирається зерно в ячмені.

 18. Розорювати гнізда не можна. Не було птахів, яких шанували більше. Буськи в них в селі живуть на річечці за селом.

 19. Не дозволялось дітям ламати дерева, квіти – бо воно живе і його треба виростити.

 20. Не можна було бити тварин бузиною – то дерево нечистого (він сидить в корені – тому його не можна корчувати).

 21. Вважають, що будівництво водосховища – це непагано, бо води стало багато, людям переселеним нові хати побудували. Але жінка жалкує за чистим прозорим Дністром.

Р. В селі не дуже тримаються звичаї, весілля справляють два дні : перший день весілля молода в білому, в другий – вбрана в свят. Купала не святкували.

5. Записано в с.Анадоли (Капралі) Хотинського р-ну Чернівецької обл. Записано зі слів Грубіяна Михайла Дорофейовича, що народився в с.Дарабани (поряд з Анадоли), має 71 рік. У даному населеному пункті проживає з 1983 року, а в цій місцевості – 1924 – 1940, з 1954 р. Опитування провела Алексеєва О.М.

21.07.95

За темою : "Традицiйнi вiрування та уявлення людини про свiт, стосунки людини з природою".

 1. Про сонце не знають.

 2. Про райдугу – з ріки воду бере, опускаеться над водою.

 3. Про місяць – рожки догори – дощу не буде, якщо вниз, то якщо відро повісити і воно буде пехилятись – на дощ.

 4. Не знають звертання до місяця, сонця, зірок.

 5. Святять на Йордана воду в церкві, святять в криниці – нові. Йорданську воду пили, як захворіють, кроплять дітей, які перелякалися. Ще святять воду на Пасху.

 6. Щоб викликати дощ – святили поле з батюшкою, там могли бути і тварини і просили води. Або обливали один одного водою.

 7. Повір’їв про русалок не знають, але це – гадалки, що гадають над водою з розплетеними косами, але це мабуть видумали.

 8. Заборон про прання та купання не знає.

 9. Ні, ворожінь біля води із водою не знають.

 10. Заборона кидати сміття в ріку, нечистоти, про ікони і волосся не знає. Волосся спалюють в печі.

 11. Не знає заборон на рубання дерев.

 12. Ліпше садити фруктове дерево, раніше в них була погана земля і дерева росли погано, а зараз – добре.

 13. Трави збирають по достиглості, але тільки ті, хто знає які.

 14. Не знає чи освячують трави в церкві.

 15. Не знає легенди про з’явлення дерев, квітів на землі.

 16. Таких звичаїв вітати птахів не було.

 17. Коли вперше побачиш зозулю, то треба мати гроші. Чорногузи у них живуть не в селі, а в затоці.

 18. Коли зруйнуєш ластівчине гніздо – то на обличчі буде ластовиння.

 19. Заборони не ламати дерев, квітів не пам’ятає.

Р. В цьому селі в одній із заток, прямо коло невеличкої річки ми знайшли корову, що померла. Цей чоловік з сім’єю проживав в тульській обл. 14 років, має звідти жінку, потім повернувся додому.

6. Записано в с.Киші (Оселівка) Кельминецького р-ну Чернівецької обл. Записано зі слів Ятюк Єфимії Федорівни уроженка с.Дарабани Хотинського району, має 72 роки. У даному населеному пункті проживає з 1983 року. Опитування провела Алексеєва О.М.

21.07.95

За темою : "Традицiйнi вiрування та уявлення людини про свiт, стосунки людини з природою".

 1. Про сонце не знає.

 2. Райдуга буває, коли дощ.

 3. На молодий місяць виводять бородавки : береться посудина з водою, виливається через праву руку (через плече), треба дивитися на місяць. А потім залишками тієї води змащують бородавки, лишаї, віспини. Ще на молодий місяць не можна купати малих дітей (до трьох років), бо дитина буде тратити сили – хворіти (місяць сили забирає).

 4. Вітань до зірок, сонця, місяця не знають.

 5. Воду святять на всі свята, а особлива вода на Купала (вона до відправи), Маковея – тоді святять маківці – стовпці з макових головок, Спаса – тоді ще святять мед, яблука, груші і трави, на Богородиці (першої матки боски).

 6. Пам’ятає, що в 1938 році ходили просити дощу – святили поле з священником, а перед тим у церкві, то він кропив поле. Просять дощу ще, читаючи молитви над криницями. Недавно святили саму криницю в с. Анадоли.

 7. Про русалок не знає.

 8. Не можна прати на свята, а взагалі не можна було прати вдома – всі ходили прати на Дністер – бруд виносили з оселі.

 9. Ворожінь не знає.

 10. У воду не можна нічого кидати.

 11. Не знає.

 12. Не можна садити біля хати ялину, так казав ще знахар – дід Іван Гундюк (йому 90 років), бо ялина забирає з дому все добре. Треба садити фруктове дерево.

 13. Трави збирають по їх стиглості.

 14. Освячують на Спаса трави і інше.

 15. Не відомі.

 16. Про зустрічі і прощавання з птахами не чули.

7. Записано в с.Малинівці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. Записано зі слів Біслювняк Марії Леонтієвни уроженка с.Берново Кельминецького р-ну Чернівецької обл., має 73 роки. У даному населеному пункті проживає з 1982 року. Опитування провела Алексеєва О.М.

23.07.95

За темою : "Традицiйнi вiрування та уявлення людини про свiт, стосунки людини з природою".

 1. Бачила, як на Пасху біля сонця при його сході галунками качало (галунки – то яєчка), галунки різнокольорові.

 2. Райдуга воду набирає з річки, а потім зникає. Бачити її добре, буде дощ.

 3. На підповні можна садити, а як видно старі, то нічого не можна робити в городі. 4. Воду святять на Йордана, на Святий вечір, Пасху, Маковея, Спаса, і все це роблять в церкві. До 40-го року святили воду в річці. є в них в селі свячена криниця (джерело, що дає річку), там пили воду, очі мили. Йорданська вода лікувальна, нею кроплять молодих, труну, покійника, тварин, дітям умивають личко.

 5. Щоб викликати дощ молились, або казали : обливайтесь водою, і обливали один одного. Ще можна було кинути свяченого маку в колодязь, раніше клали ікону до води. В Берново було, що святили поле – та ще й не повернулись, а дощ вже пішов. Купайла не справляли.

 6. Про русалок нічого не чула.

 7. Не можна купатись після Іллі, прати в неділю, в свята.

 8. Ворожіння не знає.

 9. Заборона кидати в воду сміття, нечистоти, про ікони не знає, волосся треба спалити. Але бачила, як ікони пливли по річці.

 10. Заборон рубати якесь дерево не було, все робили з розумом.

 11. Не можна на обійсті садити сосну.

 12. Трави не збирають, не заготовляють, траву в церкві святять на Трійцю.

 13. Бо врачі повинні знати, як лікувати.

 14. Не відомі.

 15. Не знає, щоб вітались з птахами.

 16. Як почують зозулю, то кажуть : “зозуля кує на тепло, поки колос не викине ячмінь”. Біля криниці лелеки звили гніздо і 6 років там жили, а потім покинули і зараз десь у полі живуть.

 17. Гріх руйнувати гнізда.

 18. Заборона для дітей існувала : не ламати дерева.

 19. Тварин бити не можна.

Р. Про дерева і квіти – їх рубають і викидають іще тоді, коли ворожка пригадає на картах, що ця травина чи це дерево є причиною біди.

8. Записано в с.Малинівці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. Записано зі слів Сіркізюк Калини Федотівни уроженка с.Кавеччина цього району, має 82 роки. У даному населеному пункті проживає з 1966 року. Опитування провела Алексеєва О.М.

23.07.95

За темою : "Традицiйнi вiрування та уявлення людини про свiт, стосунки людини з природою".

 1. Сонце виграє дуже на Пасху.

 2. Радуга буває після дощу – вона стоїть над Дністром – п’є воду, напивається і відходить. Райдуга – це вість після потопу про те, що потопу не буде.

 3. Якщо місяць обгороджується червоним, то на дощ.

 4. Звертання до місяця, сонця, зірок не знає.

 5. Воду святять на Йордана, Спаса, інші свята, її п’ють, кроплять.

 6. Для дощу святили поля, криниці, на цвинтарі лили воду на могилу потопленика.

 7. Про русалок нічого не знає.

 8. Не можна купатись після Іллі, прати в неділю, свята.

 9. Ворожінь не знає.

 10. Не можна нічого кидати у воду.

 11. Родючі дарава рубати не можна.

 12. Не можна на дворі садити сосну, чому – не знає.

 13. Трави не заготовляють.

 14. Траву в церкві не святять.

 15. Легенди не знає.

 16. Не знає того, що птахів зустрічають, проводжають.

 17. Зозуля кує, поки не вижене ячмінь колос.

 18. Гнізда не можна руйнувати.

 19. Забороняли ламати дерева, не казали чому.

Р. Люди, що переїхали в це село при затопленні їх сел, не дуже прижились – не мають подруг, дивуються, чому всі такі замкнені. Схоже, що старовину не цінують. Весілля грають у суботу та неділю : розпис, вінчання.

9. Записано в с.Малинівці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. Записано зі слів Бурдейної Анісії Гнатівни уроженка цього району, має 81 рік. У даному населеному пункті проживає все життя. Опитування провела Подоляк М.М.

23.07.95

За темою : "Традицiйнi вiрування та уявлення людини про свiт, стосунки людини з природою".

 1. На Івана Купала сонце купається в небі. Кажуть, що матір Божа дитину в кориті купає. На Пасху, коли сходить сонце, галунки купаються в ньому (червоні, голубі, білі).

 2. Райдуга воду п’є в Дністрі.

 3. На Йордан, на Трійцю, на Пасху.

 4. Після Пасхи, через 21 день, на Рахмайський Великдень ідуть на поле святити кринички (ті, що в землі), щоб ішли дощі. (Процесія з хрестом і хорогвами; варять коливо).

 5. Сама не бачила, але бачили люди, що живуть над Дністром. Русалки купались у річці, сиділи під вербами, але втікали, коли хтось підходив ближче.

 6. Після Іллі, бо вода притягує.

 7. Прати білизну не можна два тижні після Йордану, бо вода свячена. 8. Ні, бо є люди, що п’ють воду з Дністра. 9. На Маковея святять квіти, мак, кладуть колоски пшениці і жита.

10. Записано в с.Малинівці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. Записано зі слів Скрипник Марії Павлівни уроженка с.Сокіл цього району (поряд), має 76 років. У даному населеному пункті проживає з 1938 року. Опитування провела Подоляк М.М.

23.07.95

За темою : "Традицiйнi вiрування та уявлення людини про свiт, стосунки людини з природою".

 1. На Пасху, коли сходить сонце, довколо сонця переливаються галунки (голубі, жовті, червоні).

 2. Райдуга п’є воду з Дністра. Буває сумна і весела райдуга. Перед війною була сумна.

 3. Коли у місяця ріжки вгору – на гарну погоду, вниз – буде дощ. На небі падає зірка – вмирає людина. Буряки та помідори садять у чоловічі дні – понеділок і четвер. Помідори, капусту, цибулю – у жіночі дні – середа, п’ятниця, субота. 4. Святять воду на Йордан, Івана Купала, Пасху, Спаса. Свячену воду п’ють, неюкроплять хату, в хаті, обійстя, худобину. Коли корова отелилася, їй дають пити свячену воду. Освячений на маковея мак сиплять біля хати – щоб злий дух не доступив; біля корови – щоб відьма молока не забрала. Нехай спочатку визбирає цей мак, а тоді може робить шкоду. Сіллю сиплять довкола хати – від гадюк. На Юрія (6 травня) копають квадратну яму коло воріт, сиплять свячений мак, сіль і ставлять колючу гілку, щоб відьма поколилася і не прйшла до хати.

 5. Обливають водою тих, хто перший у сім’ї народився. Ллють воду на могили потоплеників. Відправляють у церкві Службу Божу, освячують криницю, набирають з неї воду і кроплять поля. При цьому роздають людям коливо (варена пшениця). Коли сильні хмари і дощ, щоб не сипав град – на вікно ставлять свічку, яка стояла на святий вечір на столі. 6. Не можна купатися після Іллі, бо вода притягує. Прати не можна після Йордану два тижні, бо вода свячена. 7. Ні, бо з Дністра воду п’ють.

 8. Бузину не можна рубать до сходу сонця. Чому не знає.

 9. Не можна садити дерева, котре неродюче (сосна, смерека).

 10. Будь-коли.

 11. На Івана Купала, на Спаса.

 12. Коли вперше чуєш зозулю, добре мати гроші з собою, щоб був з грошима цілий рік. Кидаєш їй гроші і кажеш : “Я не бачу, де вони впали, щоб не бачила, звідки вони до мене приходять.” Коли ячмінь наповниться зерном, зозуля перестає кувати, бо “вдавилася острячком.”

 13. Все живе, все хоче жити.

11. Записано в с. Межигір Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. Записано зі слів пані Марії уроженка цього району, має 64 роки. У даному населеному пункті проживає з народження. Опитування провела Алексеєва О.М.

23.07.95

За темою : "Традицiйнi вiрування та уявлення людини про свiт, стосунки людини з природою".

1. –

2. –

3. –

4. –

5. Воду святять на Благовіщення, Йордан, Стрітення. До другої святої вечері, на другий святвечір (19.01) беруть свячену воду, додають до колодязної і п’ють. Вода на Стрітення допомагає від уроків (переляку).

6. В них викликали дощ тим, що ходили на Онуфрія, зелені свята до потічків цілою процесією молити св.Іллю послати дощ. В селі в них є одне посвячене джерело. Раз п.Марія приходить і бачить два віночки з квітів. Хотіла їх забрати, а сусідка каже, що то їх знахарка залишила, у воді замочила, бо її попросили накликати дощ, але що і як вона робила ні сусідка, ні п.Марія не знають.

14. Квіти освячують на Спаса.

Р.
  1   2   3

Схожі:

Г. Б. Бондаренко За темою \"Етнiчна екологiя українцiв. Традицiйнi уявлення людини про свiт, стосунки з природою\" (анкета додається) проводився збiр матерiалiв в селах Чернiвецької, Тернопiльської та Хмельницької облас iconЕкологiя та безпека життя людини
Живий органiзм – це основна складова екологiї суспiльства. Без гармонiї природи – людини – космосу – неможливий нормальний, здоровий...
Г. Б. Бондаренко За темою \"Етнiчна екологiя українцiв. Традицiйнi уявлення людини про свiт, стосунки з природою\" (анкета додається) проводився збiр матерiалiв в селах Чернiвецької, Тернопiльської та Хмельницької облас iconТема: показаний зв’язок, постійна взаємодія людини з природою
Сверхзадача: показати, що насправді міське життя, яке заполоняє своїх жителів не є справжнім, воно тільки відволікає людей від життя...
Г. Б. Бондаренко За темою \"Етнiчна екологiя українцiв. Традицiйнi уявлення людини про свiт, стосунки з природою\" (анкета додається) проводився збiр матерiалiв в селах Чернiвецької, Тернопiльської та Хмельницької облас iconУрок у початковій школі (1 клас)   Тема: Рослини. Різноманітність...
Ти уявлення дітей про рослини, різноманітність рослинного світу. Дати поняття про значення рослин у житті людини. Навчити охороняти...
Г. Б. Бондаренко За темою \"Етнiчна екологiя українцiв. Традицiйнi уявлення людини про свiт, стосунки з природою\" (анкета додається) проводився збiр матерiалiв в селах Чернiвецької, Тернопiльської та Хмельницької облас iconФілософські аспекти взаємовідносин людини І природи в умовах глобальної
Разом з тим потреба виходу з справжнього кризового стану викликає необхідність становлення особливої форми єдності людини І природи,...
Г. Б. Бондаренко За темою \"Етнiчна екологiя українцiв. Традицiйнi уявлення людини про свiт, стосунки з природою\" (анкета додається) проводився збiр матерiалiв в селах Чернiвецької, Тернопiльської та Хмельницької облас iconДружний колектив: який він?
«Школи дружби». Вони мають навчити своїх учнів товаришувати одне з одним І розповісти про способи, які б допомогли їм побудувати...
Г. Б. Бондаренко За темою \"Етнiчна екологiя українцiв. Традицiйнi уявлення людини про свiт, стосунки з природою\" (анкета додається) проводився збiр матерiалiв в селах Чернiвецької, Тернопiльської та Хмельницької облас iconПроблема порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами...
Ексуальні стосунки. Здійснено структурний аналіз цих уявлень, докладно описано їх складові та розглянуто наслідки їх неадекватних...
Г. Б. Бондаренко За темою \"Етнiчна екологiя українцiв. Традицiйнi уявлення людини про свiт, стосунки з природою\" (анкета додається) проводився збiр матерiалiв в селах Чернiвецької, Тернопiльської та Хмельницької облас iconСценарій заходу, присвяченого скорботній даті
З'ясувати, що учням відомо про Чорнобильську трагедію, про її наслідки для нашої країни та усього людства, а також для кожної конкретної...
Г. Б. Бондаренко За темою \"Етнiчна екологiя українцiв. Традицiйнi уявлення людини про свiт, стосунки з природою\" (анкета додається) проводився збiр матерiалiв в селах Чернiвецької, Тернопiльської та Хмельницької облас iconТема. Перська держава мета: ознайомити учнів з природою та населенням...
Мета: ознайомити учнів з природою та населенням Іранського нагір’я, історією утворення Перської держави, з’ясувати причини її розпаду,...
Г. Б. Бондаренко За темою \"Етнiчна екологiя українцiв. Традицiйнi уявлення людини про свiт, стосунки з природою\" (анкета додається) проводився збiр матерiалiв в селах Чернiвецької, Тернопiльської та Хмельницької облас iconТема. Довкілля Мета
Мета. Дати початкове уявлення про складові життєвого світу людини та про єдність людини з ним. Почати розвивати мислення дитини на...
Г. Б. Бондаренко За темою \"Етнiчна екологiя українцiв. Традицiйнi уявлення людини про свiт, стосунки з природою\" (анкета додається) проводився збiр матерiалiв в селах Чернiвецької, Тернопiльської та Хмельницької облас iconТема. Довкілля Мета
Мета. Дати початкове уявлення про складові життєвого світу людини та про єдність людини з ним. Почати розвивати мислення дитини на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка