Синоніми. Синонімічний ряд. Джерела синонімії. Словник синонімів
Скачати 90.86 Kb.
НазваСиноніми. Синонімічний ряд. Джерела синонімії. Словник синонімів
Дата конвертації09.03.2013
Розмір90.86 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
Українська мова. Учитель Віра Петрівна Коваленко
Тема: Синоніми. Синонімічний ряд. Джерела синонімії. Словник синонімів
Мета: повторити вивчені відомості про синоніми, допомогти учням глибше

засвоїти набуті знання й вміння, вдосконалювати навички вживання синонімів для найбільш точного, виразного, образного оформлення усного й писемного мовлення, розвивати творче й логічне мислення, навички роботи із словником;прищеплювати дітям навички культурного мовлення, любові до рідної мови, її краси та синонімічного багатства.
Обладнання: таблиця «Лексика», плакати, картки, ілюстрації, словник синонімів (за

редакцією Г. М. Гнатюк).

Епіграф
Процвітай, українська мова,

Заохочуй красою нас:

Що багатший твій слів – запас, –

Легше вибрати влучне слово.

Д. Білоус
^ ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів.

Учні зачитують вірш О. Підсухи «Мова»
Мова

Ой, яка чудова українська мова!

Де береться все це, звідкіля і як?

Є в ній ліс-лісок-лісочок,

пуща, гай, діброва,

бір, перелісок, чорноліс…

Є іще й байрак.

І така ж розкішна і гнучка, як мрія.

Можна звідкіля і звідки,

Можна і звідкіль,

Є у ній хурделиця, віхола, завія,

Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль…
Виділити синоніми у поезії.
ІІ. Мотивація навчального матеріалу.

ІІІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

  1. Пояснення вчителя.

Синоніми – це слова, що звучать по-різному, але мають спільне лексичне значення.

Наприклад: горизонт, обрій, видноколо, небосхил, небозвід, крайнебо, круговид,

кругозір;

зрозуміти, збагнути, втямити, дібрати, уторопати.

Синоніми, як правило, називають той самий предмет, але різними словами.

Слово «синонім» утворено на основі прикметника грецької мови synonymos, що значить «однойменний».

Є кілька груп синонімів:

1. Абсолютні синоніми, тобто синоніми, значення яких зовсім однакове:

гасло – лозунг, чорногуз – лелека, кіннота – кавалерія.

  1. Стилістичні синоніми, тобто синоніми, використання яких неоднакові в різних стилях мови:

говорити – цвенькати, плакати – ревти, ходити – швендяти.

  1. Синоніми, що розрізняються рівнем сучасності:

літак – аероплан, уста – губи.

  1. Понятійні, або ідеографічні синоніми. Ці синоніми хоч і вказують на близькі чи подібні предмети, ознаки або явища, проте різняться між собою смисловими відтінками:

шлях – дорога, сміливий – безстрашний, бігти – мчати.

Синоніми виникають:

а) за рахунок творення нових слів: перемогти, подолати, здолати, побороти, подужати; відрада, розрада, утіха, задоволення, приємність, насолода; нишком, нишком-... тишком, крадькома, потай, потайки, потайці, потаємно, приховано;

б) внаслідок запозичень: невдача — фіаско; рідкісний —унікальний, раритетний; підробка — фальшивка, імітація; підмурівок, підвалина — фундамент; перевертень — ренегат, манкурт, яничар;

в) за рахунок розмовно-просторічних слів та діалектизмів: садиба — обійстя, селитьба, ґражда; капці — патинки,

човганці, виступці; віз — хура, фіра, підвода, теліга, каруца, мйжа;

г) внаслідок розвитку багатозначності слів: зручний, відповідний, слушний, сприятливий (про час); попелястий, ми­

шастий, олов'яний, сріблястий, сталевий (про колір);байдужий, холодний, офіційний, сухий (про стосунки між людьми).
1. Завдання на картці.

Списати, пояснити значення дієслова горіти в наведених реченнях. Якими синонімами можна замінити це слово в кожному реченні? Ще які значення його вам відомі.

1. Дерева горіли, мов свічки, високо в повітря викидаючи огнисте, горюче листя. (І. Франка.) 2. Далеко на Дніпрі горів сигнальний ліхтар. (Ю. Яновський.) 3. На небі ясно горіли зорі. (М. Трублаїні.) 4. На клумбах горіли маки. (М.Коцюбинський.) 5. Мов золото-поколото, горить-тремтить ріка, як музика. (П.Тичина.) 6. На землі блажен навіки той, хто не тліє, а го­рить. (В. Сосюра.) 7. І радості нестерпна сила в очах у кожного горіла. (М. Рильський.) 8. Нам не горить. Встигнемо. (Григорій Тютюнник.) 9. Взуття на хлопцях так і горить. (П.Автомонов.)
2. Списати уривок, вставляючи пропущені букви. Знайти і підкреслити синоніми до слова метелиця.

Ну й зима – хуртеча та вітрюга.

Ні проїхати, ані пр…йти;

Третій тиждень небо в завірюсі

Падає на землю ст…пову.

Налітає раз у десять років

Отака скажена крутія.

Ніч на базі, ну і ніч, нівроку.

Степова бе…сонна манія.

Курява, завія, хуртовина,

Зам…тіль, і хвища, і юга…

(Л. Первомайський).

3. «Коректор»

На дошці написано текст. Знайти в тексті недоліки, виправити їх.

Настали холодні зимові дні. З півночі подув холодний вітер, і холодна земля стала як камінь. Снігу не було. Люди в цю холодну пору сиділи в хатах.

Довідка: крижаний, мерзла, морозну.
Висновок. Синоніми вживають в мові, щоб уникнути повторень.
4. Творче коментоване письмо.

До поданих слів підібрати синоніми. Визначити, якою частиною мови вони виражені. Зробити висновки.

Праця - … (робота, труд, діло) – іменник.

Чарівний - … (прекрасний, красивий, чудовий, привабливий, пишний) –

прикметник.

Говорити - … (бесідувати, розповідати, висловлюватись, балакати) – дієслово.

Важко - … (тяжко, нестерпно, скрутно) – прислівник.
Висновок. Синоніми – слова різні за написанням, але близькі за значенням і належать до однієї частини мови.
5. Підібрати до слів іншомовного походження відповідні синоніми. Зробити висновки. Пояснити написання и або і в словах іншомовного походження.

Дисципліна - (порядок)

Адаптація - (пристосування)

Дистанція – ( відстань)

Істина - (правда)

Інформація – (повідомлення)

Фініш – (кінець)

Договір – (угода)
Висновок. Синоніми допомагають уникнути надмірного вживання слів іншомовного походження, користуватися власною лексикою.
Учитель. Прослухайте уривок вірша Д. Білоуса «Чудесні барви»

Які чудесні барви у нашій рідній мові,

Які відтінки різні від Сейму і до Сян!

У Києві говорять інакше, ніж у Львові,

І чорногуз, і бусол, лелека і боцян.

Так наче називаєш різновиди лелек ти,

А це лиш різні назви, синонімічний ряд!
Отже, синоніми об’єднуються в синонімічний ряд, у якому виділяється стрижневе слово – домінанта. Воно є носієм основного значення, спільного для всього синонімічного ряду, стилістично нейтральне, найуживаніше й у словниках синонімів ставиться першим. Наприклад, кричати, горлати, лементувати, галасувати, репетувати, верещати, волати.
Багатозначне слово залежно від його конкретних значень може бути стрижневим різних синонімічних рядів:

Добрий (про людину) – чуйний, співчутливий, доброзичливий, щирий, людяний, уважний, приязний, прихильний;

добрий (про врожай) – багатий, високий, щедрий, рясний, великий.
Синонімічні ряди не замкнені, вони можуть постійно поповнюватися новими словами, втрачати застарілі слова.
6. Завдання на дошці.

Замініть слово великий у всіх словосполученнях синонімами відповідно до його конкретного значення. Запишіть утворені словосполучення.

Великий вітер (сильний), велика гора (висока), велика прірва (глибока), велике подвір’я (просторе), великий врожай (багатий), великий натовп (численний), велика сім’я (багатодітна), великі діти (дорослі), велика людина (видатна), велика ніч (довга).
7. Творча робота.

Записати вірш, добираючи з дужок такі синоніми, які б забезпечили перехресне римування рядків.

МРІЯ

Як виросту — збудую (дім, будинок, хату).

На хаті колесо (приладнаю, приб'ю, прикріплю).

А там я поселю (крилату, летючу, літаючу)

Лелечу клекітну (родину, сім'ю, пару).

Нехай розводиться, (селиться, гніздиться)

По всіх деревах і (будинках, хатах, оселях),

Нехай мені щоночі (здається, сниться, вважається),

Що я літаю, наче (пташка, птиця, птах).
8. Індивідуальна робота з картками біля дошки.

Картка № 1.

Розташувати синоніми в порядку наростання, знайти стрижневе слово.

  1. Дорога, шосе, автострада, стежка, траса.

  2. Здоровенний, велетенський, великий, гігантський, грандіозний.

  3. Гнівний, лютий, сердитий, незадоволений.

  4. Рюмсати, плакати, ридати, тужити.

Картка № 2.

Скласти з поданих слів синонімічні ряди.

Смуток, насуплений, ледачий, лагідний, згода, похмурий, люб’язний, сум, злагода, бездіяльний, печаль, пасивний, ласкавий, спокій, понурий, тактовний, мир, хмурий, лінивий, журба.

Картка № 3.

Визначити слово, що випадає із синонімічного ряду.
Відрада, відраза, розрада, утіха.

Гладкий, огрядний, норовливий, товстий.

Крик, вереск, лемент, галас, бійка.

Гніватися, сердитися, второпати, дратуватися.
Картка № 4

Прочитати вірш. Знайти і виписати усі синоніми до слова базіка

Будував базіка дім –

Сім дверей і вікон сім.

Торохтій допомагав:

Язиком дошки тесав.

Метушився пустомеля:

Скоро будуть стіни й стеля!

Говорун клав на словах

З бляхи цинкової дах...

В дім без вікон і дверей

Талалай скликав гостей.

На гостину гості йшли,

Але... дому не знайшли,

Ані даху, ні стіни.

Ось такі балакуни!

(О. Сенатович.)
9. Лінгвістична гра «Іде – шкандибає»

Як ви гадаєте, скільки слів може об'єднувати синоніміч­ний ряд? У ряду з- домінан­тою іти нараховують понад 20 синонімів.
У вертикальні ряди клітин запишіть сім синонімів до слова іти так, щоб у виділе­ному горизонтальному ряду можна було прочитати назву цього явища.

Відповіді:

1. Простувати. 2. Марширувати.

3. Шкандибати. 4. Крокувати.

5. Плентатися. 6. Дріботіти.

7. Прямувати.
Учитель. До складу синонімічних рядів можуть входити і фразеологізми:

рано, на світанні, ні світ ні зоря, ще й на зорю не займалося, ще й на світ не благословлялося, ще треті півні не співали;

здивуватися, зчудуватися, зробити великі очі, витріщити очі, скам’яніти від дива.
10. Робота в парах.

Визначити, який фразеологізм продовжує синонімічний ряд

1) виснажений, змарнілий

А. Скупаний у молоці.

Б. ^ Скупаний в окропі.

В. Зліплений із воску.

Г. Риб’ячим пухом підбитий.

Д. Хоч з лиця воду пий.
2) небоязкий, хоробрий

А. Бита голова.

Б. Підбитий бігом.

В. ^ Не з заячого пуху.

Г. Як в’юн на сковорідці.

Д. Сушити зуби.
3) гордовитий, пихатий

А. Душа не з лопуцька.

Б. Упустити рака з рота.

В. Хоч у вухо бгай.

Г. ^ Мухи в носі грають.

Д. У сорочці народився.
Учитель.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля,

Не майте гніву до моїх порад.

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

М. Рильський

Сьогодні ми з вами розглянемо структуру словника синонімів. Словники повинні бути настільною книгою кожного школяра. А які ви знаєте словники?

(Відповіді учнів)
11. Ознайомлення зі структурою словника синонімів української мови

1. Прослухати передмову словника і стисло її переказати (учитель читає передмову вголос).

2. Ознайомлення з побудовою словника і словникової статті.3. Пояснення умовних скорочень.

4. Повторення алфавіту за словником.
12. Завдання.

Знайти у словнику синоніми до слів легенда, красуватися, завмерти, немеркнучий, дивовижний.

Скласти з ними текст «Краса природи навесні».
ІV. Підсумок заняття.

Тести.

1. Слова, близькі за значенням, але різні за написанням і звучанням -

А. Омоніми

Б. Синоніми

В. Антоніми

Г. Пароніми.
2. Доберіть 3 синоніми до слова мирно.

3. Укажіть групу слів – синонімів

А. Дивний, неймовірний, великий

Б. М’який, лагідний, пухкий

В. Розумний, недурний, мудрий

Г. Тихий, беззвучний, сонячний
4. Доберіть 5 синонімів до слова стомлений.

5. Синонімами до слова земляк є слова

А. Землянин, однопланетянин

Б. Однодумець, одновірець, спільник

В. Друг, товариш, приятель

Г. Одноземець, співвітчизник, краянин
6. Вилучіть зайве слово із ряду слів, підберіть до нього синонім.

Сміливий, відважний, пильний, безстрашний, хоробрий.
7. Синоніми належать до:

А. Іменника і дієслова.

Б. Дієслова і прислівника.

В. Іменника і прикметника.

Г. Однієї частини мови.
8. Провжіть синонімічний ряд до слова ходити.

Ходити, йти, рушати …
9. Визначте синонім до слова агресор

А. Капітулянт.

Б. Абітурієнт.

В. Загарбник.

Г. Реформатор.
10. Визначте, у якому рядку не всі слова – синоніми:

А. Бути, існувати, фігурувати.

Б. Легковажність, легкодумність, несерйозність.

В. Неволя, бездіяльність, рабство

Г. Лелека, чорногуз, бусел. .
11. Синонім до фразеологізму несолоно сьорбавши наведено в рядку:

А. Солодко їсти.

Б. Пити солоний піт.

В. Гірка чаша.

Г. Ні з чим.
12. Укажіть, у якому рядку знаходиться слово, що не є синонімом до слова говорити

А. Ректи, видавлювати, спалахувати.

Б. Казати, подейкувати, цідити.

В. Промовляти, рубати, цвенькати.

Г. Мовити, лопотати, шипіти.

Схожі:

Синоніми. Синонімічний ряд. Джерела синонімії. Словник синонімів iconЛат. іnformation відомості, роз’яснення, виклад дуже широке І багатостороннє....
Тому воно має цілий ряд визначень І синонімів. Інформація – це відомості про навколишній світ та процеси, що в ньому відбуваються....
Синоніми. Синонімічний ряд. Джерела синонімії. Словник синонімів iconАбсолютні та неповні синоніми. Лексичні та контекстуальні синоніми
«лексичні та контекстуальні синоніми», домогтися усвідомлення учнями цих понять, вчити визначати доцільність (недоцільність) використання...
Синоніми. Синонімічний ряд. Джерела синонімії. Словник синонімів iconДайте визначення понять “лексика”, “лексичний склад мови”, “лексикологія”....
Прочитайте синонімічний ряд до слова говорити. Доберіть синоніми до слів характерний, житло, обов’язково. Які з поданих та дібраних...
Синоніми. Синонімічний ряд. Джерела синонімії. Словник синонімів iconТема уроку. Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словни- ком синонімів. Мета
Пригадати,як називаються слова,які однакові або близькі за значенням,але різні за
Синоніми. Синонімічний ряд. Джерела синонімії. Словник синонімів iconНові надходження
Словник сучасної української мови Синоніми, антоніми, пароніми, омоніми фразеологізми, іншомовні слова
Синоніми. Синонімічний ряд. Джерела синонімії. Словник синонімів iconКультура наукової мови
Презентація словників (паспортизувати словник – єнциклопедія юридична, словник нарах. Стільки слів. І тд. )
Синоніми. Синонімічний ряд. Джерела синонімії. Словник синонімів iconНтуу «кпі» курсовий проект з дисципліни «теорія електричного зв ’язку»
Побудова графіку для ентропії джерела двійкових сигналів та розрахунок продуктивності джерела цифрового сигналу
Синоніми. Синонімічний ряд. Джерела синонімії. Словник синонімів iconСловник історичних термінів І понять навчально-методичний посібник
Словник історичних термінів І понять. Навчально-методичний посібник / Укладач к.І. н., доцент Л. О. Рощина – Донецьк: зош І – іііст....
Синоніми. Синонімічний ряд. Джерела синонімії. Словник синонімів icon9 Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу
Виконання кожної з функцій керування змушує керівника вирі­шувати ряд специфічних завдань, найбільш типові з яких- плануван­ня, організація...
Синоніми. Синонімічний ряд. Джерела синонімії. Словник синонімів iconМузей як простір репрезентації національної І локальної ідентичностей:...
Харкова І слобідського краю. Таким чином, наявність в назві організації слова «музей», дає їй ряд переваг, ставлячи в один ряд з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка