Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни
НазваМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни
Сторінка1/11
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.8 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Журналістика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання розрахунково-графічної роботи
з дисципліни:


«Цивільна оборона»

(для студентів усіх спеціальностей заочної

форми навчання)

ЛУГАНСЬК 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни:

«Цивільна оборона»

(для студентів усіх спеціальностей заочної

форми навчання)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри
«Охорона праці та безпека

життєдіяльності»

Протокол № від . . .

ЛУГАНСЬК 2009
ББК Ц69,6(2) -5р30

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни: «Цивільна оборона» (для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання) / Укл. В.П. Гуляєв, В.І. Сало, І.М. Арнаут, Д.В. Михайлов. – Луганськ, вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2009 – 41 с.

Для студентів заочної форми навчання гуманітарних та технічних спеціальностей, які вивчають дисципліну: «Цивільна оборона», а також може бути корисним при виконанні розділа «Цивільна оборона» у дипломному проекті.

Вихідні дані і варіанти п’яти задач до разрахунково-графічної роботи з методикою їх виконання.
Укладачі В.П. Гуляєв, ст. викл.

В.І. Сало, доц.

І.М. Арнаут, ст. викл.

Д.В. Михайлов, ас.
Відп. за випуск М.А. Пітельгузов, проф.
Рецензент О.В. Латишев, начальник навчально-методичного

центра цивільного захисту та безпеки

життєдіяльності Луганської області

ВСТУП
Згідно із Конституцією України, забезпечення життя та здоров'я людини є обов'язком держави, адже людина та її здоров’я є найбільшою цінністю. З цією метою та на виконання вимог концепції ООН «Про сталий людський розвиток», а також відповідно до Законів України «Про цивільну оборону України» від 3 лютого 1993 р. №2974-XIІ (із змінами і доповненнями), «Про захист населення і територій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру від 8 червня 2000 р. № 1809-III; Положення «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», затвердж. Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1198; Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» від 17 січня 2002 р. № 27 у вищих навчальних закладах України передбачається вивчення студентами нормативної дисципліни «Цивільна оборона».

Цивільна оборона – є обов'язковою дисципліною, яка включається в навчальні плани як нормативна і самостійна та викладається на кафедрах (циклах) цивільної оборони вищих навчальних закладів.

Наказом міністра освіти України, начальника штабу – заступника начальника Цивільної оборони України від 20 червня 1995 р. № 182/200 у вищих навчальних закладах України на викладання дисциплини «Цивільна оборона» було відведено 34 години

І підрозділ – «Загальні питання» – 20 годин.

ІІ підрозділ – «Підготовка за профілями» - 14 годин.

У результаті вивчення програми студенти повинні

а) знати:

- характеристику осередків ураження, які виникають в надзвичайних умовах мирного та воєнного часу;

- призначення і порядок роботи з приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю;

- основи стійкості роботи промислових об'єктів у надзвичайних умовах.

б) уміти:

- практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї;

- відповідно до майбутньої спеціальності оцінювати стійкість елементів промислового об'єкта в надзвичайних ситуаціях і визначати необхідні заходи щодо його підвищення.

- оцінювати радіаційну, хімічну, бактеріологічну обстановку та обстановку, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії;

- керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об'єктах відповідно до майбутньої спеціальності;

в) бути ознайомленими:

- з організацією цивільної оборони держав дальнього та ближнього зарубіжжя;

- зі змістом рішень Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року і Додаткових протоколів від 8 червня 1977 року про цивільну оборону.

Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання повинні прослухати лекції, виконати практичні завдання у повному обсязі, оформити розрахунково-графічну роботу і здати залік по дисципліні «Цивільна оборона».

Варіант завдання студент вибирає самостійно згідно першої літери прізвища студента і останньої цифри залікової книжки по табл. 1.

Завдання складається з одного теоретичного питання і п'яти задач, які вибираються з табл. 2 згідно номеру варіанта.

Розрахунково-графічна робота повинна складатися:

1. Титульний лист (додаток А).

2. План роботи.

3. Теоретична частина.

4. Розрахункова частина.

5. Таблиці, графіки, рисунки, додатки.

6. Список використаної літератури.

^ Таблиця 1

Варіанти завданняПерша літера прізвища

студента

Остання цифра номера залікової книжки і варіант завдання

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

1

30

59

22

51

14

43

6

35

64

Б

2

31

60

23

52

15

44

7

36

65

В

3

32

61

24

53

16

45

8

37

66

Г

4

33

62

25

54

17

46

9

38

1

Д

5

34

63

26

55

18

47

10

39

2

Е

6

35

64

27

56

19

48

11

40

3

Є

7

36

65

28

57

20

49

12

41

4

Ж

8

37

66

29

58

21

50

13

42

5

З

9

38

1

30

59

22

51

14

43

6

І

10

39

2

31

60

23

52

15

44

7

Ї

11

40

3

32

61

24

53

16

45

8

К

12

41

4

33

62

25

54

17

46

9

Л

13

42

5

34

63

26

55

18

47

10

М

14

43

6

35

64

27

56

19

48

11

Н

15

44

7

36

65

28

57

20

49

12

О

16

45

8

37

66

29

58

21

50

13

П

17

46

9

38

1

30

59

22

51

14

Р

18

47

10

39

2

31

60

23

52

15

С

19

48

11

40

3

32

61

24

53

16

Т

20

49

12

41

4

33

62

25

54

17

У

21

50

13

42

5

34

63

26

55

18

Ф

22

51

14

43

6

35

64

27

56

19

Х

23

52

15

44

7

36

65

28

57

20

Ц

24

53

16

45

8

37

66

29

58

21

Ч

25

54

17

46

9

38

1

30

59

22

Ш

26

55

18

47

10

39

2

31

60

23

Щ

27

56

19

48

11

40

3

32

61

24

Ю

28

57

20

49

12

41

4

33

62

25

Я

29

58

21

50

13

42

5

34

63

26


Таблиця 2

^ Завдання на розрахунково-графічну роботу


Номер варіанта

Теоретичне питання

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

1

1.1

1

1

1

1

1

2

1.2

2

2

2

2

2

3

1.3

3

3

3

3

3

4

1.4

4

4

4

4

4

5

1.5

5

5

5

5

5

6

1.6

6

6

6

6

6

7

1.7

7

7

7

7

7

8

1.8

8

8

8

8

8

9

1.9

9

9

9

9

9

10

2.1

10

10

10

10

10

11

2.2

11

11

11

11

11

12

2.3

12

12

12

12

12

13

2.4

13

13

13

13

13

14

2.5

14

14

14

14

14

15

2.6

15

15

15

15

15

16

2.7

16

16

16

16

16

17

3.1

17

17

17

17

17

18

3.2

18

18

18

18

18

19

3.3

19

19

19

19

19

20

3.4

20

20

20

20

20

21

3.5

21

21

21

21

21

22

3.6

22

22

22

22

22

23

4.1

23

23

23

23

23

24

4.2

24

24

24

24

24

25

4.3

25

25

25

25

25

26

4.4

26

26

26

26

26

27

4.5

27

27

27

27

27

28

4.6

28

28

28

28

28

29

4.7

29

29

29

29

29

30

4.8

30

30

30

30

30

31

4.9

31

31

31

31

31

32

4.10

32

32

32

32

32

33

4.11

33

33

33

33

33

34

4.12

34

34

34

34

34

35

4.13

35

35

35

35

35

36

5.1

36

36

36

36

36

37

5.2

37

37

37

37

37

38

5.3

38

38

38

38

38

Продовження таблиці 2


Номер варіанта

Теоретичне питання

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

39

5.4

39

39

39

39

39

40

5.5

40

40

40

40

40

41

5.6

41

41

41

41

41

42

5.7

42

42

42

42

42

43

5.8

43

43

43

43

43

44

5.9

44

44

44

44

44

45

5.10

45

45

45

45

45

46

5.11

46

46

46

46

46

47

5.12

47

47

47

47

47

48

6.1

48

48

48

48

48

49

6.2

49

49

49

49

49

50

6.3

50

50

50

50

50

51

6.4

51

51

51

51

51

52

6.5

52

52

52

52

52

53

6.6

53

53

53

53

53

54

6.7

54

54

54

54

54

55

7.1

55

55

55

55

55

56

7.2

56

56

56

56

56

57

7.3

57

57

57

57

57

58

7.4

58

58

58

58

58

59

7.5

59

59

59

59

59

60

7.6

60

60

60

60

60

61

7.7

61

61

61

61

61

62

7.8

62

62

62

62

62

63

7.9

63

63

63

63

63

64

7.10

64

64

64

64

64

65

7.11

65

65

65

65

65

66

7.12

66

66

66

66

66^ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля
Коли студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться вуз, щоденник для нього с також посвідченням про відрядження,...
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного управління ” для студентів напрямку 0906 Електротехніка....
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка...
Знаходження секундних витрат води на участках. Гідравлічний розрахунок подючого трубопровода
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Екологічний аудит» для студентів напряму підготовки 070801 та 070801...
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни гуманітарний університет
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “системи штучного інтелекту”
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни Донецький Національний Технічний Університет
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи по курсу "Web-технології" (для студентів спеціальності 091502)....
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка