Багиров Э. Основы телевизионной журналистики / Энвер
Скачати 338.65 Kb.
НазваБагиров Э. Основы телевизионной журналистики / Энвер
Сторінка1/3
Дата конвертації28.02.2013
Розмір338.65 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Журналістика > Документы
  1   2   3


„ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Кафедра теорії літератури та журналістики

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНАТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

ПРОБЛЕМАТИКА ЗМІ

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.030201 - бакалавр

Напрям підготовки: 0302 - журналістика

Спеціальність: 6.030201 - журналістика

Статус курсу: фаховий

Запоріжжя 2011


Практичне заняття № 1

Проблематика різних типів ЗМІ

План

 1. Особливості роботи різних відділів редакції ЗМІ і специфіка висвітлення їх проблематики.

 2. Специфіка подання інформації друкованими ЗМІ. Універсальні і спеціалізовані за проблематикою видання.

 3. Особливості роботи на радіо. Проблематика різних типів радіопрограм.

 4. Проблематика телепрограм.

 5. Організація і робота інформаційних агенств.

 6. Особливості роботи в Інтернеті.

 7. Рубрикація і жанрова різноманітність у залежності від висвітлюваних проблем.

Література

 1. Багиров Э. Основы телевизионной журналистики / Энвер Багиров. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 238 с.

 2. Гоян О. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту: [підручник для студ. вищих навч. закл., які навчаються за напрямом «Журналістика»] / Олесь Гоян. – К. : Веселка, 2004. – 225 с.

 3. Іванов В. Теоретико-методологічні основи вивчення змісту масо­вої комунікації / Валерій Іванов. – К.: Київський ун-т ім. Тараса Шевченка,1996. – 204 с.

 4. Іванов В. Сучасні комп’ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування / Валерій Іванов. – К.: Київський ун-т ім. Тараса Шевченка,1996. – 180 с.

 5. Ким М. Технология создания журналистского произведения / Максим Ким. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 212 с.

 6. Колесниченко А. Поиск темы и cбор информации / А.Колесниченко // Журналистика и медиарынок. – 2008. – № 11. – С. 32 – 35.

 7. Лизанчук В. Радіожурналістика: засади функціонування / Василь Лизанчук. – Львів: ПАІС, 2000. – 365 с.

 8. Мелещенко О. Інтернет-технології в су­часній журналістиці: моделі та практика: [навч. посібник] / Олександр Мелещенко. – К.: КиМУ, 2005. – 140 с.

 9. Москаленко А. Теорія журналістики: підручник / Анатолій Москаленко. - К.: Експрес-об’ява, 1998. - 334 с.

 10. Недопитанський М. Тематична спеціалізація журналіста [Електронний ресурс] / Микола Недопитанський. – Режим доступу до статті : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article

 11. Панченко С. Навчальна програма дисципліни «Проблематика засобів масової інформації» / Світлана Панченко. – К.: МАУП 2005. – 18 с.

 12. Потятиник Б., Лозинський М. Патогенний текст / Борис Потятиник, Мар’ян Лозинський. – Львів: Місіонер, 1996. – 295 с.

 13. Почепцов Г. Теорія комунікацій / Георгій Почепцов. – К.: Київський ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – 308 с.

 14. Проблематика СМИ: Информационная повестка дня / Под ред. М.Шкондина, Г.Вычуба, Т.Фроловой. – М.: Аспект Прес, 2008. – 316 с.

 15. Різун В. Маси : [тексти лекцій] / Володимир Різун. К.: ВПЦ «КУ», 2003. 118 с.

 16. Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы / сост. Малькольм Ф. Мэллет. – М.: Права человека, 1998. – 152 с.

 17. Телевизионная журналистика: [учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. «Журналистика»] / Ред. Г. Кузнецов. – М. : Издательство Московского ун-та; Наука, 2005. – 367с.

 18. Чабаненко М. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України: [монографія] / Мирослава Чабаненко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 183 с.

 19. Шкляр В. Мас-медіа і виклики нового століття / Володимир Шкляр. – К.: Грамота, 2003. – 48 с.


Практичне заняття № 2

Журналістика та політика

План

1. Висвітлення діяльності Президента, його адміністрації, обладміністрацій, місцевих органів влади.

2. Проблеми взаємодії Президента та Уряду.

3. Висвітлення діяльності громадських організацій, партій, рухів тощо.

5. Стан законодавства. ЗМІ та проблема проведення системних реформ.

6. Висвітлення проблем зрощення фінансових кіл, органів влади і криміналу.

.

Література


 1. Дуцик Д. Політична журналістика / Діана Дуцик. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 137 с.

 2. Гаврада І. Цензура як прояв недемократичності державної політики України у сфері засобів масової інформації / Ігор Гаврада // Політичний менеджмент. – 2006. – № 5. – С. 95 –106.

 3. Гриценко О. Преса і політика: проблеми, концепції, досвід / Олена Гриценко, Володимир Шкляр. – К.: Інститут журналістики Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2000. – 70с.

 4. Урина Н. Журналистика и політика: итальянский опыт взаимодействия / Наталья Урина. – М.: Издательство МГУ, 2010. – 174 с.

 5. Корконосенко С. Основы журналистики: [учебник для студентов вузов] / Сергей Корконосенко. – М.: Аспект Пресс, 2001 – 287 с.

 6. Уривки із звіту соціального дослідження «Інформаційна робота органів місцевого самоврядування. Проблема забезпечення інформаційної відкритості та ефективної взаємодії» // Свобода висловлювань і приватність. – 2005. – № 2. – С.17 – 26.

 7. Федоров И. Парламентский журналист: попытка социологического портрета // Журналист. – 2009. – № 8. – С. 63.

 8. Чічановський А., Шкляр В. Політика, преса, влада / Анатолій Чічановський, Володимир Шкляр. – К.-М.: Слов’янський діалог, 1993. 68 с.

 9. Шкляр В. Публіцистика і політика: 36. наук. пр. / За заг. ред. Володимира Шкляра. – К., 2000. – Вип. 1. – 77с.

 10. Шкляр В. Публіцистика і політика: 36. наук. пр. / За заг. ред. Володимира Шкляра. – К., 2001. – Вип. 2. – 96с.

 11. Фінклер Ю. Друковані мас-медіа як фактор тиску: до постановки проблеми / Юрій Фінклер // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 5. – С. 22 – 23.Практичне заняття № 3

Міжнародна проблематика в ЗМІ

План

1. Форми, методи і жанри висвітлення міжнародного життя.

2. Проблеми взаємин України з країнами «дальнього» і «ближнього» зарубіжжя.

3. Висвітлення подій в Україні для зарубіжних ЗМІ і видань, що розповсюджуються за кордоном.

Література

 1. Гайлєвіч М. Європейська проблематика у мас-медіях Польщі / Міхал Гайлєвіч // Вісник Львівського університету. Серія: журналістика. – 2001. – Вип. 21. – С. 523 – 529.

 2. Гриценко О., Основи теорії міжнародної журналістики: Підручник для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти / Олена Гриценко, Володимир Шкляр. — К. : ВПЦ "Київський університет", 2002. — 303с.

 3. Житарюк Н. Міжнародна співпраця: проблеми практичної журналістики / Наталія Житарюк // Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. – 2001. – Вип. 21. – С. 349 -351.

 4. Зерницька О. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні взаємовідносини / Ольга Зерницька. – К.: Освіта, 1999. – 351 с.

 5. Иванов В., Назаров М. Массовая коммуникация в условиях глобализации / Вилен Иванов, Михаил Назаров // Социальные исследования. – 2003. - № 10. – С. 20 -29.

 6. Олексієнко Н. Проблеми впливу ЗМІ на суспільства країн колишнього СРСР / Н.Олексієнко// Нова політика. – 1999. -№ 10. – С. 14 – 17.

 7. Петрів Т. Інформаційні процеси в контексті глобалізації / Тарас Петрів. – К.: Грамота, 2003. – 47 с.

 8. Світові мас-медіа: [короткий довідник для студ. Ін-ту журналістики] /Упорядники Тарас Петрів, Ігор Слісаренко. – К. : Видавничий центр «Київський ун-т», 1999. – 50с.

 9. Слісаренко І. Мас-медіа і міжнародні процеси / Ігор Слісаренко – К.: Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики; Центр вільної преси, 1999. – 34 с.

 10. Теорія міжнародної журналістики. – К.: Інститут масової інформації, 2006. – 87 с.

 11. Шкляр В. Мас-медіа: виклики нового століття / Володимир Шкляр. – К.: Грамота, 2003. – 48 с.

 12. Якою бачить Україну міжнародна спільнота? Міжнародний імідж України міфи і реалії [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: razumkov.org.uaadditional/analytical_report_nsd3^ Практичне заняття № 4

Особливості національних виборів для ЗМІ

План
1. Основні особливості діяльності ЗМІ у передвиборчий період. Преса. ТБ, Інтернет та електорат: специфіка взаємовідносин.

2. Виборча кампанія – боротьба імен чи ідей? Мас-медіа та виборчі програми.

3. Пріоритетні теми виборчих кампаній.


Література


 1. Бадрак В. Фактори ефективності впливу друкованих ЗМІ (преси) на електорат: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.08 «Журналістика» / В.Бадрак / Київський національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. Інститут журналістики. – К., 2000. – 20с.

 2. Бадрак В. Преса та електорат /Валентин Бадрак, Володимир Шкляр // Вісник Київського університету. Сер. Журналістика. – 1999. – Вип. 7. – С. 46 – 49.

 3. Іванеско Д. Особливості інформаційного мовлення на національних телеканалах України в передвиборчий період / Д.Іванеско // Вісник Київського університету. Серія: Журналістика. – 2005. – № 13. – С. 14 – 19.

 4. Засоби масової інформації та брудні виборчі технології: президентські вибори 2004 року в Україні. Аналітичний звіт. – Харків: Інститут прикладних гуманітарних досліджень, 2005. – 67 с.

 5. Засоби масової інформації та вибори до Верховної Ради України 2002 року. – К.: Інформаційний прес-центр IREX ПроМедіа. – 51 с.

 6. Засурский Я. Политическая коммуникация /Я.Засурский // Вестник Московського университета. Серия 10. Журналистика. – 2001. – № 5. – С. 3 – 6.

 7. Костенко Н. Мас-медіа у виборах: ціннісні орієнтації політичної сфери /Н.Костеко // Політична думка. – 1999. – № 4. – С. 100 – 120.

 8. Котюжинська Т. Особливості національних виборів для ЗМІ: підсумки і тенденції: права, надані законом / Т.Котюжинська // Журналіст України. – 2004. – № 6. – С. 24 – 34.

 9. Лертанович В. Опозиційна преса: штрихи до портрету / В.Лертанович // Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. – 2004. – Вип. 24. – С. 117– 121.

 10. Пославський І. Президентські вибори в Україні, Російській Федерації та США: порівняльний аналіз / І.Пославський // Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. – 2003. – Вип. 22. Ч. 1. – С. 157 – 166.

 11. Савков А. Сучасна роль засобів масової інформації у виборчому процесі України [Електронний ресурс] / А.Савков. – Режим доступу до статті: nbuv.gov.uaНаукова періодика України…/2010_2/p2_19.html

 12. Слісаренко І. Злочин і покарання: Мас-медіа і соціальна відповідальність (на прикладі президентських перегонів-2004 р.) / І.Слісаренко // Персонал. – 2005. –- № 3. – С. 19 – 23.

 13. Сучасна українська журналістика і передвиборчий ринок ЗМІ[Електронний ресурс] / М.Томенко – Режим доступу до статті: www.tomenko.kiev.ua

 14. Чекмишев О. Україна на виборах (Діяльність ЗМІ у контексті становлення демократії) / Олександр Чекмишев. – К.: Агентство «Україна», 1998. – 416 с.

 15. Результати контент-аналізу електронних та друкованих медіа у передвиборчий період [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: aup.com.ua


Практичне заняття № 5

Економічна проблематика в ЗМІ

План

 1. ЗМІ і вузлові проблеми розвитку економіки України.

 2. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії.

 3. ЗМІ і подальший розвиток сільського господарства та агропромислового комплексу України.

 4. Місце, роль і перспективи економіки України в світовій економіці. Проблема спеціалізації та інтеграції в ЗМІ.

 5. Участь журналістики в обговоренні проблем приватизації.

 6. Специфіка висвітлення проблем переходу до ринкової економіки.

 7. Міжнародні економіко-політичні зв'язки Запорізького регіону, проблеми їх розширення і розвитку в ЗМІ.

 8. Проблеми промислового розвитку Запорізької області в регіональних ЗМІ.

Література


 1. Аукуцинян С. Экономические журналы в период рыночных реформ / С. Аукуцинян // Вопросы экономики. – 2002. – № 2. – С. 130.

 2. Гутиря І. Економічна проблематика в пресі: критерії та складові ефективності / Іван Гутиря // Соціокультурні аспекти права на комунікацію / За ред. А.З.Москаленка. – 1997. – С. 44 – 62.

 3. Мельник Г., Виноградова С. Деловая журналистика: [учебное пособие] / Галина Мельник, Светлана Виноградова. – СПб.: Питер, 2010. – 304 с.

 4. Загорская Н. Пресса делового мира / Н. Загорская// Библиотекарь. – 1991. – № 5. – С. 14 – 17.

 5. Иваницкий В. Основные направления в проблематике российской прессы: экономика [Електронний ресурс] / Валерий Иваницкий // Режим доступу до статті: www.evartist.narod.ru

 6. Економіка – справа захоплююча. Економічна журналістика. – К.: Академія української преси, 2002. – 25 с.

 7. Економічна журналістика: новації західної преси /Переклад та адаптація Алла Лазарєва. – К.: Інститут масової інформації, 2006. – 119 с.

 8. Методичні вказівки до написання та захисту творчих дипломних робіт з економічної проблематики преси / Укл. Іван Гутиря. – К., 1997. – 23 с.

 9. Мурзин Д. Очерк типологии деловой прессы /Дмитрий Мурзин // Вестник Московського университета. Серия 10. Журналистика. – 2003. – № 2. – С. 64 – 75.

 10. Павлюк І. Бізнесово-ділові періодичні видання Волині період консолідації суспільства (1990 – 2000) / І. Павлюк // Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. – 2003. – Вип. 22. Ч.2. – С. 293 – 304.

 11. Сергачев В. Деловая пресса / Владимир Сергачев// Журналист. – 1998. – № 8. – С. 60 – 62.

 12. Тертычный А. Экономический анализ в прессе / Александр Тертычный // Журналист. – 2007. – № 12. – С. 70 – 71.

 13. Шевчук Д. Экономическая журналистика / Денис Шевчук. – М.: Гросс-Медиа, 2008. – 565 с.

Практичне заняття № 6

Тема:

Земельне питання – історична, ментальна, ключова тема для української нації. Проблеми аграрного сектору держави в ЗМІ


 1. Аграрний сектор як вагома складова економіки України. Продовольча криза в світі та Україні.

 2. Типологічна структура аграрних ЗМІ. Проблеми розвитку аграрного сегмента медіаринку: інформаційний вакуум; політизація та замовні матеріали; залежність державних регіональних ЗМІ від місцевих органів влади та місцевого самоврядування; відсутність зацікавленості керівників і власників ЗМІ у висвітленні теми; відсутність планового підходу до висвітлення теми в більшості видань, особливо комерційної спрямованості; недостатня активність третього сектору та професійних об’єднань, які б піднімали цю тему тощо.

 3. Недосконалість механізму реалізації інформаційної політики держави та послаблення загального резонансу звучання теми землі та уваги до неї з боку громадськості.

 4. Якість матеріалів на тему земельних відносин (правова база, матеріали на інформації з першоджерел, роз’яснювальна інформація та практичні поради):

  • Актуальні питання ходу земельної реформи журналістами – складність теми для висвітлення, її новизна та комплексність;

  • Земельні суперечки у сільській місцевості (визнання права власності на земельні ділянки, порушення орендарем умов договору оренди паю, визначення меж земельної ділянки, розподіл майна колективних сільськогосподарських підприємств, суперечки між виробниками сільськогосподарської продукції тощо);

  • «Інформаційні» війни (молочна й ін.) та захист загальнонаціональних інтересів на зовнішніх ринках (насамперед, зерновому, продукції тваринного походження).

 5. Практична користь та актуальність для землевласників від матеріалів на земельну тематику.Література 1. Актуальні проблеми аграрної реформи в Україні в умовах системної кризи світової економіки /за ред. І. Кириленка. – К.: Програма Розвитку ООН, 2009. – 135 с.

 2. Дайджест найкращих конкурсних робіт Першого загальнонаціонального конкурсу публікацій у ЗМІ на тему реформування земельних відносин в Україні «Моя Земля». – К.: ІРЦ «Реформування земельних відносин в Україні», 2003. – 98 с.

 3. Лужанська Т. Аграрна преса України в контексті державної аграрної та інформаційної політики /[Електронний ресурс] / Т. Лужанська. – Режим доступу до статті: brc.undp.org.ua

 4. Земельна реформа в Україні / М.Пугачов. – К.: Аграрна політика для людського розвитку, 2004. – 24 с.

 5. Земельна реформа та земельні відносини в Україні: [посібник для журналістів] /[Електронний ресурс]. – К.: ІРЦ Реформування земельних відносин в Україні, 2003. – 155 с. – Режим доступу: icp.org.uafiles/257_dovidnyk.pdf

 6. Корецький М. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці: [Монографія] / М. Корецький. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 260 с.

 7. Мостовий Г. Ринок продовольчих товарів та сільськогосподарської сировини: [Монографія] /Г. Мостовий. – К.: Вид-во УАДУ, 2005. – 244 с.


Практичне заняття № 7

Соціум та ЗМІ

План

 1. Проблеми якості життя населення, праці, зайнятості, бідності, їх подолання в ЗМІ України.

 2. Соціальна інфраструктура: житлові проблеми та проблеми домоволодіння, будівництво доріг, водопостачання тощо.

 3. Захист прав окремих соціальних груп:

  • жінок, дітей;

  • сім’ї;

  • молоді;

  • людей похилого віку;

  • окремих етносів.

 4. Висвітлення проблем організації дозвілля і відпочинку.Література

 1. Бережная М. Проблемы социальной сферы в алгоритмах телевизионной журналистики / Марина Бережная. − СПб. : Издательский Дом С-Петерб. гос. ун-та, 2009. − 330 с.

 2. Бойко О. Репрезентация социальных проблем в российской прессе 90-х годов [Електронний ресурс] / Ольга Бойко // Режим доступу до статті: http: // lib.socio.msu.ru

 3. Дзялошинский И. Журналистика соучастия. Как сделать СМИ полезными людям / И. Дзялошинский. – М.: Престиж, 2006. – 104 с.

 4. Иванян Р. Журналистика и социальная работа : природа и опыт институционального взаимодействия: Россия, конец XX – начало XXI веков: автореф. дис. на соискание научной степени канд. полит. наук. 10.01.10 «Журналистика»/ Р.Иванян. – СПб., 2007. – 28 с.

 5. Зайцева А. Тележурналистика и социальная политика в регионе: направления и формы взаимодействия: автореф. дис. на соискание научной степени канд. полит. наук. 10.01.10 «Журналистика»/ А.Зайцева. – СПб., 2011. – 24 с.

 6. Как вы расцениваете социальные инициативы СМИ / Вильям Смирнов // Вопросы культурологии. – 2006. – № 8. – С. 56 – 57.

 7. Конюкова М. Неконструктивная «социалка» Или почему журналисты готовы показывать язвы общества, но уходят от объяснения их причин / Мария Конюкова // Журналист. – 2007. – № 10. – С. 78 – 79.

 8. Корконосенко С. Социожурналистика: понятие, структура, практика [Електронний ресурс] / Сергей Корконосенко // Режим доступа: evartist.narod.rutext9/51.htm

 9. Социальная журналистика в гражданском обществе / Под ред. Татьяны Фроловой. – М.: Пульс, 2003 . – 44 с.

 10. Средства массовой коммуникации и социальные проблемы: Хрестоматия / Составитель Искэндэр Ясавеев. – Казань: Издательство Казанского университета, 2000. – 223 с.

 11. Тертичний А. Анализ социальных потребностей в СМИ / Александр Тертычный // Журналист. – 2008. – № 11. – С.142 – 144.Практичне заняття № 8

Проблеми охорони здоров'я в ЗМІ

План
1. Медична тема в ЗМІ, специфіка її предмету, функцій, змісту та форми. Кількісне збільшення матеріалів із медичної журналістики, якісні зрушення в її змісті, формах утілення.

2. Пропаганда здоров’я, озброєння людей медичними знаннями та вміннями за допомогою мас-медіа.

3. Питання нерівномірного висвітлення медичних проблем: проблематика ВІЛ-СНІДу, туберкульозу, наркотичної залежності, пташиного та свинячого грипу, ожиріння, душевного здоров'я тощо у журналістських матеріалах.

4. Проблеми журналістської біоетики. Місце та роль сенсаційних повідомлень, кримінальних сюжетів у медичній журналістиці: масмедійна «істерія» навколо обов’язкової вакцинації, «чорної» трансплантології, свинячого грипу та ін.


Література


 1. Андреева Т., Довбах А., Красовский К. Зачем СМИ пишут об алкоголе, табаке, наркотиках. Как уменьшить ущерб от алкоголя, табака и наркотиков с помощью СМИ [Електронний ресурс] / Татьяна Андреева, Анна Довбах, Константин Красовский. – К., 2002. - Режим доступу : http://www.adic.org.ua

 2. Беневольская Т. Медецинская тема в в современной периодической печати //Вестник МУ. Сер. 10. Журналистика. - 1999. - № 6. – С.

 3. Журналистика для здоровья нации: Информационный ресурс и человеческий потенциал // Под ред т.Фроловой. – М.: Медиамир, 2009.

 4. Медіа та права дитини. Посібник для журналістів, створений самими журналістами [Електронний ресурс] / Пер. Ольга Зелінська, Ред. Андрій Кулаков, Ольга Сушицька. – МГО: Интерньюз-Україна. – Режим доступу: www. Internews.ua

 5. Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні / За ред. Тетяни Семигіної. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. – 124 с.

 6. Некоректна інформація деяких ЗМІ навколо проби Манту відкладає проведення тестів на туберкульоз та може призвести до підйому захворюваності серед дітей на цю небезпечну хворобу [Електронний ресурс] / Пресс-служба МОЗ – Режим доступу: moz.gov.uaua/main/press/?docID=5835

 7. Никберг И. О некоторых методологических вопросах научной популяризации медицинских знаний в средствах массовой информации [Електронний ресурс] / Илья Никберг. – Режим доступу до статті : www.medlinks.ru/article.php?sid=35620

 8. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здо­рового способу життя молоді / О. Яременко, О. Балакірєва, Н. Бутенко, О. Вакуленко та ін. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000. – 111с.

 9. Романова Е. Медицинская тема в СМИ: Проблема качества // Коммуникация в современном мире: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. [«Проблемы массовой коммуникации»], (28-30 октября 2010). – Воронеж: ВГУ, 2010. – С. 43 – 45.


^ Практичне заняття № 9

  1   2   3

Схожі:

Багиров Э. Основы телевизионной журналистики / Энвер iconБагиров
О присоединении азербайджанской республики к вто и особенностях концептуального подхода
Багиров Э. Основы телевизионной журналистики / Энвер iconВикористано матеріали навчального комплекту «Информатика. Курс по...

Багиров Э. Основы телевизионной журналистики / Энвер iconВикористано матеріали навчальних комплектів «Информатика. Курс по...

Багиров Э. Основы телевизионной журналистики / Энвер iconХмиль Ф. И. Основы менеджмента: Учебник
Програми технічного переоснащення Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка на період 2007-2008 р р. 15
Багиров Э. Основы телевизионной журналистики / Энвер iconЛекции по истории зарубежной журналистики
Понятия «журналистика» и «информация» неразрывно связаны в нашем сознании. Информация появляется вместе с человеком и распространяется...
Багиров Э. Основы телевизионной журналистики / Энвер iconМетодические рекомендации по интенсификации учебного процесса: при...
Авт. “Формирование информационных интересов средствами журналистики в процессе обучения русскому языку иностранцев” – Автореф дис....
Багиров Э. Основы телевизионной журналистики / Энвер iconПідопригора О. О. Законодавство України про інтелектуальну власність....
Строки чинності авторських та суміжних прав. Перехід авторських та суміжних прав  у спадщину І до правонаступників
Багиров Э. Основы телевизионной журналистики / Энвер iconПрограмма экологических индикаторов оэср (табл. 2)
«Информация для принятия решений» отмечено: «В целях создания надежной основы для процесса принятия решений на всех уровнях и содействия...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка