Законодавче забезпечення діяльності трк І тележурналістів
Скачати 99.59 Kb.
НазваЗаконодавче забезпечення діяльності трк І тележурналістів
Дата конвертації08.03.2013
Розмір99.59 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Журналістика > Закон
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКИ»

1 курс


 1. Визначення, специфіка та суспільні функції телебачення.

 2. Місце телебачення у системі ЗМІ. Відмінності від преси, радіо, Інтернету.

 3. Телебачення і радіомовлення, телебачення і театр, телебачення і кінематограф.

 4. Телебачення як винахід ХХ століття. Винаходи та відкриття, покладені в основу процесу телемовлення.

 5. Основні історичні етапи розвитку вітчизняного телебачення.

 6. Соціальні та науково-технічні передумови виникнення телебачення.

 7. Телебачення як відбиття соціального життя суспільства (50–60-ті роки).

 8. Період «тотального відеозапису» в історії ТБ (70-80-ті роки).

 9. Телебачення періоду «перебудови і гласності» (1985-1991 роки).

 10. Телебачення у 90-ті роки.

 11. Сучасні тенденції розвитку телебачення.

 12. Міжнародні союзи та об’єднання журналістів.

 13. Телебачення як процес комунікації.

 14. Тележурналіст як комунікатор. Статус тележурналіста.

 15. Творчі професії на ТБ. Різниця між журналістськими професіями та амплуа.

 16. Журналістська спеціалізація на ТБ.

 17. Телеаудиторія як учасник процесу комунікації. Типологія, телеметрія.

 18. Організаційні засади телевізійного мовлення. Типологія ТРК.

 19. Особливості національного телевізійного простору.

 20. Специфіка регіонального телемовлення.

 21. Законодавче забезпечення діяльності ТРК і тележурналістів.

 22. Правові засади телевізійного мовлення та журналістської діяльності.

 23. Законодавче забезпечення діяльності телекомпаній і тележурналістів.

 24. Поняття про журналістську етику та основи професійної моралі.

 25. Програмування щоденного телемовлення. Етапи, різновиди.

 26. Телевізійна програма телеканалу. Структура, планування. Сітка мовлення.

 27. Рейтинг передач, програм, каналів.

 28. Головні жанроутворювальні чинники в тележурналістиці. Жанрова типологія тележурналістики.

 29. Жанри інформаційної тележурналістики.

 30. Цілі та завдання аналітичної телепубліцистики.

 31. Відмінності аналітики від телеінформації.

 32. Художньо-публіцистичні жанри телевізійної журналістики.

 33. Принципи роботи з фактами в телевізійній журналістиці.

 34. Роль інформації на сучасному телеекрані.

 35. «Новини» як типова форма телеінформації.

 36. Жанрова типологія новинарної телепрограми.

 37. Технологія виробництва теленовин.

 38. Структурні елементи телевізійного репортажу та основні принципи їх поєднання.

 39. Синхрон та «стенд-ап» у телевізійному репортажі як інтертекстуальні елементи. Принципи їх виправданого включення до телетексту.

 40. Роль «підводки» в телерепортажі.

 41. Роль синхрону в телерепортажі.

 42. Поняття «відеозамітка» та «усне повідомлення». Основні відмінності, вимоги до хронометражу, принцип подання інформації.

 43. Телевізійний виступ: характеристика жанру. Інші форми монологу на ТБ.

 44. Природа інтерв’ю як жанру і методу. Різновиди телевізійного інтерв’ю.

 45. Протокольна подія як основа телевізійного звіту.

 46. Джерела та методи роботи з інформацією в тележурналістиці.

 47. Професійні стандарти тележурналістики. Сутність, призначення.

 48. Принципи взаємодії репортера та оператора на місці події.

 49. Взаємодія журналіста, оператора та монтажера на телебаченні.

 50. Специфіка телевізійного слова.

 51. Стилістика телевізійних творів в залежності від жанру. Стилістичні тенденції розвитку сучасної тележурналістики.

 52. Персоніфікація інформації на ТБ.

 53. Аналітичний огляд. Характеристика жанру. Критерії відбору подій до щотижневого випуску.

 54. Телевізійний коментар: жанрові ознаки, амплуа коментатора. Експертний та журналістський коментар.

 55. Спільні риси та відмінності жанрів бесіди, дискусії, ток-шоу, прес-конференції.

 56. Телевізійний діалог: походження жанру, амплуа телеведучого.

 57. Телевізійна кореспонденція. Проблематика жанру.

 58. Нарис як усталений жанр художньої телепубліцистики. Різновиди.

 59. Зображально-виражальні засоби телевізійного екрану.

 60. Філософський стрижень та стилістика жанру есе. Художні та публіцистичні прийоми самовираження автора.

 61. Сатиричні жанри телевізійної журналістики. Ознаки, стилістичні особливості.

 62. Замальовка як «операторський» жанр художньої публіцистики.

 63. Ігрові та художні жанри на телеекрані.

 64. Телевізійні видовища, телеконкурси, телеігри, телевікторини, квізи.

 65. Телевистава, телеконцерт, телефільм.

 66. Передача зображення і звуку на відстані. Принцип телемовлення.

 67. Види та принципи монтажу.

 68. Поняття «план» та «кадр» у тележурналістиці.

 69. Композиція відеосюжету.

 70. Телевізійний сценарій. Визначення, характеристика, різновиди.

 71. Літературний і режисерський сценарій.

 72. Принципи поєднання тексту з відеорядом в телевізійному творі.

 73. Конструювання сюжету сценарію з фабули життєвої ситуації.

 74. Психологічний портрет телевізійної передачі.

 75. Психологія кольору на екрані.

 76. «Джинса» в тележурналістиці.

 77. Вплив телематеріалів на рішення соціальних проблем. Чинники впливовості. Резонанс, реакція, відгук.

 78. Соціальна позиція та соціальна відповідальність тележурналіста.


= 26 білетів

20.05.2010
^ СПИСОК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Борецкий Р.А. Журналист ТВ: за кадром и в кадре / Р.А. Борецкий, Г.В. Кузнецов. – М., 1990.

 2. Дмитровський З.Є. Телевiзiйна журналiстика : Матерiали для вивчення основ тележурналiстики / З.Є. Дмитровський. – Львiв : ПАIС, 2006.

 3. Зверева Н.В. Школа регионального тележурналиста : учеб. пособие / Н.В. Зверева. – М. : Аспект Пресс, 2004.

 4. Інформаційне законодавство України (станом на 1 вересня 2008 р.) / За ред. Т. Шевченка, Т. Олексіюк. – К., 2008.

 5. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения / Ким М.Н. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2001.

 6. Князев А. Основы тележурналистики и телерепортажа : учеб. пособие / Александр Князев. – Бишкек : КРСУ, 2001.

 7. Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ / Г.В. Кузнецов ; Ин-т повыш. квалиф. работников телевидения и радиовещания ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ф-тет журналистики. – 2-е изд., перераб. – М. : МГУ, 2004.

 8. Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма / Г.В. Кузнецов. – М. : РИП-холдинг, 2004.

 9. Куляс І. Ефективне виробництво теленовин: стандарти інформаційного мовлення. Професійна етика журналіста-інформаційника : практичний посібник для журналістів / Ігор Куляс, Олександр Макаренко. – К. : Інтерньюз Україна, 2006.

 10. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста : учеб. пособие по журналистике / Г.В. Лазутина. — М. : Аспект Пресс, 2000.

 11. Летуновский В.П. Телевизионный журналист в прямом эфире : учеб. пособие / В.П. Летуновский. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, 2004.

 12. Лукина М.М. Технология интервью : учеб. пособие / Мария Лукина. – М. : Аспект Пресс, 2003.

 13. Матвеева Л.В. Психология телевизионной коммуникации : учеб. пособие / Л.В. Матвеева. – М., 2002.

 14. Медіа право : для студентів факультетів/відділень журналістики / Упоряд. Наталія Петрова, В’ячеслав Якубенко. – К. : Київська типографія, 2007.

 15. Накорякова К.М. Литературное редактирование : общая методика работы над текстом : практикум / К.М. Накорякова. – М. : Икар, 2006.

 16. Падейский В.В. Проектирование телепрограмм : учеб. пособие / В.В. Падейский. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

 17. Ситников В. П. Техника и технология СМИ : печать, телевидение, радиовещание / [В.П. Ситников]. – М. : ЭКСМО ; Слово, 2004.

 18. Лубкович І.М. Соціологія і журналістика : Підруч. / І.М. Лубкович. – Львів : ПАІС, 2005.

 19. Телевизионная журналистика : учеб. / Редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. – М. : Изд-во МГУ, 2005.

 20. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика : учеб. пособие / В.Л. Цвик. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

 21. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика: история, теория, практика : учеб. пособие / В.Л. Цвик. – М. : Аспект Пресс, 2004.

 22. Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика : [підручник] / А.В. Яковець. – К. : «Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2007.

Додаткова

 1. Андрющенко М.Ю. Іміджеві імперативи українського телебачення : монографія / Марія Андрущенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Щек, 2008.

 2. Барманкулов М. Жанры печати, радиовещания и ТВ / М. Барманкулов. – Алма-Ата, 1974.

 3. Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование : учеб. пособие / А. Н. Беззубов. – СПб., 1997.

 4. Бугрим В.В. Журналіст на телеекрані / В.В. Бугрим. – К., 2000.

 5. Бугрим В.В. Телебачення прямого ефіру / Бугрим В.В., Мащенко І.Г. – К., 1991.

 6. Былинский К.И. Литературное редактирование / Былинский К.И., Розенталь Д.Э. – М., 1961.

 7. Вайшенберг З. Новинна журналістика : Навчальний посібник / Зігфрід Вайшенберг ; За загал. ред. В.Ф. Іванова. – К. : АУП, 2004.

 8. Вакурова Н.В. Типология жанров современной экранной продукции : учеб. пособие / Н.В. Вакурова, Л.И. Московкин. – М. : Ин-т современного искусства, 1997.

 9. Вартанов А.С. Актуальные проблемы телевизионного творчества: На телевизионных подмостках : учеб. пособие / Анри Вартанов ; Гос. ин-т искусствознания. – М., 2003.

 10. Вартанов Н. Телевизионные зрелища / Н. Вартанов. – М., 1991.

 11. Вачнадзе Г. Всемирное телевидение / Г. Вачнадзе. – Тбилиси, 1989.

 12. В епiцентрi подiй – журналiст / Упоряд. В. Чамара, В. Iншаков. – Д. : Журфонд, 2005.

 13. Голядкин Н.А. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного телевидения / Н.А. Голядкин. – М., 1996.

 14. Голядкин Н.А. Анализ аудитории / Н.А. Голядкин. – М., 2000.

 15. Гоян В.В. Інформаційна телевізійна програма: типологічна характеристика, параметри діяльності журналіста / В.В. Гоян. – К., 1999.

 16. Джефкинс Ф. Паблик рилейшнз : учеб. пособие для вузов / Ф. Джефкинс, Д. Ядин ; Пер. с англ. ; Под ред. Б.Л. Ерёмина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

 17. Дмитриев Л.А. Телевизионные жанры / Л. А. Дмитриев – М., 1991.

 18. Дугин Е. Местное ТВ: типология, факторы и условия формирования программ / Е. Дугин. – М. : МГУ, 1982.

 19. Карпова Н. Видеожурналистика – новая школа телерепортажа в Украине / Наталья Карпова // 625 Украина. – 2005. – № 9. – С. 74-76.

 20. Келлисон К. Продюсирование на телевидении : практический подход / Кэтрин Келлисон ; [перевод с англ. Б.С. Станкевич]. – Минск : Гревцов Паблишер, 2008.

 21. Ким М.Н. Новостная журналистика : Базовый курс : Учебник / М. Н. Ким. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2005.

 22. Кочеткова А.В. Медиапланирование / А.В. Кочеткова. – М. : РИП-холдинг, 2003.

 23. Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений : учеб. пособие / О.Р. Лащук. – М. : Аспект Пресс, 2004.

 24. Массовая информация и коммуникация в современном мире : Реферативный сборник. – Ч. 2. – М. : ИНИОН, 1991.

 25. Матвеева Л.В. Экранный образ и личностные особенности телеведущих / Л.В. Матвеева, Т.Я. Аникеева, Ю.В. Молчанова // Психологический журнал, 1999. – Т. 20. – № 1. – С. 20-30.

 26. Матвеева Л.В. Связь с аудиторией в телекоммуникации / Л.В. Матвеева, Н.Б. Шкопоров // Прикладные исследования. – М. : Гостелерадио, 1991. – Ч. 1-2.

 27. Мащенко І.Г. Лики і лиця телерадіопростору / І.Г. Мащенко. – К., 2003.

 28. Мащенко І.Г. Міфи і реалії телерадіоефіру / І.Г. Мащенко. – К., 2005.

 29. Мащенко І.Г. Українське ТБ: штрихи до портрета / І.Г. Мащенко. – К., 1995.

 30. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста / А.Э. Мильчин. – М., 1980.

 31. Михайлин І. Основи журналістики : Підручник / І. Михайлин. – К. : ЦУЛ, 2002.

 32. Москаленко А. Основи масово-інформаційної діяльності : Підручник / А. Москаленко. – К. : Київський нац. ун-тет ім. Т. Шевченка, 1999.

 33. Моулд Д. Как улучшить телевыпуски новостей в странах СНГ / Д. Моулд. – М., 1996.

 34. Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учеб. пособие / С.А. Муратов. – М. : Аспект Пресс, 2003.

 35. Пескин А.Е. Мировое вещательное телевидение : Стандарты и системы : справочник / А.Е. Пескин, В.Ф. Труфанов. – М. : Горячая линия – Телеком, 2008.

 36. Подготовка телерадиорепортажа (из франц. опыта) : Реферативное изложение книги «Репортаж на радио и телевидении». – М. : Ин-т повыш. квалиф. работников телевидения и радиовещания, 2000.

 37. Право і мас-медіа: судові позови до ЗМІ та журналістів : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11 лип. 2006 р. / За ред. В.П. Паліюка, Т.С. Шевченка. – К., 2007.

 38. Путівник ретельного журналіста / В. Ар’єв, Ю. Горбань, В. Кабак, А. Куликов, І. Куляс та ін. – К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2007.

 39. Рабигер М. Режиссура документального кино / Майкл Рабигер. – М., 1999.

 40. Різун В. Нариси про текст : Теоретичні питання комунікації і тексту / В. Різун, А. Мамалига, М. Феллер. – К. : Київ. ун-тет, 1998.

 41. Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры: динамические процессы в языке и стиле журналистики конца ХХ века / С.И. Сметанина. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2002.

 42. Современное новостное производство / Агентство гуманит. технологий. – К. : Аналит. доклад, 2000.

 43. Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет / Мітчел Стівенс ; пер. з англ. Н. Єгоровець. – К. : «Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2008.

 44. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика / А.А. Тертычный. – М., 1998.

 45. Уайт Т. Производство эфирных новостей = Broadcast News Writing, Reporting and Producing : пер. с англ. / Тед Уайт. – Четвертое изд. – М. : ГИТР, 2007.

 46. Фрумкин Д. Сценарное мастерство / Д. Фрумкин. – М. : Аспект Пресс, 2006.

 47. Фэнг И. Теленовости: секреты журналистского мастерства / И. Фэнг. – М., 1997.

 48. Халер М. Пошук і збір інформації : навчальний посібник / Міхаель Халер ; за загал. ред. В.Ф. Іванова та А. Коль. – К. : АУП ; Центр Вільної Преси, 2006.

 49. Цвик В.Л. Журналист с микрофоном : учеб. пособие / В.Л. Цвик. – М., 2000.

 50. Цвик В.Л. Реклама как вид журналистики : учеб. пособие / В.Л. Цвик. – М., 2001.

 51. Цвик В.Л. Телевизионная служба новостей : учеб. пособие / В.Л. Цвик. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

 52. Шаповал Ю.Г. Телевізійна публіцистика: методологія, методи майстерності / Ю.Г. Шаповал. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 2002.

 53. Шариков А.В. Образы ведущих новостных телепрограмм в экспертных оценках / А.В. Шариков, С.Г. Давыдов, О.Г. Ивашкина // Журналистика в 2000 году: Реалии и прогнозы развития : Материалы Междунар. науч.-практ. конф., секция «Медиапсихология». – М. : РИП-холдинг, 2002.

 54. Ширман Р. Телевізійна режисура. Майстер-клас / Р. Ширман. – К., 2004.

 55. Ширман Р. Работа режиссера над документальным телефильмом / Р. Ширман // Телерадіокур’єр. – 2003. – № 1. – С. 69-74.

 56. Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика / М.И. Шостак. – М. : РИП-холдинг, 2002.

 57. Эверетт Д. Учебное пособие репортера / Дэвид Эверетт. – К. : IREX ПроМедиа, 1998.

 58. Яковець А.В. Концепція телевізійної програми / А.В. Яковець. – К. : «Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2000.


Інформаційні ресурси

 1. Аграновский В. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике / Валерий Аграновский. – [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.vagrius.com

 2. Библиотека для журналистов : Учебные пособия. – [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.academtext.com/library/journ/

 3. Библиотека журналиста. – [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.evartist.narod.ru/

 4. Делахей М. Советы тележурналисту / Майкл Делахей ; пер. с англ. – [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: URL: http://elibrary.tomsk.ru/newsman/Delahey/pub1.html

 5. Рэндалл Д. Универсальный журналист / Дэвид Рэндалл. – [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: URL: http://npi.iip.net/forjour/library/univer_journalist

 6. Центр экстремальной журналистики : Библиотека. – [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.cjes.ru/lib/

 7. Інтернет-видання «Телекритика» [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: URL: http://www.telekritika.ua

Схожі:

Законодавче забезпечення діяльності трк І тележурналістів icon1. Законодавче забезпечення трудової діяльності жінок. 5
Виконав Пономарьов студент групи п- 32 відділення „Правознавство заочна форма навчання
Законодавче забезпечення діяльності трк І тележурналістів icon1 Законодавче забезпечення трудової діяльності жінок
Виконав Тимків Я. О. студент групи п- 41 відділення „Правознавство заочна форма навчання
Законодавче забезпечення діяльності трк І тележурналістів icon1 Законодавче забезпечення трудової діяльності жінок. 5
Трудове право України як провідна І самостійна галузь у загальній системі права охоплює широку сферу суспільних відносин
Законодавче забезпечення діяльності трк І тележурналістів icon5. Законодавче забезпечення прав дитини 6-9
Анотація 2
Законодавче забезпечення діяльності трк І тележурналістів icon1. Законодавче забезпечення трудової діяльності жінок. 5
Стаття 43 Конституції України проголошує право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку людина...
Законодавче забезпечення діяльності трк І тележурналістів iconРозділ 1 законодавче забезпечення трудової діяльності українських жінок
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок Для спостереження за ходом її здійснення було засновано Комітет по ліквідації дискримінації щодо...
Законодавче забезпечення діяльності трк І тележурналістів iconЗаконодавче забезпечення запобігання проявам корупції в Україні
Президент України створив Національний антикорупційний комітет, який є консультативно-дорадчим органом при Президенті України І основним...
Законодавче забезпечення діяльності трк І тележурналістів icon2. Законодавче забезпечення підвищення енергоефективності житлових будинків
Зустріч учасників на залізничному вокзалі у м. Мелітополь, переїзд та поселення у готелі «Дюна» у м. Бердянську
Законодавче забезпечення діяльності трк І тележурналістів iconТема: «Конституція та законодавство Японії у Новітній час»
Розділ Конституційне закріплення та законодавче регулювання діяльності державних органів 14
Законодавче забезпечення діяльності трк І тележурналістів icon3. Законодавче забезпечення розвитку електронного урядування
Особливості регулювання електронного урядування в нормативно-правових актах України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка