«інноваційна культура партнерства» Проектна група: Зугреського різнопрофільного
Скачати 130.9 Kb.
Назва«інноваційна культура партнерства» Проектна група: Зугреського різнопрофільного
Дата конвертації11.03.2013
Розмір130.9 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы

Зугреський різнопрофільний ліцей № 3

з класами загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Харцизької міської ради Донецької області

Проект

«ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПАРТНЕРСТВА»

Проектна група:

Зугреського різнопрофільного

ліцею №3 з класами

загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

Харцизької міської ради

Донецької області

2007 р.

План проекту

Назва проекту:

Інноваційна культура партнерства

^ Теоретичне обґрунтування:

Аналіз суспільної практики показує, що в Україні відбуваються кардинальні зміни в усіх галузях життя суспільства: політичній, економічній, соціальній. Держава переходить до моделі інноваційного розвитку, запорукою якого є активний пошук нових форм і методів управління. Стратегічні цілі, завдання, пріоритетні напрями й основні шляхи радикальних перетворень в управлінні загальнонавчальними закладами (ЗНЗ) визначені Конституцією України, законом України «Про загальну середню освіту», Указом Президента України «Про національну програму «Діти України»», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Положенням МОНУ України «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та іншими актами.

Аналіз основних державних документів свідчить про те, що буде доцільним приведення системи управління ЗНЗ у відповідність з оточуючим середовищем – здійснення менеджменту освітніх інновацій.

Головними ознаками інноваційної культури є здатність організації до змін, відкритість до комунікації як із середини, так і ззовні; орієнтація на особистість учня і педагога; солідарність у цінностях і поглядах на освіту, сформованість поведінки. В освітніх організаціях функції культури формуються в наслідок внутрішньої інтеграції досвіду учасників діяльності та зовнішньої адаптації установи до вимог і потреб суспільства та держави і залежать від наступних чинників:

 • рівня загальної культури розвитку країни, її матеріального і духовного становища в конкретний період часу;

 • рівня розвитку конкретного об’єкту управління: стану творчого потенціалу його працівників, зв’язків із зовнішнім середовищем, стану застосованих технологій, стану конкурентоспроможності, здатності впливати на систему управління завдяки власним досягненням працівників;

 • стану правової забезпеченості працівників ЗНЗ;

 • організаційно-правового та організаційно-культурного порядку у навчальному закладі;

 • наявності програм розвитку управлінців і педагогічних працівників;

 • наявності системи прийняття управлінських рішень.

Шкільну організацію можна уявити як специфічну систему відносин, у якій навчаються, працюють, адаптуються до зовнішнього середовища. Починаючи від моменту свого виникнення вона створює власну систему відносин, яка включає в себе реакції на зовнішні і внутрішні виклики. Ці реакції згодом стають загальноприйнятими способами поведінки, яких дотримуються всі і які дають членам організації почуття захищеності й належності до певної структури. Як правило, творчий керівник прагне створити власну організаційну структуру, яка характеризує її інноваційну культуру.

До основних організаційно управлінських змін в управлінні ЗНЗ, що виникають внаслідок здійснення інноваційної діяльності належать:

 • модульна структура управління закладом (за видами діяльності – виховна, навчальна, управлінська; за формами – формальна (державна), неформальна (громадська));

 • максимально можливе залучення органів громадськості до управління, демократизація та децентралізація управління, розвиток самоуправління шкільної молоді та ін.

Втілення цих змін потребує втілення моделі державно-громадського управління загальною середньою освітою. Звідси виникає проблема адаптації управлінської діяльності навчального закладу до розвитку соціальних процесів.

Стає актуальним питання про організаційну роль навчального закладу в системі громадського самоврядування. Широкомасштабні соціальні процеси змушують нас переглянути положення про ЗНЗ як єдиний організатор та регулятор освітньої діяльності. В цілому навчальний заклад все більше сприймається як «помічник», «регулятор», «каталізатор», «партнер», ніж постачальник освітніх послуг. Партнерами, в такому разі, стають й інші суб’єкти громади: учні, вчителі, батьки.

Цінність таких партнерських відносин полягає в тому, що вони мають моральну мету – забезпечити існування продуктивних демократичних, громадсько-контрольованих механізмів постійної трансформації освіти в повній відповідності з напрямком розвитку суспільства, його потреб, прийнятих стандартів та цінностей. Ці механізми повинні мати дивергентних характер (за П.Паскалем), тобто не просто прибирати проблему, а переводити її вирішення у креативний, інноваційний план, тобто:

 1. Носити системний характер і охоплювати всі сфери життєдіяльності суб’єктів громади.

 2. Ґрунтуватися на власних матеріально-технічних, фінансових, людських ресурсах.

 3. Створювати умови для вирішення освітніх потреб і проблем населення.

 4. Залучати громадськість до управління освітою.

 5. Сприяти та забезпечувати формування загальнолюдських та національних цінностей.

У Зугреському різнопрофільному ліцеї №3 проблема адаптації управлінської діяльності навчального закладу до розвитку соціальних процесів вирішується шляхом реалізації проекту «Інноваційної культури партнерства», що базується на впровадженні в систему управління навчальним закладом новітніх технологій та використання технологій, що пройшли апробацію й дозволили отримати певні результати:

 • комп’ютерної технології – діагностично-проектуючого комплексу «Універсал» в рамках науково-дослідної експериментальної роботи «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальнонавчального закладу» під керівництвом Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України в особі доцента кафедри психології, доктора педагогічних наук Киричука В.О.

 • технології шкільного учнівського самоврядування – Шкільна президентсько-парламентська республіка, модель якої стала переможцем Всеукраїнського конкурсу на кращу модель учнівського самоврядування в загальноосвітніх та позашкільних закладах.

 • технології інтерактивного навчання (технології корпоративного навчання, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, технології навчання в дискусії).
Проблема:

Адаптація управлінської діяльності школи до розвитку соціальних процесів.

Мета:

Активізація соціально-гуманістичного фактору для підвищення ефективності управління закладом

Завдання:

 1. З’ясувати причини загострення протиріччя між сучасною нормативно-правовою базою, теорією та реальним станом управлінської практики на основі результатів діагностики ціннісних орієнтирів в соціальній сфері суб’єктів громади.

 2. Визначити шляхи взаємодії між представниками громадського самоврядування (учнями – батьками – навчальним закладом).

 3. Розробити механізм взаємодії органів громадського самоврядування в умовах гуманізації освіти.

Тип проекту:

 • за кінцевим результатом

Практико-орієнтований

 • за змістом

надпредметний

 • за кількістю учасників

колективний

 • за тривалістю

довготривалий

 • за ступенем самостійності

евристичний

 • за характером контактів

зовнішній

^ Учасники проекту:

Колектив Зугреського різнопрофільного ліцею №3: учні – вчителі-батьки

База реалізації проекту:

Донецька обл. м. Зугрес-2, вул. 60 років Жовтня, ЗРЛ №3

^ Термін реалізації:

2 роки: січень 2007 – січень 2008

Етапи реалізації:

Етап

Організаційно-діагностичний

Практичний

Узагальнюючо-підсумковий

Завдання

 1. Визначити шляхи взаємодії між представниками громадського самоврядування (учнями – батьками – навчальним закладом).

 2. Розробити критерії діяльності органів шкільного самоврядування.

 3. Розробити моніторингову систему контролю за діяльністю учасників громадського самоврядування.

 4. Створити методичний банк сценаріїв виховних заходів на основі інтерактивних технологій

 1. Розробити механізм взаємодії органів громадського самоврядування в умовах гуманізації освіти.

 1. Створити теоретичну модель механізму взаємодії суб’єктів громадського самоврядування.
Діяльність

 1. Проведення діагностичних зрізів.

 2. Розробка критеріїв діяльності органів самоврядування.

 3. Розробка системи моніторингу.

 4. Створення ЦМІ (Центру молодіжних ініціатив) та розробка положення про його діяльність.

 5. Організація практичних семінарів для педагогів з інноваційних технологій виховання.

 6. Творення сценаріїв виховних заходів

 1. Моделювання схеми управлінської діяльності в систем роботи закладу

 2. Створення та захист проектів ЦМІ.

 3. Висвітлення діяльності громадських органів самоврядування у пресі (шкільна газета «Ліцеїст»)

 1. Створення алгоритму колективної діяльності.

 2. Моніторинг ефективності діяльності учасників громадського самоврядування.

Термін

2007

січень - серпень

вересень 2008 -

вересень 2009

2008

жовтень-грудень

Ресурси:

людські;

Класні колективи, батьки, творчі групи вчителів, психологічна служба

Класні колективи, батьки, вчителі, психологічна служба

Класні колективи, батьки, вчителі, психологічна служба

матеріально-технологічні;


Діагностично-проектуючий комплекс «Універсал», комп’ютерний клас

Інформаційно-аналітичний центр, мультимедійний кабінет

Діагностично-проектуючий комплекс «Універсал», Інформаційно-аналітичний центр

фінансові;

Організаційні кошти: витрати на канцтовари (папір, теки, накопичувачі)

Організаційні кошти, спонсорська допомога: поточні витрати на реалізацію проектів

Організаційні кошти, спонсорська допомога: преміювання, нагородження лідерів ЦМІ

інформаційні

 1. Конституція України.

 2. Закон України «Про загальну середню освіту».

 3. Указ Президента України «Про національну програму «Діти України»».

 4. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті.

 5. Положення МОНУ України «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності».

 6. Закон України «Про розвиток інноваційного потенціалу нації»

 7. Закон України «Про громадські дитячі організації» № 281-ХІV від 1 грудня 1998р.

 8. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу. Наказ Міністерства освіти і науки України № 41 від 5 лютого 2001р.

 9. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтеракт. технологій навчання: Метод. посіб. / А.Панченков, О.Пометун, Т.Ремех. – К.: А.П.Н.,2003. – 72с.

 10. Інтерактивні тренінги з формування полікультурної компетентності: Збірник тренінгів / Зарицька В.Т., Герман А.Ю., Гурій С.П. та ін. – Донецьк.: Дон. обл. ІППО. Витоки, 2006.- 86с.

 11. Личностное портфолио старшеклассника: учеб. - метод. пособие / З.М.Молчанова, А.А.Тимченко, Т.В.Черникова; Под ред. Т.В.Черниково. – М.: Глобус,2006. – 128с.

 12. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / за ред. Л.Даниленко, Л.Карамушки. – К.: Шкільний світ, 2003.-294-300с.

 13. Положення «Про роботу учнівської організації ЗОШ № 17 «Нова генерація»».

 14. Наказ № 4 від 31.08.2007 «Про організацію практичних семінарів педагогів ЗРЛ №3 з інноваційних технологій навчання та виховання»

 15. Анкети для визначення рівня сформованості ціннісних орієнтирів (ЦО) в соціальній сфері.

  1. Устав громадської дитячої та юнацької організації Зугреської ЗОШ № 17 «Нова генерація» (26.10.2001р.).

  2. Положення про діяльність Центру молодіжних ініціатив ЗРЛ №3 (10.10.2007р.).

  3. Наказ №35 від10.10.2007р. «Про проведення конкурсу соціальних проектів»

  4. План роботи гуртка «Юний журналіст» та шкільної газети «Ліцеїст».

   1. Довідка «Про стан роботи органів шкільного самоврядування за 2007-2008 н.р.».

   2. Наказ «Про підсумки роботи органів шкільного самоврядування ».

   3. Довідка про діяльність піклувальної ради.

   4. Положення про преміювання, про нагородження

Результат

 1. Анотований каталог літератури з нормативно правової бази та громадянського виховання.

 2. База діагностичних даних.

 3. Таблиця порівняльного аналізу потреб суб’єктів НВП та реального стану управлінської діяльності.

 4. Описово-структурна модель громадського самоврядування.

 5. Положення про діяльність ЦМІ.

 6. Критерії діяльності органів громадського самоврядування.

 7. Опис системи моніторингу участі суб’єктів громадського самоврядування в управлінському процесі.

 8. Плани організаційно – дорадчих заходів.

 9. Інструкції для вчителів – кураторів.

 1. Проект «Інноваційна культура партнерства».

 2. Програма

дискусійного клубу «Дебати».

 1. Програма школи «Лідер».

 2. Програма семінару «Пізнай себе».

 3. Програма тренінгів «Успішна особистість».

 4. Висвітлення діяльності громадських органів самоврядування, ЦМІ у пресі (шкільна газета «Ліцеїст»)


 1. Система механізму взаємодії органів самоврядування

 2. Алгоритм корекційної діяльності.

Виконавець

 • Адміністрація ЗРЛ №3,

 • психолог,

 • класні керівники,

 • творчі групи вчителів,

 • органи учнівського самоврядування,

 • батьківський комітет,

 • піклувальна рада.

 • Органи громадського самоврядування,

 • ЦМІ.

 • Органи громадського самоврядування.

 • ЦМІ,

 • Адміністрація ЗРЛ№3


Висновки:

Проект «Інноваційна культура партнерства» презентує систему демократичних відношень між учасниками навчально-виховного й управлінського процесів, систему інформування між ними, систему формування в них глобального способу мислення і спрямований на визначення стандартних демократичних шляхів розв’язання проблем і зниження рівня невизначеності в нових ситуаціях.

Джерела інформації:

 1. Конституція України.

 2. Закон України «Про загальну середню освіту».

 3. Указ Президента України «Про національну програму «Діти України»».

 4. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті.

 5. Положення МОНУ України «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності».

 6. Закон України «Про громадські дитячі організації» № 281-ХІV від 1 грудня 1998р.

 7. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу. Наказ Міністерства освіти і науки України № 41 від 5 лютого 2001р.

 8. Інтерактивні тренінги з формування полікультурної компетентності: Збірник тренінгів / Зарицька В.Т., Герман А.Ю., Гурій С.П. та ін. – Донецьк.: Дон. обл. ІППО. Витоки, 2006.- 86с.

 9. Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті. – К.: Шк. Світ, 2007. – 120с.

 10. Личностное портфолио старшеклассника: учеб. - метод. пособие / З.М.Молчанова, А.А.Тимченко, Т.В.Черникова; Под ред. Т.В.Черниково. – М.: Глобус,2006. – 128с.

 11. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтеракт. технологій навчання: Метод. посіб. / А.Панченков, О.Пометун, Т.Ремех. – К.: А.П.Н.,2003. – 72с.

 12. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / за ред. Л.Даниленко, Л.Карамушки. – К.: Шкільний світ, 2003.-294-300с.

 13. Радченко Я.Є. Професійна компетентність вчителя. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 128с.Схожі:

«інноваційна культура партнерства» Проектна група: Зугреського різнопрофільного iconКлючові слова: проектна технологія, метод проектів проектна діяльність,...
Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він виник ще у 20-і роки минулого сторіччя в США. Метод ще має назву...
«інноваційна культура партнерства» Проектна група: Зугреського різнопрофільного iconІнноваційна політика пщприємства
Тому інноваційна політика підприємства має передбачати послідовну цілєспрямовану комплексну інноваційну діяльність щодо зміни будь-якого...
«інноваційна культура партнерства» Проектна група: Зугреського різнопрофільного iconМайстер-клас як інноваційна форма методичної роботи
Майстер-клас використовується як активна форма творчої самореалізації педагога (групи педагогів), за якої вчитель-майстер (творча...
«інноваційна культура партнерства» Проектна група: Зугреського різнопрофільного iconСоціальні трансформації: інноваційна культура особистості в мінливому світі
Таким чином, нині постає потреба в осмисленні та реалізації шляхів формування людини з «інноваційним типом мислення, інноваційним...
«інноваційна культура партнерства» Проектна група: Зугреського різнопрофільного iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти в галузі...
«інноваційна культура партнерства» Проектна група: Зугреського різнопрофільного icon2. Культура І суспільство
Тем а Культура Київської Русі І'01
«інноваційна культура партнерства» Проектна група: Зугреського різнопрофільного iconКурс ( 9 група) IV курс(4,7 група) понеділок 01. 04 Міжнародна економ 08. 04

«інноваційна культура партнерства» Проектна група: Зугреського різнопрофільного iconУрок №17 «Загальне уявлення про культуру та її роль в суспільстві»....
Термін «культура» (від лат cultura) – означає обробка, виховання, освіта. В наш Час він налічує багато тлумачень, загальним для них...
«інноваційна культура партнерства» Проектна група: Зугреського різнопрофільного iconКз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор курсова робота з теми
Проектна діяльність шкільної бібліотеки у формуванні читацької компетентності школярів
«інноваційна культура партнерства» Проектна група: Зугреського різнопрофільного iconТема: Культура І людина в сучасному світу
Відображення емоцій І почуттів, думок І мрій людини у цінностях художньої культури. Художня культура як засіб само пізнання І творчої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка