Міністерство культури україни   наказ від 25. 01. 2012 n 61/58  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Скачати 79.21 Kb.
НазваМіністерство культури україни   наказ від 25. 01. 2012 n 61/58  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Дата конвертації11.03.2013
Розмір79.21 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Культура > Конкурс
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ   наказ від 25.01.2012 N 61/58 
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1228-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року» та з метою формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної, читацької культури учнів

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», що додається.
2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки, управлінням культури і туризму обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
довести до відома керівників територіальних управлінь освітою, управлінь культурою місцевих органів виконавчої влади та загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»; сприяти проведенню 1-го (міського, районного) і 2-го (міського в містах Києві та Севастополі, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим) етапів Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» (далі – Конкурс);
забезпечити участь конкурсантів 2-го (міського в містах Києві та Севастополі, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим) етапу, які набрали найбільшу кількість балів, у 3-му всеукраїнському етапі.
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) разом з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Департамент загальної середньої та дошкільної освіти):
здійснити організацію проведення Конкурсу один раз на три роки, починаючи з 2013/2014 навчального року;
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, Міністра культури України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України
Д.В.Табачник Міністр культури України
М. А. Кулиняк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України 25.01.2012 № 61/58 
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 р. за № 209/20522 

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»

І. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» (далі – конкурс) проводиться Мiнiстерством освіти i науки, молоді та спорту України (далі – МОНмолодьспорт України), Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (далі – Інститут) спільно з Міністерством культури України (далі – Мінкультури України), Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О.Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України (далі – ДНПБ України).
1.2. Конкурс проводиться з метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення престижу бібліотечної професії.
1.3. Основними завданнями конкурсу є:
оптимізація діяльності шкільних бібліотек щодо залучення дітей до читання, формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної та читацької культури учнів;
виявлення інноваційного досвіду роботи шкільних бібліотекарів, творчо працюючих керівників, педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, працівників управлінь освіти місцевих органів виконавчої влади та методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які координують діяльність шкільних бібліотекарів;
підвищення рівня професійної компетентності шкільних бібліотекарів та сприяння підняттю престижу цієї професії;
привернення уваги місцевих органів виконавчої влади, громадськості до проблем розвитку бібліотечної справи у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах;
поширення та впровадження кращого бібліотечного досвіду загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.
1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, управлінь освіти місцевих органів виконавчої влади, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.
1.5. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту України, Мінкультури України та Інституту, інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також у засобах масової інформації не менше як за півроку до початку проведення 1-го етапу конкурсу.

ІІ. Учасники конкурсу

2.1. Учасниками конкурсу можуть бути бібліотекарі, керівники і педагогічні працівники загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, працівники управлінь освіти місцевих органів виконавчої влади та методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (далі – учасники).
2.2. Учасники мають право після завершення кожного етапу конкурсу ознайомитись з експертною оцінкою журі.

ІІІ. Умови, строки проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться один раз на три роки, починаючи з 2013/2014 навчального року.
3.2. Конкурс проводиться в номінаціях, які один раз на три роки визначаються організаційним комітетом всеукраїнського етапу відповідно до завдань конкурсу і затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.
3.3. Конкурс проводиться поетапно:
1-й етап: міський, районний – листопад-грудень;
2-й етап: міський (у містах Києві та Севастополі), обласний, республіканський в Автономній Республіці Крим – лютий-березень – за участю конкурсантів першого етапу, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій;
3-й етап: всеукраїнський – травень-червень – за участю конкурсантів другого етапу, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій.

ІV. Організаційний комітет і журі конкурсу

4.1. Для проведення конкурсу, підбиття його підсумків один раз на три роки формуються організаційні комітети, а для визначення кращого досвіду учасників – журі, склад, строки роботи яких затверджуються наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а всеукраїнського етапу – наказом МОНмолодьспорту України за поданням Інституту.
4.2. До складу організаційних комітетів 1-го та 2-го етапів конкурсу включаються працівники управлінь освіти та управлінь культури місцевих органів виконавчої влади, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, представники громадських організацій, видавництв (за згодою).
4.3. До складу організаційного комітету всеукраїнського етапу включаються працівники МОНмолодьспорту України, Мінкультури України, Інституту, ДНПБ України, фахівці науково-методичних установ, представники громадських організацій, видавництв (за згодою).
4.4. Очолює організаційний комітет голова. Голова організаційного комітету здійснює розподіл повноважень між його членами і керує роботою з організації проведення конкурсу.
Секретар організаційного комітету:
приймає конкурсні матеріали;
забезпечує ведення документації;
забезпечує збереження конкурсних матеріалів, поданих на конкурс.
Члени організаційного комітету:
забезпечують порядок проведення конкурсу;
надають науково-методичну і практичну допомогу учасникам;
вносять пропозиції щодо нагородження переможців, лауреатів, учасників конкурсу;
сприяють висвітленню результатів конкурсу у фахових виданнях і засобах масової інформації;
не втручаються в процес оцінювання конкурсних матеріалів.
4.5. Районні (міські) організаційні комітети не пізніше 20 січня 2014 року надсилають відповідним обласним, в Автономній Республіці Крим – республіканському, в містах Києві та Севастополі – міським організаційним комітетам звіти та копії завірених в установленому порядку наказів відділів освіти районних (міських) державних адміністрацій про підсумки проведення 1-го етапу конкурсу, матеріали учасників, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій.
4.6. Міські (міст Києва та Севастополя), обласні, республіканський в Автономній Республіці Крим організаційні комітети надсилають організаційному комітету всеукраїнського етапу не пізніше 15 квітня 2014 року звіти та копії завірених в установленому порядку наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про підсумки проведення 2-го етапу конкурсу, матеріали учасників, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій.
На всеукраїнський етап конкурсу матеріали надсилаються на адресу Інституту: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, кім. 220.
4.7. Журі формується з науково-педагогічних працівників обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, ДНПБ України, науково-методичних установ, керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, бібліотекарів, переможців конкурсу у попередні роки, представників громадськості (за згодою).
До складу журі не можуть входити особи, які є учасниками конкурсу. Рекомендована кількість членів журі - 11 осіб.
4.8. Журі очолює голова.
Голова журі:
організовує роботу журі;
забезпечує об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів;
бере участь у визначенні переможців і лауреатів конкурсу.
4.9. Члени журі:
здійснюють експертизу матеріалів, поданих на конкурс;
заповнюють бланки відомостей експертної оцінки;
забезпечують об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів;
визначають переможців і лауреатів конкурсу.
4.10. Секретар журі:
систематизує матеріали відповідно до заявлених номінацій;
забезпечує ведення документації конкурсу;
не має права голосу та не бере участі у визначенні переможців і лауреатів конкурсу.
4.11. Результати проведення всіх етапів конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова, секретар та члени журі.

V. Вимоги щодо участі у конкурсі

5.1. Конкурсні матеріали повинні включати:
анкету учасника за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;
паспорт бібліотеки навчального закладу за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;
титульний аркуш, на якому зазначаються: найменування конкурсу, номінація, тема досвіду, прізвище, ім'я та по батькові учасника (учасників), посада (посади), найменування навчального закладу, місто (село), область;
зміст роботи із вказівкою сторінок;
опис досвіду роботи в рамках визначеної номінації;
список використаних джерел;
додатки (за наявності) з обов’язковим посиланням на них в описі досвіду роботи.
5.2. Опис досвіду роботи надається українською мовою, додатки – мовою, якою ведеться викладання в навчальному закладі.
5.3. Матеріали подаються в друкованому та електронному (на диску) вигляді. Обсяг матеріалу має бути не більше 50 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5) і містити різного характеру авторські методичні розробки, презентації.
Презентації слід подавати тільки в електронному вигляді.
5.4. Конкурсні матеріали, які не відповідають вимогам, зазначеним у цьому розділі, та подані пізніше ніж за 10 календарних днів до початку 1-го етапу конкурсу, не розглядаються.

VI. Визначення переможців і лауреатів конкурсу, відзначення учасників

6.1. Визначення переможців і лауреатів у кожній із заявлених номінацій конкурсу здійснюється за критеріями, які визначаються організаційним комітетом всеукраїнського етапу один раз на три роки і затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.
6.2. У кожній із заявлених номінацій конкурсу визначається один переможець. Переможцем конкурсу вважається учасник, який набрав за результатами 3-го етапу найбільшу кількість балів.
6.3. Лауреатами конкурсу вважаються учасники, які набрали за результатами 3-го етапу найбільшу кількість балів і ввійшли до першої п’ятірки найкращих.
6.4. Переможці та лауреати конкурсу нагороджуються цінними подарунками організаційним комітетом всеукраїнського етапу, а також можуть бути нагороджені відомчими відзнаками.

VII. Зберігання, публікація матеріалів, надісланих на конкурс, та фінансування конкурсу

7.1. Матеріали, надіслані на конкурс, зберігаються три роки в Інституті, який здійснює формування банку кращого бібліотечного досвіду учасників всеукраїнського етапу та забезпечує його популяризацію.
7.2. Матеріали, подані у вигляді друкованих видань, передаються до фонду ДНПБ України.
7.3. Результати всеукраїнського етапу конкурсу узагальнюються відповідним наказом МОНмолодьспорту України та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту України, Мінкультури України, Інституту, у фахових друкованих виданнях.
7.4. Фінансові витрати на підготовку і проведення конкурсу здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Директор департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти О.В.Єресько Директор Департаменту формування державної політики у сфері культури,мистецтв та освіти
Л. П. Гомольська

Схожі:

Міністерство культури україни   наказ від 25. 01. 2012 n 61/58  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» iconНаказ
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
Міністерство культури україни   наказ від 25. 01. 2012 n 61/58  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» iconКонкурс «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі Конкурс)
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі – Конкурс) проводить Міністерство освіти І науки України на виконання Указу Президента...
Міністерство культури україни   наказ від 25. 01. 2012 n 61/58  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» iconПро затвердження Положення про Всеукраїнський юнацький фестиваль
Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року...
Міністерство культури україни   наказ від 25. 01. 2012 n 61/58  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» iconНаказ
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс юних зоологів І тваринників
Міністерство культури україни   наказ від 25. 01. 2012 n 61/58  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» iconКонкурс проводиться Міністерством освіти І науки, молоді та спорту...
України І федерацією футболу України щодо розвитку шкільного футболу в загальноосвітніх навчальних закладах України в 2013-2016 роках...
Міністерство культури україни   наказ від 25. 01. 2012 n 61/58  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» iconМолоді та спорту україни
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
Міністерство культури україни   наказ від 25. 01. 2012 n 61/58  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» iconПро затвердження Положення про Всеукраїнський зліт учнівських лісництв...
Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року...
Міністерство культури україни   наказ від 25. 01. 2012 n 61/58  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» iconПро затвердження Положення про Всеукраїнський біологічний форум учнівської...
Закону України "Про позашкільну освіту" та підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України,...
Міністерство культури україни   наказ від 25. 01. 2012 n 61/58  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» iconМіністерство освіти І науки України Національна академія наук України...
Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 №773, постанови...
Міністерство культури україни   наказ від 25. 01. 2012 n 61/58  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» iconНаказ
Про затвердження Положення про Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій "Екософт"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка