Програма з музики для учнів із зпр (підготовчій, І класи) пояснювальна записка
НазваПрограма з музики для учнів із зпр (підготовчій, І класи) пояснювальна записка
Сторінка1/4
Дата конвертації11.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4
ПРОГРАМА З МУЗИКИ ДЛЯ УЧНІВ ІЗ ЗПР

(підготовчій, І класи)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Значення освіти для молоді й набуття нею соціального статусу вимагає впровадження на практиці нових ефективних підходів для більш природних умов навчання в межах спеціальної школи, врахування ефекту задоволення й отримання позитивних емоцій від навчально-виховного процесу. «Навчати розважаючи» - саме цей принцип має бути впроваджений у навчальні заклади для дітей, що мають певні труднощі під час навчання.

Педагогічна спрямованість пошуків сучасних технологій для інтенсивної корекції дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку гуманістична за своїм змістом і формою, оскільки за основу національної педагогіки споконвіку взято любов до дитини, пестливе ставлення до неї.

У дитячому фольклорі закладений потужний пізнавально-виховний і корекційно-розвивальний потенціал. Ця програма ґрунтується на національній дитячій музиці та сучасних вітчизняних і зарубіжних музичних творах, враховує різні вподобання дітей та популярність дитячих пісень із мультфільмів і телефільмів, а також специфіку опанування музичним видом мистецтва цієї категорії дітей, насичену художньо-емоційною інформативністю і корекційно-розвивальними властивостями.

За основу програми взято Державний стандарт освітньої галузі «Музичне мистецтво» та концептуальні положення Державного стандарту початкової ланки спеціальної освіти дітей цієї категорії.

Основною метою програми для учнів із затримкою психічного розвитку є використання багатофункціонального потенціалу музичного мистецтва як основи естетичного виховання і гармонізації особистості, так і корекційно-реабілітаційного, стимулюючого та оздоровчо-лікувального.

Метою предмета «Музика» є формування елементарної музичної освіченості та культури через доступні цій категорії дітей види музично-естетичної діяльності (слухання-сприймання, співи, гра на дитячих шумових інструментах, музично-ритмічна в образно-ігровій творчості), які допоможуть у спілкуванні з музикою різних жанрів і формуванні позитивного ставлення до оточуючого світу та мистецтва взагалі.

Загальнорозвивальні музичні завдання передбачають: виховання інтересу до музики, позитивного емоційного відгуку на неї, здатності до елементарного розуміння музичних творів різних композиторів і жанрів, бажання брати участі, у різних видах музично-естетичної діяльності в межах школи і вдома, 11 й чопа пня загальної культури та гармонізації особистості за допомогою мистецьких засобів. Спеціальні корекційно-розвивальні завдання спрямовані на інтенсивну корекцію і компенсацію пошкоджених уявлень про довкілля та збіднені емоційні характеристики живих об'єктів, спричинені затримкою розвитку психічних функцій дитячого організму, уточнення їхніх акустичних характеристик; стимуляцію сенсорної сфери; корекцію дрібної і загальної моторики, рухової сфери; корекцію, дорозвиток і нормалізацію артикуляційно-дикційного дихального апаратів.

Теоретичний матеріал висвітлений у таблиці за доступними видами музично-естетичної діяльності, які використовуються на уроці в тому чи іншому варіанті, й тому не наводяться в ній. У підготовчому і першому класі години подаються в практичному музичному матеріалі й умовно розподіляються по певних темах, але учитель має право змінювати кількість годин і теми, залежно від рівня розвитку музичних здібностей кожної дитини і ступеня розвитку її психічних функцій, оскільки контингент дітей щорічно ускладнюється і тільки учитель може безпосередньо знати обсяг і спрямованість завдань цього предмета.

Теоретичний музичний матеріал у першому класі майже не змінюється, а спрямований на закріплення основних музичних понять, правил і прийомів відтворення різних видів музично-естетичної діяльності, виховання культури відносин у процесі виконання цих видів діяльності, а розширюється тільки обсяг музично-практичного матеріалу по темах і видах діяльності.

Уперше в програмі з музики подається блок музикотерапевтичних і арт-терапевтичних впливів на стимуляцію розвитку різних сфер дитячого організму (активізації мовлення, розвитку творчих здібностей, емоцій, художньо-образних уявлень та ін.). Інтеграційний підхід забезпечить всебічний розгляд певних тем програми і допоможе краще усвідомити певні поняття, образи, явища, характеристики об'єктів довкілля.

З метою кращого засвоєння теми і процесу сприймання доцільно на підсумкових заняттях у кінці кожного семестру проводити узагальнюючі, комплексно-тематичні заняття, які побудовані за календарно-обрядовим і подійно-часовим принципами і включають фрагменти з різних предметів, об'єднаних однією темою.

^ ПРОГРАМА ПІДГОТОВЧИЙ КЛАС 35 год (1 год на тиждень)

Пор. №

К-сть год

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1

-

Пропедевтичний період ОЗНАЙОМЛЕННЯ 3 КАБІНЕТОМ МУЗИКИV

1.1Організація готовності до слухання— сприймання музики

Учень:Ознайомлення з дорогою до кабінету музики (орієнтирами, що знаходяться на шляху до кабінету музики, їхньою послідовністю). Формування зорово-просторової пам'яті, шляхом розвитку просторово-розрізню-вальної діяльності збережених аналізаторів. Ознайомлення з розташуванням та назвами музично-звукових об'єктів, що знаходяться в кабінеті (розташування фортепіано або баяна, технічних засобів: магнітофона, програвача, іншої аудіо- і відеоапаратури), стола учителя, робочого місця учня. Орієнтація в навчальному просторі. Ознайомлення з елементарними поняттями і звучанням об'єктів, пов'язаних із джерелами музичних звуків: фортепіано або баяном, голосом учителя, технічними засобами; елементарними правилами слухання музики (зосередитись на музиці, що звучить; не відволікатися, нікому не заважати; сидіти рівно, спокійно слухати музику). Ознайомлення із вступними, роз'яснювальними бесідами перед слуханням-сприйманням музики; тематикою майбутніх занять.

- розуміє пояснення учителя щодо запам'ятовування дороги до кабінету музики;

- розуміє навчальне мовлення вчителя (за уточненням учителя);

- називає і визначає розташування музичних об'єктів у кабінеті музики; стіл учителя, своє робоче місце;

- реагує на джерела музичних звуків; називає і розрізняє їх (за підказкою вчителя);

- впізнає вивчені музичні об'єкти із зображенням на малюнку;

- намагається дотримуватись елементарних правил слухання музики (під контролем учителя).

Конкретизація уявлень про розташування об'єктів-орієнтирів на шляху до кабінету музики; розташування і назву музичних об'єктів, що використовуються на уроці (фортепіано, баян, магнітофон, програвач тощо), стола учителя, свого робочого місця тощо. Уточнення і запам'ятовування елементарних навчальних понять. Нагадування правил слухання музики.

1.2Рецептивне (пасивне) сприймання заспокійливої музики

Музично-звукова підготовка до слухання музики. Розвиток емоційних реакцій на музику (мімічних, жестових, поведінкових дій). Слухання спокійної музики.

Учень:

- виявляє зовнішні позитивні емоційні реакції на музику (мімічні, жестові, поведінкові);

- реагує на музику для регулювання психічного стану;

- виявляє готовність до слухання-сприймання музики;

Організація слухової уваги, активізація психологічної готовності до слухання-сприймання музики. Використання фонової музики для психічної і соматичної релаксації. Стимуляція слухової пам'яті та інтересу до музики (музика В.А. Моцарта, Вівальді).

2

-

^ ОСНОВИ ЗАГАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО МУЗИКУ

Учень:Загальне ознайомлення з різними видами музичної діяльності, що вивчаються протягом року (слухання музики, спів, гра на дитячих шумових інструментах, музично-ритмічні рухи та образно-ігрова творчість). Ознайомлення з елементарними засобами музичної виразності (мелодією, темпом, динамікою, ритмом, характером); жанрами: піснею, маршем, танцем, колисковою; регістрами: високим, низьким. Автори музичного твору -композитори, народ; автори пісні - композитори та автори слів (поети). Музика має свою мову, передає почуття, розповідає нам про щось. Усвідомлення, що певному змісту твору відповідає певний настрій музики (смуток виражається тихим, спокійним, повільним звучанням мелодії тощо). Ознайомлення з основними музичними поняттями-тер-мінами (за вибором учителя).

розуміє: - загальноосвітні уявлення про музику; види музичної діяльності, засоби виразності; - що музику хтось створює (композитори, народ тощо); - що музика має свою звукову мову, свій настрій, може розповідати про щось; - намагається усвідомити, що певному змісту твору відповідає певний настрій музики; - розуміє основні музичні поняття-терміни.

Роз'яснення і конкретизація уявлень про види музично-естетичної діяльності. Уточнення загальних уявлень про музику, її засоби виразності, регістри. Усвідомлення поняття про своєрідність музичної мови. Роз'яснення елементарних характерів, що передає музика; збагачення теоретичного досвіду про музику.

Стимуляція використання основних понять-термінів у відповідях на уроці.

3

-

^ СЛУХАННЯ-СПРИЙМАН-НЯ МУЗИКИ

Учень:З'ясування рівня музично-естетичного досвіду учнів із ЗПР (об'єм знань дитячої музичної літератури). Використання особистого досвіду, певних уявлень у процесі слухання музики. Слухання фрагментів знайомих пісень (із мультфільмів, радіо- і телепередач). Слухання звуків, що нас оточують: музичних (пісень, музичних творів); звуків живої природи (птахів, жуків, свійських тварин). Ознайомлення із звуконаслідуванням голосів птахів у музиці (зозулі - «зовом зозулі», тьохканням птахів тощо). Навчання елементарним навичкам аналізу прослуханої музики (подобається, не подобається; гарна, погана). Використання музично-дидактичного матеріалу.

- визначає фрагменти знайомих пісень;

- називає пісні (за допомогою учителя);

- запам'ятовує та розрізняє на слух музичні звуки і звуки живої природи (за допомогою учителя);

- підбирає дидактичний матеріал, що відповідає назві та змісту прослуханої пісні: картинки, малюнки, картки (під керівництвом учителя);

- намагається висловлювати свою думку, враження від прослуханої музики.

Розвиток слухової уваги, зосередженості. Конкретизація та корекція музично-звукових і природно-звукових уявлень. Стимуляція відшукування в пам'яті подібних ситуацій, фрагментів з особистого досвіду, що нагадує зміст пісеньки, музичного твору (розвиток асоціативного мислення). Збагачення слухової пам'яті та досвіду музично-слухового сприймання. Виховання бажання слухати звуки живої природи і музичні твори. Виховання любові до музики, естетичної потреби в спілкуванні з нею. Виховання в учнів бажання поділитися враженнями від прослуханих творів. Корегування навичок музично-звукового аналізу.

4

-

СПІВИ

4.1Організація готовності до співу

Учень:Вступні бесіди щодо корисності, привабливості та доступності вокально-пісенної творчості цій категорії дітей. Розвиток інтересу до співу пісень. Ознайомлення з правилами охоронного співочого режиму (не співати, коли хворе горло, співати спокійно, без напруження, не перекрикувати сусідів). Ознайомлення з елементарними правилами співу (сидіти рівно, спокійно; тулуб і голову тримати рівно; руки покласти на коліна; співати легким звуком у зручному для класу діапазоні, у динаміці тр, тї; у повільному темпі ). Виконання вправ. Ознайомлення з елементарною символікою диригентських жестів (увага, дихання, вступ, закінчення). Ознайомлення із послідовністю розучування нескладних дитячих пісень.

Формування етичних відносин у процесі вокально-хорової діяльності.

- розуміє зміст вступних бесід учителя;

- виявляє готовність, інтерес, певні вподобання до вокально-хорових занять;

- намагається дотримуватись правил охоронного режиму та елементарних правил співу в положенні сидячи, стоячи (за нагадуванням учителя);

- намагається зрозуміти і своєчасно реагувати на диригентські жести;

- дотримується правил ансамблевої поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень (за підтримкою вчителя).

Уточнення змісту вступних бесід учителя. Стимуляція інтересу до співу пісень. Постійний ненав'язливий контроль за дотриманням правильної співацької постави у процесі співу та виконанням елементарних співочих правил. Виховання в учнів зовнішньої організованості та зосередженості, точного виконання інструкцій учителя. Опанування правил охоронного співочого режиму (не співати, коли хворе горло; співати спокійно, без напруження, не заважати іншим співакам). Уточнення диригентських жестів. Контроль і корегування негативних комунікативних навичок поведінки. Нагадування про важливість для навчання доброзичливих відносин у процесі навчального спілкування і колективного виконання пісень.

Виявлення неточно інтонуючих співаків та інших дикційно-співочих вад, що гальмують нормальний розвиток вокально-хорових навичок учнів цієї категорії.

4.2

-

Розвиток вокально-хорових навичок.


Дихання

Учень:
Формування елементарних навичок правильного дихання (підтягувати живіт, спокійно і безшумно набирати повітря безперервним диханням та повільно видихати його, не піднімати плечей, короткострокова затримка дихання, рівномірне його витрачання під час співу). Виконання дихальних вправ (на спокійний вдих і видих, короткострокову затримку дихання). Виховання навичок свідомого керування диханням під час співу. Спів на одному диханні по-співок, невеличких фраз із пісень.

- намагається дотримуватися правил правильного дихання;

- розуміє складові дихання (вдих, видих, затримка дихання, рівномірне його видихання), що не можна брати дихання посередині слова;

- намагається правильно дихати у процесі співу і виконувати дихальні вправи (за інструкцією і підтримкою вчителя).

Роз'яснення необхідності виконання для якості співу і здоров'я спеціальних дихально-розвивальних вправ на розвиток правильного співочого дихання. Контроль, коригування співочого дихання. Усвідомлення поняття, що дихання у пісні відрізняється від звичайного дихання.

4.3Розвиток музичного слуху, відчуття ритму, темпу, характеру музичних творів

Учень:


Розвиток відчуття заданої композитором звуковисотності музичного матеріалу у вправах, піснях (їхніх фрагментах). Розвиток відчуття ритму і ритмічної пам'яті, вміння ритмічно точно відтворювати фрагменти мелодій дитячих пісень різними засобами (відстукування, плескання тощо). Розвиток відчуття сильної долі у такті. Закріплення уявлень про характер пісень (веселий і сумний); темп (швидкий, повільний); використання принципу контрастності. Відтворення з голосу вчителя та інструмента нескладних вокальних вправ, пісень. Розширення діапазону голосу (мі 1-сі 1; ре 1— сі 1). Навчати аналізувати свій спів і спів однокласників (подобається, не подобається); порівнювати власне виконання пісень із виконанням інших учнів; висловлювати свою думку.

- намагається зосереджувати слухову увагу під час виконання вправ, пісень; чисто і ритмічно співати пісні, вправи (за підтримкою вчителя);

- намагається правильно витримувати тривалості (короткі та довгі) і силу звука у піснях; прислухатися до співу вчителя;

- акцентує сильну долю у такті (за сигналом учителя);

- намагається розрізняти характер і темп пісень (за допомогою вчителя);

- знає мелодії і слова більшості пісень (або фрагменти), розуміє і розповідає їх зміст (за підтримкою вчителя);

- виявляє самостійність у виконанні пісень, вправ на розвиток голосу, музичного слуху, ритму.

Уточнення завдань учителя. Активізація слухової уваги. Розвиток дитячого голосового апарату; звуковисотного і ритмічного слуху. Стимуляція відчуття сильної долі у такті (виконання спеціальних вправ). Контроль і уточнення вокально-співочих навичок. Стимуляція правильного виконання темпоритмічної структури пісень, фонематичної та музичної пам'яті. Уточнення і виправлення помилок у процесі співу.
4.4

_

Артикуляція і дикція

Учень:Розвиток дикційно-артикуляційних навичок (чітко, розбірливо, без напруження вимовляти склади, особливо в кінці слів); уміння співати округлим, протяжним звуком.

- намагається дотримуватись елементарних правил артикуляції і дикції (за нагадуванням учителя);

- округлює голосні у складах, співає нескладні маленькі пісні легким, протяжним звуком.

Розвиток дикційно-співочого апарату. Стимуляція своєчасної темпової звуковимови слів у піснях. Корегування орфоепічного виспівування голосних у складах і словах пісні. Формування округлого співу текстів у піснях; контроль за протяжним їх виспівуванням.

4.5

-

Пісенно-виконавська творчість

Учень:Ознайомлення з елементарним принципом художньо-виразного виконання пісень. Перед початком розучування пісень з'ясування рівня уявлень про зміст пісень і виконавсько-творчі можливості учнів. Розвиток творчих здібностей та бажання співати пісні виразно, у певному настрої, самостійно та з однокласниками.

Формування злагодженого співу (в ансамблі).

- намагається зрозуміти принцип художньо-виразного виконання пісень;

- намагається пригадати і використати особистий досвід під час виконання пісень;

- намагається емоційно, виразно і злагоджено співати в дитячому ансамблі у відповідному настрої; ритмічно і розбірливо відтворювати слова пісні (за підтримкою учителя);

- проявляє самостійність і творчу активність.

Стимуляція розвитку творчого мислення, пам'яті; використання особистого досвіду під час виконання пісень; самостійності та творчої активності. Формування бажання художньо-емоційно виконувати пісні, співати їх самостійно та разом з однолітками в урочний та позаурочний час. Уточнення та виправлення недоліків у процесі виконання пісень.

5

-

^ ГРА НА ДИТЯЧИХ ШУМОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ

Учень:Ознайомлення із зовнішнім виглядом та характерними ознаками (кольором, формою, розміром і звучанням) дитячих шумових, ударних інструментів (брязкальцями, бубном, барабаном) та звуковисотними інструментами (фортепіано, баяном, дзвіночками). Ознайомлення з прийомами і правилами гри на них, крім фортепіано, баяна. Підготовка до гри на дитячих шумових інструментах: виконання спеціальних вправ на розвиток дрібної моторики (кистей рук, пальців, рухів всієї руки), комбінованих вправ на координацію дрібної моторики рук і артикуляційної моторики (відбивання ритму свого імені і простих імен однокласників, ритмодекламація дитячих примовок, закличок, фрагментів слів із дитячих пісень з одночасним відстукуванням, плесканням, відбиванням найпростіших ритмічних малюнків, за показом вчителя: «Луна», «Сорока-ворона», «Гуси, гуси -га, га, га», «Іди, іди, дощику» тощо). Розвиток відчуття сильної долі у такті.

- знає назви дитячих інструментів, елементарні правила користування та прийоми гри на них (правильно тримати руку, струшувати);

- використовує під час виконання завдань збережені аналізаторні системи: зір, дотик, слух;

- розрізняє на основі полісенсорного сприймання дитячі інструменти, на яких грає протягом року (за нагадуванням і під контролем учителя);

- розуміє умовні сигнали вчителя (увага, своєчасний початок і закінчення гри); найпростіші принципи гри в дитячому шумовому оркестрі (прислухатися до гри товаришів, грати з ними злагоджено);

- намагається правильно відбивати і промовляти ритм знайомих імен, найпростіших вправ, дитячих пісень; відчувати сильну долю у такті (за підтримкою вчителя).

Формування організаційно-ансамблевих навичок. Корекція уявлень про зовнішній вигляд і звучання дитячих інструментів. Корекція дотикового і полі-сенсорного сприймання. Виправлення і уточнення правил користування, прийомів і правил гри. Опанування навичок своєчасного реагування на інструментально-виконавські сигнали вчителя. Корекція і координація артикуляційної та дрібної моторики рук, відчуття ритму.

6

-

^ МУЗИЧНО-РИТМІЧНІ РУХИ ТА ОБРАЗНО-ІГРОВА ТВОРЧІСТЬ

Учень:Ознайомлення з елементарними руховими можливостями тіла. Ознайомлення з назвами частин тіла (голова, тулуб, спина, плечі, кінцівки: руки - ліва, права, лікті, пальці; ноги -п'яти, носки, ступні). Орієнтація у навчальному просторі: вправи на орієнтацію у просторі (ознайомлення з інтервалом щодо розташування один до одного, на відстані витягнутих уперед рук, не торкаючись інших; напрямками, в яких можна рухатись усім тілом і кінцівками: вгору, вниз, ліворуч, праворуч, перед собою, назад, уперед). Розвиток емоційного відгуку на музику, відчуття характеру музики та єдності музики і руху; своєчасних реакцій на зміни в характері музики (темпові, динамічні). Ознайомлення з елементарними назвами рухів, що використовуються на заняттях (за вибором учителя). Відтворення через рух найпростіших казкових образів (ведмедя, зайця, пташки тощо).

- отримує задоволення від рухових дій під музику; відчуття фізичної участі в передачі через різні рухи характеру музики;

- розуміє навчальне мовлення вчителя (навчальну інформацію, зміст завдань та інструкції вчителя); - знає межі вільної площини, де відбуваються музичні заняття; назви частин тіла та напрям, в якому можна рухатись; назву і спосіб виконання елементарних музично-ритмічних рухів (за підтримкою учителя);

- намагається правильно орієнтуватись у навчальному просторі; реагувати відповідними рухами на зміни в характері музики; передавати найпростіші музично-ігрові образи під час інсценізації змісту дитячих пісень (під керівництвом учителя);

- рухається в хороводі за вчителем, наспівуючи мелодію і зберігаючи стрункість постави.

Стимуляція позитивних емоційних реакцій від рухових дій. Підбір естетично привабливих рухів, доступних цій категорії дітей і її віковим можливостям . Розвиток планомірності та ритмічності елементарних рухових дій. Формування уявлень про назви тіла, напрямки, в яких можна рухатись. Подолання у дітей страху під час виконання різних рухів, орієнтації у просторі.

Збагачення словникового запасу назвами музично-ритмічних рухів. Корегування рухових дій; поєднання їх із музикою. Корекція уявлень про характерні рухи казкових персонажів, що потрібно передати через рух. Використання рольових ігор, інсценізацій ігрових музичних образів.

7

-

^ МІЖПРЕДМЕТНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКИ

Учень:Використання на уроках музики знань, навичок, отриманих на уроках з інших предметів (рідної мови: вміння переказувати зміст пісеньки, правильно вимовляючи слова; математики: кількісні та просторові поняття: один, багато; зліва-справа, зверху-знизу, між, усередині, близько-далеко; ознайомлення з навколишнім світом: ознаки тварин, рослин, явищ природи, певних об'єктів; образотворчої діяльності — картинки, що відображають зміст або образ із певної пісеньки; ритміки - елементарні навички ритмічно-рухової діяльності, назви рухів).

- намагається зрозуміти, що один і той же образ, зміст пісеньки можна передавати через різні види мистецтва, відповідними засобами виразності (в музиці - музичними звуками, в літературі - словами, в малюванні -фарбами, в танці - рухами);

- намагається під керівництвом учителя у змісті віршів, образотворчій діяльності знаходити музичні образи (казкових персонажів: зайця, ведмедя, пташки тощо).

Корекція і розширення загального культурного досвіду. Закладення основ культури особистості. Уточнення уявлень про різні види мистецтва і засоби їх виразності. Стимуляція асоціативного мислення, механізмів пам'яті, що здійснюють пошук у пам'яті потрібної інформації.

На кінець навчального року учень:

- виявляє готовність та інтерес до музично-естетичної діяльності;

- позитивно реагує на музику й отримує задоволення від спілкування з нею;

- орієнтується у дорозі до кабінету музики; навчальному просторі, джерелах звуку, робочому місці; частинах тіла; напрямках, в яких можна рухатись (за підказкою вчителя);

- розуміє основні теоретичні уявлення про музику; поняття-терміни, використовує їх у відповідях (за підказкою учителя);

- використовує збережені аналізатори (зір, слух, дотик, кінестетичну систему);

- дотримується правил доброзичливих відносин у процесі виконання колективних видів музично-естетичної діяльності;

- розуміє і використовує в мовленні інструкції вчителя, зміст пісень, що вивчалися протягом року;

- розрізняє на слух пісні (їх характер, темп, динаміку); звуки живої природи;

- виконує елементарні правила охоронного режиму та музично-естетичних видів діяльності (слухання-сприймання, співу, гри на дитячих шумових інструментах, музично-ритмічних рухів та образно-ігрової творчості);

- демонструє власні музично-творчі здобутки на уроці та вдома; розвиток позитивних якостей особистості (відчуття колективної відповідальності за якість виконання музичних творів, доброти).

^ МУЗИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Рецептивне слухання музики

(Фрагменти по 3–5 хвилин звучання): В. А. Моцарт, симфонія № 43 до мажор (Andante di molto) А. Вівальді, Концерт до мінор для флейти з оркестром (Largo); Й. С. Бах, Бранденбурзький концерт № 6 сі бемоль мажор; Ф. Ф. Шопен, прелюдія № 15; К. Дебюсі, “Море”, “Місячне сяйво”.
  1   2   3   4

Схожі:

Програма з музики для учнів із зпр (підготовчій, І класи) пояснювальна записка iconПрограма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими...
Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 – 4 класи)
Програма з музики для учнів із зпр (підготовчій, І класи) пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини І хімічні явища
Програма з музики для учнів із зпр (підготовчій, І класи) пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка
Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді
Програма з музики для учнів із зпр (підготовчій, І класи) пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Програма з музики для учнів із зпр (підготовчій, І класи) пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Програма з музики для учнів із зпр (підготовчій, І класи) пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Біологічна освіта має сприяти: становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність...
Програма з музики для учнів із зпр (підготовчій, І класи) пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Біологічна освіта має сприяти: становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність...
Програма з музики для учнів із зпр (підготовчій, І класи) пояснювальна записка iconНавчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...
Програма з музики для учнів із зпр (підготовчій, І класи) пояснювальна записка iconПрограма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчання в класах із поглибленим вивченням фізики значною мірою повинне сприяти розвитку здібностей учнів, ураховуючи інтереси, схильності...
Програма з музики для учнів із зпр (підготовчій, І класи) пояснювальна записка iconОснови здоров'Я (2-4 класи) Пояснювальна записка
У зв’язку з цим актуальною є орієнтація навчальних закладів України на збереження та зміцнення здоров’я учнів та формування у них...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка