Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка
НазваПрограма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка
Сторінка2/7
Дата конвертації11.03.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
1   2   3   4   5   6   7

5.^

СПІВИ

Організація готовності до співу


Закріплення інтересу до співу пісень.

Самостійне свідоме виконання правил охоронного співочого режиму Самостійне виконання елементарних правил співу і співочої постави (сидіти рівно і спокійно; корпус тримати рівно; голову трохи підняти вгору; ноги поставити разом; руки покласти на коліна).

Ознайомлення з поняттям вокалізація та практичним його опануванням, спрямоваим на правильне формування та фіксацію артикуляційних м’язів під час розпівування (в повільному темпі) певних голосних звуків та звукосполучень; розвиток відчуття і відтворення темпоритмічної рівномірності співочим та дикційно–артикуляційним апаратом.

Закріплення навичок спокійного співу, легким звуком у динаміці mp, mf.Закріплення елементарної символіки диригентських жестів (увага, вступ, затримка дихання, закінчення).

Закладення основ культури взаємовідносин і спілкування у процесі колективного виконання пісень.

^ Ключові слова: співоча постава, вокалізація, плавне розспівування звуків і звукосполучень, легкий звук.

Розвиток вокально–хорових навичок

Дихання.


Закріплення елементарних навичок правильного дихання.

Виконання спеціальних дихально–розважальних вправ (на розвиток навичок вдихання кисню без поштовху, короткострокову затримку дихання, спокійний, безшумний вдих і видих,). Перенесення дихальних навичок отриманих на уроках фізкультури.

Використання вправ та невеличких пісень на розширення затримки дихання.

Спів на одному диханні поспівок, невеличких фраз з пісень.

Навчання брати спокійно дихання між короткими музичними фразами.

^ Ключові слова: вдихання кисню, спокійний, безшумний вдих, безшумний видих, затримка дихання.
Розвиток музичного слуху, відчуття ритму, темпу, характеру музичних творів

Виховання стійких навичок слухової уваги. Розвиток звуковисотного

слуху. Розвивати вміння чисто інтонувати маленькі поспівки, заклички, щедрівки, колядки, побудовані на рухові секунд, терцій вниз і вгору. Закріплення відчуття і відтворення сильної долі у вокальних творах.

Закріплення уявлень про характер пісень, музичних творів (веселим, жартівливим і сумним); ознайомлення з характером колискової пісні; темпом (швидким, повільним); використання принципу контрастності. Закріплення співочого діапазону (ре 1 – сі 1), подальший розвиток співочого діапазону (до 1 – до 2), відповідно до вокально–співочих можливочтей контингенту дятей.
Ключові слова: характер пісні, темп, співочий діапазон, слухова увага.

^

Артикуляція і дикція


Закріплення практичних дикційно-співочих навичо,к отриманих у попередніх классах. Подальший розвиток дикційно–артикуляційних навичок, уміння співати округлим

звуком.

Навчати чітко промовляти приголосні у кінці слів та розбірливо декламувати тексти пісень, що вивчаються протягом року. Розвиток автоматизації вимовних навичок.

Звуконаслідування

довкілля (використання дитячих пісень у яких є звуконаслідуння типу

„Тук, тук, чобіток, подай, баба, молоток”, укр.нар.пісня; „Господарство”, обр. Я. Степового; „Зозуля”, чеська нар.пісня.).

^ Ключову слова: чітка дикція, артикуляція, округлий звук, звуконаслідування.


Учень:

– виявляє готовність і інтерес до вокально–хорових роботи;

– розуміє необхідність і намагається самостійно дотримуватись елементарних правил охоронного співацького режиму, співацької постави у процесі співу пісень;

– розуміє диригентські жести учителя і намагається своєчасно реагувати на них (за підтримкою вчителя);

– намагається співати чисто, спокійно, легким звуком у динаміці mp, mf (за нагадуванням вчителя);

– намагається правильно вокалізувати

голосні звуки та звукосплдучення;

– дотримується правил ансамблевого співу і ансамблевої поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень (під контролем вчителя);

Учень:

– намагається самостійно дотримуватись правил вокального дихання;

– намагається правильно керувати своїм диханням (під контролем вчителя); виконувати більш складні дихальні вправи, інструкції вчителя;

– співати невеличкі фрази на одному диханні (за підтримкою учителя); правильно брати дихання у піснях;


намагається правильно організовувати слухову увагу (під контролем вчителя);

– знає мелодії і слова більшості пісень (або фрагменти), розуміє і розповідає їх зміст (за підтримкою вчителя);

– намагається звуковистоно чисто співати вокально–хоровий репертуар та виконувати пісні у відповідному настрої і характері; розрізнювати характер і темп пісень (за підтримкою учителя);

демонструє дикційно–співочі навички набуті у попередньому класі;

– намагається чітко промовляти приголосні у кінці слова та дотримуватись елементарних правил артикуляції і дикції (за нагадуванням

учителя)

– відчуває і відтворює акцентуванням сильну долю мовно–дикційним засобом у розмірах 2/4; 4/4 на різні склади (за зразком вчителя);

– відтворює ритмодекламацію елементарних текстів у дитячих піснях, примовках, приказках;

– намагається відтворювати доступні звуки довкілля, що використовуються

у дитячих піснях;
Постійна стимуляція процесів пізнавальної діяльності (слухової уваги, музичної пам’яті, мислення).

Виховання у учнів самостійної організованості і готовності до співу, точного виконання інструкцій вчителя.

Свідоме використання в вокальній практиці правил охоронного співочого режиму.

Уточнення диригентських жестів і додаткова стоимуляція своєчасного вступу.

Корекція, уточнення правил вокалізації.

Конкретизація правил ансамблевого співу.

Закріплення доброзичливих взаємовідносин у процес навчального спілкування і колективного виконання пісень.

Стимуляція виконання спеціальних дихально–розважальних вправ на розвиток правильного співочого дихання; співу на одному диханні поспівок, невеличких фраз з пісень

Уточнення навичок елементарного співочого дихання; збільшення затримки дихання.

Корегування навичок вдихання і видихання кисню без поштовху (спокійно, рівномірно).

Стимуляція слухової уваги, звуковистоного слуху.

Корекція чистоти виконання пісень.

Розвиток, дитячого голосового апарату; звуковисотного і ритмічного слуху.

Стимуляція правильного виконання темпо – ритмічної структури пісень, фонематичної і музичної пам’яті .

Корекція і уточнення загального настою музичних творів та характеру персонажів.

Корекція логоритмічних вад та стимуляція роботи дикційно – співочого апарату і фонематичного

контролю. Активізація роботи артикуляційних м’язів.

Уточнення і корекція виконання приголосних у кінці слів.

Корегування орфоепічного виспівування слів у піснях.

Формування округлого співу голосних і приголосних. Контроль за протяжним їх виспівуванням.

Корегування, уточнення звуконаслідування доступних звуків довкілля, що використовуються у дитячих піснях.6.
^ ГРА НА ДИТЯЧИХ ШУМОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ

Закріплення знань про зовнішній вигляд, назву, звучання дитячих ударних, шумових і звуковисотних інструментів, що вивчались у попередньому класі, правилами і прийомам гри на них; умовними сигналами своєчасного початку і закінчення гри; принципами грив дитячому шумовому оркестрі

Ознайомлення з числовим позначенням пальців (аплікаторурою) та порядком їх розташування на обох руках.

Ознайомлення із зовнішнім виглядом, звучанням дитячих духових інструментів (сопілкою, дудочкою, свистулькою і т.п.) та принципами гри на них (звернути увагу на правильних вдих, затримку, рівномірне використння кисню в процесі гри на дитячому духовому інструменті).

Виконання спеціальних вправ та ігор на розвиток технічних навичок гри на дитячих духових інструментах.

Подальший розвиток відчуття сильної долі у такті та ровиток вміння відтворення чіткого ритмічного малюнка на дитячому духовому інструменті.

Виявлення і розвиток у дітей інструментально–виконавських здібностей.

Підготовка до гри на дитячих шумових інструментах: виконання спеціальних вправ на розвиток дрібної моторики (кистей рук пальців, рухів всієї руки; комбінованих вправ на координацію дрібної моторики рук і артикуляційної моторики з відбиванням, відстукуванням, плесканням з ритмодекламацією, співом дитячих пісень.

Гра в ансамблі більш складний творів (за сигналом вчителя починати і закінчувати гру, грати в єдиному темпі, ритмі, динаміці).

^ Ключові слова: духові дитячі інструменти: сопілка, дудочка, свистулька; числове позначення польців (1, 2, 3, 4, 5); грати в ансамблі.

Учень:

– виховання шанобливого ставлення до інструментів;

– знає: назви і розпізняє за зовнішнім виглядом і звучанням дитячі інструменти; а елементарні правила користування та прийоми гри на них (правильно тримати руку, струшувати);

– розрізняє за зовнішнім виглядом дитячі духові інструменти та намагається виконувати інструкції вчителя, щодо використання правильного дихання та прийомів гри на них (за падказкою учителя);

– розуміє: умовні сигнали своєчасного початку і закінчення гри; найпростіші принципи гри в дитячому оркестрі (прислухатися до гри товаришів, грати з ними злагоджено);

– намагається правильно відбивати ритм напростіших вправ, дитячих пісень на інструментах, що вивчались протягом року;

– намагається за допомогою учителя відтворювати ритми більш складних за ритмічним малюнком пісень, вправ;

Формування організаційно-ансамблевих навичок;

Корекція дотикового і полісенсорного сприймання.

Виправлення і уточнення правил користування, прийомів і правил гри. на нових інструментах, виконання більш складних ритмічних малюнків.

Опанування навичок своєчасного реагування на інструментально–виконавські сигнали учителя. Корекція і координація дихання, артикуляційної і дрібної моторики пальців, відчуття ритму в процесі гри на дитячих духових інструментах.

Розвиток дрібної моторики рук, відчуття ритму, характеру музичного твору.7.
^ ОБРАЗНО–ІГРОВА ТВОРЧІСТЬ

Закріплення практичних навичок, набутих у попередньому класі.

Подальший розвиток просторової пам’яті.

Розвиток творчих здібностей та бажання співати пісні емоційно виразно більш складні за змістом і характером у поєднанні із рухом.

Закріплення навичок зосередженості і контролю за виконанням рухів.

Координованість і злагодженість рухових дій відповідно сюжету, музикальних образів, характеру твору.

Художньо–емоційне сприймання музики, відчуття руху і характеру в музиці та чіткість реакцій (темпових, динамічних) на зміни в характері музиці.

Розвиток вміння визначати характери персонажів та їх рухові дії, спроби передачі їх під час виконання пісень.

Драматизація текстів пісень; емоційно виразне їх виконання; використання діалогово–рольових і пантомімічних ігор; хороводів.

Розширення досвіду відтворення через рух казкових образів більш складних за характерами (за вибором учителя).

Ознайомлення з елементарними мімічними масками (весела – м’язи щік трохи підведені; сумна – м’язи щік трохи опущені).

Формування елементарних оціночних навичок („подобається”,”не подобається”, “добре” –“погано”).

^ Ключові слова: драматизація, художні образи, діалогово–рольові, пантомімічні ігри, хороводи, мімічні маски

Учень:

– знає: межі вільної площі, де відбуваються музичні заняття; –намагається правильно орієнтуватися на вільній площині у процесі виконання драматизації пісень, рухів під музику;

– намагається емоційно виразно і злагоджено співати у дитячому ансамблі; правильно відтворювати характер пісень.

– виконує рухові інструкції вчителя (передає більш складні музично–ігрові образи під час інсценування дитячих пісень тощо);

– відповідає рухами (енергійними, танцювальними, спокійними) на характер музики (маршової, танцювальної, спокійної);

– намагається передавати через рух більш складні казкові образи;

– рухається в хороводі за вчителем, наспівуючи мелодію і зберігаючи стрункість постави.

– намагається відтворювати мімічні маски: веселу і сумну (за зразком і інструкцією учителя);

-– намагається оцінюванювати досягнення свої одноліток;

Подолання у дітей страху під час виконання різних рухів, орієнтації у просторі.

Стимуляція просторої і кінестетичної памяті, творчих здібностей.

Збагачення словникового запасу назвами музично–ритмічних рухів; казкових образів.
Ошибка! Ошибка связи. корегування рухових дій; поєднання їх з музикою.

Уточнення і корекція уявлень про характерні рухи казкових персонажів, що потрібно передати через рух.

Стимуляція прояву відповідних до настрою і характеру персонажу мімічних мазок у поєднанні зі співом і характерними руховими діями.
8.
^ МІЖПРЕДМЕТНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗВЯЗКИ

Закріплення міжпредметних зв’язків.

Використання образотворчих об’єктів, додаткового літературного і дидактичного матеріалу по певній темі; ритмомалювання (виховання ритмічності дрібної мануальної техніки рухів під музику); ритміки – елементарні навички ритмічно–рухової діяльності, назви рухів тощо.); знання отримані на логопедичних заняттях.

Використання на уроках музики (під час співу) артикуляційних навичок, набутих на заняттях з логопедії.

Знаходження загальних тем, образів, що вивчаються на різних уроках; ознайомлення з різними засобами музично–естетичної виразності фрагменту (або образу) з певної теми. Використання особистого досвіду дитини (знань набутих на інших предметах; спостережень за змінами в природі, отриманих під час екскурсій в природу, тематичних прогулянок; родинного досвіду тощо.) з метою розширення знань по даній темі. Розширення родинних зв’язків із школою.

Учень:

– намагається використовувати на уроках музики: знання, навички отримані на інших предметах; свій особистий досвід та досвід своєї родини (за нагадуванням учителя, підтримкою батьків);

– намагається під керівництвом учителя у змісті віршів, образотворчій діяльності знаходити музичні образи (казкові персонажі: ведмедя, зайця, пташок та ін.); використовувати знання отримані інші на інших предметах

– розширює досвіт синтезування знань з однієї теми з різних предметів ( за допомогою учителя);

Стимуляція асоціативного мислення.

Розширення художньо-культурного досвіду.

Уточнення тем, образів, засобів виразності, характерів, що необхідно розглядати різнобічно, використовуючи міжпредметні зв’язки.

Формування загальної культури особистості.

Уточнення уявлень про різні види мистецтва і засоби їх виразності.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка iconПрограма з математики для спеціальної загальноосвітньої школи для...
Для спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з важкими порушеннями мовлення
Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка iconПрограма з музики для учнів із зпр (підготовчій, І класи) пояснювальна записка
...
Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка iconПрограма загальноосвітнього навчального закладу для дітей з тяжкими...
Заняття образотворчим мистецтвом дають можливість ефективно розвивати в учнів почуття прекрасного, формувати естетичні смаки, вміння...
Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка iconПрограма загальноосвітнього навчального закладу для дітей з тяжкими...
Довкілля” (під керівництвом В. В. Тарасун) та особливостей засвоєння природознавства молодшими школярами з тпм (О.І. Мякушко), такі...
Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка iconПрограма для 2-4 Х класів для дітей з тяжким порушеннями мовлення з предмету: „
Південноукраїнський державний педагогічний університет (М. Одеса) імені к. Д. Ушинського
Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини І хімічні явища
Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка
Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді
Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка iconПояснювальна записка
З огляду на це на кожному році навчання програма висуває такі завдання, які є для дітей доступними І в той же час вимагають від них...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка