Проект
Скачати 226.65 Kb.
НазваПроект
Дата конвертації11.03.2013
Розмір226.65 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы


СУЧАСНИЙ  ЧИТАЧ  І  БІБЛІОТЕКА 

ПРОЕКТ

Читання – це найважливіший інструмент навчання та джерело багатого духовного життя. В. Сухомлинський    

                               

Керівник проекту:  бібліотекар Симоненко Галина Вікторівна.

Учасники проекту: учні 10 класу.

Тип проекту: інформаційно-пізнавальний проект.

Мета й завдання проекту:

 • сформувати у школярів загальне уявлення про бібліотеку, багатство та розмаїття її книжкового світу;

 • допомогти учням зрозуміти значення книги в житті людини;

 • зацікавити учнів читанням, як захоплюючим процесом поповнення знань;

 • розвивати навички самостійної роботи з книгою;

 • довести необхідність культури розумової праці, культури читання.

Ключове питання:  Чи вміємо ми читати?

Тематичні питання:

1. Читання - це творчість?
2. Чи потрібно читати все і про все?
3. Чи необхідне попереднє ознайомлення з книгою перед початком читання?
4. Чи ефективне читання без мислення і уяви?
5. Книга і комп'ютер: союз чи конкуренція?
6. Начитана людина - це культурна людина?

Змістові питання:

1. Що потрібно знати про бібліотеку?
2. Як людина стає читачем?
3. Процес читання: що це таке?
4. Культурний читач: який він?

Актуальність:

Час  формує нове покоління читачів. Потік інформації дуже великий і стрімкий. Розвиток новітніх технологій потребує набагато кращого вміння читати, ніж раніше. Необхідно навчити школярів здобувати й обробляти інформацію, оцінювати її.  А це, у свою чергу, потребує збільшення темпу читання, швидкості розуміння і прийняття рішення. Тож читання стає основою освіти й самоосвіти, безперервною навичкою навчання людини протягом усього життя. Процес читання – творчий процес, в якому читач – не пасивний споглядач, він по-своєму інтерпретує написаний текст згідно зі своїм світосприйманням, знаннями, переживаннями. Читацька культура є складовою загальної культури особистості. Адже сформовані читацькі вміння – запорука читацької компетентності. Основним завданням шкільної бібліотеки є виховання культури читання, а отже, і підвищення рівня читацької компетентності. Проблема читання залишається актуальною і саме тому учням 10 класу було запропоновано прийняти участь в розробці  інформаційно-пізнавального проекту «Сучасний читач і бібліотека».

Термін дії проекту:  жовтень – листопад.

План реалізації проекту:

 1. Скласти перелік питань для розкриття теми проекту.

 2. Організація груп і розподіл завдань між групами.

 3. Визначення джерел інформації, її збирання.

 4. Аналіз і систематизація одержаної інформації.

 5. Оформлення результатів у друкованому вигляді.

 6. Проведення презентацій робіт творчих груп.

 7. Загальне обговорення результатів проекту.

Етапи та терміни реалізації проекту

№ п/п

Зміст роботи

Хто залучається

Термін виконання

 

І етап. Організаційний

 

10.10-20.10.

1

Опрацювання літератури з даної проблеми.

Бібліотекар

10.10. - 14.10.

2

Скласти перелік питань для розкриття теми проекту.

Бібліотекар

17.10.

3

Провести бібліотечне заняття «Інформаційна культура – складова культури особистості».

Бібліотекар

18.10.

4

Організація груп і розподіл завдань між групами.

Бібліотекар

18.10.


5

Зарезервувати час в комп′ютерному класі.

Вчитель інформатики

19.10.

6

Випустити інформаційний бюлетень про роботу над проектом.

Бібліотекар, творча група

19.10.

7

Призначити день захисту проекту.

Заступник директора

20.10.

 

ІІ етап. Аналітичний

 

21.10. - 28.10.

1

Ознайомити учнів з критеріями оцінювання їх роботи в проекті.

Бібліотекар

21.10.

2

Проглянути разом з учнями відібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи.

Бібліотекар

24.10. - 26.10.

3

Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту.

Бібліотекар

27.10.

4

Організувати самостійну роботу учнів у проекті.

Бібліотекар

28.10.

 

ІІІ етап. Практичний. Робота учнів у групах

 

31.10 - 20.11.

1

Розробити модель читання сучасного учня.

1 група

 

2

Проаналізувати моніторинг читання учнів  2 – 11 класів.

2 група

 

3

Провести соціологічне дослідження «Книга і читання в житті підлітка».

3 група

 

4

Прийняти участь в конкурсі творчих робіт «Книга пробуджує розум».

4 група

 

5

Підготувати і провести турнір ерудитів «Кращий читач року».

5 група

 

 

ІV етап. Презентаційний

 

21.11. - 28.11.

1

Аналіз, узагальнення та оформлення результатів.

Учні

22.11.

2

Виготовлення дидактичних матеріалів(фотографії, малюнки, схеми, таблиці, графіки моніторингів, буклети).

Учні

23.11.

3

Складання сценарію презентації.

Учні

24.11.

3

Творчий звіт, презентація виконаних завдань.

Учні

25.11

4

Захист проекту в цілому.

Бібліотекар, керівники груп

28.11.


 

V етап. Підсумковий

 

28.11. - 30.11

1

Оцінювання якості проекту.

Заступник директора

 28.11. 

2

Розробити рекомендації щодо поширення інноваційного досвіду творчої групи серед учнів школи.

Бібліотекар

29.11.

3

Здійснити прогнозування перспективи подальшої роботи бібліотеки по залученню учнів до читання.

Бібліотекар, вчителі літератури

30.11.

 

Очікувані результати:

 • Підвищення рівня читацької культури.

 • Набуття навичок самостійної роботи при читанні та при опрацюванні книги.

 • Вдосконалення вміння орієнтуватися в інформаційному просторі.

 • Розвиток пізнавальних інтересів.

 • Формування навичок мислення високого рівня.

 • Виявлення читачів, здатних до творчої діяльності.

 • Вдосконалення учнями навичок проектної роботи.

 • Створення позитивного іміджу «Кращого читача школи».

Параметри оцінювання проекту:

 • Значущість і актуальність проблеми.

 • Коректність методів дослідження й обробки даних.

 • Активність кожного учасника.

 • Колективний характер рішень.

 • Характер спілкування, взаємодопомоги.

 • Залучення знань з інших предметів.

 • Уміння аргументувати свої висновки.

 • Естетика оформлення результатів.

 • Уміння відповідати на запитання опонентів.

 • Лаконічність і аргументованість кожного висновку.


Оцінка проекту


 
Оцінка запрошеними на презентацію

Оцінка бібліотекарем

Самооцінка учнів

 • проміжних та кінцевого результатів;

 • вибору способів дослідження;

 • риторичних умінь;

 • значимості проектного дослідження.

 • уміння представити проект;

 • значимість проекту;

 • можливості співпраці;

 • ефективність.

 • чого навчився;

 • особистісний внесок;

 • що вдалося (аргументація);

 • що не вдалося (аргументація).
Протокол самооцінки учнем рівня самостійності своєї роботи

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Пошук і систематизація джерел інформації

Виготовлення дидактичних матеріалів

Творчий звіт, презентація виконаних завдань

Самооцінка учнем своєї роботи в цілому0 – 4 балів

0 – 4 балів

0 – 4 балів

0 – 12 балів

1
2
3
4
5
^ Протокол оцінювання усних презентацій проекту

№ п/п

Прізвище, ім’я учня


Оцінюється кожним членом журі під час усної презентації проекту

Зазна чається відпові даль ним

Оцінюється керівником проекту

Якість змісту, чіткість викладу

Стиль виступу, риторичні вміння

Глибина розуміння (чіткі відповіді на запитання, грамотні висновки)

Наявність наочності, її якість і доцільність використання

Дотримання регламенту

Преміальні бали опонентам за активність під час обговорення

Підсумкова оцінка (сума балів)

Підсумкова оцінка (сума балів)
0 -3

0 - 3

0 - 3

0 - 3

-1; 0

0; +1

0 - 12

1

2

3

^ Рейтинг учнів за підсумками роботи над проектом

Рейтинг


Прізвище, ім’я учня

Підготовчо-дослідницька робота

Робота вм групі

Творчий звіт про виконане завдання

Усна презентація

Самооцінка учнем своєї роботи в цілому

Підсумкова оцінка (сума балів колонок 1, 2, 3, 4, 5)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1


2


3


^ Результати проектної діяльності як творчої співпраці бібліотекаря й учнів


Співпраця

Бібліотекар

Учні • Підвищення професійної майстерності;

 • Зацікавлення учнів роботою бібліотеки;

 • Посилення інтересу до читання;

 • Відчутність реальних результатів своєї праці.

 • Творча самореалізація ;

 • Задоволення потреби в саморозвитку та самовдосконаленні;

 • Заміна авторитарного стилю спілкування демократичним.

 • Поглиблення змісту навчального матеріалу;

 • Розвиток креативних здібностей;

 • Творче застосування знань;

 • Уміння працювати в команді;

 • Підготовка до пошуково-дослідницької діяльності.


Набуття учнями знань і вмінь під час виконання проекту

№ п/п

Зміст роботи

Набуття знань і умінь

1

Модель читання сучасного учня.

 • розвиток умінь і здатності шукати інформацію;

 • оволодіння правилами культури читання.

2

Моніторинг читання учнів 2 – 11 класів

 • здобуття навичок роботи з документами;

 • вдосконалення навичок складання табличних схем;

 • набуття навичок робити висновки.

3

Соціологічне дослідження «Книга і читання в житті підлітка».

 • розвиток комунікативних навичок;

 • набуття навичок аналітичної роботи.

4

Конкурс творчих робіт « Книга пробуджує розум».

 • вдосконалення навичок творчого мислення;

 • розвиток естетичного смаку і здібностей;

 • самовираження;

 • самовдосконалення;

 • уміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології.

5

Турнір ерудитів «Кращий читач року».

 • аналіз і систематизація відібраного матеріалу;

 • уміння складати сценарій заходу;

 • здатність вести діалог, дискусію, приймати рішення.

6

Творчий звіт, презентація виконаних завдань.

 • розвиток творчих здібностей;

 • розвиток ораторських здібностей;

 • уміння давати оцінку власним діям, порівнювати план і результат, прогнозувати, робити висновки і узагальнення.

7

Захист проекту в цілому.

 • розвиток умінь творчої співпраці;

 • набуття досвіду культури спілкування;

 • розвиток умінь доводити, аргументувати, відповідати на запитання опонентів;

 • розвиток здатності бачити перспективу починань, колективно вирішувати справу;

 • розвиток умінь використовувати набуті знання в практичній діяльності;

 • отримання задоволення від результату праці.

^ Типи ресурсів, необхідних для проекту


Складові Портфоліо

Зміст та призначення


^ Необхідні ресурси


Учнівська мультимедійна презентація


Зміст: методи самостійної роботи з книгою.

Призначення: навчитися використовувати раціональні засоби самостійної роботи з літературою.

Мультимедійний проектор, дошка, книги, зразки «Щоденників читання», записів про прочитане.

Учнівська публікація (інформаційний буклет)


^ Зміст: правила користування бібліотекою.

Призначення: навчитися вільно орієнтуватися в бібліотеці, використовувати книжковий фонд.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.

Учнівський веб-сайт

^ Зміст: культура читання.

Призначення: оволодіти переліком умінь, якими повинен володіти читач з достатньо високим рівнем культури читання.

Книги, періодичні видання, Інтернет-ресурси.

Дидактичні матеріали для учнів (інструкції, робочі таблиці, вказівки, шаблони, тести тощо)

Таблиця «Формування бібліотечно-інформаційних умінь»;

Анкета «Динаміка читацького запиту на літературу».

Мультимедійний проектор, дошка, запитання для анкетування.

Методичні матеріали ( презентація бібліотекаря)

^ Зміст: Загальне уявлення про бібліотеку, багатство її книжкового фонду; культура читання.

Призначення: зацікавити учнів читанням, розвивати навички самостійної роботи з книгою.

Мультимедійний проектор, дошка, книги, періодичні видання, довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, зразки записів про прочитане.

Джерела інформації:

  1. Жадько, Н. В. Проектное развитие библиотек [Текст] / Н. В. Жадько // Шкільна бібліотека. – 2006. - № 8. – С. 15–17.

  2. Лященко, Г. Шкільна бібліотека. Інформаційний та виховний центр школи [Текст] / Галина Лященко ; упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

  3. Проектна діяльність у школі [Текст] / упоряд. М. Голубенко. – К. : Шкільний світ, 2007. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

  4. Сікорська, Н. Д. Застосування шкільною бібліотекою нових бібліотечних технологій [Текст] / Н. Д. Сікорська // Шкільна бібліотека. – 2006. - № 8. – С. 11–14.

  5. Соколовська, В. В. Вплив читання на життя школяра : роздуми шкільного бібліотекаря [Текст] / В. В. Соколовська / Шкільний бібліотекар. – 2011. - № 7. – С. 8–9.

  6. Формування читацької компетентності у школярів [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://bibliofond.ru/view.aspx?id=466370. - Назва з екрана.

  7. Ярова, Т.  Сучасний учень і культура читання [Електронний ресурс] / Тетяна Ярова // Шкільна бібліотека. Електронний додаток. – Режим доступу : http://www.osvita.biz/index.php?page=4&artid=1044. – Назва з екрана.

^ Дидактичні матеріали

Формування

бібліотечно-інформаційних

умінь і навичок

Використання інформації

Збір інформації

Обробка інформації

Збереження інформації


Збір нової інформації в навколишньому середовищі

Пошук в інформаційному просторі

Аналіз

Співставлення

Перевірка

Синтез

Упорядкування

Систематизація

Узагальнення

Запис

Збереження

Відтворення

Прийняття рішення

Регулювання інформаційних процесів

Інтеграція в нову інформацію
А Н К Е Т А

«КНИГА і ЧИТАННЯ в ЖИТТІ ПІДЛІТКА»1.Чи любите Ви читати книжки?:


 • так – 55%
 • ні – 7%
 • інколи – 38%


^ 2. Книга для Вас – це:


 • задоволення – 29%
 • самоосвіта – 48%
 • розвага – 18%
 • неприємна несподіваність – 5%


3. Ви читаєте:


 • щодня – 31%
 • 1 – 2 рази на тиждень – 42%
 • 1 – 2 рази на місяць – 25%
 • Не читаю зовсім – 2%


^ 4. Де Ви берете книжки:


 • у шкільній бібліотеці – 86%
 • у дитячій бібліотеці – 22%
 • у міській бібліотеці – 27%
 • користуюсь домашньою бібліотекою – 59%
 • позичаю у знайомих – 23%


^ 5. Назвіть свою улюблену книгу_________________6. Які книжки Вам подобаються?:


 • пригодницькі – 58%
 • історичні – 38%
 • детективи – 28%
 • про дружбу та кохання – 35%
 • фантастика і фентезі – 43%
 • веселі історії, жарти, анекдоти – 36%
 • класика – 13%
 • поезія – 13%
 • енциклопедії, довідники – 27%
 • науково-пізнавальна література – 26%


^ 7. Потрібну інформацію в бібліотеках Ви одержуєте:


 • завжди – 19%
 • досить часто – 54%
 • інколи – 24%
 • ніколи – 3%


^ 8. Чи вважаєте Ви книгу основним джерелом інформації:


 • так – 64%
 • ні – 36%


9. Чи потрібні бібліотеки в сучасному суспільстві:


 • так – 95%
 • ні – 5%
^ 10. Ви користуєтесь Інтернетом для:


 • спілкування в чатах – 64%
 • підготовки домашніх завдань – 68%
 • он-лайнових ігор – 22%
 • читання книжок – 50%
 • інше – 31%
 • не користуюсь взагалі – 6%


^ 11. Чим Ви займаєтесь у вільний час:


 • читаєте – 45%
 • спілкуєтесь з друзями – 76%
 • слухаєте музику – 64%
 • «спілкуєтесь» з комп’ютером – 64%
 • займаєтесь спортом – 50%
 • дивитесь телевізор – 37%
 • займаєтесь самоосвітою (гуртки, курси, репетитори) – 43%
 • займаєтесь творчістю (рукоділля, малювання…) – 19%
 • інше – 13%

^ 12. Дайте оцінку шкільній бібліотеці від 1 до 5 балів:


 • наявність необхідної літератури


1 бал – 0%
2 бали – 0%
3 бали – 14%
4 бали – 43%
5 балів – 43%


 • якість обслуговування читачів (допомога при виборі книг, спілкування з читачами)


1 бал – 0%
2 бали – 0%
3 бали – 4%
4 бали – 27%
5 балів – 69%
^ 13. Ваше побажання в роботі бібліотеки.


Результати анкетування

Моніторинг читання учнів

за 2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 - 2012 навчальні роки

Схожі:

Проект iconНа дипломний проект: „Проект автопоїзда самоскида вантажопідйомністю 200 кН”
Пояснювальна записка виконана в об’ємі стр., графічна частина — в кількості 10 листів
Проект iconРішення
...
Проект iconВід дитини до дитини Проект виховної роботи Дитина має бути не тільки
Проект складається з 6 модулів. На опрацювання кожного модуля відводиться 1-1,5 місяці у 1-4 класах
Проект iconКурсовий проект
Стоянов Ю. М. Динистори. Розрахунок трансформатора малої потужності та випрямляча з ємнісним фільтром. Курсовий проект, факультет...
Проект iconКурсовий проект на тему
Курсовий проект на тему: «Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення»
Проект iconОсвітня програма позашкільного навчального закладу: від розробки до реалізації
Слово «проект» у перекладі з латини означає «кинутий уперед». У широкому розумінні «проект» уявлення про шляхи вирішення завдання,...
Проект iconПроект за методикою Іntel «Шпигунські пристрасті»
Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасності. Даний проект також дозволив урахувати художні смаки...
Проект iconПроект за Програмою intel «Скільки я коштую»
Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасносної сім'ї. Даний проект також дозволив урахувати художні...
Проект iconПроект «Брати наші менші»
Проект «Брати наші менші», вчителя початкових класів Новожиттівського навчально – виховного комплексу : «Дошкільний навчальний комплекс...
Проект iconПроект
Проект Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 р підготовлений в установах Секції суспільних І гуманітарних наук...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка