Міністерство культури україни
НазваМіністерство культури україни
Сторінка1/8
Дата конвертації12.03.2013
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
                                       
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А ЗN 440 від 26.08.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 січня 1995 р.
за N 11/547

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінкультури
N 308/33 ( z0184-95 ) від 07.06.95 )Про затвердження Правил пожежної
безпеки для закладів, підприємств
та організацій культури
На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки для закладів,
підприємств та організацій культури, що додаються.

2. З метою поліпшення роботи, спрямованої на запобігання
пожеж, дотримання правил пожежної безпеки організувати в закладах,
підприємствах та організаціях культури, починаючи з 1994 року,
вивчення працівниками культури цих Правил.

3. Вважати такими, що не застосовуються, Правила пожежної
безпеки для театрально-видовищних підприємств і культурно-освітніх
закладів, затверджених начальником Головного управління пожежної
охорони МВС СРСР 15.11.71.

В.о. Міністра М.Яковина
ЗмістГлава 1

Загальні положення й обов'язки посадових осіб щодо

забезпечення пожежної безпеки ..............................

1.1. Загальні положення ...................................

1.2. Обов'язки посадових осіб .............................

1.3. Обов'язки працівників культури .......................

Глава 2

Основні вимоги пожежної безпеки ............................

2.1. Утримання території ..................................

2.2. Утримання приміщень, будівель і споруд ...............

2.3. Шляхи евакуації ......................................

2.4. Електроустановки .....................................

2.5. Опалювальні установки ................................

2.6. Вентиляція та кондиціювання повітря ..................

2.7. Спеціальні вимоги пожежної безпеки ...................
Музеї, картинні галереї, бібліотеки,
виставки ...........................................
Цирки ..............................................
Пам'ятки культури та дерев'яної
архітектури ........................................
Міжнародні та фірмові виставки .....................
Навчальні заклади ..................................
Аудиторії й адміністративні приміщення ...........
Лабораторії ......................................
Обчислювальні центри ...............................
Гуртожитки .........................................
Конференц-зали, лекторії й інші приміщення для
проведення масових заходів..........................
Художньо-виробничі майстерні .......................
Гаражі .............................................
Матеріальні склади .................................
Зоопарки ...........................................

2.8. Основні вимоги пожежної безпеки при виконанні
будівельно-монтажних і ремонтно-реставраційних
робіт ................................................

Глава 3

Утримання пожежної техніки .................................

3.1. Первинні засоби пожежогасіння ........................

3.2. Протипожежне водопостачання ..........................

3.3. Утримання установок пожежної автоматики ..............

3.4. Системи оповіщення людей про пожежу ..................

Глава 4

Вивчення правил пожеженої безпеки ..........................

Глава 5

Гасіння пожежі .............................................

Додаток

Норми первинних засобів пожежогасіння для об'єктів

культури ...................................................
Затверджено
наказом Міністерства культури
України від 26.08.94 р. N 440

Правила
пожежної безпеки для закладів,
підприємств та організацій культуриГлава 1
Загальні положення й обов'язки посадових
осіб щодо забезпечення пожежної безпеки1.1. Загальні положення

1.1.1. Правила пожежної безпеки для закладів, підприємств та
організацій розроблені відповідно до Закону України від 17 грудня
1993 р. N 3745-12 "Про пожежну безпеку" та постанови Кабінету
Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508 ( 508-94-п ) "Про
заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку".

1.1.2. Правила встановлюють основні вимоги пожежної безпеки
для закладів, підприємств та організацій культури (театри,
концертні та кіноконцертні зали, філармонії, навчальні заклади,
цирки, будинки та палаци культури, клуби, бібліотеки, музеї,
виставки, картинні галереї, пам'ятки історії й архітектури, парки
культури та сади відпочинку, зоопарки тощо (далі - об'єкти
культури) незалежно від їх відомчої підпорядкованості.

1.1.3. Театри та концертні зали щорічно перед відкриттям
театрально-концертного сезону повинні бути прийняті міжвідомчою
комісією, що складається із представників органів місцевого
самоврядування (голова комісії), державної пожежної охорони,
державної санітарно-епідеміологічної станції, Державного комітету
України по нагляду за охороною праці та вищестоящої організації
культури. Перевірці підлягають також усі сезонні споруди літніх
театрів, естрад, виставочних павільйонів, цирків "Шапіто" тощо.
Крім того, цирки "Шапіто" повинні бути перевірені перед початком
роботи на кожному новому місці.

1.1.4. Заклади, підприємства та організації культури
зобов'язані вести державний облік пожеж, які виникають на
об'єктах, що належать або підконтрольні їм, аналізувати причини
виникнення та наслідки пожеж, вживати заходів до їх усунення.

1.1.5. Заклади, підприємства та організації зобов'язані
відшкодовувати збитки, завдані внаслідок порушення ними
протипожежних вимог, відповідно до чинного законодавства.

Посадові особи та інші працівники культури, з вини яких
заклади, підприємства та організації понесли витрати, пов'язані з
відшкодуванням завданих збитків, несуть відповідальність у
порядку, встановленому чинним законодавством.

1.1.6. За порушення встановлених законодавством вимог
пожежної безпеки, створення перешкод для діяльності посадових осіб
органів державного пожежного нагляду, невиконання їх приписів,
винні в цьому посадові особи, інші працівники притягаються до
відповідальності згідно з чинним законодавством.

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної
безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів державного
пожежного нагляду заклади, підприємства та організації можуть
притягатися керівниками цих органів до сплати штрафу.
1.2. Обов'язки посадових осіб

1.2.1. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною
виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників
закладів, підприємств та організацій культури. Це повинно бути
відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах цих
організацій.

Забезпечення пожежної безпеки закладу, підприємства та
організації культури покладається на їх керівників і уповноважених
ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

1.2.2. Власники об'єктів культури або уповноважені ними
органи зобов'язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки закладу, підприємства та організації; впроваджувати
досягнення науки і техніки;

відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти
і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що
діють у межах закладу, підприємства, організації, та здійснювати
контроль за їх виконанням; забезпечувати додержання протипожежних
вимог стандартів, норм, правил,а також виконання вимог приписів і
постанов органів державного пожежного нагляду;

організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки
та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

у разі відсутності у нормативних актах вимог, необхідних для
забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів,
погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і
зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх
використання не за призначенням;

подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та
документи про стан пожежної безпеки об'єктів;

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів
виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої
автоматики;

своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність
пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а
також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

проводити службове розслідування випадків пожеж.

1.2.3. Керівник об'єкта культури зобов'язаний:

організувати вивчення та виконання всіма працівниками вимог
правил пожежної безпеки на підпорядкованому об'єкті, здійснювати
контроль за своєчасним їх виконанням;

забезпечити об'єкт первинними засобами пожежогасіння
відповідно до норм, а також протипожежним обладнанням і
установками автоматичного виявлення та гасіння пожеж;

призначати відповідальних осіб за протипожежний стан цехів,
майстерень, дільниць, лабораторій, приміщень, складів та інших
структурних підрозділів;

організовувати проведення протипожежних інструктажів та
занять з пожежно-технічного мінімуму відповідно до Типового
положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань
з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та
організаціях України, затвердженого наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 17 листопада 1994 N 628 ( z0307-94 );

розробляти і впроваджувати заходи щодо своєчасного і повного
усунення недоліків та порушень, виявлених при перевірках
представниками органів державного пожежного нагляду, технічного
управління Міністерства культури, інженерно-технічними
працівниками управлінь культури обласних Рад народних депутатів,
ПТК;

визначити порядок огляду та закриття приміщень і будівель
після закінчення роботи;

не пізніше як за 5 днів до випуску нового або відновленого
спектаклю, концерту організовувати засідання технічної комісії із
представників місцевих зацікавлених організацій: технічного
інспектора праці профспілки, інженерно-технічного працівника
управління культури, представника державної пожежної охорони для
розгляду питань про прийняття декоративного оформлення.
Художньо-постановча частина повинна представити технічній комісії
акт місцевої постійно діючої комісії щодо прийняття декоративного
оформлення спектаклю, концерту та паспорти на них;

організовувати періодичні перевірки стану пожежної безпеки
об'єкта, наявності та справності технічних засобів боротьби з
пожежами, боєздатності ДПД та вживати необхідних заходів до
поліпшення цієї роботи;

здійснювати контроль за використанням коштів, виділених на
проведення заходів для посилення протипожежного захисту об'єкта;

за участю громадських організацій при розподілі фонду
матеріального заохочення передбачати кошти для преміювання
робітників та інженерно-технічних працівників, залучених до роботи
в ПТК та ДПД, які позитивно зарекомендували себе при виконанні
своїх обов'язків;

організовувати практичне відпрацювання планів евакуації
людей, атеріальних цінностей, а в цирках і зоопарках- ще й плану
евакуації тварин.

1.2.4. Керівник повинен видавати накази про:

призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку у
виробничих, адміністративних, складських і допоміжних приміщеннях;

призначення відповідальних осіб за технічний стан і утримання
установок пожежної автоматики та протипожежного водопостачання;

визначення порядку і термінів проходження протипожежного
інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму;

порядок організації та проведення вогневих робіт;

склад добровільної пожежної дружини (ДПД) та пожежнотехнічної
комісії (ПТК) (в разі їх створення); організувати їх роботу згідно
з Положеннями про ДПД та ПТК, затвердженими наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 27 вересня 1994 N 521 (z0248-94 );

посилення протипожежного режиму та протипожежної охорони на
об'єкті у вечірній, нічний час, вихідні та святкові дні;

перелік і порядок огляду будівель і приміщень, які підлягають
обов'язковій щоденній перевірці перед їх закриттям;

визначення й обладнання місць для паління цигарок;

усунення недоліків, зазначених у приписах органів державного
пожежного нагляду;

проведення у поточному році огляду (конкурсу) протипожежного
стану виробничих і службових приміщень.

1.2.5. Головний інженер (інженер, прораб) або заступник
керівника, який відповідає за протипожежний стан об'єкта,
зобов'язаний:

організовувати розробку планів основних протипожежних
заходів, здійснювати контроль за їх виконанням;

організовувати роботу та здійснювати контроль за своєчасним і
повним виконанням приписів представників органів державного
пожежного нагляду, технічного управління Міністерства культури та
інженерно-технічних працівників управлінь культури обласних Рад
народних депутатів;

здійснювати контроль за дотриманням правил пожежної безпеки
при експлуатації електроустановок, кондиціонерів, вентиляційних
систем, систем опалення та вживати заходів по усуненню недоліків,
які можуть спричинити пожежу;

організовувати своєчасні перевірки працездатності
протипожежного водопостачання, систем автоматичної пожежної
сигналізації та автоматичного пожежогасіння, автоматичного
оповіщення про пожежу, димових люків, якості вогнезахисної обробки
дерев'яних конструкцій горищних приміщень, спалимих декорацій,
сценічного обладнання та драпування на вікнах і дверях; заміру
опору ізоляції електропроводки; результати перевірки
працездатності кожної системи оформляти відповідними актами;

організовувати своєчасне технічне обслуговування пожежного
обладнання, джерел протипожежного водопостачання, систем
протипожежного захисту;

організовувати своєчасне проведення планово-попереджувальних
ремонтів енергетичного обладнання, систем вентиляції, опалення і
таке інше;

систематично розглядати на виробничих нарадах стан роботи
щодо протипожежного захисту об'єкта;

видавати дозвіл на проведення тимчасових вогневих робіт
відповідно до наказу по підприємству, здійснювати контроль за
правильним і безпечним їх виконанням;

здійснювати контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки
при виконанні будівельно-монтажних та ремонтно-реставраційних
робіт.

1.2.6. У об'єктах культури, де відсутня посада головного
інженера (заступника директора), вся робота та відповідальність за
протипожежний стан покладається безпосередньо на керівника
(директора).

1.2.7. Головний адміністратор (адміністратор)
театрально-видовищного підприємства зобов'язаний:

забезпечувати дотримання протипожежного режиму в залах для
глядачів, експозиційних залах, фойє та кулуарах під час вистав,
концертів та інших масових заходів;

перевіряти приміщення театрально-видовищного підприємства
перед закриттям;

перевіряти справність запасних виходів та евакуаційного
освітлення;

не допускати використання в службових приміщеннях побутових
електронагрівних приладів за винятком місць, передбачених цими
Правилами;

організовувати евакуацію людей у випадку пожежі;

не допускати паління цигарок у заборонених місцях.

1.2.8. Головний енергетик (головний механік, енергетик,
інженер-електрик, завідуючий електроцехом, старший
електроосвітлювач, старший художник по освітленню) зобов'язаний:

забезпечувати розробку протипожежних заходів для безпечної
експлуатації електро-енергогосподарства та своєчасне їх виконання;

здійснювати контроль за експлуатацією, своєчасним та якісним
ремонтом опалювальних установок і вентиляційних систем;

забезпечувати своєчасне проведення профілактичних ремонтів
енергообладнання й усунення виявлених недоліків, які можуть
призвести до виникнення пожежі;

організовувати систематичні перевірки заміру опору ізоляції
електропроводки, перевіряти та проводити захист електромережі
відповідно до навантажень;

здійснювати контроль за роботою всіх електроосвітлювачів та
електриків театрально-видовищного підприємства, музею,картинної
галереї тощо;

здійснювати повсякденний контроль за технічним станом,
справністю, експлуатацією електромереж, електрообладнання й
апаратів освітлювального ефекту, а також за станом захисту
електромережі від короткого замикання та перенавантажень;

організовувати навчання працівників підлеглої служби правилам
пожежної безпеки при експлуатації електроустаткування.

1.2.9. Завідуючий (керівник) художньою або постановчою
частиною (старший машиніст сцени) зобов'язаний:

здійснювати контроль за дотриманням протипожежного режиму на
сцені, в артистичних гримувальних та інших приміщеннях сценічного
комплексу;

здійснювати постійний контроль за своєчасним і якісним
проведенням робіт по вогнезахисній обробці м'яких і твердих
декорацій, а також сценічного оформлення;

здійснювати контроль за справністю та технічним станом
первинних засобів пожежогасіння, пожежними кранами, які
розташовані в сценічному комплексі;

слідкувати за тим, щоб після закінчення вистав усі декорації
були розібрані та складені в складські приміщення, а м'які
декорації - в сейф (або згорнуті та підтягнуті до колосників).

1.2.10. Інспектор манежу цирку (ведучий вистави)
зобов'язаний:

забезпечувати дотримання протипожежного режиму артистами й
уніформістами під час вистав і репетицій на арені цирку та в
репетиційних залах;

перевіряти перед кожною виставою роботу евакуаційного
освітлення;

контролювати розвантаження виробничого багажу, не допускати
випадків загромадження ним шляхів евакуації;

проводити протипожежний інструктаж, навчання та перевірку
знань з пожежної безпеки артистами, уніформістами й іншим
обслуговуючим виставу персоналом;

здійснювати контроль за дотриманням вимог відповідних правил,
які визначають порядок схову та використання піротехнічних
виробів;

організовувати швидку та чітку евакуацію глядачів, тварин і
цінних речей у випадку виникнення пожежі.

1.2.11. Завідуючий зоотехнічною секцією зоопарку
зобов'язаний:

проводити з усіма працівниками вступний та первинний
протипожежні інструктажі;

щоденно перевіряти дотримання протипожежного режиму в
зоопарку;

стежити за наявністю та справністю засобів пожежогасіння;

розробляти інструкції з пожежної безпеки для обслуговуючого
персоналу підприємства, плани евакуації глядачів і тварин;

у разі виникнення пожежі, до прибуття підрозділів пожежної
охорони, керувати діями працівників по гасінню пожежі, евакуації
тварин та майна.

1.2.12. Головний хранитель (хранитель, завідуючий відділом
фондів) музею, картинної галереї, пам'ятки культури зобов'язаний:

здійснювати контроль за дотриманням протипожежного режиму в
експозиційних залах,сховищах і реставраційних майстернях та вимог
правил пожежної безпеки підлеглими працівниками;

чітко знати план евакуації людей та експонатів на випадок
виникнення пожежі; забезпечити вивчення його усіма працівниками;

організовувати евакуацію людей та експонатів у випадку
виникнення пожежі.
1.3. Обов'язки працівників культури

1.3.1. Кожен працівник культури повинен чітко знати та суворо
дотримуватись правил пожежної безпеки, не допускати дій, які
можуть призвести до пожежі.

1.3.2. У випадку виникнення пожежі кожен працівник культури
зобов'язаний:

негайно повідомити про пожежу в пожежну охорону, вказавши при
цьому адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, свою посаду та
прізвище;

вжити заходів щодо безпечної евакуації людей та матеріальних
цінностей, а в цирках і зоопарках - і тварин;

при необхідності відключити електричні прилади й обладнання,
вентиляцію;

оповістити про пожежу адміністрацію об'єкта;

приступити до гасіння вогнища пожежі наявними на робочому
місці засобами пожежогасіння (вогнегасник, внутрішній пожежний
кран, установка пожежогасіння і таке інше).
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство культури україни iconМіністерство праці україни міністерство юстиції україни міністерство...
Затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, що додається. Пункт 1 із змінами, внесеними
Міністерство культури україни iconМіністерство культури україни   наказ від 25. 01. 2012 n 61/58  Про...
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року №1228-р «Про схвалення Концепції Державної цільової...
Міністерство культури україни iconНаказ
У межах повноважень визначених Положенням про Міністерство культури І туризму України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів...
Міністерство культури україни iconКонкурс проводиться Міністерством освіти І науки, молоді та спорту...
України І федерацією футболу України щодо розвитку шкільного футболу в загальноосвітніх навчальних закладах України в 2013-2016 роках...
Міністерство культури україни iconМіністерство культури І туризму україни відокремлений підрозділ
Тема курсової роботи «Виконання функцій заступників І рівень централізації управління»
Міністерство культури україни iconДержавний комітет україни у справах сім'ї та молоді міністерство...
На виконання п. 2 Державної програми запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки, затвердженої Указом Президента України...
Міністерство культури україни iconПоложення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням...
України, Міністерства освіти І науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 11 листопада 2008 року №13/1-2/10/11/1...
Міністерство культури україни icon2. Організація обслуговування населення
Відповідно до Положення про Міністерство культури І туризму України, у відповідності до Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну...
Міністерство культури україни iconМіністерство освіти І науки України Кам'янець-Подільський національний...
Психофізичний стан курсантів ввнз на етапах навчання за чинним змістом фізичного виховання
Міністерство культури україни iconМіністерство освіти І науки України Луганський національний педагогічний...
Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка