Печерні пам’ятки на території Криму
Скачати 65.32 Kb.
НазваПечерні пам’ятки на території Криму
Дата конвертації13.03.2013
Розмір65.32 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
Зміст
Вступ..................................................................................................................3


 1. Печерні пам’ятки на території Криму.................................................5 - 11

  1. Кримська група палеолітичних печерних пам’яток...........................5

  2. Кримська група мезолітичних печерних пам’яток………………….9
 1. Печерні пам’ятки Верхнього Подністров’я…………………………12 - 21

  1. Палеолітичні пам’ятки Верхнього Подністров’я.............................12

  2. Мезолітичні печерні пам’ятки Верхнього Подністров’я.................17


3. Ак-Кайська мустьєрська культура та її пам’ятники………….….22 - 32

3.1. Характеристика Ак-Кайської мустьєрської культури……..………...22

3.2. Пам’ятники Ак-Кайської мустьєрської культури……………..……..28
Висновки..........................................................................................................33
Список літератури...........................................................................................35

Вступ

З моменту проведення перших наукових досліджень кам’яного віку минуло вже більш ніж 120 років. Перші пам’ятники мустьєрської епохи були знайдені у 1879 році.

Дещо пізніше стали відомі палеолітичні стоянки в скелястих гротах та печерах Криму, відкриті К. С. Мережковським, Кирилівська стоянка в Києві, досліджена В. В. Хвойком, Мізинська стоянка на Десні, вив­чена Ф. К. Волковим, Студениця на Дністрі, виявлена В. Б. Анто­новичем. У 1879—1880 рр. в печерних нашаруваннях Криму були виявлені перші мезолітичні стоянки.

3 перших же кроків вивчення палеолітичних пам'яток на Україні набрало характеру комплексних досліджень. Геологи та палеонтологи К. М. Фіофілактов, П. А. Армашевський, М. І. Криштафович, а слідом за ними й В. І. Вернадський, А. П. Павлов, М. В. Павлова, Г. Ф. Мірчинк брали активну участь у дослідженні палеолітичних пам'яток.

На Україні до революції було відомо 10 вірогідних пізньопалеолітичних пам'яток. З ранньопалеолітичних стоянок була відома лише знахідка у Вовчому Гроті в Криму По суті, палеоліт України був відо­мий лише за матеріалами трьох досить повно, як на той час, дослідже­них пам'яток — Гінцівської, Мізинської та Кирилівської стоянок.

На Україні в післяжовтневий час стало відомо близько 250 палеолі­тичних пам'яток.

В результаті широко організованих розвідкових ро­біт були виявлені раніше невідомі на Україні ранньопалеолітичні па­м'ятки ашельського та мустьєрського часу, які мають принципіальне значення для дослідження процесів розвитку давніх людських суспільств з точки зору загальностадіальних закономірностей і регіональних особ­ливостей у змісті культур.

У 1980-х роках короткочасні поодинокі роботи змінилися багаторічними комплексними пошуками та стаціонарними дослідженнями печерно-скельних об'єктів України.

Комплексність і спеціалізованість робіт у печерно-скельних порожнинах досягались завдяки участі у польових і камеральних дослідженнях передусім представників природознавчого профілю. Так, ґрунти вивчав А.Л. Александ-ровський. Аналізи флори та рослинності, гра­нулометричний і спорово-пилковий аналізи проводили Г.О. Пашкевич, а також М.С. Комар і Р.М. Гнатюк, а над проблемами палеоекономіки працював В.В. Гуменюк та інші.

Комплексні дослідження дали змогу отримати важливі джерела про природне середовище, яке поки недостатньо висвітлено в узагальнювальних працях.

Стаціонарне вивчення палеолітичних пам'яток в сучасних умовах пов'язане з розкопками великих площ, з дослідженням культурних залишків на місцях залягань в стратифікованому стані в умовах хронологічних та функціональних взаємозв'язків.

Мета роботи - комплексний аналіз первісних печерних стоянок на території сучасної України.

Об’єкт дослідження - печерно-скельні ансамблі періоду палеоліту та мезоліту які були розташовані на території сучасної України, зокрема у Криму та Верхньому Подністров’ї .

Задача роботи - розкрити сутність та основні риси житла печерного типу на основі знахідок та отриманих нових даних про людину і природне середовище, що її оточувало в добу палеоліту та мезоліту.

Висновки

Розглянуті пам’ятники палеолітичної та мезолітичної епох на Україні дозволяють зробити висновки про основні форми господарської діяльності населен­ня того часу, а також певною мірою висвітлити питання про устрій тогочасного суспільства, вірування, міжплемінні зв'язки тощо.

На підставі існуючих джерел в межах України можна виділяти такі окремі групи мезолітичних пам'яток: кримську, степову причорно­морську, Дніпро-донецьку та групу пам'яток Волині, що тяжіють до свідерської культури.

Кримська група пам'яток найбільш численна і вивчена краще від інших. Список мустьєрських місцезнаходжень


^ Тел. для заказа работы в Украине:

Киевстар 097-629-90-82

МТС 095-876-54-70

Также пишем работы любой тематики

Список літератури

 1. Адаменко О.М. Чертовец. Обнажение 507 // Мацкевой Л.Г. Звіт про роботи у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях у 1976 році. - АФ ІУ та НА ІУ НАНУ. - Львів, 1976 (1977). - С. 6-7.

 2. Беляева Е В К вопросу о вариабельности хозяйственных типов мустьерских памятников // АА. —1996.—№5. — С. 41-48.

 3. Бибиков С. Н. Предварительньїй отчет о работе Кримской зкспедиции 1935 г.— СА,1936, № І.- 166 с.

 4. Бонч-Осмоловский Г. А. Грот Киик-Коба.— Палеолит Крима, вип. 1. М.— Л.: Наука, 1940. – 88 с.

 5. Бонч-Осмоловський Г.А. Итоги изучения Крымского палеолита. – Труды ІІ Международной конф. АИЧПЕ, вып.V. M.-Л., 1934. – С.82-96.

 6. Векилова Е: А. Стоянка Сюрень І и ее место среди палеолитических местонахождений Крыма и ближайших территорий.— МИА, № 59. М.— Л.: Наука, 1957. – 320 с.

 7. Гладилин В Н, Пашкевич Г А Палеогеография среднего и позднего вюрма Закарпатья по данным исследований в пещере Молочний Камень // Палеозкология древнего человека—М, 1977.—С. 106—112.

 8. Григорье Г.П. Неандерталец и его эпоха // АВ —СПб, 1992.—С. 185—187.

 9. Дублянский В М, Ломаев А А Карстовые пещеры Украины —Киев, 1980 — 240 с.

 10. Дублянський В. М., Шутов Ю. І. Походження та гідрогеологічні особливості глибин­них карстових порожнин Українських Карпат // Природні умови та природні ресурси Україн­ських Карпат—К., 1968.—С. 160-168.

 11. Ефименко П. П. К вопросу о характеристико исторического процесса в позднем палеолите Европы // СА. — М., 1956. — 26 — С. 41-44.

 12. Залізняк Л.Л. Фіналь­ний палеоліт Лівобережної України // АА.—1994.—№3. —С. 231—244.

 13. Иванова И. К. Геологический возраст ископаемого человека. М.: Мысль, 1965. – 280 с.

 14. Колосов Ю.Г. Аккайская мустьерская культура. - К.: Наук. думка, 1986. - С. 112.

 15. Колосов Ю.Г. До питання про виділення аккайської культури в Криму // ХV наук. конф. Ін-ту археології АН УРСР: Тези докл. - Одеса, 1977. - С.57-59.

 16. Колосов Ю. Г Дослідження післяпалеолітичних стоянок Криму в 1958—1959 pp.—Археологія, т. XVI К.: Наука, 1964. – 460 с.

 17. Колосов Ю. Г. До питання про заселення Кримських яйл в кам'яну добу.— Архео­логія, т. XIX. К.: Наукова думка, 1965. – 530 с.

 18. Колосов Ю.Г. Мустьерские стоянки района Белогорска. - К.: Наук. думка, 1983. - 207 с.; Колосов Ю.Г. Аккайская мустьерская культура. - К.: Наук. думка, 1986. - 224 с.

 19. Колосов Ю.Г. Специфические типы орудий аккайской мустьерской культуры в Крыму // Орудия каменного века. - К.: Наук. думка, 1978. - С.6-19.

 20. Колосов Ю.Г., Степанчук В.Н., Чабай В.П. Ранний палеоліт Крыма. - К.: Наукова думка, 1993. - С.61.

 21. Леруа-Гуран А Религиозные верования палеолита (культ костей) // Донецкий археол сборник — Донецк, 1993. —С. 24—41.

 22. Мадейська Т. Природная среда во время развития палеолитических культур на территории Польши // АА — 1996.— № 5.— С. 33—40.

 23. Мацкевой Л.Г., Адаменко О.М., Артюх В.С. Работы в Предкарпатье и Поднестровье // АО 1977. - М., 1978. - С.356-357.

 24. Мацкевий Л.Г. Дослідження в печерних утворах Придністров’я в 1991-1992 рр. // Тези доп.12-ї Вінн. обл.. історико-краєзн. конф. 7 вер. 1993 р. - Вінниця, 1993. - С.18-19.

 25. Мацкевой Л.Г. Мезолит запада Украины. – К.: Наукова думка, 1991. – 380 с.

 26. Мацкевий Л. Г. Печерні комплекси як джерело з історичного краєзнавства // Історичне краєзнавство і національне виховання — Львів.: Світ, 1994.— С. 59—62.

 27. Мацкевий Л.Г. Печерні пам’ятки палеоліту та мезоліту у Верхньому Подністров’ї // Археологія, 2004.- №1. – С. 3-18.

 28. Никифорова К.В. Общая стратиграфическая шкала верхнеплиоценовых и четвертичных (антропогенових) обложений на территории СССР // Стратиграфія СССР. Четвертичная система. - М.: Наука, 1982. - С. 128.

 29. Сергин В. Я. О сезонах обитания на палеолитических поселеннях // КСИА — 1992. — Вып. 206 — С. 48—52.

 30. Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству // МИА. - 1969. - №165. - С. 143.

 31. Формоюв А. А. Мустьерская стоянка Кабази в Крыму (первый опыт изучения погребенных пещер в СССР) // СА. —1959. —29—30. —С. 143—159.

 32. Целевич Ю. История Скиту Манявского. - Львов, 1887. - 72 с.

 33. Черниш О.П. Стародавнє населення Подністров’я в добу мезоліту. - К., 1975. - С. 124-125.

 34. Эрнст Н. Л. Четвертичная стоянка в пещере у д. Чокурча в Крыму.—Труди II Международной конференции АИЧПЕ, вып. V. М.—Л., 1934. – 440 с.

Схожі:

Печерні пам’ятки на території Криму iconУрок №9
Які події на вашу думку могли б відбуватись на території цієї культурної пам’ятки?
Печерні пам’ятки на території Криму iconПам'ятки архітектури долини дністра
Товариства Лева працював в експедиції "Дністер-94" у своїй тра­ди­цій­ній ролі обстеження пам'яток архітектури. Пригадуючи, що експедиція...
Печерні пам’ятки на території Криму icon1. пам’ятки архітектури дністра та стрия
Метою роботи було виявлення та зовнішня фотографічна фіксація пам’­яток. В даній статті представлені підсумки проведеної роботи....
Печерні пам’ятки на території Криму iconІсторичні пам’ятки України. Історико-культурний заповідник “Буша”
Буша”, що на Вінниччині. Саме тут досі зберігаються як історичні пам’ятки, датовані різними століттями, починаючи від трипільської,...
Печерні пам’ятки на території Криму icon1 культурологія 2 археологічні пам'ятники дністровського каньйону
Археологічним загоном експедиції "Дністер" обстежено цілий ряд давніх пам'ятників в долині річки, починаючи від її ви­токів до Старої...
Печерні пам’ятки на території Криму iconПечери Криму
Печера на нижньому плато гірського масиву Чатир-Даг Кримській гір. Розташавана у Сімферопольському районі ар криму (Україна), неподалік...
Печерні пам’ятки на території Криму iconМалашівецька група палеолітичних пам’яток історична довідка
Молодове V, Липа VІ, Мізин. У 1968 р місцезнаходження обстежив В. Савич,2 а в 1981–1983 рр. — автор. 3 Були зібрані нові матеріали,...
Печерні пам’ятки на території Криму iconУрок №15
Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в науковому стилі
Печерні пам’ятки на території Криму iconКниги-ювіляри 2013 року
Повість врем’яних літ” (близько 1113 р.), визначної пам’ятки історіографії І літератури Русі
Печерні пам’ятки на території Криму iconКультурні пам’ятки Італії
Визначні міста Італії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка