Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови та літератури для III етапу Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н р
Скачати 97.38 Kb.
НазваОбласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови та літератури для III етапу Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н р
Дата конвертації15.03.2013
Розмір97.38 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Культура > Диплом
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ української мови та літератури

Завдання з української мови та літератури для III етапу

Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н.р.

8 клас

Завдання з української мови

1 .Напишіть твір-роздум дискусійного характеру на одну з тем: *Чи для всіх школярів уроки фізкультури є необхідними? *Навіщо вивчати орфографію в добу комп'ютеризації? (20 балів. За кожну помилку знімається 1 бал) Обсяг - 1 сторінка.

2.Доберіть до поданих слів фразеологізми-синоніми. Уведіть фразеологізми в речення.
Хвилюватися, голодний, близько, соромитися, ледарювати. (5 балів)

3. Перекладіть українською мовою.

дежурньїй по школе; бежать по улице; по случаю; по заказу; по требованию; по делу; по ошибке; узнать по походке; прийтись по вкусу; по прибьітии (5 балів)

4. Утворіть іменники від поданих прикметників: глибокий, убогий, теплий, пишний, темний. А тепер утворіть збірні іменники від таких слів: жінки, офіцери, татари, картопля, шити. Розберіть утворені слова за будовою. (10 балів)

5. Спишіть речення. Вставте пропущені букви та розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір двох речень (на вибір).

*3 в...ликим пензлем у в...ликих капцях фарбує гном оранжевий дашок (Л. Костенко).

*3 темного моря б...лявая хвил...чка до приб...режного каменя горн...ться (Леся Українка).

*Вклоніться люди майстрові старому володареві слова й р...месла! (П. Перебийте).

*Дороги нищимо завалюєм ст...жки хоча ніхто за нами не ж...неться (М.Бровко).

*Ліси мої хто васуб...реже?! (О. Пахльовська) (10 балів)

^ Завдання з української літератури

1. Розкрийте зміст поняття «Усна народна творчість». Назвіть матеріальні форми виявлення народної творчості. Визначте жанри усної народної словесності. Які сталі художні засоби використовуються у фольклорних творах? (10 балів)

2. Дайте відповіді на 5 запитань (на вибір).

 • До якого роду словесної творчості належить народна пісенна творчість? Назвіть різновиди народних пісень.

 • Звідки походить термін лірика? Які твори називаються ліричними?

 • З якого твору ці рядки: «Рід до роду листи пише та на Україну. Пише листи розмаїті, пише й розсилає все на тую Україну, де родину має» ? Охарактеризуйте тему та основну думку твору.

 • З якого твору ці рядки: «Без милого долі нема, стане світ тюрмою, без милого щастя нема, нема і спокою. Де ти, милий, чорнобривий, де ти? Озовися! Як без тебе я горюю, прийди подивися!» Пригадайте, у якому творі Т. Шевченка дівчина так само тужить за милим. Що спільного в настроях цих творів, емоціях героїнь?

 • Де й коли народилася Маруся Чурай?

 • Хто з відомих українських поетів XVII - XVIII ст. часто звертався до жанру епіграми? Дайте визначення жанру епіграми.

 • Які ліро-епічні твори героїчного та соціально-побутового змісту виконувалися народними співцями речитативом? З яких обов'язкових компонентів складаються ці неповторні фольклорні шедеври?

 • Звідки походить термін бароко? Що він означає?

 • Назвіть дату звільнення Тараса Шевченка з кріпацтва та учасників цієї благородної справи.

2.10. Чому Іван Котляревський визначив жанр драми «Наталка Полтавка» як «опери малоросійської»?

(Кожна правильна відповідь оцінюється 2-ма балами. Найвищий бал - 10).

3. Напишіть твір на одну з тем:

"Як не любити любов'ю наснажених, мудрістю сповнених книг..." (М. Рильський).

Мотиви патріотизму в українських історичних піснях.

Алегоричність образів у байках П. Гулака-Артемовського.

Громадянська позиція людини в суспільстві (за творами Т. Шевченка).

(20 балів. Обсяг- 1,5 сторінки)
^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ української мови та літератури

Завдання з української мови та літератури для ІІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н.р.

^ 9 клас

Завдання з української мови

1. Напишіть твір за поданим початком з елементами діалогу. Обсяг- 1 сторінка.

Ми їхали трамваєм. Був кінець січня, новорічні свята лишилися позаду, але про них нагаоували звалища ялинок, що виднілися де-не-де за вікнами. Зовсім недавно вони сяяли різнобарвними вогниками, дивували іграшками. Деякі ялинки повиносили з квартир із залишками серпантину, гірлянд. На ялинках, викинутих на звалища, прикраси виглядали безглуздо і жалюгідно... (20 балів. За кожну помилку знімається 1 бал).

2. Складіть речення за поданими схемами.

*_________=========__.__.__.__;__________=========.

*__ __ __ __________=========,_________і________=========.

*________, __ __ __ __,=========, однак __ __ __ _ _________=========.

(5 балів)

3. Спишіть речення, вставте пропущені літери й розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір одного речення (на вибір).

3.1 Р...ве Дніпро й лани широкополі м...дами пахнуть колосом шумлять (А.Малишко).

3.2 Морозом скувало степ а потім враз ро...гасло (О. Гончар).

3.3 Обід уже давно був готовий проте ро.. .давати його не було наказу (О.Гончар).

3.4 Усе іде але не все минає над бер...гами вічної ріки (Л. Костенко).

3.5. Хату батьків Тараса зам...ло до стріхи а дерева тільки в...ршками виглядали з-під снігу (Д.Красицький). (5 балів)

4. Перекладіть текст українською мовою.

Февраль - финал зимы. Последние холода. Ледяной ветер гуляет в открытом поле, носится в лесу меж голых берез й осин, забивает еловые лапы снегом. А в безветрие все осьпано инеем. Шелковистая вата снегов нежно румянится в свете заката. Крепкие морозы в феврале бывают только
по ночам. Днем в затишье начинает пригревать солнце. Недаром февраль (по-народному) двуликий месяц: й лютень, й бокогрей. День ото дня становится светлее. Впереди - предвесенье. Но еще зима, зима... (15 балів)

5. Заповніть таблицю «Сполучники в складносурядному реченні».

Розряд

Сполучники

Смислові зв'язки

Приклади

(5 балів)

^ Завдання з української літератури

1. Розкрийте зміст поняття «афоризм». Наведіть приклади. Хто з українських письменників XVIII століття активно використовував у власній творчості афоризми? (10 балів)

2. Дайте відповіді на 5 запитань (на вибір).

 • Які збірки Сковороди ви знаєте? Назвіть роки їх створення.

 • Які риси відрізняють фольклорний твір від твору власне літературного?

 • Чому І. Котляревський вважається зачинателем нової української літератури?

 • До якого жанру належить «Енеїда» І. Котляревського?

 • Які ви знаєте етапи українського весілля?

 • Про якого українського письменника, народженого 1778 року, Іван Франко сказав: «Творець людової повісті, один із перших того роду творців у європейських письменствах»? Назвіть два відомі вам твори, написані ним.

 • Чим, на вашу думку, відрізняються поняття «літературний напрям» і «літературна течія»? Назвіть відомі вам літературні напрямки.

 • Який твір Максим Рильський назвав «Енциклопедією українського життя XVIII століття» ? Чому?

 • Хто з випускників Києво-Могилянської академії досяг успіхів у культурній та державницькій діяльнії і України?

 • Які пісні використані в драмі «Наталка Полтавка» ?

(Кожна правильна відповідь оцінюється 2-ма балами. Найвищий бал - 10).

3. Напишіть твір на одну з тем:

«Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю» (Г.Сковорода).

«Він між нами тепер! Він зібрав нас усіх! Хто ж на поклик його озоветься? З-поза довгих ста літ чи ви чуєте сміх? То Іван Котляревський сміється» (М. Вороний).

3.3. Хто зневажає рідний край, той серцем немощний каліка» (Т. Шевченко)
3.4.Етика сімейних стосунків (за повіотю Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся»).

(20 балів. Обсяг - 1,5 сторінки)


Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ української мови та літератури

^ Завдання з української мови та літератури для III етапу

Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н.р.

10 клас Завдання з української мови

1. Складіть невеличке оповідання - жарт «Щось у лісі шелестить...», увівши до нього фразеологізми ні з сього ні з того, ні живий ні мертвий, зуб на зуб не попадає, мурашки полізли по спині, і дух затаїв. (20 балів. За кожну помилку знімається 1 бал. Обсяг - 1 сторінка).

2. Перепишіть текст, розставте розділові знаки, зробіть синтаксичний розбір одного складного речення (підкресліть головні й другорядні члени, визначте, якими частинами мови вони виражені, накресліть схему речення).

* Наука без совісті спустошує душу стверджував видатний французький гуманіст Франсуа Рабле. * Для вченого коли він захоплений пошуком істини досить часто не існує понять добра і зла. *Вони зазвичай з'являються потім коли починається використання наукового результату. *Характерна з цюго погляду відповідь Енріко Фермі. * Коли йому докоряли за участь у створенні атомної бомби він казав До чого тут мораль це була просто гарна фізика. * І все ж учений повинен усвідомлювати на які наслідки своїх відкриттів слід сподіватися. *Нині неприпустимою є праця вченого задля задоволення власної допитливості. (5 балів)

3. Утворіть від поданих слів похідні зі зменшувальними та збільшувальними суфіксами. (5 балів)

Дід, баба, хліб, хмара, кіт.

4. Доберіть лексичні синоніми (хоча б по одному) до поданих слів. (5 балів) Масштаб, горизонт, клімат, сприяти, полюс.

5. Перекладіть запропоновані словосполучення українською мовою, не вживаючи кальок з російської.

При виде, плохо видеть, безотлагательное дело, народ безмолствует, за бесценок, битком набиться, богатырское здоровье (про людину), идти по ступенькам, согласно приказу, при выгодных условиях.

(5 балів)

^ Завдання з української літератури

1. Дайте визначення поняття нарис. Назвіть автора й твір, в основу якого покладено нарис.

(5 балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал. Питання висвітлено на 50% - 2,5 б.).

2. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Валентина Беля.

Співало літо рясно на покосах, Ріки манила прохолода синя,

Петрівка жар із горна вимітала, Забута пісня аж у саме серце,

Блакить прозора в променистих росах і матіола п 'янко попросила

Початок літа в чебрецях купала. Зібрати щастя в золоте відерце.

Стара черемха заздро поглядала

На першу вишню, визрілу несміла,

А літо, мов на крилах, колихало

Надій людських гармонію стосилу.

(15 балів: тема - 5 балів, художні засоби - 5 балів, віршовий розмір - 5 балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал). 3. Напишіть твір на одну з тем:

1. Образ Богдана Хмельницького в думі «Хмельницький і Барабаш».

2. Традиції письменника-класика Панаса Мирного в сучасній прозі.

3. «...Народ не вибирають. І сам ти - тільки брунька у нього на гіллі. Для нього і живуть, за нього і вмирають, ой не тому, що він найкращий на землі...» (Ліна Костенко)

(20 балів. Обсяг - 1,5 сторінки)
^ Обласний інститут післядииломної педагогічної освіти

Відділ української мови та літератури

Завдання з української мови та літератури для III етапу

Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н.р.

^ 11 клас Завдання з української мови

1. Напишіть твір-роздум «У чому цінність людського життя?»

(20 балів. За кожну помилку знімається 1 бал. Обсяг - 1 сторінка).

2. За поданою схемою складіть складне речення з теми: роль рідної мови (слова) в житті людини (нації)

[ ]: [ |, (що ), а тому ( ).

Підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всій конструкції. (15 балів)

З.Наведіть п'ять фразеологізмів із числівником сім, поясніть їх значення.

(5 балів)

4.До українських експресивних слів дібрати нейтральні, з кожною папою слів складіть речення.

Скамстролити, спартолити, собічити, валандатися, закоцюбнути. (5 балів)

5.Відредагуйте текст, розставте розділові знаки.

Дніпро сама більша ріка України. Вона третя по розмірам у Європі після Дунаю та Волги. Український народ завжди полюбляв свою «священну ріку», її велич ославлена в народних піснях описана в художніх творах письменників та художників. (5 балів)

^ Завдання з української літератури

1.Дайте відповідь на питання: новела та оповідання на зламі XIX - XX віків: спільне й відмінне, художні риси, основні представники та їхні твори. (5 балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал. Питання висвітлено на 50% - 2,5 б.).

2.Зробітьааейно-художній аналіз вірша Світлани Решетової «На могилі Роксолани»,
Ось Роксолани усипальня. Лежить в чужій землі богиня,

В якім по вірі вона клані ця українська берегиня,

Була тоді, Лісовська Настя? синів турецьких рідна мати,

Хоча й зазнала жінка щастя що вміла пам 'ять зберігати

в раю турецького султана, в душі, у пісні, в рідній мові,

та відчувала безталання що що мала колір світанковий.

і мріяла про Україну, Стоїть могила Роксолани.

коли народжувала сина. Тут біло, тихо і так гарно.

Богам своїм поклони била - Шипшини гілочку в гравюрі

слов 'янська віра була мила, не змили ні дощі, ні бурі

бо в серці вічно жив Рогатин - І молитовник на граніті,

містечко рідне у Карпатах, і так багато білих квітів.

смерек прадавніх срібні бризки, Нема червоних, тільки білі,

і хата батькова так близько, чи, може, туга то зомліла,

і Настя йде високим плаєм, чи то душа у безнадії

а стежці тій кінця немає, благала подихом надії,

бо то у сні Вже батько й мати щоб вітер дарував їй крила,

її виходять зустрічати... й вона додому полетіла.

Та скам'яніло у мовчанні її безпомічне ячання.

(15 балів: тема - 5 балів, художні засоби - 5 балів, віршовий розмір - 5 балів. За будь- яку помилку знімається 1 бал).

3.Напишіть твір на одну з тем

*Роман Василя Барки «Жовтий князь» як реквієм жертвам голодомору.

*"А мені ти фата-моргана на пісках емігрантських сахар " (образ України в поетичній творчості Є. Маланюка).

*Внутрішні конфлікти і пошук власного «Я» героїв у творчості Миколи Хвильового. *"Справжній класик... - це той письменник, який легко став сучасником усіх епох» (Сент-Бев).

Схожі:

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови та літератури для III етапу Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н р iconОбласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української...
Обслуговуючи потреби суспільства, мова виконує цілу низку функцій, життєво важливих
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови та літератури для III етапу Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н р iconОбласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української...
Лавінія а цариця Карфагена, закохана в Енея, вона влаштовувала вечорниці, бенкети й ігрища
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови та літератури для III етапу Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н р iconРезультати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та...

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови та літератури для III етапу Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н р iconОдеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут...
Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови та літератури для III етапу Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н р iconПолтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
М. В. Остроградського Завдання II етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови та літератури для III етапу Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н р iconДніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (обслуговуючі види праці)
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови та літератури для III етапу Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н р iconСумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Завдання...
Знайти найбільше тризначне число, яке при діленні на 43 дає остачу, що дорівнює частці
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови та літератури для III етапу Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н р iconІнваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н...
У межах реалізації Державного стандарту в наступному навчальному році вчителі-мовознавці продовжують формувати в учнів основної та...
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови та літератури для III етапу Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н р iconДніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
У заяві на участь у III етапі Всеукраїнської олімпіади команди району (міста), які подаються від оргкомітету II етапу, повинна (обов’язково)...
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови та літератури для III етапу Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н р iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури
У межах реалізації Державного стандарту в наступному навчальному році вчителі-мовознавці продовжують формувати в учнів основної та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка